Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 293 
Ady Endre: Várás a tavasz-kunyhóban
  2017-04-28 07:49:33, péntek
 
  Ady Endre:

Várás a tavasz-kunyhóban


Gyep-trónján a Tavasz-kunyhónak,
Öreg csont, újra itt ülök.
Tágult szemekkel és nyugtalanul
Hevülök.

A Tavasz-kunyhó fala: álom.
Szőnyege: mult. Tetője: vágy.
S avarra vetve gúnyosan, puhán
Kész az ágy.

A Zavar, a Tavasz leánya,
Minden sarokból rám nevet
S bedúdolnak ős, trágár dalokat
A szelek.

Ez az a nász, amit igérnek
S amit soha meg nem kapunk.
>Holnap<, súgja a végső Tavasz is
S meghalunk.

De várok a Tavasz-kunyhóban
S a nász-vágy mindig tegnapi:
Elment örökre, vagy sohse jön el
Valaki.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Elűzött a földem 
  2017-03-26 09:13:56, vasárnap
 
  Ady Endre:

Elűzött a földem 


Az én földem aludni akar, 
Itt most szent, néma árnyak ingnak. 
Engem ideűztek a hegyek, 
Ez az én földem . . . Itt ütök 
Téli tábort az álmaimnak . . . 

Kék hegyek ködje omlik ide, 
Hóharmatos a tarka avar, 
Az én földem aludni akar, 
Pedig én ide ünnepre jövök, 
Fura lányokkal jövök ide ; 
Rózsa-lugas kell, nászágy kell nekünk 
Hahó ! Vén alvó, itt megpihenünk, 
Meddő álmok e sápadt némberek, 
Menyasszony mind, az egész sereg, 
Elmúlt a nyár s ez mind nászágyra vár, 
Ködharangok búgnak, zene szól, 
jön a vőlegény a hegyek alól . . . 

Hideg ez a sík, fátyolos arcú . . . 
Átgázolom a ködtakarót . . . Csönd . . . 
Dobogok lábommal a földön, 
Hiába költöm, hiába költöm, 
Az én földem aludni akar. 
Károgó varjak csapata száll, 
De néma, de csöndes az avar . . . 

" Megjöttem ! Hallod ! Én vagyok itthon, 
Aki rég elment, az a fiad!" 
Bomlik a fátyol, reszket a sóhaj, 
A hullafoltos, vén alvó riad. 
" Honnan jössz? " " A városból jövök, 
Hozzád .jövök, már rég hazavágyom." 
" És mit akar itt e cifra sereg? " 
" E cifra sereg? . . . Hát látod te is? 
Ez mind csak álom, néhány nyári álom. 
Forrók, buják, meddők szegények, 
Együtt bolyongtunk, velük élek, 
Nem tudta megáldani sehogy 
Szomjas méhüket a városi nyár, 
Erődért jöttünk a nagy pillanathoz, 
Ez a meddő sereg csodádra vár . . . " 

A köd kavargott, rám ült, befedett, 
Átokzsivaj zúgott az avaron ; 
" Legyetek meddők, így akarom ! 
Bomló, beteg vágy nászt itt nem terem, 
Az én síkomon nyílt a szerelem, 
Itt a jövő az úr a csók felett, 
Itt nyáron szeret, a ki szeret, 
Űző vágynak itt nem üt csókos óra, 
Pusztulj innen város beteg lakója, 
Itt szűz világ van, álomnak szaka 
S nem villámfényes nap az éjszaka, 
Betelő a vágy, testes az álom, 
Az élet mindig győz a halálon, 
Itt álom és csók tiszta és egész, 
Utánuk nem láz jő : szent pihenés, 

Itt kinzó láz nem pusztít a szíven: 
A sík ölel, terem és megpihen. 
Az én sík-lelkem benned a lélek. 
Neked nem kellett a sík-élet, 
Szólít a város, várnak a hegyek, 
Én idegennek ágyat nem vetek. 
Bús álmaiddal vándorolj tovább, 
Oda, hol egymás öldöső fele, 
A csóknak és termésnek istene, 
Oda, hol célja, rendje nincs a csóknak 
S becsük van a magtalan álmodóknak, 
Hol betelő vágy nincs s örök a láz: 
Itt nincs már csók, megérett a kalász . . . . " 

. . . Kalásztalan, bús lelkem indult, 
Elhalt a ködharangok hangja s a zene 
S én szálltam az álom-lányok csapatával 
A város fele . . . 
A szárnyam súlyos, szörnyű nesztelen, 
Nézem a várost és nincsen szemem, 
Sírnék: nincs könnyem, szólnék: nincs szavam, 
Csak szállok búsan, némán magasan . . . 
EIűzött a földem . . . 

Jövendő_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Temetés a tengeren
  2017-02-26 08:18:34, vasárnap
 
  Ady Endre:

Temetés a tengeren


Breton parton sújt majd az álom
S alszunk fehéren és halottan
Tengeres, téli, szürke tájon.

Jönnek erős, breton legények
S fejkötős, komoly, szűz leányok
S fölzeng egy bús, istenes ének.

Köd és zsolozsma. Zúg a tenger,
Vörös bárkára visznek minket.
Könnyel, virággal, félelemmel.

S téli orkán vad szele dobban,
Vörös bárkánk tengerre vágtat
S futunk fehéren és halottan.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Egy utolsó égiháború
  2017-01-02 09:56:37, hétfő
 
  Ady Endre:

Egy utolsó égiháború


Már előre, már előre
Úgy látom, mintha itt volna
Ifjúságom ezer dolga,
Mit befogott a penész,
De a mi szent, szentnél szentebb:
Enyém, ifjú és egész.
És sohse' fog megvénülni
És ifjabb az ifjúságnál,
Maradandóbb az igaznál.

Ott fogok egy dombon ülni
S tán nem népdalt dúdolok
S képet juttat majd eszembe,
Hogy ekével bandukolva
Földet tör négy-nyolcz tulok.
De akarom: emlékezzem,
De akarom, hogy az otthont
Lássam frissen, jobban, szebben.
Meghurczoltan, sokat látva,
Űzve, szidva és imádva
Nem tehetek kegyesebben
Ön fejemre koszorút,
Mint hódoltan, meghajolva,
Magam csalva, bántva, lopva
Rázúdítok a lelkemre
Egy nagy égiháborút:
Olyan szép volt ifjan látva
S úgy illik az otthon-tájra,
Úgy illik az én szívemhez
Ez a víg vég-zivatar.

Vasárnapi Ujság 1911.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Vágyni hogy szeretnék
  2016-12-09 05:51:29, péntek
 
  Ady Endre:

Vágyni hogy szeretnék


- Kaffka Margitnak küldöm, a nagy írónak,
félelmetes barátnak, de derék embernek -

Hiszen jó volt magamban,
Magamért és magammal élni,
De ezt a boldogságot
Olyan jó volna fölcserélni.

Valami furcsa kékkel,
Egy ősi s csak holnap jött mával,
Valami kidacolt, nagy,
Kínra-hajló romantikával.

Óh, vágyni hogy szeretnék,
De nem vággyal, aki csak percnyi,
De vággyal, amellyel
Örökig ki lehet telelni.

(Üzenet)

(Margit, egyfajta a fajunk,
Be nagyon nem itthon vagyunk
S be nagyon itt kell nekünk lennünk
S be kár ez a sok furcsaság:
Csak tépik lelkünk, a lazát,
Kit őseink feledtek bennünk.)
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: A lelkek temetője.
  2016-11-30 08:46:39, szerda
 
  Ady Endre:

A lelkek temetője.

E föld a lelkek temetője,
Ciprusos, sötét temetője,
Sok vér ömlött itt valaha
S mag-gyilkos méreg lett belőle.

Itt azok éltek, kik nem éltek,
A legkülönbek sohse éltek.
Itt meddő a nagy gerjedés
S boldogok százszor a vetéltek.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Mídász királyfi.
  2016-11-29 08:54:06, kedd
 
  Ady Endre:

Mídász királyfi.


Susogó nádak mezejében járok,
Királyi bottal csapkodok kevélyen
És zúg a nádas csufondáros mélyen,
Királyi bottal valamerre járok ...

Értem a. titkot, a nádi beszédet,
Susog a nádas s én messzekiáltok :
Nádi világ, im megjön a királyod,
Midásznak sarja szállott ím elébed
S bármint kacagtok léha, lenge nádak,
Hódolni fogtok új Midász királynak,
Hódolni fogtok bizonyosan nékem.
Mert szent az ősöm, szent kírályi trónom:
Ősömet áldom, trónomat megóvom
Itt a susogó nádak mezejében !
Hallod-e nádas ?

Be szép a világ itt !
Áldalak nádas, óh áldalak élet,
Szépségedért, mely a vaknak világit,
Nyugalmadért, mely keresi a harcot,
Igazadért, mely süket fülbe harsog.
Áldom én mndazt, amit te adsz, élet,
Nagy gyávaságod, mely kifog a hősön
S áldom Midászt : én szamárfüles ősöm.

Óh, király-ősöm, be szép dolog élni
Szamárfüllel és ős kírályi bottal,
Lelkendező, bolond, részeg robottal,
Óh király-ősöm, be érdemes élni
Itt, a susogó nádak mezejében ! . ..
Áldalak újra, hálásan, kevélyen
Minden kis percért, amelyben örültem
És kacaghat itt a nádas körültem:
Úr és vidám lesz Midász sarja itten,
Kacagj csak nádas, én hiszek - a hitben ! &#8226;&#8226;&#8226;

Akárhogy is, de gyönyörü a reggel,
Mely jönni fog majd hírrel, győzelemmel,
Szépek a dalok, melyek fognak zengeni
És érdemes lesz őrjöngve szeretni
A csókos asszonyt, ki majd eljön értem.
Szépek a vágyak, az álmok, a tettek,
A csókok, melyek - ezután születnek
S szent vagyok én e részeg mámor-vértben.

Az el nem dalolt csodaszép daloknak,
A sohsem csókolt csókos asszonynak,
A csak álomban élő büszke tettnek,
A szép holnapnak, meg nem érkezettnek
Vagyok királya, vagyok büszke hőse,
Aki útálja a mát,&#183; ezt a holtat,
Kinek az álma a szent, titkos holnap
S a szamárfüles Midász az őse ! ...

Jovendo 1904.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Aréna romján
  2016-11-19 07:03:23, szombat
 
  Ady Endre:

Aréna romján


Előttem el vad gépkocsik robognak,
Állok szirtjén mohos, avas romoknak,
Lelkemben Délnek pompája ragyog,
Bukik a nap és nézem a napot.

Jó éjszakát. Utolsó fénytivornyád
Részegít most narancsvirágos ország
S míg lángok gyúlnak cifra partodon,
Én egy utolsót, búcsút álmodom.

Tegnap, igen, alig kétezer éve
S itt kacagott Gallián felesége,
Udvari nép közt itt ült trónusán
És itt zúgott a taps a vad tusán.

De csitt ! . . . Amott a romfalaknak alján
Nótázni kezd egy kóbor., béna talján :
>Csodás kék tenger, kék ég, kék hegyek,
Oh nézzetek rám, én megyek, megyek

Ki ez a bárd ? A mának hegedőse ?
Vagy árny talán ? A tegnap koldus-öse ?
Előtte büszke úri nép szalad
És tányérjára nem hull pénzdarab.

S én álmodón, mámorral, könnyes szemmel
Szállok lejjebb, hol ül a nótás ember,
Lelkemben zendül nagy titkok szava
És összezúg a tegnap és na ma.

Tegnap, igen, ragyogott az aréna,
Tegnap, igen, itt ült a nótás béna
S az imperátor büszke asszonya
S a büszke nép rá nem nézett soha.

És akkor is az alkony, a bukó nap
Mámort adott egy ifjú vándorlónak.
Ki jött Keletről, arca halavány,
Poéta volt vagy nem is volt talán.

Belenézett a bukó, vörös napba,
Évezredek folytak egy pillanatba,
Lelke repűlt, szállt időn, téren át
S vitte zúgón a béna bárd dalát.

És álmodón, mámorral, könnyes szemmel ~
Szállott lejjebb, hol ült a nótás ember,
Utolsó pénzét elébe veti
S a messzeségnek vígan vág neki.

Jövendő 1905.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: A hosszú hársfasor
  2016-11-14 08:11:05, hétfő
 
  Ady Endre:

A hosszú hársfasor


Poros a hosszú hársfa-sor,
Holdfényes a püspöki udvar,
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik.

Egyszer eljöttünk a vasúttal
S szállásozó csapatja járt
Előttem ifjú fellegeknek.
Akkor a hársak épp szerettek
S eső után szerelem-szag volt.
A Hold csak később bújt elő,
Nagyon szép és titkos volt akkor
E városban a szerelem.

Lelkem fiúk, jösztök velem
Régi, poros hársak alája:
Régi ember mindig megáldja
A régi, boldog sátrakat
És a világ nem változott.
Cukorra légy, hárson virág
És lesz vasúttal érkező
És csók is lesz, aki várja
És lehettem valamikor
Ölelések, hársak királya
És mintha csak tegnapelőtt.

Poros a hosszú hársfa-sor,
Holdfényes a püspöki udvar,
Simulnak a városi párok,
Vasúthoz futnak a kocsik.
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Ady Endre: Tatjána írt . . .
  2016-11-08 07:32:16, kedd
 
  Ady Endre:

Tatjána írt . . .


Tünedező alkonyvilágnál
Olvasgatom a levelet...
Tatjána sír, sirat egy titkot,
Egy vágyat, amely elveszett.
Úgy fáj nekem az, amit ő ír,
Könnye az én szívemre hull...
...És mégis, mégis levelének
Ujjongok mondhatatlanul...

Kis levelét kibontom százszor...
Tatjána sír, gúnytól remeg...
Oh, kinyílott szűz leány-álom,
Mennyivel tartozom neked!...
Tatjána sír... Van még Tatjána,
Rajongó lelkű, hófehér,
Aki szeret félőn, titokban,
Ki szeret - a szerelemért...

Tatjána sír. Siratja titkát,
Egy álmot, amely elveszett,
Egy titkot, melyet most vallott be
S melyet már régen érezek!...
Közel voltam a kárhozathoz,
Mely felé asszony-kéz dobott -
Az ő aggódó lelke volt tán,
Amely a szirten átfogott...

Én nem tudom, rózsás az arca,
Vagy halvány, sápadt, vértelen.
Csak azt tudom, hogy lelke tiszta,
Szívében dal van s szerelem...
Én Tatjánám, ne félj a gúnytól,
Ne sirasd azt a levelet:
Megmentetted az én hitetlen,
Veszendő, bűnös lelkemet!..
 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 293 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 271 db bejegyzés
e év: 1401 db bejegyzés
Összes: 27837 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2701
  • e Hét: 15477
  • e Hónap: 144083
  • e Év: 623550
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.