Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 291 
Seregély István: Útravaló – 2019. január 18.
  2019-01-18 17:34:56, péntek
 
  Nem minden keresztény nemzet imádkozhat és örvendezhet olyan engesztelő szentnek, mint mi Árpád-házi Szent Margitnak. A tatár pusztítás után szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária Istennek ajánlották születendő gyermeküket Magyarország megújulásáért. Hivatására ráeszmélve Margit elfogadta szülei akaratát, s életét a tatárok által elpusztított országunk, népünk jövőjéért ajánlotta föl. Pártfogását kérve, lépjük e szent nyomába a magunk lehetőségéhez mérten, hogy napjaink hitet vesztő korszakát túlélve megújuló keresztény magyar életet remélhessünk, üdvösségre vezető szellemiségben. Amit vállalni kell, az a hűség és az állhatatosság imádságos hivatásunk teljesítésében. (Mt 25,1-13)

- olyan engesztelő szentnek, mint mi Árpád-házi Szent Margitnak. Link
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 17.
  2019-01-17 11:59:51, csütörtök
 
  Aki olvasta az Ószövetségi Szentírást, az emlékszik a Meriba és Massza vizénél történt lázadásra. Arra, amikor az Egyiptomból megszabadult nép Isten ellen lázongó tagjainak keménynyakúsága miatt nem juthatott be az ígéret földjére. Negyven év bolyongása után már egy új nemzedék léphetett be oda. Előkép ez a földi zarándokútját járó emberiség számára. Isten ellen sokszor lázadozunk hitünkben, s emiatt elveszíthetjük a Jézus Krisztus által nekünk szerzett örök nyugalmat és boldogságot, az üdvösséget. Ma Remete Szent Antalnak, a remeték egyik nagy szentjének emléknapja is van.
Itt olvasható Link
Ez a világtól futó remete, aki egyre nagyobb magányra törekedett, indította el a monasztikus élet hatalmas mozgalmát, amely a külső és belső támadások dacára máig töretlenül fennmaradt.
...... ........... ........... ......*
Remete Szent Antal visszavonult a hétköznapi élettől, és teljesen a vallásos gyakorlatoknak adta át magát, elsősorban a zsoltárimádkozásnak. Kezdetben még a falu közelében lakott, később a Líbiai-sivatagban egy sziklasírban, majd egy omladozó kastély romjai között húzta meg magát.
Ősi keleti elképzelések szerint a sírok és az elhagyott helyek, mindenekelőtt pedig a sivatagok a démonok hazája voltak. Antal ebbe a birodalomba hatolt be, és ott épített magának szállást. A démonok pedig támadást indítottak ellene. Antal ,,Isten teljes fegyverzetét" öltötte magára, hogy ,,a sátán cselvetéseinek ellenállhasson" (Ef 6,11). Így ő lett a győztes.
Amikor pedig húsz év után ismét az emberek közé ment, úgy jelent meg előttük mint bölcs férfi, aki ,,ismeri a mélységes titkokat, és telve van Istennel" (Antal élete). A szigorú önsanyargatások ellenére nem tört meg a teste. Arcán azoknak a hatalmas tapasztalatoknak fénye tükröződött, amelyek bensőleg átalakították. Az ördög feletti győzelmei és csodái miatt a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt.. Mivel Szent Antal az anyarozs okozta gyulladás ellen hathatós közbenjárónak bizonyult, magát a bajt ,,Szent Antal tüzének" nevezték. Antalt a tizennégy segítőszent között is tisztelték.
- Orbánc, bőrkiütések, skorbut, pestis, járványok, kelések, fejfájás esetén hívják segítségül. A cukrászok, harangozók, haszonbérlők, hentesek, kesztyűsök, kosárfonók, mészárosok, munkások, porcelánkészítők, posztósok, sertéskereskedők, sírásók, takácsok patrónusa.
Kérjük pártfogását, hogy amíg ennek a világnak sok veszélyt jelentő sivatagában járunk, megmaradjunk hitünk állhatatosságában. (Mk 1,40-45)
Istenünk, kegyelmed ajándékából Szent Antal apát csodálatosan szép remeteélettel szolgált neked a sivatagban. Közbenjárására segíts, hogy önmagunkat megtagadva, mindennél jobban szeressünk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István érsek temetése (teljes szertartás)
  2019-01-16 16:20:22, szerda
 
  Egri bazilika, 2019. január 8. Videó Link

Képek a Youtube videóról készültek
...... ........


Nagyobb kép Link
...... ........... ....................... ............... ........... ......


Dr. Seregély István érsek utódja
...... .........


Csendes imádkozás a korsónál
...... .......


Dr. Seregély István érsek földi maradványának utolsó útja az altemplomba
...... ........... ........... ................. ..........


A felső szinten lévő sírhelyre került a koporsó
...... ........... .................... ................... ........

 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 16.
  2019-01-16 15:35:23, szerda
 
  Isten egyetlen gondolatával megválthatta volna az emberiséget a gonosz ármánya miatti elesettségéből. A végtelenül jó Isten azonban Jézus útját választotta. A bűn keserves következményét, a szenvedést és a halált tette meg a szabadulás eszközévé. Krisztus szenvedése és kereszthalála hirdeti, hogy milyen nagy baj a bűn. Isten vérére volt szükség a vétkeink lemosásához. A halálból való földtámadása azt hirdeti, hogy az ember nem a halálra teremtetett. A húsvét óta biztosan tudható, hogy el nem múló, örök életre váltott meg bennünket Jézus Krisztus. Emberként a kereszt halálbüntetését szenvedte el, és Istenként végtelen értékű irgalmat és örök életet szerzett nekünk. (Mk 1,29-39  
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 15.
  2019-01-15 09:11:37, kedd
 
  Jézus Krisztus testvérei lettünk, amikor ő értünk emberré lett. Azért lett az emberek testvére, hogy Isten örök életre képes gyermekeivé tegyen minket. Ki az ember, hogy Isten ennyire törődik vele? Nos, az ember Isten teremtett képmása, akit Isten a mindenség urává tett. Társául fogadott bennünket, hogy
segítői legyünk az eljövendő új ég és új föld építésében. Ez lesz fejlődő világunk eljövendő teljessége. Merő emberi képességeinkből fakadóan azonban erre képtelenek vagyunk. Szükségünk van ehhez Isten testvérünkké lett második személyének eligazítására, erejére, végtelen irgalmára, valamint a Krisztus művét beteljesítő Szentlélekre, aki velünk marad a világ végéig. Ha elfogadjuk és akarjuk.
(Mk 1,21-28)
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 14.
  2019-01-14 10:17:52, hétfő
 
  A zsidóból kereszténnyé lett hívekhez szóló levél bevezetője párja a János-evangélium prológusának és a Szent Pál efezusi és kolosszei leveleiben található első keresztény himnuszoknak, teológiai megfogalmazásoknak. Ezeket imádkozni lehet, és elmélkedéssé formálni. E néhány sor fölidézi az Ószövetség prófétáit, s Istennek a keresztény hitben fölismert képmását, a Logoszt (ez a János nevezte Ige), az Isten Fiát. Miként Péter és András, valamint Jakab és János, mi is bátran rábízhatjuk a csak egyszer megjárható életünket. Hitünk bizalmából tesszük ezt, mert csak Jézus Krisztus élete és tanítása vezet át a mulandóságból az örökkévalóságba, ahová hivatásunk szól. (Mk 1,14-20)  
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 13
  2019-01-13 14:02:26, vasárnap
 
  Urunk megkeresztelkedése.
A karácsonyi időt lezáró ünnep eseménye már harminc évvel későbbre tehető, mint az az éjszaka, időszámításunk kezdete, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben. A harminc évről senki nem vezetett naplót. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus fölnőtt, Isten és emberek előtt kedvességben. Ács lett Názáretben, és bérmunkásként kereste kenyerét.
Harmincéves korában aztán elhagyta Názáretet. A Jordán folyóhoz ment, ahol azokban a napokban már az egész országban hírét vették Keresztelő János föllépésének. Jézus is beállt a keresztelkedők közé. János ugyan tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem". Ám a názáreti Jézus, aki testvérévé fogadta az embereket, ragaszkodott a kereszteléshez, hogy minden megtörténjen, amit vállalt.
Ez a kezdet szentháromságos esemény volt. Jánost mindig egy egész sokaság kereste, így sokan voltak jelen akkor is, amikor Urunk, Isten emberré lett Fia megkeresztelésekor megnyílt az ég, és az Atya szava hallatszott: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik". János látta, amint a Szentlélek galamb képében leszáll Jézusra, és így mutatta be a jelenlévőknek Jézust: ő ,,az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit".
Ezzel kezdetét vette Jézus nyilvános működése. Máté evangéliumában ezt olvassuk: ,,Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése, aki ezt mondja: »Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom. (...) A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az igazságot. (Mt 12,17-20.)" Isten Fia megszilárdítja az igazságot a földön, és elveszi bűneink gyalázatát. Földi életével, halálával és föltámadásával teljessé teszi a gondviselés tervét. A maga helyett elküldött Szentlélek pedig befejezi Krisztus művét, és mindent megszentel, azaz mindent Istenhez kapcsol.
A ,,Szentháromság" kifejezés nem szerepel az evangéliumokban. Azt azonban leírták az evangélisták, hogyan szólt Isten a Fiáról a keresztelésnél, majd később a Tábor hegyén. Máté és Lukács följegyezték Isten Fiáról, hogy a Szentlélek által Máriától született, emberként. Háromszáz év kellett ahhoz, hogy a keresztények kibogozzák ezeket a szentírási kijelentéseket. Szent Ágoston óta beszélünk a szentháromságos Istenről. Megérteni ma sem tudjuk, de helyesen tudunk beszélni Isten szentháromságos titkáról a Hitvallásban.
Egyvalami biztos: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett és Isten által örök életre rendelt ember a názáreti Jézusban megismerte, hogyan éljen, s megtanulta, hogy ha elesik, Istenhez akkor is mindig visszatérjen a történelmet végigkísérő Szentlélek erejéből.
Ez a mi rendeltetésünk, és nem más. Azért lettünk, hogy teremtményi szinten örökösei legyünk Isten életének. Ez mit sem veszít érvényéből, így volt, és így lesz minden viszontagságon át, bármi történik is ezen a tapasztalati világon.
Ennek a keresztény hitnek, meggyőződésnek a történelmi kezdetét ünnepelhettük Jézus születésével a karácsonyi napokban. Ha a minket üdvözíteni akaró Jóisten időt ad, akkor ebben az évben is fölszítjuk hitünk pislogó lámpását, Jézus Krisztus nyomában járunk, és keresztje által mindig föltápászkodunk kikerülhetetlen emberi bukásainkból. (Lk 3,15-16. 21-22)
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 12.
  2019-01-12 09:06:30, szombat
 
  Jézus első csodájának megannyi tanulsága van. A kánai menyegzőn jelenlétével megáldotta a házasságot, együtt ünnepelve a hitvesekkel. Első csodáját édesanyja szavára tette. A lakodalmas nép öröme Máriának a szolgákhoz intézett fölhívása nyomán valósult meg: Tegyétek meg, amit mond! A tanítványai hittek Jézusban. Nekünk is érdemes bíznunk benne, és gondolnunk arra is, hogy minden kérés, ami Isten embert üdvözítő terveit szolgálja, Mária közbenjárásával teljesül. Ez nemcsak a csodákra vonatkozik, hanem igaz minden, Isten akaratával egyező ügyünkre. Jézus édesanyja égi anyánkként közbenjár értünk, akik Jézus testvérei lettünk. (Jn 3,22-30)  
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 11.
  2019-01-11 10:14:16, péntek
 
  Az emberiség megváltása Isten irgalmának fölülmúlhatatlan műve. Az ember engedetlenségével elveszítette Isten barátságát. Bukásunkat Isten előre tudta, és a megváltásban, gondviselésének rendje szerint, mégis az örök életre kíván elvezetni minden embert. Ez a Szentháromság műve. Az Atya elküldte egyszülött Fiát. Szentlelke által, Isten harmadik személye által ember lett, Mária gyermeke. Emberként elmondta, milyen az Istenhez hasonló teremtett élet. Mint ember, élete föláldozásával kifizette adósságukat, mert aki meghalt, a végtelen Isten volt. Az embert meghagyta szabad teremtménynek, de gyermekévé fogadja Isten, ha Krisztus nyomába lép, s esve-kelve a sírig megmarad az állhatatosságban. Tegyük fel magunknak a kérdést: el akarjuk-e érni az örök, isteni életet?
(Lk 5,12-16)
 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
Seregély István: Útravaló – 2019. január 10
  2019-01-10 12:54:44, csütörtök
 
  A hit vagy annak elutasítása az ember szabad döntésén múlik. Ezt igazolja Jézus názáreti látogatásának emléke is. Jézust gyermekkorától ismerték Názáretben. Amíg ott élt, esetleg elvétve mondott életeligazító szavait lerázták magukról az emberek. Most már nyíltan kimondják: Nekünk ne magyarázzon ez az ács! Tegyen csodát, és menjen tovább! Az ilyen megrendelés azonban nem vezet csodatételre. Ez így csak Isten kísértése. Köztünk is előfordul, hogy elhangzik a káromló kijelentés: Ha van Isten, akkor most teljesítse azt, amit kívánunk. De ne feledjük: mi vagyunk kötelesek teljesíteni Isten akaratát, nem pedig ő a miénket! Főleg ha egyéni ötletből bravúrt kívánunk, hogy utólag azt mondhassuk: ,,Lám, Isten nekünk szót fogad". (Lk 4,14-22a)  
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 291 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 228 db bejegyzés
e év: 228 db bejegyzés
Összes: 36935 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 121
  • e Hét: 14665
  • e Hónap: 33314
  • e Év: 33314
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.