Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/249 oldal   Bejegyzések száma: 2486 
Cattaro mítosza és Horthy Miklós démonizálása
  2018-02-09 17:00:38, péntek
 
  1918. február 1-jén az osztrák-magyar Császári és Ki­rályi Haditengerészet történetének egyik legsúlyosabb lázadása tört ki Cattaróban, mai nevén Kotorban. A háborús nélkülözések miatt elégedetlen matrózok békét és jobb ellátást követeltek. A szocialista történetírás a felkelésben természetesen az általa nagy októberi szocialista forradalomként aposztrofált bolsevik puccs hatását látta. A Monarchiát januárban súlyos sztrájkhullám rázta meg, és a Woodrow Wilson által 1918. január 8-án meghirdetett 14 pont azt az illúziót keltette a dualista állam hátországában, hogy méltányos béke köthető.

A cattarói felkelés mindössze három napig tartott. Február 3-án egy 18 hadihajóból álló flotta jelent meg a kikötőnél, ennek parancsnoka azonban nem Horthy, hanem Karl Seidensacher altengernagy volt. Mivel a környező hegyekről, köztük az 1916 januárjában elfoglalt Lovcen csúcsáról is a lázadók felé irányították a lövegeket, ebben a helyzetben a felkelők megadták magukat. Mintegy 800 matrózt tartóztattak le, közülük majdnem 400 ellen indult eljárás. A lázadás vezetőit - összesen négy embert - kivégezték.

Az 1918/19-es magyarországi népköztársasági epizód, majd kommün után a cattarói lázadás kapcsán azt állították a bolsevik szerzők, hogy a felkelést személyesen Horthy Miklós verte le. Ezen a ponton adjuk át a szót egy 1955-ben kelt munkásmozgalmi dolgozatnak: ,,És a flotta közeledett. Parancsnoka Horthy volt, Magyarország későbbi fasiszta diktátora. Szolgálataiért, a felkelés hihetetlenül brutális leveréséért, a tengerészek ellen később felállított terroruralomért, a parancsára hozott halálos ítéletekért tengernagyi ranggal tüntették ki. A Habsburgok nevében azt gyakorolta a felkelés leverésénél, amit később Magyarországra kényszerített: a fehérterrort."

Mindez azonban hazugság volt; Horthy ugyanis a lázadás idején végig a - legrövidebb tengeri úton is - jó 600 kilométerrel északra fekvő Pulában állomásozott. A marxista történetírásban szinte dogmává merevedett, hogy IV. Károly éppen a cattarói felkelés idején tanúsított kemény magatartása miatt nevezte ki február 27-én Horthyt a flotta parancsnokának és léptette elő ellentengernaggyá. Sajátos módon így mind a mai napig felértékelődik Cattaro szerepe, miközben Horthy otrantói győzelme (1917. május 15.) ,,mítosznak" vagy jelentéktelen sikernek tekintendő, rosszabb esetben egyszerű hajókázásnak minősül.

Mint általában minden hazugság, a Horthy-Cattaro asszociatív pár is további evolúción ment keresztül: a Kádár-korszakban néhány szerző már elismerte, hogy a sorhajókapitány nem volt jelen a megtorlásoknál, viszont elterjedt a híre, hogy Horthy ,,különleges megbízatást kapott" a statáriális ítéletek végrehajtásában, magyarul megakadályozhatta volna a főkolomposok kivégzését.

Azonban erre sem kerültek elő dokumentumok, mi több, a későbbi kormányzónak nemcsak a hatáskör hiánya miatt, hanem avégből sem lehetett ,,beleszólása" a cattarói fejleményekbe, mivel ott három magasabb rendfokozatú tábornok, illetve admirális tartózkodott. Innen aztán nem meglepő, hogy még a magyar történetírás professzionalizációja során, vagyis a késő Kádár-korszak historiográfiájában is megmaradt az a mitikus toposz, amely szerint Horthy puszta karrierizmusból vállalta a felkelés leverését. Még a rendszerváltás után is kitartott az a pletyka, hogy a későbbi kormányzó személyesen verte meg a felkeléssel szimpatizáló pulai matrózokat.

Károly döntésében elsődlegesen nem a cattarói felkelést kell keresni. Az egyetlen ok, amely emellett érvként hozható fel, az időbeli közelség, hiszen Horthy előlépteté­sére és kinevezésére a cattarói események után három héttel került sor. Miközben a kortárs történetírás is leérté­keli az otrantói győzelmet, tény, hogy Horthy volt a dualista állam egyetlen sorhajókapitánya, aki meg­kapta a birodalom legmagasabb kitüntetésének számító katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét. Máskülönben az egész flottából csak öt másik tiszt kapta meg rajta kívül ezt a kitüntetést, ezenfelül - posztumusz - Haus tengernagy meg­kapta a rend parancsnoki keresztjét. Igaz, ez utóbbira a legtöbben honoris causa kitüntetésként tekintettek, lévén, hogy az admirális volt a flotta parancsnoka 1913 és 1917 februárja között.

Cattaro mítoszának másik gyakori érve, hogy Horthy előléptetése, majd flottaparancsnoki kinevezése során 24 magasabb rangsorszámú sorhajókapitányt, illetve 15 admirálist előzött meg, és ezt kizárólag a felkelésnek köszönhette. Károlytól azonban nem volt idegen ez a fajta döntéshozatali mechanizmus, amely a politikai életben is többször jelentkezett (a 36 éves gróf Esterházy Móric miniszterelnöki kineve­zése, vagy a hadseregben Arz gyalogsági tábornoknak a Monarchia vezérkari főnökévé kineve­zése). A fiatal, alig harmincéves uralkodó a birodalom veze­tésének megújítására törekedett, ami élet­kori tényezőkben, az általános fiatalításban is megnyilvánult. Nem szabad továbbá megfeledkezni arról sem, hogy Horthyt jól ismerték az udvari körökben, hiszen Ferenc József szárnysegédje is volt, ennek révén pedig Károlyt is személyesen ismerte még annak trónörökös korából.

A kinevezés cattarói hátterét tovább gyengíti, hogy Károly zsarnokságának mítosza már 1917 nyarán megdőlt, amikor a király tömeges amnesztiát rendelt el a politikai okokból bebörtönzöttek számára; természetesen ez a tény is elhallgattatásra lelt a későbbiekben. Károly 1918 őszén pedig maga utasította Horthyt, hogy adja át a flottát a Délszláv Nemzeti Tanácsnak, ezzel pedig megakadályozta egy belháború kitörését. A tisztikar egyenesen árulást látott az uralkodó ezen lépésében, aki, hogy némileg kompenzálja a parancsnokot, altengernaggyá léptette elő a későbbi kormányzót.

Cattaro mítosza Horthy Miklós démonizálásának első lépcsőjét jelentette; esetében azonban - az első világháború vonatkozásában is - teljesen megalapozatlan a ,,véreskezű" jelző.

A szerző a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa


Forrás: Link


Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó úr emlékére Istentisztelet lesz
február 11-én délelőtt 10 órakor a Belvárosi HAZATÉRÉS Templomában!

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szergejek és a facebook
  2018-02-07 20:36:15, szerda
 
 Egyre undorítóbb az a mentalitás, amelyet a facebook közösségi oldal megenged magának. Van benne valami zsigeri gonoszság, cinizmus, a diktátorok aljas és másokat semmibe vevő mentalitása, amelyet az emberek évezredek óta utálnak. Olyasmi ez, mint amikor a primitív, olvasni alig tudó házmester hatalmat kap és megmutathatja ezt a hatalmát...

(Ez volt az ÁVH. Az Eisenberger Benjamin és Rosenfeld Mátyás által vezetett Államvédelmi Hatóság, ahol lehetett esztergomi érseket verni... papokat ölni és tisztességes magyar embereket nyomorékká tenni. Ezt teszi ma a facebook is, csak egyelőre lelki, szellemi téren. Majd teszi fizikailag is, hiszen azoknak a pártján áll, akik a fideszesek hulláját ZIL-ekre dobálnák, s a lámpavasakra keresztényeket aggatnának...)

Szánalmas, de egyben rettentő káros is. Egy régi vicc jut róluk eszembe, ami azt hiszem a legjellemzőbb a facebook ószövetségi mentalitására, arra a mentalitásra, amely indok és fellebbezési lehetőség nélkül beletaposhat a velük nem azonos emberek lelkivilágába, emberi szabadságába és bármibe, ha nekik úgy tetszik... tehát a vicc:

- ,,A boltban a főnök folyamatosan úgy szólítja a beosztottját, hogy Szergej. Szergej hozza ide, Szergej vigye oda, Szergely tegye rendbe stb... A segéd úrnak elege lesz és megkérdezi a főnököt: Főnök úr miért szólít engem Szergelynek, amikor én István vagyok? Mire a főnök: Nem mondhatom folyton, hogy szar goj...."

Nos, a facebook számára mi vagyunk a szar gojok, a Szergejek... akikkel azt tehetnek, amit akarnak. Amolyan felekezeti cenzoriátus ez, amely abból is antiszemitát csinál, akinek eddig efféle eszébe sem jutott. Hiszen a kettős mérce a normális ember számára egy pillanat alatt feltűnik...

Nyakunkon a migráció, nyakunkon Európa pusztulása, a muszlimok által generált európai zsidóüldözés.

És e ponton elgondolkodom... akiket megalázott, jogtalanul és cinikusan, lekezelően és fellebbezhetetlenül letiltott a facebook, vajon fog-e szánalmat érezni, amikor majd bekövetkezik újból a Párizsban és Londonban már érezhető új vészkorszak? Lesz-e arra vállalkozó, hogy ennyi aljaskodás után egynek is - akár az ártatlanok közül - menedéket adjon bárki, saját életét is kockáztatva? Ezt korábban a mi szüleink nagyszüleink gondolkodás nélkül megtették, ma mégis fasisztázzák őket. Így cseppet sem vagyok biztos abban, hogy újból reszkíroznának. Mert itt és most mi vagyunk a szar gojok. A letilthatók, a megalázhatók, a szar keresztények, hülye magyarok stb... akik nem számítanak, hiszen csak Szergejek... illetve szar gojok... .

Azt hiszem, a fájdalmas jövőre nézve a sajnálaton kívül semmit nem tehetek értük! Mert igaz, hogy keresztény vagyok, hogy magyar, hogy goj, hogy 35 éve magyar író és újságíró, általuk ezerszer megalázott, letiltott... de nem hülye és nem feledékeny...

Ám mi nemzeti oldalon állók vagyunk a bűnösök ebben is... Mert nem voltunk képesek nyolc év alatt egy nemzeti közösségi oldal megindítására...Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Megjelent Wass Albert Örökségkönyv
  2018-02-03 19:13:49, szombat
 
  MEGJELENT! - A könyv könyvesboltokban nem kapható!

Ára (a portréfilm melléklettel): 5000 Ft

Elővétel esetén - február 10-ig - 1000 Ft kedvezmény!

Személyesen átvehető az alábbi időpontokban:

Panoráma Világklub Iroda (Budapest, 1146. Thököly u.60. IV. emelet):

február 6.(kedd): 11-14 óra között.

február 7. (szerda): 15-18 óra között.

február 8. (csütörtök): 11-14 óra között.
február 9.(péntek): 15-18 óra között.

MEGRENDELÉS

NÉV:...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............ ...... ...........

Számlázási cím, postai cím :...... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Elérhetőségek(email, telefon):...... ........... ........... ........... ........... ........... .........

Befizetés módja és időpontja :...... ........... ........... ........... ........... ........... ..........
Könyvátvétel ( aláhúzandó ): Panoráma Világklub Iroda; könyvbemutató; postai úton;
egyéb:...... ........... .........


A Panoráma Világklub e-mail címe: mail@vilagklub.com

Könyvismertető

ÖRÖKSÉGKÖNYV

WASS ALBERT SZELLEMI HAGYATÉKA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS A NAGYVILÁGBAN

Wass Albert munkásságával nemzetünk és irodalmi életünk legnagyobbjai közé emelkedett. Különös és egyedülálló személyiség. Népszerűsége, olvasottsága itthon és külföldön egyre nő. Hatalmas életművének megítélését ellentmondások, izgalmas életútját titkok övezik.

Miként sáfárkodunk szellemi hagyatékával? Mit tudunk az íróról, az emberről, az apáról, a barátról, műveinek hazai és külhoni fogadtatásáról? Hogyan élt Erdélyben, Magyarországon, Németországban és Amerikában? Kik voltak a szerelmei, feleségei, a barátai, az ellenségei? Hogyan zajlott mindennapi élete? Mi volt a kedvenc időtöltése? Mi történt azon a szörnyű éjszakán?

És még sok más kérdésre kerestük a választ, megszólaltatva fiait, unokáit, barátait, ismerőseit; írókat, történészeket, újságírókat, előadóművészeket, közösségi vezetőket. Vallomásra kértük olvasóit szerte a nagyvilágból, miért szeretik műveit? Felvillantjuk a színházak, filmek, előadások, felolvasóestek műsorait, szereplőit. Megismerkedhetünk a nevét viselő közösségekkel, szervezetekkel, táblázatban foglaltuk össze a nevét őrző emlékeket: Wass Albert emlékét őrzi 56 köztéri szobor, 34 dombormű, 26 emléktábla; nevét viseli 11 intézmény, 20 szervezet, 23 közterület.

Írásainkat több mint 400 fotó illusztrálja, a színes képalbumban pedig a családi és közösségi felvételek mellett köztéri szobrai is láthatók. A kiadvány angol nyelvű összefoglalót és DVD mellékletként pedig az íróval utoljára készített portréfilmet is tartalmazza.

A könyv segít megismerni és közelebb hozni hozzánk az írót, aki töretlen hittel vallotta magát embernek és magyarnak. Olyan hiánypótló mű ez, amelynek ott a helye minden Wass Albertet tisztelő olvasó könyvespolcán!

Ára (a portréfilm melléklettel): 5000 Ft

Előfizetőknek (február 10-ig), valamint érvényes világklubtagsági kártyával rendelkezőknek- 1000 Ft kedvezmény!A könyv könyvesboltokban nem kapható!

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack)
  2018-01-25 19:19:52, csütörtök
 
  Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack)

Közhely, hogy az Európai Unió az uborka görbületének szögét alaposan szabályozza, ugyanakkor semmit nem tesz az Európában élő őshonos nemzeti közösségek egyéni és kollektív emberi jogainak érvényre juttatásáért. Ez ellen a gyalázatos helyzet ellen kívánnak fellépni a Minority Safepack elnevezésű európai polgári kezdeményezésnek az elindítói. Ha az aláírásgyűjtés sikeres lesz, akkor az Európai Unió kénytelen lesz a témával foglalkozni.

Nyilvánvalóan az elszakított magyar testvéreinknek is fájdalmas lenne, hogy ha ez a kezdeményezés kudarcba fulladna. Akadályozzuk ezt meg azzal, hogy írjuk alá a petíciót, és biztassuk erre minél több honfitársunkat, rokonainkat, barátainkat! A Minority Safepack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről a tudnivalókat itt olvashatja, és itt van lehetőség az aláírásra is:LinkMost lehet tenni valamit! Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack)

Sajnos nincs elég nagy mozgósítás az ügyben, nincs elegendő hírverés: április 3-ig legalább 7 EU országból​,​ legalább 1 millió támogató aláírás szükséges ahhoz, hogy az EU Bizottságnak kötelező legyen foglalkoznia az "őshonos európai kisebbségek" jogainak szabályozásával.

Mindenki előtt ismert, hogy a Kárpát medencében kb. 2 millió magyar él "őshonos kisebbségben". Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk érdekükben. Ez nem politikai kérdés, hanem emberi kötelességünk, minden nagykorú magyarnak alá kell írnia a támogatást. Az 1 millió aláírásból eddig csak 162 ezer van meg. Most csatlakozz, mert holnap elfelejted!

A kezdeményezés a www.jogaink.hu<http://www.jogaink.hu> oldalon írható alá, erre kell rákattintani. Ott a továbbiakban minden magát mutatja. Aláírásod után kérlek küldd tovább minden ismerősödnek, mindenkinek ezt a kérést, akinek az e-mail címét tudod. Ha van barátod, rokonod más EU országban, őket is kérd meg a támogatásra.

Az alábbi szöveg gyors tájékoztatást, áttekintést ad az ügyről.


Mi az a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, miről szól?

2017 tavaszán az Európai Bizottság bejegyezte az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által életre hívott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack polgári kezdeményezés). A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében.

A szervezőknek 2018. április 3-áig kell összegyűjteni 7 tagállamból legalább egymillió aláírást, hogy a Bizottság érdemben foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetével.

Miért van erre szükség?

Bár az Európai Unióban 60 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, a mai napig nem született átfogó európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás. Az őshonos nemzeti kisebbségek jogai szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban ezen közösségek nyelvét és kultúráját az országot erősítő értékként kezelik, másutt a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek. Egy európai szintű kötelező kisebbségvédelmi szabályozás jelentős mértékben javítaná a nemzeti kisebbségek helyzetét.

Hogy érint ez minket?

Magyarország jelenlegi határain kívül jelentős számú magyar kisebbség él. A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a külhoni magyar szervezetek egyértelmű kérést fogalmaztak meg az anyaországi civil szervezetek és a politikai pártok felé, hogy Magyarország álljon ki a külhoni magyar nemzetrészek jogvédelme mellett, és támogassa az aláírásgyűjtést. A MÁÉRT Zárónyilatkozatában a tagszervezetek kifejezésre juttatták, hogy kiemelt törekvésként kezelik a kezdeményezés támogatását, valamint arra biztatták a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról.

Miért támogassam a kezdeményezést?

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikere kulcsfontosságú mind a külhoni magyarok jogvédelme, mind a többi, Európában őshonos kisebbség szempontjából. Az aláírásgyűjtés sikertelensége több évtizedre visszavetheti az európai uniós kisebbségvédelmi érdekérvényesítési lehetőségeket. Mindannyiunk közös ügye, hogy eleget téve a külhoni magyarok kérésének, írjuk alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, és ezáltal bírjuk rá az Európai Uniót, hogy ne csupán az új, bevándorló kisebbségeket részesítse védelemben, hanem szenteljen kiemelt figyelmet az őshonos nemzeti kisebbségek jogvédelmének is. Az Európában őshonos kisebbségek nyelve, kultúrája és hagyományai a keresztény Európa szerves részét képezi, gazdagítva a kontinens történelmi és kulturális értékeit.

Hogyan támogathatom a kezdeményezést?

A kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni. A kezdeményezés a www.jogaink.hu<http://www.jogaink.hu> oldalon írható alá, illetve további információ is itt érhető el. Az oldalon az &#8220;Írd alá online" gombra kattintva online tudjuk támogatni a kezdeményezést, az ,,Írd alá papíron" gombra kattintva pedig letölthető a papír alapú támogató nyilatkozat. Magyarországon a papír alapú aláírási íveket a Rákóczi Szövetség gyűjti, így ezeket nyilatkozatokat a szervezet részre kell eljuttatni postai úton (1255 Budapest, Pf.23.) vagy személyesen (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. 4.em.1.). További kérdés esetén a Rákóczi Szövetség áll szíves rendelkezésére a témában illetékes szakértőjével, Tárnok Balázzsal (tel: 0630/779 3188; e-mail: tarnok.balazs@rakocziszovetseg.hu<mailto:tarnok.balazs@rakocziszovetseg.hu> ) együtt.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Menekülés a multikultúrából: A fehérek tömegesen hagyják el
  2018-01-13 23:32:49, szombat
 
  Menekülés a multikultúrából: A fehérek tömegesen hagyják el az ,,olvasztótégely" városokat Nyugaton
A fehér bőrű britek tömegesen menekülnek el azokból a zónákból, ahol kisebbségbe kerültek.

Az utóbbi évtizedben több mint 600 ezer fehér hagyta el Londont: 2001-ben a brit főváros lakóinak 58 százaléka volt fehér, 2011-ben már csak 45 százalékuk. Franciaországban hasonló folyamat zajlik: a nagyvárosok népi negyedei és külvárosai elveszítik fehér lakóikat, akik a vidéki és elővárosi övezetek fajilag homogén környezetét láthatóan előnyben részesítik a multikulturális olvasztótégellyel (melting pot) szemben.

Érthető módon a fehérek menekülése ("white flight") különösen azokat a körzeteket érinti, amelyeket szó szerint elözönlöttek a harmadik világbeli bevándorlók, és ahol ennek következtében az életmód teljesen elveszítette európai jellegét, sőt mi több, egy alternatív politikai és társadalmi rend váltotta fel a nemzeti kultúrát és a jogállamot.

Erre a jelenségre a globalista elitek primitíven leegyszerűsítő választ ajánlanak. Szerintük a gazdaság és csakis a gazdaság irányítja a világot, vagyis a növekedés visszatérte és a munkanélküliség csökkenése automatikusan a faji feszültségek feloldódását fogja eredményezni. Diagnózisukat a múlt század '30-as éveinek európai megrázkódtatásaira alapozták, amelyek szerintük kizárólag a korszak gazdasági válságának tulajdoníthatók, elfeledve a századforduló óta Európában zajló jelentős migrációs és demográfiai folyamatokat (mindenekelőtt a galíciai zsidók tömeges bevándorlását Közép-Európába), valamint következményeiket az érintett nemzetek identitására és kohéziójára.

A globalisták nem hajlandók olyannak látni világot, amilyen az valójában; nem akarják elfogadni, hogy mielőtt homo oeconomicus, vagyis termelési és fogyasztási tényező lenne, az ember először is politikai és társadalmi lény, egy közösség tagja, aki kötődik a saját egyedi kultúrájához. A csoportok együttélése szisztematikusan egy erőviszony függvénye. Azok a közösségek, amelyeket egymástól túlságosan eltérő értékek és kultúrák irányítanak, tartósan képtelenek a békés együttélésre: az immáron multikulturális európai társadalmak multikonfliktusos társadalmakká váltak. Letagadván az emberek közötti szociokulturális és etnikai határokat, hogy úgymond megteremtsék az "egyetemes békét", és hogy mesterségesen létrehozzák a gyökértelen "világpolgárt", a globalisták nolens-volens a faji összecsapások doktor Frankensteinjei lettek.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy sürgető igény mutatkozik a fehér férfiak megmentése iránt, leginkább ott, ahol momentán talán a legnagyobb veszélyben vannak, vagyis az Egyesült Királyságban. Ez nem vicc. A Les Échos francia pénzügyi napilap egyik cikke (2013. január 6.) arról számol be, hogy a brit oktatásügyi miniszter egyenesen etnikai kisebbségként szándékozik kezelni a bennszülött angolokat, így segítve elő az egyetemekre való visszatérésüket, ahonnan az utóbbi évek során szinte teljesen kikoptak.

Mostanra ugyanis az emberi-jogi lobbi kedvenc vesszőparipája, az etnikai kisebbségeket favorizáló pozitív diszkrimináció (affirmative action) olyan sikeresnek bizonyult az egykor "nagy" Britanniában, hogy a brit egyetemek tele vannak bevándorló fiatalokkal, többségükben lányokkal, miközben a népi osztályokhoz tartozó fehér fiúkból mutatóba is alig maradt. Komolyan felmerült tehát annak az igénye, hogy bevezetik a "szegény fehér fiúk" kvótáját a felsőoktatásban. A jelenség nem új keletű, hiszen egy néhány évvel korábbi felmérés már kimutatta, hogy közülük csak 6 százalék jut be az egyetemekre, szemben az etnikai kisebbségekből származó fiúk 26 és lányok 36 százalékával. Ráadásul a válság tovább erősítette ezt a tendenciát. Talán a britek kezdik végre felfogni, hogy az egyesek érdekében alkalmazott pozitív diszkrimináció valójában negatív diszkriminációt jelent másokkal szemben.

Ennek a fehérellenes rasszizmusnak már neve is van: ez a leukofóbia, és mint neologizmus a fehérek gyűlöletét jelenti. A széplelkek, akik mindig az élvonalban haladnak, ha az önkéntes vakságnak lehet hódolni, alig egy évtizede még felháborodottan utasították el az ún. külvárosi antiszemitizmus - azóta már teljesen nyilvánvaló - létezését. Ez a fajta rasszizmus szerintük csak az európai fehérek apanázsa lehet. Ab ovo lehetetlennek tartották, hogy arab vagy afrikai származású emberek antiszemiták vagy rasszisták legyenek, elvégre ők alávetettek és kizsákmányoltak. Ugyanazok, akik tegnap ezt a külvárosi antiszemitizmust tagadták, ma ugyanezen népességek körében a leukofóbia terjedését tagadják.

Mindeddig a tudományos szakirodalom csak az ún. uralmi rasszizmusról prédikált, a győztesek, a hódítók, az uralmon lévők rasszizmusáról, amely ideológiai és érzelmi kaucióként szolgál számukra uralmuk fenntartásához. Első európai példája a spanyol "vértisztasági" törvények, amelyeket a reconquista után léptettek életbe a nemzeti identitásra veszélyesnek tartott mór és zsidó kisebbségek, pontosabban azok látszólag katolizált (valójában azonban titokban az eredeti vallásukat gyakorló) elemei ellen. Az uralmi rasszizmus legismertebb múltbéli formája a nácizmus és a dél-afrikai apartheid volt, többé-kevésbé állami rasszizmusként funkcionálva, akárcsak egyébként napjainkban a cionizmus Izraelben.

Létezik azonban a neheztelés rasszizmusa is. A neheztelés (a nietzschei "ressentiment") az a fajta gyűlölet, amelyet a gyönge érez az erőssel vagy azzal szemben, akit annak tart. Ez az alávetett közösségek rasszizmusa az uralkodó közösségekkel szemben. Valójában a "kréta-arcok" gúnynévvel illetett fehérek szisztematikus és alkalomszerűen erőszakos gyűlöletéről van szó.

Az európai színes bőrű népességek körében tapasztalható "külvárosi" leukofóbia társadalom-lélektani szempontból a népi antiszemitizmushoz hasonlítható, amely ugyancsak a nehezteléses rasszizmus kategóriájába tartozik. A különbség csak annyi, hogy míg az utóbbi elítélendő és sok helyen büntethető is, addig az előbbiről tudomást sem akarnak venni, sőt gyakran maguk a fehérek bátorítják. Az eredmény magáért beszél. Nem csak a briteknél...


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Klímaváltozás: közel negyedmillió európai is meghalhat időjá
  2017-08-05 19:36:51, szombat
 
  Klímaváltozás: közel negyedmillió európai is meghalhat időjárási katasztrófában évente

A szélsőséges időjárási jelenségek miatt 2071 és 2100 között az Európai Unióban, Svájcban, Norvégiában és Izlandon évente akár 80-240 ezer ember is meghalhat - derült ki az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának tanulmányából. A Giovanni Forzieri vezette kutatócsoport a The Lancet Planetary Health című szaklapban mutatta be előrejelzéseit.

"A klímaváltozás jelenti a legnagyobb globális veszélyt az emberi egészségre a 21. században" - mondta Forzieri.

A kutatók a szélsőséges időjárásról 1981 és 2010 között készült 2300 jelentést elemeztek ki. Ezeket az adatokat összevetették a klímaváltozásra és a népesség 2100-ig bekövetkező növekedésére vonatkozó modellszámításokkal.

Az 1981 és 2010 közötti időszakban évente átlagosan háromezer európai halt meg időjárási katasztrófában. További intézkedések nélkül ez a szám 2041 és 2070 között évi 48-180 ezerre, 2071 és 2100 között évi 81-240 ezerre növekedhet.

Forzieri és kollégái a hét legveszélyesebb szélsőséges időjárási jelenséget vették figyelembe: a folyók és a tengerpartok menti áradásokat, az aszályokat, az erdőtüzeket, a viharokat, valamint a hideg- és a hőhullámokat.

A hőhullámok jelentik a legnagyobb veszélyt: a számítások szerint az évszázad utolsó 30 évében az időjárás áldozatai 99 százalékának halála a nagyon magas hőmérsékletre lesz visszavezethető.

Egyenlőtlen eloszlású Európában annak kockázata, hogy valakit érint szélsőséges időjárási jelenség, vagy akár annak áldozatul esik. Európa déli részén szinte mindenki meg fog tapasztalni évente egy katasztrófát. Közép-Európában a lakosság 64 százalékát, Észak-Európában pedig csak 36 százalékát fogja érinteni.

Dél-Európában szedheti a legtöbb halálos áldozatot a szélsőséges időjárás 2071 és 2100 között: évente egymillió lakosból 700-an veszíthetik életüket. Ez még a légszennyezettség okozta halálesetekre vonatkozó előrejelzéseket is túlszárnyalja - írta a kutatócsoport. Közép-Európában az évszázad végére évente egymillió lakosból 232-en halhatnak meg az időjárás miatt, míg Észak-Európában hárman.

A kutatók abból indultak ki számításaik során, hogy az évek során nem csökken az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke. Nem vettek figyelembe olyan jövőbeli tényezőket, mint például a javuló orvosi ellátás, a klímaberendezések vagy a házak hőszigeteltsége. Szintén nem vették figyelembe a társadalom elöregedését. Utóbbi tovább dramatizálná a számokat, mivel az idősebb emberek jóval érzékenyebben reagálnak a hőségre - írták a tudósok.

"A tanulmány eredményei hasznosak lehetnek a politikai döntéshozók és a városok tervezői számára abban, hogy intézkedéseket hozzanak a klímaváltozás lassítására és hatásainak csökkentésére" - kommentálta a tanulmányt két független kutató. Hozzátették ugyanakkor, hogy az időjárás hatásai némiképp túlértékeltek, mivel az ember képes alkalmazkodni a megváltozott környezeti körülményekhez.

(MTI)


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Videó : Olcsó játék történelem nélkülieknek Pozsonyban
  2017-07-10 22:51:07, hétfő
 
  Videó - Olcsó játék történelem nélkülieknek: Pozsonyban bárki játszhat királyosdit a koronánk silány másolatával


Link


"Ezt tudja kitermelni magából egy etnikum, melynek se külön országa, se címere, se himnusza - és főleg történelme nincs, identitásának pedig egyik legfontosabb alapja az ellenségkép, azaz a magyarok gyűlölete. No de azért mégiscsak jó lenne, ha büszkék is lehetnének valakire... S ha nincs kire, akkor a saját mitikus alakjaik mellé oda kell csapni az összes magyar uralkodót, s máris megoldottuk a kérdést. Aki hazát, címert, himnuszt és még ki tudja, mi mindent lop magának, az igazán nem akad fenn ilyen apróságon..."Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Égi jelenségek 2017. június második felében
  2017-06-17 15:59:29, szombat
 
  Ebben a hónapban köszönt ránk a legrövidebb éjszaka, majd ezt követően apránként ismét hosszabbodni fog a sötétség időtartama.

A nyári napforduló pillanatáig központi égitestünk egyre északabbra nyugszik, míg a legészakibb pont elérése után látszólag megfordul, és délnek veszi az irányt. A Balaton déli partján élők számára ez az időszak varázslatos naplementéket tartogat, mert a tó fekvése miatt a naplemente teljes panorámáját élvezhetik a túlpart vonulatai felett.
Fotó: Ladányi Tamás

Nyári napforduló 21-én

Az év legrövidebb éjszakája június 20-ról 21-re virradóra köszönt ránk. Ebből persze túl sokat nem észlelünk. Akik csillagászati megfigyelésekkel szeretnék tölteni az éjszakát, számoljanak azzal, hogy teljesen sötét időszak (a csillagászati szürkület késő esti végétől a hajnal előtti kezdetéig) alig 2,5 órányi ilyenkor. Alkonyat után nagyon sokáig látszik még a horizonton az alkonypír, s napkelte előtt igen korán megjelenik a hajnalpír, a Nap ilyenkor alig 20 fokkal van a horizont alatt az éjszaka során, ezért is tud oly sokáig alkonyodni és oly korán pirkadni.

A napforduló pontos időpontja 21-én reggel 06:24, bolygónk e napon van a leghosszabb ideig világos, és Napunk égen látszó útján ekkor kel és nyugszik a legészakabbra, illetve ekkor delel a legmagasabban, 13:00 óra körüli percekben.

Habár a napforduló szerdára esik, talán sokan már nyári szabadságukat élvezik ilyenkor, így nézzük át, miként érdemes fotón megörökíteni az eseményt!

20-án a napnyugta az év során a legészakibb ponton látható, ha ezt szeretnénk lefotózni, keressünk olyan pontot, ahonnan tisztán látszik a horizont. Keleti országrészünkben 20:34, Budapesten 20:44, nyugati határunk közelében 20:53 a napnyugta időpontja. 21-én a legészakibb ponton fog felkelni a Nap, keleti határainknál 04:35-kor, Budapesten 04:46-kor, míg a nyugati végeken 04:57-kor pillanthatjuk majd meg.

Ha 21-én szeretnénk a Nap teljes égi útját megörökíteni, napkeltétől napnyugtáig, számolhatunk a fenti időpontokkal (csak néhány másodperc az eltérés a nappal hosszúságában egy-egy nap közt). Ügyeljünk arra, hogy mind az északkeleti, mind az északnyugati horizontra jó kilátásunk legyen. Ahhoz, hogy a teljes útvonalát megörökítsük, két lehetőség adódik: vagy ultra nagy látószögű objektív (halszem) szükséges, vagy fix pontról készíthetünk panorámafelvételt. A nap során azonos időközönként készítsünk 1-1 képet (tervezzük meg előre a pontos időközöket), utólag ezekből születhet meg az a kompozit, amelyen a nap során a csillagunk által bejárt égi útvonal kirajzolódik. Nem mindenki tudja a teljes napot rászánni az eseményre, ezért ha csak kis időnk van, akkor érdemes a legmagasabb ponton álló Napot fotózni, ez ráadásul városi környezetben is ideális téma, hiszen a kb. 65-66 fok magasan delelő Nap jól komponálható jeles épületekkel is.

Ha a nappali forróság helyett a legrövidebb éjszakát választjuk fotótémának, szerencsések leszünk, hiszen a holdfény ezen az éjjelen nem lesz zavaró, csak akkor kel fel majd a sarló, amikor már amúgy is pirkad. Ennek köszönhetően a nyári Tejút hálás téma lehet, csak tiszta, fényszennyezés-mentes déli égbolt kell hozzá, a vidéken nyaralók tehát előnyben lesznek.

A Nap járása jeles napokon - kompozit kép óránként született fotókból a nyári napforduló (felső), őszi napéjegyenlőség (középső) és a téli napforduló (alsó) idején
Fotó: Tunç Tezel, APOD / NASA

Holdsarló és Vénusz 21-én hajnalban

Izgalmasan indul a nyári napforduló, hiszen a hajnalpírral ékes északkeleti égen a Vénusz ragyogását a Hold szép sarlója kíséri. A Vénusz keltének időpontjai: keleten 02:28, Budapesten 02:36, nyugaton 02:47 - a Hold 15 perccel követi, kb. 4 fok távolságra lesznek egymástól. Nem muszáj persze ennyire korán kelni, hiszen mindkét égitest elég fényes ahhoz, hogy napkelte előtt kicsivel is megtaláljuk őket az égen, de ha igazán szépet szeretnénk, állítsuk az ébresztőórát a korábbi időpontra: a hajnalpír már vörösre festi a horizontot, de még mélykék felette az égbolt, s ha vidéken szemléljük az eseményt, még látszik ilyenkor halványan a Tejút is. Szintén a korábbi időpont mellett szól, hogy az együttállástól északi irányban 15 fokkal már láthatjuk a Fiastyúk kis halmazát is (egy időben kel a Vénusszal)! Érdekesség, hogy az idei napforduló hajnalán látott égi szépséget már őseink is megcsodálták, a híres nebrai korong csillagászati ábráján is láthatjuk a holdsarlót és a Fiastyúk csillagait. Gondoljunk e hajnalon a 3600 évvel ezelőtti művész-mesterre, aki e gyönyörű remekművet elkészítette!

A németországi Nebra közelében megtalált 3600 éves korong
Fotó: Wikipedia

22-én a Hold elfedi az Aldebarant a nappali égen

Nappali csillagfedést csak ragyogóan tiszta égen és csak távcsővel figyelhetünk meg, így az esemény azok számára lehet érdekes, akik rendelkeznek ilyen eszközzel. A holdsarló 3,8 százalékát világítja be a napfény, így éles szeműek akár szabad szemmel is megpillanthatják majd, ám a Bika legfényesebb csillagát csak megfelelő nagyító eszközzel vehetjük majd észre a Hold mellett. Sajnos nem lesz túl magasan az égen a fedés kezdetekor már a Hold, alig 10 fokkal a nyugati horizont felett látszik, így tényleg kristálytiszta égbolton tudjuk csak megfigyelni a csillag belépését a Hold megvilágított sarlója mögé, a belépés időpontja 17:27.

A kilépéskor már a horizonton lesz a Hold (a keleti határunkon épp lenyugszik, nyugaton még 4 fok magasan lesz), így annak az esélye, hogy távcsöves megfigyelőink ezt is lássák, már gyakorlatilag nulla, a horizont közelében akkor is van szennyeződés a légkörben, ha magasabban még tiszta.

Esti holdsarló 25-én

A holdsarló 4,4 százaléka kap megvilágítást ezen az estén, így már igen könnyen megláthatjuk az alkonypírban, és mivel egy órával a Nap után nyugszik le, ezért időnk is lesz gyönyörködni benne. Ha tiszta az égbolt, napnyugta után pár perccel már kereshetjük, ekkor még kb. 10 fok magasan áll majd. Ahogy sötétedik az ég, egyre feltűnőbb lesz a sarló s az árnyékos oldalon a földfényt is megpillanthatjuk. A holdnyugta időpontjai: keleten 21:40, Budapesten 21:51, nyugaton 22:00.

Tiszta idő esetén remekül megfigyelhető az alkonyi égen a holdsarló
Fotó: Gelei Csaba

Hold-Regulus együttállás 27-én este

Az Oroszlánt, mivel téli csillagképünk, ilyenkor, nyár derekán már csak a kora esti órákban láthatjuk. Ezen az estén a Hold 18 fokos sarlója az Oroszlán legfényesebb csillagától, a Regulus-tól kb. 3 fokra látszik (holdnyugtakor már alig 2 fok lesz csak a távolságuk). Napnyugta után egy órával érdemes (kb. 22:00 felé) már megnézni a párost, ekkor 15 fok magasan lesznek a még alkonypírban úszó nyugati égen és már jól látszik a Regulus is. A holdsarló a keleti országrészben 23:03-kor, Budapesten 23:14-kor, míg a nyugati határ közelében 23:24-kor nyugszik.

A Hold és a Regulus együttállása 27-én alkonyat után látható a nyugati égbolton
Forrás: Stellarium


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
RENDKÍVÜLI KÖNYVEK RENDKÍVÜLI IDŐKRE! Június 10.-én
  2017-06-07 21:59:22, szerda
 
  2017. június 10-én (szombaton) de. 10 órától A SZAKMAI RADIKALIZMUSSAL A NEMZETÉRT című térítésmentes konferencia sorozat első alkalmán, a Hazatérés Templomában (Budapest, V., Szabadság tér 2.) jelen lesznek a Sárember trilógia eddig megjelent kötetei is, melyek a helyszínen megvásárolhatók.

A konferencia előadói: Kanalas Éva, Hegedűs Lóránt, Vezér Szörényi László, Papp Gábor, Bene Gábor, Oláh Zoltán, Kollár LajosLink
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sürgős kérés!!!!
  2017-05-09 20:04:54, kedd
 
  Kulikovszka Ágnes (1997.06.18.), anyja: Kun Erzsébet) a kárpátaljai Salánkon él.

Izomsorvadásban szenved, tüdőkapacitása 40 %-os, ami folyamatosan romlik, ezért sürgős gerincmegtartó műtétre van szüksége. A műtéttel a tüdő kapacitása 70-80 %-ra javítható, ezáltal a lány 15-20 évvel tovább élhet jobb életminőséggel.

Gerincmegtartó műtéteket csak három országban végeznek, költségei Moszkvában 22 000 $, Helsinkiben 44 000 $, Izraelben 60 000 $.

Családja az elmúlt két évben a helyi lakosoktól, karitászoktól, 12 000 dollárt tudott összegyűjteni, de mivel további helyi forrásuk nincs, ezért külföldről várják a jószándékú emberek adományait.

Címe: Ukrajna, Kárpátalja, 90 311 Salánk, Gagarin u. 32.

Kulikovszka Ágnes

A műtét sürgősségére való tekintettel támogatásaikat kérjük május-június folyamán eljuttatni az Egymásért Alapítvány számlájára K&H 10200926-22610377-00000000 ,,Ágnes támogatása" megjegyzéssel.

Sürgős kérésünket szíveskedjenek továbbítani barátaiknak, ismerőseiknek!

Köszönettel: Egymásért Alapítvány

Nagy Mihály kuratóriumi elnök

Várföldi Tamás és dr. László Mária alapítók
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/249 oldal   Bejegyzések száma: 2486 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 80 db bejegyzés
e év: 312 db bejegyzés
Összes: 23251 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6664
  • e Hét: 51222
  • e Hónap: 118813
  • e Év: 546648
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.