Regisztráció  Belépés
ronix.blog.xfree.hu
"Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít - de kell, hogy példa is légy hordozva mások terhét. Csapóné Ágoston Veronika
2008.06.27
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/39 oldal   Bejegyzések száma: 389 
Lépj ki...
  2013-07-02 22:35:15, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Ne igazodjatok e világhoz
  2013-06-11 20:39:43, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Áldott új Hetet!
  2013-05-21 20:03:22, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Kellemes pihenést és szép hetet Mindenkinek!
  2013-03-25 23:38:55, hétfő
 
 

 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Megújult erőt a hétre....
  2013-02-18 20:17:09, hétfő
 
 

 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Csendes Percek: EGY ELFELEJTETT NÉP
  2013-01-17 12:44:45, csütörtök
 
  ...... ........... ........Mt 25,31-46.
31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.
32 Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33 A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja."
34 "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.
35 Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,
36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.
37 Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna?
38 Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna?
39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?
40 A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
41 "Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre.
42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom,
43 jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.
44 Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?
45 Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.
46 És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."


EGY ELFELEJTETT NÉP

Akkor így szól a király: "Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok." (Mt 25,35)

Missziós csoportunkkal a dél-indiai szülővárosomtól 550 kilométerre fekvő faluban osztottunk ruhákat. Délben azt mondtam a lelkésznek, hogy ebédeljünk meg. Amikor észrevettem, hogy feleségével nagyon kevés élelmet hoztak, megkérdeztem őket: "Magatoknak miért nem hoztatok ebédet?"
Így feleltek: "Ebben a faluban a lakók általában csak naponta kétszer esznek, reggel és este. Nincs pénzük ebédre. Minthogy nekik nincs mit enni, hogyan tudnánk mi enni?
Megdöbbentettek a lelkész szavai. Azt is megtudtam, hogy a faluban élő gyermekeknek kilométereket kell gyalogolniuk az iskolába. A betegeknek hasonlóképpen gyalog kell a kórházba menniük. Ahhoz, hogy iható vízhez jussanak, 15 kilométert kell gyalogolniuk. Nagyon szegényes higiéniai körülmények között élnek, közlekedési eszközök nélkül.
Hazafelé azon gondolkodtam, hogyan tudnak létezni élelem, víz, orvosi ellátás, közlekedés és iskolák nélkül? Hiszem, hogy ezek a fájdalmas és igazságtalan körülmények megváltoznának, ha szívünket Jézus szívére hangolnánk, és megtalálnánk a módját annak, hogy könyörületet és szeretetet vigyünk azoknak, akiknek szüksége van rá.

Imádság: Urunk, adj nekünk a tiédhez hasonló szívet, telve könyörülettel és szeretetettel a megsebzett emberekért. Ámen.

Hogyan töltöm be a közelemben élők valódi szükségleteit?
S. Rajan (Kerala, India)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS ELEGENDŐ ÉLELME!
 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Csendes Percek: KREATÍV KÖNYÖRÜLET
  2013-01-15 20:13:49, kedd
 
  ...... .....Mt 5,38-48.
Jézus mondja: 38 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat fogért.
39 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.
40 Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. 41 Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre.
42 Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el."
43 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.
44 Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,
45 hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.
46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?
47 És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes."


KREATÍV KÖNYÖRÜLET

Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért! (Péld 31,8)

Dél-Afrikában nemrég ünnepeltük Nelson Mandela börtönből való szabadulásának 21. évfordulóját. Még ma is emlékszem arra a napra. A televízió előtt ültem, s az ő történetét néztem. "Tata Madiba", ahogy Dél-Afrikában ismerték, döntő szerepet játszott nemzetünk megváltoztatásában. Az, hogy valaki képes kiállni a békéért, s még ellenségeit sem zárja ki az új kormányból, holott 27 évig politikai fogoly volt a börtönben, csodálatra méltó.
Jézus az erőszakmentes erőről beszél. Követőit arra buzdítja, hogy legyenek kreatívak, és derítsenek fényt közösségeik igazságtalanságaira. Jézus nem bosszúra hív el minket. A bosszúállás csak további erőszakot szül.
Máté evangéliumának fenti szakasza fontos útmutatásokat ad, hogyan vihetünk igazságot és békességet az otthonunkba, a munkahelyünkre, a közéletbe. Ha változást akarunk a világban, Jézus tanításai a segítségünkre lesznek. Nem vagyunk tökéletesek, de Isten Lelke a kegyelem, a megbocsátás, a szeretet és a békesség eszközeivé tehet bennünket.

Imádság: Békesség Istene, munkálkodj bennünk és általunk, mutasd meg utadat. Adj erőt életeket megváltoztatni. A Békesség Fejedelmének nevében kérünk. Ámen.

Ha Isten szeretete rajtam keresztül mások felé árad, megváltozhat a világ.
Wessel Bentley (Gauteng, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK DÉL-AFRIKA NÉPÉÉRT!
 
 
1 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Csendes Percek: MICSODA KÜLÖNBSÉG!
  2013-01-14 20:58:42, hétfő
 
  ......


2Kor 6,1-2.
1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.
2 Mert ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"


MICSODA KÜLÖNBSÉG!

Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. (ApCsel 4,12)

1982. január 13. életem legsötétebb napja volt. 35 évi én-központú élet és számtalan rossz döntés után ott találtam magam, amint a pajtában egy szénakazal tetején állok kötéllel a nyakamon. Mielőtt az öntudatlanságba léptem volna, halk, csendes hangot hallottam: "És mi lesz a három fiaddal?" Abban a pillanatban Isten a gyermekeimet juttatta eszembe, hogy megmutassa, nem fordíthatok hátat az életemnek. Leszedtem a nyakamról a kötelet, leléptem a báláról és elhatároztam, hogy megváltoztatom az életemet. De egyedül képtelen voltam erre.
Másnap egy keresztyén tanár kollégám természettudományi termében találtam magam. Beszélgettünk, és Jézus Krisztust hívtam segítségül, hogy mentsen meg. Ezen a napon új emberré lettem. Később részt vettem egy lelki-megújító programban, és egyházi szolgálatba léptem. Abbahagytam a tanítást, és 2006. július 2-án tartottam meg az első istentiszteletet abban a csodálatos vidéki templomban, ahol az a megtiszteltetés ért, hogy a gyülekezet pásztora lehetek.
Nem számít, mennyire siklik ki az életünk, Isten nem felejt el minket. Isten szeretete és megbocsátása mindig elérhető, s az új kezdet lehetőségét adja nekünk.

Imádság: Istenünk, segíts elérnünk azokat, akiknek szükségük van rád, s a te szeretetedre és gondoskodásodra. Ámen.

Egy beszélgetés átalakíthat egy életet.
Alfred A. Jaeger (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÖNGYILKOSSÁGOT FONTOLGATNAK!
 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Csendes Percek: KINEK A KÉPMÁSA?
  2013-01-10 19:51:50, csütörtök
 
  ...... ........... .......


1Móz 1,26-28.
26 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.
27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.
28 Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!


KINEK A KÉPMÁSA?

Ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. (1Móz 1,26)

Az ősi időkben a királyok a képmásukat pénzérmékre verették, és szobrokra vésték szerte a királyságukban, hogy az emberek felismerjék a királyt. Ahogyan a királyok képmásokat készítettek, hogy az emberek megismerjék, ki uralkodik, ugyanígy az emberekben lévő isteni képmás is segíthet abban, hogy a világ felismerje Istenben a világ igazi uralkodóját.
Az Isten képmására való teremtettségünk értéket ad nekünk, túl a cselekedeteinken és emberi teljesítményünkön. Kezdettől fogva Isten teremtményei vagyunk. Sorsunk az ő kezében van, és az a küldetésünk, hogy ezt az igazságot megéljük, és továbbadjuk másoknak.
A Biblia első fejezetéből való kijelentés teljesen megváltoztathatja vélekedésünket az emberi méltóságról és az emberekkel való egyenlőségünkről. Az életben elfoglalt helyétől függetlenül mindenki az isteni képmásra teremtetett. Mivel Isten mindenkit egyenlőként kezel, senkit sem a másik fölé vagy alá helyezve; nem így kellene nekünk is tennünk? Ő arra alkotott minket, hogy képmásának hordozói legyünk. Ezért téves valamely személy vagy csoport hátrányos megkülönböztetése. Az igazság nem választható el Isten országának evangéliumától.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy arra teremtettél bennünket, hogy téged tükrözzünk. Segíts hűségesnek lennünk ebben. Ámen.

Mindannyian egyedi módon visszük Isten képmását a világba.
James A. Brunner (Arizona, USA)

IMÁDKOZZUNK A FAJI EGYENLŐSÉGÉRT KÜZDŐ EMBEREKÉRT!
 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Csendes Percek: ISTEN TENYERÉN
  2013-01-06 00:04:39, vasárnap
 
 


Zsolt 31,15-25.
15 De én bízom benned, URam, vallom: Te vagy Istenem!
16 Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!
17 Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen!
18 URam, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged! Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában!
19 Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról!
20 Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára.
21 Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől.
22 Áldott az ÚR, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban!
23 Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért.
24 Szeressétek az URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgösöknek.
25 Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek!


ISTEN TENYERÉN

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be. (Ézs 49,15-16)

A nővérem nagyon szeretett a gyerekeiről mesélni - mit csináltak, amikor reggel felébredtek, mi történt velük az iskolában, milyen kis örömeik voltak. Minden, ami a gyerekekkel történt, fellelkesítette és megörvendeztette. Én is örömmel osztoztam az élményeiben.
Elgondolkoztam, hogy Isten mennyire gyönyörködhet bennünk. Szeret minket akkor is, ha hibákat követünk el. Sőt, a Biblia azt mondja, Isten a tenyerébe vésett be minket. Ahogyan a nővérem a lányai fényképeit a tárcájában hordja, és történeteket mesélve róluk, mutogatja azokat barátainak, a mi nevünk is ott van az Isten tenyerébe felírva minden nap. Nem felejt el minket, biztosak lehetünk benne.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy fontosak vagyunk számodra, s naponta, név szerint megemlékezel rólunk. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen." (Mt 6,9-13)

A nevem be van vésve az Isten tenyerébe.
Marlene Brooker (Essex, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ISMERIK ISTEN SZERETETÉT!
 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
     1/39 oldal   Bejegyzések száma: 389 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 206 db bejegyzés
e év: 2660 db bejegyzés
Összes: 34926 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 538
  • e Hét: 11107
  • e Hónap: 40073
  • e Év: 785695
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.