Regisztráció  Belépés
1vargaildyko.blog.xfree.hu
...Légy, amivé legszebb hajlamaid által válhatsz - de elsősorban maradj ember. (Tatiosz) Tücsök Ildykó
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/190 oldal   Bejegyzések száma: 1897 
2014. április 30. – Szerda
  2014-04-30 15:37:22, szerda
 
 

2014. április 30. - Szerda

Abban az időben így tanított Jézus: ,,Úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a
világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik
ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt
Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az
emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik
gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot,
és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki
azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd jusson
nyilvánosságra, hogy tetteit Istenben vitte végbe."
Jn 3,16-21

Elmélkedés:

Első olvasásra úgy tűnhet, hogy a mai evangéliumi szakasz a Nikodémussal
való párbeszéd része. Valójában az evangélista Jézus mondásaiból egy olyan
beszédet formál, amely megvilágítja a beszélgetés témáját: a megváltás és
a szeretet titkát, a kereszt titkát.
A hit Isten megismerésének útja. Isten megismerése során ráébredünk arra,
hogy legfőbb tulajdonsága a szeretet, sőt ő a szeretet. János apostol írja
mintegy vallomásszerűen: ,,Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret
bennünket, és mi hittünk a szeretetnek" (Jn 4,16). Isten szeretete akkor
éri el tetőpontját, amikor az Atya elküldi Jézust, a Fiút a világba és ő
feláldozza magát a kereszten. Bár bűneink miatt ítéletet és büntetést
érdemelnénk, s bár oly sok rosszal bántjuk meg Istent, ő nem akar ránk
örökké haragudni, hanem kész megbocsátani. Nem akar minket elítélni, hanem
a legvégsőkig elmegy annak érdekében, hogy megmentse az embert, megmentsen
minket. Ha ennyire határtalan az isteni szeretet, akkor mi miért
méricskélünk kicsinyesen, amikor e szeretet viszonzásáról vagy a
felebaráti szeretetről van szó? Próbáljuk meg utánozni Isten nagylelkű
szeretetét!
Ha valóban hiszünk a Jézus kereszthalálában és feltámadásában megmutatkozó
isteni szeretetnek, akkor egy új távlat nyílik meg számunkra, a hit útja,
amely a halálon és a feltámadáson keresztül az örök életre vezet.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 29. – Kedd
  2014-04-29 12:09:15, kedd
 
 

2014. április 29. - Kedd

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt
hozzá: ,,Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A
szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön,
és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született." Erre
Nikodémus megkérdezte: ,,Hogyan lehetséges ez?" Jézus így válaszolt neki:
,,Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony,
mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk,
amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi
dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni,
ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe,
csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte
a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy
mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."
Jn 3,7-15

Elmélkedés:

Nikodémus emberi módon gondolkozik. Tud Jézus csodáiról, de ezek alapján
arra a következtetésre jut, hogy Jézus egy isteni képességekkel rendelkező
tanító. Hogyan rendelkezhet egy ember ilyen hatalommal? - kérdezi, s mivel
utána akar járni a dolgoknak, felkeresi Jézust. Beszélgetésük érdekessége,
hogy először két különböző dologról beszélnek. Nikodémus embertől, anyától
való testi újraszületésre gondol, Jézus viszont a Lélektől, a
Szentlélektől való lelki újjászületésről beszél. Jézus mindjárt látja
beszélgetőpartnere emberi gondolkodásmódját, ezért abba az irányba tereli
a beszélgetést, hogy Nikodémus felismerje, hogy ő nem csak ember, hanem
Isten is. Ezt azért tudja megtenni, mert észreveszi Nikodémus nyitottságát
és keresését. Ha nyitott szívvel keresem az igazságot, megtalálom az Urat,
aki maga az igazság.
A beszélgetés második részében tanítás hangzik el arról, hogy az Emberfia
hozza el az embereknek az örök életet és a benne való hit által lehet
eljutni az üdvösségre. Jézus egy példát említ, azt az esetet, amikor az
ószövetségi választott nép tagjai úgy menekülhettek meg a mérges
kígyóktól, hogy feltekintettek a Mózes által fára feltett rézkígyóra. E
jelenet Jézus keresztre feszítésének ószövetségi előképe. Mindazok, akik
feltekintenek Krisztus keresztjére, illetve a megfeszített Emberfiára,
megszabadulnak az örök haláltól és elnyerik az örök életet.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 28. – Hétfő
  2014-04-28 11:17:32, hétfő
 
 

2014. április 28. - Hétfő

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik
főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki:
,,Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis
ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele."
Jézus így felelt neki: ,,Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újra nem
születik, nem láthatja meg az Isten országát." Erre Nikodémus megkérdezte:
,,Hogyan születhetik valaki újra, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza
anyja méhébe, hogy újra szülessék?" Jézus így felelt: ,,Bizony, bizony,
mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be
az Isten országába. Ami testből születik, az test, - ami viszont Lélekből
születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá kell
születnetek! A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem
tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből
született."
Jn 3,1-8

Elmélkedés:

A Nikodémussal folytatott párbeszéd részletes leírásával János evangélista
egy konkrét személy esetében mutatja be a hit útját. A húsvét ünnepe és a
feltámadás titkának megismerése a hit útján indít el mindannyiunkat, s
ennek az útnak jelentős állomása a lelki újjászületés. Krisztus test
szerinti feltámadásának egyik következménye az, hogy tanítványainak
lelkileg kell újjászületniük, amit Isten Lelke kezdeményez bennük.
Erről beszél Jézus Nikodémusnak, aki egy éjszaka keresi fel őt. A vízből
és a Szentlélekből való újjászületést nyugodtan vonatkoztathatjuk a
keresztség és a bérmálás szentségére. A vízzel való keresztség, amelyet az
Egyház húsvét éjszakáján szolgáltat ki a hittanulóknak, igazi lelki
újjászületést jelent. A megkeresztelt meghal a bűnnek, szakít korábbi
bűnös életével, és feltámad, újjászületik Krisztusban. A bérmálás
szentsége, amely a Szentlélek ajándékának elnyerése, szintén újjászületést
jelent abban az értelemben, hogy a bérmálandó személy ekkor kötelezi el
magát teljes felelősséggel a keresztény életre.
A lelki újjászületés harmadik lehetősége a bűnbocsánat szentsége, amelyben
a megtérő és bűnbánó ember vétkeit Isten eltörli. A keresztségben és a
bérmálásban csak egyszer részesedhetünk, de a bűnbocsánat szentségében
értelemszerűen többször. Éljünk rendszeresen ezzel a lehetőséggel, amely
által az irgalmas Atya szeretett gyermekeiként fogad vissza minket
szeretetébe.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 27. – Húsvét 2. vasárnapja,
  2014-04-27 12:41:21, vasárnap
 
 

2014. április 27. - Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: ,,Békesség
nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr
láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: ,,Békesség
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az nem nyer bocsánatot."
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük,
amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk
az Urat." De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem
érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát,
én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok Tamás is ott volt velük.
Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd
ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás így válaszolt: ,,Én Uram,
én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál
engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!" Jézus még sok más
csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva
ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a
Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
Jn 20,19-31

Elmélkedés:

Sebeink gyógyítója
Balesetet szenvedett kisfiúval siet édesanyja a kórház sürgősségi
osztályára. A fiú úgy gondolta, az első tavaszi szép nap a legjobb alkalom
felébreszteni téli álmából kerékpárját és kipróbálni. Óvatlan volt,
megcsúszott az úton, s egyik karját a kézfejétől a válláig csúnyán
lehorzsolta. Az orvos óvatosan mozgatja karját, aztán megszólal: ,,Úgy
tűnik nem tört el semmi, de azért megröntgenezzük." Aztán a nővér lép a
gyerekhez, hogy lemossa, fertőtlenítse karját. Megfeszült testtel,
összeszorított foggal várja a műveletet. Minden érintésre felszisszen,
összerándul a teste, mert annyira fáj neki. Hiába a jótékony mozdulat, a
gyógyító szándékú érintés, ő csak a fájdalmat érzi. Édesanyja a másik
kezét fogja, neki talán még jobban fáj minden érintés. Bizonyára
mindannyian voltunk hasonló helyzetben gyerekkorunkban vagy később.
Éreztük már, hogy ha sebeinkhez érnek eltölt minket a fájdalom.
Magam elé idézem Caravaggio híres festményét a hitetlen Tamásról, amint
ujját mélyen a Jézus oldalán lévő sebbe helyezi. Nem a bőrfelület óvatos
érintése ez, hanem egy annál erőteljesebb mozdulat. Jézus arcán nem
tükröződik fájdalom, mégis azt érezzük, hogy fáj neki Tamás hitetlensége.
Fáj neki, hogy egyik apostola nem akart hinni társainak, és kételkedett
abban, hogy ő valóban feltámadt és megjelent nekik. És ebben a helyzetben
Jézus akar gyógyítani. Ő, a megsebzett, a keresztre feszített akar
gyógyítani. Ő, akinek szívét lándzsával döfték át, most gyógyítani akarja
Tamás hitetlenségét. Megengedi, hogy az apostol megérintse sebét, hogy ez
a tapasztalat végképp eloszlassa minden kételkedését.
Az apró részletek között érdemes odafigyelnünk arra, hogy Tamás a
mutatóujjával érinti meg a sebet. Jelképes lehet ez, hiszen mintegy
rámutat a sebre, s ezzel felhívja figyelmünket, hogy nézzük mi is ezeket a
sebeket, mint a halál bizonyítékait a feltámadt testen. A keresztre
feszítéskor szerzett sebek jelentőségéről a feltámadás után a nagypénteki
elmélkedésben már szót ejtettünk. Legyenek ezek a mi számunkra is
bizonyítékok!
Caravaggio képén Jézus megragadja Tamás apostol kezét és szinte ő húzza
oda, érinti oda a lándzsa okozta oldalsebhez. A mai napon Jézus a mi
kezünket is megfogja, s engedi, hogy megérintve bizonyosságot szerezzünk.
Egy gyerek talán csak kíváncsiságból tenne ilyet, ő szeret mindent
megérinteni, ami szokatlan vagy érdekes számára. Mi azzal a szándékkal
érintsük a feltámadt Krisztus oldalát, hogy meggyógyíthassa
hitetlenségünket, eloszlassa kételyeinket és megerősítse feltámadásába
vetett hitünket. Szava, felszólítása, bátorítása nem csupán Tamásnak szól,
hanem nekünk is: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a
kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" (Jn
20,27). Ne féljünk megérinteni a sebeket! Mert nem ezzel okozunk újabb
fájdalmat Jézusnak, hanem a hitetlenségünkkel. Engedjük, hogy hitet
ébresszen bennünk!
Lelki sebeink gyógyítására, bűneink megbocsátására egyedül Isten képes. Az
Isteni Irgalmasságot ünnepeljük a mai napon, amelyet Szent II. János Pál
pápa kezdeményezésére tartunk meg minden esztendőben a húsvét utáni
vasárnapon. Szemléljük ma Jézus sebeit, az irgalom forrását és a szeretet
jelét!
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 26. – Szombat
  2014-04-26 10:11:09, szombat
 
 

2014. április 26. - Szombat

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának
jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment,
és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a
tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem
hitték el neki. Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak
útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a
többiekkel, de ők nekik sem hittek. Végül megjelent Jézus a tizenegy
(apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette
hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik
látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: ,,Menjetek el az
egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"
Mk 16,9-15

Elmélkedés:

A húsvéti időszak evangéliumai abban szeretnének minket segíteni, hogy
eljussunk a hitre. A mai rész viszont inkább a hitetlenségről és a
kételkedésről szól. Mária Magdolnának nem hisznek az apostolok, s továbbra
is szomorúak Mesterük halála miatt. A két emmauszi tanítvány
tanúságtételének sem hisznek, pedig itt már nem egyetlen személy esetleges
képzelődéséről van szó, hanem ketten állítják ugyanazt, tudniillik, hogy
találkoztak az Úrral és felismerték őt a kenyértörésben.
Hiába tehát egy másik személy tanúságtétele és hiába állítják ugyanazt
többen is, az apostolok még nem hisznek, hanem személyesen szeretnének
meggyőződni a feltámadásról. Ez a fajta kételkedés azonban nem méltó
Krisztus tanítványaihoz, s ezért Jézus jogosan veti szemükre a
hitetlenségüket, amikor megjelenik nekik. A mi hitetlenségünk ugyanígy
sérti őt. A hitetlenségből, a kételkedésből nem fakad semmiféle küldetés.
A történet világosan mutatja, hogy a hitre jutás mindenképpen feltételezi
a személyes találkozást a Feltámadottal. Akik megkapták a hit ajándékát,
egyúttal abban a küldetésben részesülnek, hogy a világban hirdessék
Krisztus feltámadását. A feltámadás a legnagyobb örömhír, ez az evangélium
lényege. Minden emberi kételkedésre válasz a feltámadás örömhíre. A
húsvéti találkozás ébresszen bennem hitet és tegyen a feltámadás tanújává!
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 25. – Péntek
  2014-04-25 12:53:55, péntek
 
 

2014. április 25. - Péntek

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a
Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén
Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus
fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: ,,Elmegyek
halászni." ,,Mi is veled megyünk" - felelték. Kimentek és bárkába szálltak.
De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a
parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus
megszólította őket: ,,Fiaim, nincs valami ennivalótok?" ,,Nincs" - felelték.
Erre azt mondta nekik: ,,Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd
találtok." Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól.
Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: ,,Az Úr az!"
Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét -
mert neki volt vetkőzve -, és be-ugrott a vízbe. A többi tanítvány követte
a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a
parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó
parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik:
,,Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok." Péter visszament, és
partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint
százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus
hívta őket: ,,Gyertek, egyetek!" A tanítványok közül senki sem merte
megkérdezni: ,,Ki vagy?" - hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a
kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset,
hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak.
Jn 21,1-14

Elmélkedés:

Néhány nappal a feltámadás után játszódik az a jelenet, amikor a halászó
apostoloknak megjelenik Jézus Tibériás tavánál. Azt gondolják, hogy
életüket ugyanúgy kell tovább folytatniuk, mint azt a Jézussal való
találkozás és meghívásuk előtt tették, ezért visszatérnek a halászathoz.
Erről az eseményről olvashatunk a mai evangéliumban. Az apostolok korábban
már láthatták a feltámadt Jézust, most mégsem ismerik fel azonnal, hanem
csak a csodálatos halfogást követően. A csoda ebben az esetben olyan jel
számukra, amely segít a feltámadt Jézus megismerésében.
A találkozás során az apostolok egy, a jövőben az igehirdetés
szempontjából nagyon fontos dolgot tanulnak meg. Egész éjszaka - amikor
Jézus nincs velük - halásznak, de munkájuk eredménytelen és egyetlen halat
sem tudnak fogni. Amikor reggel Jézus megérkezik és megmondja mit
tegyenek, azonnal eredményessé válik fáradozásuk.
Ehhez hasonlóan az igehirdetés, amely Jézus szavai szerint emberhalászat,
teljesen eredménytelen volna nélküle. Az apostolok és utódaik feladata az
emberhalászat, amelynek eredményessége nem az emberi cselekedetektől függ,
hanem magától Jézustól. Másik evangéliumi hasonlattal szólva, az
igehirdetés olyan magvetés, amelyet az emberek Isten küldötteiként
végeznek, de a növekedést Isten adja.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 24. – Csütörtök
  2014-04-24 10:04:58, csütörtök
 
 

2014. április 24. - Csütörtök

Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton
történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg
ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és
köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!" Ijedtükben és félelmükben azt vélték,
hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: ,,Miért ijedtetek meg, és
miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én
vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja,
de amint látjátok, nekem van." Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt
hozzájuk: ,,Van itt valami ennivalótok?" Adtak neki egy darab sült halat.
Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ezeket
mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak,
amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak."
Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így
folytatta: ,,Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap
fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell
hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek."
Lk 24,35-48

Elmélkedés:

Az apostolok szinte a saját szemüknek sem akarnak hinni, amikor Jézus
megjelenik nekik feltámadását követően. Egyszerűen nem akarják elhinni,
hogy aki meghalt, most élőként van köztük. Talán hitetlenkedve fogadták a
két emmauszi tanítvány beszámolóját is arról, hogy miként találkoztak a
Feltámadottal és hogyan ismerték fel őt. Kételyeiket Jézus azzal oszlatja
el, hogy megmutatja nekik sebhelyeit. Olyan jelek, bizonyítékok ezek,
amelyek egyértelműen mutatják, hogy a keresztre feszített Jézus áll most
élőként apostolai előtt. De Jézus nem áll meg annál, hogy felismerteti
magát övéivel, hanem azonnal küldetést ad nekik. Ehhez szükséges annak
megértése, hogy miért történt az Úr szenvedése és feltámadása. E jézusi
küldetés tanúkká teszi őket.
,,Békesség nektek!" - így köszönti a legtöbb alkalommal a feltámadt Jézus
azokat, akiknek megjelenik. A békesség tehát a halálon győzedelmeskedő Úr
ajándéka. A Jézus által elhozott béke egykor eloszlatta a tanítványok
félelmét s most szétoszlatja a miénket is. Ez a lelki békesség alapozta
meg azt, hogy az apostolok bátran hirdessék Krisztus feltámadását, s
ugyanez tesz bennünket is tanúságtevőkké. A békességből aztán lelki öröm
fakad és hit születik mindazokban, akik az első pillanatban még nem mertek
hinni. A kételkedés és a csodálkozás helyébe lép a krisztusi béke. Vajon
az én életemben is?
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 23. – Szerda
  2014-04-23 11:35:09, szerda
 
 

2014. április 23. - Szerda

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek,
amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik.
Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek
és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk
szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva
voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással
útközben?" Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak,
ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki
nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?" Ő megkérdezte: ,,Miért, mi
történt?"
Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy
hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink
kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi
azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már
három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket.
Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a
hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt
állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy
találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem
látták."
Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek! Képtelenek
vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett
elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" Azután Mózesen
kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól.
Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna
menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és
lemenőben már a nap." Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz
ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta
nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor
azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt
hozzánk, és kifejtette az írásokat?" Még abban az órában útra keltek és
visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és
társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és
megjelent Simonnak!" Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan
ismerték fel Jézust a kenyértörésben.
Lk 24,13-35

Elmélkedés:

A húsvéti ünnepek befejeződtek Jeruzsálemben. Az ünnepre érkező zarándokok
hazatértek. Az ünnep előtti napon Jézus meghalt, élete véget ért. Vasárnap
reggel az asszonyok, akik a sírhoz mentek, még az Úr holttestét sem
találták meg. A Jézus-esemény lezárult. Nincs értelme tovább maradni a
városban, gondolja a két tanítvány, akik reményvesztetten indulnak haza,
Emmauszba.
Esetük jól példázza, hogy milyen csalódást jelentett Jézus követőinek a
nagypénteki szégyenteljes kereszthalál. S ebből a csüggedésből még az sem
tudja felrázni őket, hogy az asszonyok azt állították, hogy Jézus él. Sőt
miután egyes apostolok szintén üresnek találták a sírt, még ennek sem
hisznek. Útközben, amikor találkoznak Jézussal, lángol ugyan a szívük, de
mégsem jutnak el a felismerésre. A kenyértörés az az esemény, amely
megnyitja szemüket, s új megvilágításba helyez minden korábban történtet.
Amikor Jézus megtöri a kenyeret és odanyújtja az emmauszi tanítványoknak,
ezt oly módon teszi, ahogy senki más. A megvilágosodás élménye, a
felismerés öröme azonnal arra indítja őket, hogy örömüket megosszák
másokkal, ezért visszasietnek az apostolokhoz Jeruzsálembe.
A Krisztussal való találkozás a szentáldozásban mindannyiunk számára
lehetséges, hiszen az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van. A
szentáldozás engem is arra indít, hogy tanúságot tegyek Krisztus
jelenlétéről.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 22. – Kedd
  2014-04-22 10:47:38, kedd
 
 

2014. április 22. - Kedd

Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint
ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt,
két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a
másik a lábnál. Így szóltak hozzá: ,,Asszony, miért sírsz?" ,,Mert elvitték
az én Uramat - felelte -, és nem tudom, hová tették." Ezzel hátrafordult,
és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus
megkérdezte: ,,Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Mária Magdolna azt
hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: ,,Uram, ha te vitted el, mondd
meg, hová tetted, hogy magammal vihessem." Jézus erre megszólította:
,,Mária!" Mária felkiáltott: ,,Rabbóni!" - vagyis Mester. ,,Ne tartóztass! -
felelte Jézus. - Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj
testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti
Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." Mária Magdolna
elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: ,,Láttam az Urat." - És elmondta,
amit az Úr üzent.
Jn 20,11-18

Elmélkedés:

A húsvéti időben a feltámadt Jézussal való találkozások adják az
evangéliumok alaptémáját. E találkozások azt bizonyítják, hogy lehetséges
eljutni a hit látásmódjára, s ennek köszönhetően felismerhetővé válik
Jézus. A mai evangéliumi történet kezdetén az üres sír mellett álló és
sírdogáló Mária Magdolnáról van szó, aki az elbeszélés végén már nagy
örömmel siet, hogy megvigye a feltámadás hírét a tanítványoknak. Mária
Magdolna magatartását egészen rövid idő alatt változtatja meg a
Feltámadottal való találkozás, amely a csalódott sírásból kimozdítva
elvezeti őt a felismerésre és a hitre.
A találkozás első pillanataiban azonban ő is csak egy kertészt lát, de
amikor az Úr nevén szólítja, megnyílik szeme és felismeri Jézust. Amíg a
halottra emlékezik és a halottat keresi, addig szemét, értelmét homály
takarja. A szeretett személy elvesztése miatt érzett fájdalom útja és a
könnyek útja e megszólítással véget ér, és ekkor kezdődik el számára a hit
útja, a feltámadás hirdetésének útja, az öröm útja.
Ezt a látásmódot, a hit látásmódját kellene megtanulnom Mária Magdolnától,
hogy felülemelkedhessek csalódottságaimon és Krisztus feltámadásának
lelkes hirdetője legyek a világban. Ha ezekben az örömteli húsvéti
napokban elindulok, hogy keressem az Urat, egészen biztos, hogy egyszer
csak mellém lép, rám tekint és nevemen szólít.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
2014. április 21. – Húsvéthétfő
  2014-04-22 10:44:53, kedd
 
 

2014. április 21. - Húsvéthétfő

Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel
futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre Jézus
jött velük szemben, és megszólította őket: ,,Üdv nektek!" Ők pedig
odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus
így szólt hozzájuk: ,,Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek,
hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem." Még úton
voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a
történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak,
hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik: ,,Mondjátok azt,
hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták
a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk,
és kimentünk benneteket." Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy
meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók
között.
Mt 28,8-15

Elmélkedés:

Minden bizonytalanság ellenére egy dolog biztos: a sír, ahová Jézus
holttestét tették, üres. Látják ezt Jézus ellenségei és barátai egyaránt.
Látják az üres sírt az őrzéssel megbízott katonák, a sírhoz igyekvő jámbor
asszonyok és a valamivel később odaérkező apostolok. S az üres sír
látványa valamilyen magyarázatot követel minden szemlélőtől. Jézus
tanítványainak ekkor kezd lassan eszükbe jutni, amit Mesterük saját
haláláról és feltámadásáról előre megmondott. Értelmük nyiladozását, hitük
felébredését segíti a Feltámadott számos megjelenése. Megértik, hogy a
feltámadás örömhírét el kell mondaniuk mindenkinek.
Eközben a másik oldalon elindul az igazság meghamisítása, a katonák
lefizetése. A feltámadás tagadása nem új keletű. Rögtön Jézus feltámadása
napján egyesek kísérletet tesznek arra, hogy megakadályozzák az igazság
örömhírének terjedését. Hamis dolgot találnak ki, s a katonák jó pénzért
hajlandók belemenni a hazugságba. Ők a hazugság útjára léptek.
Közben a feltámadt Jézus elindul, hogy sorra találkozzon azokkal, akiket
szeret, s akikben meg akarja erősíteni a hitet egy személyes
találkozással. Vajon én melyik útra lépek? A hazugság útjára, hogy én is
hamis tanú legyek s tagadjam a feltámadást? Vagy olyan útra, amelyen
találkozhatok a halálból feltámadt Üdvözítővel, hogy én is a feltámadás
hirdetője legyek. A mai evangéliumi történetből már csak az én
állásfoglalásom hiányzik.
Horváth István Sándor
FORRÁS: http://www.evangelium365.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Evangélium minden nap!  
     1/190 oldal   Bejegyzések száma: 1897 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 80 db bejegyzés
Összes: 103990 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5258
  • e Hét: 15805
  • e Hónap: 173259
  • e Év: 864222
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.