Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Magyar Anya
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/139 oldal   Bejegyzések száma: 1389 
Ady Endre: OKTÓBER 6.
  2017-10-06 02:10:56, péntek
 
  Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja;
Bánat sir a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
Tüzz reá a fényes égre,
Bus szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet?
Sugáridon szellem járjon.
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Zsabka Kálmán: Október hat
  2017-10-06 01:46:50, péntek
 
  Dicsőséges idők visszajáró lelke
Újra mit kísértsz?
Mért nem térsz már örök pihenőre,
Mért jössz vissza üszkös, holt mezőkre?...
Gyáva, hitvány fattyak, csontot-leső szolgák
Dalához nem értsz.

Aranytollú szárnyad, melyen hős vér csillog
S melyet gyász övez,
Fordítsd vissza, gyorsan, nehogy rája
Sár tapadjon! - Fuss az éjszakába!
Menj, fuss, rohanj innen, mert ellopják tollad
S szolgák éke lesz!

Menj innen s borulj le tizenhárom sírra
És mondd el nekik,
Hogy az a föld, melyre vérük hullott
És az a nép, melyet lángra gyújtott
Egykor a szabadság - azt a földet s népet
Varjak temetik.

Dicsőséges idők visszájáró lelke,
Már senki sem ért.
Nem értik már a szabadság szóját...
Rongy ivadék húzza most a nótát...
Menj csak innen s költözz boldogabb hazába,
Már senki sem ért...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A harc véget ért!...??...
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Radó Antal: A pesti Szabadság-téren
  2017-10-06 01:44:06, péntek
 
  Az óriási, sárga ház,
Hol hajdanában annyi gyász
Meg annyi jaj fakadt,
Ahonnan annyi szörnyű vész
És kő-lágyító szenvedés
Veré az eltiportakat;

Hol csúf odú meg pincebolt
Hősök siralomháza volt
S gaztettek színhelye,
Amelyről ha csak olvasnánk,
Káromkodásra nyílt a szánk,
S undorral lett szívünk tele:

Eltűnt hát az Újépület!
És ím, hatalmas szép teret
Alkottak a romok helyén,
S egymásután kerül oda
Palota mellé palota
S szenny helyébe fény.

És - óh öröm! - az ifjú tér,
Hol annyi könny foly s annyi vér,
Szabadság-tér leve,
S - óh diadal! - ahány az út,
Mely mint sugár a térre fut,
Mindannyin egy mártír neve.

S a téren, azt rebesgetik,
Majd egy szobor emelkedik,
Fenségben és dicsőn:
Szabadság-hirdető szobor,
Nagy és csodás, mint az a kor,
Melynek jelképe lőn.

S azt mondják, hogy mártírjaink
Fel lesznek rája írva mind
Márvány- vagy érclapon,
És évről-évre ifjú, agg
Elébe zarándoklanak
Egy szent emléknapon.

Járok-kelek az utakon
S a hősök nevét suttogom,
És áldom hamvaik porát,
S boldog vagyok köröskörül
Hogy ama ház köveibűl
Szeme már mit se lát.

De csakhamar lelkem borul
S elémbe egy kérdés tolul:
,,Tán jobb volt ezelőtt...
Tán kár, hogy aki erre jár,
Nem látja többé a sivár
Nagy emlékeztetőt..."

S lassan leszáll az éj csönd
És hallom, hogy a légbe' fönt
Halk sóhajtás repül.
Tán vértanúink lengnek itt,
Talán aggódó lelkeik
Beszélnek a jövő felűl.

A felhőben, mely ott suhan,
Talán Batthyány árnya van,
S lenéz, magyar! reád,
S mutatván azt a rém-helyet,
Azt súgja halkan: ,,Ne feledd
Október hatodikát!

S mikor megéred a napot,
Min annyi jó hős elbukott
S min összeestem én:
Gondold át azt a szörnyű gyászt -
És tégy egy csöndes fogadást
A Szabadság-terén!"

1900 körül

([Jegyzet: Az Újépület (Neugebäude) II. József rendeletére épült, 1786-tól váltakozva volt börtön, kaszárnya és katonai akadémia. A szabadságharc után a hazafiak tömlöce, kínzó- és kivégzőhelye lett, 1849. október 6-án itt végezték ki gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. 1897-ben lebontották, helyén létesült a Szabadság tér, körülvéve nagyszabású palotákkal: a tőzsde /egy ideig a Magyar Televízió székháza/, az Osztrák-Magyar Bank /ma Nemzeti Bank/, az Országos Takarékpénztár stb.; Alpár Ignác, Lechner Ödön és mások alkotásai 1905-re készültek el. Szabadság-szobor a mártírok névsorával nem került a térre, ellenben az I. világháború után a tér négy sarkába az elveszített országrészeket szimbolizáló négy szobrot állítottak, és a jelenlegi szovjet emlékmű helyére a trianoni országzászló alapzatát; a II. világháború után ezeket eltávolították, mint irredenta emlékműveket.)
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Gyóni Géza: Vén labanc éneke
  2017-10-06 01:28:10, péntek
 
  Most jöjj, fedezz be fekete madár.
Feledés lomha szárnya te, födj be.
Jöjj, minékünk már fáj a sugár,
Attól lábad a szemünk könnybe...

Szállj, szállj, fedezz be fekete madár,
Mianyánk - feledés, te födözz be.
Miránk új élet asztala vár.
A régit... azt törjük össze!

Terítve az újon, bíbor a palást,
Ékkő kereszt is ezerszám.
A régin... s régin nem volt soha más
Avult rongy, vérlepte szerszám.

Hej, súlyos arany ez a tál is.
A régin ezt sosem adták.
A régin rongy volt a takaró,
Rongy - zászlócska-darabkák.

Ott Isaszegnél... ott Nagysarlónál
Ott lőtte rongyra az ágyú.
Ej, a bíbort nem fogja golyó,
A rongyot - imádja a bárgyú.

A rongyot... Vert billikomból
Bíborra ma tűznektár csorran.
Valaha... régen arra... a rongyra
Nagyapám vére hullt. Nini, ott van...

A rongy! Hát mégse rohadt el!
A rongyot mért emlegetem!
Szent rongy, suhoghat a bíbor -
Az a rongy lesz szemfödelem.

1911. okt. 6.
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Vörösmarty Mihály verse Görgeyről
  2017-10-06 01:17:45, péntek
 
  Görgeynek híják a silány gazembert,
Ki e hazát eladta cudarul.
Kergesse őt az istennek haragja
A síron innen és a síron túl. Ó százezernyi hős fiak vezére,
Dicső, ha győz, dicső, ha elesik,
Ki úr leendett, milyennél nagyobb nincs,
Meghajlott a láb túrta fövenyig. Kezében volt az ország szíve, kardja,
S ő mint pofon vert, megrugdalt inas,
Feladta gyáván mind e drága kincset,
Bérért vagy ingyen, mindenképen gaz. Hallgatnak ágyúink, a puska nem szól,
E némaság oh mily rémületes!
A hajdú nem küzd, a megjött huszárnak
Kardján most nem vér - csak könny csergedez. Harc nélkül, alku nélkül így elesni!
Egymásra néznek a bús harcfiak
S a hitszegő vezérre szíveikben
Kihalhatatlan átkot mondanak. "Isten, vagy ördög - így kérdik magokban -
Melyik teremté ezt a Görgeyt?
Ily férget isten soha nem teremthet,
Ezen megtörnék emberben a hit. Hervadjon a fű, ahol megpihenne,
Akadjon fel, midőn a fára néz,
Enyhet ne adjon éhe, szomja ellen
A föld, s ne nyújtson soha emberkéz... Kergesse őt a balszerencse, mint
Szilaj kutyák a felriadt vadat.
Éljen nyomorból, kínból mindhalálig
S ha elhal, verje meg a kárhozat."

Gebe, 1849. október 10.


"Aradi Vértanúk: És Görgey? - Vörösmarty Mihály verse Görgeyről

Amiről az Aradi Vértanúk napján ritkán szoktunk elgondolkodni: Görgey Artúr főparancsnok 1849. augusztus 13-án Világosnál letetette a fegyvert a magyar honvédséggel. Ezt követően, október 6-án Aradon kivégezték a magyar hadsereg tábornokait... Mit kellett volna ilyen esetben tennie a fegyvert letetető fővezérnek? Mi lett volna az egyetlen választása annak a katonának, akinek döntése nyomán parancsának engedelmeskedő főtisztjeit kivégzik? Nos mit? Önök biztosan tudják... De Görgey nem tette meg. Ha jóhiszeműségének esett volna áldozatául, és megtette volna azt, amit ebben a helyzetben tennie kell, akkor megmenthette volna - életét nem, de becsületét igen. A Görgey-kép azonban ennél is sötétebb. Vörösmarty Mihály cím nélküli versben örökítette meg Görgey jellemrajzát. Jussanak eszébe minden emlékező magyarnak az Aradi Vértanúk napján Vörösmarty Mihály Görgeyről írott sorai! És jussanak eszébe azoknak is, akik Görgeynek szobrot, emléktáblát állítanak vagy koszorúznak!"

(MVSZ)
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Farkas Árpád: Egyszerű
  2017-09-26 23:02:18, kedd
 
  Mert kebledre betegen mentem,
s találtalak még betegebben,
megvirradt lázban égő orcád,
óvlak hát, kicsiny Magyarország.

Mennyi bigottság, s mennyi átkot
ont abroszodra külkocsmátok,
hol lumpol, rabol, vagy csak szájt tát
csökött néped, kis Magyarország.

A nagy Söntésben sokan állnak,
s tán szíved sorsán muzsikálnak,
de ginre, koncra les a zsebrák,
szánlak, ó, kicsiny Magyarország.

S kik éldelnek csak csirkelábon,
azok lesik, fönn merre álom-
kószál a jövő-menő jószág.
Gyötörlek, árva Magyarország.

Ha éhes voltam, ennem adtál,
ha fáztam, kínnal betakartál,
de takarómat elloptátok,
s majdnem e kis Magyarországot.

Erdélyi volnék, malomkő van
nyakamban, úszni így tanultam,
s világtengeren vérem átráng
véled, te tutaj-Magyarország.

(1992)Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Bencze Imre: Szóval játszunk
  2017-09-01 01:44:37, péntek
 
  Bencze Imre: Szóval játszunk

Népünk fásult, borúlátó, híresztelik régóta,
Mi légyen a terápia? Délibábos szómóka.
Mókacsíra rejtőzködik minden szürke szavunkban,
Másítjuk a magánhangzót, máris újabb szavunk van.

Kis kertjében kerek kertész öntözi a tökindát,
Áll a mólón mélán Milán, málén nézi Melindát.

Falon csüngő csángó csengő csengő hangon csilingel,
Vandál Vendel vadul vádol, vidul s vedel Vilinkkel.

Bibircsókos kikiáltó kukucskáló babája,
Fifikás a fafaragó kakaskodó papája.

Keljfeljancsi, nebáncsvirág, tűrömolaj, fogdmegek,
Eszem-iszom, rúgdfel-hagydott, nagy mihaszna emberek.

Álljunk meg egy kurta szóra ! - súgja versem koboldja,
Az mehet csak tovább innen, ki e talányt megoldja:

Balról jobbra: szerszám, kézi, jobbról balra: város, régi,
Odafelé: lányka neve, visszafelé: inka "teve".

Nem ügyel az ara arra, sülő süllő kész-e már,
Várrom mellett várom hatra - sms-t küld Boldizsár.

Szóláncfűrész, basszuskulcslyuk, békacombfix, gyöngysorfal,
Lánctalpnyaló, strandpapucsférj, haranglábszag, tegnaphal.

Szoboszlóról szerb szobrásznak szobra Gödre lekerül,
Felsőgödről szorb dögésznek gödre Szobra települ.

Ádámcsutka, évakosztüm, borzaskata, mózeskosár,
Leiterjakab, jancsibankó, péterfillér, lacibetyár.

Fia-bálna kiabálna, hat angolna - csatangolna,
Merészkedő, nyerészkedő, pereskedő kereskedő.

Merni mert, mert farkaséhes; ennél többet ennél, Jenő?
Sokat eszel, hasad hasad; Benő feje lágya benő.

Álljunk meg egy rövid szóra! - nógat versem koboldja,
Tovább innen csak az mehet, ki e rejtjelt feloldja:

xoxoxxo xoxxox xoxxoxoxx ox oxx,
xxoxx xoxoxx oxxox xoxoxx xoxxxoxox.

Nézd e béget, juha béget, villám sújtja villám s villám,
Osztályfőnök megint megint, tejet s bosszút forral Csillám.

Bababarát cápapapa, hitvese a pumamama,
Gyermekük a próbababa, dajkálja egy pandadada.

Vajon ki e furcsa szerzet, ki a hóban ösvényutat tör?
Vasszerviz-óvoda felé sielő tudós úrvacsoraőr,
(Wasser-víz-eau-woda; she-elle-ő; two-dos; Uhr-watch-óra-heure.)

Kengyel - futó - macska - köröm - virág - ének - óra - üveg,
Gyere - kecske - béka - lencse - leves - kocka - cukor - süveg.

Álljunk meg egy röpke szóra ! - kéri versem koboldja,
Csak az mehet innen tovább, ki a hiányt befoldja:

Tudja Róza, vallja Rézi, jobb a ...... ........, mint a prézli,
Írjuk, mondjuk, amíg lehet, valóban-t a ...... .....helyett.

Szerelmes kántor oktat szemérmes kontár aktot,
Mindenre elszánt Ármin nevet ez álszent Irmán.

Fehérmájú kékharisnya piros lámpás sárga házban,
Zöldfülűként Barna fekszik hamuszürkén sárgalázban.

Férjem kissé elidőzik, alighanem dominőzik,
Panasz meg a kérés szerény, elakadt egy bürokretén.
Szépítkezik retikülbül török kislány Isztambülbül.

Szójáték van ezerféle, nyelvi játék - rengeteg,
Játékosan, örömködve csiszoljátok nyelvetek.

Mindezt néked gereblyéztem, külön okát ne keresd,
Azt szeretném, szivárványos szép nyelvünket megszeresd.

 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Árpád vezérünkre emlékezve
  2017-08-20 11:09:34, vasárnap
 
  A mai napon ne feledkezzünk meg Árpád fejedelmünkről se, aki nélkül
nem lenne ma se Magyarország, se magyarság!
Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link


Árpád vezérre emlékezve
/Pozsonyi csata emlékére/

Honfoglalást tanítottak nekünk régen
De az igazság kibontakozik szépen
Árpád és a hét vezér
Hont foglalni csak visszatért!

Mert miénk volt évezredek óta, e haza!
Az Isten Szűzanya országát nekünk adta!
A földet, folyót, völgyet,
Hegygerincet, Kárpátokat, csodás kincset

Tudást, szeretetet, magyarokba egyesített
Dolgos kezet, bátor szívet, hogy gondozza
Megvédje, ha kell életét adja!
Tanított szorgalomra, s összefogásra!

De a kapzsiság megirigyelte!
Hogy magyaroké a Kárpát medence
Nyugat felől összefogtak
Ne legyen hírmondója se a magyarnak!

Árpád vezérünk az Isten adta!
Hét vezér őt támogatta hősi harcba
Megvédte életével is magyar honát
Pozsonyi csatánál vesztette életét, s hős fiát

Az élete árán is megmutatta!
Soha nem eladó a magyar haza!
Hiába akarják a fiait kiirtani!
Magyarság fejét járomba hajtani!

Lehet azt szabdalni, nagy erővel elfoglalni
De a magyar lélek szabad benne!
Kész meghalni érte, de hazát nem adja!
Isten hite vezeti mindig diadalra!

Árpád vezérünk Isten áldjon!
Hős emléked az utókornak is ragyogjon!
Intő példa legyen minden népnek!
Isten hittel él, s örök a magyar nemzet!
Mert Árpád követői sokasodnak!
Ősi erőt adnak a magyarnak!

2016.07.04.MosonmagyaróvárForrás: Link


 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Szuhanics Albert: Kedves az Istennek
  2017-08-19 23:56:59, szombat
 
  Kedves az Istennek,
hogy magyarok vagyunk.
Mennyekbe írta fel
a mi ünnepnapunk.

Szent Istvánnak napján
nemzetünk ünnepel.
Előttünk új kenyér,
büszke a hű kebel!

Az ég királynője,
Boldogasszony népe.
István országunkat
ajánlá kezébe!

Szent a mi koronánk,
megszentelt e nemzet.
Magyarország örök
Istentől teremtett.

Államiságunknak
ünnepe hű imánk.
Hogy ő védő jobbját
kiterjessze miránk!

Előttünk új kenyér,
szalaggal. átkötve.
Piros-fehér-zölddel...
erőt ad szívünkbe!

Kedves az Istennek,
hogy magyarok vagyunk,
és hogy e szent napon
van az ünnepnapunk!


Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik: Link
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Csoma Irén: ELHAGYATVA...
  2017-08-12 21:57:13, szombat
 
  Csoma Irén: ELHAGYATVA...

Ha életed útján elhagyott mindenki,
Ha fájó könnyeid nem törli le senki,
Ha már nincsen társad ezen a világon,
ha már nincsen ember, aki melléd álljon,
mikor már úgy érzed, mindent elvesztettél,
eltűnt minden célod, amit úgy kerestél.
Ha már nincsen aki, mosolyra fakasszon,
ha már nem találod, a mi nyugtot adjon,
s lelkednek nincs csendje, csak nagy zűr zavarja,
arcod a fájdalom éles könnye marja.
Ha már szíved húrját, a zúgó szél rázza,
s lelkedet a bánat sötét óceánja.
Ha már úgy érzed, hogy tested összeroppan,
szíved a sebektől, tán utolsót dobban.
Ne dobd el reményed, míg utadat járod,
még mindig marad egy, igaz hű Barátod.
Ha majd Ő áll melléd, a hullámok szűnnek,
s egedről a felhők, gyorsan elrepülnek.
Eltűnik a szélvész, vihar orgonája,
s megpihen a gálya, tépett vitorlája.
Utolsó könnycseppek, némán legördülnek,
lelked fájdalmai, lassan csendesülnek.
Zilált életednek, már ismét van célja,
van aki szívedet féltse, hazahívja.
Van, Ki simogasson, van, Aki szeressen,
van, Ki kézen fogva, menny felé vezessen.
Ha azt hiszed, itt lent, mindent elvesztettél,
ha előre mentek, akiket szerettél.
Ha tán azt gondolod, most már egyedül vagy,
van még egy Valaki, aki árván nem hagy.
Van még egy Valaki, kihez odafuthatsz,
van még egy Valaki, Akit átkarolhatsz.
Van még egy valaki, Akit megölelhetsz,
Akitől igazi békességet nyerhetsz.
Tudod testvér ki az? Ki a te Barátod?
Menj a Golgotára, ott majd megtalálod!
ÁMEN


Szerkesztett képemet itt nagyobb méretben is megtekinthetik:

Link
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
     1/139 oldal   Bejegyzések száma: 1389 
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 40 db bejegyzés
e év: 1186 db bejegyzés
Összes: 22634 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2348
  • e Hét: 38966
  • e Hónap: 148323
  • e Év: 1807690
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.