Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
A jószívű püspök - Szent Miklós
  2012-12-01 08:04:28, szombat
 
  A jószívű püspök
Szent Miklós

A karácsony előtti idő kedves eseménye a Mikulás várása és érkezése. December hatodikán korábban ébredünk és örvendezve fogadjuk a különféle ajándékokat, amelyek a Mikulás puttonyából számunkra előkerülnek. A piros csizmák és egyéb csodafigurák heteken át az ablakokban hirdetik az ajándékozó szeretet örömét.

Ha azonban megkérdezném, hogy tulajdonképpen ki is az a sokat emlegetett Mikulás bácsi, sokan talán nem is tudnának válaszolni. Egyesek azt gondolják, hogy a Mikulás olyan mesebeli alak, mint Háry János vagy János vitéz. Akik ezt gondolják, tévednek. A Mikulás, helyesen Szent Mikklós püspök nem mesebeli alak, hanem valóban élt a II. század fordulóján. Kis-Ázsiában, Myra városának volt a püspöke, híveinek szerető lelkiatyja.

Mikor az Úr Jézus a földön járt sokan és szívesen hallgatták tanítását. Történt egyszer, hogy hallgatói között megjelent egy gazdag ifjú. Igen tetszett neki is Jézus tanítása. Milyen boldogok lehetnek az apostolok, gondolta magában, akik állandóan élvezhetik Jézus szerető közelségét. Most az Úr éppen az örök életről ezdett beszélni. Igaz, a gazdag ifjúnak jó dolga volt, de ő is tudta, hogy a földi élet nem tart örökké. Hiába van sok pénze, a halált el nem kerülheti. Ezért érdekes Jézus igérete: aki benne hisz, örökké élni fog. Ez különösen tetszett a gazdag ifjúnak. Megvárta hát, amíg Jézus befejezi beszédét és aztán ezzel a kérdéssel lépet eléje:
- Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?
Jézus így válaszolt kérdésére:
- Tartsd meg Isten parancsait!
- Uram, válaszolt nem kis büszkeséggel az ifjú, eddigi életem során minden parancsot megtartottam. Mit kell tennem ezenkívül?
- Ha tökéletes akarsz lenni, felelte Jézus, add el, amid van, árát osszad szét a szegények között, azután jöjj és kövess engem!
Így szólt az Úr és a gazdag ifjú elhallgatott. Lehajtotta a fejét és azt gondolta magában: szétosztani a vagyonomat, lemondani a gazdagság előnyeiről, nem, ezt nem tudom megtenni. Mit szólnának a szüleim és a rokonaim? Azt hinnék, hogy megbolondultam. Ezzel szó nélkül megfordult és eltávozott.
Az evangéliumban szereplő gazdag ifjú tehát nem tudott lemondani a gazdagságáról. Ám nem így Miklós püspök, aki szintén gazdag szülők gyermeke volt. Ő azonban, amikor meghallotta a lelkében felcsendülő hívó szót: jöjj, övess engem, nem ragaszkodott vagyonához. Mindenét elajándékozta, hogy ezzel égi kincseket gyűjtsön. Jótékonykodását azzal kezdte, hogy a közelben lakó szegény ember segítségére sietett. Három eladó lánya volt, de hozomány híján nem tudta őket férjhez adni. Mikor ezt a jószívű Miklós megtudta, éjnek idején a szegény ember házához lopózott és a nyitott ablakon bedobott egy zacskó aranyat. Ezt a jótettét még kétszer megismételte és így mind a három lány férjhez mehetett. Mindezt titokban tette, nem várt érte hálát és köszönetet. Ebben utánozzák mindazok, akik példájára ajándékot adnak.

A városban hamarosan híre ment Miklós jószívűségének, hiába is titkolta jótetteit. Mikor aztán meghalt Myra városának püspöke, egyhangúan Miklóst választották utódjául, igaz, hogy ekkorra már minden vagyonát szétosztotta, de aki szeret, az mindig tud adni. Így volt Miklós püspök is. Ha valakit igazságtalanul bántottak, a jóságos püspök azonnal segítségére sietett. Előfordult, hogy az utolsó pillanatban érkezett, midőn a hóhér felemelte kardját, hogy kivégezzen egy ártatlanul elítélt embert.

Történt az egyik esztendőben, hogy a nagy szárazság következtében rossz volt a termés. Nem volt kenyér, sírtak a gyerekek és velük együtt az édesanyák. A nagy éhínségben mindenki szeretett püspökéhez fordult segítségért. Sajnos, az ő éléskamrája is üres volt, együtt éhezett híveivel. Miklós püspök Isten segítségét kérte, hogy szerencsésen megérkezzenek a Rómából jövő, gabonát szállító hajók. Naponta kiment a híveivel a tengerpartra és imádkoztak: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Egyszer csak egy éles szemű ifjú felkiált: Hajók tűntek fel a láthatáron! A hajók egyre közeledtek és az emberek arca fölragyogott. Örömük azonban nem tartott sokáig. Az ég hirtelen beborult és hatalmas vihar kerekedett. A kétségbeesés tetőpontjára hágott. Csak Miklós püspök őrizte meg nyugalmát. Letérdelt a viharban és imádságra buzdította híveit. Jézus segítségét érte, aki isteni hatalmával egykor lecsillapította a háborgó tengert. Állhatatos imádságuk nem maradt eredménytelen. A vihar elült és a hajók szerencsésen partot értek.

Miklós püspök már régen meghalt a föld, de megszületett az örök élet számára. Emlékét megőrizték a keresztény népek és példáját követik mindazok, akik ajándékot adnak szeretteiknek névünnepe alkalmából. Arra tanít mindnyájunkat, hogy jobb adni, mint kapni. A szeretettel adott legcsekélyebb ajándék is alkalmas arra, hogy égi kincseket, örök életet vásároljunk rajta.

2012. december 1.

Forrás: György Attila: Jöjj, kövess engem
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
A kételkedő apostol-Szt.Tamás
  2009-12-21 08:38:44, hétfő
 
  Egész éjjel a tengeren voltak, de vajmi kevés siker koronázta halászatukat. Dél felé jár az idő, a parton dolgoznak a hálók rendbehozásával. Tamás éppen azt magyarázza Józsuénak, a kis halászinasnak, hogyan kell megfoltozni az elszakadó hálót. Miközben figyelmesen hallgatja főnöke szavait, eszébe jut, amit tegnap este hallott édesapjától. Elhatározta, emondja Tamás bácsinak is.
- Tetszett-e hallani arról a különös emberről, akiről időn megkeresztelkedett a Jordán folyóban, különös módon tanúskodott az Isten? Megnyílt az ég és valami különös fényesség ragyogta körül.Azt mondják, Ő a Messiás, népünk szabadítója.

Tamás abbahagyta a munkát és a kisfiú tiszta szemeibe nézett. Majd így szólt hozzá:
- Azt kérded, hallottam-e a názáreti Jézusról? Nemcsak hallottam, de ott is voltam, midőn ezek történtek. Az égi szózatot is hallottam: ez az én szeretett Fiam.

Józsue finoman elpirult, mert kiderült, hogy mestere többet tud nála. Most már ő kezdett érdeklődni.
- Tamás bácsi hallotta már ennek a különös embernek a beszédét?
- Nem is egyszer, válaszolta a mester. Most is fülembe csengenek szavai. Aki egyszer meghallja, nem tudja többé elfelejteni. A legszívesebben elhagynám öreg hálóimat, hogy mindig őt hallgathassam.
- Nos, ez nem is olyan lehetetlen, csendült föl Tamás háta mögött egy érces férfihang.

Tamás hirtelen megfordult és meglepetve látta, hogy Jézus áll előtte. Néhány pillanatig egymásra néztek, aztán Jézus Tamás vállára tette a kezét és így szólt:
- Jöjj, kövess engem!

Ekkor olyan valami történt, amin a kis Józsue is elcsodálkozott. A tapasztalt halász szemében könnyek csillogtak, egy pillantást vetett a tengerre, az öreg csónakra, a hálókra, aztán megszólalt:
- Követlek, Uram, bárhová mégy!

Ettől kezdve Tamás is Jézus barátai, apostolai közé tartozott. Mindenhova elkísérte Mesterét. Ott volt a kánai mennyegzőn, midőn Jézus borrá változtatta a vizet. Boldog volt, amikor a kenyérszaporítás alkalmával az ő kezében is megszaporodott a kenyér és a hal. A Jézus felé áradó szeretetből neki is jutott és minden bőven kárpótolta azért, amit elhagyott.

Igaz, nem fogadta őket mindenki szívesen. A napokban Jeruzsálemben jártak a templomszentelés ünnepén. A zsidó papok körülvették Jézust és kérdezgették:
- Meddig tartasz minket bizonytalanságban? Ha valóban te vagy a Messiás, mondd meg nyíltan!

Jézus nem maradt adós a válasszal. Messiásnak mondta magát, a mennyei Atya Fiának. Ezen a papok megbotránkoztak és meg akarták kövezni. Tamás maga sem tudta, hogyan menekültek ki az életveszélyből. Most Pereában jártak és ez a vidék különösen kedves volt Tamásnak. Itt találkozott először a Mesterrel. Éppen szerény ebédjüket fogyasztották, amikor látogatójuk érkezett. Láthatóan nagyon sietett, mert alig jutott szóhoz. Végre kinyögte:
- Jézus barátja, Lázár nagyon súlyos beteg. Nővérei kérik a Mestert, jöjjön és gyógyítsa meg! Ennek hallatára Tamás aggódni kezdett. Betánia közel van Jeruzsálemhez, ahol nemrég olyan nagy bajba keveredtek. Oktalanság lenne visszamenni. Úgy látszik, ezt Jézus is sejti, mert így szól a hírnökhöz:
- Menj nyugodtan haza és mondd meg Lázár nővéreinek: ez a betegség nem okozza barátunk halálát, hanem Isten dicsőségét szolgálja.

Csak három nappal később mondotta Jézus:
- Menjünk Jeruzsálem felé, Betániába!

Az apostolok tiltakozni próbáltak.
- Mester, csak néhány nappal ezelőtt akartak megkövetzni és mégis odamégy?

Természetesen az apostolok nemcsak Jézust, magukat is féltették. Ekkor Tamás így bátorította társait:
- Menjünk és mi is haljunk meg vele!

Ez a bátorság azonban nem maradt végleges útitársa Tamásnak. Nagycsütörtök este, mikor Jézust elfogták ellenségei, ő is gyáva nyúlként elszaladt. Nem állt a kereszt alá sem, szinte teljesen kiábrándult Jézusból. Már-már arra gondolt: hátha igazuk van Jézus ellenségeinek, nem is ő a megígért megváltó! Ő, aki egyetlen szavával előhívta Lázárt a sírból,meghalt és eltemették. Elkerülte az apostolok társaságát is, nem találkozhatott tehát a feltámadt Krisztussal. Mikor társai beszámoltak róla, hitetlenkedve hallgatta szavaikat. Ki is jelentette:
- Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát és ujjaimat az oldalába nem tehetem, én nem hiszem, hogy föltámadt.

Társai megdöbbenve hallgatták Tamás hirtelen nyilatkozatát. Hiába erősködtek,, Tamást nem tudták meggyőzni.

Néhány nappal később, a zárt ajtókon keresztül Jézus ismét megjelent az apostoloknak. Most Tamás is ott volt velük.
- Békesség nektek, mondotta és tekintetével Tamást kereste.

Eléje lépett és így szólt hozzá:
- Tedd ide ujjadat, nézd meg kezemet, nyújtsd ki a kezed, tedd oldalamba és ne légy hitetlen, hanem hívő!

Tamás apostol majd elsüllyedt szégyenében. Mind meleg naptól a hó, úgy elolvadt minden kételye. Hogyan is hihette, hogy Jézust megölhetik ellenségei? Hiszen előre megjövendölte: harmadnapon föltámad. Ő boldogító valóság! Jézus él, rubinként ragyognak sebei. Tamás összeroskad a nagy örömtől, leborul Jézus előtt és csak ennyit mond:
- Én Uram, én Istenem!
- Boldog vagy Tamás, mert hittél, mert láttál. De még boldogabbak, akik nem láttak és mégis hisznek.

Ezeket a szavakat Tamás sohasem felejtette el. Miután Jézus visszatért a mennyei Atyához, ő is elindult a többi apostollal és hirdette az evangéliumot azoknak, akik nem láthatták Jézust. Elment egészen a távoli Indiáig, hogy minél több ember lelkében fölragyoghasson a boldogító hit világossága.

Forrás: György Attila: Jöjj, kövess engem
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
December havi névnapi szófejtő
  2009-11-30 09:17:13, hétfő
 
 

Bak, avagy Karácsony havaBorbála régen nagyon közkedvelt volt, Bori, Boriska, Borcsa tanúsítják. Borbála párja a Boróka. 1967-ben egy kislány sem kapta a Boriska nevet, Borbála másfél száz kislány lett negyven Barbara mellett.
Borbála nem más, mint a görög eredetű Barbara megmagyarosodott alakja, neve azonos a barbár közszóval, annyit jelentett: idegen, külföldi nő.
Maximianus császár idejében i.e. 250-310-ig Nikodémiában élt egy előkelő pogány úr, Dioscurus. Az ő leánya volt Barbara, aki az új hithez szegődött, s ezért tulajdon apjától is megalázó bűntetést szenvedett el, melyeket boldogan vállalt, kivégeztetése előtt utolsó perceiben imádságára szózat jött az égből. Így lett Krisztus jegyese, a jó halál egyik legtiszteltebb középkori védőszentje.
Éva leányai azonban, akik nem mennyei jegyességre vágyakoznak, azt szeretnék megtudni, a december 4-i Borbála-napon is, hogy ki lesz a földi jegyesük. Ehhez számtalan népszokás fűződik, az ún. Borbála ággal.
A Borbála ágat karácsonyig minden adventi mise után megöntözik.

Barbarát görög eredettel a december 7-i Ambrus követi, 1967-ben 19-en kapták ezt a nevet, pedig igen szép a jelentése: halhatatlan, azonos eredetű a régi görög istenek halhatatlanságot adó eledelével, az ambróziával.
Volt Ambos és Ambró alakja is, de ma már az Ambrus csak vezetéknévként ismeretes.

Atanáz, halhatatlan jelentésű görög Athanasziosz latinosított formájának rövidülése. A görögkeleti, bizánci kultúrájú országokban gyakoribb, pl. a bolgár származású Dimitrov Atanáz fogorvos tette ismertté. 1967-ben egyetlen kisfiú sem kapta a május 2-án, augusztus 14-én, november 26-án ünnepelt nevet.

Lázár december 17-re esik bibliai, héber eredettel. A héber Eleazar származéka, s azt jelenti: Isten a segítőm.
A Bibliából Lázár feltámasztása ma is eléggé ismert történet, az irodalomból a bélpoklos szegény Lázár-ról szintén példázat a Szentírásból van, melyet Károli Gáspár így adott elő klasszikus formában: ,,Vala pedig egy gazdag ember és öltözék vala bársonyba, bíborba és minden napon vígan lakik vala. Vala pedig egy Lázár nevű koldus,...... fekélyekkel teljes vala. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljőnek vala és nyalják az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalna a koldus és vitetnék az angyaloktól Ábrahám kebelébe. Meghala vala a gazdag is és eltemettették. És a pokolban felemelvén az ő szemeit, mikor volna kínokban, látá Ábrahámot távol és Lázárt az ő kebelében.....
A bélpoklos eredetileg bőrpoklos, leprás. Lázár betegsége magyarázza, hogy az olaszban a leprások ispotályait miért nevezték lazzarettónak, s hogy az angolban miért lazarett(o), a franciában miért lazare a ragálygyanús helyről érkező hajók vesztegzárállomása. A németben pedig - a II. világháború idején láthattuk - Lazarett, Kriegslazarett volt a tábori kórházak neve. Az olaszban még egy közszó szóletett a bibliai Lázár nevéből: a koldus jelentésű lazzarone.

Miklóst a gyerekek Mikulás napjának ismerik, a Mikulás nem más, mint a Miklós név szláv változata.
A legendás életű püspök, aki a IV. század közepén halt meg, a felebaráti szeretet gyakorlásában tűnt ki: a Mikulás napi ajándékozás is az ő emlékére történik: a legenda szerint a püspök egy szegény család házába az ablakon át aranyat dobott, amelyből a három szegény leány hozománya lett. Erre emlékezve teszik a cipőiket a gyerekek az ablakba december 6-án, várva, hogy a Miklós püspököt ábrázoló szakállas Mikulás-apó belerejtse ajándékát - ha nem is aranyat, legalább csillogó, aranyos pappirokkal burkolt csokoládét, diót, édességet.
A szent életű püspök neve a cseh és a szlovák nyelvben lett Mikulas, s ezt ők szabályos férfinévkként használják a Miklós megfelelőjeként.
Az oroszoknál is híres Miklós püspök, náluk már Nyikoláj a neve, ez közelebb visz a név eredetéhez. Zrínyi Miklós így írta alá latinul fogalmazott leveleit: Nicolaus Zrínyi. Ez a név található a nyugati nyelvekben is, a németben Nicolaus, franciában Nicolas, angolban Nicholas.
Görög eredetű, a Nikolaosz szó első tagjában a győzelem jelentésű niké szerepel, második tagja pedig a nép jelentésű laosz-szal azonos.
Az Ábrahám is földrajzi névvé lett - Ábrahámhegy -, az Ábrahám idővel Ábránná változott, s ebből fejlődött később Ábrány, Bükkábrány, Nyírábrány.
A költő Berzsenyi Dániel a niklai remete, nem Nikláról, hanem Mikláról keltezte leveleit, s az a Mikla a Mikola alakból rövidült egy szótag kicserélésével, Mikola visszatért a név eredetibb alakjához, a Nikolaoszhoz.
1967-ben a Miklóst több, mint ezren kapták, Luca csak négy kislány lett.

Luca a fény jelentésű latin lux, lucisból származik, azt jelenti: hajnalban született, s voltaképp a latin Lucia névből alakult a régi századokban nyelvünkben. A Luciák december 13-án tartják a névnapjukat, 1967-ben négy kapták ezt is, mint a Lucát.
Legismertebb szokás, vagy babona a Luca széke, amelyet december 13-án kezdenek el csinálni, különféle faanyagból róják össze, minden nap valami újabb darabot toldva hozzá. A hagyomány szerint aztán, aki az éjféli misén ráült erre a lassan készített székre, meglátta a boszorkányokat, más szerint a jövendőbelijét......

Eulália december 10-én ünnepel. , mely név magyarázatát egyszerre két költő is megírta a XVI. században. Kosztolányinak édesanyja viselte ezt a nevet, szépen-csevegőnek nevezte édesanyját.

Csaba, Csanád. A Csanádot Vörösmarty újította fel. A hun-magyar mondákban Csaba királyfi Attilának, a nagy hun fejedelemnek Honorius görög császár leányától született fia volt, aki atyja s csatát vesztve Görögországba menekült.
A mondabeli királyfi nevét számos Csaba elemű helynevünk őrzi (Békéscsaba, Piliscsaba, Rákoscsaba, Hejőcsaba és Csobaj). Minden bizonnyal ótörök eredetű, s jelentése: ajándék, mint a Teodórának, Dorottyának, Donátnak.
1967-ben 2690 fiú kapta a Csaba nevet, december 5-én ünnepelnek. A katolikus egyház ekkor tartja a kisázsiai V. századi hitvalló, Szent Szabbas emléknapját, a héber eredetű Szabbás napját a vele összecsengő pogány Csaba emléknapjává is tették. Van Csabának névnapja április 12-én, július 6-án és október 6-án.

Aladár, Csaba fivére volt, szintén törökből fejthető meg, de azt jelenti: kóborló, pásztor, vagy testőrhadnagy. Más magyarázat szerint a germán Aldarik rövidülése, s jelentése: mindenben hatalmas. Az előljáró jelentésű iráni aldar szóval is összekapcsolták. 1967-ben 24-en kapták. Annál többen Attilának a nevét, melynek jelentése: maga is az atya.

Csanád Anonymus szerint I. István unokaöccse volt, aki Marosvásárnál győzte le Ajtonyt.

Etelka névre 1788. után lehet rábukkanni. Ekkor jelent meg Dugonics Andrásnak Etelka c. ál történeti regénye, amely a honfoglalás korába helyezett történetével voltaképp a maga korát bírálta, elsősorban II. József császár germanizáló intézkedéseit.
Némelyek szerint a német eredetű Ottilia magyar párját akarta megalkotni az író Etelkával.
A december 13-i Ottilia név jelentése nem költői: öröklött vagyon. 1967-ben 40-en kapták hazánkban.
Attila női párjaként készült Etelka, régi Etele változatából. December 16-án van a népnapja, 205-en kapták ezt a nevet, Etelt pedig 8-an. Eta becézője is anyakönyvezhető, így ez a január 29-i név is idetartozik, 4-en kapták 1967-ben az Eta nevet.

Jolánról szintén Dugovics András írt, Jolánka néven, de ez a név már az Etelkában is előfordult. Jóleán, Jólán becéző alakja. Jóleán már a középkori magyar névanyagban is előfordult női névként. A Jolánkák június 15-én ünnepelnek, Jolantha görög névvel lefordítva: a viola virága.

Attila voltaképp nem hun név, hanem egy király gót atta - atya - nevének kicsinyítő képzős származéka: vagyis a jelentése atyácska, s ez a név nemigen illett a félelmetes Isten ostorához. Több, mint négy ezren kapták 1967-ben, majdnem annyian, mint a Jánosok.
Attila első feleségének a neve Réka volt. Ez a név Attila udvarában is megfordult bizánci görög történetírónál, Priszkosz rétornál Kreka, Rekan alakban fordul elő, magyarosított változata a Réka. 1967-ben 45-en kapták hazánkban. A név ótörök eredetű, eredetileg Arikannak hangzott, s ennek magyarosított alakja, az Arika anyakönyvezhető, augusztus 17-én van a névnapja, míg a Rékáé november 10-én.

Zoltán Etelka párja Dugonics András regényébe, Árpád fejedelem fia.
Zoltán a török szultán megfelelője, azt jelenti: fejedelem. A március 8-i Zoltán a László után legnépszerűbb férfinevünkké lett.

Árpádot 1967-ben több, mint félezren kapták. A név alakja ótörök eredetű, fontos gabonanövény neve: árpa, ahogy a régi nyelvben volt Buzád név is. A múlt században volt női párja is: Árpádina.

A december 16-i Előd annyit jelent, elsőszülött, ős. Előd, mint kende, vagyis vezér, fejedelem - ebből ered a május 30-ig Kund név, átengedte a vezetést a honfoglalás előtt Álmosnak, Árpád atyjának.
Álmos teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, s ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják és az ő születését álom jelezte előre, azért hívták őt Álmosnak. Latinul almus jelentése: áldásthozó, kegyes. Az álmosok január 1-én, ill. február 20-án tartják a névnapjukat.

Emese július 5-re esik, méltó párja Attillának, aminek jelentése atyácska, az Emesének pedig anyácska.

Tas nevét egy helynév őrzi Pest megyében a Duna mellett, s e név fölismerhető a török nyelvű űzbégek fővárosának. Tas magyar megfelelője a régi Keve. Taskent város jelentése: Kőváros.
Kevék június 29-én tartják névnapjukat, 1967-ben egy fiú kapta ezt a nevet.
A Töhötöm szintén ótörök eredetű, Tétény eredetibb változata.

Botond mondabeli neve buzogány jelentésű bot szó származéka, buzogányos harcos a jelentése. Május 16-ra és júllius 28-re esik viselőinek névnapja, akik egyre többen vannak. 1967-ben tizen kapták a Botond nevet.
Töhötömöt a honfoglaló hét vezér egyike viselte, s annyit jelent: fejedelem.

Bulcsú neve ótörök bocsát igéből fejthető meg, s annyit jelent: vért -bocsátó.
A június 4-i Lehel, amely ősibb Lél változata hazánkban 5-en kapták, a Búlcsút pedig 4-en. Az augusztus 2-i Lehel bizonyára lehel, lélegzik igével függ össze, s annyit jelentetett: kürtös.


Ádám és Éva a két szem szilva, karácsony. Baja városának címerében is Ádám és Éva szerepelt, a helység mezővárosi rangra emelkedett karácsony napján 1699-ben. A Somogy megyei Németládon karácsonykor a fiúk és a lányok előadták a bibliai történetet Ádámmal, Évával, az Úristennel, két angyallal és Luciferrel. Almával díszítették fel a karácsonyfát.
A középkori legenda szerint a bűnbeesés után Ádám a tudás fájáról magával vitt egy ágat, s ebből kovácsolták később a golgotai keresztet.
Ennek a hitnek a regéjét őrzi az erdélyi régi Alsó-Fehér megyében lejegyzett kálvinista köszöntő is.

Karácsony eredete: idegen nyelvekben Krisztus születésére utaló szóval nevezik meg - olaszban Natale, a franciában la Nativité, ill. Noel a neve, s ez a Noel nem más, mint szabályos hangtani fejleménye a latin Natalis (dies), a Születés napja" kifejezésből. A rómaiak is megünnepelték - őskeresztény egyház - az Új Nap születését: ,,Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt..."
Itt kell megemlékezni a Natáliákról, Natasákról is, akiknek a neve a latin dies natalis Dominiből származott, azt jelenti: Az Úr (Jézus) születése napja.
1967-ben Natasát 9-en, Natáliát 21-en kapták.
A karácsony latin eredetű földrajzi név is lett: a dél-afrikai Natal tartomány onnan kapta a nevét, hogy a portugál Vasco de Gama 1497. Karácsonyakor vitorlázott el a mai Durban közelében. Hasonló eredetű az 1597. Karácsonyán alapított Natal város neve is Braziliában.
Natália-Natasa-nap december 1-re és 9-re esik.
Hasonló eredetre vezethető vissza a december 20-i Domokos, ill. volt Domonkos is. Az Úr napjának, a vasárnapnak latin neve Dominica volt, a dominus jelentése: Úr. Az augusztus 4-i Domokost 1967-ben két kisfiú kapta, a Domonkost 5.
Idetartozik még a spanyol Dolores, a megfeszített fiáért szenvedő Máriát Mater Dolorose - Fádalmas szenvedő Anya néven nevezték latinban.
A szeptember 15-i Dolóresz anyakönyvezhető, 1967-ben egy kislány kapta ezt a nevet, becéző alakja: Lola.
Krisztus angolban kapcsolódik karácsonyhoz. A Christmas első eleme Krisztus rövidült alakja, a mas pedig azonos a nálunk használt mise angol megfelelőjével, a mass-szal.
A mi karácsony nevünk sem krisztus nevéből ered: az ősszláv korcsuny, amelyből a bolgár kracsún, szlovák Kracún, régi orosz korocsony stb. lett szó szerint azt jelentette: lépő, átlépő, s arra a fordulónapra, a téli napfordulóra utalt, amely december 21-én, karácsony táján következik be.
Az Édenkertben azonban, ahol a bibliai történet szerint Ádám apánk és Éva anyánk élt, az évszakok váltakozásának, a napfordulóknak nem volt még szerepük, csak jóval teremtésük után, amelyet a népszerű Száz és négy válogatott bibliai históriákban így adott elő Fodor Pál a XVIII. Század derekán: ,,Midőn az Isten egyéb dolgoknak teremtését elvégezte volna, így szólla Teremtsünk Embert a mi képünkre, két Embert, egy Férjfiát és egy Asszonyi-állatot.
Egy századdal később a magyarkodó, délibábos szófejtés meg is oldotta a kérdést, az Ádám és az Éva eredetét: mindketten született magyarok voltak, egymással magyarul szóltak a Paradicsomban, nevük is úgy keletkezett, hogy Ádám ada a tiltott gyümölcsből asszonytársának, Éva pedig eve belőle. Igaz, hogy a Bibliában fordítva volt, Éva szakított a gyümölcsből, s ada belőle Ádámnak, aki eve is abból, s a torkán akadt almától támadt a gégéjében az Ádámcsutka.

A nem délibábos nyelvtudománynak annál több gondot okozott a két név megfejtése. Éva Ádámtól kapta a nevét, mivelhogy ő lett az anyja minden élőnek, a héberben Havva volt, ebből lett a görög nyelvű biblia fordításban Eua, majd tovább a latinban Éva. A héber Havva az élet jelentésű haja szóval csakugyan azt jelenti: élet, életadó nő. Más magyarázat szerint sumér ama szó rejlik benne, amely anyát jelent

Ádám nevét legtöbben a sumérból magyarázzák, ahol az ad-amu azt jelentette: atyám.
Ádám nem személynév, csupán ember jelentésű közszóként szerepel, s hasonló a helyzet Évával is, csak a kereszténység terjedésekor kezdték Évaként használni.
1967-ben félszázzal többen kapták, mint a Máriát, összesen 4285-en, míg az Ádám név - minden Ádám egy-egy török pasának képzelheti magát: 66,9 Éva jut rá, s ha még az Evelineket és Evelinákat is hozzávesszük május 26-os névnappal - Evelint 6-an kapták, rengeteg Éva született a bizonyos esztendőben.
Az Örök Éva legfőbb gondja a férjhezmenés, de már nem érik be egy fügefalevéllel, nercbundát, vagy nagyestélyit várnak a karácsonyfa alá.

Noémi szép bibliai eredetű névnap karácsony estéjén. A héber szó jelentése: gyönyörűségem. 1967-ben 83-an kapták ezt a nevet.

Noé a bibliai vízözön előtt bárkát építő egyetlen igaz ember a héber Noah, nyugalom jelentésből született, másképpen vígasztalásból. Ő ültette az első szőlőtőt is. Nova és Noha néven ismert szőlőfajta az ő nevét viseli. 1967-ben egyetlen kisfiú kapta a Noé nevet.

Karácsonyra esik István, karácsony II. napjára.
Istvánozás-hoz tartoztak a népi felköszöntők, regölések. Csongrád megyei Pusztaszeren a gyerekek így köszöntötték karácsony estéjén az ablak alatt énekelve az Istvánokat: Kinek ma föltetszett szép fényes csillaga, úgymint Szent Istvánnak holnap lesz a napja. Kérjed istenedet, terjessze ki karját, hogy bőven árassza az ő szent áldását.....
A regölés ősi szokása a kereszténység előtti időbe nyúlik vissza: termékenységvarázsló szokás volt a téli napforduló idején, amit a múlt században lejegyzett, s helyenként ma is élő szövegei nyilvánvalóan elárulnak: ....megjöttek, megjöttek Szent Istvánt szolgái, kinek füle, kinek lába el van fagyva. Nyomjuk-e, vagy mondjuk?.....

István párja Stefánia december 26-ra esik, a több, mint ötezer Istvánra alig tiz Stefánia jutott az utóbbi időben. Stefániából rövidült a Fanni is, amelyet Kármán József Fanni hagyományai tett itthon népszerűvé, s hasonlóan keletkezett, mint Radnóti Miklós versei: a Vica is az Éva, Évica becéző alakjából. 1967-ben egyetlen kislány sem kapta a Fanni nevet, március 9-én tartanák a népnapjukat.
Csokonai vidám versében Fazekas Mihály Lúdas Matyit író unokahúga névnapjára írta az Éva napra c. verset. Töltsünk a pohárba bort és míg Bagamérba menne a fakóm, igyunk egy sort mondván: Ádámné lyánykája első anyánknak druszája........Éljen Éva, s ponktom.


István névnapja december 26-án van, Karácsony II. napján, míg a Jánosok december 27-én várják a köszöntőiket.
Bár a szólás is azt tartja, az Isten is János, a statisztika szerint mégis az Istvánok vannak többségben. 1967-ben 5601 fiú kapta ezt a nevet, míg a Jánost 4420, s ehhez még az azonos eredetű Ivánt hozzávesszük, sem érik el az Istvánok számát.
Nálunk az országalapító Szent István király viselte, de ő is már - az egykori Vajk - a bibliai István protomártírról - azaz első vértanúról - kapta a nevét, akit az Apostolok Cselekedetei szerint hite miatt megköveztek.
Szent István vértanút tartják a lovak és kocsisok védőszentjének. Ez feltehetően germán mitológiai elemekre vezethető vissza. Ünnepén, december 26-án bort szoktak szentelni..
István név görög eredetű, ahol a Szephanosz szó szerint azt jelenti: virágkoszorú, korona. Ilosvai megtoldotta az islóg jelentésével: lemezdísz, flitter jelentéssel.
Becéző alakjai: Pityu, Petya, sőt a Csépán is. A görög-latin Stephan(us) elé mássalhangzó-torlódást kerülő nyelvünk betoldott egy ejtéskönnyítő i-hangot, így lett a scholából iskola, a Strangból istráng. De más nyelv is megtette ezt a spanyoloknál, p. Esteban a név alakja.
Pista hogyan lett Istvánból? Az Isti ma is jól ismert becézőnév, Isti-Pisti, Ista-Pista ikerszóból önállósult a Pista, mint Anna-Pannából a Panna, Panni keletkezett.
A kicsinyítő képzővel ellátott nevekből egyedül a Janka maradt életben, amelyet a Johanna megfelelőjeként használtak, de a Johanna ma is népszerűbb, mint a Jankó női párja: 1967-ben 21-en kapták a Johanna nevet, a Jankát, vagy Jankót pedig 4-en.

János számos alakban él az európai nyelvekben a német Johanntól és Johannestől a spanyol Juanon, román Ionon, szerb-horvát Jovanon át az angol Johnig, Johnny-ig, sőt Jackig.
A bibliai-héber Johanan név görögös-latinos Johannes alakjából lett nálunk Joanes, majd Joános, s végül a két szótagú János. Jelentése igen szép: Isten kegyelme, vagy Isten kegyelmes.
Ezt a nevet viselte a Jézust megelőző keresztelő Szent János, aki az Embernek a fiát a Jordán vizében megkeresztelte, ,s ezt a nevet viselte Krisztus egyik tanítványa, János, a szeretet apostola is, akire a Megváltó a keresztfán haldokolva a Biblia szerint az anyját bízta.
Iván júniusban van, azonos a Jánossal, sőt nemcsak Iván, hanem az Ivó név is. Szent Ivó a szegények védelmezője, s így később a jogászok, ügyvédek, törvényben járók védőszentje. Hazánkban is kialakult a tisztelete: a Pázmány Péter alapította 350 éves nagyszombati, majd pesti egyetem jogi karának ő volt a patrónusa, s május 19-i névnapjáról ünnepélyesen emlékeztek meg: egy professzor vagy egy diák emlékbeszédével.
Eredetileg tiszafa volt a jelentése, vagy tiszafából készült íj a germánoknál, ők a magyar - deákok - iszik ige származékát tisztelték Ivóban.
A szeretet apostolának csodatételére - a méregpohárból a mérget kiszedte - vezethető vissza az az ősi szokás, hogy búcsúzkodás előtt Szent János-áldást, János-áldást, vagy János-poharat iszunk.

Tamás szintén bibliai eredettel bír. 1967-ben több, mint kétezren kapták a névadókon, pedig a szólásmondássá vált hitetlen Tamás nem valami hízelgő, s belőle lett a közszó, a tamáskodik ige, kétkedik, hitetlenkedik jelentésével.
Fodor Pál a feltámadott Jézusról szólva: ,,Ugyanazon nap délután megjelent az Úrjézus két tanítványoknak is, akik Jeruzsálemből egy Emmaus nevű faluba mennek vala. ....Akkor eljöve Jézus és megálla középben, és monda nékiek: Békesség tinéktek! A tanítványok pedig elsőben megrémülvén és elálmélkodván, állítják vala, hogy valami lelket látnának. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látták volna az Urat. Tamás apostol pedig nem vala akkor ővélek, és midőn a több teljességgel hem hívé. Azután azért nyolcad nappal ismét eljöve Jézus az ő tanítványaihoz, mikor Tamás is ővélek vala. Akkor parantsolá az Úr Tamásnak, hogy ő a maga ujját az ő oldalába és a kezein lévő szegek helyébe botsátana. Ezután osztán híve Tamás."
Tamásnak nem hitetlen eredeti jelentése, sokkal szaebb, a görög Thomasz alakjára gondolunk, ami azt jelenti: csodálatos.
Teomo arameus nyelven azt jelentette: iker. Szintén a zsidóság körében használatos név.
A Tolna megyei Tamási, bácskai Szenttamás nevű helység is Tamásról kapta a nevét. Március 7-én van Aquinói Szent Tamás emlékünnepe, december 29-én pedig Becket Tamásnak - Canterbury-i Szent Tamásnak, II. Henrik kancellárjának a névünnepe, aki szembefordult vele a pápa ellen, ezért életével fizetett. Az angol rendőrök beceneve ekkor tommy volt.


December 29-én még egy Ószövetségi név ünnepe van: Dávidé.

I.e. mintegy ezer évvel ült Izrael trónján, számos legenda, szólás-mondás fűződik a nevéhez. Dávid és Góliát harca jelképe lett az egyenlőtlen, s mégis az igazabb kicsik győzelmét hozó küzdelmeknek.
Dávid a nyáj mellett gyakorolta a hárfaverést, s legméltóbbnak találtatott arra, hogy az udvarhoz vitessék. Saul előtt már fiatal korában ismerős volt Dávid.
A Dávid név a héberben azt jelenti: kedvelt, szeretett barát, más vékekedés szerint: egyesítő. A néphitben a zsoltárköltő, énekszerző Dávid maradt meg, úgy vélik, hogy a teleholdban Dávid hegedül.
A Dávid most családnévként gyakori. 1967-ben heten kapták a Dávid nevet.
Dávidból lett vezetéknév: Dakó, Dása, Dóka, Davidovics - azt jelenti bibliai eredettel: Dávidfi. De még a Dósa, Dózsa családnév is Dávid becéző formája lehet, a székelyek, kivált a szombatosok kedvelték a bibliai neveket, náluk gyakori családnév. Jászdózsa helység egy Dósa - Dausa -, vagyis Dávid nevű birtokosról kapta a nevét, ahogyan a Vas megyei Dávidháza s a Bács-Kiskun megyei Dávad is. A régi kollégiumok diákjai a tréfás, pajkos énekeket is tartalmazó köteteket gyakran Dávidné zsoltári, Dávidné dudája címmel gyűjtötték egybe.
Ezekben találunk névnapi üdvözlőverseket is, felköszönthetjük vele a december végi - 28-i - Kamillákat.

A Kamillában keresni kell a gyógynövényét, a székfűvirágot görögben, a mi mezei kamillánk chamaimelon volt, s jelentése földi alma lehetett. A női név a latin Camillus származéka, s ebből lett nálunk a Kamill, ill. olaszos Kamilló. A név jelentése ez volt: sok embert nem foglalkoztat nálunk e név eredete, a július 18-i Kamillt egyetlenegy, a Kamillót két kisfiú kapta, Kamillának tizenöt leánykát neveztek el.


Szilveszter II. Szilveszter nevet viselte s ezt a nevet kapta Petőfi Az apostolnak hőse is, mivelhogy a költővel együtt éppen Szilveszter éjszakáján született.
Ha az István görög, Szilveszter meg római, latin eredetű: az erdő jelentésű silva származéka, eredetileg azt jelentette: erdei, erdő mellett lakó ember, vagyis a rengeteg fia, mint Ábel.
Szilveszternél kell megemlékezni Vidről, Gujdóról, Guidóról.
Vid délszláv Gujdo megfelelője. Gudio pedig Wido - latin Vitus - romanizált alakja. A név Wido alakjában az erdő jelentésű Wald közszó lappang, s ennek folytán azt jelenti: erdőből származó. Itt a rokonsága Szilviával és Szilveszterrel. A Vida, Vidos itt családnév lett.

Szilviát 1967-ben 466 kislány kapta, latin eredetű Szilviusz férfinév női megfelelője, Szilvánusznak női megfelelője az erdő jelentésű latin silva, amiből a Szilvia lett.
Petőfi Ádám és Éva bölcsőjébe tette Szilvesztert, Petőfi Szilvesztere: ,,én is egy sugár vagyok!" mutatja az apostolságnak a kezdetét, bár ez a könyvben nem szerepel.


Forrás: Szilágyi Ferenc
Sokféle neveknek magyarázata
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
A kiadásért felel: Dalos Vilmos igazgató
Zrínyi Nyomda Budapest, 1987.
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
November havi névnapok
  2009-11-01 00:25:35, vasárnap
 
 
Nyilas, avagy Szent András havaAz ősz az ember-es hónapok, de kivált november és december, amikor vége a betakarításnak, a szüretnek: a nagy névnapozások ideje.

Imre november 3-án tartja a névnapját. I. István királyunk fia, Imre herceg is ezt a nevet viselte, amely germán eredetű, ott Amalrich volt eredeti formája. Ez összetett szó: utolsó eleme a mai - reich megfelelője azt jelentette: hatalmas, híres, királyi, első eleme, az Amal pedig egy gót királyi család neve volt.
Volt olyan föltevés, hogy az amerikai földrész neve a mi Szent Imre hercegünk nevéből származik, ő tette népszerűvé ezt a nevet Itáliában, s az olasz tengerész Amerigo Vespucci így kapta e név olaszos változatát keresztnévül, s az ő beszámolói alapján nevezte az új földrészt Ealdesmüller 1507-i atlasza Terra Americanatnak - Imre-föld-nek -, Vespucci Amerigo a magyar szent nevétől függetlenül alakult ki a germán Amalrichból az olaszban. Imre nevű szentet csak egyet ismer a katolikus egyház, Árpád-házi Szent Imrét, de ő nem közvetlenül volt a névadója az amerikai földrésznek.
Imrét latinul Emericusnak majd hibásan Emricumnak, Hemriciusnak, s végül Henricusnak írták, s így István király fia bajor nagybátyjának, Henriknek a nevét kapta a keresztségben.
A valóságban a július 13-i Henrik a germán Heimrich származéka, s ilyesféle a jelentése: körülkerített birtokán uralkodó. Az angolban Henry alakban honosodott meg, s kialakult becéző alakja, a Harry, amely nagy ritkán nálunk is előfordul. A Henrik női párja a március 16-ig Henriett, ill. Henrietta. 1967-ben hazánkban 39 Henrikre 93 Henriett és 8 Henriette jutott.

Lénárd Imre napja után következik a naptárban, a középkor egyik leghíresebb, legnépszerűbb szentje volt, különösen bajor-osztrák területen. Legendás alakjáról annyit tudunk, hogy a VI. században élt remeteként a mai franciaországi Limoges környékén, s hogy az emberek és állatok orvosaként tisztelték, s a rabok, a kovácsok és a pásztorok védőszentje volt.
Nevének jelentése a germán Leonhard szó szerint, amely azt jelenti: oroszlánszívű, erős, mint az oroszlán. 1967-ben hat családban választották ezt a nevet. A szent csodatevését Bod Péter örökítette meg a XVIII. Században.
Lénárt női megfelelője Leonarda november 27-re esik.
A Leonhard-ok közül legnevezetesebb a Szentföldre 1190-ben kereszteshadjáratot vezető angol Richard the Lionheart, azaz Oroszlánszívű Richárd, Walter Scott regényének a hőse.
A Richárd név germán eredetű, akácsak Lénárd, jelentése: erős fejedelem. Névnapjuk van novemberben is 15-én, de február 7-én is, ez Szent Richárd angol püspök emlékünnepe. 1967-ben 79-en kapták a Richárd nevet.


Cecilia november 22-én ünnepel, Cilikkel, Cilikékkel, de csak egy becéző nevet lehet anyakönyvezni a Cicellét, amely Arany János Rozgonyiné c. balladájában is előfordul.Cicelle június 3-ra esik. Ceciliát 1967-ben félszáz kislány kapta.
A név jelentése: a római Caecílius nemzetség nevéből lett Cecil, ill. Cecilián férfinév - április 16-án van az ünnepük -, s ebből annak női megfelelője a Cecilia. Maga a római nemzhetségnév caecus - vak - szóra vezethető vissza, s úgy kapta a nemzetség névadó őse, hogy a csatában fél szemét elvesztette, mint nálunk Vak Bottyán. A Cecilia névhez legenda is fűződik: Szent Cecilia Kórus a III. századból ókeresztény vértanú lett. Cecilia az egyházi zene védőszentje, aki a szegedi néphit szerint a Holdban él, ott hegedül, Szent Dávid fia pedig táncol hozzá.
Hogyan lett a középkor végén a musica sacra: az isteni zene - védőszentje, nem egészen világos. A legendájában égi jegyese lehetett, a házasságban is szűzen élt, a régi szólás szerint az ördög menekül arról a helyről, ahol tiszta zenét hall. Raffaello, az olasz reneszánsz festője már orgonával, muzsikáló angyalok között ábrázolta, Liszt Ferenc pedig oratóriumot szerzett a tiszteletére.

Klaudia emlkeztett Ceciliára, nem hízelgő jelentéssel: a római Claudius nemzetség nevére vezethető vissza, a nemzetség pedig a claudis, sánta, féllábú közszóból vette eredetét.
A latin Claudius férfinév magyar megfelelője Kolos, s ugyanez áll a Scholastica női név után is. Február 10-i Skolasztika névben a mi iskola szavunk latin eredetije, a schola rejlik benne, s azt jelenti az iskolához tartozó, tanító, ill. tanuló.
1967-ben 5-en kapták a Kolos nevet.

Kelemen november 23-i ünneplőkkel jelentése már hízelgőbb, mint a Claudiusé: jámbor, szelid jelentésű latin Clement származéka.
században élt Kelemen pápa Péternek, Jézus apostolának volt tanítványa, a harmadik utóda a pápai trónusnak. A bányászok egykor védőszentjüket tisztelték benne. A rozsnyói Kálvária XVIII. Századi kápolnájában ott látható ma is a képe, úgyszintén Körmöcbánya Szentháromság-szobrának egyik kődomborművén. Az Érdi-kódex mondja el, hogyan lett a bányászok védőszentje. Hitéért a Fekete-tenger partjára, egy márványtáblába száműzték rabszolgamunkára, ahol a munkások a szomjúságtól is sokat szenvedtek. Ő azt mondta a többieknek: Imádkozzatok! Meglátott egy bárányt, a jobb lábával vermet vájván, azt jelentvén, hogy ott ássanak, az Úristen vizet adott nekik.
Kelemen női párja a november 23-i Klementina: 1967-ben öten kapták ezt a nevet.

Márton november 11-én üli a névnapját, a híres Márton-napi lúd elfogyasztásával. Ez a nap fontos időjósló nap volt régen. A Márton napra levágott lúd mellcsontja megmondta, hogy milyen idő várható, ha barna volt, esős, ha fehér, havas telet vártak. Hogyan került a magyaros ruha Szent Mártonra?
A hagyomány szerint a későbbi tours-i püspök a mai Magyarország földjén, római Pannoniának Sabaria nevű városában - a mai Szombathely elődjében - született Krisztus után 316-ban.
A kegyes cselekedet, a köpenye megfelezése már nem magyar földön történt, hanem a galliai - franciaországi - Amiens-ben. E földön lett később püspök, majd Franciaország védőszentje.
Egyes legendák tudni vélik, hogy a pannóniai származású szent életű püspök nem Sabariában, hanem a mai pannonhalmi apátság helyén születetett, amely korábban valóban a Szent Márton (Győrszentmárton) nevet viselte, mindaddig, míg Kazinczy Pannónhalmára át nem keresztelte. Nem ok nélkül adott magyar ruhát rá az osztrák szobrász.
November 11-én a rómaiak Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten Mars szent madara volt: a harcius madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől. Mátyási József lúdjával is megemlékezik nemének e dicső fegyvertényé-ről.
A kakas itt gallokat jelenti, egy téves népi szófejtés alapján, amely népnevet a kakas jelentésű gallus szóhoz kapcsolta. A lúd római szófejtéssel ,,avis martis - Mars isten madara, afféle népi szófejtéssel avis Martim - Márton madara lett a keresztény naptárban, a protestánsok még Luther Márton nevenapjára ürítgették a poharaikat ilyenkor.
A név pedig - amint az avis Martis már elárulta: latin eredetű hadisten, Mars nevéből ered, s azt jelenti: Mars istenhez hasonló, vagyis merész, bátor.

Andrásnak két névrokona van, az Endre és az Andor. Mindhárom közös őse: a férfi, ill. férfias jelentésű ógörög, Andriász. András a görög név latinos Andreál jelentésből honosodott meg, az Endre a görög név szláv Andrej, vagy németes Endres, Enderle formájából. Andorjás alakban fordult elő - Hernádszentandrás neve egy XIV. századi oklevélben pl. Zent Andoryas, a mai Rábaszentandrás neve 1469-ben már Zenthandras, Árpád-korban az Endre ugyanolyan népszerű volt, mint az András, Rábaszentandrás mellett Szentendre is földrajzi név, 1458-i oklevélben Zenthendre formában tűnik föl. Később Endre feledésbe merült, a tudós XVIII. Századi erdélyi prédikátor, Bod Péter irányította rá a figyelmet....
Katona József, a drámaírás megteremtője is ezért nevezte XIII. században játszódó szomorújátékában II. Endrének. 1504 Andrással szemben 251 Endrét kereszteltek meg, hátuk mögött kullog Andor 55 fővel.
1945. előtt a rendőrőket is Andrisnak becézték.
Ma Bandinak nevezzük a becenevüket. Andorról még annyit, hog a régi Andorjásból rövidülhetett, mások szerint a római Andronicus személynév régi magyar Andornak alakjából. Andornaktálya mutatja, hogy földrajzi névhez kapcsolva itt játszódott egyik Andor története.


Jánost 1967-ben 4420-an kapták, Erzsébetet pedig 3394-en, de ha hozzájuk vesszük az Izabellákat - Elisabeth nyugati keresztnévként, eredeti jelentése: Isten az én esküvésem Ilosvai verses névmagyarázata szerint.
Erzsébet a bibliai Újszövetség, Lukács apostól evangéliuma szerint Zakariás főpap felesége volt, Keresztelő János anyja, kinek születése a Jézusét megelőzte. Héthónapos terhesen meglátogatta Máriát a Biblia szerint, mint názáreti ács feleségét, s Erzsébet méhében a magzat örvendező repedéssel jelezte a Megváltó közelségét. Erzsébet mondta ekkor isteni sugallatra, hogy:"üdvözlégy". M.S. mester 1506-ban megfestette e bibliai történetet.
Erzsébetekről, a Lizikről, Izabellákról, Izákról szólva a december 1-i Elzákat sem hagyhatjuk említés nélkül: az Elza nem más, mint Erzsébet nemes Elisabeth alakjának - Beethoven Für Elise) rövidülése. Az Elizából lett nálunk az Elza.
1967-ben 15 kislány kapta az Elisa nevet, míg a május 6-i Elizt csak egyetlenegy, s május 24-i Elizát pedig egy sem.
Becéző alakjai: Örzse, Bözsi, Zsóka, Böske.
Erse-Perse, Örzse-pörzse ikerszó volt, a Pörzse ebből önállósult, majd lett belőle Börzse, majd Bözse, Bözsi, Böszike, végül Böbe.


Katalin Erzsébet vetélytársa, míg Erzsébetek november 19-én, a Katák, Katalinok november 25-én tartják névnapjukat. 1967-ben 3779-en kapták ezt a szép nevet. Hozzánk a németből került Katharina alakban, oda viszont a görögből, ahol Aikatheriné azt jelentette: mindig tiszta. A görögökhöz egyiptomi alakban jutott, ahol azt jelentette: korona.

A középkori nagy népszerűségbe belejátszott Alexandriai Katalin legendája, aki bölcsességével ötven tudóst nyert meg a kereszténységnek, s mikor Maxentius császár kerékbe törette, a kínzóeszköz a legenda szerint darabokra hullt. Lefejezésekor pedig holttestét angyalok vitték a Sinai-hegyre, ahol tiszteletére kolostort építettek.
A Kata, Kató, Katinka, Kitty, Katica egyaránt e név változatai.
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Október havi névnapi szófejtő
  2009-09-30 07:49:57, szerda
 
 


Skorpió, avagy Mindszent havaOktóberben ősi magyar, bibliai, héber, latin, germán, görög, újabb magyar nevek kavarognak.

Örs földrajzi névként gyakoribb (Budaörs, Tarnaörs, Alsóörs..), de azért 1967-ben is talált gazdára.
III. Béla névtelen jegyzője, Anonymus ezt írta róla a Gesta Hungarorumban:" Azután Árpád vezér és nemesei innen fölkerekedve a Nyárád vizéig vonultak, s tábort ütöttek a patakok mellett attól a helytől kezdve, melyet most Kácsnak mondanak. Árpád itt nagy földet adott Ócsádnak, Örsúr apjának....aki a folyónak forrásánál várat épített, amelyet most Örsúr várának hívnak".
(Kb. a nyolcvanas évek elején Kácson rendezték be a nyári napközis tábort,
s jöttek mondani nekünk, hogy bántják a nagyok a kisebb gyerekeket, hozzuk haza a gyereket onnan. Oda-vissza jelentése: Csák.)

Az október 2-i Örs után következő a 10-i Gedeon, vagy Gideon, bibliai, héber eredettel, azt jelenti: harcos, vágó, romboló. Izrael egyik bírája volt az i.e. XIII. sz. táján, le is győzte az Izraelt fosztogató és elnyomó Midjant és Amaleket.
A Gedeon ma már ritka név, mint becézett alakja, a Gida. Egykori családnév belőle a Gedő volt, Gedőudvar a régi Vas megyében volt. Ezt a nevet kapta az Abigélben Torma Gedeon is.

Rafael ószövetségi bibliai név, Gábriel és Michael - Mihály - eredetének ismeretében tudjuk megfejteni. Rafael név jelentése: ,,Isten meggyógyít".
Raffaello, az itáliai reneszánsz nagy művésze is ezt a nevet viselte.
1967-ben ketten kapták ezt a nevet. Ráfis változata még ritkább.

Rudolf germán eredetű, a Hrodolf fejleménye, amely annyit jelent: dicső farkas, s így rokonságban van az Adolffal, amely még nemes farkast jelent.
A Rudolfból lett Rezső, amit a nyelvújítók alkottak meg. Föltehetőleg a Dezső név is így keletkezett, családnév viszont a Rézső, Réső.
1967-ben 113 Rudolfra csak 36 Rezső jutott.

Nándor október 19-én ünnepel, germán eredetű névből, Ferdinándból alkották meg a nyelvújítók a XIX. Sz. első felében. Becéző alakja Nándi, a Sándor, Andor mintájára eszelték ki, 1967-ben 146-an kapták hazánkban, míg az október 19-i Ferdinándot csak 6-an. Eredeti germán alakja a Fridunant volt, s azt jelentette: béke + merész.

Alfonz október 30-án fenti Nándorékhoz tartozik még, szintén germán eredetű, azt jelenti: készséges, esetleg teljesen kész. Markos József művésznevéből, az Alfonzóból vált ismertté.

Teréz október 3-án és 15-én ünnepel. A név görög eredetű, de máig sincs megfejtése biztosan. Kréta melletti Therasia szigetéről való nő lehet az egyik jelentése, a másik a hőség, forróság, nyár, aratás görög therosz szót véli felismerni benne, theriaia igéből, a vadászni értelméből azt jelentené: vadásznő.
Terka, Tercsi, Rézi, Riza, Tera, Teri....bizonyítja, igen népszerű nevünk volt, s maradt is. 1967-es felmérés szerint 218-an kapták ezt a nevet, Teréziával együtt kétszázzal nő ez a szám. Még a Tessza is idetartozik az angol Theresa önálló becézője. Terézvárosunk összefügg vele, a katolikus egyház Teréz-kultuszával, amely a barokk korban, Spanyolországban alakult ki, mikor Avilában a dalok és szentek városában 1515-ben megszületett az a kislány, aki a karmelita rend reformátoraként Nagy Szent Teréz néven vonult be az egyháztörténetbe.

A Habsburg-házban is divattá lett a Terézia név, amint Mária Terézia neve is bizonyítja, s 1777-től nevezik Pest Terézvárosát így. Volt egy szegény francia leány Thérése Martin, aki 24 éves korában meghalt, 1925-ben ,,lisieux-i Szent Teréz" lett, önéletrajza és költeményei világszerte ismertté tették bájos alakját. Emlékünnepe október 3-án van.

Renáta október 26-ára esik, szintén vallás fogalomvilágát őrzi, azt jelenti szó szerint: ,,újjászületett". Renatus férfinév nőnemű alakja, az olaszos Renató alakja sem vert itt gyökeret. 43 Renáta született 1967-ben.
René Renata franciás alakja kimaradt az anyakönyvezhető nevek közül.

Aurél és Aurélia latin eredetű, a latin Aurélius nemzetség neve szó szerinti értelemben azt jelenti: Aranyos. Belőlük született meg a múlt században Aranka, 2 Auréliával szemben 340 Arankát anyakönyveztek 1967-ben.

Malvin október 1-én tartja nevenapját, germán eredetű név, olyasmit jelent: a jog barátja. Becéző alakja Málcsi. Malvint 1967-ben 10-en kapták.

Ferenc október 4-i névnappal a XII. század s az egész egyháztörténet egyik legnépszerűbb szentje, a madaraknak, s állatoknak prédikáló Assisi Szent Ferenc volt.
Édesapja Pietro di Bernardone gazdag posztókereskedő 1182-ben sürgős üzleti útra indult a közép-olaszországi Assisiből a frankok országába, s feleségének, Pica asszonynak meghagyta, hogyha az örvendetes esemény bekövetkeznék, azonnal küldjön neki hírt. Mire a jó hírre a boldog apa megérkezett, már meg is keresztelték Giovanni, vagyis János névre, ő azonban, mivel a frankok földjén érte az örömhír, s felesége is francia származású volt, csak kis frankocska, latinus Franciscus, olaszul Francesco, ill. il piccolo Francese, a kis francia néven emlegette. Így lett Giovanniból Francesco, s az általa alapított szerzetesrend is franciskánusok, magyarul a ferences atyák rendje. A Ferenc annyit jelent: francia, frank.
Ősgermán frank jelentése ez volt: merész, vakmerő, ill. szabad, innen a frank közsző szókimondó, nyílt, őszinte értelme.
Csokonai Ferenc napi köszöntőjében tanítóját, Budai Ferencet, vagy Hunyadi Ferenc püspököt köszöntötte. Mivel Csokonai Cérest, az anyaföld és az aratás római istennőjét említi, bizonyosnak látszik, hogy a június 16-i, vagy július 16-i protestáns Ferencek napjára készült ez az alkalmi vers.
Van április 2-án is egy katolikus Ferenc-nap, a XV. Századi remete, Paulai Szent Ferencé, december 3. A XVI. századi jezsuita térítő, Xavéri Szent Ferencé, január 29. Pedig a XVII. században élet Szalészi Szent Ferenc genfi püspök emléknapja.
A Wesselényi Ferenc féle összeesküvésben több Ferenc is részt vett: Nádasdy Ferenc országbíró, Frangepán Ferenc, Zrínyi Péter sógora.
A II. Rákóczi Ferenc kuruc szabadságharca után vált közkedveltté a Ferenc név, mint Kazinczy, Kölcsey keresztneve is bizonyítja.
A névadó frankok, latinos franciák még a nevüket is egy germán törzstől, a frankoktól kapták, akik északról behatolva hódították meg a romanizálódott kelta-gall őslakosságot, míg végül maguk is beolvadtak a latin nyelvű óslakókba. A gall őslakosság is adott egy férfinevet, sőt szentet a naptárnak, a kelta-ír Galló - Callo - népnevet, melyet a rómaiak gallus alakban vettek át, amely nyelvünkben, mint közszó kakast jelentett.
Ezért hallani ma is Franciaország jelképeként a gall-kakasról, mint Berlin nevében a medve jelentésű Bár-ról.
Szent Gallus I. sz. 600 körül telepedett le a Bodeni-tó partján, mint írországi származású igehírdető, ahová kalandozó őseink is ellátogattak.
A toronyból lezuhant társuk emlékére a jámbos Heribald barát társaságában...az ír apostol sírjánál annyi csodás gyógyulás történt, hogy a középkor egyik legnépszerűbb szentje lett, hajdani létezését bizonyítja a Veszprém megyei Szentgál község neve, a Somogy megyei Szentgáloshír, s a Gyulafehérvár melletti Alsógáld, Erdélyben. A sok Gál, Gaál? Gálos családnév is innen ered. A Gál keresztnévként anyakönyvezhető, az október 16-i Huszár Gál őrizte meg számunkra, mint nyomdász reformátor ezt a népi idójóslásos nevet.

Vendel október 20-án ünnepel. Németből került ide, pusztításairól hírhedt észak-germániai vandál nép neve rejlik benne. Szent Vendel a legenda szerint a VII. században élt ír királyfi volt, ki Rómába zarándokolt, majd Trier környékén remetéskedett, egy birtokosnál pásztorként szolgált, a pásztorok és földművesek védőszentje lett. Jászladányban magyar szűrbe öltöztetett szobra a mezőn áll, kis bárányt tartva a kezében.
1967-ben 28-an kapták a Vendel keresztnevet.

A női Vanda név, amit csak hárman kaptak, elég ritka, január 26-ra esik a névnapjuk. Ez is afféle fregoli jelentéssel, mert a nyelvérzékünk szláv eredetet érez benne, annál is inkább, mert a lengyeleknél igen gyakori keresztnév. Lengyel a mondabeli Wanda, egy királylány neve, s szó szerint annyit jelent: vend nemzetiségű nő.

Lukács október 18-i bibliai név, az egyik apostol evangélista neve. Latin Lucasból alakult ki anyanyelvünkben, ennek jelentése: Lucaina tartományból való férfi, vagyis ez földrajzi eredetű személynevünk sorába tartozik.
Szent Lukács fürdő neve sem a gyógyító apostol nevéből származott, egy Lukasz nevű fürdőtulajdonosra ragadt rá a Lukács név, a nép lyukas fürdőként emlegette.
Szent Lukács az orvosok és festők védőszentje lett. 1967-ben 4-en kapták ezt a nevet.

Van Csokonainak egy vidám verse, mégpedig Október címmel.
A Dénes név október 9-re esik.
Dénes nádor neve ismeretes a magyar történelemből, ő volt az, aki a tatár betörésekor 1241-ben eredménytelenül védte a Vereckei-szorost.
Az oklevelek Dienesnek említik, Kazinczy Ferenc még a XIX. Században is Dienesnek írta öccse nevét. Dienes alakot őrző számos vezetéknév - mint a Petőfi-kutató Dienes András - őrzi e nevet, de a Gyenes családév is idetartozik. A Dienes alak ne más, mint szőlőtőkén, bor és a szőlő görög istenének, Dionüszosznak kissé megmagyarosított neve. A hosszú Dionüszoszból Dionis, majd Dienes lett, végül a két szótagú Dénes. Az angolban Denis keresztnév lett a bor görög istenének nevéből.
Nőnemű alakja Dénesnek Dionízia, franciában Denis, májusi névnappal.

Október 8-án van Demeter napja, sőt Dömötör, pontos görög ejtéssel Démétér - női isten volt, ahogy a földet, a termést, a bőséget, az anyaságot kifejező közszavak is nőneműek a görögben s a latinban.
A Dömötöröknek külön névnapjuk van az októberi mellett április 9-én.
A Demetert történelmileg a szláv Dimitírből származtatják, míg a Dömötör az ő-ző nyelvjárásban alakult ki. Tény, hogy Szeged városának Árpád-kori kis román tornyát Dömötör-toronynak nevezik a fogadalmi templom mellett, Tányértalpú komának a Dörmögő Dömötör-ből nevezi Domokos, az írója e névmagyarázónak.
A székelyföldi gyimesi legenda szerint Szent Demeter székely ember volt, Gyimesbükkön született, s ott is nevelkedett. Női párja: Demetria. Becéző alakja: Döme, a Dömös önálló anyakönyvezhető név lett, mindkettő október 25-re esik. Dönci, Döncike sem lett önálló név.

Brigitta név - 1967-ben 167-en kapták) kevés óír eredetű személynevünk közé tartozik, jelentése: erős, illetve erényes.
Október 11-én tartják a névnapjukat.
A név összefügg a brigád, sőt briganti szavunkkal is, ezek olasz eredetűek, brigade, brigand alakban, harc, viszály, küzdelem jelentéssel, amely e szavak alapja, maga is kelta eredetű.
Brigitta becéző formája anyakönyvezhető: Gitta, 1967-ben két kislány kapta ezt a nevet, névnapjuk október 8-ra esik. Az óír név néhány nyelvben Brigida alakban él, hasonlóan harcias értelmű volt, mint pl. a Hedvig.

Hedvig, amely kétszeresen harcot jelent első eleme: gyűlölet a német Hassnak, angol hatenek felel meg, második alakja pedig viadal - wig, amely pl. Lajos nevünk eredeti Hlúd-wig alakjában ismerhető fel.
Szent Hedvig a Bánk bánból ismert Gertrúd királyné nővére, aki október 15-én halt meg. A lengyelek más Hedviget - náluk: Jadwiga - tiszteltek szentként: a mi Nagy Lajos királyunk leányát, aki apja halála után Lengyelország királynője, a litvánok térítője lett. Az ő emléknapjuk február 28-án van.
Hedda Hedvig északi germán - skandináv - változata (Ibsen Hedda Gabler c. drámája), 1967-ben senki sem kapta, míg a Hedvig nevet majdnem száz kislány.

Gertrúd szintén germán eredetű, Katona József Bánk bán-jában II. Endre király feleségének neve latinosan, Gertrudis néven szerepel. Hamlet, dán királyfi anyja is ezt a nevet viseli Shekaspeare-nél. Gertrúd első elemében a német eredetű gerely közszavunkat ismerhetjük fel, a név jelentése ugyanis: a dárdák varázslónője. Az október 3-i Gertrúdot 34 kislány kapta hazánkban. Becéző alakja, a Trudi önálló névként nem anyakönyvezhető.

Tekla, Hedviggel egy napon van a naptárban, október 15-én, görög eredettel bír, nevének jelentése: Isten dicsősége.
1967-en heten kapták ezt a nevet, szintén ennyien kapták a Ráhel nevet is,
mely október 24-re esik. Ószövetségi eredete van, héber eredettel. Jelentése: bárány, anyajuh.
Ráhel a Bibliában az arameus Lábán leánya, akit Jákób egy pusztai kútnál ismert meg, mikor a juhnyájat legeltette. A Károli-biblia szerint:
,,Vala pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek Ráhel. Leának pedig gyenge szemei valának,de Ráhel szép termetű és szép tekintetű vala. Megszereti ezért Jákób Ráhelt és monda Lábánnak: Szolgállak téged hét esztendeig Ráhelért, s te kisebbik leányodért. És mondá Lábán: Jobb neked adnom őt, hogysem másnak adjam őt, maradj énnálam. Szolgált tehát Jákób Ráhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék ez neki, annyira szereti vala őt."
Végül, újabb hétévi szolgálat után csakugyan megkapta a leányt, s gyöngéden szeretett felesége lett.
De az Újszövetségben is szó esik róla, mikor Jézus, a Messiás születésekor Heródes király féltékenységből legyilkoltat minden két éven aluli gyermeket: ,,Akkor Heródes ... elküldvén szolgáit, levágata minden gyermekeket, kik valának Betlehemben...Ráhel, siratván fiait, nem akart vígasztalást bevenni, mivelhogy az ő fiai nem volnának...."

Kálmán megfelelője Coloman, Kolman, semmi köze nincsen ami régi személynevünkhöz, amely ótörök eredetű, s azt jelenti: maradék.
Ez ismerhető föl a Heves megyei Kál, a Vas megyei Káld, a Veszprém megyei Köveskál nevében is, alapja megmarad jelentésű török gal-ige.

Tiborc a jobbágy a Bánk bán-ban, nem héber, hanem latin eredetű: a római Tiburtius azt jelentette szó szerint: Tibur - a Róma melletti mai Tivoli - helységből való férfi. A latin Tiburtius rövidüléséből lett az április 14i, augusztus 11-i Tiborc, mely ma már alig használatos.
Annál inkább a belőle rövidült Tibor, ezt 1967-ben 3359 kisfiú kapta.
A Tiba családnév is Tibor, ill. Tiborc becéző alakjából keletkezett.
A szerb-horvát eredetű bán közszó egyébként a VI. század második felében uralkodott Baján avar kagánnak nevére megy vissza, a Baján név pedig: gazdag jelentésű mongol-török szóból alakult.

Salamon bibliai eredetű, nemcsak okoskodó emberekre mondják, te bölcs Salamon, hanem a salamoni ítélet emlegetése is, mikor valaki valamely nehéz, fogas kérdésben hoz bölcs ítéletet. Ennek az igazságszolgáltatásnak nyomán dolgozta fel Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör c. drámáját, a Bibliában a Királyok I. könyvében, ahol a két asszony járul a király elé, akik közül az egyiknek meghalt újszülött fia, s helyette a másik asszonyét csempészte maga mellé ágyába, s azt magának vallotta......

A hagyomány szerint Sába királynője - akiről Goldmark Károly operája is szól - azért ment Jeruzsálembe, hogy az uralkodó bölcsességéről meggyőződjék. Itt állt Salamon legnagyobb alkotása, a pazar jeruzsálemi templom. A hagyomány több bibliai könyvet neki tulajdonít, többek között a híres Énekek Énekét. A bölcs uralkodó köré számtalan legenda fonódott, pl. az is, hogy értette az állatok s a madarak nyelvét.
Salamon jelentése héberből: békés, szelid.
Endre királyunk fia is ezt a nevet viselte, de rá nem illett a békés, szelid jelentése a névnek. Német segítséggel ült trónra, szemben atyja öccsével, I. Béla királlyal. Béla fiai később folytonos ármánykodásai miatt ellene fordultak, s László - a későbbi Szent László - Mogyoród és Cinkota között, Pest határában döntő vereséget mért rá. Salamon ekkor ismét IV. Henrik német császárhoz menekült, fölajánlotta neki hűbérül az országot, de ez sem segített rajta. László király végül is - a hagyomány szerint - a Visegrádon ma is látható Salamon-tornyá-ba záratta. De hamarosan visszanyerte szabadságát, ekkor a besenyőkkel fordult László ellen, s a harcokban esett el. Más hagyomány szerint remete lett az isztriai Polában - Pulában - vezekelt bűneiért. Ezt a történetet dolgozta fel Vörösmarty Salamon c. versében. A visegrádi toronyban raboskodó Salamon legendáját Erdélyi József dolgozta fel. A név eredete héberben Salomoh, a mohamedán népeknél ismert Szelimek nem voltak a legbékésebb természetűek. Októberben kétszer is előfordul e név a naptárban, 17-én és 14-én.

Orsolya október 21-i névnappal már jóval divatosabb, 120-an kapták hazánkban 1967-ben. A XVI-XVII. századi főúri családoknál, becéző alakjából az Orsika anyakönyvezhető önálló névvé lett. A XVI. század Szegedi Kis Istvánt tiszteli az énekszerző prédikátorok közül. Több éven át folytatott külföldi stúdiumokat, mint Luther és Melanchton tanítványa. Temesvárt is próbált téríteni, de onnan Losonczy István, a híres várkapitány kergette el. Az üldözések elől menekülve főleg török hódoltsági területeken működött. Végre Szigetvárra húzódott, s a várkapitány oltalma alá. Balsorsa ott is utolérte. Egyszer egy kaposvári bég elfogatta, 1561-tól l563-ig sínylődött török rabságban Pécsett és Szolnokon.
A szigetvári templomban a keresztségről prédikálván - akkori szokás szerint - elmagyarázta egyes férfi- s női nevek jelentését. A nevek magyarázgatása közben nem javallotta, hogy oktalan állatok nevére kereszteljék a gyermekeket, pl. a fiúkat Farkasnak, lányokat Orsolyának, minthogy az Orsolya vagy Ursula név: Nőstény Medvét jelent.
Szerencsétlenségére hallgatói között egy Orsolya nevű nemesasszony ült, ez annyira megneheztelt a nevét sértő magyarázat miatt, hogy férjének addig nem hagyott békét, míg valamilyen feljelentéssel török kézre nem juttatta.
A név új magyarázata szerint Orsolyában nem a nőstény medve, hanem a ló, paripa jelentésű germán Ross fedezhető föl: a lovat a germánok szent állatként tisztelték, s a Hors, Ors náluk totemnév lehetett.
Orsolya és Orsika nevet október 21-én tartják.

Forrás: Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázatja

 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Szeptember havi névnapok
  2009-08-31 17:47:31, hétfő
 
  Mérleg, avagy Szent Mihály hava

Rozáliák szeptember 4-én tartják a névnapjukat, Csokonai Lilla-dalai, Rozália - vagy Rózsi-dalok címmel kerültek bele irodalmi műveltségünkbe. Már 1793-ban Tempefői c. színjátékának hősnője is Rozália volt, a Diétai Magyar Múzsában közreadott Hány a Grácia? Című kis versében szintén Rozália neve bukkan föl.
Rozália maga olasz eredetű, a virágok királynőjének tartott rózsa latin nevéből, a rosából származik.
A Rózsa - a latinos Róza és magyaros Rózsa, Rózsi alakban már a középkorban előfordult nálunk. A népdalok Rózsának nevezik a kedvest.

Viola is latin eredetű, ibolyát jelentett. 1976-ban a december 9-i Violát 58-an, a június 15-i Violettát 19-en, míg az augusztus 7-i, ill. szeptember 12-i Ibolyát majdnem ezren választották.

A híres színésznő, Déryné Széppataki Rózát sem zavarta ez a név, s Jókai unokájját is Rózának hívták. 1967-ben 139-en kapták a Róza nevet, Rózsát 144-en. Rozáliát viszont 356 kislánynak adták.

Egyik versében Csokonai Rozina fordul elő a kedves neveként, ugyancsak a rosából lett a spanyolos Rozita, s az olaszos Rozalinda, s Rozamunda már germán szó, annyit jelent: dicsóség.

Mihály szeptember 29-re esik,
Debrecenben, a híres Kollégiumban héber nyelvet is tanítottak, tudták, hogy e név Mihály arkangyal neve, bibliai eredetű, s szó szerint azt jelenti: ,,Az istenhez hasonló".
Mihály a régi Mikhál alakjának származéka lehet a Miksa, amelyet később Maximilián név magyar megfelelőjének használtak tévesen. Így beszélünk a Habsburg uralkodók közzött Fenyő Miksa császárról. Fenyő Miksa a Nyugat folyóiratot megalapító tette híressé ezt a nevet.
Szent Mihály nyara a Vénasszonyok nyara, melyről szintén Csokonai írt versében.

Mária - 1967-ben 4232-en kapták - legkedveltebb női neveink egyike, mint Éva, Mariann, Marianna, Marita, Mari, Mary, Maja, Mariska, Marcsa, Maca, Manci, Mara, Manyi, Mici, a naptár több, mint harminc féle Mária-napot tart nyilván.
A katolikus országokban Jézus anyját tisztelték benne. A fő napja Kisboldogasszony napja, Mária születésének napja: szeptember 12.
(festum nominis Beatae Mariae Virginis)
A Biblia szerint Mózes és Áron testvérnénje is ezt a nevet viselte, az ő emléke tette népszerűvé Júdeában. Héber eredetű, ahol Mirjam az alakja, s ez a görög és latin bibliafordításokban módusult Máriává. Jelentését próbálták Úrnő, Szépséges, Reménység, Isten kedveltje, Tenger csillaga stb. jelentéssel értelmezni.
A protestáns főiskolákban a keserű mira szóval hozták összefüggésbe, amint Csokonai egyik halotti búcsúztatójából is kitetszik.
A név megfejtetlensége és alapot adott a különféle misztikus, névmágiás magyarázatokra a középkorban. Temesvári Albert, az európai hírű ferences hitszónok Stellarium Coronae Mariae Virginis (,,Szűz Mária csillagkoszorúja") c. prédikációs gyűjteményében azt írja: ,,Szűz Mária öt betűje jelenti azt az igen nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet. Először az M betű (mater misericordiae) azt jelenti, hogy ő az irgalmasság anyja, s a világ szószólója!" És sorra veszi a név többi betűjét is: az A az advocata (,,az ügyvéd jelentésű advocatus nőnemű alakja"), mivel ő az emberi nem szószólója (Istennél). Az romlottság helyreállítója, az I az Illuminatio (,,megvilágosítás") kezdőbetűje Pelbárt atya tanításában, s végül A az Auxiliatrix (,,segítő) rövidítése, mivel minden szükségben a nyomorúság segítője".
A középkor misztikus természetrajza a drágaköveknek is titokzatos, jelképes jelentőséget, hatalmat, varázserőt tulajdonított. A margitszigeti domonkos apácák legnagyobb kódexe, az Érsekújvári-kódex Mária nevének betűit drágakövek kezdőbetűiből magyarázta, ill. azokkal értelmezte. Az első betűbl a margaréta nevű küt fejtette meg, a künek pedig a jelentése, félelmes helyen őtet bátorságossá teszi. A margaréta jelentése gyöngy, igazgyöngy. A a gyémántnál keményebb adamas kő nevére utal, az R a rubin kezdőbetűje, a második A az ellegorius nevű nemese kő, ill. kű nevének rövidítése vonzó, bűbájos, csábító tulajdonsággal, az őt viselőt nagy tisztességre, a kódex szerint mennyei tisztességre emeli fel.
Mária-versek születtek e név viselőiről, nemrég egész kötet jelent meg Mária-énekek címmel.

Adrien a szeptemberi Máriával ünnepli névnapját. Egy helység rejlik a névben. A Biblia szerint is Ádám vala az első, ez esetben is a név férfipárja, az Adorján megelőzte Adrianát. Jelentése: a Velence tartománybeli Hadria városából való.
1967-ben Adorjánt nyolcan kapták, míg Adriennt tízszer többen.
Ariadné, akinek a labirintusból kivezető fonaláról annyit hallhattunk görög eredetű. Nevének jelentése: nagyon tiszteletre méltó, szent. Június 7-i és szeptember 17-i név, nálunk senki sem kapta 1967-ben.

Gellért latinos szóvéggel a térítő Gellért püspök nevét viseli, aki ugyan velencei családból származott, Itáliában tanult, ott is lett szerzetes, de a neve maga német eredetű: A Gerhárt voltaképp összetett szóból lett személynév: az ófelnémet Ger - jelentése: hajítódárda, gerely - , a hart jelentése: kemény. Kemény dárda lehetett tehát a jelentése.
San Giorgio bencés apátság szerzetese a Szentföldre készült remetéskedni, de apátja rávette, hogy induljon inkább Szent István országába a pogány magyarokat a keresztény hitre téríteni. Így érkezett Pécsre, s hamarosan István fiának, Imre hercegnek lett a nevelője, majd az egyházmegye meg-
Szervezője. Az 1046-os pogány felkelés alkalmával veszítette életét: a lázadók letaszították kis kordéjával együtt a Kelen hegyéről, a ma róla elnevezett Gellérthegyről, ahol szobra is áll.

Enikő talán az eneh pogány névből ered, amit Arany János írt meg a Rege a csodaszarvasról c. versében. Enehből alkotta meg Vörösmarty Mihály képzeleteA két szomszédvár c. költeményében a becéző alakú, bájos Enikőt.
Szeptember 15-én tartják a névnapjukat.

Szeptember 24-én ünnepelnek a Mercédeszek. Spanyol eredettel bíró név,
Mercedes ,,Fogolykiváltó Szűz Mária", vagy a Mária Mercedes kifejezésből önállósult s vált női névvé. A németországi Daimler gyár 1901-ben a gyártásvezető leányának, Mercedesnek nevét adta az új kocsitipusnak.
1967-ben 23 leány kapta ezt a nevet.

A szeptember 18-i Diána is ókori regenév, mint Ariadné a római regevilágban, ,,a szűz Diána" az erdők, a vadászat, a hold(fény) és a szülés istennője volt, azonos jelentésű lehet a nap, nappal dies szóval. Jelentése: ragyogás. 1967-ben 19-en kapták a Diána nevet.

Egyed szintén ókori regevilág eredettel bír, a népi találós kérdés azt tudakolja: Mikor van a túróscsusza nevenapja? Amire ez a helyes felelet: Egyed napján. Egyed szeptember 1-re esik. A név az ókori hitregében a főistennek, Zeusznak csodás védőpajzsa aigis-e kecskebőrrel volt borítva, innen ered a kifejezés is: ,,valakinek az égisze alatt". A paizs aigisból származott az ógörögben, pajzshordozó értelmű Aigidios név, s ennek latinosított Agidius változatából lett a mi Egyed nevünk.
Valamikor szokásban volt, hogy az újszülött gyermek azt a nevet kapta, amely szentnek akkorra esett a névünnepe. Így lett Naplója szerint Szenci Molnár Albert is a keresztségben Egyed. Szenc városában született, az ember megváltásának 1574. Esztendejében, augusztus 30-án, egy hétfői napon, reggel nyolc órakor, amikor a hetivásárra igyekező asszonyok anyámat, Orsolyát meg szokták látogatni. Akkor engem, mint újszülöttet, akit még meg sem kereszteltek Aegidius néven köszöntöttek a közeli ünnepnap miatt, ami a pápista szokás szerint Aegidius ünnepe.
Egyednek nincs női párja.

Ivó sokkal légiesebb, mint női párja Ivonne, mely franciából került hozzánk - Yvonne alakban igen népszerű -, jelentése: Tiszafácska.

Egon Egyeddel egy napra esik, germán eredettel bíró név, Egbert, Egwin, Egmont rövidítése, s így hangzásában is rokona mgis Agidiusnak, Egmont ugyanis azt jelentette: fegyver + védő.
Egont 1967-ben hét kisfiú kapta, Egyedet egy sem.

Editnek szintén harc az egyik eleme germán eredettel, birtok+ harc, más magyarázat szerint gazdag + harc az értelme. Ed-nek jelentése? Vagyon, bírtok, s ezt alátámasztják a hasonló alkotású germán eredetű férfinevek is, mint Edgár, Edward....
Editet 1967-ben 1788 kislány kapta, becéző nevei: Ditke, Ditta, Dina...
Május 6-ra esik Ditta. Húsz éve egyetlen leány sem kapta.

Szeptember 10-i Edgár a romániai magyar irodalom nagyra becsült képviselője, Balogh Edgár, hazánkban csak két gyermek kapta ezt a nevet, amelynek jelentése vagyon + dárda.
Edwárdból lett az Ede nálunk nyelvújítás folytán. Edvinnek október 14-én van a népnapja, szintén idetartozik, nyer jelentésű win rejlik benne, jelentése: birtokot megőrző. November 20-án van Edmond, örökölt birtok megőrzője jelentéssel, Ödönnel azonosítják. Mindkét névnapot november 16-án, ill. 20-án tartják. A régi magyar nyelvben volt Ögyén név, görög eredetű Eugén - előkelő, nemes nemzetségből való - hangtani fejleménye, ebből az Ögyénből alakult az Ödön, a nyelvújítók Edmunddal vették egynek, míg az ótörök eredetű magyar Jenőt Eugénnel. Jenő jelentése: bizalmas, tanácsadó, miniszter.
1967-ben 20-ankaptán az Ödön nevet, Jenőt majdnem 300-an.
A biborbanszületett Konstantin bizánci császár 950 körül írt A birodalom kormányzásáról c. művében fölsorolja a nyolc magyar törzs nevét, köztük a Jenőt is. A törzs egykori szálláshelye helynév lett: Diósjenő, Jászkarajenő...
Eugén női párja a december 25-i Eugénia külföndön divatos, Kazinczy is erre keresztelte egyik kislányát, franciásan Zseninek becézte, s a Zseni így lett anyakönyvezhető női név.


Forrás: Szilágyi Ferenc Sokféle neveknek magyarázatja


 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Augusztus havi névnapok
  2009-07-31 11:07:32, péntek
 
  Augusztus

Szűz, avagy Kisasszony havaBertalan nevét augusztus 24-én külön fejezetben tárgyalja az író.

Bár a Berta is hasonló, semmi köze a Bertalanhoz, germán név, Prechta istennőnek nevéből keletkezett, aki a fény születésének volt istennője, a téli napfordulónak. A csillogás, a fény angol bright szó is családjába tartozik, akárcsak az Albert, Hubert, Róbert és a Norbert név is fény jelentésű második elemével. Hubertből rövidült Hugó, Albertről, Adalbertről szintén volt már szó. Június 6-i Norbert jelentése azt jelenti: északi fény. 1967-ben 120-an kapták ezt a ritka nevet hazánkban.
Június 7-én tarthatják névnapjukat a Róbertek. Míg Szent Norbert a XII. században Észak-Franciaországban a premontrei szerzetet alapította meg, Robert korábban Kelet-Franciaországban a ciszternita rend alapítója lett.
Az ő emlékét április 29-vel szentelte a katolikus egyház, a június 7-es angol rendtársának emlékét őrzi, van még egy Róbert pap május 23-án, a Pázmány Pétert is tanító jezsuita Bellarmin Róbert emlékére. 1967-ben majdnem ezren kapták a Róbert nevet.
Becéző alakja, a Robi, nem anyakönyvezhető, franciában, s angolban kialakult Robin viszont igen.

Erik és Erika összetartoznak, germán eredettel jelentésük: nagyrabecsült. Az Ehre szót ismerjük föl bennük, tisztelet, ,becsület jelentéssel. Erika Erik szabályos női párja. 1967-ben 25 Erik és 3655 Erika lett anyakönyvezve, több, mint Erzsébet, valamivel kevesebb, mint Katalin. A svéd védőszent Eriknek emléknapját nem augusztusban, hanem május l8-án tartja a katolikus naptár.

Sámuel és Samu Erikkel egy napra esik, de megelőzi Ábrahám időrendi sorrendben.
Augusztus 16-ra tették a protestáns naptárok az ószövetségi patriárka nevét, katolikus naptárakban október 9. Volt a szentek közé sorolt bibliai ősatya emléknapja, s ezen kívül március 20-án, ill. június 15-én is megtarthatták nevüket a Katolikus Ábrahámok.
1967-ben egy fiú kapta az Ábrahám nevet. Veszprém megyei Ábrahámhegy, Ábrány, a szatmári Ibrány, a nyírségi Nyíribrony is idetartozik, ezek az Ábrahám mohamedán, arab Ibrahám változatából alakultak, mohamedán népcsoportokkal, mint a böszörmények, akik neve muzulmán, musurman, busurman elnevezésből ered.
Ábrahámból alakult Ábris nevünk is, ahogy Gáborból Gábris.


Mózes eredete is bibliai, egyiptomi névként magyarázzák: ,,A vízből vöttem ki őtet" jelentéssel. Az látszik bizonyosnak, hogy a fiú jelentésű óegyiptomi mes, mesu rejlik benne, ahogy az egyiptomi uralkodók nevében is felfedezhető (Ra-mzesz, Ra, a Napisten fia, Tuttozisz, Tut, a Holdisten fia).
Az óegyiptomban a mo, vagy ma azt jelentette: víz.
Nálunk becéző alakban előfordul Mózes: Móka, Mózsi.
A Mózes kosár megőrizte a bibliai történet hősének a nevét is.
Attila, Csaba és Zsolt jöttek divatba a Mózes helyett.

Sámuel i.e. XI. században élt bíró, pap és próféta, ő kente fel Izrael két királyát: Sault és a zsoltárköltő Dávidot. Sámuel jelentésében meghallgattatottat jelent. Augusztus 20-án van a nevenapja, 21-én az emléknapja. A belőle rövidült Samut február 16-ra vették fel a naptárakba. Sámuelt 1967-ben két kisfiú kapta, Samunak nem akadt gazdája, Mukinak sem.

Klára és Lőrinc. Lőrinc nap augusztus 10-én van, Klára pedig 12-én. Lőrinc latin eredetű, a Róma melletti Laurentum tartományból vette eredetét, a másik jelentése: babérkoszorúval övezett.
A Lőkös családnév is ebből alakult, Lőkösháza és Tiszalök nevében is felfedezhető, ahol a híres vízlépcső felépült, de számos helység nevében előfordul a Szentlőrinc név is, mint Pestszentlőrinc, s az észak-amerikai Szent Lőrinc-folyó.
A III. században Rómában élt szent életű pap az egyház vagyonát kiosztotta a szegények között, s mikor az üldözők az egyház kincseit követelték rajta, felvonultatta a város szegényeit, amiért tűzhalállal tüzes rostélyon égették meg. Madrid mellett San Lorenzo is Szent Lőrinc község híres építészeti remeke, amelyet a világ VIII. csodájának is emlegetnek, Escorial erre a szomorú eseményre emlékeztet nevével, azt jelenti: rostély. A múlt század elején 12 helység viselte a Szent Lőrinc nevet.
Lőrinc napja fontos időjósló még, esőjével bő szőlő- és gyümölcstermést ígér.

Klára latin eredetű, fényes, ragyogó, híres jelentésű clarus melléknév nőnemű alakjából keletkezett. Számos alakváltozata van: Klarissza, vagy Clarisse, magyarban Kaja, Klárcsin, Rica.
A római egyház szentje, Szent Klára egy előkelő grófi család sarja volt, tizennyolc éves korában tett szerzetesi fogadalmat Assisi Szent Ferenc kezébe, később is itt élt, megalapítva édesanyjával és két testvérével a klarisszák rendjét. A legenda szerint a szerecsenek - szaracéno - ellen megvédte a kolostorát, ezért már 1235-ben szentté avatták.
A Klarissza-rendet alapító Szent Klára s Szent Ferenc a Poverello - a szegeényke - hőse nálunk is nagy sikerrel játszott filmnek: Sister Moon and Brother Sun - Holdnővér és Napfivér címmel róluk, égi szerelmükről szól Berczeli A. Károly verse is.
A Klárákat gyakran Kalárisnak is becézik, korall, latinosan corallus főnévé a jelentése: koláris, kaláris, majd kláris: Bársony, bíbor, kolaris olvassuk a Károli - bibliában. Nálunk a népnyelv Kalárisnak mondja a gyöngy jelentésű klárissal, kalárissal.

Kosztolányi Dezső felesége Görög Ilona volt, ami voltaképp Heléna változata, görög eredettel. Nálunk az Ilona nevet mégsem a keresztény hagyomány tette népszerűvé, hanem a homéroszi történetet feldolgozó középkori Trója-regény Szép Helénája - Ilonája, s Gyergyei, vagy Gergei Albert XVI. századi híres széphistóriája Árgirus királyfiról és világszép tündér Ilonáról.
1967-ben 1843 kislány kapta az Ilona nevet, míg a Helénát 4-en.

Heléna származéka Hellák névvel a germán eredetű Helgáé, amely azt jelenti: egészséges, boldog, augusztus 18-án van a neve napja, melyhez néphagyomány is tartozik.
Ilka név is Ilonához tartozik. Ilonához tartozó a július 13-i Helka is, ez Heléna becéző alakja, a történetet először Fay András dolgozta fel Sió, a Balaton tündére c. regéjében, ahol a párja Kelén.

Bertalan augusztus 24-én ünnepel, 1967-ben 113-an kapták ezt a nevet.
Bertalan arameus nyelven Bar Tolmai, annyi mint Tolmai fiai a latinban. Bartholomaeus alakot vett föl, ebből már érthető a Bartalus, Bartók és Bertók név. A fiú jelentésű héber bar szó ismerheti föl a Barnabás névben is.
Szent Bertalan Keleten: Örményországban, Júdeában és Mezopotámiában hírdette az evangéliumot, s Szánádrug örmény király ölette meg kínhalállal i.sz. 38 táján. Legendáját az Érdy-kódex őrizte meg.

Lajos másfél ezer volt 1967-i újszülöttek között. Ófrancia eredetű.
A francia történelem 18 Lajost ismer, közülük szentté avattak a XIII. században élt IX. Lajost, volt, akit nyaktiló alá küldtek - XVI. Lajost a nagy francia forradalomban, volt, akivel nekünk is szorosabb kapcsolatunk volt, mint XIV. Lajossal, a Napkirállyal. IX. Szent Lajos testvére kapta meg az angolból francia koronabirtokká vált Anjou hercegséget, s megalapítója lett a nápolyi és a magyar Anjou hercegségnek, a nápolyi és magyar Anjou háznak. I. Nagy Lajos királyunk is franciáknál divatos nevet viselte, amely nem is igazi francia, hanem frank - vagyis germán eredetű, a római Gallia lakóit a harcias frankok hódították meg az V. században.
A mi Lajosunk nevének jelentése: hírnév + háború. A németben ma is Ludwig a Lajosok neve. Augusztus 19-én van a Lajosok névnapja.

Lujza augusztus 11-én van a naptárban, Lajos női párja Lois, franciában Louise volt. 1967-ben 7 Lujza és 1636 Lajos lett anyakönyvezve.

Alajos Aloysíus változata, katolikus szerzetesi név volt, amiről Tamási Áron írt Szirom és boly c. ,,Magyar regé"-jében, hogy ,,aki Alajos nevet hord, az menjen szerzetesnek".
Alajosnak megvan a női párja: Alojzia.
Az augusztusi Lajosok inkább október 11-én tartják névnapjukat, mikor kisebb a dologidő.

Ágostonok azonban a nyolcadik római császárról, Augustusról kapták nevüket. 1967-ben 14 kisfiú kapta az Ágostont, Ágost egy sem. Ágoston női párja Augusztáva és Augusztina, névnapjukat március 29-én, illetve december 18-án ünneplik.
Ágoston jelentése: fennkölt, fenséges. Szent Ágoston nevével szerzetesrendek alakultak, remeték, az augustinusok és az ágostonrendiek. Így lett a jelentése agg, idős férfi, mint a Gyárfásnak.
Guszti Augusztinák, Ágostonok becéző neve volt, mint a Gusztávoknak.

Gusztáv skandináv, ósvéd eredetű, annyit jelent: a gótok támasza.

Cézár Augusztus Caius Julius Caesar Octavianus volt, innen a mi Cézár nevünk. Cézár női párja Jókai Enyém, tiéd, övé regényében Cezarin alakban fordul elő. A cár is a Cézárból lett, ill. Julius Caesarból.


Forrás: Szilágyi Ferenc Sokféle nevek magyarázata 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Július havi névnapi szófejtő
  2009-06-30 22:35:43, kedd
 
  Július


Oroszlán, avagy Szent Jakab havaSzent Jakab és Szent Anna hava:
++++++++++++++++++++++++++++

Szent Jakab napja július 25. Után augusztus 5-én ünnepli a katolikus egyházban Havas Boldogasszony napját, mely hagyomány szerint III. Sixtus pápa 440-ben Mária tiszteletére templommá szentelte Liberius pápa bazilikáját, azon a helyen épült fel, ahol égi jel gyanánt a legforróbb római nyárban ismételten hó hullott.
Jakab július 25-i eredete: Krisztus egyik apostola is ezt viselte, a név ősibb alakja pedig Jákób, már az Ószövetségben is előfordul.
A Biblia szerint Ábrahám fiának, Izsáknak hatvanéves korában feleségétől Rebekától ikrei születtek: Ézsau és Jákób.
Amelyik először született pozsgás és mindenestül szőrös, azután született annak atyafia, s az az ő kezével tartja Ézsaunak sarkát, azért nevezték el Jákóbnak.
Megjakabolni igét a tudós erdélyi Bod Péter latin-magyarból értelmezte: megcsalni jelentéssel.
Az Újszövetségben két Jakab van, egyik Zebedeus, másik Kleofás fia.
A régi vezetéknevekben lelhető meg Jákób: Jakó, Jakus, Jáki, Jáksi, Jakub, Jakuba, Jakabos éppúgy származéka, mint a Kabos név, s még a Kubic és a Kóbi is Jakab, ill. Jákób becéző alakja.
A július 23-i Jakab nap szentje Zebedeus halász fia, Szent János testvére volt, Péterrel együtt Jézus legkedvesebb tanítványa, akit Jánossal, az aranyszájúval együtt a Mester, Boargesz-nak, s mennydörgés fiainak neveztek. Ma is van Szentjakabfalva Veszprém megyében.
A Jakab angol megfelelője Jack, ill. Jockey.
Még a jakubinus név is Jakab származéka.
Leiter Jakab a sajtóbeli elírásokat, bakikat, főleg félrefordításokat szokták jelölni.
Leiter Jakab több, mint százhúsz éve bukkant fel a sajtóban, méghozzá a Magyar Sajtó c. lapban, mint fiatal újságíró, s kíváló humorista. Leiter Jakab német eredetiben Jakob' s Leiter: Jákób létrája.

Ézsau már nem anyakönyvezhető, de belőle alakult Izsó igen. Izsák is becéző alakból jött létre.

Ézsaiás július 6-án - a héber Jesaias név változata - máig él, 1967-ben adták szülei egy kisfiúnak. A jelentése: Isten az üdvösség, s rokonságban van Ézsauval.

Anna, a héberben alakja Hannah, azt jelenti: kegyelem, Isten kegyelme.
++++++++++++++++++++++++++++++
A Biblia szerint ő volt Mária anyja, névnapját a Szentszék csak a XVI. században tette kötekező ünneppé. Korábban is volt kultusza, a bányászok, hajósok, anyák, a házasság, az özvegyek és szegények védőszentje.
Hanna mellett az Anikó becéző alakja, Annát 1836-an, míg Anikót 1113-an kapták 1967-ben. Az Anett, Anita is e név származéka, mint a becéző Naca, Náni, Nanett, Nina, Nusi - az Annusból -, Ancsa, Panni, sőt a Csuri is - az Ancsurból -, Manci és Manyi is Annának köszönheti létét.
Idetartozik még Annabella, viselői júliusiak, azt jelenti olaszból: Szép Anna.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Az Anna és Sibilla név vegyüléséből ered, szeretetre méltó jelentéssel, Amábel skót változata. A balatonfüredi nagyszálló, az Annabella azért kapta a nevet, mert Füreden tartják július 26-án több, mint másfélszáz éve a hires Anna bálokat, amikor a bál szépének átnyújtják a győztesnek járó aranyalmát.

Tihamér július 11-én van, míg Ignác július 3l-én.
A Tihamér jelentése: csendet kedvelő. Tihanyban ugyenezt a szótőt lehet felismerni, Tihony nevű földbirtokos neve ragadt rajta, azt jelenti: csöndes, halk szavú ember.

A hónap végi Ignác latin eredetű, tűz jelentésű ignisből képzett, a latin Egnatius - Ignatius név már a II. században adott szentet a római egyháznak. A zsidóság is használja Ignácot, mégpedig Izsák név helyettesítéseként. 1967-ben 25 Ignác, 24 Tihamér volt anyakönyvezve.

Apollónia van még júliusban, mely a Napisten, Apolló nevéből keletkezett. Jelentése: Apollónak szentelt.
A sok régi Pólika, Paula, Polixénia becéző alakjai is - hajdani népszerűsége mellett szólt. 1967-ben 23-an kapták az Apollónia nevet.

Jeromos július 20-án tartja névnapját görög eredettel, a görög Hieronümosz hangtani változata, melynek jelentése: szent nevű.
Ma már komikusnak érezzük, mint a Jónást és a Tóbiást, amely héber Tóbijah név latinos formájának átvétele, szó szerint azt jelenti: Jehova jó. A Bibliának is van egy vitatott apokrif könyve - a ,,Tóbiás könyve".
Jeromost és Jeremiást 1967-ben egy fiú sem kapta.

Xénia görög eredettel július 30-án ünnepel, két kislánynak választották ezt a nevet, jelentése: vendég, idegen.

Sára július 5-i, de nem Sarolta az eredete. Sára Bibliai eredetű, jelentése: hercegnő, uralkodónő. A Sarolta ótörök eredetű személynevek sorába tartozik, s jelentése: fehér menyét. Később Károly francia női párjával, a Charlotte-tal azonosították. Becézése Sári. 1967-ben 54 kislány kapta a Sára nevet, 112-en a Saroltát.

Judit, Jutka, Juci, Ucó jelentése: Júdeából származó nő, francia változata yvette alakban Ivettnek van latinosítva. 1967-ben 2643 Judit, 30 Ivett, egy Ivette volt anyakönyvezve.

Kármen, Karméla ismert név Judithoz hasonlóan földrajzi vonatkozású, Karmel nevét őrzi, az izraeli hegységét. Ószövetség szerint e hegyre idézte meg Illés próféta istenítéletre a pogány Baál papjait, amikor imája nyomán oltárára mennyi tűz szált, s Baál prófétáit elpusztították.
A történet nyomán remeték éltek a hegyen, akikből a XII. században egy Berthold nevű keresztes lovag megszervezte a karmeliták szerzetesrendjét. A spanyol Carmen a Nuestra Senora del Carmen - Kármel hegyi Miasszonyunk - kifejezésből vált k i, héberben a jelentése: kert Kármennek. Olasz megfelelője Carmela, ill. Carmelina. Kárment 1967-ben 14 kislány kapta.

Ottó júlus 2-án ünnepel, germán eredettel becéző alakja az Otmarnak, jelentése vagyon + harcos és az Otfried vagyon + béke. Július 2-i Ottokár is, Odowadar eredetibb alakjában, jelentése: birtokot megőrző. Ottót 1967-ben 231-en választották, Ottokárt csak egy család.

Ottilia az Ottó női megfelelője. Jelentése: öröklött vagyon. 1967-ben 40-en kapták ezt a nevet.

Valter július 16-i név már Gellért püspök XI. századvégi legendájának egyik fejezetében ,,A magyarok szimfoniája"-ban előfordul Walther alakban. A német Walter jelentése: uralkodó sereg. Átkerült angolba is, a XVIII-XIX. sz. híres történeti regényírója, Walter Scott is ezt a nevet viselte. 1967-ben öt6 kisfiút neveztek el így.

Bertold július 27-i az említett kereszteslovag neve. Eredetileg Beerchtwald volt, s azt jelentette: pompával uralkodó. 1967-ben két kisfiú kapta. Ebből eredő családnevek: Berta és Bertók.

Amália július 10-én ünnepel, eredeti alakja Amalberga volt, az Amálok - gót királyi család + védelem jelentéssel bírnak.
Becéző alakja Málcsi, Máli, Málika.

Helga július 11-én tartja a névnapját, nevük jelentése: egészségese, boldog.
Ógermán eredete van, Rurik leánya viselte ezt a nevet, amit az oroszok Olgának mondanak, az orosz ortodox egyház első szentje is ő lett Szent Olga néven. Olga június 31-én van, a protestánsok viszont július 27-én tartják ezt a napot. 1967-ben 48 Helga és 134 Olga lett anyakönyvezve.

Tatjána - Tánya - sem igazán orosz. A latin Tatius, ill. Tatianus női párja. Tatius név viselője a szabinok királya, Romulus uralkodó társa volt, apa jelentésű gyermeknyelven tata származéka e név. 1967-ben ketten kapták ezt a nevet.

Jenővel szokták az orosz Eugént azonosítani, Jevgenyij nem más, mint Eugén.

Szabolcs július 17-i neve jelentése: fölötte bölcs férfiú. Szabolcs vára őrzi az emlékét, de még Tas vára is volt. Tas Szabolccsal együtt sereggel indult el a Tisza parti népeket behódoltatni. Tas vára volt Sárvár. Szabolcs Előd vezér fia volt, az Elődök július 1-én ünnepelnek, annyit jelent nevük: elsőszülött, vagy ős. 1967-ben négy fiú kapta az Előd nevet, Szabolcsot 139-en.

Zalán július 14-i, 1967-ben két kisfiú kapta ezt a nevet, nevének eredeti ejtése Salán lehetett, s azt jelentette: dobó, ütő. A Titel melletti Zalánkemén talán az ő nevét őrzi.

Magdolna, Magdaléna, Magda jeles néprajzi hagyományokat őriz, mint Illés.

Illés Bibliai eredettel bír, tüzes szekéren az égbe ragadtatott Károli Gáspár fordítása szerint. Július 20-án van a névnapja. Eredetileg Élijjáhu volt, azt jelentette: Jahve (Jehova) az én istenem. A héber szó görögben Éliás alakot vett föl, Éliásból lett Illés. 1967-ben 13-an kapták ezt a nevet. Vezetéknév Illyés alakjában gyakori.

Magdolna július 22-re esik, ami hajvágó nap is. Mária Magdolna a bibliai hagyomány folytán a fodrászok és fésűsök védőszentje lett.
Magdalombeli Máriának hívták Mária Magdalénát, Magdala városról kapta a nevét, amely a Genezáret tava mellett található.
Magdát ketten kapták, Magdolna 826 kis bölcsőben és Mózes kosárban talált tulajdonosra.

Márta július 29-én tartja névnapját, szintén héber eredettel, jelentése: úrnő. 1267-en kapták 1967-ben ezt a nevet.

Dánielt Tóth Árpád Berzsenyi c. szép versében írta meg, olyan Dánielről írt, aki magányosan élt egy barlangban. Bibliában Dániel volt egyike a zsidó ifjaknak, kiket Jeruzsálem elpusztítása után Nabukadnezár babilóniai király az oroszlánverembe vettetett. Az oroszlánveremből szabadulva álomfejtéseivel s jövendőmondásaival magas udvari rangra jutott, ő fejtette meg a falon megjelent végzetes feliratot: Mene, tekel ufarszín: megszámláltatott, megmérettetett, könnyűnek találtatott.
Július 21-én ünneplik Dánielek a névnapjukat. Dán jelentése: bíró, el pedig azt jelenti: Isten, vagyis Dániel jelentése: Isten a bírám.
1967-ben 56-an kapták ezt a nevet.
Dankó, Dános, szláv formájú Daniló és Danieli, latinus Danielisz róla kapta a nevét.
Női párja a latinos-olaszos Daniella, július 21-re esik a névnapja.

Krisztina és Keresztély július 24-én az Újszövetségi Messiás, Jézus nevének görög változata Krisztosz szóból, ami azt jelenti: felkent. Az új vallás megalapítójának nevéről nevezték híveit chirstianus-nak, vagyis Krisztust követő-nek. Krisztián a Christianusból rövidült változat, női párja Krisztina július 24-én ünnepel. 1967-ben 3 Krisztiánra 1325 Krisztina jutott.
Krisztina becéző alakja Kriszta is anyakönyvezhető.

Kinga és Kunigunda név germán eredetű, nemzetség, törzs + harc jelentéssel.
Kingát 1967-ben több, mint százan kapták, míg Kunigundát egy sem.

Kristóf július 25-re esik, Krisztián rokonságába tartozik. Kristófot eredetileg Reprobusnak, Offerusnak hívták, kánaánbeli óriás volt. Történetét a Legenda Aurea alapján a XVI. századi Érdy-Kódex
őrizte meg. Így lett Christophoros, vagyis Krisztushordozó a név jelentése. A képeken bal vállán a gyermek Jézussal, jobbjában a kihajtott és gyümölcsöt termő pálmafával ábrázolták.
Krisztoszból ered a héber Jehosua. Jesua ószövetségi megfelelője Józsua pátriárka volt, aki a Biblia szerint a Honfoglalás vezére, Mózes tanítványa volt.

Józsua anyakönyvezhető, július 22-én tartják a névnapját. A Józsa viszont
Jánosnak, Józsefnek becéző alakja.
Jókaiból két, azonos napra eső júliusi név Enyém, tied, övé női főszereplője: Szeréna. A latin eredetű név jelentése: derűs, vidám.
1967-ben Szerénát 4 kislány kapta.
Jókai regényben párja Ince, senkinek sem ártó jelentéssel latinból, az Innocentiusból rövidült. Július 28-án van a névnapja.

MTV Minerva

Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázata

 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Június havi névnapi szófejtő
  2009-05-30 06:36:35, szombat
 
 

Június,

Rák, avagy Szent István hava
Tünde júniusi legelső napon ünnepli névnapját. A Tündérek nevével rokon.
1558 kislány kapta 1967-ben a Tünde nevet, másfél százada egyetlenegy volt: Vörösmarty Mihály költői szépségű mesejátékában, a Csongor és Tündében - bár a Tünde már 1571-ben feltűnik személynévként.

Gyergyei verses széphistóriája a XVI. Században, Erdélyben keletkezett.
Gyergyei mások szerint Gergei, vagy Görgei - Albert lehetett. Historia Argius nevű király-firól és egy tündér szűz-leányról, ebből a tündér szóból alkotta meg Vörösmarty képzelete Csongor úrfi mellett párjának nevét a színpadon.
A tündérlét régi nyelvben azt jelentette: kísértet, szellemalak. A boszorkányok mellett voltak a szépasszonyok is bűbájos jelentésseel, a XIX. Században már bájos fiatal lányka jelentésben is használta nagy regényírónk, Kemény Zsigmond.
A zsoltáríró Szenci Molnár Albert 1604-ben a magyar-latin szótárban még így is előfordul: Portentum, Magus, Praestigiator, azaz szörny, csodalény, tünemény, szemfényvesztő, az, aki kénye, kedve szerint különféle alakot tud ölteni, vagyis aki alakoskodni tud .Már a XVI. században Erdélyt a tündér szerencséjű kis ország-nak nevezték, tündérország, varázslatosan szép ország későbbi fejleménye is.

László, amelyet június 27-re tettek (Lackó) szláv eredetű, Vladiszláv név, annyit jelentetett: hatalom, dicsőség. Árpád-házi magyar szentek között a legnépszerűbb volt a szentek között.
Szent Lászlót a váradi (nagyváradi) székesegyházban helyezték örök-nyugalomra, mégpedig a néphit szerint a ma is meglevő - bocskai várából híres nagykereki község onnan kapta a nevét, hogy mikor koporsóját Váradra szállították, az itteni templom dombjára éjjeli pihenésre megállított halottasszekér nagy kerekei maguktól megindultak a város felé...
Ereklyéit a győri székesegyházban őrzött Szent László-hermában helyeztek el, amely a középkori ötvösművészetünk remeke, s egy közös magyar-amerikai filmtörténetben, az Aranyfejben is főszerepet kapott.
A magyar szólásmonda szerint: ,,Az isten is János.


A júnusi férfineveket Leventével kellene kezdeni, mert a kereszténység fölvétele előtt szokásban volt őseinknél.
Biborban született Konstantin császár 950-ben írt De adminiszrando imperio ( a birodalom kormányzásáról) c. munkájában Árpád vezér fia ezt a nevet viselte (nála Liuntika alakban fordul elő), jelentése a lesz ige levő igenevéből fejthető meg: létező, levő, aki van.
A nyelvjárásokban élt egy lente atyafi, rokon jelentésben. A katona dalia jelentésű Levente, amely a XVI. Század óta bukkan fel nyelvünkben, s Zrinyit is használja - nem azonos ezzel a személynévvel, a közszó végső jelentésű végső forrása: szabad, független, ill. katona, kalandor jelentésű perzsa lavand, s hozzánk szerb-horvátból került, oszmán-török közvetítéssel. Árpád fiának neveként akár a dalia értelemben vessszük: régi nevünket, szavunkat újítjuk föl. Leventék júniusban háromszhor is megtarthatják névnapjukat: 18-án, 24-én és 28-án. 1967-ben

Vazult Ady Endre Új verseinek előhangjából ismerjük.
Történelmünkben Vazul (Vászol) István király unokatestvérének, Taksony fejedelem unokája volt, akit, mivel a fülébe ólmot öntetett, hogy az uralkodásra alkalmatlan legyen.
Ez a Vazul a szláv Vaszil átvétele, az pedig a görög Bazilból eredt, amely a királyi jelentésű Basilius származéka. Vazul származéka a Veszprém megyei Vászoly helység neve, s Bazilból, annak Basilius formájából pedig a Bazsó családnév lett.

Barnabás apostol Bibliai Ószövetségben mint Szent Márk evangélista rokona fordul elő, aki eredetileg József volt, Ciprus szigetéről származott, s az apostoloktól kapta a Barnabás nevet. A név jelentése: vigasztalás fia, első eleme a fiú jelentésű arameus bar volt.

Bertalanban ugyanez a fiú bar fordul elő, Bertalan Bartholomeus alakjában is. Rövidebb alakja a Barna június 11-én ünnepel.
Balla, Balló, Bacsó, Borbás, Barla - mind Barnabásból ered.

Sámson június 27-i neve illik ide, azt jelenti: nap, napocska, napsütés
Nagy erejű ószövetségű hős volt az, aki a Biblia szerint az oroszlánt puszta kézzel széttépte, egy szamár állkapcsával levert ezer filiszteust, s akinek a monda szerint hajában volt az ereje, amiért is felesége, Delila ezt titkon kitudva, az ellenséggel összejátszva, levágatta. Így került Sámson rabszolgasorsba, míg haja megnövén, ellenségeire döntötte a tanácsházat.
Nógrád megyében Sámsonháza, továbbá Békéssámson, Hajdúsámson....helyneveink bizonyítják.

Konrád június 1-én ünnepel, becéző alakja, a Kunó már germán eredetű.
Konrád összetett név, mint a germán nevek általában, első elemében a jelentése merész, mai kühn, második elemének a tanács a jelentésű Rát ismerhető fel. A magyarság már I. István korában megismerhette II. Konrád német-római császár nevéről. Mint vezetéknév gyakori nálunk, keresztnévkkéént 1967-ben hárman kapták, Kunó alakját a két világháború közötti korszak egyik külügyminisztgere, Klebelsberg Kunó tette ismertté. A Kunó mellett a Kondár másik becéző alakja a Kunz. Kuncz nálunk is családnév, a Fekete kolostor szerzője Erdélyben is ezt viselte, Kuncz Aladár-ként.

Lipót július 22-i jelentésben rokon Konráddal, eredetibb formájában Leopold. Ez a germán Liutbald egyik változata, s azt jelenti: merész a népben, a hadseregben. A Leopoldok névnapja november 15-én van.

Medárd június 8-án germán, német eredetű, azt jelenti: hatalmas + erős.
Szeged mellett Algyő öregasszonyai a kakast fürösztik Medárd napon, hogy zápor legyen, ha ezen a napon nem esik, negyven napig szárazság lesz.


Alajos június 21-én ünnepel, semmi köze a Lajoshoz, bár mindkettő germán eredetű. Míg Lajos a germán Hlodwihs származéka, azt jelenti: hírnév + háború, az Alajos a germán Alwis - később Alois - fejleménye, s az értelme: egész + bölcs.
1876-ban 16-an kapták az Alajost, 1636-ban Lajost keresznévnek.

Arnold június 18-án tartja névnapját, 1967-ben 9 kisfiúnak választották ezt a nevet szüleik. Germán eredetű, Arwald elemeinek jelentése: sas + uralkodó.

Izolda június 13-ra esik, Richard Wagner operája tette nevezetessé.
Kelta eredetű, de a vas jelentésű germán isan - mai Eisen - főnév a tevékenykedni, intézkedni jelentésű waltan - walten - ige hatására módosult. Kardos menyecske a jelentése. A Trisztán és Izoldában, középkori lovagi történetében a becsületvédő kardnak sokkal nemesebb szerep jutott. Nálunk a halhatatlan szerelem jelképes alakja.

Trisztánt 1967-ben senki sem választotta, így az Izoldák pár nélkül maradtak, ők 15-en kapták ezt a nevet. Trisztán régebbi, Terestén változatának viselői sem álltak az Izoldák elé lovagi szolgálataikkal. Trisztán a kelta Tristram névből alakult a latin tristis szomorú szó hatására, nálunk vezetéknevekben fordul elő a Terestyén.

Gyárfás főként családnév ma már, görögből latinosított Gervasius a jelentése: idős, öreg férfi. A Gyárfást

Antigoné június 13-i név, jelentése: nemzetsége által kíváló, kiemelkedő.
A másik Szophoklész-i hősnőnek, Élektrának neve azt jelenti: borostyánkő. Május 26-án van a névnapja. 2-en kapták a latin eredetű Jusztuszt, belőle képzett Jusztint. Női párja a június 6-i

Grácia latin eredetű, jelentése: igen vonzó: szeretetreméltóság.

Márk latin eredettel bír, Júdeában volt szokás, hogy a héber név mellé egy latint is felvettek.

Johanna héber eredetű, Római szokás szerint Marcus Johannes héberből lett Márkus, jelenlegi vezetéknév. Rövid alakja: Márk a német Marquard név rövidülése, ebben az esetben jelentése: határerdő határvidék védője.


Marcella eggyel maradt el Marcell mögött.

Villőt senki sem kapta, jelentése: igen szép, a telet kiűző tavasztündér.
Népszokásban van a Nyitra megyei Zoborvidék villőzés-ének köszöntő dala. Virágvasárnapján éneklik még ma is Zobor-vidék magyar falvaiban házról házra járva járva földíszített villőággal kosárba gyűjtvén az adományokat: főként tojásokat.
A Villő nyelvünkben Villi alakban a múlt században tűnt fel, a Villik táncáról Trencsény és több más szomszéd Vármegyékben ma is mesél a köznép.
Szintén Tündének rokon név, tündér jelentéssel bír e név.

Fatima június 4-én van, arab eredetű név, első ismert viselője Mohamed próféta legkedvesebb lánya volt, akit a mohamedámok a próféta utódai ősanyjaként tisztelnek. A római katolikus Fatime személynév a portugál zarándokhely, Fatima község nevéből keletkezett.Szentivánéji gyöngyharmat, avagy Ivánok, Jánosok, Margitok és Margaréták:

Iván, azaz János - írta Arany János. Iván János ikertestvére, alakváltozata.
Jovan nem más, mint Iván, vagy János szerb változata.
A mai juhász is előfordult régi nyelvben Ihász alakban.
Oroszok nemzeti hőse Iván is ezt viselte az amerikai Joeval szemben, mely szintén a bibliai József név becéző alakja.
Az Ivánok június 24-én tartják a névnapjukat, míg a Jánosok a téli napforduló táján. 4420 Jánossal szemben 1967-ben 74 Iván állt szemben.
Szent Iván napi mulatság német nevén: Johannes.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
A nyomdászok János ünnepélye is zöldben folyik június 24-én (ők Gutenberg Jánosra hivatkoznak). Volt Budapesten egy híres söröző, Gambrinusz, ennek nevében is a János van elrejtve, annak németalföldi alakja, a Jan.
A spanyol Don Juan, a sevillai Juan úr nevében valóban a bibliai Johanán rejtőzik. Don Jankó a megfelelője. A női szíveket hódító híres lovag alakja jól is illik ide a Szent Iván napi tűzugráshoz.
Arany János fordítása a híres Szentiván-éji álom. Angol eredetiben ez áll: Midsummer Night's Dream, vagyis Nyárközép-álom.


Margit júniusi névnappala tisztaságot jelképező margarétához, Margit-virághoz illik, a virág neve: gyöngy, igaz gyöngy jelentésű görög margaréta származéka, ez pedig a babiloni mar galliti - a tenger leánya kifejezésre vezethető vissza. A margaréta tehát szó szerint gyöngyvirágot jelentett, majd ebből lett Margit. 1967-ben ezren kapták a Margit nevet, nem kapták sem a Gyöngyvirágot, sem a Margarétát - olasz Margherita származéka -, sem a Margót, Grétát, Grétit, Gitta nevet 2 kislány kapta.
A margaréta (Chrysanthemum) nemcsak margaréta, hanem a Katalin-virág nevét is viseli, van ahol Katarózsának, vagy százszorszépnek, ökörszemvirágnak, papgavallérnak hívják, sőt néhol Szent János füve a neve.


MTV 1987.
 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
Májusi névnapi szófejtő
  2009-05-01 02:10:11, péntek
 
 
Május,

Ikrek, avagy Pünkösd hava


Fülöp - és Jakab, mindkettő névnapja május 1-én van.
Fülöpöt leveles Fülöpnek is emlegették, s ez összefügg a természet virágba, levélbe borulásával. A hónap neve - a rómaiaknál Maia istennő nevéből keletkezett, aki a föld termékenységének volt az istenasszonya.
Május 1-én szokásos májusfaállítást is Fülöp és Jakab nevéhez kapcsolják, a legenda szerint egy Valburga nevű leány volt a segítőtársuk, akit ezért a pogányok megrágalmaztak, mire a leány, hogy rágalmazóit megszégyenítse - a földbe szúrta vándorbotját, letérdelt előtte, s íme: a száraz fa a pogányok szeme láttára kizöldült. Ez összefügg a Wagner-operából ismert Parsifal-motívummal is.
Ezt zöldfarsangnak is nevezik, a lányos házak elé állított májusfát meg hajnalkafának, jakabfának is hívták. A múlt század óta ez a nap a munkásságnak is nagy nemzetközi ünnepe.

Fülöp a görög Philippószból rövidült, eredeti alakja valóban Filep volt.
A Fülöphöz hasonlít a görög eredetében Hippolit, amelyet Csortos Gyula és Kabos Gyula klasszikus filmjéből ismerünk leginkább, görögből latinosított Hyppolytus jelentése: lovakat kifogó, eloldozó, vagyis lovász.
A magyarban az Ipoly formája alakult ki az augusztus 13-as névnek.

Mónika május 4-én tartja névnapját, amelyet az észak-afrikai, kárthágói születésű nagy egyházatya és emlékíró Szent Ágoston édesanyja viselt. Egyesek szerint intő, figyelmeztető jelentésű latin momens szóból eredt, valószínűbb pun származtatása, s így azt jelentené: istennő.
Flóra névnapja júliusban van 29-én, illetve november 24-én, a rózsa már májusban virágzik, e név éppen a virágzás versbeli istennőjéről kapta a nevét, a régi rómaiaknál flos, floris annyit jelentett: virág.

Flórián férfitársa is májusi, 4-re esik a névnapja. Jelentése: virágos, virágzó.
Szent Flórián a tűzvészek elleni védőszent lett.
Florianus római polgári tisztviselő volt a mai Ausztria területén, a IIIetve században keresztényüldözés idején malomkővel a nyakában az Enns folyóba vetették.
Flóris Flórián becéző alakja kevésbé ismert.

Tamara datolyapálmát jelent az ótestamentumi héberben, oroszoknál népszerű név.

Olívia olajfa jelentéssel bír, a latin oliva rajlik benne. Vele rokon a május 11-i Izidóra, keleti és délszaki eredetű név,
Jelentése összefügg a flórával, a görög Iszidórisz azt jelentette: ízisz egyiptomi istennő ajándéka, Ízisz pedig a termékenység, az áradás, a szerelem, az anyaság, az ég és a Föld istennője volt.
A május 11-i és 15-i Isidor sem sokkal divatosabb, a gyomai Kner Izidor világhírű könyvnyomdája messze földön híressé tette.
Izidórból alkották meg Isort, női párját Izórát.

Melinda 1775-ben a magyar nagyúr felesége, s innen került neve bele - mármint franciából - nemzeti tragédiánkba, ahol első kidolgozásban még Adelájá volt. Germán Ermelindából magyarázták, első tagja hermion pajzs. Második tag jelentése: hársfa, illetve hársfából készült pajzs. Becéző neve a Linda.


Irma szintén germán eredetű, Irmin (Erwin) istennő nevéből eredt, irm- nagyságot jelentett. Vannak, akik a hermion germán néptörzs nevét sejtik benne. Ermából alakult ki Emma.
Gizella május 2-án I. István bajor származású neje Irmához hasonlóan germán eredetű, a Siegfried-mondában szereplő Giselher azt jelentette: túsz, hadifogoly. Gizi és Ella a becéző alakjai.

Szigfriddel rokon a május 2-i Zsigmond. A Nibelung-ének hősének, a sárkányölő Siegfriednek nevében a győzelem és béke ismerhető fel.
.
Pongrác, Szervác, Bonifác a hideget hozzák május 12-én, 13-án és 14-én.
Beszterce ostromának hőse Pongrácz István volt. A Pongrác a latin Pancratiusnak rövidebb Pancrác változatából keletkezett, a latin név pedig a görög Pankratioszból. Ez a név a minden jelentésű pan szónak s az erő, hatalom értelmű kratosznak az összetétele, azonos a sportból ismert pankrációval, a szabadstílusú bírkózásnak nemzetközi nevével, vagyis ilyesmit jelentett: nagy erejű. Ilosvai verses szófejtőjében azt mondta: ,,Pongrác, a nagy látó".
Pongor változata is született, május 12-én tartják a névnapjukat.
Mint vezetéknév él.
Bonifác a latin homo bonifati, vagyis a jó sors embere kifejezésből rövidült, Bónis alakja is keletkezett.
Szervác szintén római eredetű, latin nyelvben azt jelentette: megszabadított, felszabadított.

Zsófi, Zsófia, Zsóka május 15-re esik, a fagyosszentek után ülik névnapjukat. Görög nyelvben bölcsesség a jelentésük, görögben nem Zsófia, hanem Szófia hangzott, ahogy a konstantinnápolyi híres templom nevében is a Hagia Szófia jelentése: a szent bölcsesség temploma.
(Zárójelben ideírom az én variációmat: Szófia a szó fia jelentésnek, ezért lehetett bölcsesség a megfelelője)
Sonja is Zsófia orosz becéző alakban, Szonyának németes helyesírású formája, nálunk

Timea május 3-ra esik. Jókai Aranyembere tette népszerűvé. Ezt a nevet a görög Eftimea (Euhymia) név megrövidítésével alkotta meg az író, jelentése: jó + tisztelet.

Angéla május 31-én ünnepli névnapját.
Angyal szavunkkal azonos a jelentése, a görög angelosz, s ennek latin megfelelője az Angelus eredetileg hímnemű volt. Az Angyalkák május 31-én tartják névnapjukat, az Angelikák viszont január 27-én.

Milán május 19-én van, szláv eredettel. A malaszt már ritka nyelvünkben, a Halotti Beszédben milosztként fordult elő.
Ádám ,,mennyi malasztban" lett megteremtve. A szláv mítosz jelentése: kegyelem, könyörület, ill. szeretet, kedvesség, szívesség. Ennek tövével függ össze a Milán név is, Füst Milán tette ismertté, melynek jelentése: kedves. Női párja a szeptember 16-i Milica, ezt magyarázzák az ugyanekkor tartott szláv Ludmilla becézőjeként is. Milica jelentése: a nép körében kedvelt, közkedvelt, népszerű.

Imola május 13-án ünnepel, írói képzelet leleménye, eredetileg vizes talajon termett fűfélét jelentett a népnyelvben, Jókai használta fel Bálványosvárában.

Dezső május 23-án becéző képzőjében magyar csak, latin Desiderius, vagy Desideratus - kíván, óhajt jelentésű desiderare igéből származik, s azt jelenti: óhajtott, várva várt. Női párja a május 8-i
Deziderata. 1967-ben a Dezső nevet 199 kisfiú kapta, Deziderátát egy sem.

Felicia május 20-ra esik, boldog, szerencsés jelentéssel Félix női párja - május 18-án, illetve május 30-án, 1967-ben csak három kisfiú kapta ezt a nevet.

Bódog nevet a nyelvújítók támasztották fel, a hiedelem szerint a Bódog nevű gyermek azt jelentette: gazdag.

Felicián, Felicitás változata is, jelentése: termékenység, szerencse, boldogság. Zita - németben Cita - rövidülése lehet. A Ziták áprilisban tartják a névnapjukat.

Izsák Bibliai eredete ismert - Szárainak, vagyis Sárának a fia. Sára jelentése: hercegnő, uralkodónő. Izsák, mikor Isten Mózes I. könyve szerint próbára tette Ábrahámot, vette az egy fiát, elindultak a máglyával való fával a Mória hegyére, ahol Isten visszavonta a próbát.
Bács-Kiskun megyében an az Izsákfa, eredetileg: Isaakfalwa, vasban.


Jób alakja szintén héber eredettel bír, tűrő, üldözött a jelentése, más vélemény szerint ellenség, támadó. Május 10-én Jób eredeti héber alakja Hiób volt,s a Hiób-hír is fogalommá vált, vészhírt, lesújtó hírt jelentett a bibliai Jób neve, ill. sorsa nyomán. A régi újságokban a gyászhírek rovata Hiób-hírek címmel szerepelt, de családnévként is előfordul, Németh László Szerdai fogadónap c. regényének szerzetestanárát is Jób Arzénnak hívják.
Az Arzén keresztnév nem függ össze a méreg nevével, a görög Arszeniosz származéka, azt jelenti: erőteljes, férfias.
Jóbot egy gyermek kapta 1967-ben.

Szaniszló lengyelből került hozzánk, eredeti alakja Stanislav, azt jelenti: állandó dícsőség. Szaniszló régi Szatmár megyében Szaniszlófalva a régi Trencsén vármegyében.

Eszter egy nappal előzi meg a naptárban Orbánt, nevük napja május 24-re esik,
A Biblia ószövetségi könyvei szerint Ahasvér(os) (Xerxes) perzsa király zsidó felesége, Eszter menti meg a zsidóságot a gonosz Hámán kezéből.
A héber Eszter azt jelentette: mirtusz, hozzá hasonló perzsa párjának jelentése is: csillag, illetve: bájos, fiatal lány. A fehér virágú mirtosz az ókorban a szűzesség, a fiatalság jelképe volt, ezért szoktak a menyasszonyok, vőlegények is mirtuszkoszorút, illetve mirtuszágat viselni az esküvőn mg napjainkban is.

Orbán május 25-én tartja a névnapját. A pápák közül nyolcan viselték ezt a nevet, a kr. U. 230-ban elhunyt I. Orbán pápa volt, aki a hagyomány szerint elrendelte volt, hogy a miseáldozat kelyhét és ostyatartó tányérkáját aranyból, vagy ezüstből készítsék. Ezért később szőlőfürttel a kezében ábrázolták, s így lett a szőlőműesek, kádárok és kocsmárosok védőszentje.
A Tolna megyei asztalos- és kádárcéh 1822-ből való zászlaján a szentté avatott I. Orbán képe látható.
Egyik legnevezetesebb emléke a szőlővédő Szent Orbánnak a kassai Orbán torony a székesegyház mellett, a főtéren. 1557-ben öntötték bronzalakját, párkányán körben a zivatart megszemélyesítő halfarkú szirének képe alatt a szőlőfürtök, s puttonyos szőlőszedők domborműve látható. Középkorban úgy tartották, hogy a jégverést, zivatart a harangzúgás el tudja űzni.
A latin Urbanus rövidülése, annyit jelent Orbán: Finom, művelt, udvarias, tisztességes, jámbor.

Forrás: Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázata 1967. MTV

 
 
0 komment , kategória:  Névnapok eredete, versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2022.08 2022. Szeptember 2022.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 4 db bejegyzés
e év: 70 db bejegyzés
Összes: 7096 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 229
  • e Hét: 229
  • e Hónap: 13002
  • e Év: 159381
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.