Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/79 oldal   Bejegyzések száma: 789 
Az emberi szó és Isten igéje
  2021-10-15 07:33:31, péntek
 
  Az emberi szó és Isten igéje

A keresztény vallás azon áll vagy bukik, hogy hiszünk-e a történelemben valóságossá, kézzelfoghatóvá és láthatóvá vált isteni kinyilatkoztatásban - természetesen azok számára, akiknek van szemük a látásra és van fülük a hallásra. Így a kereszténység legbensőbb lényegében magában hordozza a történelem és a lélek viszonyának keresését - illetve a Bibliára alkalmazva a betű és a lélek, az írás és a kinyilatkoztatás, az emberi szó és Isten igéje viszonyának keresését. ...
Senkit sem akadályozhatunk meg abban, hogy a Bibliát egy könyvnek tekintse a sok közül, sőt mindannyiunknak ezt kell tennünk, hiszen akik írták, ugyanolyan emberek voltak, mint mások. De a történész kizárólag azzal az előfeltevéssel veszi kezébe a Bibliát, hogy az egy könyv a sok közül, amely azonban figyelemre méltó módon sokkal nagyobb jelentőséget nyert, mint a többi. A keresztény vallás közel kétezer éves története alapszik rajta - tehát kétségtelenül egy dokumentum a többi között, amely kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. Nem csoda, hogy ebben találta meg a történeti kritika első és maradandó tárgyát, ezen tanulta meg élezni fegyvereit a legfinomabb részletekig.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Minden cselekedet egyszerűsége és szabadsága
  2021-10-14 22:46:49, csütörtök
 
  Minden cselekedet egyszerűsége és szabadsága

Gyakran úgy tűnik, hogy Jézus egyáltalán nem érti, mit kérdeznek tőle az emberek, s látszólag valami egész másra válaszol, mint amit kérdeznek tőle, úgy tűnik, hogy elbeszél a kérdés mellett, s így egyenesen a kérdezőt szólítja meg. A teljes szabadság világából beszél, ami még a logikus alternatívák törvényéhez sem kötődik. Mivel Jézus halomra dönti a farizeus minden gondos különbségtételét, amelyért az lelkiismeretesen fáradozik..., mivel Jézus kitér minden egyértelmű kérdés elől, amellyel meg akarják fogni, ezért ő a farizeus szemében egy nihilista, egy olyan ember, aki csak a saját törvényeit ismeri és tartja tiszteletben, aki önmagát állítja a középpontba, aki káromolja Istent. Másrészt Jézusban sosem lehet érzékelni annak az embernek a bizonytalanságát és félénkségét, aki önkényesen cselekszik, hanem azt, hogy az ő szabadsága a saját és az övéi tetteinek valamilyen rendkívüli bizonyosságot, megkérdőjelezhetetlenséget, ragyogást, győzelmes és meggyőző erőt kölcsönöz. Jézus szabadsága nem számtalan lehetőség közötti önkényes választás, hanem éppen cselekedeteinek teljes egyszerűsége, amelyre soha sincs több lehetőség, alternatíva, amelyben nincs konfliktus - ez mindig csak egyetlen lehetőség. Ezt az egyet nevezi Jézus Isten akaratának. Jézus az eledelének nevezi, hogy ezt az akaratot cselekedje (János 4,34). Jézus nem a jó és a rossz tudása alapján él és cselekszik, hanem Isten akaratából.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Csakugyan azt mondta Isten?
  2021-10-14 22:32:48, csütörtök
 
  Csakugyan azt mondta Isten?

Ami Jézus és a farizeusok között lejátszódik, csak a megismétlése Jézus azon első megkísértésének (Máté 4,1-11), amelyben az ördög megpróbálta őt ellentmondásba keverni Isten igéjével. Jézus legyőzte ezt, mivel lényegi egységben volt Isten igéjével. Jézus ezen megkísértésének megint csak előjátéka volt az a kérdés, amellyel a kígyó a paradicsomban Ádám és Éva bukását okozza: ,,Csakugyan azt mondta Isten...?" (Mózes első könyve 3,1) Ez az a kérdés, melyet minden viszály magában rejt, s amellyel szemben az ember tehetetlen, mivel az a lényegét képezi; ez az a kérdés, amelyet csak a viszályon túlról lehet - nem megválaszolni, hanem - legyőzni. Végük pedig minden ilyen kísértés megismétlődik azokban a kérdésekben, amelyekkel mi is folyton szembekerülünk Jézussal, amikor kérjük, hogy döntsön a konfliktushelyzetekben, amikor bevonjuk kérdéseinkbe, konfliktusainkba és viszályainkba Jézust, és tőle követeljük a megoldást.
Már az Újszövetségben sincs egyetlen olyan, az emberek által Jézusnak feltett kérdés, amelyet Jézus úgy válaszolna meg, hogy elfogadja a kérdésben rejlő emberi vagy-vagy helyzetet. ... Jézus nem engedi, hogy az emberek döntőbírónak kérjék fel az ilyen élethelyzetekben, vonakodik attól, hogy emberi alternatívák elkötelezettjévé váljon. ,,Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget?" (Lukács 12,14; RÚF)

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A farizeusok
  2021-10-12 22:07:17, kedd
 
  A farizeusok

A farizeus számára az élet minden pillanata konfliktushelyzetté válik, amelyben választania kell a jó és a rossz között. Hogy ne hibázzon, ezért egész gondolkodása éjjel és nappal arra irányuló erőfeszítés, hogy a lehetséges konfliktusok átláthatatlan sokaságát előre átgondolja, döntést hozzon, és rögzítse saját választását. Az életet a maga változatosságában teljes mértékben figyelembe veszi, a különleges és veszélyes helyzeteket kiemelt figyelemben részesíti. ... Ezek a férfiak megvesztegethetetlenül tárgyilagos és bizalmatlan pillantásukkal senkivel sem tudnak másképpen szembenézni, csak úgy, hogy megvizsgálják döntéseiket életük konfliktusaiban. Mivel nem tudnak másképp tenni, Jézussal szemben is meg kell kísérelniük, hogy belesodorják őt a konfliktusba, a viszályba, hogy megnézzék, miképpen áll helyt abban. ... Mindezen vitákban az a döntő, hogy Jézus egyetlen ilyen konfliktushelyzetbe sem hagyja bevonni magát. Minden válaszával egyszerűen semmibe veszi a konfliktust. A farizeusok és Jézus teljesen különböző szinteken állva beszélnek. Ezért szavaik különös módon elmennek egymás mellett, Jézus válaszai egyáltalán nem tűnnek válasznak, hanem saját támadásának a farizeusok ellen - és valóban azok is.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az újra megtalált egység
  2021-10-12 21:55:20, kedd
 
  Az újra megtalált egység

Mindazok számára, akik az Újszövetséget akár csak felszínesen is olvassák, fel kell tűnnie, hogy itt a viszályok, a konfliktusok és az etikai problémák világa szinte teljesen eltűnik. Ami alapján itt beszélnek, az nem az embernek az Istennel és emberekkel, a dolgokkal és önmagával való kapcsolatának szétesése, hanem az újra megtalált egység, a kiengesztelődés. Az emberek életében és cselekedeteiben semmi sem problémás, gyötrelmes, sötét, hanem magától értetődő, örömteli, bizonyos és világos. Jézus találkozása a farizeusokkal az a helyzet, amely a leginkább megvilágítja a régi és az új különbségét. E találkozás helyes értelmezése tulajdonképpen az egész evangélium megértése szempontjából nagy jelentőségű. A farizeusokra nem úgy kell tekintenünk, mint esetleges kortünetre, hanem mint olyan emberekre, akiknek egész életükben csak a jó és a rossz tudása volt a fontos. A farizeusokról alkotott szokásos torzképben elvész a Jézussal folytatott vitájuk komolysága és fontossága. A farizeus az a messzemenően csodálatra méltó ember, aki egész életét a jóról és a rosszról való tudásának rendeli alá, aki éppoly kemény bírája önmagának, mint a felebarátjának - Isten dicsőségére, akinek alázatosan megköszöni ezt a tudást.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A földbe vetett mag
  2021-10-12 21:43:56, kedd
 
  A földbe vetett mag

Amikor Isten igéje eljön hozzánk, termékeny földben szeretne védettségben lenni. Nem szeretne az út szélén elszórva maradni. ... Nem szeretne tövisek közé hullani, ahol ,,az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei" megfojtják, és nem hoz gyümölcsöt (Lukács 8,14). Nagy csoda, hogy a mindenható Isten örök igéje bennem keres lakozást, bennem keres védettséget, mint a mag a földben. Isten beszédeit nem értelmemben rejtem el, hanem a szívemben (Zsoltárok könyve 119,11). Nem agyongondolni, hanem a szívemben forgatni, ahogy a szeretett ember szavai is szívünkben laknak, akkor is, ha tudatosan egyáltalán nem gondolunk rá - ez a célja azoknak a beszédeknek, amelyek Isten szájából jönnek. Ha Isten igéje csak az értelmemben van jelen, akkor az értelmem gyakran más dolgokkal foglalkozik, s akkor hibázni fogok Istennel szemben. Ezért soha nem elég, ha Isten igéjét csak elolvassuk, annak mélyen belénk kell hatolnia, bennünk kell laknia, mint a szentek szentjének a szentélyben, azért, hogy ne tévedjünk rossz útra gondolatban, szóban, tetteinkben. Gyakran jobb, ha kevesebbet és lassabban olvasunk a Szentírásból - és várunk, amíg belénk hatol -, mint ha sokat tudunk ugyan Isten igéjéről, de nem tudjuk magunkba zárni.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A várakozó ember
  2021-10-09 22:09:10, szombat
 
  A várakozó ember

,,Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, amikor megjön, ébren talál." (Lukács 12,37) A világnézetek korszakát éljük. Világnézeti kérdéssé vált már, hogyan öltözködünk, hogyan étkezünk, hogyan tornázunk. Ritkán voltak az emberek világnézetileg olyan megkötöttek, elveikhez olyan mereven ragaszkodók, mások meggyőződéseit nem tisztelők, mint manapság. Persze megmosolyoghatjuk mindezeket a jelenségeket, és fölényesen nem foglalkozhatunk velük. Mégsem jó ez a megmosolygás. Ezzel azt mutatjuk, hogy nem értettük meg, miről van szó ezekben a látszólag furcsa dolgokban. Ez kétségtelenül egyetlen nagy téma, amely körül egész világnézeti gondolkodásunk mozog. S ez a jövő embere. ... Vajon a jövő embere a politikus ember, az etikus ember, az intellektuális ember, a vallásos ember, a harcos vagy a békére törekvő ember lesz? Elképzeléseink sokfélesége azt a nagy aggodalmunkat fejezi ki, hogy milyen lesz a jövő embere. ...
És most úgy tűnik, mintha a Bibliának is lenne véleménye az új ember megteremtésének próbálkozásához, mintha a Biblia is elénk állítaná a jövő felé haladó saját emberideálját. Ideálja nem a politikus, nem az etikus és még csak nem is a vallásos ember, hanem az, aki éberen várakozik, a várakozó ember.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Szabadság
  2021-10-09 21:53:43, szombat
 
  Szabadság a Biblia nyelvén

A szabadság a Biblia nyelvén nem valami olyasmi, amit az ember önmaga számára, hanem amit mások számára kapott. Egyetlen ember sem szabad ,,önmagában" úgy, mintha légüres térben lenne, mint ahogy az ember lehet például muzikális, okos vagy vak. A szabadság nem emberi minőség, nem valami az emberben mélyen rejtőző, feltárandó képesség, hajlam, lényeg. Aki az emberben a szabadság után kutat, az abból semmit sem talál. Miért? Azért, mert a szabadság nem egy tulajdonság, amelyet fel lehet fedezni, nem birtokolható, nem valami meglévő, tárgyias dolog, de nem is a meglévő formája; azért, mert a szabadság kapcsolat és semmi más. Mégpedig egy kapcsolat két fél között. Szabadnak lenni azt jelenti: ,,szabad lenni a másikért", azért, mert a másik magához kötött engem. Csakis a másikkal való kapcsolatban vagyok szabad. ... Magának az evangéliumnak ez az üzenete: Isten szabadsága hozzánk kötődött, az ő szabad kegyelme egyedül bennünk válik valóságossá, Isten nem önmaga számára akar szabad lenni, hanem az ember számára.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Felismerni és látni
  2021-10-08 22:52:46, péntek
 
  Felismerni és látni

Be kell csuknom a szememet, ha látni akarom, hogy Isten mit mutat nekem. Isten vakká tesz, amikor igéjét láttatni akarja velem (Zsoltárok könyve 119,18). ... Ez mindennapi imádságunk, melyet újra és újra kérnünk kell, amikor reggelente felnyitjuk és mikor éjszaka lehunyjuk szemünket, hogy Isten adja nekünk a szív megvilágosodott látását, mely akkor is lát, amikor a nappal természetes szemünket meg akarja téveszteni, és amikor az éjszaka gonosz álmokat vetít elénk; olyan megvilágosodott látást, amely mindenkor telve van Isten törvényének csodáival. ... Akinek Isten megnyitotta a szemeit az ő igéjére, az egy csodavilágba tekint be. Ami eddig holtnak tűnt nekem, az megtelik élettel, ami tele volt ellentmondásokkal, feloldódik egy magasabb egységben, a kemény követelmény kegyelmes paranccsá válik. Az emberi szó közepette hallom Isten örök igéjét, az elmúlt történelemben felismerem a jelenvaló Istent és munkálkodását az én üdvösségemért. Az irgalmas biztatás Isten új követelményévé válik számomra, és az elviselhetetlen teher szelíd igává lesz. Isten törvényének nagy csodája Urunk Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Általa lesz az ige életté, az ellentmondással teli egységgé, a nyilvánvaló kimeríthetetlen mélységgé. Uram, nyisd meg szemeimet!

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Nem a szívünk dönt, hanem Isten igéje
  2021-10-06 23:00:25, szerda
 
  Nem a szívünk dönt, hanem Isten igéje

Ábrahám, Izsák, Jákób Istene: Jézus Krisztus Istene és Atyja és a mi Istenünk. Előbb ismét meg kell ismernünk a Szentírást, ahogy azt a reformátorok tették, ahogyan azt atyáink ismerték. Nem szabad visszariadnunk attól, hogy időt és energiát fordítsunk erre. Meg kell ismernünk a Szentírást, mindenekelőtt az üdvösségünk érdekében. Emellett azonban más fontos okunk is van arra, hogy még nyomatékosabbá tegyük önmagunk számára ezt a követelményt. Például hogyan érjük el valaha is a bizonyosságot, és bízhatunk abban, hogy a személyes és az egyházi életünkben helyesen cselekszünk, ha nem az Írás szilárd alapján állunk? Nem a szívünk dönt arról, merre kell mennünk, hanem Isten igéje. De ki az, akinek manapság még helyes fogalma van a szentírási bizonyíték szükségességéről? Milyen gyakran halljuk fontos döntések indoklásaként az ,,életből", a ,,tapasztalatból" jövő érveket, a Szentírásból vett bizonyíték azonban könnyen elmarad, pedig lehet, hogy éppen az mutatna az ellenkező irányba. Persze nem lehet azon csodálkozni, hogy aki a Szentírást saját maga nem olvassa alaposan, nem ismeri és nem kutatta, megpróbálja a szentírási bizonyíték hitelességét megkérdőjelezni. Nem tekinthető azonban evangéliumi kereszténynek, aki nem akarja megtanulni, hogy önállóan tudjon bánni a Szentírással.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/79 oldal   Bejegyzések száma: 789 
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 37 db bejegyzés
e év: 1614 db bejegyzés
Összes: 31146 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 725
  • e Hét: 5580
  • e Hónap: 37776
  • e Év: 447218
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.