Belépés
venci76.blog.xfree.hu
A ruha teszi az embert - a gyűjtemény a gyűjtőt. Szalvéta Gyűjtő
1976.04.08
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Papírszalvéta a 25. házassági évfordulóra:
  2014-04-03 06:42:27, csütörtök
 
  Két ezüst színű szív-egy világosabb és egy sötétebb-fonódik egyben a szalvétán, alatta jelezve, hogy az ezüst szín a 25. házassági évfordulóra készült.A szalvétából jelenleg egy plusz darabom van csak, ha kellene valakinek , kérem jelezze.Link
 
 
0 komment , kategória:  Szívmintás csereszalvétáimhoz:  
Kissé lelkesen - erre int ez a szerelmes témájú szalvéta :
  2014-03-21 20:22:23, péntek
 
 

Link

poco = kissé (pl. poco piano = kissé halkan)

animato = lelkesen

Erre int a tapasztalt szív, mely már tudja mi a "kotta",azaz mi a helyes menete a dolgoknak, ha nem akar nagyot csalódni az ember a szerelemben.


Három darabot kaptam ebből a szalvétából ma egy cserepartneremtől , kettőt felajánlottam más cserepartnereimnek , el is kapkodták, ez volt az első, amit ugyanettől a cserepartneremtől kapott más szalvéták közül legelőször elkapkodtak, pár perc alatt.
 
 
0 komment , kategória:  Szívmintás csereszalvétáimhoz:  
Szalvétaajánlatom természetkedvelő embereknek:
  2014-02-09 10:40:41, vasárnap
 
  A szalvéta Ambiente márkájú, a csomagolásán ez a két szó szerepel angolul a minta megnevezéseként: Oak love, ami magyarul annyit jelent: Tölgyszerelem (azaz a Tölgyfák szeretete, a tölgyfákhoz ,és egyben a természethez való szoros kötődés)LinkA szalvétából most van több cseredarabom is még, többet is elkértek már a csomagomból cserére, de még tudok adni, ha valakinek kellene,keressen meg e-mailben.
 
 
0 komment , kategória:  Szívmintás csereszalvétáimhoz:  
Ébresztő! -s szalvétámhoz:
  2013-01-28 08:05:17, hétfő
 
 
Nemrég kaptam többek között egy gyűjtemény darabjaként ezt a szalvétát is. Nem új minta ez sem már, gondolom sok gyűjtőnek ismerős minta, de kicsit elgondolkodtatott, mit is akar mondani ezzel az angol nyelvű felszólítással: Wake Up! (Ébresztő!), s alatta egy szív, mint egy élő növény része, mely egy sötétebb, kék felületen van, mellette pedig egy cakkos citromsárga rész, minta a nap sütne le rá, s szolgáltatná ennek a különleges növénynek a fényt, mintha az mondaná a szívvirágnak angolul: Ébresztő! Mit is akarhat ez a szalvétaminta mondani? Milyen alkalomra tervezhették eredetileg ezt a szalvétát ezzel a mintával? Felvetett pár kérdést bennem, bár teljesen megfejteni nem tudom, de nem biztos, hogy épp egy szerelmes pár részére készült, akár egy randevú, vagy esküvő, esetleg házassági évforduló alkalmából.... a szívminta feletti felszólító szöveg nem épp egy romantikus alkalomra valló benyomást fog kelteni, túlságosan célzó lenne, s nem mindenki venné jó néven egy ilyen alkalommal, ha ilyen szalvéta lenne a díszítés....Link

Én esetleg ezeket tudom kommentként a minta mellé fűzni:

Részletek Anthony de Mello: 'A szív ébredése' című művéből:

Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod, eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd szabadon, és örökre a tiéd marad.

Buddha(átvett idézet)
--------

Sok olyan ember van, aki nagyon kevéssel is képes gazdaggá tenni a saját és mások életét.

Csak arra a veszélyre vagyunk felkészülve, amit biztonságos távolságból szemlélhetünk.

 
 
0 komment , kategória:  Szívmintás csereszalvétáimhoz:  
Az angol "Love" feliratú szalvétáimhoz érdekességként:
  2012-05-17 07:55:05, csütörtök
 
 

Link

Angol etimológia
Az angol nyelv ,,szeretet" szava a jelenleg használt love, az 1100-as évek előtt lufu, majd luve hanglakban volt jelen. A 12. század közepére az 'u' átalakult és a lovin szó kezdte a mai alakot felvenni, miközben megjelent - egyelőre csupán igeként - a love kifejezés is. Számos változáson ment ezután keresztül a szeretet szó, írásos nyomai például a 14. századi lou, a 16. században pedig az 'f' hang dominanciájával a louf és a loof. A 17. században a leggyakrabban előforduló alak a loove volt, majd nem sokkal később a love, mely kinőve igei köntösét végre főnévként is használandó lett.

Angol jelentés
Apró érdekesség, hogy a régi angol nyelvben a szeretet egyúttal a gyengeséget is jelentette, a lubet szóváltozat pedig a libidót - minden bizonnyal volt oka mind a két jelentésváltozatnak. A love szó jelenlegi, elsőszámú jelentése megegyezik a magyar szeretet szavunk jelentésével, vagyis egy pozitív érzelem valaki felé; különböző vonzatai az -of, -to és a -for. 1535-ös írásában Coverdale ezt az értelmet használja, természetesen a korabeli írásmóddal: ,,Thy loue hath bene more speciall unto me, then the loue of wemen. " (Feltételezett jelentése: ,,Az én szerelmem sokkal különlegesebb, mint amit a nők éreznek.")

Krisztus után 825-ben a love szó már absztrakt minőséget vagy elvet is jelentett (love is a desire), a 17. századtól fogva pedig vallásos értelemben is használják - egy 1611-es bibliai idézetben, János evangéliumában ebben a kontextusban olvasható: ,,God is loue, and hee that dwelleth in loue, dwelleth in God." - vagyis Isten maga a szeretet. Valamilyen tevékenység szeretete, valami iránt érzett erős vonzódás vagy tetszés 1888-ban Patmore szövegében már megtalálható, mai helyesírással: ,,When I was about 15 my love for poetry began to get better of my love for science." (,,Tizenöt éves korom körül a költészet szeretete erősebb volt bennem, mint a tudomány iránti szeretet.")

A love szó szerelmi jelentése, melyet a szeretet mellett leggyakrabban használ az angol nyelv, a nagy Oxford Szótár szerint szintén a szexuális vonzalomban és az erős ragaszkodásban tér el az eredeti jelentéstől. Az ilyen értelemben előforduló szóról már i. u. 1000-ből van írott anyag, 1540-ben pedig Hyrde idézete a korabeli gondolkodásról is hiteles képet fest: ,,They that mary for love, shall lead their life in sorrow." (,,Akik szerelemből házasodnak, szomorúságba érkeznek".) Edgar Allan Poe elképzelése a szerelemről már sokkal vonzóbb, Annabel Lee című novellájában találhatunk rá a 19. századi író-költő romantikus vallomására: ,,We loved with a love that was more than love." (,,A szerelemnél is nagyobb szerelemmel szerettünk.")

Származékszavak és kifejezések százával találhatók akár a szeretet vagy a szerelem értelmezésben, csak néhány példa a magyar nyelvben is használatos (lover; lovechild; beloved; love nest; lovesick), valamint a számunkra idegen, vagy nem ilyen szóösszetételben használt kifejezésekre:, lovely (szép), loveness (szerelem nélküli), make love (szerelmeskedik), love blink (szerelmes pillantás), love-book (Salamon könyve), love-hate relationship (se veled, se nélküled kapcsolat).

Kiválóan érzékelhetőek a magyar és az angol nyelv különbözőségei az emberiség egyik legfontosabb szavában - az angol nyelvben ugyan megmaradt a love szó kettős jelentése, ám számtalan szinonima szó áll rendelkezésre (affection; devotion, adoration). A magyar nyelvfejlődés korai szakasza jelzi, hogy a közös jelentés nálunk is megvolt, szükség volt azonban két külön szóra, melyek még így sem elegendőek az érzelmeink pontos behatárolására. Hiszen hányfajta szeretet és szerelem létezik? Egyetlen ember életében is megszámlálhatatlan.

Forrás:
Etimológiai Szótár
Magyar Chambers
Magyar Értelmező Kéziszótár
The Oxford English Dictionary (Second Edition)
Longman - Dictionary of English Language and Culture
The Penguin Dictionary of English Synonyms ans Antonyms


(A szöveg forrásoldala: www.frappa.hu/cikkek/Nyelvelo/750/a-szeretet-nyelvei---szeretet-es-szerelem-a-mag yar-es-az-angol-nyelvben)
Link
 
 
0 komment , kategória:  Szívmintás csereszalvétáimhoz:  
Nemzeti s egyéb sajátosságok:
  2011-07-01 20:16:40, péntek
 
 

Link

Egy jó étvágyat kívánó szívmintás vendégváró szalvéta

NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK:

A jó modor, az illem követelményei általá­ban nemzetköziek.Nem modortalan azon­ban a finn, ha nem kíván a terített asztalnál jó étvágyat, nem udvariatlan az a japán férfi, ha felesége előtt megy be valamely helyiség­be, s nem követ el illetlenséget a mexikói, ha késéssel érkezik egy protokolláris rendez­vényre. Ezek az eltérések a honi etikett saját­ságaiból adódnak.Ha összehasonlítjuk a világ különböző il­lemszokásait, azt látjuk, hogy az alapok csak­nem mindenütt egyformák: különböző korok és némelykor ellentétes felfogások hagyomá­nyaiból a társadalmi fejlődésnek megfelelően alakultak. A cél hasonló: zavartalanná tenni az érintkezést az emberek között, részben meggyőzés, részben példa útján. Kötelezni az egyént, hogy figyelemmel legyen környe­zetére és a külvilágra. Ez a kötelezés, ha nem is éri el a jogszabályok kényszerítő erejét, ám mindenképpen irányítást jelent.

Korunkban a technika és a közlekedés adta lehetőségek kézzelfogható közelségbe hoz­tak egymáshoz országokat és világrészeket. Kiszélesült az emberi közösség érintkezése nemcsak politikai, kulturális és gazdasági ér­telemben, hanem számos más vonatkozás­ban is. A világ kicsi lett, s ennek következtében sokkal jobban látni tarkaságát. A nemzetközi kapcsolatok fenntartásának, bővítésének alapja nemcsak a nemzetközi tőkeáramlás, a külkereskedelem, az ipari együttműködés bő­vítése, hanem egymás jobb megértése, a né­pek közeledése is.

Ez nemcsak nyelvtudás kérdése. A társas ­élet nem torpan meg az országhatároknál. Különböző országok különféle emberei szá­mára a közösségben kialakult érintkezés ha­sonlósága, a követendő társadalmi illem teszi megnyerővé a kapcsolatokat. Ám e hasonló­ság ellenére léteznek sajátos, csak egy-egy országban megszokott illemszabályok, még ha a nemzetközi élet gyors fejlődésével mind­inkább eltűnőben vannak is. A világ népei szokáskincsének csak kicsiny hányada tér el a mienktől, de az e népekkel érintkezők szá­mára fontos az egyes nemzeti viselkedésfor­mák főbb sajátosságainak ismerete.

A külföldi tartózkodás a nyelvi, föld­rajzi és egyéb ismereteken kívül a sajá­tos helyi illemszabályokban való jártas­ságot is megkívánja. Gyakorlatlansá­gunk folytán nemegyszer igen kellemet­len helyzetbe kerülhetünk, arról nem is beszélve, hogy a helybeli szokások, konvenciók és rítusok áthágása komoly hátrányt okozhat hivatalos vagy ma­gánügyeink intézésében, külszolgálati munkánk végzésében, külföldi vendég fogadásakor.

( http://users.iit.uni-miskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm)Link

Nem középiskolás fokon...

Fogyatékkal élő embertársaink megismerése, nem könnyű feladat napjainkban sem. De talán érdemes lenne az alapoktól indulni. Mi egészséges emberek mit tudunk róluk? Sajnos nem sokat, oktatásunkból régóta hiányzik ez! Persze mondhatnánk bezzeg itt a közelben (Ausztria), ez már általános iskolában megtörténik! Vajon miért nem tananyag ez nálunk? Talán úgy vagyunk vele, mint a nyelvekkel, amíg nem szükséges minek.
Fogyatékkal élő embertársaink megismerése, nem könnyű feladat napjainkban sem. De talán érdemes lenne az alapoktól indulni. Mi egészséges emberek mit tudunk róluk? Sajnos nem sokat, oktatásunkból régóta hiányzik ez! Persze mondhatnánk bezzeg itt a közelben (Ausztria), ez már általános iskolában megtörténik! Vajon miért nem tananyag ez nálunk? Talán úgy vagyunk vele, mint a nyelvekkel, amíg nem szükséges minek. Sokszor találkozom a helyzettel, próbálnak segíteni egy látássérültnek, de nem tudják, miként tegyék? Mit kellene tenni, ha alá kellene írnia valamit? Vagy éppen egy kerekesszékkel közlekedő fiatalembernek kellene segíteni, lejutni a lépcsőn? Mit tegyünk, ha egy síket hölgy érdeklődik? Vajon hogyan kell neki jó étvágyat kívánni? Hogyan tudok elviselni egy tanulásban akadályozott kisfiút, egy irodában? Egyáltalán észrevesszük őket, vagy csak szemlesütve továbbállunk? Mindig eszembe jut az alábbi kis történet. Megnyitó ünnepségre készültünk a szállodában, olyan személyzettel, akik mindegyike fogyatékkal élő kolléga volt, minden fajta és féle fogyatékossági csoportból. Azaz volt egy kivétel, akit nevezzünk Péternek. Ő szakmunkástanulóként volt nálunk gyakorlaton. Komoly 17 éves életkora, neveltetése, hogy finoman mondjam sem volt az esélyegyenlőség és a diszkrimináció tekintetében kiemelkedőnek nevezhető. Komoly dilemma volt számomra, hogyan kellene azt pótolni, ami az oktatásából, ezen a területen kimaradt. Sajnos, idő hiányában, nem sikerült sokat beszélnem vele. A megnyitón részt vett több riporter is. Péter, mint felszolgáló tüsténkedett, mikor meglátta az egyik riporter, mint potenciális alanyt. Nem titkolt célja volt, végre sikerül valami negatívat is találni, ami tükrözheti jelenlegi hozzáállásunkat a fenti témához. Én éreztem, hogy talán nem Pétert kellene kérdezni, de Ő gyorsabb volt és neki szegezte a kérdést:

- Mondja milyen ,,ilyen" emberekkel együtt dolgozni?

- Nem értem a kérdést?

- Hát tudja olyanokkal, akik mások, mint mi?

- Nem értem a kérdést, mert ők ugyan olyanok, mint mi! Ha valamit nem tudok, segítenek nekem! Múltkor is tőlük tanultam angolul! Szeretek velük dolgozni!

Döbbenettel hallgattam, ezt a választ melyre nem számítottam. De volt valami fontos abban amit, mondott. Volt valami, amit én is akkor értettem meg igazán! Van valami legbelül mindenkiben, ami képes felülemelkedni előítéleteinken, tudatlanságunkon. Vannak dolgok, melyeket, ha nem is tanítunk, ösztönösen tudunk! Remélem Péter története, segít abban, hogy utána nézzünk ezeknek a dolgoknak, és elmondjuk másoknak, ha csak így lehetséges. Aztán minél többen hallják, és elgondolkodnak, lassan megváltozik minden...

(http://hotelhandicap.blog.fn.hu/index.php?view=bejegyzes_oldal&bejid=158501& amp;bejcim=Nem_kozepiskolas_fokon&todo=/)Link
 
 
0 komment , kategória:  Szívmintás csereszalvétáimhoz:  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3343 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 46
  • e Hét: 46
  • e Hónap: 2109
  • e Év: 758089
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.