Regisztráció  Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 167 
Csíksomlyói legenda
  2018-05-17 08:55:23, csütörtök
 
  Kötelező olvasmány

A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek között.
Azért, hogy a nemzetek ne civakodjanak a kék bolygó területei fölött.
Összehívta őket a csíksomlyói dombtetőre.

Ott, ahol a kápolna most áll, az Úr megáldotta a földet.
Ezért ott a föld mélyéből áradni fog örök időkig jóság energiája.

Tódultak a nemzetek minden felülről.
Jöttek északról és délről, keletről és nyugatról.
Lóháton, elefántháton és teveháton, ökrök vontatta szekereken.
Megteltek a közeli dombok népek sokaságával.
Bármennyien is voltak, egyre csak jöttek és úgy látszott, nem fogynak el soha.
A megérkezettek felsorakoztak egymás mellé.
Mindenki beszélte mindenki nyelvét. Fegyver nem volt senkinél, mert maga
az Úr hívta őket és az egész környéken jóság és békesség uralkodott.

A Sátán nem lépte át a Kárpátok gerincét, mert megtiltatott neki.

Amikor mindenki egybegyűlt az Úristen felújította az emberekkel kötött szerződést.
Ennek jeléül gyönyörű szivárvány jelent meg hegyek fölött.
Emlékeztette a világ nemzeteit a tízparancsolatra.
Majd igazságosan szétosztotta a földet népcsoportok között.
A következő intelemmel engedte útjukra:

"Szaporodjatok és sokasodjatok. Népesítsétek be a földet mely néktek adatott.
Uralkodjatok a föld állatai és növényei fölött. Uralkodjatok igazságosan
és céltudatosan jó gazda módjára!"
Aztán megáldotta az emberek sokaságát, és útjukra bocsátotta őket!

Figyelte, ahogy elvonulnak az égtájak irányába, mint a vándorhangyák.
Amikor az utolsó népcsoportot is elnyelte a messzeség, az Úrra rászakadt
a sűrű csend és a néma magány. Akkor abban a pillanatban másvalaki azt
hitte volna, hogy azt a helyet, a megáldott szent helyet nem adta még
oda senkinek. Mivel az Úr cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok.
Ezért az Úr kiült a csíksomlyói dombra és várt. Várt türelmesen,
tudta, kikre kell várnia.
Íme, egy elkésett furcsa népcsoport közeledett a domb felé.
Mezítlábas kisfiú tarka tehenet vezetett kötélen. A tehén hátán egy kislány
ült feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven dalolt.
A dal beleolvadt a tájba és feloldotta a magányt. Mint az arany, ahogy
felnemesíti az ötvözetet. Az Úrnak felvidult a lelke, mert
bebizonyosodott, hogy minden a terv szerint megy és már tudta kié
lesz a megáldott föld!

- Kik vagytok ti? - kérdezte a gyerekeket.
A fiúcska lehajtotta fejét és hallgatott. Nem bírt szóhoz jutni a megilletődéstől.
A kislány egy csokor virágot nyújtott az Úrnak.

- Üdvözölve légy mi Urunk Istenünk! Én Magyar vagyok a testvérem Székely.
Messzi földről jövünk és eltévedtünk az úton.
Az Úr elfogadta a virágot és újra örült az ő lelkében, mert soha nem kapott
ajándékot embertől.

- Hol vannak szüleitek? Túl gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet
sorsát cipeljétek!
- Nincsenek szüleink, nem is voltak! - Csilingelte a kislány.
- Honnan jöttetek? - faggatta tovább az Úr.
- Csillagösvényről. - szólalt meg a fiúcska is félénken.
- Országot akartok magatoknak?
- Azt akarunk Uram. De mivel mi még gyerekek vagyunk, adjál nekünk apát és
anyát is, aki védelmezzen bennünket!
- Apát adjak, meg anyát is? - kérdezte az Úr meglepetten.
- Igen, mert csak Te tudsz adni! Te vagy a mindenható, a jó és a könyörületes!
- Várjatok egy keveset, hadd gondolkodjak - mondta az Úr, és két tenyerébe hajtotta fejét.

Hosszasan gondolkodott. A két gyermek közben önfeledt játékba kezdett.
Nevetgélésük úgy hatott a dombon, mint ezernyi ezüst csengettyű.

- Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok, és kedvemet lelem bennetek, ezért
meghallgattam és teljesítem kéréseteket! Íme, itt van ez a föld, amit nemrég
megáldottam. Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannóniát nektek adom örök időkre!
De mivel ellenségeitek megszaporodnak majd és sanyargatni fognak benneteket,
tisztaságotok és jóságotok miatt, ezért erős hitet és reményt adok nektek, amit itt,
ezen a szent helyen, Csíksomlyón minden évben megerősítetek.
Apát is adok nektek, én leszek az Atyátok, mert én vagyok mindenek Atyja,
a világ teremtője! Anyát is adok, a Szűzanyát, Máriát, Jézus Krisztusnak,
a világ Megváltójának és szeretett fiamnak anyját!
Ő legyen a ti anyátok és bajaitokban mindig őhozzá, kiáltsatok!

Csodálatos szépségű asszony jelent meg, fehér ruhában, ragyogó fényben.
Lehajolt megsimogatta a két árvát, majd felemelte és keblére ölelte őket!

Azóta hosszú idő eltelt sok minden megváltozott, de egy dolog változatlan:
Minden pünkösdkor százezrek vonulnak ki a búcsú hegyére megerősödni hitben,
és reményben közöttünk van valóban nemzetünk anyja, érezzük kezének simogatását
és azt a földöntúli boldogságot, ahogy szerető anyaként keblére ölel bennünket.
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
A világ hitéért
  2018-05-14 19:05:40, hétfő
 
 

Ajándékozz nekünk kitartó hitet, és tölts el minket Országod iránti vágyakozással.
Istenünk, Atyánk, töltsd el életünket együttérzéseddel, hogy sose fáradjunk bele a megbocsátásba.
Imádkozzunk azokért, akik nem hisznek, és életüket mások szolgálatára szentelik.
Krisztus, mennyből sugárzó fény, látogasd meg a sötétségben élőket, és mutasd meg nekik szereteted útját.
Imádkozzunk azokért, akik elindultak a Krisztushoz vezető úton, bátorítsd lépteiket!
Tölts el minket Szentlelked tüzével, hogy új erőt nyerjünk, és megnyíljunk azok felé, akik nem ismernek téged!
Krisztus, elküldöd Egyházadat, hogy előkészítse utadat a világban, nyisd meg Országod kapuit minden ember előtt!
Mindazokért, akik nem hisznek, add, hogy megtapasztalhassák szeretetedet.
Te mindazokat megerősíted, akik megfáradtak és elbátortalanodtak, őrizd meg őket az örök élet útján.
Imádkozzunk mindazokért, akik hűségesen hirdetik igédet!

 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Jézus számára nincs lehetetlen dolog
  2018-05-14 19:01:11, hétfő
 
  Nagyon fontos a szentmisén hinni abban, hogy Jézus számára nincs lehetetlen dolog, ő meg tud szabadítani a legnagyobb függőségekből, és meg tud gyógyítani minden lelki, szellemi és testi betegséget. Emilien Tardiff atya evangelizációs missziós munkájában ébresztgette az emberekben a hitet, hogy Jézus valóban jelen van az Eucharisztiában. A szentmiséken, melyeket bemutatott, több tízezer ember nyitotta meg mély hittel a szívét az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus előtt. Jézus így csodálatos testi és lelki gyógyulásokat vihetett végbe. Egyike ezeknek a mexikói Celia Covarrubias esete. Harmincéves korában cholesteatoma (gyöngyháztumor) keletkezett Celia bal fülében. A műtét folyamán trepanációt végeztek és kioperálták a középfülét. Mivel a fertőzés továbbterjedt, újabb trepanációt végeztek és kioperálták a belső fül csontjait. Celia egyáltalán nem hallott a bal fülére, mert nem voltak hallószervei. A szentmisén, melyet Tardiff atya mutatott be, komolyan vette a prédikátor felhívását, hogy higgyen Jézus valóságos jelenlétében az Eucharisztiában. Miután magához vette az Oltáriszentséget, teljesen átadta magát Jézusnak mint egyetlen Urának és Üdvözítőjének. Nagy meglepetésére hirtelen elkezdett hallani a bal fülére, és jobban hallott vele, mint az egészséges fülével. Tanúságtételében Celia elmondta, hogy ha az embernek nincs hallószerve és hirtelen elkezd hallani, az egy rendkívüli jel, mellyel Jézus fel akarja rázni szívünket, hogy hagyjunk el minden kételyt és akadályt, mely gátolja annak az egyedüli tápláléknak a hatékonyságát, amely örök életet ad, és amely Krisztus megdicsőült Teste és Vére az Eucharisztiában.

 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Tudod-e, ki Jézus?
  2018-04-20 21:20:31, péntek
 
 

Egyszer mindannyiunknak válaszolnunk kell életünk során erre a kérdésre: kinek tartod Jézust? Vagy akár csak arra is: Miért tiszteled Istent? Miért csak annyira tiszteled, amennyire? Miért csak olykor futsz oda hozzá, ha baj van, és szeretnéd, hogy gyorsan segítsen. Miért nem élsz együtt, folyamatosan a hozzánk lehajló Istennel, a mi megváltó Urunk Jézus Krisztussal? Kinek tartod Jézust? Tudod-e már, hogy olyan nagy a baj, hogy ezen csak maga az élő Isten segíthetett? Ő pedig úgy segített, hogy az Ő egyszülött Fiában lejött ide a földre, hogy felemeljen minket onnan, ahova zuhantunk. Hogy újra élettel ajándékozzon meg.

Legyen a Te életed Ura,Uralkodója Jézus! Ne tűrj meg senki és semmi mást,ami bálvánnyá lehet....
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Az Eucharisztia előtt
  2018-03-30 08:59:17, péntek
 
  Az Oltáriszentség ünneplése egyben húsvéti lakoma is.
A katolikusok helyesen teszik, ha gyakran járulnak szentáldozáshoz.
A hívek minden alkalommal áldozhatnak, amikor a szentmiseáldozaton részt vesznek.
Aki azonban tudja, hogy van megbocsátatlan halálos bűne, annak előbb a bűnbocsánat szentségét kell felvennie.
Szentáldozás előtt egy óra hosszat nem szabad sem enni, sem inni.
Orvosságot szabad bevenni.
Vizet szabad inni.
A betegeknek csak tizenöt percen át kell böjtölniük.
A nem-keresztények és a katolikus Egyházzal nem teljes egységben élő keresztények nem vehetik magukhoz az Oltáriszentséget.
Az Oltáriszentség a hit, az élet és az imádás egységét jelenti. Ha nem-katolikusok áldoznának, az olyan egységet fejezne ki, amely a valóságban még nem létezik; ezért az egységért mindnyájunknak imádkoznunk kell.
A szentáldozás erősíti Krisztussal való egységünket.
A szentáldozás elszakít bűneinktől.
A szentáldozás a hívők egységét teremti meg.
A szentáldozás a szegények felé fordít bennünket.
Az Oltáriszentség az eljövendő dicsőség ígéretét is tartalmazza.
Az Oltáriszentség azt jelzi, hogy Isten országa be fog teljesedni a jövőben.
Az Oltáriszentség azokkal egyesít, akik a mennyben már most az Istennel való egység örömében élnek.
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Az imádkozás lehetősége és nehézsége
  2018-03-29 19:56:43, csütörtök
 
 
"Te pedig , mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtódat, és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..."
(Máté 6:6)

Jézus nem mondta, hogy "álmodozz titkon Atyádról", hanem ezt: "imádkozz titkon a te Atyádhoz."
Az imádkozáshoz akaraterő kell. Miután beléptünk titkos kamrácskánkba és bezártuk az ajtót, a legnehezebb imádkozni. Nem tudjuk összpontosítani figyelmünket, és ide-oda kalandozó gondolataink megzavarnak. A nagy harc azért folyok, hogy legyőzzük belső szétszórtságunkat. Uralkodnunk kell gondolatainkon és egész akaratunkat az imádságra kell összpontosítanunk.
Legyen külön helyünk az imádkozásra. De amikor odamegyünk, mintha a legyek bántanának:"Ezt meg azt meg kell tenni, hű, ezt se csináltam meg; ide meg oda még el kell mennem... stb." Zárd be az ajtót! Csak úgy lehetsz titkon, csendben, ha szándékosan becsukod az ajtót minden érzés és kedélyhullámzás elő, mert Isten előtt vagy. Ő titkon van és titkon néz. Nem úgy, mint mások, vagy ahogyan mi nézzük magunkat.
A csendességben lehetetlen Istenben kételkednünk; nagyobb bizonyosságunk van felőle, mint bármi másról. "Atyátok titkon van" és sehol másutt - mondja Jézus. Ezen a titkos helyen látod meg, a dolgok megszokott folyásában is, hogy Isten mindig ott van.
Szokd meg, hogy mindent Istennel beszélj meg. Ha nem tanulod meg, hogy a felébredés első pillanatában tágra nyisd az ajtót és beengedd Istent, akkor egész nap hamis vágányon halad a munkád. De nyisd csak tágra az ajtót előtte, imádkozz hozzá, aki titkon van, és minden látható cselekvésed is magán hordja majd Isten jelenlétének ismertetőjegyét.

(Oswald Chambers)
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Hallgass a kávéscsészédre, avagy negyven gyakorlati ötlet
  2018-02-21 11:02:49, szerda
 
  Hallgass a kávéscsészédre, avagy negyven gyakorlati ötlet a nagyböjtre szülők számáraKészülj fel, tervezz, hogy gyümölcsöző legyen a nagyböjti időszak! - tanácsolja az Aleteia nemzetközi katolikus portál szerzője, Emily Jaminet író, rádiós személyiség, feleség és hét gyermek édesanyja. Segítségül kreatív és praktikus ötleteket gyűjtött össze a szülők számára.

Ezek az ötletek inspirációul szolgálnak ahhoz, hogy a szülők felkészülhessenek, hogyan tudják minél mélyebben megélni a nagyböjti időszakot. A negyven ötlet közül lehet csak egyet választani, de akár többet is... (Néhány ötletet kiegészítettünk, illetve módosítottunk a magyarországi lehetőségekhez igazítva - a szerk.)

1. Engedd, hogy az Eucharisztia megerősítsen! Gondold át, hogy vasárnapon kívül mikor tudnál hetente még egy nap szentmisén részt venni. Talán elmehetsz a közeli katolikus iskola szentmiséjére vagy szombat reggel a templomodba.

2. Menj el gyónni! Jelölj ki a naptáradban egy konkrét időpontot, amikor megkapod Isten gyógyító irgalmát és megbocsátását. Új kegyelmeket nyersz e szentség által, melyek segítenek a hivatásodban. Nézz utána, hogy a környékeden lévő plébániákon mikor van külön nagyböjti gyóntatás.

3. Olvasd a napi olvasmányokat! Kezdd a napot a kijelölt szentírási részek elolvasásával, így egyesülve az Anyaszentegyházzal. A Katolikus.hu oldalon online is eléred az igenaptárt. Az Evangelium365.hu oldalon kérheted, hogy mindennap e-mailben elküldjék az evangéliumot, valamint egy rövid elmélkedést, sőt ezt mobilalkalmazásként is letöltheted.

4. Hallgass a kávéscsészédre! Szerezz be egy új bögrét, amin egy fohász vagy egy spirituális szimbólum látható, amin elmélkedhetsz, és emlékeztet, hogy elmondd a reggeli imádat.

5. Írj imaszándékokat a naptáradba! Szedd össze azon barátaid, családtagjaid és ismerőseid nevét, akikért különösen is szeretnél imádkozni, és minden naphoz írj be valakit. Sokkal könnyebb felajánlani a lemondásaidat, elhatározásaidat és imáidat, ha egy konkrét személyért teszed.

6. Üljétek körbe a családi asztalt! Ahelyett, hogy munkába menet veszel valamit reggelire, vagy ételt rendelsz, törekedj arra, hogy otthon főzz a családod számára. Megújult szeretettel készítsd el az ételeket, felajánlva ezt a ,,szolgálatot" azért, hogy együtt legyen a család az étkezések alkalmával.

7. Kapcsold ki az elektronikus eszközöket! Tegyél azért, hogy legyenek képernyőmentes időszakok, amelyek lehetnek órák, napok vagy akár hetek is. Szervezd meg, hogy egy időre a családban mindenki letegye a mobiltelefonját és minden más elektronikus eszközt, és töltsétek együtt ezt az időt. Jó, ha hetente legalább háromszor megteszitek ezt, például a családi étkezések alkalmával.


8. Imádkozz mindennap a házastársaddal! Csak néhány percre álljatok meg esténként, hogy együtt elmondjatok egy imát. Ez lehet egy tized rózsafüzér vagy spontán ima is, az imaszándékokat pedig felváltva határozzátok meg. Lehet, hogy először kicsit kényelmetlenül érzed majd magad, de engedd, hogy kialakuljon ez a szép új szokás. Az, hogy negyven napon át együtt imádkoztok, változásokat hozhat a kapcsolatotokban.

9. Csinálj rendet! Tűzd ki célként, hogy tisztán tartod a lakást nagyböjt alatt. Fordíts egy kis időt arra, hogy rendezett legyen a környezeted. Kérd meg a gyerekeket is, hogy segítsenek, lehetőleg panaszkodás, ellenkezés nélkül. Ha jobb őrzői vagyunk a tulajdonunkban lévő dolgoknak, jobban is értékeljük mindazt az áldást, amit kaptunk.

10. Elég a tétlenségből! Különösen figyelj arra, mivel töltöd az idődet. ,,Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság nem kenyere" (Péld 31,27). Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy ,,leeresszünk" a nap végén, de vigyázzunk, hogy ez ne ,,kijelentkezés" legyen a családból vagy kibújás a feladatok alól.

11. Negyven nap, negyven adomány! Szedd össze azokat a ruhákat, cipőket, játékokat, dísztárgyakat és használati eszközöket, amik nektek már nem kellenek, de másnak még hasznosak lehetnek. Kérdezd meg a barátaidat, hogy szükségük van-e valamire ezek közül, vagy add oda a jó állapotban lévő dolgokat egy szeretetszolgálatnak, például a Katolikus Karitásznak; esetleg vidd el a karitász adományboltjába vagy más adományboltba.

12. Szervezz baráti péntekeket! Péntekenként találkozz a barátaiddal, függetlenül attól, hogy mennyire sűrűek a napjaid - soha nem lehetünk annyira elfoglaltak, hogy ne legyünk jó barátai azoknak, akiket Isten mellénk rendelt az életben.

13. Írj levelet! Küldj szeretetteljes és bátorító szavakat másoknak régimódi levélben.

14. Állj meg, és emlékezz! Írd össze azon barátaidat, családtagjaidat és példaképeidet, akiktől tanultál valamit, akiknek hálás vagy, és szakíts egy kis időt arra, hogy köszönetet mondj Istennek ezekért a nagyszerű emberekért.

15. Eddz Jézussal! Ne csak a lelkedre koncentrálj a nagyböjtben, hanem az elmédre és a testedre is. Sétálj az Úrral, fuss az Úrral, súlyzózz az Úrral - végezz fizikai gyakorlatokat, hogy megerősítsd a testedet, ami a Szentlélek temploma.

16. Hallgass katolikus rádióadót! Miközben a munkába menet vezetsz, napközben főzöl vagy mosogatsz, állítsd a rádiót egy katolikus adóra. Ez a fajta műsor nem csak tájékoztató jellegű lehet, de szórakoztató is, és sok kegyelmi ajándékot kaphatsz általa.


17. Olvass spirituális témájú könyveket! Olyan sok gyönyörű, inspiráló katolikus könyv létezik, melyek segíthetnek lelki utadon. Esetleg szervezhetsz könyvklubot is.

18. Legyél jobb barát, és ne pletykálj! Csak rendkívüli kegyelem segítségével lehet szakítani a pletykálkodás rossz szokásával, és eltökélten kell küzdeni azért, hogy megfegyelmezzük gondolatainkat és nyelvünket.

19. Gondolkozz, mielőtt beszélsz! Gyakorold azt a módszert, hogy mielőtt kimondasz valamit vagy üzenetet küldesz valakinek, felteszed magadnak ezt a három kérdést: Igaz? Szükséges? Hasznos? Engedd, hogy ez a nagyböjt a szavak megszelídítésének és a gondolatok újrarendezésének ideje legyen, és így még inkább az irgalmasság idejévé váljon.

20. Jöjj, Szentlélek! Hívd a Szentlelket egész napon át, bármit is csinálsz. Az életed soha nem lesz ugyanolyan.

21. Végezz lelkiismeret-vizsgálatot mindennap! Loyolai Szent Ignác azt tanácsolta, hogy minden este, elalvás előtt vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket.

22. Hagyd abba a kiabálást! ,,Bölcsességre nyitja száját, és nyelvén jóságos tanítás van" (Péld 31,26). Tudatosan törekedj arra, hogy ne kiabálj a gyerekeiddel. Ez nagyon nehéz dolog - de egy pap egyszer azt mondta, ha úgy telik el a nagyböjt, hogy egyszer sem buksz el az elhatározásod teljesítésében, túl könnyű dolgot választottál.

23. Tedd rendbe a napodat az irgalmasság-rózsafüzérrel! Ez a nagyon erős imádság békét és kegyelmet hoz a napodba. Ha van rá módod, az irgalmasság órájában, délután 3-kor mondd.

24. Gyakorold az irgalmasság cselekedeteit! Tölts kevesebb időt a közösségi oldalakon, és többet az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával. Elfoglalt szülőként is rajtakaphatjuk magunkat, hogy vesztegetjük az időnket, görgetjük a Facebookot, nézegetjük mások életét. Helyette inkább forduljunk valóban mások felé.

25. Szakíts időt arra, hogy megoszd a hitedet! Oszd meg a lelki utadat gyermekeiddel. Beszélj nekik a hitről, és arról, hogyan hatott az evangélium az életedre.

26. Vegyél részt egy jótékonysági akcióban! A Katolikus Karitásznak és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak például többféle adományozási programja is van.


27. Teremts több csendet az életedben! Tény, hogy mindannyiunknak több csendre van szüksége. Találj időt arra, hogy meghalld az Úr hangját. ,,Álljatok meg, és lássátok, hogy én vagyok az Isten" (Zsolt 46,11).

28. Kelj fel a szundi funkció használata nélkül! Ez lehetőség arra, hogy legyőzve magadat, ,,igazi hőstettel" indítsd a napot.

29. Beszélgess az Úrral bármikor! Sok formája van az imádságnak, de néha nehéz időt szakítani rá. A jezsuiták például létrehoztak egy mobilalkalmazást, ami egy-egy rövid gondolattal segíti a szemlélődést a hétköznapokban, hogy akár ebédszünetben vagy utazás közben is Isten jelenlétébe helyezkedhessünk.

30. Mondj le az édességről! Meg tudod csinálni! Isten megajándékoz a kegyelemmel, amire szükséged van, hogy egészségesen tudj étkezni, és ne használj cukrot.

31. Legyél többet friss levegőn! Menj ki a szabadba, és élvezd a sétát. Nem csak a friss levegő tesz jót, a séta csökkenti a stresszt is.

32. Változtasd az autódat kápolnává! Kapcsold ki a rádiót, élvezd a csendet, mondj el egy imádságot, és adj időt Istennek, hogy szóljon hozzád.

33. Menj zarándoklatra! Ahogyan A Katolikus Egyház Katekizmusa is megfogalmazza: a bűnbánattartás ideje - így a nagyböjt - különösen alkalmas a zarándoklatok számára (KKK 1438), melyek növelik hitünket. Szervezz családi kirándulást valamelyik kegyhelyre.

34. Törekedj helyrehozni a megromlott baráti kapcsolatokat! Kérj bocsánatot, ha hibáztál, megsértettél valakit. A ,,sajnálom", ,,ne haragudj" kifejezésnek nagy ereje van. Ugyanakkor ne legyél haragtartó, te is nyújts békejobbot annak, aki megbántott.

35. Állj meg, mielőtt kritizálnál vagy panaszkodnál! Próbálj csak bátorító, dicsérő szavakat mondani. Figyeld meg, mi történik, ha egy napig nem fókuszálsz a negatív dolgokra.


36. Imádkozd a rózsafüzért! Rengeteg kegyelem forrása lehet, ha naponta elmondod a rózsafüzért.

37. Nyisd meg az otthonodat! Mikor volt utoljára, hogy átjöttek hozzátok a barátaid vagy a távolabbi rokonok?

38. Játssz a gyerekeiddel! Jelölj ki valamennyi időt, amikor önfeledten együtt vagy a gyerekekkel a nap folyamán. Negyven napon át mindennap olvassatok vagy játsszatok együtt, és figyeld meg, hogyan fejlődik a kapcsolatotok.

39. Tartsd ellenőrzés alatt a szülői fegyelmezést! Szánj egy kis időt arra, hogy amikor fegyelmezésre kerül sor, megvizsgáld, nincs-e szüksége a családnak arra, hogy átgondoljátok a dolgokat, ,,megnyomjátok az újraindítás gombot". ,,Kiállnak fiai és boldognak hirdetik, a férje is magasztalja" (Péld 31,28).

40. Erős vagy, és képes vagy pozitív változásokat elérni. Végezetül: légy tudatában, hogy változtathatsz az életeden. Kérd ehhez az Úr kegyelmét! ,,Erő és ékesség a ruhája, ezért vidáman néz a jövő nap elé" (Péld 31,25).

Forrás: Aleteia.org

Fotó: Merényi Zita; Aleteia.org; Pixabay.com

Magyar Kurír
(sza)Link
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Hanvazószerda
  2018-02-14 15:50:47, szerda
 
  HAMVAZÓSZERDA a nagyböjt első napja. Időpontja Húsvét előtt hat-héttel van.

Ezen a napon kezdődik a Húsvét előtti 40 napos böjt, a Szent Negyvennap (a Nagyböjt). Mivel a régi böjti gyakorlat a Nagyböjt idején teljes hústilalmat írt elő a híveknek, ezért a Hamvazószerda előtti keddet a népnyelv Húshagyókedd-nek, a Feltámadás ünnepét pedig Húsvét-nak (= húsnak ismételt vétele) nevezte el. Ma a szigorú böjt csak Hamvazószerdán és Nagypénteken kötelező.

Ezen a napon és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg (vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik meg). A hamvazó pap közben figyelmeztet: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!. A hamu az elmúlás természetes jelképe

A nagyböjt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje. Régen ekkor kezdődött a hittanulók felkészítése a keresztségre és a hívek általános bűnbánati ideje.

 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Ügyfélszolgálat
  2017-09-03 19:46:20, vasárnap
 
 


Ügyfélszolgálat: Igen, miben segíthetek?

Felhasználó: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet. Végigvezetne, kérem, a folyamaton?

Ügyfélszolgálat: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?

Felhasználó: Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem, készen állok. Mit kell először tennem?

Ügyfélszolgálat: Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét?

Felhasználó: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak?

Ügyfélszolgálat: Milyen más programok futnak?

Felhasználó: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen.

Ügyfélszolgálat: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?

Felhasználó: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg tudja mondani?

Ügyfélszolgálat: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlődnek.

Felhasználó: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez normális?

Ügyfélszolgálat: Igen, de ne feledje, önnek csak az alap-program van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.

Felhasználó: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: "Hiba - A program nem fut külső egységeken." Most mit tegyek?

Ügyfélszolgálat: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program Belső Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit jelent, hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat Szerethetne.

Felhasználó: Tehát most mit tegyek?

Ügyfélszolgálat: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0.

Felhasználó: Rendben, kész.

Ügyfélszolgálat: Most másolja őket az "Én Szívem" könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a Terjengős Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen, és soha ne jöhessen újra elő.

Felhasználó: Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a képernyőmön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?

Ügyfélszolgálat: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális és javítja a Szív működését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés nem?

Felhasználó: De, csak szokatlan.

Ügyfélszolgálat: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog, mielőtt letennénk. A Szeretet ingyenes program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.

:)
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Búza a templom mellett
  2017-08-20 19:29:41, vasárnap
 
  Van egy település Magyarországon, amelyen kicsit mást, talán kicsit többet is jelent augusztus 20., mint máshol. Itt is hálát adnak azért, hogy István király keresztyén államot alapított, hálát adnak Istennek azért is, hogy adott termést, amelyből elkészülhet az új kenyér, de Szentkirályon az emberek azért is hálát adnak, hogy az államalapítóról elnevezett településen élhetnek, hiszen évtizedeken keresztül megfosztották őket ettől a névtől. A pártállam szemét ugyanis szúrta a szent és a király is: így keresztelték át - az anekdota szerint - a tanácselnökről a települést Lászlófalvára. A Bács-Kiskun megyei Szentkirályon jártunk, ahol gazdálkodó református embereket kerestünk fel, hogy megtudjuk, mit jelent a vidéki magyar reformátusoknak a búza, a kenyér és augusztus 20.

Szentkirályról az első írásos emlékek ugyan csak 1354-ből lelhetők fel, a régészeti leletekből viszont egyértelműen kiderül, hogy sokkal régebbi településről van szó. Már az Árpád-korban lakták, és templomot is emeltek itt a keresztyének, vélhetőleg épp az István király által elrendelt ,,minden tíz falu építsen egy templomot" elvének köszönhetően. Ez a régi istenháza már nincs meg, azonban az 1901-ben épült református templom ennek az alapjaira és néhány megmaradt falára épült rá. A pusztatemplom egy dombon áll, a jelenlegi falu határában, körülötte művelés alatt álló földekkel. Az egyik ilyen földdarab ma is a Szentkirályi Református Egyházközség tulajdona.

Búza a templom mellett

A földet az egyik presbiter, Halasi Ernő műveli, idén búzát vetett, majd aratott a templom szomszédságában. - Évek óta látjuk, hogy a templom körül valahogy jobb a minősége a terményeknek, főleg a kalászosoknak. Biztos, hogy az Úr Isten máshogy tekint erre a búzára - mondja a presbiter, és hozzáteszi: ezt ugyan sosem mérték, de szemmel láthatóan jobb minőségű vagy nagyobb hozamú az ottani termés. Idén takarmánybúzát arattak, hektáronkénti hét tonna hozammal - ez pedig jónak számít a szentkirályi, nem éppen zsíros fekete földtől. Beszélgetésünk közben születik az ötlet: jó lenne a templom melletti búzából lisztet őrölni, és legalább egy cipót süttetni, amelyből az újkenyéri hálaadó istentiszteleten lehetne úrvacsorázni. Sőt - ötletel tovább Halasi Ernő -, a szentkirályi református gazdák összeadhatnának egy-egy marék búzát a termésükből, és a Magyarok kenyere-program mintájára elkészülhetne a szentkirályi reformátusok kenyere, amelyből szintén lehetne úrvacsorázni. - Talán jövőre meg is csináljuk - mondja lelkesen a presbiter. Az idei búzát szemes takarmányként értékesítik. Halasi Ernő a templom melletti termésből származó bevételét adományként felajánlja a gyülekezetnek. Természetesen nemcsak itt gazdálkodik, hanem további hetvenkét hektáron termel búzát családi gazdaságában, amely mellett kukoricája is van.

A gondnoknak otthon is van egy pusztatemploma

A szentkirályi református gyülekezet gondnokával, Darányi Józseffel otthonában beszélgetünk. Amikor belépünk a nappaliba, azonnal szembetűnik, hogy a falon a szentkirályi pusztatemplomról készült festmény lóg. Erről azt mondja a gondnok: a gyülekezettől kapta, amikor a húszéves gondnoki szolgálatáért adtak hálát. Az ajándék szíven találta, hiszen saját bevallása szerint nem telik el nap, hogy ne menne ki a templomhoz. Akár azért, mert egyeztet a gyülekezet lelkészével, Balázs Hajnalkával, akár azért, mert a templom mellett bérelt földjén dolgozik, ahol napraforgót termel. A családi gazdálkodásban összesen hetven hektár földet művel, ebből huszonöt a sajátja. A napraforgó mellett foglalkozik őszi árpával, tritikáléval, kukoricával, paradicsommal, fűszerpaprikával és bébitökkel is. Búzával már nem - teszi hozzá. - Pedig a búza fontos, tudom, ebből lesz a mindennapi kenyerünk is, és később ez kerülhet az úrasztalára is, az új kenyér ünnepén és az év további úrvacsorás alkalmain is - mondja a gondnok, aki azonban néhány éve felhagyott a búzatermeléssel. Egyre nagyobb gondot jelent ugyanis az aszály, a kalászos szenved a víznélküli, tikkasztó hőségben. - Korábban könnyebb volt a búzával, elég volt elvetni, tápanyagot adni neki, majd learatni. Ma ez már nem megy, drága a vetőmag, és növényvédelemre is szükség van - magyarázza. A szentkirályi homokos talaj sem a legjobb, itt tíz aranykorona vagy annál gyengébb földeken dolgoznak. A búza tisztelete azért a családi hajlékban is megjelenik: egy kaspóban néhány tucat szál megszárított búza díszeleg. Darányi József jelenleg unokaöccsével gazdálkodik, de hamarosan szeretné fiának átadni a gazdaság ráeső részét.

Államalapítót cseréltek tanácselnökre

Szentkirály kalandos történetét talán leginkább a település hatvanhárom évvel ezelőtti névváltoztatása mutatja meg. A falunak - miután túl volt tatáron és törökön, többszöri elnéptelenedésen és újjáéledésen - 1952-ben meg kellett élnie a kommunizmus történelemhamisító mivoltát: a pártállami rendszernek ugyanis szúrta a szemét István király öröksége. Kecskemét Alsószentkirály és Felsőszentkirály nevű külső részeiből ezért megalapították az önálló Lászlófalvát. A településen a mai napig tartja magát az anekdota, amely szerint Palásti László akkori tanácselnöknek és Dalmadi László pártvezér iskolaigazgatónak kedveskedtek a névválasztással.

Szentkirály környéke négyezer-ötszáz éve lakott, de a nevét először Nagy Lajos korában, 1354-ben írták le. Az államalapító I. István királyról elnevezett birtok a tatárjárás alatt lakatlanná vált, templomát lerombolták. Az 1300-as években újjáépítették, falait támpillérekkel megerősítették. A középkori templom százhúsz centiméteres falvastagságú volt, hossza tizennégy-tizenöt méter, kereszthajója hét méter lehetett. Pálóczi Horváth András régész feltárásainak köszönhetően tudjuk, hogy az ezeréves és az 1300-as években újjáépített Árpád-kori templomrészek maradványai - a délnyugati támpillérek és a közöttük húzódó fal - beépültek az 1901-ben emelt és ma is álló református templomba. Később, a török időkben a falu urai elmenekültek, de a lakosság tovább gyarapodott. 1590-ben már mintegy négyszázan éltek Szentkirályon. A tizenöt éves háború alatt a lakosság elszegényedett, az 1600-as években fokozatosan Kecskemétre települt, így Szentkirály elnéptelenedett, a középkori templom pedig egyre inkább pusztult. A Kecskeméti Református Egyházközség 1899-ben határozott arról, hogy az akkor már kétezer lelket számláló Szentkirály melletti pusztán álló maradványokon új templomot emel. 1901. május 8-án 19 555 koronában megállapították az építkezés költségvetését, július 4-én pedig Győrffy Balázs egyházközségi főgondnok lerakta az alapkövet. Az egytornyos, egyhajós, huszonnyolc méter hosszú és tíz méter széles templom alig fél év alatt, december 21-re elkészült Kerekes Ferenc kecskeméti főmérnök irányításával. A felszentelő istentiszteletet 1902. június 1-jén tartották. A település ma leginkább a falu nevét viselő ásványvízről ismert. A Szentkirályi ásványvíz kútja ugyanis a településen található, itt is palackozzák azt.

A település régi nevét még az előző rendszerben, lakossági kezdeményezésre tudta visszavenni. 1987. augusztus 20-tól hívják újra Szentkirálynak a települést. Ekkor egy fából készült István király-szobrot is emeltek a faluban, közadakozásból. Mindez jól mutatja, hogy a rendszer ekkor már puhult, hiszen a névváltoztatást és a szoborállítást is segítette a térség akkori országgyűlési képviselője, Miskó István, a szomszédos Tiszakécske akkori tanácselnöke is. A szobor tövében tábla őrzi, kik adakoztak azért, hogy a település névadójának így is emléket állítsanak: ezek között megtaláljuk a helyi református gyülekezetet is.
A pártállami idő a faluképet tudatosan befolyásolta: az utcák vonalát a templomoktól távolodó módon alakították ki, így látható ma is a falu határában a református pusztatemplom, a szomszédságában pedig a római katolikus istenháza. Egy, a rendszerváltás utáni helyi rendelet ezt a településképet már védettnek nyilvánította, így a templomok közelében nem szabad építkezni.

Szentkirályon - érthető módon - a mai napig az egyik legfontosabb ünnep augusztus 20., amely a helyieknek nemcsak az államalapítást és az új kenyeret jelenti, hanem saját falujuk ünnepévé is vált. Ekkor sok elszármazott szentkirályi is hazatér, hogy együtt ünnepeljen az otthoniakkal. Ekkor még az újkenyéri hálaadó istentisztelet és a katolikus szentmise időpontját is összehangolják, hogy a hazaérkezők el tudjanak menni saját felekezetük alkalmára.

Hegedűs Márk / Cservenák Zoltán

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2015. augusztus 23-i számában.
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 167 
2018.04 2018. Május 2018.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 80 db bejegyzés
e év: 377 db bejegyzés
Összes: 7343 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 531
  • e Hét: 5430
  • e Hónap: 53312
  • e Év: 254038
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.