Belépés
Keresés a TVN.HU felhasználók blog bejegyzéseiben
Blog bejegyzések száma: 4375058 db

Mit:

  

Felhasználónév:

   (szűkítés)
  
Találatok:
Találatok száma: 162
Előző Következő
Tragédia. 2017-01-21 15:22:12
A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint ti­zen­ha­tan meg­hal­tak egy ma­gyar gyer­me­ke­ket szál­lító busz olasz­or­szági bal­ese­té­ben, amely pén­tek éjfél körül tör­tént egy ve­ro­nai au­tó­pá­lya-ki­já­rat­nál. ...
A Barca sztár­jai ma­gyar csa­lá­don se­gí­tet­tek 2017-01-10 12:01:38
A Barca sztár­jai ma­gyar csa­lá­don se­gí­tet­tek. Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban. A Barcelona stadionja mellett, a Nou Camp szomszédságában üzemel egy magyar étterem. A hely tulajdonosa, Büki Péter licitre bocsátott egy-egy olyan Barca-mezt, amelye...
Hasz­nálsz alu­fó­liát? 2017-01-01 01:50:13
Hasz­nálsz alu­fó­liát? Durva, ami ki­de­rült az alu­mí­ni­um­ról Egy brit ku­ta­tás sze­rint az alu­mí­ni­um­nak ko­moly sze­repe van az Alz­hei­mer-kór ki­ala­ku­lá­sá­ban. A gyanú már ko­ráb­ban fel­me­rült erre, ám konk­rét bi­zo­nyí­té­kot csak most ta­lál­tak az össze­füg­gésre. alzheimer-kór, kockázat, alumínium fólia Dr. Chris Exley, a brit Keele University pro...
2016., december 19., hétfői Napiszöveg 2016-12-24 10:03:03
"Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik" (Máté 4:4NW). Hogyan kerülheti el valaki, aki szereti Isten igazságos alapelveit, hogy magával sodorja Sátán propa- gandája? Hogyan tudja megállapíta- ni, mi a jó, és mi a rossz?"Úgy, hogy folyton résen van[Isten szava] sze- rint" (Zsoltárok 119:9NW Hogyan tisztíth...
Történetek 2016-09-20 20:00:04
A KŐCCSÖN ADOTT ËGGYIK Hát vót ëgy lány. Az fogadta, hogy ű nem mén férhő, csak olyan legínyhő, akinek két fasza van. Hát szép lány vót. A faluba mëg vót ëgy legíny, az měg aszondta, hogy: - Má pedig én ěvëszëm a Marcsát, ha addig élëk is! Ëhírësztőte, hogy nëki éppen két fasza van. Úgy is csúfóták, hogy "Kétfaszú János". Méghallotta a lány is. Vót nëki ëgy kis testvérö...
Rej­tély: Me­gint nem stim­mel va­lami Laj­csi bir­to­ká­nak 2016-05-27 19:40:33
A mu­la­tós ze­nész test­vére, Ist­ván még sosem hal­lott a ti­tok­za­tos arab her­ceg­ről, aki Laj­csi sze­rint sze­retné meg­vá­sá­rolni a 2,7 mil­li­ár­dot érő bol­dog­asszony­pusz­tai bir­to­kot. Hétvégén érkezett a hír, miszerint Lagzi Lajcsi birtoka iránt egy arab herceg érdeklődik. A Dáridó atyja teljesen beleélte magát, hogy hamarosan költözniük kell, és már azt is tudják...
Az avokádó 2016-05-15 07:36:34
DuBarry Így menti meg ténylegesen az életedet az avokádó Ne gon­dold, hogy az avo­kádó til­tott gyü­mölcs, csak azért, mert magas a zsír­tar­talma! A leg­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint nem­csak a fo­gyás­ban segít, hanem képes a ko­lesz­te­rin­szin­tet is csök­ken­teni. Ezzel pedig tá­mo­gatja a szív- és ér­rend­szeri be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sét Az avokádó sokáig tiltott gyü...
Brüs­szel min­den ma­gyarra 20 ezer fo­rin­tos mig­ráns­sar­ 2016-05-04 18:45:06
Brüs­szel min­den ma­gyarra 20 ezer fo­rin­tos mig­ráns­sar­cot rakna! 2016. május 04. 15:23 Hunhír.info eu-eg-250.jpgA ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat. Ma­gyar­or­szág ese­té­ben ez azt je­lenti, hogy min­den­ki­nek, cse­cse­mő­től az ag­gas­tyá­nig 20 ezer fo­rin­tot kel­lene fi­zet­nie. Eg...
Ez arról szól, hogy elítélem vagy nem. 2016-04-09 23:05:46
Kiss László-bot­rány: er­köl­csi fer­tőt em­le­get úszó­le­gen­dánk! Szabó Jó­zsef sze­rint senki sem meri fel­emelni a sza­vát Kiss László ellen. Le­gen­dánk ál­lítja, talán meg van­nak fé­lem­lítve, és tud­ják, mit kell csi­nál­niuk. Az pedig nem tel­je­sen igaz, hogy az uszo­dák vi­lá­gá­ban min­denki tu­dott a sötét ügy­ről. címkék: szexuális erőszak, kiss lászló,...
Tallóztam 2016-03-17 20:23:33
Cél­jaid, vágyaid, álmaid az éle­tet szö­ve­tét jelen­tik, ezért soha ne mondj le róluk. Hat dolog, ami tör­ténni fog Veled, ha kitar­tóan dol­go­zol az álma­i­don: Önbecsülésed nőni fog. Ami­kor haladsz a cél­jaid felé, akkor belül egyre maga­biz­to­sabb leszel. Önma­gá­ban már egye­dül ezért is meg­éri csi­nálni. Folyamatos kihívások elé állítanak a feladatok. A...
Előző Következő
Blogok, Videótár, Szótár, Fecsegj, Tudjátok?,

© 2002-2019 TVN.HU Kft.