Belépés
aranyrozmaring.blog.xfree.hu
,,-Ne legyetek kishitűek! Mert tudom, hogy ezen múlik minden." Tóth Juli
1971.03.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
Emlékezés nagyanyámra
  2010-07-30 11:47:09, péntek
 
  Pósa Lajos: Emlékezés nagyanyámra

Nem tud ugy szeretni a világon senki,
Mint a hogy ő tudott engemet szeretni.
Akármit kivántam: megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta vóna.

Mikor odahaza iskolába jártam:
Rangosabb egy gyerek nem igen volt nálam.
El nem türte volna ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhában járjon.

Nekem volt a legszebb iskolás tarisznyám,
Nekem volt a legszebb magas sarkú csizmám.
S ugy kitisztogatta, kifényesitgette,
Hogy magát a vak is megláthatta benne.

Milyen tulipántos, czifra szürben jártam!
A király fia is hordhatta vón bátran,
Nyakravalóm rojtos, olyan volt, hogy rája
Még a rekt'ramnak is elállt szeme-szája.

Ha felöltöztetett s rendbe hozott szépen:
A kapun kikisért, megcsókolta képem.
S ugy nézett utánam, gyönyörködött bennem,
Ha az iskolába rátartian mentem.

Tarisznyám ellátta mindenféle jóval:
Czukorral, czipóval, mogyoró-, dióval.
Mikor haza mentem: hogy örült, ha bátran
,,Mind közönségesen" jónapot kivántam.

S mikor a vásárra elment Rimaszécsbe,
A czakói hegyig ballagtam elébe.
Ott vártam, és ha már messziről meglátott:
Szedte kosarából a sok jó kalácsot.

Hozott mézes lovat, kardot, szivet, órát,
Szép árvalányhajat, piros pesti rózsát,
Süvöltőt, dorombot, czifra képes könyvet,
Nevető szemében drága örömkönnyet.

Az volt minden vágya, földi kivánsága,
Hogy kitanulhassak a papi pályára.
Ha ő ezt megérné: milyen boldog lenne!
A temetőben is jobban megpihenne.

El is vittek aztán messze egy városba,
Hol elvakitotta szemem a nagy pompa;
De mikor ott hagytak csókolva, ölelve:
Mintha egy kést dobtak volna a szivembe!

Én aztán tanultam, a hogy csak telt tőlem,
Hogy jó papi ember váljék majd belőlem.
A professzorok meg egyre dicsérgettek...
Szegény jó nagyanyám, hogy örvendett ennek!

Mikor haza mentem a vakáczióra:
Hogy füröszté arczom záporkönnybe, csókba!
Nem törődött akkor senkivel se mással,
Szépen bánt velem, mint a himes tojással.

Hogy kitudakozta: jól megy-e a dolgom?
Hát a gazdasszonyom, hogy' viseli gondom?
S ha panaszolkodtam, hogy küldöz a boltba:
Hogy szidta, hogy küldte a tüzes pokolba!

Nem győzte elégszer azt se elbeszélni,
Hogy az ablakomon szeretne benézni,
Mikor nem is tudom, mikor nem is sejtem,
Látná: mit csinálok; megláthatna engem.

Mikor aztán ütött a válás órája:
Szivét ellepte a keserüség árja;
S mindig ez volt vége hosszu bucsujának:
,,Az isten áldjon meg, többet soh'se látlak!"

Hanem azért minden ünnepkor meglátott;
Sütte a jó turós és mákos kalácsot.
Mig végre csakugyan igaza lett egyszer...
Jól elbucsúztatta tőlem is a mester.

Most az a sziv, melynél egyse lángolt hőbben,
Künn porladozik a hideg temetőben.
Áldja meg az isten a haló porát is!
Altató dalt zengjen sirján a madár is!

(Forrás: Pósa Lajos: Dalok, regék az ifjuság számára - Szeged, 1884.)
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Az anya és gyermeke
  2010-05-27 09:59:53, csütörtök
 
  Szász Károly: Az anya és gyermeke (1883.)

Kis gyermek édes anya ölben.
Hogy' játsz', enyelg a kis bohó!
Kedvének anyja is hogy' örvend,
És mindkettő oly boldog, oh!
Madár nem örvend úgy fiának,
Kis bimbajának rózsa nem;
Nem fér közéjök gond, se bánat...
- Oh, tartsd meg őket, istenem!

Rózsát ha csak szellők is rázzák:
Már széthull a virágszirom;
Pajkos gyerek a fecske házát
Leszúrja - s palotája rom.
A boldogságnak oly kevés kell
hogy menten semmivé legyen,
A legparányibb érintéssel...
- Oh tartsd meg őket, istenem!

Anya, csak örvendj gyermekednek!
Gyermek, anyádnak csak örülj!
Angyalok védnek titeket meg
Látatlanúl lengvén körül.
Bár boldogságtok öntudatlan,
Van egy szem, ott az égbe' fenn,
Mely örömét találja abban...
- Megtartod, úgy-e, istenem!

(Forrás: Vasárnapi Ujság 1883. jan.7.)
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Ha rajzolni tudnék
  2010-03-05 10:18:53, péntek
 
  Pósa Lajos: Ha rajzolni tudnék

Ha rajzolni tudnék:
Képed lerajzolnám,
Imádságos könyvbe
Beköttetném, anyám.
Ahányszor ránéznék.
Mindig imádkoznám.

Mért nem csókolhatom
Szelíd orcád rája,
Imádságos könyvem
Aranyos lapjára?
Még az imádság is
Jobban égbe szállna!
 
 
1 komment , kategória:  Anyáknapja  
Édesanyám
  2009-05-05 09:22:41, kedd
 
  Siklósi András
Édesanyám

Sudár voltál ma meggörnyedt
Finom arcodat barázdák futják körbe
szemed üvegek mögé rejtezik
Szőke hajad fehérre meszelték az évek
lábadon karodon kék erek feszülnek
Életed őszbe fordult
lassan lehullik rólad mind
a szépség és a pompa
Megtört a lét megtört
az iszonyúan kemény munka
Magad cipelted kicsi családunk
legtöbb terhét
nem láttalak pihenni soha
Szótlanul tűrtél ezer keserűséget
magadért sohase sírtál
ritka könnyed két fiadért hullt csak

Szegény vagy
nem volt és nincs semmid
évtizedek óta nem jársz sehova
Mégis nekünk mindent megadtál
foggal-körömmel harcoltál értünk

Ma sem értem
gyönge testedbe
hogy férkőzhetett ekkora erő
ilyen határtalan szeretet
Ha vihar dúlt bennem
vagy mások megtiportak
magadhoz öleltél s ápoltál
mint kertész a fonnyadt virágot

Szeretnék én is adni
legalább valami biztatót mondani neked
Szeretném ha mindent félretennél
s megnyugodnál végre egy kicsit
ha fáradt arcodon új tavasz rügyezne
s szomorú szívedbe mosoly költözne ismét

Véredből sarjadtam
gyökerem lelked harmatját szívta
Íme fölnőttem talán jobb talán még rosszabb sorsra
Erős vagyok messze tekintek
nem félek többé semmitől
Engedd hogy mától én védjelek téged
s öregséged támasza legyek
hogy nagy bús éjszakákon álmod pásztorozzam
világ legdrágább kincse
gyönyörű anyám


Anyák napján e versemmel tisztelettel és szeretettel köszöntöm
a magyar édesanyákat. Isten éltesse és áldja meg őket!
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
A lepke
  2009-04-25 09:28:09, szombat
 
  Pósa Lajos: A lepke

Egy lepke szállt el ablakom alatt
Csapongva könnyű, tarka szárnyain.
Lelkemben sóhajt egy bús gondolat:
Így tűnnek el mind aranyálmaim!
Jöjj vissza lepke. Lengj szemem előtt,
Virágtalan kis ablakom alatt
Hadd álmodozzam át a múlt időt!
Jöjj vissza, vissza! Ó, hadd lássalak!

Eltűnt, elillant, vágyó lelkemet
Viszi magával. Csalja messzire,
Hol a nagy tölgyes erdő integet,
S fölcsillan a bérc gyöngyöző vize.
Leszáll a völgyben egy kis faluban.
Csapongó kedvvel ringatja magát...
Pillangó-űző lelkem boldogan
Keresgeti egy szebb világ nyomát.

Ó édes emlék! Gyönge lábnyomok!
Gyermekcipellő apró nyomai!
Hiába szórt be a sívó homok,
Rátok találnak ajkam csókjai.
Szép tarka lepkém elvezet oda,
Szárnyával illet nyomot nyom után,
Csendül a méla fűzfa síp szava...
Csákós lovas kél vesszőparipán.

Ó édes emlék! Kinn a kis padon
Szülém mesélget akácok alatt.
Fejem ölébe hajtva hallgatom
Végig repülve tündértájakat.
Tavaszkoromnak aranyálmai,
Boruljatok le néha-néha rám!
Hadd higgyem hogy tudok még szállani,
Hogy keblén ringat az én jó anyám.
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Mindig csak őt látom
  2009-04-25 09:17:59, szombat
 
  Pósa Lajos: Mindig csak őt látom

Mikor én a ringó
Bölcsőben feküdtem,
Mindig egy jó angyal
Őrködött felettem.

Altatgatott csókkal,
Altatgatott dallal,
Az én jó anyám volt
Ez az őrző angyal!

Mikor fölébredtem,
Mindig csak őt láttam...
Örök szeretettel
A szívembe zártam.
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Hiába vár
  2009-04-22 15:12:47, szerda
 
  Túrmezei Erzsébet - Hiába vár

Megint hazaindulok nemsokára
Nagy néma csend borult a kis szobára
Üres, kihalt lett, az ajtaja zárt
Nincs már ott aki eddig hazavárt.

Békülten mondom: elköltözött
Nem lakik többé az élők között
Óh hogy várt mindig
milyen nehezen szorongva leste
mikor érkezem
S amikor egyszer csak elébe léptem
Úgy felragyogott az a kedves két szem!

Pedig szolgálatom hívó szavára
Én olyan gyakran hagytam őt magára
És neki fájt minden búcsúvétel
Körültipegett anyai féltéssel.

Amíg csomagoltam és rendezgettem
Szeme kísért, csendesen ült melettem.
S belesűrítve minden féltő gondot
Néhány búcsúzó szóval annyit mondott:
Vigyázz magadra gyermekem!

Azután egyszer Ő is útrakelt...
Végső tekintetével átölelt és indult
hangtalanul, csendesen...

Elment! Elment! Hiába keresem
Ő utazott el - ismételgetem.
Tudta hogy örök hajlék hívja fenn
És most előrement és hazavár
Csak egy kevés idő van hátra már!

S ha véget érnek próbák, földi harcok
Megint meglátom azt a kedves arcot
Ott hol nem választ el soha semmi
És soha többé nem kell búcsút venni.

Kicsiny szobánk most csendesen fogad
De csendje is tud drága titkokat
Hogy vár mint eddig: hogyne várna rám!
Hazavár most is az Édesanyám
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Édesanya köszöntő
  2009-04-18 15:40:39, szombat
 
  Létay Lajos: Édesanya köszöntő

Nézd anya, de szép a reggel:kék az ég és süt a nap
Fák rügyei versenyeznek, melyik nyit ki hamarabb.

Szívünkben is szép tavasz van, tiszta égű víg tavasz
Boldog tavasz , Édesanyám amikor te rám kacagsz.
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Édesanyámnak
  2009-03-28 10:52:27, szombat
 
  Létay Lajos: Édesanyámnak

Kezemben a tavasz első kis virága
Szívemben a szeretet, tisztelet ás hála....
Ezzel köszöntelek Édesanyám drága.

Kívánok sok erőt egész életedre,
Kitartást és sikert a te lépteidre!
Éljen nagyon soká Édesanyám drága
Ez az én szívemnek legfőbb kívánsága
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
Köszönlek, Anyám
  2009-03-20 10:49:04, péntek
 
  Arany Tóth Katalin: Köszönlek, Anyám

Nézlek, ahogy fáradtan
mozdul törékeny tested...
Gyengülő erőd titkolva,
válladon pihen kereszted.

Nézlek, ahogy sápadtan
a múlt terhét vonszolod;
reményed könnyekbe rejted,
s csak szótlanul hordozod.

Nézlek, ahogy álmatlan
éjed ül egy hajnalon
- szemed alatt szarkalábot
mélyít az aggodalom.

Nézlek, ahogy szeretve
vársz, vagy éppen jössz felém:
ősi ösztön hajtja lépted
- áldott úton Fény kísér.

Nézlek, ahogy keresve
felém nyúlnak karjaid...
Ölelésbe fojtott könnyek
sírják Sorsunk harcait.

Nézlek, ahogy magad
áldozva vigyázol rám...
Óvjon meg Téged az Isten
és tudd: szeretlek, Anyám.
 
 
0 komment , kategória:  Anyáknapja  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 57 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 951 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 11
  • e Hét: 252
  • e Hónap: 713
  • e Év: 27829
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.