Belépés
brozsika.blog.xfree.hu
"Ne arra áhítozz, hogy könnyebb legyen, hanem arra, hogy ügyesebb légy! Ne kevesebb gondot, hanem több hozzáértést kívánj! Ne kevesebb kihívásra számíts, h... brozsika Rózsamama
1954.12.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/114 oldal   Bejegyzések száma: 1136 
Anna örök
  2009-03-21 23:50:32, szombat
 
  Anna örök

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
emlékeimből lassan, elfakult
arcképed a szívemben, elmosódott
a vállaidnak íve, elsuhant
a hangod és én nem mentem utánad
az élet egyre mélyebb erdejében.
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
ma már nem reszketek tekintetedre,
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben és elvétett szavamban
és minden eltévesztett köszönésben
és minden összetépett levelemben
és egész elhibázott életemben
élsz és uralkodol örökkön. Amen.

 
 
3 komment , kategória:  vers és irodalom  
talán egyszer vége lesz a lázn
  2009-03-20 09:44:09, péntek
 
 
talán egyszer vége lesz a láznak,
de most még éget nagyon.
a szerelem pillangói szállnak,
hogy magukkal vigyenek bíz hagyom.
boldog az az ember,
kinek te vagy ereje,
boldog az, ki szeretni mer,
örökké a boldogság ölelje.
talán egy más létben, s korban,
vége lesz e láznak.
csak bízz önmagadban,
s az emberek szeretni fognak.
ez most a búcsú, s kezdet is,
mely ránktör rútul.
ez most fájni fog ha tudjuk is,
hisz a láz szeretetté alakul.
a szeretet nem kérkedik,
nem viselkedik bántóan,
nem fuvalkodik,
a szeretet csak van.
nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra.
tehát bátran használd,
s a rossz nem akad horogra.
a szeretet nem rója fel a rosszat,
a szeretet egy tiszta érzés,
mely a szíved ajtaján kopogtat.
nyíljon szíveden egy aprócska rés,
a szeretet akkor ott helyet foglalhat. 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
jó hogy vagy nekem
  2009-03-20 09:42:33, péntek
 
 jó hogy vagy nekem

suttogom a néma éjnek,
szeretlek téged.
mondom a virágnak,
beszélem a fának,
kiáltom az erdőnek,
végre tavasz van szívemnek!
lágy tavaszi szellőre csókot szórok,
s ha símogatja arcod,
érezd hogy ott vagyok.
csivitelő madárkára lelkem bízom,
hogy hozzád vigye angyalom.
de szívem, a szívem azt magam viszem.
hogy bántsanak azt nem hagyom!
küzdök mint bősz apa,
ki szereti gyermekét,
mint oroszlán ki védi kölykét!
néked adom szívem, s lelkem,
hogy bántsanak azt nem hagyom.


 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
Amíg csak létezem...
  2009-03-20 09:37:44, péntek
 
  Amíg csak létezem....


Amíg csak létezem hallani fogom lépteid,
ahogy nyitod az ajtót, s nevetsz rám.
Szivemben őrzők minden édes percet,
mikor lelked közel éreztem hozzám.

Ahogy múlnak az évek, egyre hiányzol,
fényképeken nézegetem bájos arcod.
Huncut kacajod, azt a szép szempárt,
merre vagy, hogy találhatnék hozzád?

Kérdezem csak egyre szüntelen,
s észre sem veszem, az ablakban
egy fáradt ,csapzott madár didereg,
ő is szomorú, akárcsak én nélküled.

Repülj tova madárka szellők szárnyán,
vidd hirül, hogy a szivem fáj nagyon,
elment örökre, többé nem láthatom,
s még létezem, bennem élni fog!

 
 
1 komment , kategória:  vers és irodalom  
Ének a házasságról:
  2009-03-19 23:42:27, csütörtök
 
  Ének a házasságról:


A házasságról való ének.
Jámbor házasok meghallgassatok,
Tü rendeteket megtanuljátok,
És az okait meggondoljátok,
Hogy tisztetekben ti eljárjatok.

Semmi nem egyéb az szent házasság,
Hanem tisztaság és nagy jámborság.
Istentől szerzett igaz társaság,
És törvény szerént való nyájasság.

Mikor Ádámot isten teremté
Az ő képére megékesíté,
Paradicsomba őtet bévivé,
Gyönrűségbe őt behelyhezteté.

Minden állatnak már társa vala,
Csakhogy még Ádám fél nélkűl vala,
Hozzá hasonló társa nem vala,
Akkor az isten ezt mondja vala.

Nem jó embernek egyedől lenni,
De szükség neki felének lenni,
Hozzá hasonló társának lenni
Azért teremtsünk segítőt neki.

Isten Ádámra álmot bocsáta,
Paradicsomban őt elalutá,
És oldalába kezét bocsátá,
Csontját kivevé Évát alkotá.

Évát Ádámhoz az isten vivé,
És feleségűl néki jelenté.
Ádám hogy látá, ottan esmeré,
Rajta szívében igen örüle.

Legottan mondá: ez csont én csontom,
E test én testem, azért megtartom,
És férfiúból vétettnek mondom,
Azért hozzája én ragaszkodom.

Ezért szülejét ember elhagyja,
És atyját, anyját mind hátra hagyja,
És ragaszkodik feleségéhez,
És ketten lesznek egy testté vérré.

Azért nem egyéb az szent házasság,
Hanem tisztaság és nagy jámborság,
Istentől szerzett tásaság,
És törvény szerént való nyájasság.

Az házasságot az isten szerzé,
Paradicsomban szépen végezé,
Áldomásával megkörnyékezé,
Három okáért ezt bizony szerzé.

Első okáért szaporodásért,
Angyali karnak betöltéséjért,
Az szentegyháznak épüléséjért,
És magzatoknak feltartáért.

Ezért az isten őket megáldá,
Őket kedvelé és e szót mondá:
Szaporodjatok, nevekedjetek,
E széles földet mind bétöltsétek.

Másod okáért szerzé ez végre,
Az férfiúnak segedelmére,
És bánatjának könyebbségére,
Minden dolgának segítségére.

Hogy az férfiú előtte lenne,
Ő felesége mellette lenne,
És bánatjban könnyebbség lenne,
Minden dolgában segítség lenne.

Harmadszor szerzé ennek okáért,
Gyarló embernek orvosságáért,
Fertelmességnek gvülőlségejért,
Paráznaságnak távozásáért.

Azért embernek illik ezt tudni,
És félelemvel elszaporodni,
És segítséget istentől várni
Paráznaságot eltávoztatni.

Immár halljátok és megértsétek,
Tü tiszteteket ne felejtsétek,
Szükség hogy egymást tü szeressétek,
És isten, szerént együtt éljetek.

A férfiúnak ez az ő tiszti,
Ő feleségét igen szeresse,
Igaz munkával őtet éltesse,
Mint önnön magát úgyan szeresse.

Ő feleségét jóra oktassa,
Meg ne rongálja, de megdorgálja,
Meg ne útálja, inkább táplálja,
És háza népét jóra tanítsa.

Asszonvembernek ez az ő tiszti,
Hogy az ő férjét igen szeresse;
Urának mondja, őtet böcsűlje,
Néki engedjen, őtet tisztelje.

Az ő urának házát őrizze,
És morhájának gondját viselje,
Az szövést, fonást el ne felejtse,
És háza népét ő jóra intse.

Ő magzatinak gondját viselje,
Nagy szeretettel őket nevelje,
Az nagy istennek ő félelmére,
Őket tanítsa és jórá intse.

Az házasokat isten megáldja,
Eledeleket meszporítja,
És életjeket meghosszabbítja,
Szent országában megkoronázza.

Az házasokat Jézus szereté,
És az menyegzőt megékesíté,
Jelenvoltával megerősíté,
És csudájával őket segíté,

A vizet borrá mert változtatá,
És az menyegzőt megvígasztalá,
Az házasoknak azt bizonyítá,
Hogy őket bizony megvígasztalná.

Most is minékünk csak ő segítőnk,
Az házasságban édes éltetőnk,
Ördög mérgétől ő védelmezőnk,
Ördöngösségtől csak ő megmentőnk.

Bódogok azok, kik istent félik
Ez igaz hittel kik őtet veszik,
Parancsolatját nékie teszik,
Kezek munkáját igazán eszik.

Jól lészen dolgod te istenfélő!
Kézimunkával igazán élő,
Te feleséged hozzád illendő,
Házadban lészen mint termő szőlő.

Az te fiaid felnevekednek,
Asztalod környűl letelepednek
Mint szép gyermekded olajfa vesszők,
Az igaz hitben felnevekedvekek.

Ekképen embert megáld az isten,
Ki féli őtet minden időben,
Mint az szent Dávid az zsoltár könyvben
Szépen megírta ő énekében.

Megáldjon téged az kegyes isten,
És örögbítsen az igaz hütben,
Hogy fiaidnak lássad fiait,
Keresztyéneknek nagy békességét.

Ezeket szerzé szépen versekben
Batízi András egy jó kedvében,
Születet után ennyi időben,
Ezerötszázban és negyvenhatban.
Batízi András

 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
Hymnus a bölcseséghez
  2009-03-19 23:29:25, csütörtök
 
 Hymnus a bölcseséghez

Szívemnek legfelségesb bálványa,
Szűz bölcseség, hol van lakhelyed?
Világoknak roppant alkotványa,
Hol rejti őt titkos kebeled?
Oh, rég már, rég, hogy e szépek szépét
Nyomozom, mert istenség keze
Lelkembe metszette ő szent képét,
Hogy lélekké neveze.

A hol te, ég felséges magzatja,
Szórod fényed ragyogványait,
Ott örökös tavasz osztogatja
Elysium drága javait.
Legtisztább ég világos kristálya
Folyj a körül boldog vidéked,
Égi karok szent melodiája
Zeng idvezletet néked.

Az igazság s a virtus karjain
Jársz szép testvér szép testvériddel,
Ártatlanság virágos halmain

Vígan játszván víg kedvesiddel;
Orcáidon ragyognak rózsái
Hervadni nem tudó szépségnek,
Kezeidben virítnak pálmái
A tökéletességnek.

Benned érzés, vágyás, gondolatok
Zengnek felséges harmoniát;
Szívet tépő dühös indúlatok
Nem táplálnak ezer fúriát;
Homálytalan szemeidnek éli
A dolgoknak hatja velejét;
A holt bálványt istennek nem véli,
Lepje gyémánt bár fejét. 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
Ne félj, bár dúljon száz vihar
  2009-03-19 21:15:39, csütörtök
 
 


Ne félj, bár dúljon száz vihar,
öles fák dőljenek halomba,
Te ne félj, én itt vagyok,
s mindig gyöngéd karom
most szorosan ölel majd át.


Ne félj, ha az idő vas foga,
kaján vigyorral rágja álmaid,
Te ne félj, én itt vagyok,
s büszkén dagadó keblemen
új álmot szül neked a hajnal.


Ne félj, ha gyengülnek szárnyaid,
ha csalón hív alant a mélység,
Te ne félj, én itt vagyok,
s mint védőhálót terítem szét,
minden őszinte érzésemet.


Ne félj, ha új útra tévedsz,
ha riasztón ismeretlen a táj,
Te ne félj az irigyek szavától se,
ne félj soha csak menj tovább,
hisz itt vagyok....veled. 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
Wass Albert: Március
  2009-03-19 20:36:37, csütörtök
 
  Wass Albert: Március

Ma jött az első vad tavaszi szél
szőkén lobogva és bomlott-merészen,
pirosan, mint egy korai virág.

Összezörögtek a fekete fák:
megannyi sok titok tudója,
rejtelmesen és titkolódzva súgtak...
Egy rügy kidugta kíváncsi fejét,
rózsaszínné mosolyodott egy felhő,
valahol egy cinke
hangolni kezdett egy új zenét:

,,Tavasz! Tavasz! Tavasz!"
Este volt, és olyan volt az erdő,
mint egy iskolából szabadult kamasz.

Ma jött az első vad tavaszi szél
szőkén lobogva, és bomlott-merészen.
Szebb lett a vén föld? Nem tudom. Hiszen:
én csak a te két szemedet néztem!
 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
Petrarca: A gazdagságról
  2009-03-19 11:28:54, csütörtök
 
  Petrarca: A gazdagságról

Öröm: Roppant nagy a vagyonom!
ÉSZ: Vigyázz, nehogy te légy a vagyonodé,
s ne a vagyonod a tiéd! Vigyázz, hogy ő szolgáljon neked,
és ne te őnéki! Mert ha nem tudnád, több az olyan ember,
akit a kincsei bírnak, mint aki a kincseit bírja.
Több a "vagyon embere", mint az olyan,
aki vagyonnal rendelkezik.
A kapzsiság és a lélek sivársága teszi az urat szolgálóvá.
Tudod te is, mi haszna van a pénznek,
ez pedig csekély: hogy általa a legszükségesebbhez hozzáférhess.
Ami túllépi a mértéket, nem gazdagság többé,
hanem kötelék és bilincs, nem ékesítője a testnek,
hanem béklyója a léleknek, halmaza a gondnak,
az ijedelemnek, és hiánya a boldogságnak...
 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
Goethe: Könnyek vigasza
  2009-03-19 09:43:01, csütörtök
 
  Johann Wolfgang Goethe: Könnyek vigasza

Mért vagy oly szomorú, mikor
itt mindenki nevet ?
Valld csak be: sírtál, biztosan;
mutatja a szemed.

S ha sírtam is, elbújva - az
nekem volt fájdalom;
s oly édesen szakad a könny:
könnyít a kínomon.

Barátok vidám köre hív,
ne vesd meg a szívét,
s ha vesztettél, közöld velünk,
mi az a veszteség.

Ti mulattok, s nem sejtitek,
engem, szegényt, mi bánt.
Nem veszteséget siratok,
csak egy, csak egy - hiányt.

Akkor meg rázd föl magadat !
Fiatal vagy. A te
korodnak van még mersze és
küzdeni ereje.

Azt megszerezni nem tudom,
ahhoz kevés vagyok.
Úgy ragyog, és oly messze, mint
fönt az a csillag ott.

Csillagra nem vágyunk. Ha szép,
hát örülünk neki,
s a derűs éjben jólesik
rá föltekinteni.

Tekintek én rá, napra-nap
s ez minden gyönyöröm;
de éjeim hadd sírjam át,
míg jólesik a könny.
 
 
0 komment , kategória:  vers és irodalom  
     1/114 oldal   Bejegyzések száma: 1136 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 6528 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 49
  • e Hét: 135
  • e Hónap: 4501
  • e Év: 101610
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.