Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 85 
Heltai Jenő: Kishirdetés
  2018-01-18 08:10:08, csütörtök
 
  Heltai Jenő:

Kishirdetés


Hogy mily kegyetlen balsors üldözött,
Meddig lebegtem baj meg bú között,
Hány szép menyecske könnyezett miattam,
Ha egy merengő bús dalom' kiadtam, .

Hány kártyavárat raktam boldogan,
Hány szép leányra vásott már fogam,
Mily rendületlen élt a hit szivemben,
Hogy hölgyeim közt egy se csalt meg engem,

Meddig enyelgett a remény velem,
Hogyan csalódtam úton-útfelen:
El nem panaszlom soha senkinek,
Mert sajnos, úgy sem érti senki meg.

Titokban újra tollat fog kezem,
A más hibája, hogy ha vétkezem,
Nagyon szeretnék újra már szeretni,
Petit-betükkel im itt hirdetem ki:

Számomra, tisztelt hölgyeim, pedig
Egy résztvevő kebel kerestetik,
Amelyen egy tehetséges poéta,
Búját, baját elsirja néha-néha.

A Hét. 1893.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Dalok.
  2018-01-03 08:12:00, szerda
 
  Heltai Jenő:

Dalok.

1.

Együtt bolyongunk künn a fák alatt,
Hozzám simulsz, én átkaroltalak.
Az ajkunk egyre-másra csókba forr . . .
Ismét tavasz van, mint már annyiszor.

Reám borulva halkan suttogod-.
> Szeressük egymást, mig szivünk dobog<. . .
Rejtelmesen zúg-búg a tölgyfa-sor . . .
Ismét tavasz van, mint már annyiszor.

2.

A tölgyfa-sor, a csók, a szép tavasz,
Már ezredévek óta ugyanaz.

És hosszú ezredévek óta itt.
Csupán az úr s a hölgye változik.

Ismét tavasz van, mint már annyiszor . . .
S ma este éppen kettőnkön a sor.

3.

És fölnéztünk a csillagokba együtt.
Hogy annyi sok van, szinte elfeledtük.
S mig kis kezed kezemben nyugodott.
Megolvastunk vagy három csillagot.

Mikor a harmadik csillaghoz értünk.
Véletlenül érintkezett a térdünk.
Lábomra simult egy picinyke láb
S az este már nem olvastunk tovább.

Esztergom és Vidéke, 1897. január 1.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Éjszaka.
  2017-10-14 08:10:07, szombat
 
  Heltai Jenő:

Éjszaka.


Az éjszaka oly különös volt,
Aludt a csövekben a gáz
S ahogy dideregve rohantam
Elfogta a szivem a láz.

A vad szerelemnek a láza,
Amelybe a sziv belevész,
S amelytül örökre búcsúzni
Mégis csudamódra nehéz.

Nincs szép szeretőm, kinek ajka
Ajkamra tapadna mohón
S azt súgja fiilembe: " Szeretsz-e,
Én balgatag álmodozóm ? "

Nincs szép szeretőm, kit öleljek,
Csókoljam a szőke haját.
Keblébe temessem az arczom
Gyönyörteli éjjeken át.

S mégis sebesen ver a szívem,
Arczom tüzel és szemem ég
És ott kavarognak agyamban
A régi szerelmi regék.

És ott kavarognak agyamban
A régi szerelmi dalok . . .
S mint régen ölelni, szeretni,
Csókolni mohón akarok.

Megszán-e sötét nyomoromban
Egy szőke leány szive még?
Részem lesz-e újra a csókban,
Amelyből a sok se elég?

Oh eljön a szőke leány még
S vállára lehajtva fejem,
Még játszom a szőke hajával,
Amely csupa sárga selyem.

Elmondom a szőke leánynak,
Hogy él a szivemben a dal
S hogy ég a szivemben a tűz még,
Ha már nem is oly fiatal.

Elmondom a szőke leánynak,
Hogy olykor az égnek ivén,
Feltűnik a sarki vidékrűl
A bánatos északi fény.

Titokzatos és szomorú is,
A fénye, a szine csodás,
Szerelmem az észak e fénye,
E bús halovány ragyogás.

Egy perczre elönti tüzével
A szürke, közömbös eget,
De senki se látja tövében
Az északi jéghegyeket.

a_het_1897.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Szívem falán
  2017-08-11 08:56:11, péntek
 
  Heltai Jenő:

Szívem falán


Szívem falán a gond sötétlik,
Egy árny a hófehér falon:
Óh, megöregszel te is egyszer,
Én édes, szőke angyalom.

A szőke haj ezüstre válik,
Barázdás lesz a homlokod,
És csókos ajkad pirja elvész
S a szived halkabban dobog.

És benne mélyen eltemetve
A régi, régi szerelem,
És szenvedélytelen, szeliden
Fogsz társalogni énvelem.

Igérd meg azt, hogy kezed akkor
Kezemből vissza nem veszed,
S szeretni fogsz majd akkor is még,
Mikor már én is vén leszek.

Igérd meg azt, hogy megbocsátod,
Hogy oly nagyon szerettelek,
Hogy rácsókoltam ajakadra
Sok év alatt a zord telet.

Igérd meg azt, hogy megbocsátod,
Hogy elhervadtál keblemen,
Hogy másnak senkije se voltál,
Csak nékem voltál mindenem.

Igérd meg azt, hogy szemrehányást
Szived magadba nem fogad
S nem kéri tőlem soha vissza
Aranyos ifjúságodat.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Nagymamácska
  2017-05-08 07:40:48, hétfő
 
  Heltai Jenő:

Nagymamácska


Nagypapácska, nagymamácska,
Két fehérhajú öreg,
Akik együtt megvénültek,
Lent a kertben együtt ültek,
Harmatos volt még a regg,
Trallala, trallala,
Harmatos volt még a regg.

És megszólalt nagymamácska,
Mint egy régi zongora:
"Rajta, valld be most barátom,
Nem haragszom, megbocsátom,
Nem csaltál-e meg soha?
Trallala, trallala,
Nem csaltál-e meg soha?"

Nagypapácska fejvakarva
Szól: "Bevallom hát... no jó...
Fordítsd félre most az orcád,
Egyszer voltam hűtlen hozzád,
Egyszer voltam áruló,
Trallala, trallala,
Egyszer... érted, kis bohó?"

,,Látod, látod, milyen kár volt"
Mondja most a nagymama -
"Hisz az ember gyönge, gyarló,
S az az egy is, te pazarló,
Nékünk mily jól esne ma,
Trallala, trallala,
Nékünk mily jól esne ma!"
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenö: Dalok
  2017-04-26 07:03:32, szerda
 
  Heltai Jenö:

Dalok

I.

Érzéki mámor volt szerelmed,
Mely elvakítá agyadat,
Ittas valál gyönyörtől, kéjtől
Mikor eldobtad magadat.

Hitted: szeretsz, pedig nem úgy volt,
Nagyon csalódtál angyalom,
Téged megejtett véred átka,
Engem pedig a szánalom.

II.

Elbúcsúzánk . . . Te jobbra mentél,
Engem a balsors balra vitt.
Éreztem lázas ölelésed ,
És részegítő csókjaid.

S ekkor megtudtam, hogy szeretlek
S hogy nem lehetsz többé enyém
S hogy boldogságom mindörökre
Könnyelműn eljátszottam én.

Ill.

Az volt bajunk, hogy egymást meg nem értők,
Én szenvedélyes voltam, te nyugodt,
Az volt bajunk, hogy forró csókjaimra
Csókkal felelni ajkad nem tudott .

S ha néha izzó vágyban égve, mégis
Ajkamra forrasztottad ajkadat,
A láz, a láng csak testedet gyötörte,
A szíved mindig jéghideg maradt!

IV.

Tavasz vala . . . ezernyi kis virágnak
Kelyhéből ömlött illatár reánk.
Csendesen suttogtak a faágak
S mi mindketten oly boldogok valánk.

S hogy jött a tél . . . csupasz lett a fa lombja
És elhullatott minden levelet,
A hólepel, mely a tájat bevonta
Szerelmünknek is szemfedője lett.

V.

Permetező eső áztatja a fákat,
Hűtlen kis angyalom meghalok utánad.

Meghalok utánad s ha majd eltemetnek,
Alacsony síromhoz rózsafát ültetnek.

Kihajt majd a rózsa, bimbó lesz az ágon
S eszedbe fog jutni boldogtalanságom.

Megdobban a kőszív hideg kebeledben,
Eljössz a síromhoz elsiratni engem.

Leborulsz a hantra, átfogod fejfámat.
Úgyis csak miattad ölt el a búbánat.

Nem átkozlak érte, nem vádollak érte,
Minden lépésedet áldásom kísérje.

Légy oly boldog azzal, kinek szíved adtad,
Amily boldogtalan én lettem miattad.

VI.

És nemsoká a lant kihull kezembül,
Szerelmes dalra többé sohse csendül,
Pengesse más rozoga húrjait -
Nekem a rózsa többé sohse nyit.

Az élet útján csak tövisbe hágok,
Magamban, árván járom a világot,
A szívem alig-alig hogy dobog -
Én már szeretni többé nem fogok.

Nem tagadom, haldokló szívemen még
Egy&#183;egy örökszép, titkos, édes emlék
Árnyéka olykor-olykor átsuhan -
Hanem az ifjúságnak vége van !

Jovendo_1904
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Dal a kis kadétról.
  2017-03-11 07:08:11, szombat
 
  Heltai Jenő:

Dal a kis kadétról.


Ismertem én a regementben
Egy hetyke kis kadétet,
Törvények és parancsok ellen
Ki nyakra-főre vétett.
Nem volt előtte semmi sem szent,
Se reglama, se hapták
S csak akkor bánta meg a bűnét,
Ha néha rajtakapták,
Hogy pajkos kis kadét.

Feje fölött örök időkig
Felhőtlen volt az égbolt,
Jó dolga volt a kis kadétnak,
A mig csak kis kadét volt.
Mikor május volt mindenütt még,
Erdőn, mezőn, szivekben,
A merre járt-kelt sok leánysziv
Dobogta hevesebben:
Mily csinos kis kadét!

S a kis kadétból hadnagy úr lett
Egy uj lépcsőre lépett,
Hogy megcsodálták a leányok:
"""No, nézd a kis kadétet!
Paroliján aranycsillag van,
Hadnagy már, czifra hadnagy -
De nékünk megmaradsz kadétnak,
Kadét voltál, kadét vagy
Te hunczut kis kadét. "

Aztán főhadnagy lett belőle,
Idővel kapitány is,
És véle őszült, véle vénült,
Sok, sok szerelmes lány is.
De hogy ha végig ment az utczán,
Mamáink igy beszéltek:
"Már kapitány lett a kadétből,
No nézd a kis kadétet,
Mily hetyke egy kadét! "

Amikor őrnagyságra vitte,
Asszonyt hozott a házhoz,
Gazdag leányt vett feleségül,
A szépség nem határoz.
S a nagymamák most összesúgtak :
"Igy házasodni vétek,
Azért rajongtunk volna érte?
No nézd a kis kadétet,
Mily csúnya kis kadét. "

Alezredes lett nemsokára
És itt megállt örökre,
A vén halál a kis kadétet
Kegyetlenül letörte.
A temetése impozáns volt,
Volt sortűz, zene, hapták -
Az egész garnizon kirukkolt
S a nagymamák siratták:
Szegény szép kis kadét!

a_het_1893
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Dal /Azt súgja/
  2017-02-12 04:39:00, vasárnap
 
  Heltai Jenő:

Dal /Azt súgja/


Azt súgja néha-néha lelkem,
Hogy szebbet, jobbat érdemeltem,
Nevem sugárzóbb fénye mellett,
Valamicskével több szerelmet.

Sugárzóbb fényt és több szerelmet ...
Nem fáj, hogy ebből semmi sem lett,
Nem fáj, hogy a remények, álmok
Romján ma egymagamban állok.

Nem fáj, hogy semmit el nem értem,
Hisz boldogulni nem nagy érdem,
A szenvedésben, pusztulásban
Bár szomorú - de szebb varázs van.

Hogyha a szívem panaszának
Csak egyszer is viszhangja támadt,
Ha egy dalom könnyet fakasztott,
Mit bánom én a sok kudarcot !

És hogyha egyszer egy leány volt,
Aki egy percig értem lángolt :
Ma fittyet hányok mindeneknek,
Mit bánom én, ha nem szeretnek !

Egy dal, amelyet emlegetnek,
Egy csók, amelyet nem felednek :
Bármily rövid volt, bármi rég volt
De diadalnak épp elég volt.

Jövendő_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Elég volt . . .
  2017-02-08 07:01:43, szerda
 
  Heltai Jenő:

Elég volt . . .


Nem szomjazom több uj kalandra.
Adieu örökre szerelem!
De megsiratlak ifjúságom,
Mely léha volt s örömtelen.

Nem ingerel több karcsú termet,
Nem ingerel több rózsa-ajk,
Vágyón e sziv nem fog dobogni,
Vágyón ez ajk föl nem sóhajt.

És nem leszek többé - >cousin-om<
És még kevésbbé >jó barát<,
Rideg közönynyel elkerülöm
A boudoirok illatát.

És nem hoz édes izgalomba
Egy téte-á-téte, vagy más titok.
S a jour-okon ha nem is alszom,
De legalább is ásitok.

És az örök láz nem gyötör majd,
Lassan a vérem is lehűl -
És elhagyott fagyos magányban
Lézengek árván, egyedül.

Mig rám talál egy szőke lányka,
Ki mosolyogva csókra int -
Aztán feledve minden elvet,
Belé bolondulok megint.

Esztergom és Vidéke 1897.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
Heltai Jenő: Ki tudja?
  2016-12-27 07:57:41, kedd
 
  Heltai Jenő:

Ki tudja?


... Ki tudja, hány perc, hány óra, hány nap az élet?
Őszintén remélem, mielőtt életem végére ér,
Lesz még szerencsém ölelni, szeretni téged.
Eljössz e egy nap szerelmemért?
Semmit nem várok, csak remélek.
És mint az óramutató az órán, mendegélek,
Ha már nem lesz holnap, én attól sem félek,
Nem fáj a szív, ha nem dobog és nincs benne élet.
De ma még itt vagyok és még élek,
Szeretlek, míg a nap ragyog az égen.
 
 
0 komment , kategória:  Heltai Jenő  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 85 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 230 db bejegyzés
e év: 822 db bejegyzés
Összes: 30719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 7869
  • e Hét: 41696
  • e Hónap: 149616
  • e Év: 521754
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.