Regisztráció  Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/16 oldal   Bejegyzések száma: 157 
A szeretet parancsolata
  2017-08-12 16:40:54, szombat
 
  Üzenet
A szeretet parancsolata

"Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez."
(1.Péter 4:8)

A szeretet parancsolata könnyű is, meg nem is. Könnyű szeretni azt, aki minket is kedvel, elfogad és értékel. De nehezebb a helyzet azokkal, akik néha problémákat okoznak nekünk, akiknek magasak az elvárásaik velünk szemben vagy akik nem értékelik a munkánkat úgy, ahogyan mi szeretnénk.

A szeretet egy döntés, amelyet meghozhatunk minden nap - elhatározhatjuk, hogy szeretjük az embereket; azokat is tovább szeretjük, akiket eddig, de szeretjük azokat is, akikkel nehéz kialakítani egy szeretetteljes kapcsolatot.

A szeretet döntése azt mondja, hogy én akkor is szeretlek, elfogadlak és megértelek, amikor te nem így reagálsz. És kitartok emellett a döntés mellett, még akkor is, ha az szenvedéssel, megalázkodással jár. Velem számtalanszor előfordult már, hogy amint eldöntöttem, hogy szeretni fogok valakit, és ezt cselekedetekben, jó szóval, kedvességben is kifejezésre juttattam, az előbb-utóbb mindig pozitív visszajelzést váltott ki. Így döntött Jézus is, amikor kitartott az irántunk, bűnösökért való szeretetében, és vállalta a szenvedést, a kereszthalált.

Ez a szeretet, amely sok bűnt elfedez; Jézus szeretete felénk, amelyre minket is minden nap tanít az Úr. Döntsd el te is a szívedben, hogy szeretetet adsz másoknak és tarts ki a döntésedben és így Isten szeretetének egy mélyebb megtapasztalásában lehet részed.
Isten szeretete szeretet
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
A szeretet rendje
  2017-07-25 12:08:05, kedd
 
  Székely János
A szeretet rendje
(részlet)
"Talán feltehetné a kérdést valaki: miért szeressek, miért ne legyek inkább önző? Hadd válaszoljak egy történettel. Egy indiai szerzetes egy patak partján imádkozott. Ahogy felnyitotta a szemét, meglátott egy skorpiót, amely a nagy kavicsok között haladva hátára fordult, kapálódzott, nem tudott továbbmenni. Megsajnálta, talpára segítette, ám az állat megfordult és belémart. A szerzetes újból imádkozni kezdett, de amikor a szemét kinyitotta, a skorpiót újra a hátára fordulva, kínlódva találta. Megint segített rajta, de az állat megint megmarta.
A szerzetes feljajdult fájdalmában. Harmadszor is megismétlődött ugyanez, akkorra már könnyek szöktek a szerzetes szemébe a fájdalomtól. Nem messze állt ott egy paraszt, aki látta mindazt, ami történt. Odament a szerzeteshez és megkérdezte: miért segíted ezt a hálátlan állatot? Háromszor segítettél rajta, és az háromszor beléd mart.
A szerzetes elmosolyodott és azt felelte: neki az a természete, hogy marjon. Nekem az a természetem, hogy irgalmazzak. Az a természetünk, hogy szeressünk és irgalmazzunk. Ez a világ végtelen jóságból és szépségből lett, ami ott ragyog a napban, az égen futó felhőkben, a kisgyerekek nevetésében és az öregember ráncai között. Ebből a szeretetből lettünk. Akkor szép az ember élete, ha engedi magán átáradni ezt a végtelen jóságot.
Nem kell kérdeznünk, hogy miért szeressünk.
Szeretni természetes, mint ahogyan természetes, hogy az anya öleli a gyermekét. A gonoszság az, ami logikátlan, és igazából megmagyarázhatatlan. A gonoszság titka, amely előtt néha döbbenettel, értetlenül állunk, és kérdezzük: ezt miért kellett?
A szeretet által válik az ember egésszé, a szeretet által teljesedik ki. Ha tud egész szívvel, teljes erővel szeretni, akkor valósíthatja meg a teljes és egész szívet. "Aki elveszíti önmagát, az megtalálja." Aki viszont gyűlöl, aki harácsol, aki mást letiporni akar, az eltorzul, az kicsinyes torzképévé válik igazi önmagának. Így van ez nemcsak az egyén, hanem a népek életében is.
Az önzetlenség, az egymásért érzett felelősség naggyá tesz egy népet, a szeretet természetes rendjével ajándékozza meg."
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
A szenteltvíz titokzatos ereje
  2017-07-10 21:22:27, hétfő
 
  Katolikus templom bejáratánál szenteltvízbe mártott ujjal vetünk keresztet. Mi történik, amikor ujjunk ezzel a titokzatos anyaggal érintkezik? Miféle erő rejlik benne?


,,Egy alkalommal egy kápolnában voltam, amikor egyszerre csak megjelent [az ördög] a bal oldalamon, utálatos alakban. ...Azt mondta nekem, rettenetes hangon, hogy kimenekültem ugyan a karmai közül, de ő tudni fogja a módját, hogy újra hatalmába kerítsen. Nagyon megijedtem, s keresztet vetettem oly sűrűn, ahogy csak tudtam; erre eltűnt ugyan, de azonnal megint visszajött. Ez kétszer is megismétlődött; úgyhogy nem tudtam, mit tegyek. Szerencsére volt ott szenteltvíz: abból hintettem feléje, s akkor nem jött többé vissza."

Mindez nem valami egyszerű lélek képzelődése: az esetet a lelki élet egyik legnagyobb mestere, Avilai Szent Teréz egyháztanító írta le Önéletrajza 31. fejezetében.

Szenttéavatási perében az egyik nővér tanúként nyilatkozta Terézről: ,,Semmiért a világon nem engedte volna, hogy valaha is útnak induljunk szenteltvíz nélkül... szenteltvízzel telt üvegcséket vittünk, s azokat az övünkhöz erősítettük. Megkívánta, hogy az ő övére is tegyünk mindig egyet, s ilyenkor azt szokta mondani: »Nem is tudják, hogy mennyire könnyebben érzi magát az ember lelke, ha szenteltvíz van a keze ügyében. Nagy szerencse az, hogy ily könnyen hinthetjük magunkra Krisztus Urunk vérét.«" (Szeghy Ernő OCD, az Önéletrajz fordítójának megjegyzése, Budapest 1928, p327)

A víz a tisztulás ősi jelképe, amely minden kultúrában és vallásban különleges jelentőségű. A Számok Könyvében az izraeliták vízzel hintik meg magukat és sátraikat. A szenteltvíz használatát a második század elején I. Sándor pápa írta le és rendelte el a papok számára: ,,Sós vízzel áldjuk meg az embereket, hogy akiket ezzel meghintenek, megtisztuljanak és megszentelődjenek." (Epistola ad Universos Orthodoxos Ubique Constitutos)

A szenteltvíz teológiai meghatározása szerint szentelmény, azaz szent jel, mely a szentségekhez némileg hasonlóan elsősorban lelki hatásokat jelez, és azokat az Egyház közbenjárására meg is szerzi. (Katekizmus 1667)

Mivel a keresztségre emlékeztet, különösen alkalmas a gonosz lelkek távoltartására. A víz megáldásának szövege is erre utal: ,,Istenünk, ...áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden cselszövése."

Az ilyen módon megáldott víz a lelki harc hatékony eszköze. Nem varázsszer, amellyel mágikus hatalmat gyakorolhatunk a rossz fölött. Ha azonban alázattal és hittel használjuk, Isten kegyelmével erősíthet hétköznapi küzdelmeinkben. Ha van rá mód, hogy üvegcsében magunkkal vihessünk, meghinthetjük vele otthonunkat, megjelölhetjük vele magunkat, családtagjainkat.

Szent Teréz tapasztalata szerint ,,a szenteltvíznek igen nagy az ereje. Az én lelkem mindig valami sajátságos és igen mély vigasztalódást érez, valahányszor meghintem magamat vele. Rendesen valami kimondhatatlan megújhodást tapasztalok magamban, s valami belső örömet, amelyből egész lelkem erőt merít. Ez nem képzelődés, ami csak egyszer esett meg velem, hanem nagyon is gyakori dolog, amelyet igen gondosan megfigyeltem."

christianae.wordpress.com
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
A szentmise értékei!
  2017-07-09 11:22:51, vasárnap
 
 

.
Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások. A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja. A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg.

Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének. Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet. Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülnél ki. Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid. Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra. Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak. A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek - különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet. A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál. A szentáldozásod során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz! A sátán gyengébb lesz veled szemben. A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!) A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is. A szentmisében az utolsó vacsorára emlékezünk, s benne az Úr Jézus megjeleníti kereszt-áldozatát! Az Eukarisztiában, vagyis az Oltáriszentségben az Úr Jézus valóságosan jelen van! A vasárnapi szentmise elmulasztása halálos bűn! Áldozni csak kegyelmi állapotban szabad! (Halálos bűneidet minél előbb gyónd meg!) Az Eucharisztia kiváltképpen ,,hitünk misztériuma". Az Egyház hite lényege szerint eucharisztikus hit, és egész különlegesen az Eucharisztia asztaláról táplálkozik. A hit és a szentségek az egyházi élet két egymást kiegészítő összetevője. A hit fejeződik ki a szertartásban, és a szertartás erősíti és bátorítja a hitet. Az eucharisztikus hit legfontosabb tartalma magának Istennek a misztériuma, a szentháromságos szeretet. Jézus az Eucharisztiában nem ,,valamit" ad, hanem önmagát adja; a tulajdon testét ajánlja föl és a tulajdon vérét ontja.
(XVI. Benedek, Sacramentum caritatis 6-7.)

.
Kedves barátaim, soha nem tudunk eléggé hálát adni az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az Eucharisztiában adott nekünk! Nagyon nagy ajándék és ezért nagyon fontos, hogy vasárnap misére járjunk, nem csak azért, hogy imádkozzunk, hanem azért, hogy részesüljünk az áldozás, a kommúnió szentségében. Ez a kenyér, amely Jézus Krisztus teste, üdvözít bennünket, megbocsát, és az Atyával egyesít. Szép ezt csinálnunk. Minden vasárnap menjünk el a szentmisére, mert ez a nap az Úr feltámadásának a napja. Ezért olyan fontos számunkra a vasárnap. Az Oltáriszentséggel érezzük, hogy az egyházhoz, Isten népéhez, Isten testéhez, Jézus Krisztushoz tartozunk. Soha nem tudjuk megérteni ennek egész értékét és gazdagságát. Kérjük akkor Őt, hogy ez a szentség továbbra is életben tartsa jelenlétét az egyházban és közösségeinket szeretetben, szeretetközösségben alakítsa, az Atya szíve szerint. Ezt tesszük egész életünkben, de igazából az elsőáldozás napján kezdjük el. Fontos, hogy a gyermekek jól felkészüljenek az elsőáldozásra, és egyetlen gyermek se nélkülözze az elsőáldozásban való részvételt, mert ez az első lépés a keresztség és a bérmálás után, hogy erőteljesen Jézus Krisztushoz tartozzunk.
(Ferenc pápa)
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Sarlós Boldogasszony ünnepe
  2017-07-02 13:30:21, vasárnap
 
  Magyarországon hagyományosan július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Az aratási munkálatok miatt Sarlós Boldogasszony az ünnep népies neve.
Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban segítségére lehessen.
Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificat.
,,Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért." (Lk 1,46-55)
Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. század folyamán július 2-án, a Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő napon. Az egész egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd IX. Bonifác 1389-ben vigíliával és nyolcaddal egészítette ki. IX. Pius az ünnepet május 31-re helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg.
Magyarországon a 15. századtól vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben teljesedett ki.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma.
Az ünnep jellegzetes magyar neve - Sarlós Boldogasszony - nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, hanem az aratás kezdetére utal.
Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.
Mindenható, örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva, Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
(Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium. II. kötet)
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Élj igazán!
  2017-06-04 12:06:18, vasárnap
 
  Túl sokan úgy élik az életüket, hogy gépiesen végigmennek a különböző mozzanatokon; kipipálják a teendők listáján az elvégzett dolgokat, lélegeznek, de nem élnek igazán. Isten nem akarja, hogy csak végigmenjünk a napjainkon. Ő azt akarja, hogy igazán éljünk!
A János 10,10-ben Jézus azt mondja, Ő azért jött, hogy életet adjon, nem csak valamilyen életet, hanem "teljes és túláradóan bőséges életet". Az egyik kulcsa annak, hogy élvezni tudjuk az életet az, hogy a megbocsátás művészetét magas szintre emeljük.
Amikor ragaszkodunk a sérelmeinkhez, azokból gyorsan keserűség válik, ami úgy működik, mint egy érzelmi rákbetegség. Azonban, amikor felülkerekedünk a sérelmeinken, akkor a szeretetet választjuk. Ha elengedjük a rossz dolgokat, azzal helyet adunk a jó dolgoknak - annak az életnek, amit Isten tartogat a számunkra. Arra biztatlak, hogy ha valaki megbántott, és még mindig összeszorul a gyomrod, ha meglátod az illetőt, vagy ha eszedbe jut, vidd a dolgot Isten elé, és engedd meg Neki, hogy meglágyítsa a szívedet.
Ne hagyd, hogy a megbocsátatlanság visszatartson, lenyomjon és megakadályozzon abban, hogy igazán élj. Ez nem könnyű, és rendben van, ha azt mondod: "Istenem, egyáltalán nincs ínyemre, hogy megbocsássak, de kérlek, add nekem a Te kegyelmedet és erődet, hogy képes legyek megtenni. Rád bízom a szívem, ezt az embert és ezt a helyzetet.
Te vagy egyedül képes a megbocsátást kimunkálni az életemben." Ha meg akarjuk változtatni az életünket, akkor ezt belülről kell elkezdenünk.
A változás mindig a szívből indul ki. Engedd el a sérelmeidet, válaszd a szeretetet, a "teljes és túláradóan bőséges életet", amit Jézus elkészített számodra. "A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!" (János 10,10) Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
A bölcsesség áldásai.
  2017-06-04 11:59:00, vasárnap
 
  Ha volna olyan orvosság, mely bizonyítottan évekkel hosszabbítaná meg az életed, valószínűleg sokat adnál érte. De mit szólnál, ha azt mondanám, hogy keresztyénként már kezedben van a hosszú élet titkának kulcsa, méghozzá ingyen.

Isten az ő igéjében, a Bibliában lefektette az egészségmegőrzés valamennyi alapelvét.

Fiam, ne felejtsd el, amire tanítalak,
vésd szívedbe parancsaimat, mert megszaporítják napjaidat és életed éveit,jólétet és békességet hoznak neked!
A szeretetet és hűséget soha el ne hagyd,
kösd magadra, mint nyakláncot,
vésd a szívedbe őket!Péld.3,1-3
Ezek az intelmek rávilágítanak néhány olyan tényezőre, melyeken bizonyára még nem tűnődtél el, pedig ami egészségesen tart, az nem más, mint a nyugalom, a bizalom Istenben, a becsületesség, az alázat és a nagylelkűség.
Ezek a dolgok segítenek hozzá, hogy jobb legyen az egészséged, mert fizikai állapotodra befolyással van a lelki egészséged.
A mai napon szánj egy kis időt a Példabeszédek 3,1-10 igeversein való elmélkedésre, és kérd Istent, mutassa meg neked, hogyan léphetnél előbbre nyugalom, bizalom, tisztesség, alázat és nagylelkűség terén.
Legyen örömteli napod:)
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Légy vidáman nagylelkű.
  2017-06-04 11:49:53, vasárnap
 
  Sokan azt gondolják, hogy a Biblia tele van ,,Neked nem szabad..." kezdetű parancsokkal. Azt hiszik, hogy a Biblia másról sem szól, mint korlátozásokról, és unalmassá teszi az életedet.
Isten azonban azt akarja, hogy örömteli és egészséges életet élj. A jó egészség két tényezője a nagylelkűség és a vidámság,amely szorosan kapcsolódik egymáshoz .
Ha nagylelkűen adsz, jót tesz az egészségednek. Mindig, amikor nagylelkű vagy, mindig, amikor adsz, erősíti az egészséged. Tudod, hogy a Bibliában több ígéret van az adásról, mint bármi másról? Azért, mert Isten azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint ő, Isten pedig ajándékozó Isten.
Mindened, amid van, ajándék Istentől. Ő nagylelkű, és azt akarja, hogy te is az légy.
A Biblia azt mondja: ,,Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül." Példabeszédek 11:25
Ez az, amiért jó érzés tölt el, mikor segítesz másoknak, akár pénzügyileg adakozol, akár valami fizikai dolgot adsz, vagy épp az idődet adod.

Ha vidám vagy, az jót tesz az egészségednek. Isten azt mondja nekünk az Igéjében, hogy az élettel az a szándéka, hogy élvezzük, ne csak elszenvedjük. ,,A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja." Példabeszédek 17:22
Tanulj meg nevetni magadon, játssz minden nap, lazíts, kapcsolódj ki, és szórakozz!
Legyen örömteli napod:))
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Keresztény kressz.
  2017-05-02 15:44:09, kedd
 
  A sikerhez vezető út nem egyenes! Ahhoz, hogy életünk megfelelő úton és sebességgel haladjon sok egyéb más tényezővel kell szembe néznünk.

Kereszteződés: kísértés - amikor letérhetünk a helyes útról

Dugó: összezavarodottság - amikor össze vagyunk zavarodva és bosszankodunk, hogy miért nem tudunk haladni

Fekvő rendőr: ellenségek - akik lassítanak az egyenes úton

Emelkedő: nehézségek - problémák, melyek vissza akarnak tartani

Baleset: amikor hibázunk

Figyelmeztető jelzések: család és barátok - akik segítenek az utadon

Benzinkút: gyülekezet, templom - egy hely a feltöltődésre

A sikerre vezető úthoz megfelelő autó felszereltsége:

Autó: te

Sofőr: Jézus

Üzemanyag: Isten igéje, a Biblia

Biztosítás: Jézus kegyelmébe vetett hited

Motor: szeretet

GPS: Szentlélek

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Az élet vonata
  2017-05-02 15:42:01, kedd
 
 
Az élet olyan, mint egy vonat-utazás:

Gyakran beszállunk, kiszállunk, vannak balesetek, néhány megállónál kellemes meglepetésekkel találkozunk, míg mély szomorúsággal a másiknál.

Amikor megszületünk és felszállunk a vonatra, olyan emberekkel találkozunk, akikről azt hisszük, hogy egész utunkon elkísérnek: a szüleinkkel.

Sajnos a valóság más.

Ők kiszállnak egy állomáson, s mi ott maraduk nélkülözvén szeretetüket, együttérzésüket, társaságukat.

Ugyanakkor mások szállnak fel a vonatra, akik fontosak lesznek a számunkra.

Ők a testvéreink, a barátaink és mi szeretjük ezeket a csodálatos embereket.

Néhányan, azok közül akik beszállnak, csupán kis sétának tekintik az utazást.

Mások csak szomorúsággal találkoznak útjuk során.

Mindig vannak olyanok is a vonaton, akik készek segíteni a rászorulókon.

Néhányan, amikor kiszállnak, el nem múló hiányérzetet hagynak maguk után...

Mások fel- és leszállnak, s mi alig vesszük észre őket...

Lehetnek olyanok akiket nagyon szeretünk, mégis másik vagonban utaznak.

Így egyedül kell mennünk ezen a szakaszon.

Természetesen megtehetjük, hogy megkeressük őket, átverekedhetjük magunkat az ő kocsijukba.

De sajnos nem tudunk melléjük ülni, mert a mellettük levő hely már foglalt.

Ilyen az utazás, telve kívánalmakkal, vággyal, fantáziálással, reménnyel és csalódással... és visszafordulni soha sem lehet.

Tegyük tehát a lehető legjobbá utazásunkat.

Próbáljuk a velünk utazók jó oldalát nézni és keressük mindenkinek a legjobb tulajdonságait...

Jusson eszünkbe, hogy bármely szakaszon találkozhatunk szenvedőkkel, akiknek szükségük van a segítségünkre.

Mi is lehetünk gyakran elhagyatottak s ez annak is megadathat, aki jelen helyzetét tekintve rajtunk segíthet.

Az utazás nagy talánya, hogy nem tudjuk, mikor szállunk ki végleg s azt sem, hogy az útitársaink mikor, nem szólván arról aki közvetlen mellettünk foglal helyet.

Úgy érzem vigasztalan leszek, amikor örökre kiszállok a vonatból... Azt hiszem, igen.

Néhány barát elvesztése, akikkel az utazás során találkoztam fájdalmas. A gyermekeimet egyedül hagyni nagyon szomorú lesz. De a remény bennem él, hogy valamikor a központi pályaudvarra érünk és érzem, látni fogom őket jönni olyan csomaggal, ami addig még nem volt nekik...

Ami boldoggá tesz, az a gondolat, hogy segítettem ezt a csomagot

teljesebbé, értékesebbé tenni.

Barátaim, tegyünk úgy hogy jó utunk legyen és a végén azt mondhassuk, hogy megérte a fáradozást.

Próbáljunk meg a kiszállásnál olyan üres helyet hagyni maguk után, ami szeretetet és szép emlékeket hagy hátra a továbbutazókban
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
     1/16 oldal   Bejegyzések száma: 157 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 21 db bejegyzés
e év: 304 db bejegyzés
Összes: 6796 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 234
  • e Hét: 13764
  • e Hónap: 29983
  • e Év: 281938
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.