Regisztr塶i  Bel廧廥
skorpiolilike.blog.xfree.hu
"A szeretet 廥 a bizalom elv嫮aszthatatlanok! Egyik sem l彋ezik a m嫳ik n幨kl." Pn Marika
2016.01.12
Offline
Profil k廧em!
Linkt嫫am, Blogom, K廧t嫫am, Vide鏒嫫am, Ismer鰆eim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyz廥ek sz嫥a: 61 
聯rily Lajos: T彳 INTEGET
  2018-02-01 14:51:03, cst顤t闥
 
 

聯rily Lajos:
T彳 INTEGET


Hajnalban deret hint az 嶲i k幧.
Eltntetek m嫫, m鏦usok, pel幧?

Befogadott-e r嶲i odvatok?
Di鏙mt鏊 sz顤nyen megh瞵tatok.

Vajjon szigoru lesz-e teletek?
Szeretn幧 elaludni veletek.

Csak leln幧 barlangot, mely befogad,
hogy zsibbad嫳ba 闤jem gondomat.

Szikl嫳, v嶮 odut, hol alhatom,
hol nem tudom: van h墎or s atom.

Aludn嫥, m璲 indul a h-zene,
嶵er pataksz fel嶵resztene,

a bet闣飆t odut kibontan嫥,
kil廧n幧 廥 j nap ragyogna r嫥.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: Okt鏏eri s彋a
  2016-10-26 14:27:54, szerda
 
 聯rily Lajos:
Okt鏏eri s彋a

Ez itt a hervad嫳 tnd廨-vil墔a.
Akart嫮 l嫢ni sz廧 hal嫮t velem?
A Bkk飉-erd bs el嶲i奫a
sz廧, mint a hal嫮 廥 a szerelem.

F嫢鏊 f墏oz remegve sz嫮l a s鏌aj,
k驆飆tk l嫢hatatlan k憴 kasz嫮.
Az 墔akr鏊 a f闤rebbent rig鏎aj
teng髇ni m嶲 a holt irt嫳ba sz嫮l.

Lombj嫢 a gally, n憴d, mily k璥幨ve ejti,
holnap sz幨 indul, d霵t t嫥ad嫳,
holnaput嫕ra minden elfelejti,
milyen volt itt a v嶲s l嫙ad嫳.

Mint gyertya-csonkok roppant ravataln嫮,
t霵k闥 merednek dltan szertesz彋,
s a ny嫫, ez a kilobbant forradalm嫫,
v廨padra hajtja sz鰈e, sz廧 fej彋.

A partot fzek test鰎s嶲e 镽ja,
a tollforg鎩uk ritk癃ottan ing.
Halkan himb嫮 a horgom sztat鎩a,
nagyot csobbant a j嫢幧os balint.

F幯y-p嫳zma hull most messze, holt mez鬑g,
s a v瞵 egy percre hull嫥os hat嫫:
innen mosolyg partja tkr驆髇ik,
itt egy utols鏒 lobban m嶲 a ny嫫.

De tl, gyep幯 a ritkul bereknek
ijedt lombok rebbennek szertesz彋,
a sz幨 felettk p鏦sz嫮at lebegtet,
ezst p鏦sz嫮at 廥 ezst zen彋.

Az 鰆z h嫫f嫳 tnd廨e j嫫 a r彋en,
az hrj嫫鏊 sz鏊 a halk zene.
Most 嫢 fog j霵ni: 嫫ny幧嫢 s飆彋en
pall鏮ak 嫢veti a >jegenye."

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: Az 鰆zre v嫫j
  2016-10-08 19:08:11, szombat
 
 

聯rily Lajos:
Az 鰆zre v嫫j

Ny嫫on ne j嫫j az erd鰒. 掇zre v嫫j,
mikor fel nem verik turista-sz鏦,
arany ruh墎a 闤t驆ik a t奫
s a magasb鏊 megj a halk pir鏦.

Sz幨 j嫫 feletted, hossz s鏌aj,
b墔yadt sug嫫 bec憴i v幯 sz癉ed,
s a bronz erd, a Tizian-haj,
fledbe sgja: Most vagyok tied.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: Szeptemberi 嶲
  2016-09-26 11:48:52, h彋f
 
 

聯rily Lajos:
Szeptemberi 嶲


, szilv嫢 s sz鯷髆rt飆 廨lel,
gy霵y顤s嶲es f幯yes 鰆zel,
eged v幯 sz癉b鯷 is kedvet csihol!
M嫫 napok 鏒a nem l嫢tam sehol
egy cigaretta-fstnyi felleget,
csak ezt a makul嫢lan csudak幧et.
Rengetegek legszebb szajk鏙b鏊
valaki minden k幧tollat kit廧ett
s bek嫫pitozta velk az eget.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: 掇zi rig鏚al
  2016-09-26 11:47:39, h彋f
 
 

聯rily Lajos:
掇zi rig鏚al

Megeste m嫫 a d廨 a bokros oldalt,
fenn vadld-幧 hz vadld-幧 ut嫕.
Ragyog az 鰆z. 宄 dalt hallok, rig鏚alt,
egy ritka lomb vadcseresznyef嫕. -
Ilyenkor cinke cserreg 廥 闥顤szem,
r嶲 hallgat bbosbanka- s gerlesz.
Ha p嫫taian s nem v嫫ja f廥zek-闤 sem,
mi廨t sz鏊 m嶲 a megt憝edt rig?
T嫕 jnius sug嫫-illzi鎩a
remegett 嫢 a b燢or lomb felett,
s att鏊 dalol a v闤gy r憝lt rig鎩a
ilyen 憝szak-t憝eszt 幯eket.
Nem is t憝ed: halkan sz鏊, mintha f幨ne,
k鐰 l a hangok tlfinom sor嫕,
mintha hnyt szemmel, 嫮m墎an zen幨ne,
egy 嫮om-鰆zben, 嫮om-fuvol嫕.
A hangja nem fog m嫥orral kitelni,
nagy l甏a nincs. S m嶲is, 璲y volna j:
am璲 a h鏹elh j霵, 幯ekelni,
mint az a r憝lt, holdk鏎os rig.


 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: 掇zi muzsika
  2016-09-26 11:45:34, h彋f
 
 聯rily Lajos:
掇zi muzsika

Galonya felett most a sz幨
az erd lelk彋 r嫙za-r嫙za.
Suhog嫳墎an megremeg
a vad嫳zh嫙 borona-v嫙a.

Aranyp幯z彋 a megrohant,
riad bkk jajgatva sz鏎ja.
A csapkodott, habos patak
piros levelek sztat鎩a.

Hiszt廨i嫳 hark嫮y sikolt -
Jaj, ha a ny嫫ba visszasz嫮lna...
Az szk飉 csonkfeny鰈 k驆飆t
a sz幨csap嫳t鏊 hull a m嫮na.

A dorongton a vihar
eszel鰆 p嫳ztorl嫕yt daloltat.
A szomsz嶮 m嫮nav廥z k顤l
bozontos medve szimatolgat.

Egyszer a sors odasodor.
Valami v嫫, tal嫕 a v嶲em.
A b幧ess嶲, borona-h嫙,
patakparti remetes嶲em.

A k霵yveket elhullatom,
egy lesz velem, Antigon t嫕.
甾t sz廧s嶲b鯷 csak marad
a havasi kl霵 plan彋嫕.

A napjaim vas嫫napok,
magam a l嫙as, r嶲i gyermek.
A bkk闥霵 nyestet lesek
s 顤l闥 moh嫕ak s epernek.

Ha vend嶲 j霵, vend嶲eim
p嫳ztorgyerek s esztena-l嫕ya.
R彋emnek sok vir墔a lesz,
nekem csak egy: a genci嫕a.

Ritkul a csokra s elmarad,
s甏 mad嫫 a h嫙ra r鞿pen.
K幧-szajk鏒ollas kalapom
megvizesl az 鰆zi k鐰ben.

Hl k鐰闥b鯷 h ered,
k幧 h鏒eteje lesz a h嫙nak.
Csereklye-tz. A farkasok
az Istensz幧en orgon嫙nak.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
簌RILY LAJOS: Szeptember
  2016-09-20 20:02:56, kedd
 
 
簌RILY LAJOS:
Szeptember

Jaj, ezek a hom嫮yos reggelek,
amikor minden v墔y a ny嫫 ut嫕 hal!
Huszon飆 憝e, f嫙鏀 kisgyerek,
az iskol墎a indultam ap嫥mal.

A kert f闤飆t m嫫 leng a szrke sz嫮,
h顤鐷ve g顤dl m嫫 a szomju hord.
A k髆aln嫮 lecsggedt fejjel 嫮l
s sziromtalan borzong a napraforg.

De tl a hegyr鯷 m嫫 a f幯y izen,
a nap hideg gy霵gy飉 lev幨re csillan,
s felgyjtja borzong, s飆彋 szivem,
mint egy hom嫮yos kis k顤t彋 a villany.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: Szeptemberi f嫜
  2016-09-17 19:33:03, szombat
 
 
聯rily Lajos:
Szeptemberi f嫜

Bkk闥 smaragd sz璯彋 erezve fent
az els p嫫 v顤飉 folt megjelent.
翼lunk. Kezedben k廥 k幧 vir墔.
Azt mondod: 掇z. Az els 鰆zi f嫜.
圢 azt mondom: V廨. V廨foltos vadon.
Elhullt a Ny嫫 a nagy vad嫳zaton.
Amerre vitte buggyan seb彋,
b燢oros v廨e freccsent szertesz彋.
Ahol a nyom-veszt boz鏒hoz 廨t,
hogy t幧ozolta, n憴d, a dr墔a v廨t.
S m璲 v廨nyom嫕 vad sz幨-kop csahol,
h顤鐷ve 飉szeroskad valahol.


 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: T幨i reggel
  2016-01-17 10:14:19, vas嫫nap
 
  聯rily Lajos:
T幨i reggel


K鐰ben ember haladt.
P嫕c幨os h harsant a sly alatt.

Szakadt a f嫢yol: hegytet鰎e 廨t.
Nap villogtatta bkkcserj幯 a d廨t.
Gallyak h鏏arlangj墎a cinke sz嫮lt,
f幯y sz嶮癃ette s egy napos titok,
s dermedt rgy-csipker霩sik嫜 k驆飆t
dalolt:
- Nyitni fog, - nyitni fog, - nyitni fog!...

Feje felett
azr-k幧 szajk-toll csillant a f嫕
s h鏦rist嫮yos lett kalap 廥 kab嫢:
a rikoltozva rebben mad嫫
leverte r a cifra bkk hav嫢.

S amerre j嫫t:
hegyek ontott嫜 r a napsug嫫t
s h-szikra k嫚r嫙tatta, - milli嫫d ! ...

K鐰 v嫫ta lent.
A k鐰be visszament
s h嫙墎a t廨t derlt aszk彋ak幯t.

K彋 szemben a csod嫮koz嫳 kigylt:
- S飆彋 ember, honnan hozol ma f幯yt?
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
聯rily Lajos: T幨i reggel
  2016-01-05 18:06:06, kedd
 
  聯rily Lajos:
T幨i reggel


K鐰ben ember haladt.
P嫕c幨os h harsant a sly alatt.

Szakadt a f嫢yol: hegytet鰎e 廨t.
Nap villogtatta bkkcserj幯 a d廨t.
Gallyak h鏏arlangj墎a cinke sz嫮lt,
f幯y sz嶮癃ette s egy napos titok,
s dermedt rgy-csipker霩sik嫜 k驆飆t
dalolt:
- Nyitni fog, - nyitni fog, - nyitni fog!...

Feje felett
azr-k幧 szajk-toll csillant a f嫕
s h鏦rist嫮yos lett kalap 廥 kab嫢:
a rikoltozva rebben mad嫫
leverte r a cifra bkk hav嫢.

S amerre j嫫t:
hegyek ontott嫜 r a napsug嫫t
s h-szikra k嫚r嫙tatta, - milli嫫d ! ...

K鐰 v嫫ta lent.
A k鐰be visszament
s h嫙墎a t廨t derlt aszk彋ak幯t.

K彋 szemben a csod嫮koz嫳 kigylt:
- S飆彋 ember, honnan hozol ma f幯yt?

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily Lajos k闤t廥zete  
     1/7 oldal   Bejegyz廥ek sz嫥a: 61 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog keres


Bejegyz廥ek
ma: 0 db bejegyz廥
e h鏮ap: 255 db bejegyz廥
e 憝: 946 db bejegyz廥
珺szes: 53697 db bejegyz廥
Kateg鏎i嫜
 
Keres廥
 

bejegyz廥ek c璥eiben
bejegyz廥ekben

Arch癉um
 
L嫢ogat鏦 sz嫥a
 
  • Ma: 0
  • e H彋: 0
  • e H鏮ap: 62684
  • e 屴: 301242
Sz鏒嫫
 
Blogok, Vide鏒嫫, Sz鏒嫫, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudj嫢ok?, Online Szerencseker幧, J饘 Pl嫙a, Receptek, Eg廥zs嶲, Praktik嫜, J鏒幧ony hat嫳ok, H嫙ilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.