Regisztráció  Belépés
1vargaildyko.blog.xfree.hu
...Légy, amivé legszebb hajlamaid által válhatsz - de elsősorban maradj ember. (Tatiosz) Tücsök Ildykó
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 118 
A művelődéshez való jog
  2014-04-16 12:33:28, szerda
 
 

A művelődéshez való jog

A művelődéshez való jog az egyik az alapvető emberi jogok közül. A jog biztosítja az ingyenes és kötelező általános iskolai tanulmányokat, a mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatást, illetve az általános iskolai oktatásból kimaradt személyek számára alapfokú tanulmányokat.

A művelődéshez való jog az oktatáshoz való hozzáférés mellett kizárja az oktatás terén bármilyen megkülönböztetést és magában foglalja az oktatási követelmények és elvárások megállapítását, illetve az oktatásban szereplők bizonyos mértékű anyagi támogatását. A művelődéshez való jog, amellett, hogy alapvető jog, más emberi jogok érvényesülésének alapvető feltétele és eszköze.

Az oktatáshoz való jogot a következő alapdokumentumok említik:

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (26. cikk)

A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya (13. és 14. cikk)

Az emberi jogok európai egyezménye (1. protokoll 2. cikk)

Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának felszámolásáról (10. cikk)
Egyezmény a gyermek jogairól (28. és 29. cikk)
Az ember és a népek jogainak afrikai kartája (17. cikk)
Az emberi jogok amerikai egyezményének San Salvador protokollja (13. cikk)
A művelődéshez való jogot többek között tartalmazza a Magyar Köztársaság Alkotmánya is (70/F. §), illetve Belgium és Hollandia alkotmánya is.

Európában a Felvilágosodás előtt, a 18. század végéig az oktatás elsősorban a szülők, illetve az egyház kötelessége volt. Csak a francia és amerikai forradalom idején vált az oktatás állami feladattá, közüggyé.

A reformok első számú gondolata az volt, hogy az állam, amennyiben aktív szerepet vállal az oktatás terén, segíthet a művelődést elérhetővé tenni. Ezt megelőzően a művelődés csak a gazdagok, a felsőbb osztályok számára volt elérhető.

Forrás: www.wikipedia.hu 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Szabadon mehetnek külföldre a magyar gyerekek
  2014-04-03 08:11:02, csütörtök
 
 

Szabadon mehetnek külföldre a magyar gyerekek

Az új polgári törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépését követően - ha a szülők között nincs erre vonatkozóan vita - már nem lesz szükség gyámhatósági jóváhagyásra a gyermek tartós külföldre távozásához.

Változás az is, hogy az új Ptk. a külföldön tartózkodás céljához kötötten írja elő a szülői engedélyt: "a gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön".

Ha a gyermek letelepedés céljából távozik külföldre, akkor a másik szülőnek kifejezetten a külföldön történő letelepedéséhez kell hozzájárulnia. Az erre vonatkozó információ másik szülőtől való visszatartása a gyermek jogellenes elvitelének megállapítását és visszavételének elrendelését vonhatja maga után - közölte a lap megkeresésére az igazságügyi tárca.

Mindez nem jelenti azt, hogy a külföldre költöző családoknak ne kellene továbbra is jelezniük a magyar hatóság felé ezt a szándékukat: gyámhivatali engedélyre ugyan nem lesz szükség, de a jegyzőnél közölni kell, hogy a gyerek máshol teljesíti a tankötelezettséget, a járási hivataloknál pedig jelezni kell a lakóhely megváltozását - írta a Népszabadság Gaál Edina családjogi ügyvédre hivatkozva.

MTI
 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Fotózás
  2014-03-21 12:39:37, péntek
 
 

Fotózás

A fényképekre vonatkozó szabályoknál nem olyan nagy a változás, mint ahogy azt a (bulvár)média betálalta. Az adatvédelmi törvényből eddig is levezethető volt, hogy a fénykép elkészítéséhez kell az érintett hozzájárulása.

Az új Ptk. szakasz rövid és velős, így szól:
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

Tanács fotósoknak: nem feltétlenül kell írásbeli jóváhagyás, egyéb módon is bizonyítható a hozzájárulás. Pl. híradó stáb mondassa kamerába a hozzájárulást és tegyék el jól a felvételt egy külön mappába. A fotós pedig egy jó nagy betűs sablon hozzájárulással is lefotózhatja az alanyt, ha nincs kedve nyilatkozatokat kitöltögetni és adatokat felvenni.

Fontos, hogy nincs szükség az érintett hozzájárulására a fotó elkészítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Hangsúlyozzuk, hogy itt közszereplésről és nem közszereplőről van szó. Azaz Gyurcsány úr vagy Orbán úr ha moziba megy vasárnap a gyerekeivel, akkor nem szabad préda. :)

Ormos Zoltán

Forrás: OrmosNet - Heti Házifeladat 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
A polgárőrök törvényben meghatározott jogai...2
  2014-03-12 11:24:15, szerda
 
 

A polgárőrök törvényben meghatározott jogai és kötelezettségei 2

A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.

A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri tevékenységét. A jelzőőr a tevékenységét legalább 10 méterrel a közúti közlekedési baleset helyszíne előtt látja el.

A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Az értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek számára, valamint arra, hogy a polgárőr megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt elő.

A polgárőr - a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján - jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

Közúti közlekedési baleset helyszínén és gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.

A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehet a körözött gépjárművek azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról a polgárőrség a rendőrséget az azonosítást követően haladéktalanul tájékoztatja.

A polgárőrség tagjai a részükre biztosított eszközöket a rendeltetésüknek és céljuknak megfelelően a feladataik ellátásához használják.

Forrás: www.wikipedia.hu 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
A polgárőrök törvényben meghatározott jogai...1
  2014-02-19 12:53:29, szerda
 
 

A polgárőrök törvényben meghatározott jogai és kötelezettségei 1

A polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak, és közfeladatot ellátó személynek minősülnek polgárőr a Ptv.-ben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban

A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre nem lehet alkalmas. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rangjelzést nem használhat, illetve gépjárművén csak a polgárőrség feliratot helyezheti el.

A polgárőr tevékenysége során - a gázspray kivételével - nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.

A polgárőr tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva.

Gázspray-t kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál, és használhat.

A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t. A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását. A polgárőr a gázspray használata során megsérült személy részére - amint ez lehetséges - köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.

A polgárőr által használható gázspray típusa megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal.

Folytatjuk

Forrás: www.wikipedia.hu 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Kedvezmény a nevelt gyermekek után is
  2014-02-08 13:39:03, szombat
 
 

Kedvezmény a nevelt gyermekek után is

Január 1-je, a nevelőszülői hivatás foglalkoztatási jogviszonnyá alakítása óta a nevelőszülő saját gyermeke után akkor is igénybe veheti a gyedet, a gyetet és a terhességi-gyermekágyi segélyt, ha nincs más munkaviszonya.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális államtitkársága közölte, hogy a három év alatti nevelt gyermek után nem jár gyed, ahogy korábban sem, de a gyermek után az érintett nevelőszülői díjban részesül. A nevelőszülő ezen felül megkapja a kisgyermek után a családi pótlékot, valamint a gyermek ellátására fordítandó nevelési díjat és külön ellátmányt.

Indokolt esetben az alapösszegnél magasabb alapdíjat igényelhetnek a nevelőszülők a kollégista nevelt gyermekek után is.

Egy átlagos, három gyermeket vállaló nevelőszülő teljes bevétele a háromszázezer forintot is elérheti.

MTI
 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Részletes útmutató a gyed extráról
  2014-01-22 12:02:19, szerda
 
 

Részletes útmutató a gyed extráról

"Gyakorlati kisokost" tettek közzé a gyed extráról. A tájékoztató segítséget nyújt abban, hogy minden kismama megtalálja a 2014. január 1-jén életbe lépett jogszabály rendelkezései közül azokat, amelyek rá vonatkoznak.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója szerint a gyed extra bevezetésének köszönhetően 2014. január 1-jét követően, ha újabb gyermek születik a családba, az idősebb testvér után járó ellátás továbbra is megilleti a szülőt, nem kell lemondani az ellátásról, mint korábban.

Példaként említi a sillabusz: ha a biztosított anyának a 2013. február 1-én született első gyermeke jogán járó gyermekgondozási díj folyósítása alatt 2014. január 1-én, vagy azt követően megszületik a második gyermeke, akkor az első gyermek jogán gyermekgondozási díjban részesül, és mellette a második gyermek jogán terhességi-gyermekágyi segélyt, majd ennek lejártát követően gyermekgondozási díjat kaphat. Az erre vonatkozó kérelmeket - csakúgy, mint eddig - a foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Az intézkedés nyomán 2014. január 1-jétől a szülő a gyermek egyéves kora után, a gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély folyósítása mellett is korlátlan időtartamban végezhet munkát. Ez a rendelkezés a 2014. január 1-jét megelőzően született gyermekek szüleire is vonatkozik.

A munkába állást nem kell bejelenteni a gyedet folyósító szervnek, csak a munkáltatót kell tájékoztatni arról, hogy a munkavégzés mellett a gyedet igénybe kívánja venni a szülő. Sőt az is kérheti a gyed folyósítását, aki korábban szüneteltette azt. A gyermekgondozási díj továbbfolyósítása iránti kérelmet ez utóbbi esetben ahhoz a folyósító szervhez kell benyújtani, ahonnan a szüneteltetést megelőzően utalták a gyermekgondozási díjat. Ez azért fontos, mert a gyedet nem folyósítják újra automatikusan, azt kérni kell.

A 2013. december 31. után született ikrek szülei részére a gyed folyósításának időtartama egy évvel meghosszabbodik. Ha a biztosított az igénybejelentéskor jelzi, hogy ikrekre tekintettel kéri az ellátást, akkor külön igénylés nélkül, automatikusan egy évvel meghosszabbodik a gyed időtartama.

A gyermekgondozási díjra jogosultak köre kiegészül a felsőoktatási intézmények hallgatóival, ők az úgynevezett diplomás gyedre lehetnek jogosultak. Azok is igénybe vehetik, akik a tanulmányaik befejezését követő egy éven belül szülnek, és a diplomás gyed a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár.

MTI 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Segítségnyújtás elmulasztása
  2014-01-10 07:25:12, péntek
 
 

Segítségnyújtás elmulasztása

A büntetőjogban a segítségnyújtás elmulasztása egy személy elleni bűncselekmény. A hatályos magyar jog szerint a segítségnyújtás elmulasztásának vétségét vagy bűntettét követi el az, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van.

Alapvetően vétségnek számít, és büntetése két évig terjedő szabadságvesztés. Ha a sértett meghal, és életét a segítségnyújtás megmenthette volna, akkor bűntettnek számít, és három évig terjedő szabadságvesztés a büntetés felső határa. A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet, ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles. Ez arra nem vonatkoztatható, aki a közlekedési szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra.

A segítségnyújtás sérült vagy veszélyben lévő személy számára erkölcsi kötelezettség. Hazai büntetőjogunk 1948-ban, a Csemegi-kódex III. novellájában elmulasztását büntetés kiszabásával fenyegette.

A jogi tárgy: az ember életének, testi épségének, egészségének védelméhez, fenntartásához fűződő társadalmi érdek. A passzív alany: az olyan sérült, vagy élet-vagy testi épségének veszélyhelyzetében lévő személy, aki segítségre szorul. A sérülés, vagy veszélyhelyzet keletkezése közömbös, előidézhető természeti erő, állati támadás, más ember támadása is, sőt a sérült személy saját magatartása miatt is kialakulhat. A bűncselekmény megállapítása szempontjából alapvető annak a ténynek az eldöntése, hogy a sértett segítségnyújtásra szorul-e vagy sem. Elkövetési magatartás: a tőle elvárható segítség nem nyújtása. E delictum ún. tiszta mulasztásos bűncselekmény. A mulasztással, azaz a segítség nem nyújtással a bűncselekmény befejezett. Fontos tisztázni a tőle elvárhatóság kritériumait. Az elvárhatóságot egyedi esetre, személyre vonatkoztatva kell vizsgálni, ez egy szubjektív feltétel. Egy képzeletbeli értékskálán mozogva azonban megállapítható az elvárhatóság minimuma és maximuma.

Az állandósult bírói gyakorlat szerint a minimum az, hogy a segítségnyújtásra kötelezett személy álljon meg a sérült mellett, győződjön meg arról, hogy segítségre szorul-e, ajánlja fel segítségét, vagy ha segíteni nem képes, a megfelelő hatósági szerveket értesítse. A tőle elvárhatóság felső határa, hogy senki sem kötelezhető olyan segítségnyújtásra, amellyel saját vagy mások életét, testi épségét veszélyeztetné.

Amennyiben a baleset helyszínén a sértett halála vagy állapotának súlyosbodása azért következik be, mert a segítségnyújtásra köteles nem a legmegfelelőbb módon nyújtott segítséget, ez nem róható a terhére. Az alany: a bűncselekmény elkövetője bárki lehet, aki képes az adott helyzetben a segítségnyújtásra. Mivel a jogalkotó az alapesetben tiszta mulasztásos delictumot fogalmaz meg, ennél fogva a társtettesség kizárt. Az alanyi oldal: a bűnösség szándékos.

Forrás: http://hu.wikipedia.org
 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Európai Tanács
  2013-12-12 10:15:11, csütörtök
 
 


Európai Tanács

Az Európai Tanács (közkeletű rövidítéssel EiT) az Európai Unió (EU) állam- és kormányfőinek, valamint az Európai Bizottság elnökének a találkozója, az EU csúcsszerve. Az 1974-től létrejött rendszeres találkozók sorát intézményesítették, eredetileg évente kétszer ülésezett, de az utóbbi években több találkozó is volt az EU-t érintő kulcsfontosságú témákról.

A tagállamok miniszterelnökei (Franciaország és Finnország esetében államfői) évente legalább két alkalommal találkoznak, kialakítják az Európai Közösséggel kapcsolatos általános politikai irányvonalat, meghozzák a legfontosabb elvi döntéseket, rendezik az alsóbb fórumokon meg nem oldott vitás kérdéseket. Az Európai Tanács nem jogalkotó szerv, politikai döntéseit konszenzusos alapon hozza meg. Az elfogadott közös politikának a közösség különböző szintű jogalkotó fórumai adnak hivatalos formát a szerződésekben lefektetett eljárásoknak megfelelően. Az Európai Tanács rövid, többnyire kétnapos ülései nem nyilvánosak, döntéseit zárónyilatkozatban teszik közzé.

Hagyományosan az Európai Tanács csúcstalálkozóinak az Európai Unió Tanácsának elnökségét ellátó ország adott otthont. 2000 végén megállapodás született arról, hogy e találkozókat Brüsszelben kell megrendezni (nizzai szerződés). A döntés fő oka az volt, hogy a változó helyszín - különös tekintettel az egyre szükségesebb alapos biztonsági intézkedésekre - túlságosan nagy költségekkel járt, amit a sajtó és a közvélemény rendszeresen kifogásolt ("utazó cirkusz").Ezért tartják az EiT félév-záró hivatalos üléseit azóta mindig Brüsszelben, ahol az állandó jellegű helyszínen jelentősen kisebbek a költségek. A hasonlóan félévi rendszerességgel (a félév derekán) megrendezett "informális", de ugyancsak nagy jelentőségű (általában egy-egy kiemelt témával foglalkozó) EiT-üléseket az elnökséget adó országok továbbra is megrendezhetik saját országukban.

Forrás: http://hu.wikipedia.org
 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
Mi a széljegy?
  2013-12-03 11:23:21, kedd
 
 

Mi a széljegy?

A tulajdoni lap tartalmát érintő kérelem esetén a beadvány iktató számát a benyújtás napján a tulajdoni lapra rávezetik, ezzel széljegy kerül a tulajdoni lapra (amelyet a tulajdoni lap másolat tetején jelölnek). A széljegy tájékoztat arról, hogy az eljárás megindult, és jelzi az ügyintézés sorrendjét, azaz az ügy rangsorát is. A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalni kell. Egyszerre több széljegy, vagyis elintézetlen beadvány is lehet a tulajdoni lapon.

Érdemes erre külön odafigyelni, hiszen ha például széljegyként szerepel az általunk megvásárolni kívánt ingatlanon egy tulajdonjog bejegyzési kérelem, akkor valószínű, hogy már másnak eladták az ingatlant (vagy nem rendezett az ingatlan jogi helyzete). A széljegy tájékoztató jellege azt is jelenti, hogy a földhivatal ekkor még nem döntött arról, hogy a kérelemnek helyt ad, vagy elutasítja, ez csak azt jelzi, hogy a kérelem elbírálása folyamatban van. A tulajdoni lap tartalmát érintő változás, illetve a változás átvezetésére irányuló kérelem elutasításának bejegyzése után a széljegyet törlik a tulajdoni lapról.

Forrás: www.magyarorszag.hu 
 
0 komment , kategória:  Jogi dolgok...  
     1/12 oldal   Bejegyzések száma: 118 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 110 db bejegyzés
Összes: 104020 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3434
  • e Hét: 10340
  • e Hónap: 88064
  • e Év: 1242120
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.