Belépés
illike.blog.xfree.hu
Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkod... K. I.
1960.08.30
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Az Orion köd dicsősége
  2010-01-11 22:29:08, hétfő
 
 Az Orion köd
Az Orion - köd dicsősége
Isten létét hirdetik csodálatos művei, kezeinek munkái, amelyek kinyilvánítják előttünk az Ő végtelen hatalmát, bölcsességét, gondviselését és szeretetét. Erdők, mezők, daloló madarak, tarka lepkék, illatos virágok, mind azt hirdetik, hogy Isten nem felejtkezett meg rólunk, emberekről bűnös állapotunkban sem. Ha feltekintünk a csillagos égre, elmondhatjuk a zsoltáríróval: ,,Mikor láttam egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek Fia, hogy gondod van rá?" (Zsoltár 8: 4-5.) ,,Az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat." (Zsoltár 19: 2.) Mily komor, mily félelmetes lenne az éjszaka, ha nem világítaná meg a hold, és mint éjjeli lámpák nem gyulladnának ki a csillagok, mintha csak őrködnének felettünk. Csodálatos szép a csillagos ég, azonban az egész égbolt legdicsőségesebb látványa az Orion csillagzat, a Kaszás csillagkép, amelyről az Úr így szólt Jóbnak: ,,A kaszáscsillag (Orion) köteleit megoldhatod -é? Jób 38: 31. Az Orion csillagképet (a kaszás csillagzatot) télen decemberben kora este a keleti égbolton láthatjuk, tél közepén délen, tavasszal pedig a nyugati égbolton jelenik meg. A görög mitológia, hitrege szerint Orion egy óriás vadász volt, akinek jobb vállánál lévő vörös csillag neve: Betelgeuse, bal vállánál: Bellatrix, bal térdénél pedig a kékes - fehér: Bigrn helyezkedik el. A három, egymásmelletti, fényes, balról kissé lefelé lejtő csillag képezi az Orion - óriás övét, amelyről három halványabb csillagból álló kardja lóg le...A három csillagból álló, lefelé lógó kard középső, szabad szemmel is látható elmosódó csillaga a nagy Orion - köd, Orion - nebuló, amely a csillagászok megfigyelése szerint teleszkópon, csillagászati látcsövön szemlélve, az egész égbolt legragyogóbb, legcsodálatosabb, legdicsőségesebb jelensége. Régen a csillagokról csak egyszerű fényképfelvételeket tudtak készíteni. A tudományos előrehaladás mai korszakában C. Miller, a Mount Palomer csillagvizsgáló intézet kutató fényképésze, új színes eljárással az obszervatórium 5 méter. átmérőjű teleszkópján keresztül ultra érzékeny filmen eredeti színeiben fényképezte le a csillagokat és a csillagködöket, így az Orion - ködöt is. ,,Az Orion csillagzat karjának középső csillaga szabad szemmel nézve egy halvány ködfoltnak, udvarnak látszik, azonban színes fényképezéssel viola és karmazsin színárnyalata kavargó gázok tömegét tárja elénk. A leghidegebb csillagok vörösek, a magas hőfokúak fehérek, az izzásban lévő csillagok kékek. ,, Star W. Ekly 1960 aug. 20. torontó, Kanada. Carett P. Servis csillagász így nyilatkozik az Orion - ködről. ,,Úgy érzem, hogy a Teremtői erő, amely létrehozta a világegyetemet, leggazdagabb ajándékával az Oriont és annak környékét halmozta el. Larkin híres csillagász professzor, a világ legnagyobb csillagászati intézetének, a Mount Lowei obszervatóriumnak az igazgatója így írt az Orion - köd űréről: ,,Emberi nyelv, író tolla, művész ecsetje képtelen leírni annak a nyílásnak a belsejét. A villanyfénnyel megvilágított ,,Mamut barlang" Kentueky államban oly szép és dicsőséges látványt nyújt, hogy emberi toll nem talál szavakat a leírásra. Mit mondhatnánk akkor az Orion - köd határtalan mély űréről, nyílásáról, barlang folyosójáról? Gomolygó, kavargó gázok ragyogó tömegei, szabálytalan pillérek, oszlopok, lelógó és álló cseppkövek ragyogó fényességében emelkednek ki óriási térségből. Olyan az a fényesség, mintha óriási elefántcsont és gyöngyfalak mögül ragyogna elő, amelyeket fénylő csillagok milliói díszítenek. Az Orion - köd szépségéről és fenségéről National Geographie Magazin (Nemzeti Földrajz magazin) ezt írja 1999. augusztus 1-jén: ,,Az Orionban lévő köd egy óriási üreg nyílása. Nem sík felület. Ha csillagászati távcsővel behatolunk a kozmikus mélységek belsejébe, olyan üregszerű, csodálatos látvány tárul elénk, mely előtt összeroppan az emberi képzelet ereje, és az ember lelke egyszerre a mennyei Felség jelenlétének érzetével telik meg. Olyan, mintha egy ajtón lépnénk be. Ez az üreg a legszebb valami, amit emberi szem láthat e világon. A mélység belsejében tisztán kivehetők az oszlopok és a falak." Lukas L. Reed így ír könyvében: Minden kételkedés nélkül hisszük, hogy az Orionnak e megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen, fényességén túl van valahol a menny és Isten trónja. Ha az Orion elképesztő nagy távolságból is oly csodálatos látványt nyújt az ember számára, akkor milyen élményben lenne részünk, ha áthatolhatnánk azon tündöklő, ragyogó dicsőség mélységén! Elegendő hely van ott az eljövendő szent ország városa számára, hogy azon keresztül szálljon le a földre. Elegendő hely van a hatalmas térségében ama csodálatos szent város számára, amely visszatükrözi a benne lakozó Isten dicsőségét, melyet János apostol látott leszállani a mennyből a földre, ,,Elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony." (Astronomy the Bible p. 253.) Egy másik híres csillagász ezt írja az Orion-ködről: ,,Sokan hiszik, hogy ha elég erős távcsővel tekinthetnénk bele ebbe a mélységbe, az égnek a barlangfolyosójába, űrébe, akkor megláthatnánk az aranykapukat, az örökkévaló Király városát." (Philip Knox: Sky Wonders p. 38.) Egy csillagász ,,Service" nevű lapja ezt írja: ,,Nincs a világmindenségben semmi, ami az Orion csillag szépségét, ragyogását, tüneményes tündöklését, térdre kényszerítő fenségét túlszárnyalná." Hersehol ezt írja: Valóban itt van a menny kapuja. Ez a nyílás vagy kapu 20 trillió mérföld széles. Az Orionban lévő nyílásról vagy ködről Larkin a csillagász így ír: ,,Ennek a nyílásnak belsejét emberi nyelv, sem költő tolla, sem művész ecsetje még csak megközelítőleg sem tudná leírni, kifejezni, érzékeltetni." A nyílás szemlélésénél ezek voltak benyomásaim, melyeket nem lehet emberi szóval kifejezni. Mintha a nyílást képző gigantikus elefántcsontból, és legváltozatosabb drágakövekből álló falak mögül elképzelhetetlen erős fényforrás izzott, áramlott volna a falakon, mint szűrőkön át. Magukat a falakat két oldalt, lent és fent egyaránt gyémánt hegyek, ragyogó milliói dicsőítik. Ezen Larkin csillagász számítása szerint az Orion-köd nyílása kb. 20 trillió mérföld széles, és 60 trillió mérföldnyi mély üreg, melyben a mi egész naprendszerünk elveszne, így óriási térségén keresztül könnyen leszállhat földünkre a mennyei Jeruzsálem, amiképpen írja a Szentírás: ,,Mert eljön az Úr és az Olajfák hegyére veti lábait...és az Olajfák hegye középen kettéválik... igen nagy völggyé...bizony eljő az Úr az én Istenem és minden szent vele...és az Úr lesz az egész Földnek királya... és bátorságban lakoznak Jeruzsálemben." (Zak 14: 3-5; 9:11.) Hude egyetemi tanár, csillagász kijelentette, hogy mikor először tekintett bele az Orion-köd nyílásának isteni látványosságába, úgy tűnt fel előtte, mintha a végtelenség kapuján tekintett volna be, és az volt a benyomása, hogy az Orionnak ez a nyílása az örök Isten tróntermének kapuja és a mennyei város innen már nem lehet messze. Mikor Jákob a Földet az éggel összekötő létrán fel- és leszálló angyalok között meglátja az Urat dicsőségben a csodálatos látványtól elragadtatva így kiált fel: ,,Nem egyéb ez, mint az égnek kapuja." (I.Móz 28:17) Jézus mennybe menetelével kapcsolatban is beszél a Szentírás a mennyei kapuk megnyílásáról: ,,Ti kapuk emeljétek fel fejeteket... had menjen be a dicsőség királya." (Zsolt. 24:9) János apostol előtt is egy ,,megnyílt ajtó" volt, amelyen keresztül csodálatos dolgokat látott és szemlélhette a szent város dicsőségét, amelyet Isten dicsősége világított meg. (Jel. 21:1. 23.) Ha az Orion nyitott űrén, kapuján oly nagy dicsőség árad ki keresztül a szent városból, Isten trónjától, hogy a mérhetetlen távolságból szemlélő csillagászt is térdre kényszeríti, akkor milyen fenséges élményben lesz részük Isten gyermekeinek, amikor ,,Szemtől szembe látják az Orcáját." (Jel. 22:4.) Járhatnak az arany város utcáin. (Jel. 21. 18-21) Amely város falait a szivárvány különböző színeiben tündöklő drágakövek díszítik, és visszatükrözik. Isten dicsőségét, amely még a napnak fényét is elhomályosítja. (Jel 21:23.) Mily jó a mi Istenünk, a vég idejében Dániel 12:4 hitünk megerősítésére betekintést enged számunkra abba a dicsőségbe, ,,amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve el sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek." ( I. Kor 2:9.) Mily nagy a felelősségünk és mily sokat veszítenek azok, akik ennyi tudományos bizonyíték ellenére sem hisznek Istenben, az Ő eljövendő országában, az örök életben, és csak a földiekkel törődnek! Valóban menthetetlenek, mert az ítéletkor saját hitetlenségük fogják kárhoztatni. (Jn 3:16-18. 36.) A Szentírás három égről beszél:

1. Levegőégről: az atmoszféráról (Mt 6:26, 16:3) amely kb. 300 km széles övezetben veszik körbe Földünket és nélküle nem lenne élet a Földön. Az ember azonban megfertőzte a levegőeget és ,,bűnei az égig hatottak". ( Jel 18:5) ,,Azért Jézus eljövetelekor elmúlik" (Mt 5:18) ,,feltekeredik" mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik. (Jel 6:3)

2. A csillagos égről: amely magába foglalja a Földünk bolygó rendszerét: a napot, holdat és csillagokat, amelyeket az Úr a mi Földünk szolgálatára alkotott, hogy ,,legyenek világító testek" az ég mennyezetén... meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek..." (II Mózes 1:1-31.) Ezekről olvasunk, hogy ,,Az egek elfogynak, mint a füst" (Ésaiás 51:6 Zsoltár 102:26-27.) ,,az egek ropogva elmúlnak" (II. Péter 3:10.) ,,Mert ímé új eget és új földet teremtek" (Ésaiás 65:67.) ,,És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak fénye" (Ésaiás 30:26 VIII. T. 42.)

3. A harmadik égről: ahová Pál apostol is elragadtatott, a Paradicsomba, az Édenbe, amelyet Isten a vízözön előtt felvitt a mennybe. PP. 62.

,,Ahol János apostol látomásban szemléli az élet fáját és az élet vizét, folyóját, amely az Istennek és Báránynak királyi székéből jött ki." (János Jelenések 22: 1-2.)

Jézus Vére által visszavásárolt Éden ékessége a szent város, a szent Jeruzsálem lesz, mint az újföld fővárosa, ahova Isten és Jézus áthelyezi királyi székét, hogy örökre magához ölelje elveszett bárányait, a elbukott emberiséget.
Mily csodálatos szeretet! Néked és nékem ott kell lennem, abban a dicső országban, amelyet Jézus az Ő drága Vérével szerzett meg számunkra, hogy elfoglaljuk drága örökségünket, dicső lakhelyünket, amelyet Jézus elkészített minden hű követője számára, akik megtisztultak minden bűntől az Ő szent Vére által. (János 14:1-3.)

Az Orion-köd kapuja 2.400.000.000-szor távolabb van tőlünk, mint a Föld és a nap közötti 93 millió mérföldnyi távolság, úgy hogy fénymásodpercenként 300. 000. km-es, 186.000 mérföldes sebességével utazva is csak 36.000. év alatt érnénk el, amely a mennynek csak a kapuja. Dr. Rothman tudós szerint azonban az elektromágneses hullámok és az atomrészecskék elektronjai sokkal nagyobb sebességgel haladnak mint a fény. ,,Mert Istennél minden lehetséges és semmi sem lehetetlen." (Lukács 1:37.) A mennyei lények elképzelhetetlen sebességgel közlekednek. Feltámadása után Jézus nem engedte meg Mária Magdalénának, hogy hódolattal és imádattal érintse Őt, mert még nem volt az Atyánál, Akinek az elismerésére és biztosítékára vágyott először, hogy elfogadta az emberiségért hozott áldozatát. (János 20:17.)

(A feltámadást hirdető szent asszonyoknak azonban a mennyből visszaérkezve ugyanazon napon már megengedte, hogy érintsék Őt. ,,Azok pedig hozzá járulván megragadták az Ő lábait és felborultak előtte." Lukács 24:36-39. Midőn Dániel a kapott látomás megértéséért könyörgött Istenhez, még be sem fejezte imáját, amikor Gábriel angyal meghozta Istentől a választ. (Dániel 9: 21-22.)

White testvérnő (utolsó idők prófétanője) 1848. december 16-án, látomásban látta az Orion-köd nyílásának dicsőségét, és elmondta a jelenlévőknek, mely többek között Bates kapitány, úttörő munkásunkat is meggyőzte látomásainak Isteni eredetéről, mert a kijelentések teljesen összhangban voltak az ő ismereteivel, amelyeket csillagászati tanuló korában szerzett.
White testvérnő az Orion megnyílt űrén át hallja Isten szavát és látja leszállani a földre Isten városát, a szent Jeruzsálemet. ,,Sűrű sötét felhők tornyosultak és egymásba torlódtak. A légkőr ketté vált, és eltakarodott. A kinyílt világűrön át az Orion felé tekinthetünk, ahonnan Isten szava hangzott felénk. Ezen a megnyílt, nyitott légűrön át száll alá majd Istennek városa is." (E. G. White, Early Writings p. 41. Tap. És lát. 31. old.) A szentírás kijelentése szerint Istennek és a Bárány Jézusnak királyiszéke a harmadik égben lévő mennyei Jeruzsálemben van. (II. Korinthus 12:2-4.) (János Jelenések 22:1-5.) Amelynek dicsőségéről Isten a prófétaság Lelke által a végidőben többet jelent ki nekünk hitünk megerősítésére, hogy a reánk váró nagy küzdelemben és próbákban el ne lankadjunk, hanem legyünk hasonlók Mózeshez, aki ,,erős szívű volt, mert látta a láthatatlant... mert a megjutalmazásra tekintett." (Zsidók 11:26-27.) Hét napon át utaztunk így felfelé, az üvegtenger felé, ahol Jézus megjelent a koronákkal, amelyeket saját kezűleg helyezett a fejünkre. Arany hárfát és győzelmi pálmát adott kezünkbe... Egyeseknek rendkívüli dicső koronája volt, másoknak kevésbé dicső. Egyeseknek koronái telve voltak ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de mindenki tökéletesen meg volt elégedve koronájával. Válluktól fogva bokáig érő, ragyogó fehér palástban voltak öltözve. Angyalok vettek körül bennünket, amikor az üvegtengeren át a szent város kapuja felé indultunk. Jézus most felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta ragyogó sarkait és így szólt: ,,Ti megmostátok ruháitokat az én véremben, szilárdan megálltatok igazságomban, ezért most lépjetek be." Ekkor mindnyájan beléptünk és azonnal éreztük, hogy jogunk van a városhoz. (Jelenések 22:14.) Itt láttuk az élet fáját és az Isten királyi székét. A királyi széktől egy tiszta víz, vízfolyam eredt, amelynek mindkét partján az életnek fája állott: mindegyik színaranyból volt. Láttam, hogy a törzsek csúcsban egyetlen fává egyesülnek. Itt áll az életnek fája a folyónak mindkét oldalán... gyümölcse fenséges volt. Olyanok voltak, mintha az arany és az ezüst keverékéből keletkeztek volna, mert mindkettőnek színéből pompáztak... ,,Láttam pompás házakat, amelyek olyanok voltak, mintha ezüstből készültek volna, amelyeket nagy gyöngyökből ékesített csodálatos külsejű oszlopok támasztottak alá. Ezek voltak a megváltott szentek hajlékai. Minden egyes háznak volt egy arany párkánya. Láttam néhány szentet, mint bementek házaikba, koronáikat levették és a párkányra helyezték...A legfenségesebb fénysugár ragyogott mindnyájuk feje felett és állandóan dicsőítették és magasztalták Istent." ,,Majd egy újabb rétet láttam, amelyet a legkülönbözőbb virágok díszítettek. Amikor leszakítottam őket, így kiáltottam fel: sohasem hervadnak el! ,,Majd megint egy másik rétet láttam, amelyet gyönyörű szép magas fű borított, és mikor Jézus dicsőítésére hullámzott, az arany és ezüst színpompában tündökölt. Majd egy olyan mezőre léptünk, ahol a különféle állatok: az oroszlán, bárány, leopárd, farkas a legteljesebb egységben éltek egymás mellett. Körülöttünk járkáltak és békésen követtek bennünket. Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő azonban nem hasonlított a mi sűrű, sötét erdeinkhez. Egész világos volt és ragyogó fényben tündökölt. A fák ágai fel és alá himbálóztak és mi így kiáltottunk fel: ,,Biztonságban vagyunk a vadonban és erdőben... Le sem tudom írni a legfenségesebb dolgok sokaságát, amelyeket ezen a helyen láttam... Sokszor úgy érzem, hogy nem maradhatok ebben a sötét világban, amelyben minden dolog oly szomorú. Oly elhagyatottnak érzem itt magam, mert már egy szebb országot láttam! Oh, bárcsak szárnyaim lennének, hogy elrepülnék, mint a galamb és bemehetnék a nyugalomba." (E. G. White Tap. és Látomás c. könyv 13-16 oldal) Férjemmel 44 év óta a hűséges zarándoktársammal esténkét gyönyörködtünk a csillagos égben, különösen az Orion- szépségében, és hittel várjuk a nagy űrutazás idejének elérkezését, amikor Megváltónk vezetésével, Krisztus hófehér ruhájába öltözve, a megváltottak és angyalok seregével együtt az Orion megnyílt űrének kapuján át elindulunk távoli mennyei hazánk felé, ahol Jézus az Ő ígérete szerint már elkészítette a helyet számunkra. A földünk idegenek és vándorok vagyunk. Tudjuk, hogy zarándoklásunk próbaideje nemsokára lejár. A napfényben ragyogó, bárányfelhős kék ég szemlélésekor hálás szívvel mondjuk el Zsoltáríróval: ,,Uram, az égig ér a te kegyelmességed!" (Zsoltár 36:6.) Mikor sötét, komor felhők tornyosulnak és az eget eltakarva eszünkbe juttatják bűneinket, nem csüggesztenek el és nem olthatják ki hitünket, mert az Úr szeretetének kegyelme üzenetét közlik számunkra: ,,Én szolgám vagy te Izráel! Nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt, bűneidet, térj Én hozzám, mert megváltottalak." (Ésaiás 44:22.) A csendes esték sok millió csillaglámpája a felettünk aggódó, virrasztó mennyei atyánk végtelen szeretetéről beszél és bátorít. Reménységgel tölt el Izraelnek Őrzője." (Zsoltár 121:4-5.) ,,És én örök életet adok néked és senki ki nem ragadja őket az én kezemből... és senki ki nem ragadja őket az én Atyámnak kezéből." (János 10:28-29.) ,,Aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem vetem." (János 6:37.) Mindezekre gondolva a ragyogó csillagos ég énekre ihlet bennünket szerető mennyei Atyánk dicsőségére: Hogyha este fenn az égen ragyognak a csillagok, úgy van, mintha jobb világba hívnának az angyalok, ekkor szárnyra kél a vágyam, és a menny felé repül, az Atyához, ki szememről minden könnyet letöröl. Tündökölj csak millió csillag, sok szegénynek tündökölj. Angyalok, óh, hívjatok csak szíveket a mennybe föl, hogy reménység szárnyán szállva, Téged megismerjenek, és majd egykor a mennyekben hallaluját zengjenek... ,,Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most rész szerint van bennünk az ismeret..." (I. Korinthus 13:12) Most még tudományos eszközök tükrén keresztül szemléljük a végtelen világegyetem halvány képét, és csak néhány kiváltságos űrhajós látogathat el a földünkhöz tartozó bolygókra, azonban közel az idő, amikor Krisztus megváltott gyermekei elindulnak régen várt mennyei hazájukba és meglátogathatják a világegyetem bűntelen lakóit, és Megváltójuk személyesen tárja fel előttük a világegyetem titkait és Isten megváltó szeretetének mélységeit. ,,A világegyetem kincsei megnyílnak Isten megváltott gyermekei előtt. A halandóság köteleitől megszabadulva, fáradhatatlanul repülnek a távoli világok felé... ,, A föld gyermekei kimondhatatlan gyönyörrel lépnek be az el nem bukott lények örömébe és bölcsességébe, akik megosztják velük tudományuk és ismeretük kincseit, amelyet Isten műveinek szemlélése által nyertek a korszakokon át." (E. G. White, The Great Controversy pp. 677-678.) Az emberek bűneik által siralomvölggyé tették a Földet, azért szeretnének elmenni egy jobb hazába, hogy azt is megfertőzzék bűneikkel. Isten azonban e Földet ,,alkotta lakásul" (Ésaiás 45:18.) Az emberek számára, hogy lakozzanak az egész Földnek színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. (Apostolok Cselekedete 17:26.) Isten megengedte a végidőben az embereknek, hogy a tőle nyert nagy tudomány (Dániel 12:4) segítségével rövid kirándulásokat tegyenek Földünk lakatlan bolygóin, hogy jobban meglássák, milyen végtelen nagy a világegyetem és annak Teremtője. Mily parányi a mi Földünk az ő naprendszerével és bolygóival és mily parányi porszem az ember. A sok ezer és millió fényév távolságra lévő csillagokban és az Orion-ködön túl lévő harmadik égben. Isten városába csak akkor juthatunk el, akik a földön követték Jézust. Szívükben hordozták Isten országát és az Ő igazságát, jellemük átalakult Krisztus képmására, Isten kegyelmének átformáló ereje által. Krisztus igazságának szennytelen hófehér ruháját, amely egyedül tesz alkalmassá az űrutazásra a mennybe. Ismered-e az Isten országába vezető utat, ,,amely életre visz", mert tágas az a kapu, és széles azaz út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. (Máté 7:13-14.) Krisztus mindnyájunkat meghív egy csodálatos űrutazásra az Orion-köd űrén át a harmadik égbe, a Bárány menyegzőjére, a Jézus vére által megvásárolt ingyen és az űrutazásra alkalmas hófehér menyegzői ruhákat adja mindazoknak, akik elfogadták Jézust személyes Megváltójuknak, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. (János Jelenések 7:14.) ,,mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei" (Jelenés 19:19.) Ha szeretnénk helyet kapni az eljövendő világban, akkor akaratunkat alá kell rendelnünk Isten akaratának. Követnünk kell az ösvényünkre áradó világosságot... Életünk legfőbb célja legyen, hogy elkészüljünk a mennyei országba való bemenetelre. Senki se gondolja azt, hogyha megrontja Isten törvényét, akkor is beléphet a szent város kapuin... ,,Meg akarod-e látni a Királyt az Ő szépségében? Akarsz-e ,,nagy fehér királyiszék" körül állni? Akkor engedelmeskedj az Ő parancsolatainak, mert akik nem fogadják életük szabályává Isten törvényét, nem mehetnek be a mennybe." E. G. White, Manuscrip 31.1886. A csillagászok 1975 óta meglepetéssel észlelték, hogy az Orion Dicsőséges ködében változások, mozgások történnek, mintha csak figyelmeztetnének bennünket, hogy a mennyben is lázas készülődés folyik, mert a kegyelem ideje nagyon hamar lejár és Jézus befejezi közbenjáró szolgálatát. Jézus kijelentette, hogy lesznek jelek a napba, holdba és csillagokba és a földön a nemzetek szorongása a kétség miatt, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azok várása miatt, ami a föld kerekségére következnek: Mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. (Lukács 21:25-26.) Jézus megígérte követőinek: ,,Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek" (János 14:1-3.) Ha ott akarunk lenni Ővele a mennyben a mennyei hajlékokban, szívleljük meg figyelmeztető szavát:
,,Vigyázzatok, azért mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok. Azért legyetek készen ti is, mely, amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia." (Máté 24:42-44.)

,,Ilyeneknek kell lennetek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak." (II. Péter 3:11-14.)

Az Úr sürgetően kér: ,,készülj Istened elé, óh, lelki Izráel" (Ámos 4:12.)

Miért halnátok meg...? ,,Térjetek meg azért és éljetek." (Ezékiel 18:30-32.)

 
 
1 komment , kategória:  A Menny kapuja  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 25 db bejegyzés
Összes: 1848 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 136
  • e Hét: 1056
  • e Hónap: 2543
  • e Év: 87200
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.