Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 58 
Vargha Gyula: Új életkezdés.
  2018-02-15 07:43:24, csütörtök
 
  Vargha Gyula:

Új életkezdés.


Ε kirabolt, feldúlt, szomorú világban
Nincs semmi öröm;
Vén testem ezentúl sanyarú paraszti
Munkába töröm,
A gondolat éhes, vijjogó ölyvét
így tán megölöm.

Hajnali pírtól, míg az alkony elönti
Megint az eget,
Tűzze a tűző nap tűzzuhatagától
Felgyúlt meleget;
Öntözze özönnel sűrű verítékem
A néma rögét.

Föld néma rögét csak törni, gyötörni,
Mint néma barom,
Rá sem eszmélni, belőte az áldást
Hogy én csikarom.
Nem bánva, ha lankad kortul elernyedt
Vézna karom.

Éljek csak a percnek, többé ne gyötörjön
Se múlt, se jövő,
Égjek, ha emésztve a déli rekedt fény
Gyilkos heve nő,
S holnapi napszámhoz adjon erőt estve
A kis pihenő -

Év évre az évek, ha ugyan még vannak,
Így tűnjenek el.
Aztán, por a por közt, porladjon e sajgó
Kín-dúlta kebel,
Örök pihenéssel örök feledés csak,
Más semmi se kell.

Vérző Magyarország. 1928.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Betlehemi csillag
  2017-12-26 09:28:03, kedd
 
  Vargha Gyula:

Betlehemi csillag


Rég volt, hogy betelt az idők teljessége,
S angyalok hirdetek : >Embereknek béke !<
Majd két ezer éve, hogy üres a jászol,
S betlehemi csillag, te mégis sugárzol.

Te egyre sugárzol, de nem úgy, mint régen,
Hallgatag pusztában, fenn a magas égen,
Fényes arany nyílként a levegőt szegve
S napkelet bölcseit bíztatva, vezetve.

Leszálltai a földre, jó meleg szobákba,
Hol sok gyertyácskának lobog apró lángja ;
Nézed a kis Jézus gazdag ajándékát,
S kaczagó gyermekhad örömét, játékát.

A parányi gyertyák vidáman lobognak,
A parányi szivek boldogan dobognak,
S mint az áldozatfüst, az ég felé száll a
Szeretet, boldogság s öntudatlan hála.

Ártatlan gyermek szív, lágyabb a viasznál,
Oh hogy tisztaságod bája mit sem használ,
S rád a hitetlen kor nyomja saját képét,
Istentől elfordult dölyfét, kevélységét.

Hol van az erős hit s a komoly áhítat,
Építni a földről égbe vivő hidat ?
Betlehemi csillag, vajjon azért jössz-e,
Hogy eget a földdel te kösd újra össze ?

Vasárnapi Ujság 1890 december 21.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Dalolj
  2017-10-23 08:10:11, hétfő
 
  Vargha Gyula:

Dalolj


Tedd kötelességed,
Görnyedve hajolj,
S ha kín tüze éget:
Dalolj.

Némán te a jármot
Évszámra vonád,
Daltalanul járnod
Kár volna tovább.

Emeld föl a lelked,
Ha lankad a test,
S szárnyad ha emelhet,
Szállj, szállj örömest.

Szállj mind magasabbra
Az étheren át,
S gondoknak a rabja
Nem lészsz te tovább.

Nem hat föl a lárma
A gőzkör alól;
Álmok egét járva:
Dalolj.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Egy falusi temetőben.
  2017-09-21 07:42:45, csütörtök
 
  Vargha Gyula:

Egy falusi temetőben.


Kis falusi temetőben,
Egy kopár domboldalon,
Álltunk ketten agg apámmal.
Csend volt, méla nyugalom,
S szürke, nyirkos őszi ködtől
Párolgott a völgy s halom.

Lenn a völgyben a falucska,
Füst fölötte s lomba köd ;
Ott a kastély, büszke fővel,
Vén, komor hársak között . . .
Képe ősz apám szemében
Oly borúsan tükrözött.

Néztem, néztem, a hogy ott állt
A szelíd, a tisztes agg,
Mélázó, komoly szemekkel,
Elmerülve, hallgatag . . .
Majd megrezdült hó szakálla,
S felbuzogtak a szavak :

>Oh fiam, hogy ide jöttem,
Épen ötven éve ma.
Rég volt . . . Annak a világnak
Már alig van itt nyoma,
Egymagamban ugy maradtam,
Mint a mult idők roma.

Idegenül jöttem akkor,
Jöttem, hogy tovább megyek
De apám helytt apát leltem
És anyát anyám helyett,
Hű testvért is. Lehetett-é
Ide hagynom e helyet ? !

Drága lelkek ! . . . Az a kastély,
Oh be sok jó napja volt.
Nyilt magyar ház, nyilt magyar szív,
Ott a kedvnek árja folyt,
Színarany kedv . . . Még az égen
Semmi felhő, semmi folt.

Örökükben más az úr most.
S ők hol vannak ? merre, hol ?
Itt a kripta, ez feleljen,
Por közé vegyült a por;
S a ki még él, ősz fejével
Idegenben bujdokol . . .

De engem megálda Isten,
Sokkal érdemem felett,
Ada békét, nyugodalmat,
Egyszerű kis tűzhelyet,
S hű nőt, a kit mindig áldok,
És egypár jó gyermeket.

Itt maradnék köztetek még,
Itt maradnék örömest ;
Oh de válunk, érzem, érzem,
Nyugalomra int az est,
Nyolczvan év nehéz súlyától
Roskad már e gyönge test.

Itt, hol első kis fiacskám'
Rejti e parányi domb,
Ássatok majd itt nekem sirt,
S szivetek ne bántsa gond,
Oh, ha lelkem álma nem csal,
Látjuk egymást még viszont . . .<

Szólt, s elhallgatott. Sokáig
Némán álltam ott vele,
S míg fülem halotti ének
Zengésével volt tele,
Végig borzongatta lelkem
Az enyészet bús szele.

Budapesti Szemle. 1888.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Régi mandulavirágzás.
  2017-09-14 07:21:50, csütörtök
 
  Vargha Gyula:

Régi mandulavirágzás.


Napos szőlőhegy oldalában,
- Délesti nap ép oda vág -
Tetőtől-talpig rózsaszín ruhában
Pompáztak a mandulafák.

Varázslat a szemnek az ily kép,
Mikor virágban még a föld szegény ;
Garádparton a galagonya se nyílt még,
Sem a kökény.

A mandulavirág lehajolt hozzám,
Álmot sugalva,
S megsimogatta lágyan gyermek-orczám
A Dél fuvalma .

Nem suttogtak regét felettem
Nagy déli pálmák . . .
A mandulavirágból szőtte lelkem
Legelső álmát.

Budapesti Szemle. 1922.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Ébresztő
  2017-09-09 08:56:29, szombat
 
  Vargha Gyula:

Ébresztő


Még megmaradt egy kis darab
A régi magyar hazából;
De véreink sok milliója rab.
Az elszakított testvér és rokon
Felénk kezét epedve nyújtja távol,
Rablóhad ül tort a szent sírokon.

Nem volt soha egünk íly sötét,
Mohács, Világos ily gyászt nem hozott ránk.
Érezzük a halál fojtó ködét.
De nem fojt meg, mert élni akarunk!
Árpád silány, méltatlan népe volnánk,
Ha láncait szét nem törné karunk.

Romokba ezredév munkája dőlt.
A szent romot kezünk építse újra,
Henyén ne lásson senkit ez a föld.
Kalapács, véső, kapa és kasza,
S könyv a mi fegyverünk. S zászlónkra írva
Két szó ragyogjon: Isten és Haza.

Szeressük egymást, mert úgy áld a sors,
Nemzetrontó viszályokra most az ér rá
Ki vak, vagy önző, s aljas, céda, korcs.
Élő hit eddze már a gyermeket,
Tegye szívét lánggá, karját acéllá,
S fölkél a Nap megint a hegy megett!
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Leroskadás előtt.
  2017-08-28 07:29:48, hétfő
 
  Vargha Gyula:

Leroskadás előtt.


Sok volt a teher, gond, melyet viselek,
S egyszer csak a test majd azt mondja: elég;
Mint vén gebe, mely a hámnak neki-dől,
De kidől.

Szájtátva egész sereg állja körül;
A gazda sóhajt, a tömeg sem örül.
Kár érte. Habár csak rokkant talyigás
Az igás.

Az út közepén ha netán elesem.
Megérzik, a kiknek kenyerét keresem ;
De nekem jobb volna, hol gond se gyötör,
A gödör.

Gondok után oly jó : már gondtalanul,
Pihenni, aludni álomtalanul,
Feledni a szégyent, az arczpiritót
S a bitót.

A bitót, a melyre - hogy' tűri az ég ? ! -
Már vonja hazánkat a czenk, a pribék,
S vak éjbe napunk reménytelenül
Lemerül.

Pihenni, pihenni, ez egy csak az ír,
Nincs más menedék, csak a sír, csak a sír . . .
De sírba levágyni, csüggedt-keserűn :
Ma bűn.

El, gyáva halálvágy! Ma nem szabad az,
Tápláljon a bosszú, éltessen a dacz,
Vén karban is égjen rablót kiverő
Ifjúi erő.

Vasárnapi Ujság 1920. május 9.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: A nagy vízek partján.
  2017-08-03 07:04:09, csütörtök
 
  Vargha Gyula:

A nagy vízek partján.


Ki multba néz s jövőbe lát,
Mély víz alól
Hallhatja jól
A sorsanyák komor dalát.

Idő, nagy tenger, partodon
A jósdanát,
A sorsanyák
Fennhangu álmát hallgatom.

A jósdal egyre szomorúbb,
Míg szaggatott
Bús dallamot
A szél szilaj hárfája búg.

S amint a köd gomolygva száll,
Közéig, közelg,
Folyvást közelb,
Egy néma árnyék, - a halál.

Napkelet 1927. január
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Megnémulva
  2017-07-30 06:55:45, vasárnap
 
  Vargha Gyula:

Megnémulva


Meddő napok bús sivatagja.
Szélhordta elvesző nyomok;
Kiszáradt a dalok patakja,
Fölitta végkép a homok.

Rám, roskadt vállam nem kimélve,
Kor és gond kettős terhe ül,
S lelkem a hangtalan vak éjbe
Örökre némán elmerül.

Ha fenn, a fényes égi pálya
Magas zenitjén jár a nap,
Úgy tetszik, ormán mintha állna,
Azt véled, folyvást fennmarad.

De ha leszáll fáradt-unottan
A napnyugoti dombokig,
Már szinte szemmel látni ottan,
Gyorsan amint alábukik.

Napkelet 1927. január.
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
Vargha Gyula: Eltűnt ifjúság.
  2017-07-08 05:41:42, szombat
 
  Vargha Gyula:

Eltűnt ifjúság.


Tegnap még tavasz volt,
Bimbófakadás.
Zsongó méhe-kas volt
Érparton a hárs.

Fény, illat, igézet,
Szirmon, levelén ;
Hintetted a mézet,
Édes szerelem.

Ma már ősz van; sárga
A mező, berek,
Bokrán a madárka
Némán didereg.

Már csillog a dér, fagy,
Hervadt levelén . . .
Oly múlandó mért vagy,
Édes szerelem ! ?

Vasárnapi Ujság 1912. augusztus 11
 
 
0 komment , kategória:  Vargha Gyula  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 58 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 210 db bejegyzés
e év: 1113 db bejegyzés
Összes: 31010 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4178
  • e Hét: 51288
  • e Hónap: 159109
  • e Év: 742531
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.