Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/59 oldal   Bejegyzések száma: 589 
Van Anyánk, és megvigasztalódom
  2018-01-07 16:58:04, vasárnap
 
  Megpihenek abban a tudatban, hogy van Anyánk, és megvigasztalódom az által, hogy gyermeki bizalommal kiönthetem előtte szívemet, bánatomat s aggodalmamat, s eltelek bizalommal, hogy Te bizonyára megértesz engem, - erősítsd meg mindenekelőtt hitemet. Nevelj rá engem a Te nagy rendületlen hitedre. Történjék bármi is. Törjön bár össze az élet sok reményt, szakítson bár szét sok édes köteléket, ahhoz az egy kincshez, a föltétlen hitemhez, amellyel átadtam magam Istennek, ragaszkodom - az a kötelék, amely lelkemet Istenhez fűzi, ne lazuljon soha. Kinek Boldogságos Szent Szűz, Te vagy anyja, annak hite legyen ereje!
Ha velem az Isten, ha egymagam állok is, mindig többségben vagyok. S akinek édesanyja Te vagy, Boldogságos Szűz Mária, az nem érzi magát elhagyatva, hiszen a Te anyai oltalmad mindenhova kíséri. Fordítsd reám szemedet, Szűz Anyám. Ámen.

Prohászka Ottokár
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Ne veszítsük el érzékünket a bennünk és másokban rejtőző jór
  2018-01-03 23:14:44, szerda
 
  Szükségünk van Rád, Szentlélek, hogy ne veszítsük el érzékünket a bennünk és másokban rejtőző jóra, hogy szemünk legyen a kevésbé rossz, a jobb, a jó irányába megtett apró lépésekre.

NÖVEKEDÉS ÉS BOLDOGGÁ VÁLÁS LinkLink

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Újévi ima
  2018-01-01 20:26:51, hétfő
 
  Újévi ima

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Ámen

/II. János Pál - Újévi ima/
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Gyökössy Endre: Karácsonyi ima
  2017-12-26 22:29:30, kedd
 
  Gyökössy Endre: Karácsonyi ima

Kedves Atyánk!

Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen is az. Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül, akkor se, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk.

Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a világban még egy fenyőgallyat sem találnak, mert talán ott nincs is, talán csak egy borókaág, talán valami trópusi növénynek leszakított levele, de ők arra gondolnak, hogy itthon karácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülőnk. Uram, add, hogy karácsony történjék szívükben, légy jó békességben velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a szétszórt és szétdobált néppel.

Uram, azokért könyörgünk most,akik először töltik özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsásd meg nékünk, hogy sokszor úgy megyünk el,hogy elfelejtettük megmondani a másiknak: jó volt, kedves volt, szerettük.

Uram,köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek meg bennünket. És köszönik a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha sokszor már nyûgösek, öregek, morgolódók, kesergők, már kiesnek ebből a világból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek,hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén,sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak.

Uram,hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a férjet, gyermek a szülőt,szülő a gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott lehess, aki testet öltött Szeretet vagy.

És most azokért imádkozunk, akik már Nálad vannak. Tudjuk, hogy nem kell értük imádkoznunk, de nekünk jólesik rájuk gondolni, jólesik úgy gondolni rájuk, mint akik Nálad vannak, Benned vannak és Általad élnek. Nem tûzünk le kis gyertyákat a sírjukra,de most gondolatban megáldjuk az emléküket.

És most egyenként, és magam is Uram, arra kérlek, hogy ne mi legyünk, akik elrontjuk a karácsonyestét rosszkedvvel, mogorvasággal,idegességgel, kapkodással, morgolódással.

Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és ebben a nagy családban karácsony a Te Szent Igéd, Szentlelked által, a Te szent asztalod felett.

Ámen.

Videó: Link

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Te vezess
  2017-10-28 21:02:15, szombat
 
 
LinkTe vezess

Nem tudom, Uram, hogy mit kell tennem,
Segíts, hogy a testvért jól szeressem.
Hogy akaratod szerint tegyek mindent,
Ne az én, s ne is az ő akarata vezessen.
Ne önmagamat s ne is őt keressem,
Hanem egyedül Téged, mert
Csakis Benned találunk önmagunkra,
Csakis Általad találunk egymásra.
A Te szereteted mindenen átható fénysugár
A káprázatok szüntelen örvénylésében.

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Az egész világra történő kiterjesztést kérni kell
  2017-10-24 15:49:54, kedd
 
  Az ,,Ó Jézusom" megszólításnak nagy jelentősége van a fatimai fohász megértésében, kifejezi az üzenet sajátosságát és fontos a Mária-tisztelethez. Ez a megszólítás annak a Jézus-imának az ősi formájához kapcsolódik - anélkül, hogy a látnokok tudhattak volna erről a kapcsolatról -, amelyet az egyiptomi és görög szerzetesek a szemlélődés és nyugalom imájaként oly előszeretettel imádkoztak. Ők képesek voltak arra, hogy Jézus nevének puszta említésével ,,az Úr jelenlétének teljes közelségét, bensőséges jellegét megtapasztalják."

LinkEz a megszólítás ugyanakkor Jézus küldetésének tartalmi meghatározásához vezet el minket, mely küldetés már Máté evangéliumában egyértelműen a Megváltó személyével hozható kapcsolatba: ,,... mert ő szabadítja meg népét bűneitől" (1,21).

A bűnbocsánat pedig a második megszólítás tartalma: ,,... bocsásd meg bűneinket...".

A teológus* bíboros leszögezi: az imában itt lelhetünk rá a fatimai üzenet magvára, amely a kereszten végbevitt jézusi engesztelő tett által az emberiség bűneinek megbocsátásáról szól, amelynek az egész világra történő kiterjesztését a keresztényeknek kérniük kell.

Ez az ima és Fatima üzenete így arra emlékezteti az embereket, hogy Jézus Krisztus keresztje és feltámadása hozta el a bűnből való megváltást, amelyet az embernek el kell fogadnia. Fatima lényegi üzenete, hogy a bűnöst szerető Isten igenis akarja a kereszt áldozatát a bűn kiengesztelésére. Ám miközben kiengesztelést kíván, hagyja, hogy az ember ,,önnön teremtményi szeretetével" együttműködjön vele, és a bűn feldolgozásából tevékenyen kivegye a részét. Így tehát az engesztelés Isten egyesítő szeretetének elfogadása a bűnös részéről, ,,az ember akaratlagos, önkéntes belebocsátkozása Isten szeretetének áramába...".


* Leo Scheffczyk (1920-2005) német bíboros, teológus


Link
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Úrangyala imádság
  2017-07-27 21:57:42, csütörtök
 
  LinkÚrangyala imádság

Európa és a keresztény kultúra ma már elképzelhetetlen harangszó nélkül. A harangszó eredetileg a zsolozsmára hívott a templomba, s figyelmeztette azt, aki nem tudott elmenni, hogy ott, ahol van, a maga helyén csatlakozzék az Egyház imájához. A katolikus templomok tornyából naponta háromszor, reggel, délben és este szólítja a híveket a harangszó a megtestesülés titkáról elmélkedő imádságra, az ima három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. Napi háromszori imádkozása segít a mindennapok megszentelésében.


 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Imádság Szent Mihály támogatásáért
  2017-02-14 23:55:02, kedd
 
  Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: ,,Parancsoljon neki az Isten!"
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Erősíts, változtass, űzz, eressz, ragyogd
  2017-02-12 13:39:13, vasárnap
 
  "Erősíts meg, Uram!
Félelmemet és fájdalmamat változtasd át békévé és örömmé.
Űzz el tőlem minden gondolatot, mely nem Tőled származik.
Eressz be a Te világosságodba, és ragyogd be napjaimat."

Ámen
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Köszönöm az új napot
  2017-02-12 13:37:35, vasárnap
 
  Urunk Jézus Krisztus, világ világossága!
Köszönöm neked az új napot.
Te vagy az Út, amelyen ma járok,
Te vagy az Igazság, amely vezet engem,
Te vagy az Élet, amelyet megtalálok.

Ámen
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
     1/59 oldal   Bejegyzések száma: 589 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 239
  • e Hét: 2135
  • e Hónap: 9409
  • e Év: 275430
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.