Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/22 oldal   Bejegyzések száma: 210 
Adjunk hálát azokért, akik elvezettek a hithez
  2017-01-07 02:42:39, szombat
 
  A hit mások által és mások javára születik bennünk: nemcsak Istenre és rám tartozik, vagy Jézusra és rám, esetleg rám és a bennem élő Szentlélekre.

Jézus közösségbe hívta tanítványait, és ugyanígy tesz velünk is.

A vallás személyes, de nem magánügy; egyszerre személyes és közösségi.

Hitünk fénye mások számára is világít. Ha valakinek a hite meggyengül, másé megerősítheti és továbbsegítheti.

A tanítványok közösen kaptak hivatást, és közösen folytatták Jézustól kapott küldetésüket.

Imánkban gondoljunk azokra is, akik az evangélium terjesztésén munkálkodnak, és adjunk hálát azokért, akik elvezettek a hithez, támogattak bennünket Jézus követésében.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Minden lehetséges annak, aki hisz.
  2016-12-31 22:02:07, szombat
 
 
Link
Jolitól kaptam, hálás vagyok érte!Jézus így felelt: ,,... Minden lehetséges annak, aki hisz."

Márk 9.23 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
A legnagyobb hit
  2016-09-12 21:38:32, hétfő
 
  Amikor már nem messze volt a háztól, a százados elküldte hozzá barátait, ezekkel a szavakkal: ,,Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem is tartottam magamat méltónak, hogy hozzád menjek; hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. ...Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott. Megfordult, és az őt követő sokaságnak ezt mondta: ,,Bizony, mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!"
/vo. Lk 7,1-10/
Gyakran azt gondoljuk, hogy nagy hittel bírni azt jelenti, hogy olyan nagy és erős hitünk van, amely mindent elér Istennél. - Igen, valóban, csodáljuk a szenteket, akik hitük által kegyelmeket és csodákat értek el, és ez is a hit nagyságának egy fontos szempontja lehet.

Azonban azt mondanám,
hogy van egy még mélyebb, előrébb való, sőt, fontosabb szempontja is a hit nagyságának, amelyre azonban csak keveset gondolunk: a legnagyobb hit ugyanis nem az, amely mindent elér Istennél, hanem az, amely lehetővé teszi, hogy Isten mindent elérjen bennünk...
Fontosabb ez mindennél,
mert ez a mi üdvösségünk.

Ez az a hit, amely üdvözít miket: Isten kezének abszolút szabadsága az életünkben.
Engedni, Istent Istenként, korlátlan Úrként létezni, cselekedni, szólni életünkben. Ugy èlni,
- Hogy bármikor bármire hív, bennük mindig készséget találjon.
- Hogy bármikor bármit mond, az nekünk mindig törvény legyen.
- Hogy bármikor bármit ad, vagy elvesz - azt hálaadással fogadjuk, és zúgolódás nélkül viseljük.
Istenünk add meg ezt a hitet mindannyiunknak,
- hogy kedved találhasd életükben!

Virth József
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
A hit cselekedet
  2016-08-21 08:42:49, vasárnap
 
 
Link

A hit cselekedet, nem pedig beszélgetések sorozata.

A remény fénysugár, nem pedig áhítatos érzés.

A szeretet esemény, nem pedig jámbor kis imádság. 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Boldog nap
  2016-07-03 08:38:43, vasárnap
 
  LinkÜdvöz légy, nap! Dicső és szent e nap!
Te boldog nap, Krisztus győzelme vagy;
tartós öröm, amit bőségben ad
vasárnapunk!


* * *

Tudunk-e örülni a vasárnapnak? Akinek ez a pihenőnap másik napra esik, neki akkor van a vasárnapja. De kell, hogy legyen mindenkinek VASÁRNAPJA!


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Jézus követése nem tekinthető szórakoztató kirándulásnak
  2016-06-27 21:31:59, hétfő
 
  Jézus követése nem tekinthető szórakoztató kirándulásnak.

Jézus követése nem jelenti azt, hogy szakállt növesztünk és hosszú hajat, vagy fehér burnuszban kell járnunk.

Jézus követése nem jelent állandó réveteg tekintetet, mely az Isten közeledtére vadászik.

Gerhard Kroll ,,Jézus nyomában" címen írt egy kötetet, a szentföldi archeológiai leletek hátteréről. Sokat lehet megtudni belőle a Jézus korabeli történelemről, mégsem igazán Jézus követésére segítő olvasmány ez a könyv. Megelőlegezhetjük, hogy Jézus követése nem külső eseményekből áll, és nem egyenlő külsőséges vallásos mozdulatokkal.

Régebben egyik ifjúsági csoportban (valószínűleg igazságtalanul) ítélkeztünk a liturgia gesztusain (pl. összetett kéz, letérdelés -stb.) azzal, hogy nem a külsőség a lényeg. Azonban rájöttünk, hogy a belső rezdüléseink (talán akaratlanul is) külső mozdulatokban is kifejeződnek. Arra a megállapításra jutottunk, hogy az Egyházban mégis csak értelmes tapasztalat alapján alakultak ki a liturgikus gesztusok, és ha már ez így van, legjobb ezeket követni, oly módon, hogy bensőnkben megéljük azt, amit a gesztusaik kifejeznek.

A legismertebb könyvet Krisztus követése címen Kempis Tamás írta. Ez alapvetően lelki könyv.

Megtanulhatjuk belőle, hogy a lélek adhatja át magát az Istennek.

Megismerhetjük azt a vigasztalást, amelyet az ember lelke az Isten közelségében élhet át.

Elsajátíthatjuk a misztikus egyesülést, amelyben az emberi lélek lassan belülről érti meg Isten lelkének rezdüléseit és szándékait.

Végül az oltáriszentség titkairól beszél, vagyis az imádkozó ember legbensőbb érzelmeit tárja fel azoknak, akik szeretnének a Jézushoz kapcsolódó lelki utazásban résztvenni. Csak lelkünk mélyére kell tekinteni, kicsit befelé kell fordulni, szembe kell nézni önmagunkkal. Megtapasztalhatjuk, hogy a szegény és az alázatos szívű nagy békességben él. Önmagunk minősítésével kell tisztába lennünk.

,,Tanuld meg megvetni, ami odakint van és egész elszánással az odabent valóra figyelni." - vagyis egész bensőnkkel követni Jézust. ,,Hívogat szavaidnak édessége, de sok - sok vétkem nyomaszt." - vallja meg a szerző. Ez kézikönyv, mely nyomon követi az ember lelkének átalakulását, az elmélkedés és az imádság közben.

Akik Jézust igazán követni akarják, azoknak nem a külsejüket, hanem a lelkületüket kell átalakítaniuk, hogy rátaláljanak arra a lelki útra, amely a békességhez és az Isten országhoz vezet.

Jó utat!

Szakács Rajmund OP (Sopron)
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Lelkileg is rokonságban Jézussal
  2016-06-22 08:06:46, szerda
 
  Évközi 10. vasárnap B-évAz ószövetségi olvasmány a Teremtés könyvéből vett részlet. A bűnbeesés után Istene nem zárta le az ember előtt a visszatérés lehetőségét, hanem nyitva hagyja a reménység ajtaját. A lesújtó ítélet a kísértő felé hangzik el, ami az ember felé ígéret: ,,.. széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedek" Vagyis a rossz nem győzedelmeskedik végérvényesen. Ugyanakkor figyelemre méltó Szent Pál felszólítása a szentleckében: ,,Ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket." Jézus honfitársai éppen itt hibáztak nagyot, mert engedtek a látszat befolyásának.. Amikor az Úr Jézus elkezdte nyilvános tevékenységét sokféle hír terjengett róla. Volt, aki rosszindulattal azt állította, hogy amit tesz és tanít, az már túl van a normalitás határán. Egy alkalommal, amikor haza tért Názáretbe a rokonsága felkeresték őt. Épp tanított, amikor hírül hozták, hogy ,,anyád és testvéreid keresnek téged odakint." Hogyha először hallanánk, ezt a szentírási részt bizonyára arra gondolnánk, hogy Jézus rögtön abba hagyja a tanítást és anyja, rokonai, elé siet, hogy fogadja őket. Azonban nem így történt. Tanító célzattal meglepő megjegyzést hangzott el. ,,Végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és ezt mondta: Íme ezek az én anyám és testvéreim. Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám" Jézusnak ez a kijelentése könnyen félreértésre adhat alkalmat. Nem arról van szó, hogy Jézus megtagadta volna az édesanyjához és rokonaihoz fűződő kapcsolatot. Inkább az evangéliumokra jellemző túlzó kijelentéssel találkozunk. Ennek jelenleg az a célja, hogy jobban kiemelje és mintegy felértékelje a Jézussal való tanítványi kapcsolatot. Tanítványnak lenni nem egyszerűen azt jelenti, hogy valamiféle értelmi képzésen veszt rész valaki, amelyet Jézus tart számára, hanem a rokoni kapcsolathoz hasonló életközösséget jelent vele. S ha Jézus számára a mennyei Atya akaratának a teljesítése a legfőbb cél, akkor tanítványainak is erre kell törekedniük.

Ilyen értelemben Jézus kijelentése nem kisebbítette Mária érdemét. A Szűzanya engedelmes hallgatója, és tettekre váltója volt Isten igéjének. Így a Jézussal való rokonsága kétszeres. Mint édesanyja a legszorosabb vérrokonságban áll vele, de tanítványsága, a Jézusra figyelő magatartása mindenki más fölé emeli őt és így lelkileg is rokonságba került Jézussal.
Az evangéliumi részlet bennünket is arra figyelmeztet, hogy akár vér szerinti rokonságot is megelőzheti az Úr követése. S hogyha ezt megtesszük, akkor azokkal is ,,testvéri, rokoni" kapcsolatba kerülünk, akik szintén Krisztushoz tartozónak vallják magukat és fontos törekvésük az Atya akaratának teljesítése. Ezek szerencsés esetben lehetnek vér szerinti rokonaink is, de lehetnek csupán a keresztség révén testvéreink Krisztus követésében.
A mai evangélium kapcsán gondolkodjunk el azon, hogy mi áll törekvéseink mögött, mi a tetteink mozgató rugója? Isten milyen helyet foglal el az életünkben és milyen kapcsolatban vagyunk azokkal, akik szintén Krisztus tanítványainak vallják magukat?
Legyünk mi is Isten igéjének nem csak hallgatói, hanem leginkább tettekre váltói.


Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Megtalálni a személyes üzenetet
  2016-06-22 08:04:12, szerda
 
  Minden fontos tevékenység elkezdése magára vonja a közvélemény figyelmét. Az emberek elkezdik találgatni, hogy mire lehet számítani. Rokonszenvezők szurkolnak, hogy jól sikerüljön, gáncsoskodók sötéten festik meg a jövőt. Máté evangélista Jézus nyilvános tevékenységének kezdetéről ad hírt - amely magában hordja az elkövetkezendő három év főbb vonásait.

- Jézus tanítói hatalma.

,,Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított." - Ez még nem is lenne rendkívüli, hisz minden felnőtt férfinak joga volt a zsinagógában felolvasni és tanítani. Sőt a vendégnek ehhez előjoga volt. Azonban: ,,Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította ôket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." Jézus saját isteni tekintélyére alapozva tanít, nem kellett korábbi tanítókra hivatkoznia. Gyógyító hatalma van a tisztátalan lelkek felett.

A tisztátalan léleknek is el kellett ismernie, Jézus hatalmát, amikor megvallotta, hogy Jézus ,,az Isten szentje" Szavait, tanítását tettekkel támasztotta alá.
,,A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?" A tisztátalan lélek provokálta: ,,Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?" Jézus bebizonyította, hogy igen is van közük egymáshoz. ,,Jézus ráparancsolt: ,,Hallgass el, és menj ki belőle!''

,,Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: ,,Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!''
Jézus tanításának újdonsága ámulatba ejtette az embereket. Új volt a nyolc boldogságról szóló tanítás, a fő parancs, az evangéliumi tanácsok, a gyönyörű példabeszédek tartalmas mondanivalója. Mind- mind az újdonság meglepő erejével hatott a hallgatóságra és csodálatot váltott ki. Voltak, akik a csodálkozáson túl megrendülve hallgatták mindezt, mert a szívüket megérintette a tanítás igazsága. Azonban sokkal kevesebben voltak olyanok, akik megértették a tanítást, magukra alkalmazták és tettekre is váltották.

Jézus tanításának az újdonsága nem szűnt meg, mindig időszerű, minden korhoz, minden emberhez van ösztönző üzenete. Gyakran vált ki ma is csodálkozást a tanítás mélysége, de az is előfordulhat, hogy már nagyon megszoktuk, mintegy megszelídítettük az evangélium üzenetét. Pedig sosem kérdezhetjük cinikusan azt, hogy mi közünk egymáshoz? Jézus tanítói hatalmával be akar lépni életünk ,,zsinagógájába", hogy felszítsa bennünk tanításának erejét és újdonságát. Nem elég csodálkoznunk, még a megrendülés sem elég.

Mindannyiunk feladata megtalálni a neki szóló személyes üzenetet.

Nagyon fontos, hogy keresztény életünk nyitott legyen, arra hogy Jézus tanítása újként hasson ránk, és, hogy megrendítsen annak frissessége és ereje.

Az Úr Jézus pártfogásába vesz bennünket, és arra hív, hogy vele együtt küzdjünk a jó érdekében.

Az Ő kegyelmének átformáló ereje bennünk-, és rajtunk keresztül is ki akarja fejteni hatását. Ez a mi lehetőségünk és egyben feladatunk.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Nem mindenki társaságát keressük egyformán
  2016-06-22 08:01:20, szerda
 
  Nem mindenki társaságát keressük egyformán. Vannak rokonszenves emberek, akiknek a közelében jól érezzük magunkat, másokat pedig lehetőleg elkerülünk, mert ellenszenvesek.
Nyilvános tevékenysége folyamán Jézus nagyon közkedvelt személyiség volt, mert sokan felkeresték. A mai evangélium önzetlenségéről beszél - arról, hogy milyen hatással volt azokra, akik vele találkoztak.

Mintha egy napi programját hallottuk volna. Arról olvastunk, hogy mi mindent tett, de sokkal fontosabb az, hogy miként teszi.

Szent Péter házában Jézus nem nézte tétlenül, hogy beteg annak anyósa, mihelyt szóltak az érdekében, ő ,,odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik."

Akit Jézus meggyógyított, az nem szabadulhatott az ő személyének vonzó köréből.
Még akkor is tolongtak az ajtó előtt, amikor beesteledett. Mégis: "hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott." Megfeszítette programjában az imádságnak is helye volt. Ez az alap, amire épít. Amikor túlságosan igénybe vesznek, még jobban szükséges belülről töltekezni.
Jézus lelkületére vall, hogy idegenkedek a csodaváró tömegtől: ,Téged keres mindenki!'‘ De ô azt felelte: ,,Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, -- hiszen ezért jöttem.'' És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket."

Hányan, meg hányan keresték fel Jézust és találtak lelki megnyugvást nehézségeikben, bajaikban.
Isten nélkül értelmetlen küszködés az élet. Ezt már az Ó-szövetségi szenvedő Jób is megállapította: ,,Nemde küzdelem az ember sorsa a földön?" Csalódással teli hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem."......gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé nem lát boldogságot."

Valóban ilyen reménytelen az életünk, ilyen kilátástalan a valóság? Jóbbal ellentétben, Szent Pál minta egészen más lelkületről tanúskodna: ,,A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen benne."

Nekünk mi a feladatunk?

Először is a házunkba kell fogadnunk Jézust... Be kell engednünk az életünkbe.

Hogyha megtapasztaltuk gyógyító keze nyomát legyünk hálásak.

A tőle nyert lelki, fizikai erőnket állítsuk mások szolgálatába.

Nekünk nincs csodatevő hatalmunk, de lehetne csodával határos a bizalmunk, a hitünk, szeretetünk, gyakorlati keresztény életünk.

XXIII János pápa így biztat:
,,Napjainkban úgy látszik egyetemes életszabállyá vált az önzés. Nekünk, keresztényeknek annál inkább kötelességünk, hogy megmutassuk a világnak, létezik még önzetlenség. Oly sok szenvedő, beteg, magányos ember vágyik segítségre. Ne kelljen hiába várniuk."
Ettől függ életünk értelme, tartalmassága és boldogsága, mert keresztényként csak akkor leszek boldog, hogyha keresztény módon élek. Jézus nyilvános tevékenysége idején mindenkire hatással volt. Sokan meggyógyultak, mások kíváncsian csodát akartak látni. Bennünket mi vezet hozzá? A választól függ, hogy mit találok.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Van több a testi gyógyulásnál
  2016-06-19 09:49:12, vasárnap
 
 
LinkChiara a halála előtt a fiának Francescónak levelet írt első születésnapjára amelyben így tanította:

Életünk célja szeretni, és mindig készen állni arra, hogy megtanuljunk úgy szeretni a többieket, ahogyan csak Isten tudja megtanítani nekünk. Bármit teszel, csak akkor lesz értelme, ha az örök élet szempontjából tekintesz rá. Ha valóban szeretsz, észreveszed, hogy valójában, semmi nem a tied, mert minden ajándék. Különleges vagy és nagy küldetésed van. Isten öröktől fogva akart téged, és ha megnyitod számára a szívedet, megmutatja az utat, amelyen járnod kell. Bízz benne, érdemes!
...Milyen nagyobb dolgot lehet kérni a testi gyógyulásnál?

AZ ÜDVÖSSÉGET. AZ ÜDVÖSSÉG A LEGFONTOSABB.

LinkVan több a testi gyógyulásnál - vallja a fiatalon meghalt szent életű anya, Chiara Corbella férje Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
     1/22 oldal   Bejegyzések száma: 210 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 1499
  • e Hónap: 3794
  • e Év: 8260
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.