Regisztráció  Belépés
ronix.blog.xfree.hu
"Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít - de kell, hogy példa is légy hordozva mások terhét. Csapóné Ágoston Veronika
2008.06.27
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
ÁHÍTAT - Jézus szenvedése 4.
  2013-03-28 22:29:33, csütörtök
 
  ÁHÍTAT

Jézus szenvedése 4.

,,Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!"

Az evangéliumoknak legmegrázóbb része Urunknak a kereszten elhangzott kiáltásai, imádságai. Ezekre emlékezve szeretnénk ezekben a napokban a fenti Igénknek alapján Megváltónkat magasztalni, bűnbánatunkat kifejezni, és könyörgésünket elmondani, És amikor az Isten Fiának a várban, kínban gyalázatban elmondott szavaira gondolunk, a kereszthez közeledve, - Mózeshez hasonlóan le kell vetnünk a hétköznapok saruit,azaz minden közömbösségünket, mert szent ez a terület, minden keresztyén számára!

1./ A fenti Ige Jézus első kiáltása a kereszten. Ilyenkor a megfeszítettek a történetírók tanúsága szerint rettenetes átkozódásba kezdtek, Urunk pedig bűnbocsánatot kér azoknak, akik keresztre feszítik Őt. Ez a rövid imádság három fontos gondolatot tartalmaz:
- Figyelemre méltó az, hogy Jézus ebben az őrjítő fájdalomban is az Atyához fordul,
- mint Főpap a bűnösökért imádkozik,
- ahogy a kérését indokolja.
Be kell vallanunk, hogy ezek a szavak a mi gondolkodásunkat túlhaladják.
Isten meghallgatta ezt az imádságot?
Megváltónk könyörgése, közbenjárása csak a hóhérjaiért szólt, vagy azokért is akik Őt kivégeztették? Isten szentsége, igazsága nem lesz meggyalázva azzal, ha nem bünteti meg az Ő Fiának gyilkosait?

2./ Nagy ellentét. Jézus keresztjével szemben ott állnak a Nagy Tanács, a Sanhedbin tagjai, akik vallásos emberek voltak, de most kárörvendve nézik a Názáreti halálos vergődését. A bosszúvágyuk olyan nagy volt, hogy megfeledkezve méltóságukról, a tehetetlen haldoklót gúnyolják, csúfolják. .A csőcselék természetesen utánozza őket, azt gondolva, hogy a papoknak és a vezetőknek a magatartása helyes. Felszólították, hogyha tud, szálljon le a keresztről, hiszen Ő az Isten Fia, a Messiás! Jézus pedig ezekért a gyűlölettől megszállt emberekért imádkozik! A Szentírást ismerő papoknak észre kellett volna venni ezt a nagy ellentétet! Észre kellett volna venniük, hogy a zsoltáríró szavai szerint csúfolódásuk aljas és gonosz! ,,Akik engem látnak, mind csúfolnak rajtam" (Zsolt. 22:8.) Ezek az emberek vakok voltak! Nem látták a nagy ellentétet az ellenségeiért imádkozó Jézus és a gyűlölettől eltorzult önmaguk között. A maguk módján vallásosak voltak, tudtak Istenről és az életük mégis tele volt hazugsággal, csalással, gyűlölettel!

3./ Jézus kiáltása, közbenjáró imádsága nem volt hiábavaló! A kivégzést vezető római századost annyira megrendítette, hogy így kiáltott fel: ,,Bizony, ez az Isten Fia volt!" Nagyon valószínű, hogy az egyik lator is ennek köszönhette megtérését. Arról nincs tudomásunk, hogy Isten milyen kegyelmet adott Jézus ellenségeinek, de az Őt gúnyoló tömegről ezt írja Lukács: ,,Az egész sokaság, amely e dolgok látására mentek oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtért." (Lukács 23:48.)

Adjunk hálát Urunk irgalmáért, és hogy a kereszten értünk is imádkozott!

Imádkozzunk azért,
- hogy a körülöttük élő, Krisztust csúfoló világból még sokan megtérjenek,
- hogy ezekben a napokban sokan megértsék a kereszt üzenetét,
- az ünnepi szolgálatért,
- a Billy Graham evangélizáción megtért testvéreinkért,
- Európa békéjéért, hazánk sorsáért!

łSzabó Andor Metodista lelkész - Áhítatok
Emailbe kaptam - leányától Bogdálné Szabó Márta Katalintól - KÖSZÖNÖM KATIKA!
 
 
1 komment , kategória:  Szabó Andor - Áhitat  
MENNYBEMENTEL ünnepe!
  2012-05-17 13:28:41, csütörtök
 
  A mennyei lakóhely

,,Az én Atyámnak házában sok lakóhely van, ...elmegyek, hogy helyet készítsek néktek."
János ev. 14:2.

Mennybemenetel ünnepe! Szürke hétköznappá tette az elmúlt évtizedek hitetlensége. Azoknak viszont, akik Jézus Krisztusban bűnbánatot és örök életet nyertek, bátorító üzenettel teli ünnepnap. Jézus ezzel a pár szóval próbálja erősíteni a tanítványokat, hogy elérjék a mennyei célt.

1./ Az atyai ház. A tékozló fiú történetére kell gondolnunk, arra az otthonra, amit elveszített és elhagyott a könnyelmű fiú.
Jézus valójában a fenti Igével Péternek válaszol, aki megértette, hogy a Mester búcsúzik most tőlük, és ezért aggódva kérdezi: ,,Uram, hová mégy?" (János 12:36.) A felelet nem csupán Péternek szól, hanem mindenkinek: Elmegyek, helyet készítsek néktek!
Isten Fia szeretetét bizonyítja ez az ígéret, mert Ő nem akart egyedül élni és uralkodni az Atya dicsőségében, hanem az Ő helyét, dicsőségét meg akarta osztani mindazokkal, akik hit által az övéi.
A világháború rettenetes viharaiban nagyon sok gyerek elvesztette szüleit és otthonát. Az árvaházak megteltek és nagy gondot jelentett ezeknek az árváknak a gondozása. Több millió ember ma is lelkileg hasonló sorsban, él, céltalanul, mivel nem tudja, nem ismeri Urunk ígéretét: ,,Ahol Én vagyok, ti is ott legyetek."(János 14:3.)
2./ Sok lakóhely van ott, azaz emberi ésszel fel sem fogható dicsőség, bőség, és erről Pál azt írja: ,,Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek." (1. Kor. 2:9.) És még ezt írja: ,,Tudjuk, ha mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált örökkévaló házunk a mennyben." (2.Kor.5:1.)
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezeknek a drága ígéreteknek feltételük van! Jézus világossá tette a tanítványok számára azt, hogy Ő miért megy az Atyához, számtalanszor bizonyságot tett az Atya szeretetéről és a tanítványok három év után sem ismerték meg az Urat igazán. (János 14:9.)
Tamás őszintén bevallotta: ,,Uram, nem tudjuk, hova mégy, mi módon tudhatjuk az utat? (János 14:5)
Jézus türelmes, megbocsátó szeretete mégis legyőzte Tamást, megismerte Jézusban az utat a mennybe, azt a lakóhelyet, amelyet Isten szeretet neki is készített.
3./ János apostol a Jelenések Könyvében ezt írja: ,,Ezek után láttam egy ajtó a mennyben..." (Jel.4:1.) és a következőkben beszámol arról, amit elragadtatásában látott és hallott.
Urunk ígérete vált valóra, amit Nátánáelnek mondott: ,,Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget." (Ján1:52.)
Jézus valóban megnyitotta az eget, amikor ezt a csodálatos ígéretet tette: ,,Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek" és azt is jelenti, hogy Isten végtelen szeretete, mint tékozló fiú atyjának irgalmas szeretete vár minket!

Egy modern tékozló fiú, akinek bár jómódú szülei voltak, elszökött hazulról, teljesen elzüllött és olyan nyomorba került, hogy betörővé vált.
Mikor már semmije sem volt, belopódzott a szülői házba, és feltörte édesapja pénztárát is. Ott megtalálta apja végrendeletét, és abban az ő neve is szerepelt. Szégyenkezve gyalázatos életén, felkiáltott: Apám még mindig szeret!? Ez arra késztette, hogy teljesen megváltozzon!
Jézus mennybemenetele is értünk történt. Atyánk örökkévaló szeretete hazavár minket!

Adjunk hálát azért, hogy nekünk is helyet készít az atyai házban.

Imádkozzunk azért,
hogy jobban megérthessük az Atya szeretetét,
hogy testvéreink és barátaink üdvösségét, örök életét jobban tudjuk munkálni,
hogy jobban meglátszódjon rajtunk, hogy mi a menny felé igyekezünk (Kol. 3:2),
hogy gyülekezetünk lélekben és létszámban gyarapodjon!

łSzabó Andor Metodista lelkész - Áhítatok
Emailbe kaptam - leányától Bogdálné Szabó Márta Katalintól - KÖSZÖNÖM KATIKA!
 
 
0 komment , kategória:  Szabó Andor - Áhitat  
Három kereszt a Golgotán
  2010-04-03 16:06:34, szombat
 
  Három kereszt a Golgotán
Lukács 23: 39-43.

Ezekben a napokban sokan megállunk gondolatban az Úr Jézus keresztje előtt. Az evangéliumok szerint Megváltónkkal együtt két gonosztevőt is megfeszítettek. Három halállal
vergődő embert láthatunk itt, az örökkévalóság kapujában.

Az egyik gonosztevő a bűneinek sötétségéből érkezik ide, nem érzi múltjának sötét terhét. A világtörténelem legnagyobb csodája történik meg mellette, egészen közel van az Isten Fiához, egészen közel van hozzá a bűnbocsánat, és mégis a kárhozatba rohan. Gyalázza, szidja azt, aki őérte is meghalt, átkozza Jézust, mert nem hosszabbítja meg bűnös életét, így nem folytathatja gonoszságát. Urunk erről mondja: ,,Meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek, hogy én vagyok!" (János 8:24.) Számosan, ki tudja mennyien halnak meg így!

A másik gonosztevő először társához hasonlóan viselkedett, de az ugyanazokat a kínokat szenvedő Jézusban felismerte a messiást, aki a hóhérokért, az ellenségeiért is tudott imádkozni. Lehet, hogy sokat hallott a Názáreti Prófétáról, a rettenetes fájdalmak között édesanyjára is gondolhatott, amikor Jézus imája az élő Istenre emlékezteti őt. Ebben a vergődésben bűnbánatra jut, és Jézushoz menekül: ,,Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a Te országodban!" (Lukács 23: 42.) Ez az ember a sötétségből jött, de Jézussal együtt mehetett be az örökkévalóságba!

A harmadik kereszten ugyan az Isten Báránya átokká lett érettünk, vállalva az egész világ bűneit, sötétségét, nyomorúságát, mégis az Isten szeretetének a fénye ragyogott fel ott minden bűnös ember számára! Szabad az út Istenhez, mert valósággá lett az, amit Jézus mondott: ,,Ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok". (János 12:32.)
Ha tehát gondolatban, - hitben Urunk keresztje előtt megállunk, érezni fogjuk az Ő vonzását, megváltásának erejét, kegyelme kiáradását. S ha ott a Golgotán valóban, mint megtért gonosztevő hallottuk a keresztről szóló beszédet, akkor két irányba változni fogunk! Jobban fogunk törődni üdvösségünkkel és jobban fogjuk hirdetni azt, hogy Megváltónk mindenkiért meghalt! (2.Kor. 5:14-15.)
Protestáns őseinknek a Nagypéntek volt a legnagyobb ünnepük, legyen nekünk is az!
"Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön!"(1 Kor. 11:26.)

Szabó Andor
Metodista lelkész - Áhitat
 
 
0 komment , kategória:  Szabó Andor - Áhitat  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 230 db bejegyzés
e év: 2684 db bejegyzés
Összes: 34950 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 145
  • e Hét: 145
  • e Hónap: 42529
  • e Év: 788151
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.