Regisztráció  Belépés
1vargaildyko.blog.xfree.hu
...Légy, amivé legszebb hajlamaid által válhatsz - de elsősorban maradj ember. (Tatiosz) Tücsök Ildykó
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/162 oldal   Bejegyzések száma: 1616 
Napi Áhítat: EGY NAP ÁLDÁSAI
  2014-04-30 15:43:47, szerda
 
 

A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,15-17.

EGY NAP ÁLDÁSAI

Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. (Zsolt 16,7-8)

Amikor a férjem magamra hagyott a három gyerekkel és a jelzálogteherrel, azt hittem, az életem elviselhetetlenné vált. Soha nem volt elég időm, pénzem, vagy segítségem, hogy elviselhessem a mindennapokat. Küzdöttem az önsajnálat ellen, különösen, amikor azt láttam, hogy körülöttem mindenkinek csodálatos élete van. Egy nap olvastam valakiről, aki minden nap végén keresett három dolgot, amiért hálás lehet aznap. Elhatároztam, hogy én is így teszek.
Először csak olyan egyszerű dolgokra gondoltam, mint a villamos áram és a meleg víz. Azután észrevettem, hogy a teljesen magától értetődő dolgokat választottam, és hogy ezekért valóban hálásnak kellene lennem. Ahogy naponta folytattam ezt a gyakorlatot, egyre könnyebben ment, és egyre több hálára okot adó dolgot fedeztem fel. Megtanultam hálás lenni egy barát telefonhívásáért, a frissen nyírt fű illatáért, gyermekeim kacagásáért, és az ételért a vacsoraasztalon. Ez a háládatos lelkület segített észrevennem, mennyi áldást ad nekünk Isten naponta, amelyekre olyan ritkán emlékezünk. Cserébe a háládatos lelkület könnyebbé tette terheim elhordozását.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy szemünk és szívünk mindig nyitva legyen a naponta küldött áldásaidra. Ámen.

Ma melyik három dologért lehetek hálás?
Sally Berry (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐKÉRT ÉS GYERMEKEIKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: TERVEK
  2014-04-29 12:24:50, kedd
 
 

Ekkor így szólt Jézushoz valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!" De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?" Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg." Aztán példázatot mondott nekik: "Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag."

Lk 12,13-21.

TERVEK

A gazdag így szólt: Ezt teszem: lebontom csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! (Lk 12,18-19)

Mindannyian készítünk terveket. Megtervezzük a szabadságunkat, a helyet, ahol lakni fogunk, a munkahelyünket, terveket készítünk gyermekeink számára, a nyugdíjas éveinkre. Az élet azonban bizonytalan. Valójában még azt sem tudjuk, hogy holnap mi fog történni. A kirándulásokat törölni kell a rossz időjárás miatt, a szabadságot betegség miatt el kell halasztani. Csak terveket tudunk szőni a gyermekeinkről, ők pedig majd maguk választanak. A jövő bizonytalansága ellen megpróbáljuk körbebástyázni magunkat. Egészségbiztosítást, autókat és házakat vásárolunk. Tervezünk és spórolunk a nyugdíjas éveinkre.
Jézus elmond egy történetet egy gazdaemberről, aki szintén tervezett. Csűröket épített a gabonája számára, és tervezte, hogyan fogja élvezni a könnyű életet. De nem érte meg, hogy élvezhesse munkája gyümölcsét. Jézus levonja a következtetést: "Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag" (Lk 12,21). A hívő ember többet lát az életben, minthogy csak biztosítsa magát a csapások ellen. Úgy tervezi, hogy olyan dolgokban legyen gazdag, melyek számítanak Isten szemében, semhogy az anyagiakban.

Imádság: Drága Istenünk, segíts úgy tervezni életünket, hogy bizodalmunk benned legyen és ne a földi javakban. Ámen.

Hogyan tervezzük meg ma a holnapot Istennel?
Anne Rasmussen (Somerset, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A PÉNZÜGYI TERVEKET KÉSZÍTŐKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: ISMERED A NEVEM
  2014-04-28 11:49:14, hétfő
 
 

"Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik."

Jn 10,1-5.

ISMERED A NEVEM

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38-39)

A szanatóriumban voltam édesanyámat látogatni, és egy idősebb férfi lépett hozzám, hogy beszélgessen velem. Azt mondta, kilencen voltak testvérek, és édesapja az utolsó éveiben megvakult. "Tudja," - mondta nekem - "annak ellenére, hogy nem látott, mind a kilencünket felismert, a hangunk alapján." A vakság nem akadályozta őt abban, hogy ismerje és szeresse gyermekeit.
Hasonlóképpen Jézus ezt mondta nekünk: "én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem" (Jn 10,14). A Róm 8-ban Pál emlékeztet, nincs semmilyen akadálya annak, hogy Jézussal kapcsolatban legyünk, ha elfogadjuk és megismerjük őt.
A vakság nem akadályozta meg az idős úr apját abban, hogy ismerje gyermekeit. Milyen jó tudni, hogy semmi nem akadályozhat minket, hogy kapcsolatban legyünk Mennyei Atyánkkal!

Imádság: Köszönjük, drága Istenünk, hogy ismersz minket, és kapcsolatba akarsz lépni velünk. Hálásak vagyunk, hogy semmi sem állhat a szereteted útjába. Ámen.

Semmi sem zavarhatja meg Isten irántunk való szeretetét.
James R. Hayes (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A VAKOKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: A FUTÁS
  2014-04-27 12:47:09, vasárnap
 
 

Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek; ellenben amire eljutottunk, aszerint járjunk.

Fil 3,12-16.

A FUTÁS

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,31)

Egyik este elmentem futni. Belélegeztem a hideg, csípős téli levegőt, egész testem átfagyott. A megállási pontom a lemenő nap sugarai között látszott; de a lábizmaim sajogtak, szívem kalapált. Tovább kell mennem! - emlékeztettem magam. A megállás gondolata átsuhant az agyamon, de eltökéltem, hogy végigcsinálom.
Olykor a sportversenyeken a futók úgy érezhetik, nem bírják tovább. Gyakran az atléták lépést tartanak másokkal és tekintetüket egy távolabbi tárgyra irányítják, ami a célt jelképezi. Ez igaz lehet lelki utunk keresésére is. Isten megáldott bennünket olyan emberekkel, akik közel állnak hozzánk, és segítenek megtartani hitünket. Az Úrra tekintünk, aki azt ígéri, hogy erőt ad nekünk, míg el nem érjük célunkat.
Ha életünk Krisztusban való célja felé haladunk, futásunk minden lépése értékes lesz. Most azonban imádkozhatunk Pálhoz hasonlóan: Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába (Fil 2,16).

Imádság: Drága Istenünk, kérünk, add meg nekünk a szükséges erőt, hogy célba érhessünk. Ámen.

Isten soha nem hagy el bennünket, mindvégig velünk tart.
Candace Yvonne Feaser (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A MARATONI FUTÓKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: TISZTÁRA TÖRÖLVE
  2014-04-26 10:18:17, szombat
 
 

Benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

Kol 2,9-15.

TISZTÁRA TÖRÖLVE

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. (ApCsel 3,19)

Támadó szavak - gőgösek, ridegek és lehangolóak - voltak az épület falára firkálva. Aztán jött valaki egy doboz festékkel, és átfestette vele a szavakat. A fal szép tiszta, tetszetős lett.
Életem során Istent bántó szavak, viselkedési módok és állásfoglalások vésődtek lelkembe. Ezek gyakran eszembe jutottak, különösen, amikor elkezdtem keresni Istent. Hogyan tudna Isten, aki igazságos, elfogadni engem minden erkölcsi és lelki graffiti-vel szennyezett életemmel?
Aztán hallottam Jézus Krisztusról és a keresztről. Jézus látta kudarcaim és vétkeim lajstromát, és megfizetett értük. Nemcsak bűneimet bocsátotta meg, hanem szívemet is tisztára törölte. Krisztusba vetett hitem által, miszerint ő az Uram és Megváltóm, kaptam egy új kezdetet és egy új célt. A Kálvária a bűnök érvénytelenítésének jelképe. Az Úr előtt tiszták vagyunk.

Imádság: Köszönöm neked, drága Istenem, hogy életemet megtisztítottad Jézus kereszthalála által. Hadd legyen életem neked tetsző, igéd szerint való, a Szentlélek erejével támogatott. Ámen.

A kereszt azt hirdeti, hogy megtisztultunk.
Raymond N. Hawkins (Tasmánia, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ISMERIK JÉZUS KRISZTUST!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: TISZTÁN LÁTNI
  2014-04-25 13:22:53, péntek
 
 

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált:
Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,
még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.
A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.
Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

ApCsel 2,1-4,14-21.

TISZTÁN LÁTNI

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (Jn 16,13)

Az öregedés egyik sajnálatos következménye, hogy szemüveg nélkül nem tudunk olvasni. A férjemmel beszereztünk jó néhány olvasószemüveget, és stratégiailag elhelyeztük őket szerte a házban, hogy elolvashassuk a szavakat a telefonkönyvben, az újságban vagy a számítógépen. Nagyítás nélkül a szavak összemosódnak a lapon, és nem vagyunk képesek kisilabizálni őket, hogy megtudjuk, amit szeretnénk.
Jézus halála után tanítványainak látása korlátozott volt. Jézusra támaszkodtak, ő vezette őket, és megmutatta nekik, hogyan teljesedtek be az írások őbenne. Noha tudták, az a küldetésük, hogy továbbvigyék Jézus tanítását, hogy Jézus nélkül is megvilágítsák az utat, látásukat a kétség és zavarodottság felhői homályosították el. Amikor Isten elküldte Szentlelkét, újra tisztán látták a Szentírás ígéreteit. Isten ugyanezt teszi velünk is. Ha elfogadjuk a Szentlélek ajándékát, akkor meglátjuk a megoldást problémáinkra és az utat, melyen haladnunk kell.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy elküldted Szentlelked, hogy vezessen minket. Adj nekünk türelmet, amikor keressük utadat! Ámen.

Az élet világosabbá válik a Szentlélek szemüvegén át nézve.
Joni Melnick (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A LELKI VEZETŐKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: CSAK ADDIG, AMÍG LÁTUNK
  2014-04-24 10:11:53, csütörtök
 
 

Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy!
Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat.
Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.
Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol.
Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök.
Mert az ÚRban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától.

Péld 3,21-26.

CSAK ADDIG, AMÍG LÁTUNK

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)

Sok évvel ezelőtt nagymamám egy kenuban utazott az észak-kanadai erdőség vadonjában. A vezetője, egy idős indián férfi vitte őt csónakon egy félreeső helyen. Alkonyodott, és nagymamám már korábban észrevette, hogy a férfi szürke hályogban szenved. Kicsit félve kérdezte meg vezetőjét, hogy nincs-e szüksége segítségre, hogy lássa a folyópartot. Az idős vezető mosolyogva válaszolt "Nem, de köszönöm. Egy ideje megtanultam, hogy csak addig menjek, amíg látok, és ha ott vagyok, akkor máris annyival tovább látok."
Évekkel korábban hallottam ezt a történetet, amikor még fiatal voltam, de csak mostanában értettem meg igazán.
Feleségem tüdőrákban szenved (és bátran küzd). Az elmúlt öt évben a betegség mindig jelen volt. Sok orvos segített, kemoterápiával és sugárzással, de a betegség állandó kísérőnk maradt.
Feleségem és az én harcom is engedni, hogy a kezelések addig vigyenek bennünket, amíg látunk. Utána pedig az új látással és az új eredményekkel megküzdeni azzal, amit a következő nap hoz. A megnyugvásunk az, hogy nem vagyunk egyedül! Jézus, a világ világossága van velünk.

Imádság: Drága Atyánk! Köszönjük neked Krisztust, a mi világosságunkat és vezetőnket. Segíts követni őt, hogy megtaláljuk az utat az örömteli életre. Ámen.

Néha Isten csak annyit enged látnunk, amennyit szükséges, hogy lássunk.
E. H. (Tuck) Eudy (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A TÜDŐRÁKKAL KÜZDŐKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: BÁTORSÁG BEVALLANI
  2014-04-23 11:42:17, szerda
 
 

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.

1Jn 1,5-10.

BÁTORSÁG BEVALLANI

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. (1Jn 1,9)

Mindennél jobban féltem attól, hogy hibákat követek el. Ha véletlenül valamit elrontottam, hallgattam róla és reméltem, hogy senki sem jön rá.
Az ötvenes éveimben kerültem az üzleti szférába. Egy nap valaki hibázott munka közben, és a főnök már közölni akarta a felelőssel, hogy nem tolerálja a hibákat. Óriási görccsel a gyomromban, odaléptem hozzájuk, és bevallottam: "Az én hibám volt, én nem adtam helyes információt." Csend lett a szobában. A főnököm hitetlenkedve nézett rám. Először féltem a szidástól, amit kapni fogok, de aztán éreztem, hogy megnyugszom. A hibám beismerése békességet hozott a lelkembe.
A bűnvallás békességet ad, és helyreállítja kapcsolatunkat az Úrral. Minél hamarabb bevalljuk bűneinket, annál kevesebb ideig feszül a fal Isten és közöttünk. Ha nem ismerjük be a hibáinkat, akkor falakat építünk a személyes kapcsolatainkban is. Az emberek, akik ellen vétünk, talán soha nem jönnek rá, hogy a mi hibánk volt, de a leleplezéstől való félelem tönkreteheti a barátságunkat. Az Istennel és emberekkel való megbékélés a bűnvallással kezdődik. Amikor beismerjük a tökéletlenségünket, felszabadulunk.

Imádság: Urunk, köszönjük a szabadságot, amit a bűnvallás hoz. Adj erőt, hogy kiemelkedhessünk a bizonytalanságunkból, és be tudjuk ismerni, ha tévedünk. Ámen.

Az őszinte szív egységre vezet Istennel és másokkal.
Cathy Stewart (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET ÁRTATLANUL GYANÚSÍTANAK!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: ÚTON A SEGÍTSÉG
  2014-04-22 11:00:20, kedd
 
 

A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;
ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.)
Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.
Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.
Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)
Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön.
Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.
A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

Zsolt 46,1-11.

ÚTON A SEGÍTSÉG

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. (Zsolt 46,2)

Egy magas hegygerinc tetején élünk, ahonnan nagyszerű panoráma nyílik a Great Smoky-hegységre. Bizonyos időközönként a közeli egyetem mentőhelikopterének zúgása zavarja meg az idillt, ha a gép sérülteket szállítva repül a kórház felé.
Eleinte nagyon idegesített minket a zaj. Az idő múlásával rádöbbentünk, hogy a helikopter súlyos sérülteket szállít, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Így minden alkalommal, amikor meghallottuk a helikopter zúgását, imádkoztunk az utasokért és mindazokért, akik részt vesznek a mentőakcióban, hogy minden jól és Isten terve szerint alakuljon.
Később megértettük, hogy milyen bátorító üzenet ez a zúgás. A mentőhelikoptert súlyos esetekhez küldik. Tehát maga a tény, hogy a gép zúg és repül, azt jelenti, hogy úton a segítség.
A Zsolt 46,2 arra emlékeztet, hogy "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." Továbbra is imádkozunk a helikopterért és azokért, akik benne vannak, de azért is hálát adunk, hogy Isten jelen van, oltalmat és erőt adva mindazoknak, akiknek szükségük van rá.

Imádság: Csodálatos, gyógyító Istenünk! Hálásan köszönjük szerető gondoskodásodat, és mindazokat, akik a te szereteted eszközei ebben a világban. Ámen.

Isten reménységet ad a félelem és kétségbeesés idején.
Richard Armbrister (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A HELIKOPTERES MENTŐALAKULATOKÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
Napi Áhítat: CSAK ÉVENTE EGYSZER?
  2014-04-22 10:58:10, kedd
 
 

Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között: "Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?" Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek." Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.

Mk 16,1-8.

CSAK ÉVENTE EGYSZER?

Amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt?" (Lk 24,5)

Vasárnap reggelenként istentiszteletre megyek, nem is tudom máshogyan elképzelni a vasárnapot. Sokak számára nem ez a vasárnapi program, húsvétot és karácsonyt kivéve.
A tavaly húsvéti istentisztelet után beszélgettem néhány látogatóval. "Nekem tetszett!" - mondta egy harmincas férfi. "Ha az istentisztelet mindig ilyen lenne, mint most, valószínűleg rendszeresen járnék." Két fiatal gyülekezetbe járó család is csatlakozott a beszélgetéshez. "Pedig ez mindig ilyen" - mondták - "ez a hely mindig élő, pont ez a húsvét lényege."
A beszélgetésbe mélyedve hagytam ott a látogatókat és az élettől lüktető gyülekezeti tagjainkat, de nem tudtam kiverni a fejemből a szavaikat. Jézus követőinek mindig élőknek kell lenniük. Ez a húsvét lényege.

Imádság: Istenünk, segíts emlékeznünk arra, hogy a húsvét egy eleven, lüktető életre hív. Hadd elevenítsen minket ez az élet minden nap! Ámen.

Hogyan segíthetném a gyülekezetemet, hogy élő közösséggé váljon?
Derek Maul (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK KRISZTUS TESTÉNEK A FELÉLEDÉSÉÉRT!Link
FORRÁS: http://www.csendespercek.hu
Link


 
 
0 komment , kategória:  Napi Áhítat...  
     1/162 oldal   Bejegyzések száma: 1616 
2018.04 2018. Május 2018.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 100 db bejegyzés
Összes: 104010 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2050
  • e Hét: 7877
  • e Hónap: 205406
  • e Év: 1132683
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.