Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/43 oldal   Bejegyzések száma: 428 
Elmélkedés
  2018-10-19 15:50:06, péntek
 
  4Móz 22,28: "És megnyitotta az Úr a szamárnak száját."

Hidd el azt, amit a Biblia mond! Igaz, kijelentései között van néhány, amelyet nehéz elfogadni ezzel a gondolkodással, de nincs más választás. Ha elfogadjuk azt a felfogást, hogy némely részt kihagyhatunk a Bibliából, a képtelenséget fogadjuk el. Némelyek gúnyolódnak a Biblia azon kijelentésén, hogy a szamár megszólalt. A Biblia nem ezt mondja. Hanem azt "megnyitotta az Úr a szamárnak száját." Ha Isten mindenható, akkor Neki nem lehetetlen az, hogy a szamár beszéljen. Mondj le egy pillanatra a hitről. Mi marad? - A hitetlenség amely azt mondja, hogy az ember a majomtól származik. Ez azt jelenti, hogy egy... egy állat, mint a majom valamely felsőbbrendű lény segítsége nélkül beszélni kezdett. Egy gyermek sem tanul meg beszélni, ha nem tanítják meg erre a felnőttek. Hogyan tehette meg a majom azt, amit egy gyermek sem tud megtenni? Vagy azt kell elfogadni, hogy egy állat segítség nélkül el kezdett beszélni, ahogy a darvinizmus tanítja, vagy azt, hogy egy mindenható, bölcs Isten megnyitotta az állat száját. Világos, hogy az emberi gondolkozásnak könnyebb a második lehetőséget elfogadni. Gondolj a szamár által mondott szavakra is. "Mit vétettem neked, hogy immár háromszor vertél meg engem?" Egy napon mindazok, akiket megbántottunk, felteszik majd ezt a kérdést. Mit fogunk felelni nekik? - Még ha hibások voltak is azok, akiket megbántottunk, vajon szükség volt-e arra, hogy háromszor tegyük ezt, ahogyan Bálám a hamis próféta tette? Kevesebbszer nem is lett volna elég? Ne hallgasd meg azokat, akik minden áron hibákat keresnek a Bibliában, inkább szívleld meg jól a Biblia szavait.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-18 13:19:55, csütörtök
 
  1Móz 6,2: "És láták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok."

Egy régi zsidó könyv meséli el a következő történetet az ószövetségi Józsefről. Nagyszámú egyiptomi nő gyűlt össze a Potifárné házában, hogy láthassák az ő zsidó rabszolgájának szépségét. Mindegyik egy-egy almát és egy kést kapott a ház asszonyától. Mikor József belépett, hogy szolgáljon nekik, szépsége úgy elbűvölte a vendégeket, hogy mind elvágták a kezüket. Akkor Potifárné így szólt hozzájuk. "Ti csak néhány pillanatig láttátok és elbűvölt titeket. Most megérthetitek, hogy én, aki állandóan látom, miért égek a vágytól?" Potifárné is bizonyára szép volt, József azonban szent volt és elutasította, hogy vétkezzen. Kövessük példáját. De ha valaki ilyen tekintetben vétkezik, ne ítéljük el túl keményen. Legyünk engedékenyek azokkal, akik elesnek emberi gyengeségből, tudva azt, hogy a nemiség a legerősebb erő az emberi természetben. Mi se essünk kétségbe, ha erősen és hosszantartóan kísértetünk, vagy éppen bűnbe estünk. A Biblia azért mondja el ezt a történetet, hogy reménységet adjon, hiszen még az Isten fiai is, bárkik legyenek is azok, vétkeztek, nem tudtak ennek a kísértésnek ellenállni. Meg van írva. "Én fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus" (1Ján. 2,1). A kísértés olyan erős, hogy a lemondás a vétkezésről dicsőséges győzelmet jelent.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-17 20:01:48, szerda
 
  Mt.13,4:"Némely mag az útfélre esék, és eljövén a madarak elkapdosák azt."

Miért van az, hogy egyes emberek örömmel hallgatják az Isten Igéjét, mások pedig megengedik a madaraknak - az idegen lelkeknek - hogy megegyék a jó magot?
Az ótestamentumi Józsefnek elmesélték a fáraó sütőmesterének álmát, akivel együtt volt a börtönben. ,,Ímé három kosár kalács vala fejemen. A felső kosárban valának a fáraónak mindenféle süteményei. És a madarak eszik vala azokat a kosárból az én fejemről." (1Móz 40,16-17).
József úgy magyarázta az álmot, hogy a sütőmestert felakasztják. A dubnai rabbit megkérdezték. ,,Honnan tudta József mind ezeket?" Ő azt felelte. ,,Egy festő lefestette a sütőmestert a fején lévő kenyeres kosárral. Olyan élethűen sikerült, hogy eljöttek a madarak és csipkedni kezdték a festett kenyereket. Valaki felkiáltott: ,,Milyen ügyes festő! Teljesen élethűen festette meg a kenyereket." A valóságban azonban nem is volt a festő olyan ügyes. Ha az lett volna, megijedtek volna az embertől a madarak és nem bántották volna a kenyereket. József így gondolkodhatott. ,,Ha a madarak oda merészkedhettek a kenyérsütőhöz, annak halottnak kellett lennie." A gonosz lelkek nem képesek elvenni az Isten Igéjét egy élő keresztyéntől, csak akkor, ha az egy madárijesztőnek látszik. A madárijesztők képtelenek elijeszteni a gonosz lelkeket. Vizsgáld meg életedet - van-e neked élő hited?

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Szentlélekért való könyörgés
  2018-10-16 14:38:29, kedd
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell, hogy Isten adjon neki Szentlelket


Semmi sem szükségesebb a keresztyén embernek a nyomorúságos és bűnös életben, mint a Szentlélek, mert a nélkül sem igaz hite, sem üdvösséges tudománya nem lehet, sem pedig kegyesen nem élhet és jó úton nem járhat és így Isten kegyelmében sem lehet. A Szentlelken kívül sehol sem találhatunk olyan tanítót, vezetőt, megszentelőt és vigasztalót, amilyenre szükségünk van. Hiába tanít akárki, ha a Szentlélek nem tanít és nem világosít, mert tudatlanságban maradunk. Hiába vezet akárki, ha a Szentlélek nem vezet, mert veszedelmes útra tévedünk. Hiába szentel akárki, magunk is hiába igyekszünk szentekké tenni magunkat, ha a Szentlélek meg nem szentel, mert a romlottságnak és a bűnnek az uralma alatt maradunk.
Hiába vigasztal akárki, ha a Szentlélek nem vigasztal, mert valóságos vigasztalást sehol nem találhatunk az élet sok nyomorúsága között.
Hát a halálban, amikor rá tódul az emberre a nyomorúság, keserűség és szorongattatás, kicsoda vigasztalja és bátorítja, ha a Szentlélek nem? Vigasztalja és bátorítsa akárki, semmit sem ér a Szentlélek vigasztalása és bátorítása nélkül. Ki erősíti meg az utolsó próbán, ki táplálja hitét, reménységét és bizodalmát? Hiábavaló minden eszköz a Szentlélek kegyelme nélkül.
Boldogtalanok azért azok, akik Szentlélek nélkül vannak, mert azoknak sem Istennek tetsző életük, sem boldog és üdvösséges haláluk nem lehet. Tudta ezt Dávid és azért könyörgött ekképpen: ,,Ne vess el engem a te orcád elől és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön." (Zsolt 51:13, 143:10)
Tudni kell pedig, hogy a Szentlélek nem az olyan ajándékok közül való, melyeket sokszor kérés nélkül is megad az Isten, mint a mindennapi kenyeret, egészséget, öltözetet stb., hanem azoknak adja azt, akik buzgón kérik. Kérésre, könyörgésre adja, amint azt Üdvözítőnk világosan mondja. (Lk 11:13) Krisztus tanítványait is könyörgés közben szállotta az meg. (ApCsel 1:14) Mikor másoknak is akartak Szentlelket nyerni, könyörögtek s úgy adatott a Szentlélek. (ApCsel 8:15)
Hogy azért te is, keresztyén ember, ezt a legszükségesebb ajándékot megnyerhesd, magadnál megtarthasd és annak üdvösséges, drága munkáit magadban tapasztalhasd, ezeket kell cselekedned:
1.Kérd azt buzgó esedezésekkel. Mert amint senkinek nem adja kérés nélkül, úgy senkitől sem tagadja meg azt az Isten, aki illőképpen kéri, amint efelől bizonyságot tett Üdvözítőnk, mondván:
,,Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik." (Lk 11:13)
2.Mikor Szentlelket kérsz, szív szerinti kívánságod és akaratod legyen az, hogy ő megszenteljen, megtisztítson és igazgasson. Mert a dolog természete tanítja, hogy nem adható azoknak, akik nem ilyen kívánsággal és akarattal kérik. Kérni a Szentlelket és mégsem akarni általa megszenteltetni, nem akarni a bűntől elvonattatni, nem volna egyéb, mint az Istennek és az ő Lelkének csúfolása és bosszantása.
3.Szorgosan vigyázz, hogy meg ne szomorítsd Isten Szentlelkét (Ef 4:30) és ne idegenítsd el magadtól jó indításaival ellentétes cselekedetekkel és magatartással, hanem édesítsd és vond őt magadhoz indításainak kész követése által, tartózkodva a bűnöktől, még az apróktól is, és az Isten akaratának, melyet a lelkiismeret által eléd ad, mindenkor engedelmeskedve.
Boldog leszel, ha így cselekszel, mert az Isten Lelke nemcsak adatik neked, hanem meg is marad nálad és életedben megszentelőd, tanítód, vezetőd, igazgatód, halálodban pedig könnyebbítőd, vigasztalód, bátorítód és a boldog örökkévalóságra hűséges átkísérőd lesz.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-16 11:04:53, kedd
 
  Jer 6,16: "Kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út - és azon járjatok!"

A vadász így kiáltott kutyájára. "Néró, keresd." Néró felemelte fejét, gazdájára nézett, majd így felelt. "Nem vesztettem el semmit." Vajon mit veszíthettek el a keresztyének, hogy olyan sok mindent keresnek. Némelyek új hitet keresnek, vagy éppen az okkultizmust. De a régi utak visszavárnak. A vallás, amely megmentette a feddhetetlen Ábelt, Dávid királyt, Mária Magdolnát és Pétert - jó lesz számunkra is. Nem valóság az, hogy a keresztyén vallás a gyakorlatban nem vált be. Az az igazság, mi nem gyakoroltuk megfelelőképen. Jobb üdvözülési lehetőséget, mint a Jézus értünk ömlött vére, nem találunk, de jobb tanítást sem, mint amit Ő mondott a szeretetről. Egy turista a Louvre-ban így szólt unottan az egyik őrhöz. "Semmi különlegest nem találok ezekben a képekben." Mire az őr. "Nem mi vagyunk azok, akiknek vizsgálni kellene a képeket, ők vizsgálnak meg bennünket." A keresztyénség igaza rég bebizonyosodott, függetlenül emberi vélekedéseinktől. A földről az ég felé emelkedő kereszt az a zászló és ismérv, amelyhez mérünk, minden vallást, "izmust", filozófiát és mindent, ami az igazság igényével lép fel. Vagy látjuk a keresztyénség szépségeit és követjük alapelveit és Alapítóját, - vagy semmit érő emberek bolond kitalálásai után megyünk (így nevezi őket a Biblia), e mértékek és megméretések alól nem tudjuk kivonni magunkat. Bölcsen válasszunk, - az örökkévalóságra érvényes.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-04 11:46:15, csütörtök
 
  Mt.7,1: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"

Két jó barát sétált a folyóparton. Egyikük elcsúszott és beleesett a folyóba. "Segítség, segítség! Nem tudok úszni!" - kiáltotta. Barátja ráripakodott: "Nem értem miért kell így kiabálni. Én sem tudok úszni, mégsem ordítok!" Némelykor kíméletlenül elítéljük az embereket vérmérsékletükért vagy civilizálatlan viselkedésükért. Vajon, nem azért viselkedünk rendesebben, mert nekünk nem kell megjárnunk az ő mélységeiket? Urunk némelyeket bolondnak nevezett. (Lk 11,40)
Egy farizeus meghívta ebédre. Nincs megírva, hogy a farizeus valamely sértő szót mondott volna, csak azon csodálkozott magában, hogy mosdatlan kézzel ült asztalhoz. Amin mi is csodálkoztunk volna. Látszólag minden indok nélkül, elkezdte sértegetni a házigazdát és az ott lévőket, bolondnak nevezve őket. Egy törvénytudó elkezdte csitítani Jézust. Az Úr azonban feléje fordulva, ezt mondta neki és társainak: "Jaj nektek is törvénytudók." (Luk 11,37-52)
Kevés házigazda tűrné el ezt a viselkedést. Keményen megítéljük ismereteink hiányának a módját. Lehet, hogy Jézust is megkritizáltuk volna. De átéreztük-e vajon az Ő mélységes fájdalmát amiatt, hogy az Ő népe elutasította a megváltás örömüzenetét néhány vak vezető miatt, akik tévelygésbe vitték őket? Ne ítélj senkit, amíg legalább egy mérföldet nem jártál a cipőjében.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A láthatatlan közösség
  2018-10-02 19:25:14, kedd
 
  A láthatatlan közösség

Sokan tartozunk olyan gyülekezetbe, ahol gyakran elmondjuk a hitvallást. Sok régi hitvallásban elhangzanak a ,,hiszek a szentek közösségében" szavak. Vannak, akiknek a szent szó csak egyes különösen szent életű embereket jelent, akiket hivatalosan ruháztak fel ezzel a címmel. Mások azokra gondolnak, akik már a mennyben vannak. A Biblia nagyon is határozottan kijelenti, hogy Krisztus követői, a szentek, vagyis a keresztyének. Ízelítőül lapozzuk fel az ApCsel 9,32,40-et! Majd figyeljük meg a Róm 1,7-ben, az 1Kor 1,2-ben és más versekben található köszöntéseket!
Gondolunk-e néha a közösségre? Hiszünk-e egyáltalán benne? Én is most tanulom még. A szentek közössége nem kötődik egyetlen helyhez sem. Itt, a világ másik részén vagy a mennyben mindenki beletartozik, aki szereti az Urat. Egy testté kapcsolódnak össze, akiknek Krisztus a feje. A hit hőseinek képcsarnoka a Zsidók 11-ben nemcsak azokat foglalja magában, akik nagyszerű győzelmeket arattak hitben, hanem a nincsteleneket és az üldözötteket is, azokat, akiket megkínoztak, megkorbácsoltak, bebörtönöztek, sőt kettéfűrészeltek, olyan embereket, akiket a világ sohasem tekintene méltóknak, a Biblia mégis azt mondja róluk, hogy a világ nem volt méltó rájuk! És még valamin érdemes elgondolkozni: ,,És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak" (Zsid 11,39-40; Károli).
Imádkozás közben gyakran gyötörnek gondok és terelődik el a figyelmem. Tudatában vagyok annak, hogy erőfeszítéseim gyengék és meglehetősen haszontalanoknak látszanak, de az a gondolat, hogy Istennek ezeket a rendkívüli hősöket is tökéletesebbé kell tennie, akárcsak engem (sőt a Zsidókhoz írt levél íróját is, minket, és a Bárány minden követőjét), teljesen megváltoztatja a képet és új szívet ad nekem. Nagy és titokzatos dolgok zajlanak. Nem vagyunk egyedül. Imádságaim talán egyetlen, ámde nélkülözhetetlen hangot jelentenek egy szimfóniában, mert én hiszek a szentek közösségében. Szükségünk van egymásra. Egyetlen ember imádsága mindenkire elhat. Egy ember engedelmessége végtelenül és örökké fontos.
Azt olvassuk az Igében, hogy ,,... a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül" (Zsid 12,1; Károli) -azok, akik Krisztusban találták meg kősziklájukat, erősségüket és hatalmukat, parancsnokukat a jól vívott harcban (egy régi ének szavait kölcsönvéve), és ,,a kietlen sötétségben egyetlen igaz világosságuk - halleluja" (W. W. How: Minden szentekért).
Amikor Jim Elliottal ifjú házasokként egy pálmalevéllel fedett kis házban éltünk az őserdőben, arra kellett gondolnunk, hogy még ezen az eldugott helyen is beletartozunk a nagy közösségbe, és gyakran énekeltük John Ellerton énekét: A nap, amit adtál, Uram, véget ért (Lars-szal néha most is énekeljük). Kedvenc versszakaim:

Köszönjük neked, hogy Gyülekezeted, amely nem alszik,
míg a föld tovább gördül a fénybe,
az egész világon éberen figyel,
és nem pihen meg sem éjjel, sem nappal.

Miközben minden földrészen és szigeten
a hajnal új napot hoz fel,
az imádság hangja sohasem némul el,
és a dicséret hangjai sem halnak el.

Talán egy nagyon gyenge és nagyon magányos olvasóm olvassa ma ezeket a sorokat, és abba a kísértésbe esik, hogy fölöslegesnek tartsa az imádságot, mint ami nem vezet sehová. Gondoljunk a nagy láthatatlan társaságra, amelyik figyel és imádkozik, és közben ,,állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát" (Zsid 12,1; Újford.)!
Erre gondoljunk és vigasztalódjunk meg - ne adjuk fel egykönnyen!

Elisabeth Elliot
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedés
  2018-10-01 18:26:29, hétfő
 
  Elmélkedés

Filippi 2,5-7: "Jézus Krisztus... szolgai formát vévén föl..."

Ibrahim király kereste Istent, de nem találta meg. Egyik éjszaka arra lett figyelmes, hogy valaki, nagy nehéz csizmával, a háztetőn sétál. Felment, hogy lássa, ki az. És kit talált ott? A legmeghittebb barátját, aki éppen a lelki csendességében vívódott. A király kérdésére: "hát te mit csinálsz a háztetőn?" Tevét keresek! - volt a válasz. Milyen bolondság tevét keresni a háztetőn! - mondta a király. Mire a barátja: Milyen bolondság a trónhoz is, meg az Istenhez is ragaszkodni! Isten mindenkinek küldetést ad. Töltsük be alázattal, örömmel és szeretettel, közben arra vigyázzunk, nehogy a külső viszonyokhoz igazodjunk. A hírnév, tisztesség és a gazdagság sokszor megvakítanak, meghiúsítva minden Isten keresést. A keresztyén lehet vezető állásban, de csak azzal a feltétellel, ha népe szolgájának érzi magát. A társadalmi hírnév és a földi gazdagság könnyen elvesznek. Urunk figyelmeztetett. "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is." (Mt 6,19-21). Jézus, Aki a legmagasabb méltóságban volt, "szolgai formát vett föl... megalázta magát." (Fil 2,2-8). Lépjünk nyomdokaiba. Másként minden feléje való közeledésünk hiábavaló lesz.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Lányoknak
  2018-08-20 18:01:46, hétfő
 
  Lányoknak

Azzal segíthetitek a fiúk bujaság elleni küzdelmét, ha tudatában vagytok, mennyire tudatában vannak a fiúk a testeteknek. Alig van olyan pillanat, amikor egy fiú nincs tudatában a testednek. S ehhez nem kell egy fotómodell testével rendelkezned. Ha nő vagy, ez rád is vonatkozik. Ennek befolyásolnia kell az öltözködésedet és a fiúkkal való fizikai kapcsolatodat. Középiskolás koromban ismertem egy lányt, aki egyáltalán nem gondolt arra, hogy amerikai stílusú baráti ölelései milyen nagy hatást gyakorolnak a fiúkra. Lányok, ne öleljétek meg így a fiúkat! Nick barátom, aki két évig titkon vonzódott ehhez a lányhoz, ,,mellöleléseknek" nevezte őket, és minden szerdán számított rájuk az ifiórán. A lány csak barátságos volt, Nick viszont buján élvezte a női test szoros közelségét.
Amikor azt mondom, hogy a fiúk mindig tudatában vannak a testednek, nem azt értem ezen, hogy mindig bujaság van bennük a társaságukban lévő nők iránt (bár ez is lehetséges). Úgy értem ezt, hogy egy egészséges férfi egy nővel való bármiféle társadalmi érintkezés során tisztában van azzal, hogy nő vagy, és hogy olyan tested van, amely után bűnös vágyai szívesen táplálnának buja kívánságot. A bujaságnak ellenállni igyekvő keresztyén férfi sosem éri el azt az állapotot, amikor nincs tudatában a nők testének. Csupán megtanul aktívan úgy dönteni, hogy nem bámulja őket. Egy istenfélő fiú tehát valóban úgy akar (vagy úgy kellene, hogy akarjon) tekinteni rád, mint nőtestvérére, fenntartva a szemkontaktust - nem pedig a ,,szem és valami más" kontaktusát. De ha olyan ruhát viselsz, ami kihangsúlyozza vagy kiemeli tested nőies részeit, és rájuk irányítja a figyelmet, az olyan, mintha egy villogó fényreklámot viselnél, amely éppen arra a dologra mutat, amiben a fiú nem akar elmerülni. A fiúk természetesen ellenállhatnak a kísértésnek, és ez a mi feladatunk, de kihívó öltözködésed nagyon megnehezíti ezt.
Tudom, hogy amikor villogó fényreklámokról beszélek, az talán viccesen hangzik. Azonban a szemérmetlenség egyáltalán nem vicces. Kérd Istent, hogy segítsen meglátnod, mennyire önző és nemtörődöm dolog, ha arra akarod használni a testedet, hogy bujaságra ingereld a testvéreidet! Lehet, hogy ez jó érzést kelt benned magaddal kapcsolatban, de bűnre sarkallhatja őket. Az öltözködésed segítheti vagy akadályozhatja a körülötted lévő férfiakat, akik igyekeznek ellenállni a bujaságnak.
A feleségem Shannon, jól beszél, amikor azt mondja, hogy más vonzóan öltözködni és a vonzás céljából öltözködni.

Joshua Harris
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Elmélkedések
  2018-08-16 12:07:40, csütörtök
 
  Elmélkedések

Lukács 1,28: "És bemenvén az angyal őhozzá, mondta neki: Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között."

Az egyik országban, ahol keresztyén üldözés volt, egy fiatal embert törvényszék elé állítottak. Mikor visszatért a cellájába, ragyogott az arca. A rabtársai késztetésére ezeket mondta. "Olyan volt, mint amikor Máriának tudomására hozta az angyal, hogy ő szüli meg a Megváltót. Milyen áldott nap! - Egy szűz csendességét tartja. Váratlanul egy angyal áll mellé és tudomására hozza, hogy ő, a teremtmény szüli meg a gyermekben megtestesülő Megváltót, Teremtőt. Ő tartja karjában, ő füröszti saját Alkotóját. Ő füröszti azt, Aki az Ő népét megtisztítja bűneiből. Ő, a teremtmény tanítgatja járni a Teremtőt. Ő tanítja Isten Igéjét beszélni. Ő lesz a napsugár és az öröm a házában. De lesznek nehezebb napok is. Ott áll majd sírva a keresztje tövében amelyen fia meg fog halni az Isten népe üdvösségéért. De mindez elmúlik, feltámad, mennybe megy, - és bizonyára édesanyját is magához veszi. Az örökkévaló öröm lesz, végnélküli. A rabok megköszönték a szép prédikációt, de nógatták, hogy arról beszéljen, ami a tárgyaláson történt. "Mi történt a tárgyaláson?" Ő azonban kitartott a mondottak mellett. "Megmondtam." Az történt, ami a Mária napjaiban. A bírók azt mondták: "Halálra ítélnek." Nem csodálatos? Gyöngykapuk, aranyutcák, hárfázó angyalok, a szentek társasága és mindenek felett pihenni Jézus kebelében." Minden év közelebb visz a halálhoz. Ezt a lépést örömmel és reménységgel tegyük. Jézus feltámadt. Akik hisznek Benne, azok is feltámadnak.

Richard Wurmbrand
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/43 oldal   Bejegyzések száma: 428 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 24 db bejegyzés
e hónap: 519 db bejegyzés
e év: 5352 db bejegyzés
Összes: 16498 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1026
  • e Hét: 8113
  • e Hónap: 42338
  • e Év: 503596
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.