Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/24 oldal   Bejegyzések száma: 234 
Krisztus szűztől való születése (I.)
  2023-05-19 21:46:26, péntek
 
  Krisztus szűztől való születése (I.)

,,És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak: Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal." (Lukács 1:35-38)
Isten küldött egy hírnököt ehhez a tizenéves lányhoz, szűz Máriához, hogy tájékoztassa arról, hogy egy fiúgyermeket fog szülni, egy olyan gyermeket, akit Isten rendkívüli nagyságra szánt. A világ még soha nem látott, és soha többé nem is fog látni ilyen embert. Az angyal bejelentette dicsőséges neveit, a nevét - "Jézus", azaz az isteni Megváltó; a lényét - "a Magasságos Isten Fia"; a hivatását - a Messiás, aki apja, Dávid trónján ül; uralkodásának hosszát - hogy örökkön örökké fog tartani. Mária szíve bizonyára kihagyott egy ütemet a szavak hallatán, de válaszában nincs semmi megvetés vagy gúny. Hisz Gábriel üzenetének; ez a csodálatos gyermek valóban neki fog születni. Mégis van ez az egy döntő kérdés, ami azonnal eszébe jut. Hogyan jöhetne szóba az anyaság, amikor még nincs férje? Józseffel való kapcsolata nem lépett túl az eljegyzés szakaszán, így a terhesség lehetetlenség volt.
Más szavakkal, Mária meghallotta az Istentől jövő igét, mély lélegzetet vett, amikor megpillantotta ezt a félelmetesen dicsőséges Gábriel arkangyalt, aki előtte állt. Isten jelenlétéből érkezett ezzel az üzenettel; ő megfontolta szavait, és el tudta hinni, hogy ő lesz a kegyelt, aki megszüli a Messiást, Isten Fiát. Azonban még mindig ott volt ez az egy kérdés, ami nyugtalanította őt: hogyan lehetséges, hogy egy ilyen gyermeket hordjon ki, amikor még nem volt együtt Józseffel. Egy férfival való egyesülés nélküli fogantatás egyszerűen felfoghatatlan volt számára; "Hogyan lesz ez, hiszen szűz vagyok?" - kérdezte tanácstalanságában. Gábriel tiszteletben tartja a lány kérdését és magát az aggodalmat, amikor a szövegünkben szereplő szavakkal válaszol: "A Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje beárnyékol téged" (35. v.).

1.Abban az időben nem létezett hiszékenység a szűzi születésekkel kapcsolatban.

Izraelben volt némi előkészület a Messiás szűztől való születésére. Ez a Szentírásból származott, azokból a szavakból, amelyeket Isten adott Ézsaiásnak próféciájának hetedik fejezetében, a tizennegyedik versben, hogy az esemény ne érje teljesen váratlanul a maradékot: "Maga az Úr ad nektek jelt": A szűz gyermeket vár, és fiút szül, és Immanuelnek nevezi el őt". Ugyanez az Ézsaiás készítette fel a népet ennek a Messiásnak, a "Csodálatos Tanácsadónak, a Hatalmas Istennek, az Örökkévaló Atyának és a Béke Fejedelmének" dicsőséges identitására is. Egy ilyen embernek aligha lenne normális fogantatása. Ézsaiás próféciájának ötvenharmadik fejezetében a Messiás szenvedéseiről és későbbi felmagasztalásáról is beszélt.
Aztán itt, Lukács evangéliumában és Máté evangéliumában is Krisztus szűztől való születését rendkívüli egyszerűséggel hirdetik meg a világnak. Ahogy J. Gresham Machen mondta: "Teljesen világos, hogy az Újszövetség Krisztus szűztől való születését tanítja; efelől semmi kétség nem lehet". Máté például így számol be a fogantatásról evangéliumának első fejezetében: ,,A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből" (Máté 1:18-21). Egyáltalán nem kétséges tehát, hogy az Újszövetség minden keresztény lelkiismeretére rója annak kötelezettségét, hogy bízzon e csoda valódiságában. Nincs semmi homályos vagy más értelmezésre okot adó az, amit Máté és Lukács itt közöl velünk. Ez a szűzi fogantatás egyszerűen egy nagy és hatalmas csoda. Hogyan fogadták ezt az eseményt abban az időben?

a.)Az újszövetségi idők emberei éppúgy tisztában voltak azzal, mint bárki, aki a 21. században él, hogy a férfi és a nő fizikai egyesülésének kell megtörténnie ahhoz, hogy terhesség létrejöhessen.
Sok kortársunk tévesen azt gondolja, hogy a mi kifinomult modern korunkban jutottak el az emberek arra a felismerésre, hogy a szűzi fogantatás lehetetlen, míg azokban a távoli, primitív időkben az átlagember sokkal hiszékenyebb volt. Máté és Lukács evangéliuma megmutatja nekünk az ilyen gondolkodás naivitását. Míg a 2000 évvel ezelőtti emberek bizonyára nem tudtak az X- és Y-kromoszómákról, az élet tényeivel tisztában voltak. Nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogyan fogant minden egyes gyermek. Nagyon jól tudták - azokban a távoli időkben -, hogy aki azt állítja, hogy a gyermeke szűzies fogantatás következménye, az valamilyen erkölcsi és társadalmi vétséget takargat. Amikor maga József, aki mélységesen szerette Máriát, és mindenben megbízott volna, amit mondott neki, megtudta tőle, hogy terhes, neki is szüksége volt Isten küldöttjének látogatására, aki biztosította őt arról, hogy ez isteni nemzés, hogy a gyermek "nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől született" (Jn 1,13). Amíg az angyal meg nem nyugtatta Józsefet Isten eme művéről, addig Mária miatt el volt keseredve. Nem tűnt olyan lánynak aki megcsalta volna; az iránta érzett vonzalma arra késztette, hogy ne hozza őt szégyenbe, hanem hogy titokban elbocsássa. Igazságos ember volt. Ilyen volt az első század világa.
C.S. Lewis elmesél egy esetet, amely egy karácsonyi időszakban történt vele. Az Oxfordi Egyetemen nyitva volt a dolgozószobája ablaka, és egy szkeptikus tanszéki tag, egy ismerőse látogatta meg akkor. Az egyetem udvarán énekesek énekeltek születésnapi énekeket, és a dalok egy része a szűzi születésről szólt;
"Későre íme Ő eljön,
Szűz méhének utóda."
"Íme, nem irtózik a szűz méhétől."
Hallhatták a szavakat, és ez a barát lekezelően mosolygott C. S. Lewisra, mondván: "Nem örülsz, hogy mi ennél jobban tudjuk?". Erre C.S. Lewis azt mondta: "Tessék? Mire akarsz kilyukadni?" A barátja azt mondta: "Hát... nem örülsz, hogy tudjuk, hogy a szüzek nem szülnek gyereket?". C.S. Lewis egy pillanatra megállt, és azt mondta: "Nem gondolod, hogy ezt ők is tudták? Nem ez a lényeg?" Igen, ez a lényeg. Nem arról van szó, hogy az első században az emberek szaladgáltak körbe-körbe, és azt állították, hogy szűzen születtek. Nem ezért hívja fel a figyelmünket Lukács erre a bizonyos születésre. Inkább azért, mert ez egy teljes egyediség. A természetben előfordulhatnak szokatlan születések. Az egyik évben egy nebraskai akváriumban egy olyan nőstény pörölycápa, amely évek óta nem érintkezett hím cápákkal, egy cápabébinek adott életet. Természetesen egy nőstény cápa született. Ez gyakran előfordulhat primitívebb rovarok, például hangyák és méhek között; ezt nevezik partenogenezisnek (szűz nemzésnek - ivartalan szaporodásnak). Idős korban is előfordulhatnak fogantatások, és a Bibliában Gábriel emlékezteti Máriát egy nemrégiben történt fogantatásra. Mária terhességét annak összefüggésébe helyezi, hogy Isten egy másik személyben, akit Mária tisztelt és szeretett, egy nála sokkal idősebb rokonában, Erzsébetben, aki éppen akkor várt gyermeket, Isten munkálkodott. De az olyan események, mint a partenogenezis az állatvilágban vagy az, hogy valaki idős korában gyermeket szül, lenyűgözőek, de semmi sem hasonlítható, egy kisfiú szűzi születéséhez. Pontosan ez a lényeg. Az eseményre nincs lehetséges emberi magyarázat.

b.) Az Úr Jézus születése Mária és József számára éppoly rendkívüli módon lélegzetelállító volt, mint számunkra. Jézus Krisztus nemzésében egyedül Isten cselekedett valami egyedülállót. Vallásunk középpontjában, és Lukácsnak az Úr Jézus Krisztus megjelenéséről szóló beszámolójának legelején egy csoda áll, sőt Lukács mindössze harminc verssel az evangéliuma elején a legnagyobb csodával szembesíti Teofiluszt és olvasóit.
,,Letette a dicsőségét,
Beburkolta agyagunkba;
Emberi szemmel észrevehetetlen,
A lappangó Istenség feküdt.
Napok csecsemője Ő itt lett,
És az enyhe Immánuel nevét viselte." (Charles Wesley)
Istenünk, isteni tulajdonságaiból semmit sem félretéve, szűzi fogantatás útján emberi természetet adott magához. Ha Isten úgy döntött, hogy a Magasságos Fiát ilyen természetfeletti módon hozza a világra, akkor a keresztények nem döbbennek meg vagy jönnek zavarba. Az, hogy Isten birkákat vagy teheneket teremtett, nem megdöbbentő; de az hogy Isten, aki minket a saját képére és hasonlatosságára teremtett, egy napon a mi természetünket hozzáadja az ő isteni természetéhez egy új személyben - az Istenemberben -, az egy nagy és hatalmas csoda. Hát nem a kegyelem Istenére vall, hogy ilyesmit tesz? De nem is szégyenletes cselekedet, hiszen kivel van dolgunk? A kereszténység megalapítása egy teljesen természetfeletti esemény; Isten teljesen vertikális, szuverén beavatkozása, hogy a világ Teremtője és Fenntartója a mi testünkben eljött, és közöttünk lakott, hogy megmentsen minket. Ezt nem lehet másképp leírni, minthogy felkiáltunk: "Ettől eláll a lélegzetünk". Hadd kérdezzem meg tőletek, vajon annyira meglepő-e, hogy az a mód, ahogyan Isten, a Fiú ebbe a világba belépett, egy csoda által történt, és az a mód, ahogyan kilépett ebből a világból, egy másik csoda által történt - a szűzi születés a csodák alfája, a mennybe való menetel pedig az omegája? Tökéletesen logikus, hogy ha Isten maga keresztezi tér-idő történelmünket, magára veszi emberségünket, közöttünk él, közöttünk hal meg, mint Isten Báránya, és közöttünk támad fel a halálból, akkor először természetfeletti úton lép be ebbe a világba. Egy keresztény számára ebben semmi meglepő nincs, bármennyire is hihetetlennek tűnik a szkeptikusok számára. Sajnos Jézus Krisztussal kapcsolatban minden hihetetlen a szkeptikusok számára.
B. B. Warfield azt mondta, hogy "az emberek mindig és mindenütt úgy ítélték meg, hogy egy természetfeletti ember, aki természetfeletti munkát végez, természetfeletti forrásból kell, hogy származzon". Ha semmi rendkívüli nem lett volna Isten Fiának a világra jövetelében (kivéve, mint Keresztelő János vagy Izsák, hogy szülei különösen idősek voltak, amikor megszületett), akkor Krisztus egész további élete nem tűnt volna szinkronban (összhangban lévőnek). Gondoljunk csak egy Boeing 707-esre ... és egy indítókarra az elején, amelyet a kapitány forgat, hogy a motorok beinduljanak, és a gép felszállhasson! Vajon a Názáreti Jézus egyszerűen csak egy másik prédikátor volt, mint János? Nem, nem! Ő úgy járt a földön, mint annak Ura. A szelek és a hullámok engedelmeskedtek neki. Őt nem lehetett a sírban tartani, hanem széttépte a halál kötelékeit. Felemelkedett, és Isten jobbján ül, és Lelke által üdvösséget ad az általa kedvelt embereknek. Lehetetlen, hogy bárki mástól megkülönböztethetetlenül lépjen be ebbe a világba. Természetfeletti születése, természetfeletti élete volt; természetfeletti munkát végzett, és természetfeletti vallást alapított. A szűztől való születése mindennek a része.

c.) Az Újszövetség viszont semmit sem mond nekünk Mária örök szűzességéről, vagyis arról, hogy Jézus születése után is szűz maradt. Az újszövetségi egyházat soha nem tanították arra, hogy az örök szüzességet szentebb állapotnak tekintse, mint a házasságot és az anyává válást. Ez az elképzelés sokkal később, a középkori egyház történetében, egy zavaros időszakban merült fel, amikor az egyház kezdte elveszíteni a Bibliában való megalapozottságát. Ekkoriban a cölibátus állapotot a házasságnál magasabb rendűvé emelték, és a római egyház elkezdte megkövetelni, hogy a papjai egész életükben nőtlen férfiak maradjanak. Pál figyelmeztette Timóteust az ilyen hamis tanítókra: "megtiltják az embereknek, hogy házasodjanak" (I Tim 4:3). Tanítói még azt is állították, hogy a férj és feleség közötti szexuális vágy az emberiségbe a bűnbeesés következtében került be. A Mária örök szüzességéről szóló tanítás a sötét középkorban szomorúan fejeződött ki Róma hagyományaiban. Ez az a hamis hozzáállás a szexhez, amelynek ellen kell állnunk; ennek semmi köze Isten azon döntéséhez, hogy a Fiú szűztől született. Krisztus szűztől való születése nem a szexről és az emberi testről alkotott lealacsonyító gnosztikus nézetekből ered.
John Murray professzor nyíltan leleplezi azt a hamis tanítást, amely arról szól, hogy Mária, bár József felesége volt, haláláig szűz maradt. Azt mondja: "Talán a legnyilvánvalóbb kísérlet arra, hogy a hamis szentség glóriáját vetítsék e bibliaellenes gondolati irányzat köré, a Szűz Mária örök szűzességének dogmája. Ennek a tanításnak az egész érdekessége az a gondolat, hogy a szűz szentségével összeegyeztethetetlen lenne azt feltételezni, hogy Jézus születése után Mária szexuális kapcsolatban állt férjével, Józseffel. Tény, hogy a bibliai szentség megkövetelte a férjével való házastársi kapcsolatot, és ha azt feltételezzük, hogy nem volt ilyen, az súlyosan megkérdőjelezné a jellemét. A kegyelem által üdvözült és a Lélek által megszentelt szűz asszony jellemének nagyrabecsülése megköveteli, hogy tagadjuk örökös szüzességét. Az örök szüzesség a nyomorult kategóriájába sorolná őt, és az ő nemessége és jámborsága iránti tiszteletünk ezt nem tűri. Ahhoz, hogy jó asszony legyen, meg kellett élnie ezeket a normális házastársi kapcsolatokat. És a legtermészetesebb és legésszerűbb feltételezés az, hogy Urunk testvérei Mária és József utódai voltak Jézus Krisztus születése után" (John Murray). A Biblia tehát nem tanítja Mária örök szüzességét, és az újszövetségi időkben nem volt hiszékenység a szűzi születéssel kapcsolatban. Számukra ez ugyanolyan meghökkentő volt, mint számunkra ma.

2.Van bibliai alapja annak, hogy higgyünk a szűztől való születésben.

Mi az alapja annak, hogy elfogadjuk a szűztől való születés igazságát? Biztos vagyok benne, hogy itt minden keresztény azt fogja mondani Warfielddel együtt: "Semmi kétségem sincs Jézus természetfeletti születésének ténye felől". Volt idő, amikor ez volt az Újszövetség egyik olyan részlete (állítása), amelyet a kritikusok gyorsan lenéztek, de azt hiszem, hogy az elmúlt 25 évben némileg lehűlt a lenézésük. Ma már nem találkozunk olyan gyakran azzal az állítással, hogy "lehetsz igazi keresztény úgy, hogy nem hiszel a szűztől való születésben", mint ahogy ez korábban volt. De miért kellene bárkinek is elutasítania ezt az igazságot? Bizonyára olyan napokat élünk, amikor a médiában nagyon gyakoriak a mesterséges megtermékenyítésről és a már hosszabb ideje házasságban élő párok termékenységi kezeléséről szóló viták. Valahogy a szűztől való születés már nem tűnik olyan furcsának, mint amilyennek azoknak a vallásos embereknek kellett tűnnie, akik a "tudomány" szó említésére reszkettek és kapituláltak a hitükben.
A szűztől való születést egyértelműen tanítja a Biblia, és minden keresztény ösztönösen hisz a Bibliában. A modernizmus elvégezte pusztító munkáját Európában, de minden újjászületett keresztény bízik Isten Igéjében, és az Atya arra tanítja, hogy higgyen és engedelmeskedjen neki. Nem lehet hinni a tévedhetetlen Jézusban anélkül, hogy ne hinnénk a Szentírásban is, mert Krisztus tévedhetetlen Bibliát ad nekünk: "A te igéd az igazság" - mondja az Atyának. Ő maga is ezt hitte és tanította. Tehát Krisztus szűztől való születésében hinni végül is erkölcsi kérdés. Ez része az Isten Fiának való engedelmességnek és alávetettségnek. Bűn nem hinni a szűztől való születésben.
Ha a Biblia téved Krisztus születésének tényét illetően, akkor az Újszövetség szívében tévedés van, és a Szentírás tekintélye összeomlik. Nem mondhatta volna Isten Lukácsnak: "Ne írd meg!", és nem gondoskodhatott volna róla, hogy ne írja meg? A szűztől való születés elég hosszasan és kellő részletességgel van tanítva az Újszövetség legelső fejezetében ahhoz, hogy megkövetelje a mi engedelmességünket, ha Krisztus a mi Urunk - ahogyan a teremtés is hasonlóan tanítva van az Ószövetség legelső fejezetében. Az ördögtől azt várnánk, hogy folyamatosan támadja a Szentírás két ilyen jelentőségteljes részét, és pontosan ezt tapasztaljuk.

Hogyan kerülgetik a kritikusok a szűzi fogantatás ilyen egyértelmű tanúságtételét? Három ellenvetés van.

A)Először is ott van a "kihagyás" ellenvetés. A kritikusok azt fogják mondani: "Nézd, tudom, hogy Máté 1. és Lukács 1. beszél a szűztől való születésről, de tudod mit? Az Újszövetségben sehol máshol nem hallunk a szűztől való születésről. Ezért Máté és Lukács biztosan kitalálta, mert senki más nem tud róla". Erre többféleképpen is válaszolhatsz.

a) Az Újszövetségben vannak más helyek is, amelyek Jézus születését feltűnően radikális nyelven tárgyalják. Gondoljunk csak János evangéliumának első fejezetére és arra a mondatra, hogy "az Ige testté lett és közöttünk lakott". Mi soha nem használnánk ezt a kifejezést, ugye? Soha nem kérdeznénk meg egy kisfiú édesanyját a gyereke korára vonatkozóan, hogy "mikor lett testté?", de Jézus világra jövetelére használjuk. Vagy gondoljunk Pál szavaira a Filippi levél második fejezetében, amikor arról ír, hogy Krisztus Isten alakjában volt, és nem tartotta zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Arról beszél, hogy Krisztus "önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát...". (Fil 2:7-8). Nem használhatnál ilyen kifejezést más születésről - "Mikor lett a te kicsinyed emberekhez hasonlóvá, és mikor élt emberként"? Ugyanezt a más születésektől való különbözőséget találod a Jézus eljöveteléről szóló nyelvezetben, amelyet Pál használ, amikor azt mondja a galatáknak: "Amikor pedig elérkezett az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született, aki a törvény alatt született, hogy megváltson ...". (Gal 4:4). A létezés előtti "asszonytól született". Milyen fölösleges kifejezés! Melyik csecsemő nem született asszonytól? Miért mondaná ezt, hacsak nem volt valami teljesen megkülönböztető jegye a születésnek? Pál ilyen utalásokkal mutatja meg nekünk, hogy hitt az egyedülálló és csodálatos szűztől való születésben. Emlékeztek, hogy Lukács gyakran volt Pál társaságában, és hogy Pál ismerte az evangéliumot. A Timóteushoz írt első levelében, az ötödik fejezet tizennyolcadik versében valóban Lukács evangéliumának tízedik fejezetéből a hetedik versből idézi a következő szavakat: "A munkás megérdemli a bérét".

b) A tiltakozásnak azonban van egy másik következménye is: "mivel a szűztől való születésről az Újszövetségben Mátén és Lukácson kívül sehol máshol nem beszélnek közvetlenül és kifejezetten, ezért nem fogunk hinni benne". A szűztől való születésnél sokkal többet kell elutasítanunk, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a Szentírásban egy vagy két alkalomnál többször szerepeljen! Azt is el kell utasítanod, hogy Jézust jászolba fektették, hogy bölcsek jöttek az ajándékaikkal; hogy pásztorok látogatták meg őt. Mindezek az események csak a Máté 1. vagy a Lukács 2. fejezetében találhatók. Nem fogod elhinni Lázár feltámasztását a halálból, mert ez csak egy helyen található János evangéliumában, és a János 3:16-ot, mert ez csak a János 3:16-ban található, és Urunk imáját a János 17-ben, és a csodát a galileai Kánában tartott menyegzőn, mert ezek a Szentírásban a maguk helyén egyediek, és így tovább és így tovább. Ha egy esemény kétszer fordul elő, akkor a modernista azt mondja, hogy az egyiket a másikból másolták, és hibákra is rámutat, mert nem szóról szóra ismétlődik, de ha az esemény csak egyszer fordul elő, akkor emiatt elveti. Ha fogod az ollót és kivágod a Bibliából azokat az eseményeket és tanításokat, amelyek szerinted nem illenek bele a nézeteidbe, akkor megmutatod, hogy a Bibliának egyáltalán nincs tekintélye az életedben. Te vagy az ura annak, hogy miben hiszel. Te vagy a végső döntőbíró abban, hogy mi a helyes és mi a helytelen, bármilyen okból kifolyólag. A saját isteneddé váltál. Tehát azt mondjuk, hogy a Jézus gyermekkoráról szóló elbeszélések bizonyos részletességgel megtalálhatók Máté és Lukács evangéliumának első fejezeteiben, és pontosan ott várnánk, hogy a legkifejezettebben halljunk az Isten Fia születésének természetéről.
Testvérek, ezek az evangéliumok teljesen valósághűen írják le számunkra két istenfélő ember reakcióját arra a megrázó hírre, hogy az érintett fiatal szűz, aki egy igaz ember jegyese volt, megtudta, hogy terhes. Nyoma sincs a "persze ... igen ... szűzi születés ... semmi gond ..." reakciónak. Szinte szétesik ez a család. Máté és Lukács könyveinek lapjain két nagyon érett fiatallal találkozunk, akik a legmegdöbbentőbb válságra reagálnak, amivel csak találkozhattak. Csodálatosan megnyugtató számunkra a tudat, hogy ha Isten kegyelme együtt tudta tartani Máriát és Józsefet, akkor téged és a házastársadat is együtt tud tartani. Itt van tehát a kihagyással kapcsolatos kifogás, és hogy miért utasítom el.

B) Itt van az ellentmondás kifogás. Hadd foglalkozzam ezzel nagyon röviden; a Biblia kritikusai azt fogják mondani: "De várjunk csak, Máté és Lukács ellentmond egymásnak. Megnézzük Mátét, és azt mondja, hogy egy dolog történt, aztán megnézzük Lukácsot, és azt mondja, hogy egy másik dolog történt. Ellentmondanak egymásnak." Nem, nem mondanak ellent egymásnak. Ezek független beszámolók egy eseményről. Ha megkérnélek benneteket, hogy 60 szóban foglaljátok össze, mi történt ma reggel a gyülekezetben, 25 különböző beszámolót kapnék arról, hogy mi történt, és mégis mind igaz lenne. Nincs egyetlen olyan állítás sem Mátéban, amely ellentmondana Lukács egyik állításának is, vagy egyetlen olyan Lukács által leírt esemény, amely ellentmondana egyetlen Mátéban leírt eseménynek is. De ugyanakkor nem állíthatod, hogy Máté egyszerűen lemásolt egy történetet Lukácsból, vagy Lukács lemásolt egy eseményt Mátéból, mert Jézus születésének és az azt követő események történetének menete más.
Máté kiemelten foglalkozik József reakciójával, amikor meghallotta a terhesség hírét, feltehetően azután, hogy Mária elmondta neki, és József válasza az volt, hogy elment és a váláson gondolkodott. Ekkor egy angyal jött hozzá és ünnepélyesen közölte vele Isten üzenetét; ezért visszavette Máriát. Ezután az evangélista Jézust és a családját menekültként mutatja be lent Egyiptomban; Máté ezt emeli ki. Lukács történetében az angyal eljön Máriához, és beszél neki a gyermekről; ő és József együtt maradnak, de aztán végül Erzsébethez megy el néhány hónapra. Az egyik történetben semmi sem mond ellent a másik történetnek; a történetek tökéletesen kiegészítik egymást oly módon, ahogyan azt két történésztől várnánk, akiknek különböző érdeklődési körük van azzal kapcsolatban, hogy mi történt, amikor Urunk megszületett. Máté valahogyan értesül József történetéről. Lukács talán leült Máriával vagy egy vagy több gyermekével, és így tudta meg, hogyan reagált Gábriel látogatására. Emlékezzünk arra, amit Lukács mond evangéliumának harmadik versében: "Én magam mindent gondosan kivizsgáltam a kezdetektől fogva". Itt tehát nincs ellentmondás; itt csak a beszámolók egymást kiegészítő jellege van, amelyeket két jó keresztény történész írt, akiket Isten mozgatott, amikor írtak, és akik azt szorgalmazták, hogy az olvasóik úgy higgyenek, ahogyan ők is bíztak Isten Fiában. Tehát nincs olyan kihagyás és nincs olyan ellentmondás, amely indokolná a szűztől való születésről szóló beszámoló elutasítását. Egyetlen újszövetségi író sem mond olyat, ami ellentmond Máté és Lukács tanúságtételének. És aztán...

C) Itt van a félreértelmezés kifogás. A kritikusok azt is mondták, hogy a szűztől való születés egész tanítása az Ószövetség egyetlen szavának félreértelmezéséből ered. "Tudjátok - mondják -, azok a korai keresztények Ézsaiás könyve hetedik fejezetének tizennegyedik versét olvasták: "Ímé, a szűz fogan méhében és szül fiat", és ezek a szavak vezettek a zavarhoz, mert ma már tudjuk, hogy valójában Ézsaiás nem azt mondta: "Ímé, a szűz fogan méhében", hanem inkább "fiatal nő". Ez Ézsaiás próféciájának régóta fennálló modernista kritikája. Hogyan válaszoljunk erre? Figyeljetek jól ... Ézsaiás héberül az 'Alma szót használja, ami fiatal leányt jelent, és évszázadokkal később, körülbelül 250 évvel Jézus előtt, görögül beszélő zsidók egy csoportja lefordította az Ószövetséget görögre, és úgy döntöttek, hogy az a görög szó, amely a legjobban visszaadja az 'Alma szó jelentését, az a szűz szó. "De - mondják a kritikusok - amikor a keresztények meglátták ezt a 'szűz' szót, az az ötletük támadt, hogy azt kell állítaniuk, hogy Jézus szűztől született, ezért kitalálták ezeket a történeteket, amelyeket Máté és Lukács írt. Pedig ha ismerték volna a héber nyelvet, rájöttek volna, hogy Ézsaiás csak 'fiatal nőről', nem pedig szűzről" ír. Ez a jól ismert "félreértelmezés elmélet" arról, hogy az Újszövetség miért tanította a szűztől való születést.
Hogyan válaszoljunk erre? Amikor az Ószövetségben az "Alma" szót használják, az elsősorban olyan fiatal nőre utal, aki elérte a serdülőkort, és így férjhez adható, de az izraelita etikai és társadalmi normák fényében szűznek számított, mint Rebeka vagy Mirjam, akikről az "Alma" szó máshol is használva van a Szentírásban. Teljesen helyénvaló, hogy Ézsaiás azt mondja 'Alma, 'fiatal nő', és hogy a fordítók 200 évvel Krisztus előtt a 'szűz' fordítást választották - ezért mondja ezt a Septuaginta - az Ószövetség görög fordítása. Ézsaiás is használja a határozott névelőt, a szűz, más szóval talán olyasvalakire utal, akit ő és Áház király jól ismert. Terhessége jel lenne számukra a maga tipikus beteljesülésében, hogy Isten meglátogatja népét, és rendkívüli életet ad ott, ahol úgy tűnt, hogy nincs ígéret; Isten képes erre. De sokkal nagyobb jel lenne a teljes beteljesedésében, amikor Mária terhes lesz a Magasságos Messiási Fiával, akit Isten megígért.
Az Ézsaiás könyvének ezt a szakaszát a zsidók, különösen a rabbik, évszázadokon át tanulmányozták Krisztus előtt, és mindannyian arra a következtetésre jutottak, hogy a Messiás csodával határos módon, azaz szűz által fog a világra jönni. Úgy vélték, hogy ez az Ézsaiás próféciájának természetes értelmezése. A "szűz" szó nem téves értelmezés, különösen azért nem, mert Máté a Szentlélek megvilágosítása alatt ugyanezt a "szűz" szót idézte evangéliumának első fejezetében, és Jézus születésére alkalmazta. Számunkra a Lélek által választott 'szűz' szó nem lehet tévedés. Tehát az a gondolat, hogy a szűztől való születés kihagyás, ellentmondás vagy félreértelmezés, egyszerűen nem állja meg a helyét. A bibliai tanúságtétel következetesen a szűztől való születés mellett szól.

3.Történelmi alapokon nyugszik a szűzi születésben való hit.

Nagyon röviden hadd említsem meg, hogy ha a legkorábbi kereszténységet nézzük - vegyük csak az ősegyház első két évszázadát - és ennek a két évszázadnak a végét, a 190-es évek végét, a második század végét, akkor, azt látjuk, hogy olyan neves keresztények hisznek a szűztől való születésben, mint Irenausz (a mai Franciaországban), vagy Justinus Mártír Rómában, vagy Tertullianus Észak-Afrikában. Aztán mindkét irányba mehetsz. Elindulhatsz felénk, és utazhatsz az évek során egészen a 21. századig, és az út mentén mindenütt megtalálod a Krisztus szűztől való születésébe vetett hit nagy, szilárdan álló jelzőoszlopait. Olyan jelzőoszlopokra gondolok, mint az Apostoli Hitvallás, a Niceai Hitvallás, az Athanáziai Hitvallás, az Augsburgi Hitvallás, a Harminckilenc cikkely, a Westminsteri Hitvallás, az 1689-es Baptista Hitvallás és a walesi kálvinista metodisták 1823-as Hitvallása. Akik megfogalmazták ezeket a hitvallásokat azok mindannyian bíztak a szűztől született Messiásban. Ebben hittek; hallgassátok meg az egyik hitvallás szavait erre vonatkozóan: "Az idők teljességében Isten saját Fia, Aki örökkévalóan nemzetett, az Istenség végtelen Személye, az Atyával egyenlő, az ő Személyének kifejezett képmása, igaz Isten, a Szűz méhében emberi természetet vett magára - igaz teljes emberséget, de szentet és tisztátalanságtól menteset". Ez az egyik Hitvallás kijelentése arról, hogy Isten Fia hogyan jött a világra. Azt mondom, ilyen dicsőséges oszlopok hosszú sora található minden korunk előtti Hitvallásban, amelyek egységes tanúságot tesznek Jézus szűztől való születéséről.
Vagy elkezdhetünk visszamenni Jézus Krisztus felé azoktól az egyházatyáktól, akik a második század végén éltek, az időben visszafelé haladva a keresztények írásai és prédikációi révén az első század eleje felé, egészen a 100-as évek elejéig, a szíriai Antiochiai Ignác prédikációjáig. Menjünk vissza egészen az újszövetségi írásokig, és egy egységes üzenetet találunk. Hadd emlékeztesselek egyébként arra, hogy amikor Ireneusz Kr. u. 190-ben a szűzi születésről beszél, ő egy olyan ember volt, aki egy Polykarp nevű szmirnai kereszténynél tanult, aki János apostolnál tanult, aki jól ismerte Urunk anyját. Ireneusz tehát csak egy lépésre volt az Újszövetség apostoli szerzőjétől, és Ireneusz a szűzi születésről ír.
Kétségtelen, hogy az összes korai keresztény hitt abban, hogy a Szentírás ezt tanította, és hogy ez a szűzi születés így volt. A tanúságtétel töretlen láncolatát találjátok a korai keresztényektől, mint Máté és Lukács, a következő évszázadban az egyházatyákon át, és így tovább és tovább a történelemben. Láthatjátok, hogy az egyház minden vezetője minden országban, kivétel nélkül hitt a szűzi születésben. Nem találsz egyetlen keresztényt sem, aki megkérdőjelezte volna a szűzi születést. Amikor tehát a 20. században a liberálisok mint például Emil Brunner és Pannenburg, a Jézus Szeminárium tudósai és a Megtestesült Isten Mítosza csoport tagadják a Biblia egyértelmű állítását, hogy Isten Fia szűztől született, akkor nemcsak az Újszövetség egyértelmű tanúságtételével, hanem az egyház húsz évszázados következetes egyetemes kijelentéseivel is szembemennek. Nem ástak ki valami régészeti leletet, amelyre az elképzeléseiket alapozhatják. Nincs több anyaguk, mint a keresztények összes nemzedékének Krisztus óta.
Vajon az ilyen liberálisok annyira lelkiek, annyira közel élnek Istenhez, annyira a Lélekben járnak minden nap, hogy biztonságos vezetői és irányítói az egyház jövőbeli virágzásának? Vajon a szószékeken úgy harsogják-e az eszméiket, hogy sok hallgatójuk elfordul a bűneitől, és Krisztusban bízik? Nem hiszem. Vajon azok a gyülekezetek, amelyek magukévá tették ezeket a tévedéseket, tapasztalják-e Isten áldását olymódon, hogy megtéréseket látnak maguk között, és közülük misszionáriusok mennek ki az egész világba a Megváltó hírével, aki a mennyből jött a mi megváltásunkért? Nem hiszem; az ilyen eszmék által befolyásolt gyülekezetek Európa-szerte bezártak és bezárnak.
Természetesen az a tény, hogy a második századi keresztények mind hittek a szűzi születésben, nem jelenti azt, hogy ez igaz; de azt igen, hogy meg voltak győződve arról, hogy ez a Biblia tanítása. Hogy biztosak lehessetek abban, hogy nem olvassátok félre a Bibliát, azt mondom nektek, hogy a keresztények egész első nemzedéke, amely időrendileg a legközelebb állt az eseményhez, hitt Jézus Krisztus szűztől való születésében, ahogyan mások is hittek a történelem során a nagy hitvallásokban. Krisztus építette egyházát az idők folyamán. Tehát itt van a történelmi oka annak, hogy hiszünk a szűztől való születésben.
Most a szűzi születésben való hit bibliai és történelmi okait vettük figyelembe, de vannak tanbeli okai is annak, hogy miért kellett a Messiásnak szűztől születnie, de erről majd a következő istentiszteleten. Isten áldja meg a szavait szíveinkben, hogy neki kedves gyümölcsöket teremjünk. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Mária fia nagy lesz
  2023-05-19 21:42:26, péntek
 
  Mária fia nagy lesz

,,Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." (Lukács 1,29-33)

Isten elküldi hírnökét, hogy beszéljen a názáreti szűz Máriával. Láthatjátok, hogy Mária szűz voltának tényét hangsúlyozza az Ige a huszonhetedik versben, és Mária a harmincnegyedik versben megerősíti ezt. Nem volt testi kapcsolata sem Józseffel, sem egy római katonával, sem egy názáreti fiúval. Szűz volt.

1.Mária mélyen megrendült az angyal szavai hallatán.

Lukács elmondja, hogy Mária szívét félelem, zavarodottság és döbbenet töltötte el, amikor meghallotta Isten üzenetét. Ez nem egy népszerű hangsúlyozás a mai keresztények körében: "Ha egyszer meghallod Isten igéjét, tele leszel örömmel" - mondják, és talán van, akinél ez így van, de van, akinél ez nem így van. Nem C. S. Lewis volt az, aki azt mondta, hogy a megváltó kegyelem egyik következménye az életében az volt, hogy ő lett a legvonakodóbb megtérő Angliában? Amikor Mária meghallotta Isten szolgájának üzenetét, "nagyon megrémült a szavai miatt, és azon tűnődött, vajon miféle üdvözlet lehet ez". "Hogy vagy, Mária? Hallom, hogy Isten személyesen szólt hozzád". "Ha tényleg tudni akarod, nagyon nyugtalan vagyok". Micsoda bizonyságtétel! Nem voltunk felkészülve arra, hogy Isten szava ilyen érzéseket vált ki belőlünk. John Piper néhány szavát idézem: "A kegyelem nem mindig vonzó színekben érkezik hozzánk. A kegyelem zavarba ejthet. A kegyelem megijeszthet. A gyógyulás kegyelme lehet egy kemoterápiás zacskó arca és egy cső, amely az egyik vénádba vezet, vagy lehet egy sebészkés arca. A türelem kegyelme lehet a magány és a szenvedés arca. Az alázat kegyelme lehet a vereség arca. A lelkipásztorkodás kegyelme a stressz arca lehet. Ó, mennyire meg kell tanulnunk Máriától, hogy ne ostorozzuk Istent a kegyelem ijesztő formáiért." Gyakran csodálkozunk Isten cselekedetein; vajon mit fog jelenteni, hogy Isten ránk helyezte kegyelmét? Mit jelentett ez 2007 áprilisában három török keresztény számára, akik egy Bibliaszétosztó központban dolgoztak? Azt jelentette, hogy szörnyű módon meggyilkolták őket. Mi az a dolog, hogy Isten nagy kegyelemben részesített bennünket, hogy az annyira nyugtalanító érzéssel tölthet el bennünket, mert vannak idők, amikor ez így van.
Mária elnémul a félelemtől, de Gábriel tudja, milyen érzelmi örvényben van, és Isten azt mondta neki, hogy bátorítsa a kislányt. "Ne félj, Mária". Név szerint szólítja meg a lányt, tele törődéssel iránta, az Isten, aki nem töri meg a megrepedt nádszálat. Az Isten, aki az eget és a földet teremtette, személyes Isten, akit megérint a mi gyengeségeink érzése. "Kérlek, ne félj" - mondja. Kivel van dolgod? A seregek végtelen Urával, aki előtt a kerubok elrejtik szemüket, és azt kiáltják: "Szent! Szent! Szent! Ez az Isten mégis a názáreti Mária nyugtalan szívével foglalkozik. Kegyelmet találni Istennél nem jelenti azt, hogy soha nem lesznek olyan időszakok, amikor a félelem és a csodálkozás (döbbenet) elhatalmasodik. Néha Isten a meghökkenés borát adja nekünk inni, és minden barátunk velünk és értünk sír, miközben mi tántorgunk. Emlékezzünk arra a félelmetes napra Jób életében, amikor egyik borzalmas csapás a másik után zúdult az életére. Isten kegyelme nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk megdöbbenni azon, amit Isten tesz, de azt jelenti, hogy Isten mindig mélyen együttérez velünk. "Ne félj - bár halálra rémülsz -, valóban kegyelmet találtál Istennél. Tényleg így van; olvass a számról". Ez a közeli találkozás a nem földi szentséggel Isten legnagyobb kegyelmének ideje. A félelmetes gondviselés, amit néha megtapasztalunk, nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltunk; valószínűleg valamit jól csináltunk. Isten úgy ítéli meg, hogy ránk bízhatja ezeket a próbatételeket. Ezek nem büntetések; gyakran az áldás kezdetei.
Ezután Gábriel elmondja Máriának, hogy mi fog vele történni: fogan méhében és fiút fog szülni: "Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz" (31. v.). A "fogansz méhedben" kifejezés nyelvtanilag lehet jelen idejű vagy jövő idejű. Más szóval Gábriel esetleg azt is mondhatta volna neki, hogy már terhes - "fogantál méhedben" -, talán így is volt, de talán szándékosan nyitva hagyta a szavakat, hogy időt adjon Máriának arra, hogy szavainak rendkívüli következményei beleivódjanak Mária elméjébe és szívébe. Más szóval, Gábriel lehetett volna túlságosan nyers is: "Íme, fogantál méhedben, és fiút szülsz", de nem tette ennyire nyersen, hanem semmi kétséget nem hagyott benne, hogy a küszöbön álló anyaság Isten terve volt Mária számára. Az Istennel való találkozás után Mária számára a dolgok soha többé nem lesznek ugyanolyanok.
Gábriel természetesen nem könyörgött neki, hogy "kérlek, működj együtt Istennel". Soha nem volt kérdés, hogy beleegyezik-e Isten kegyébe, és kihordja-e ezt a gyermeket. Az angyalok a mennyben nem várták lábujjhegyen, hogy vajon Mária belemegy-e vagy sem a fogantatásba! Nem volt lélegzetvisszafojtott csodálkozó csend, amikor az angyal szavai a levegőben lógtak - "Hogyan fog Mária válaszolni (ugrani)?". Egyáltalán nem! Krisztus eljövetele, a kozmikus megváltás és az új ég és föld nem Mária állítólagos szabad akaratán múlik. Ez Isten hatalmának napja volt, és így nagyon hatásosan készségessé tette őt arra, hogy hálaadással fogadja szavát - "Lelkem magasztalja az Urat!". Öt perccel korábban az élete tele volt a názáreti családjával való együttélés minden részletével. Élete soha többé nem lesz ilyen gondtalan, és Mária nem is akarta, hogy másképp legyen.

2.Az angyal öt dolgot mond el Máriának a születendő gyermekről.

a.)Az első dolog amiről az angyal beszél Máriának az, hogy mi lesz a fia neve.

"Akit nevezz Jézusnak" (31. v.). Isten ismét kiválasztotta a születendő fiú nevét, és egyszerűen tájékoztatta a szülőt. A "Jézus" nevet az angyal valamivel később megerősítette Mária férjének, Józsefnek a Máté evangéliuma első fejezetének huszonegyedik versében: "Te pedig majd Jézusnak nevezed", azonos szavakkal, mint amiket már Máriának is mondott, tehát nem lehet tévedés és nem lehet későbbi véleménykülönbség a férj és a feleség között az elsőszülött nevének megválasztása kapcsán; József és Mária apjainak egyikéről sem kellett megemlékezni a gyermek elnevezésében; "Jézusnak" fogják hívni. Lukács evangéliumában ez az első alkalom, hogy a 'Jézus' név előfordul, de ezután újra és újra felbukkan majd a 24 fejezetben, összesen mintegy 215 alkalommal, minden egyes fejezetben mintegy kilencszer, és kétezer éven át milyen édesen fog hangzani a hívők fülében a 'Jézus' név, és ez így lesz örökkön-örökké. Isten maga választotta ezt az örökkévaló nevét.
Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a "Jézus" név az izraeliták körében elterjedt név volt. Az Ószövetségben nem kevesebb, mint négy formában fordul elő, mint például "Józsué (Joshua)", "Jehosua" és "Jeshua". Urunk napjaiban sokan másokat is 'Jézusnak' hívtak". A Kolosséhoz írt levél negyedik fejezetében a tizenegyedik versben valóban van egy keresztény, akit ezzel a névvel említenek, de a második század elejétől kezdve a keresztények megszűntek gyermekeiknek Istenük nevét adni. Ez a név egyedül a názáreti Jézusé volt. A név valami olyasmit jelent, mint 'Szabadító', 'Megváltó', 'az Úr megment', vagy az Ószövetségben 'Jehova a szabadítás (az üdvösség)'. Amikor Józsefnek megmondták, hogy ez lesz a gyermek neve, az isteni választás magyarázatát is megkapta: "mert megmenti (megszabadítja) népét a bűneitől". A konkrét rossz, amelytől e név viselője meg fogja szabadítani népét, az a gonoszságuk. Más szóval Jézus közvetlenül úgy jelenik meg előttünk, mint egy lelki Megváltó. Nem azért született Máriától, hogy megreformálja Izraelt, vagy hogy hazáját megszabadítsa a politikai rabszolgaságtól, hanem azért, hogy megszabadítsa népét a bűnétől. Hamarosan Krisztusnak vagy Messiásnak is nevezik, más szóval ő a felkent Jézus. Míg az ő munkája a megváltás, addig a felruházás, amelyet e munka elvégzéséhez kap, Istentől kapott felkenés. Ő a felkent názáreti Jézus.
Mielőtt Gábriel Krisztus nagyságáról és királyi uralmáról beszélne Máriának, azt akarja, hogy tudja meg, milyen nevet fog viselni a fia: "Jézus". Ez egy isteni név; nem Krisztus emberségét hangsúlyozza. A "Názáret" helynév az ő emberségét hangsúlyozza. A 'Megváltó' isteni cím: "Tekintsetek rám, és üdvözüljetek a föld minden vége, mert én vagyok az Isten, és nincs más". Egyedül Isten képes megmenteni a bűneiből bármely embert bárhol - a föld végső határáig. Nincs prédikátor; nincs keresztség; nincs püspök keze a fejeden; nincs oltár előtti térdelés, nincs ostya lenyelése, nincs tested égetésre adása, nincs húsz évig egy oszlop tetején való élet, ami megszabadíthat a bűntől. Istennek kell megváltania, és csakis Istennek, és ez az Isten eljött az ő Fiában, akinek a neve Jézus. Tudjátok, hogy a Bibliában az emberek nevének gyakran különleges jelentősége volt; összefoglalták az őket viselő emberek szolgálatát és jellemét. A nagy próféta, Illés neve, aki harcolt a Baál prófétáival, azt jelenti: "Az én Istenem Jehova". Mária fiúgyermeke ezt a dicsőséges 'Megváltó' nevet kapta, és a fiának minden nagysága és méltósága a megváltás művében lesz felhasználva.
Emlékezzünk Péter szavaira az Apostolok Cselekedete negyedik fejezetének tizenkettedik versében: "Nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az emberek között az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell." Hogyan hangsúlyozza Péter a mondatok halmozásával Jézus üdvözítő hatalmának teljes kizárólagosságát. Ahogy Warfield rámutat: "Először is ott van a megismételt állítás: 'másban nincs üdvösség', majd ismét, hogy senki se tévessze el: 'nincs más név az ég alatt, amely az emberek között adatott, amelyben üdvözülnünk kell'. Aztán a záradékok halmozása, szinte feleslegesen megismételve a Jézuson kívül minden másnak a megváltás hatalmából való kizárásának abszolút voltát: "nincs más", "nincs más név", "az ég alatt", "emberek között adatott" - mintha azt mondaná: 'Keressetek mindenütt, ahol embereket találhattok, kutassatok a mindent behálózó égbolt legvégső határain, - sehol az emberek között, sehol az ég tetőzetének kiterjedése alatt nem találtok egy suttogást sem más névről, amelyben üdvösséget találhattok'."
,,És végül itt van az a különös fordulat, amelyet a "mely által (amelyben) üdvözülnünk kell" kifejezés kapott. Óriási mértékben gyengítjük azt a mi gondatlan, pontatlan, jelenlegi visszaadásainkban amikor azt mondjuk: "és nincs más név az ég alatt, amely az emberek között adatott volna, amelyben üdvözülhetnénk, - amelyben üdvözülhetünk". Péter nem így fogalmaz. Azt mondja, hogy "amely által üdvözülnünk kell". A szükségszerűség hangsúlya van benne. Nem pusztán arról van szó, hogy Jézus által üdvözülhetnénk, vagy hogy Jézus által üdvözülhetünk; hanem, ha egyáltalán üdvözülünk, akkor benne kell üdvözülnünk. Másként vagy máshol nincs lehetőség. És ennek az erőteljes "kell"-nek a felbukkanásával a mondat végén az utolsó kalapácsütés is megtörténik, az utolsó szegecs is rögzítve van, és az utolsó acélszalag is megerősítve van az egyedül Jézus Krisztusban való üdvösség kizárólagosságának e hatalmas állítása körül." (B. B. Warfield)
Jézus neve kimondhatatlanul értékes volt Péter számára, és azért volt kimondhatatlanul értékes számára, mert ez volt az üdvözítő név, az egyetlen üdvözítő név a föld végső határáig. Jézusnak a bűnösök Megváltójaként betöltött egyedülálló tisztsége kimondhatatlan örömmel töltötte el Pétert, ahogyan minket is. Hallottuk az örömteli hangot - Jézus üdvözít! A bűntől sújtott férfiaknak és a kétségbeesett nőknek nincs ennél nagyobb üzenet, és amit Péter hirdet, az ugyanaz az üzenet, amelyet az Újszövetség minden írója hirdetett. Számukra mindannyiuk számára az evangélium maga Jézus volt, és ahol Jézus nincs jelen, ott az evangélium is hiányzik. Az üdvösség csak Jézusban található meg.
Miért volt a kereszténység és miért az napjainkban is sok helyen az erőszakos és könyörtelen üldözés célpontja? A liberális görög világban Theophilus (akinek Lukács ezt az evangéliumot írja) tudta, hogy Athén városa tele volt templomokkal, bálványokkal és istenekkel, mint Görögország minden városa és települése. Miért nem tudta a kereszténység megtalálni a maga helyét egy ilyen vallásos világban? A válasz természetesen az, hogy Jézus Krisztust nem lehetett a sok isten közül egynek tekinteni, és az ő követése nem volt egy lehetőség a sok versengő életforma között. Azt hirdette, hogy ő az egyetlen Megváltó és az egyetlen út Istenhez. "Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" - mondta. Ez nevetségessé tette a korai egyházat, és ma is a világ megvetését vonjuk magunkra ezzel az állítással. Még mindig üldöztetést és dühöt kell kiváltania, amikor a figyelő világ előtt lobogtatjuk ezt a zászlót, amelyen a "Csak Jézus" felirat áll.

b.)A második dolog amit az angyal elmond Máriának az, hogy a fiát ,,a Magasságos Fiának fogják hívni". (32v.)

Mindezek a címek, amelyeket Gábriel közöl, megkülönböztetik Jézust, és ez a cím is megkülönbözteti őt másoktól, vagyis ő nem oly módon a Magasságos Fia, ahogyan minden tanítványát "a Magasságos fiainak" nevezi az Ige (Lukács 6:35). Gábriel arra hívja fel Mária figyelmét, hogy a gyermeke más lesz, mint a többi, ami szemben áll azzal a téves állítással amit sokan hangoztatnak napjainkban és amely így szól: "mindannyian Isten fiai vagyunk". Hadd idézzem nektek egy démon tanúságtételét, amely egy olyan emberben lakozott, akit az Úr Jézus közelített meg, és ezért rémület töltötte el. Lukács evangéliuma nyolcadik fejezetének huszonnyolcadik verse: "Mi közöd van hozzám, Jézus, a Magasságos Fia? Kérlek, ne gyötörj engem". Ez a démon, mint minden démontársa és maga Belzebub is, elismeri, hogy Jézus fiúsága nem olyan, mint a miénk. Ő Isten, a Fiú, és így joga és hatalma van ahhoz, hogy a pokol minden seregét a tűz tavának kínjaiba taszítsa. Ez a hatalom nem a tiéd és nem is az enyém; egyedül a Magasságos Fiát illeti meg.
A Magasságosnak van egy Fia, és értitek, hogy ennek milyen óriási következményei vannak? A mi fiaink pontosan olyanok mint mi! Nem a felszínes, külső hasonlóságokra gondolok, mint például a szemük színe és a termetük, amivel külsőleg hasonlítanak ránk, hanem emberi lényükben, vagyis ők ugyanolyan emberek mint mi. A fiaim vagy a lányaid csupán 90%-ban emberek? Amikor az apák a szülészet udvarán álldogálnak és beszélgetnek egymással a születendő gyermekük biztonságos érkezéséről, akkor az egyik azzal dicsekszik a másiknak, hogy gyermeke 95%-ban ember, hogy aztán elkomorodjon, amikor egy másik újdonsült apa azt harsogja, hogy fia 98%-ban ember? Nem, soha. Minden fiú és lány 100 százalékban ember, emberi teste van, emberi lelke, emberi agya, emberi lelkiismerete, és a törvény dolgai az emberi szívében vannak írva, és Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ez minden egyes apa minden egyes fiára igaz. Egy fiú mindaz, ami az apja, akár zseni, akár fogyatékos gyermek vagyis ő is ember mint az apja.
Tehát a Magasságosnak van egy Fia, és mindaz, ami az Atyja, az ő is! Jézus ugyanolyan isteni, mint Isten. Az ő Atyja végtelen, örökkévaló és változatlan a lényében, bölcsességében, hatalmában, szentségében, igazságosságában, jóságában és igazságában, és ő is az. A Fiú minden, ami az Atya. Istensége van; istenséggel rendelkezik; bármi is alkotja az istenséget, a Fiú rendelkezik vele. Bármi is az Atya, a Fiú is az. Megvan benne az Atya minden egyes tökéletessége; az Atya minden tulajdonsága és jellemzője megvan a Fiúban is. A Magasságos Fiaként ő mindenható, mindenütt jelenlévő, mindentudó. A teológia mindezen nagyszerű szavait a Fiúra is kell alkalmaznunk, amikor alkalmazzuk őket az Atyára. Ő rendelkezik Isten formájával, Isten képmásával, Isten természetével, Isten lényével, Isten neveivel és Isten minden előjogával. Ő az angyalok Ura, és ők ugyanúgy imádják, mint ahogyan imádják az Atyját. Ő látja el Isten minden funkcióját. A Magasságos Fia volt az egek és a föld Teremtője kezdetben. Nélküle nem lett semmi sem teremtve, ami teremtetett. Ő a munkálkodó Isten, a részt vevő Isten, a felügyelő Isten. Ő nem olyan, mint az Atyja - ahogyan az emberek mondják valakinek a gyermekéről, hogy "olyan, mint az apja". Jézus nem olyan, mint Isten, vagyis nem hasonlít az Atyjára, nem hasonló Istenhez, hanem ő maga az Isten; azonos az Atyával. Ugyanaz a természete, mint az Atyjának, ugyanaz a lényege, ugyanaz a lénye és ugyanaz a neve: Isten.
Gábriel tehát imádta őt, és mi is imádjuk Jézust. Az elmém elhiszi, hogy ő a Magasságos Fia; a szívem elhiszi, és abban a pillanatban, amikor elhiszem, térdeim meghajolnak, fejem lehajtom, és leborulok a Magasságos Fia előtt. Abban a pillanatban a rabszolgájává válok. Imádom és áldom őt. Adj Uram még több kegyelmet, hogy még jobban szerethessem őt. Dicsőítésben, csodálatban, szeretetben és dicséretben török ki. Elég nekem, hogy Jézus a Magasságos Fia; mindent átadok neki. Ez Jézus Krisztus legfőbb áldottsága, nagysága, kiválósága. Nem ragaszkodom ennél többhöz, mielőtt neki szolgálnék. Nem mondom, hogy "Nos, álljon égnek a hajam a tarkómon. Libabőrözzetek be, hozzatok létre bennem áramot, amely fel-le fut a gerincemen, sírassatok meg, nevettessetek meg és táncoltassatok meg, és akkor talán leereszkedem, hogy meghajoljak. Nem. Abban a pillanatban, amikor egy mennyei küldött közli velem, hogy Jézus a Magasságos Fia, imádnom kell őt. Abban a pillanatban, amikor tudom, hogy ő mindaz, ami Isten, le kell borulnom előtte, és fel kell kiáltanom: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia".
Gondolj mindarra a dicsőségre, amit egy terhes tinédzser pocakja rejtett. A mi Istenünk egy arasznyira összehúzódott! Gondoljatok arra az isteni dicsőségre, amely egy istálló jászlában alvó csecsemőben volt elrejtve. Gondoljatok arra az isteni dicsőségre amit elfedett, eltakart a szegénység, a menekültlét, a názáreti évek, a fáradtság, az otthontalanság, a fizikai gyengeség, a magányosság, a fájdalom, a bánat, a keresztre feszítés és a halál. Ki az ott az istállóban, akinek a lábaihoz borulnak a pásztorok? Ki az ott a fán, aki szégyenben és gyötrelemben hal meg? ,,Ő az Úr, csodák csodája. Ő az Úr, a menny Királya." A Magasságos Fia. ,,Térdre hullva hódolunk, Néked most Krisztus Urunk!" Adja Isten, hogy valóban így legyen! Ámen.

c.)A harmadik dolog amit az angyal elmond Máriának az, hogy az Úr Isten a születendő fiának adja atyjának, Dávidnak a trónját.

Mit mondott most Gábriel Máriának? Azt, hogy a fia lesz a Messiás és a zsidók királya. Számunkra ezek a szavak talán nem a leglátványosabbak a szövegünkben szereplő próféciák közül, de Mária számára ezek a szavak hihetetlenek voltak - a fia lesz a Messiás? Az ő fia lesz a nagy Dávid megígért fia? Gábriel szavai valójában egy olyan prófécia beteljesedését jelentették be, amelyet Sámuel második könyvében Dávidnak mondtak. Nátán próféta volt akkor Isten szóvivője, és amikor Dávidhoz beszélt, az Úr ezeket a szavakat intézte a királyhoz: ,,Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal, embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz."
Figyeljünk meg három apró hasonlóságot a Dávidhoz intézett szavak és Gábriel Máriához intézett szavai között. Először is, hogy az Úr Jézusnak Dávid az apja, mind itt Lukácsnál, mind a 2Sámuel könyvben. Aztán nézd meg azt is, hogy Jézust itt Lukácsban a Magasságos Fiának nevezik, míg 2Sámuelben Isten azt mondta erről a dávidi királyról: "Én leszek az apja, és ő lesz az én fiam". És végül figyeljük meg, hogy Lukácsban Isten hírnöke azt mondja, hogy Jézus királyságának nem lesz vége, míg 2Sámuelben Isten hírnöke megjövendölte, hogy a Messiás királyságának trónja örökké fog tartani. De vegyünk észre egy különbséget: amikor Isten Dávid nemzetségéhez szólt, figyelmeztette őket, hogy ha a trónon ülő király rosszat tesz, Isten meg fogja büntetni, de az Úr mégis hűséges marad Dávid nemzetségéhez. Így aztán egyik király a másik után azt tette, ami rossz volt az Úr szemében, és az ítélet eljött rájuk és az országra. Megváltónk azonban nem tett semmi rosszat. Ő szent, ártatlan, szeplőtelen és a bűnösöktől elkülönült volt. Hogyan lehetünk ebben biztosak? Vajon Jézusnak nem voltak rossz gondolatai, mint mindannyiunknak? Nem. Jézus tökéletességében végső soron a feltámadás miatt lehetünk biztosak. Ez volt Jézus isteni igazolásának nagy jele. Isten azt mondta az üres sírnál: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik", és ott felmagasztalta Jézust, hogy örökké Dávid trónján üljön a mennyben.
Hadd adjak további bizonyítékot értelmezésem helyességére Péter néhány szavával, amelyeket akkor mondott, amikor pünkösdkor Jeruzsálemben prédikált. Jézus király Dávid által megjövendölt megkoronázása olyan fontos, hogy erre való utalás van a nagy pünkösdi prédikációban, amelyet Isten 3000 ember megtérítésére használt fel. Az Apostolok Cselekedetei 2:30-ban az apostol nagyon világosan hirdeti zsidó atyjafiainak: "Testvérek, bizonyosan mondhatom nektek, hogy Dávid pátriárka meghalt és eltemették, és a sírja itt van mind a mai napig. Ő azonban próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel ígérte meg neki, hogy az egyik leszármazottját ülteti a trónjára. Látva, hogy mi vár rá, a Krisztus feltámadásáról beszélt." Péter úgy tekintett Krisztus feltámadására és mennybemenetelére, mint arra a pillanatra, amikor Jézus elfoglalja apja, Dávid trónját. Ez volt Krisztus beiktatása, amellyel megkezdődött az ő kegyelmi uralma Istenemberként. Így teljesedett be Ézsaiás nagy próféciája: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz... . Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké" (Ézs 9:5-6). Az ország parttól partig terjed majd. Ahogy Ézsaiás ismét megjövendölte: "Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz" (Ézs 11:10).

d.)A negyedik dolog amit az angyal elmond Máriának az, hogy a fia királyságának nem lesz vége.

,,Uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!" (Lukács 1:33) Kinek a háza felett fog uralkodni? A bűnösök házán. Jákob, a szélhámos, csaló és ámító háza felett. Jákob bűnös volt, de Isten Jákob Isteneként teszi magát ismertté, és az ő háza fölé helyezte Fiát, hogy uralkodjék örökké. Kezdjük-e egyáltalán elhinni ennek az "uralkodni" szónak a következményeit? Ez azt jelenti, hogy ma, 2023 áprilisének végén Mária gyermeke, Jézus Krisztus él, és valódi hatalma van az egész világ felett. Ugyanolyan valóságosan kormányoz, mint ahogyan Szi Csi Pin elnök kormányoz Kínában, és Putyin úr elnököl Oroszországban. Klaus Johannis nyolc éves elnöksége Romániában a végéhez közeledik, de Krisztus valódi uralma nem ismer véget. Minden hatalom a mennyben és a földön neki adatott. Isten trónja közepén ül, és azt tesz, amit akar. Minden az ő céljai szerint működik. Nemcsak Gábriel és az összes angyal, aki repül, hogy teljesítse az ő parancsát, vagy a mennyei szentek, akik elé vetik koronájukat elmerülve az iránta való szeretetben, dicséretben és csodálatban szolgálják az Ő dicsőségét. És nemcsak az itt a földön harcoló egyház, amely a hit jó harcát vívja és új energiakészleteket keres, hogy napról napra teljes mértékben szolgálhassa őt, szolgálja az Ő dicsőségét, hanem a mi nagy Királyunk még a bűnösök haragját is az Ő dicsőségére fordítja. A vén kígyó és az ő angyalai mindazzal amit tesznek az Isten tervét viszik véghez és Isten dicsőségét mozdítják elő. Persze nekik nem ez a céljuk. Azt hiszik, hogy elpusztítják az egyházat, de Isten munkáját viszik tovább. Amikor keresztre feszítették az Urat, fogalmuk sem volt arról, hogy Isten szándéka, terve az volt, hogy az ő Fiának meg kell kóstolnia ezt a halált, hogy megmentse népét a bűneiktől.
Minden esemény, ami történik, Krisztus uralma alatt történik. Egyetlen ámokfutó sem zavarhatja meg és olthatja ki az életünket, úgy hogy közben Jézus tehetetlenül, kezét tördelve nézi az egészet. Minden az ő irányítása alatt áll, és mindennek a javunkra kell szolgálnia. Minden betegség és szívfájdalom, amit elviseltek, minden veszteség, amivel találkozhattok, minden gyalázat, amit elszenvedtek, minden szégyen, ami vörösre színezi arcotokat, minden bánat a szívetekben, minden gyötrelem a testetekben, minden ízületi fájdalmatok, minden összeomlás és minden kudarcotok e dicsőséges Király által van elrendelve. Minden változást, amivel találkoztok, a szép időt és a viharos időt, a nyári napokat és a téli fuvallatokat, az áradásotokat és az apadásotokat, az ifjúság energiáját és az öregség sántítását, a szabadságotokat és a bezártságotokat mind az igazi Napkirály rajzolja meg számlapjainkon. Micsoda áldások érnek bennünket Jézus uralmából. Milyen áldásos termés származik ebből a tényből. Ő uralkodik a menny felett; ő uralkodik a föld felett; ő uralkodik a föld alatti dolgok felett. Ő a feje minden dolognak az egyházért. Mit láthatott bennünk a mi Királyunk, hogy úgy döntött, hogy ő lesz a mi uralkodó védelmezőnk?
Ez azt jelenti, hogy soha semmi sem történhet, bármilyen hatalmas, bármilyen szörnyű, bármilyen rettenetes, - mondom, soha semmi sem történhet, ami megingathatná Mária Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak az uralmát. Nekünk hívőknek a legfőbb tulajdonunk, ott van ebben az országban. Ott van a kincsünk, és ott van a szívünk is. Ha ez az ország biztonságban van, akkor minden biztonságban van. A mi áldott Urunk ajkáról egyszer ezek a szavak hangzottak el, hogy a pokol kapui sem győzik le Isten országát. Ezért bármi is fenyegeti, a mi legmagasabb, a mi legjobb, a mi legéletbevágóbb érdekeink biztonságban vannak. Ha a legrosszabb történik egy kereszténnyel, akkor mi történik? Ha az életét elveszik, akkor is átkerül, hogy örökre az Úrral legyen. Látod, a keresztényt ellenségei nem tudják végleg elpusztítani. Ha elvették az életét, még nem végeztek Keresztény úrral. Egyszerűen csak befejezték, amit megtehetnek, de nem végeztek vele.
Testvérek, az ördög üvölthet, de nem győzhet. Megjegyezném, hogy a keresztény bátorság és rettenthetetlenség minden gyakorlati szempontból nagyon hasznos dolog. Amikor az emberek megijednek, hajlamosak sietve cselekedni, és amikor sietve cselekszenek, nagy hibákat követhetnek el. Amikor az ember türelmesen tudja, hogy Krisztus irányít, általában nem rohan bele az ostobaságba. Milyen nyugodt Mária a Lukács evangéliumának első fejezetében. Sok abszurd cselekedet történt a pánik hatására. Milyen értékes a válság órájában a "lélekjelenlét" bizalom, a helyzetet mérlegelni és kezelni tudó, és aszerint cselekvő képesség. Testvérek, a legjobb "lélekjelenlét" abból a tudatból fakad, hogy Jézus király uralma alatt állunk, és ennek az uralomnak soha nem lesz vége. Ha elveszíted a fejed, elvesztetted a csatát, ha elveszíted a szíved, mindent elvesztettél.
Az Istenbe vetett bizalom bátorsághoz vezet az életben. Nem tudjuk, mi vár ránk az elkövetkező napokban, de azt tudjuk, hogy Isten az ő népével van, és ahhoz, hogy ez érték legyen számunkra, meg kell ismernünk Istent, mint élő királyunkat. Akkor nem fogunk félni. A Jelenések könyvét olvasva vitán felül tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor minden megrázkódik. Tudjuk, hogy a föld dicsősége és kincsei mind el fognak olvadni. Tudjuk, hogy a csillagok is le fognak hullani az égről. Tudjuk, hogy szörnyű dolgok következnek, de még akkor sem fogunk félni, hiszen Istenünk lesz a teljes hatalmon. Ó, testvérek, egyesek félelemben élnek, egyesek úgy tűnik, hogy állandóan keresnek valamit, amitől félhetnek. Ez nem a keresztény nézőpont. A keresztényeknek nem így kellene várniuk ezt az ismeretlen jövőt. A keresztény szemléletet Pál apostol szavai adják nekünk a Rómaiakhoz írt levélben: "Akár ébren vagyunk, akár alszunk" (akár élünk, akár meghalunk) "az Úré vagyunk". Nem ismerek ennél puhább éjszakai párnát senki számára. Ha meghalunk, örökre az Úrral leszünk, és vele lenni annyi, mint minden félelemtől elvonatkoztatva lenni. Eljön a nap, amikor megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak. Az Úr gyermekei nem félnek a feltámadástól. Krisztusban biztonságban vannak. Olyan erőforrásokkal rendelkeznek, amelyekről a világ semmit sem tud, és ezekkel az erőforrásokkal mehetnek az ismeretlen jövőbe.

e.)Az ötödik dolog amit elmond az angyal Máriának az, hogy az ő fia nagy lesz.

Visszatérünk a harminckettedik vers elejére: "nagy lesz", mondja az angyal Máriának a születendő fiáról, majd elmondja, hogy Krisztus hogyan lesz bizonyára nagy. Nagy lesz a királyi székig vezető úton. Az útjának csúcspontja a Golgotán vívott csatája lesz, ahol a sötétség hatalmait legyőzte, és a bűnért járó büntetést megfizette. Ahogy ránézünk arra a keresztre, azt mondjuk: "Ő nagy lesz".
Nagy lesz a fenséges feltámadása által, amikor a harmadik napon feltámadt a halálból, miután legyőzte a sír hatalmát. Micsoda nagy diadal! Nagy lesz azáltal, hogy felemelkedik Isten trónjára, megóvja egyházát a zavaros időkben, meghallgatja függő népének imáit, legyőzi a bűnösöket szeretetének történetével. Nagy lesz, amikor másodszor is visszatér, hogy feltámassza népét a halálból, és elvigye az új világba. Nagy lesz, amikor megújítja a bűn miatt megátkozott teremtett világot a megváltottak csodálkozó szemei előtt, és bevezeti őket örök örökségükbe. Nagy lesz a megváltottak énekeiben, amint egyre többet és többet tudnak meg Isten teljességéből, és amint megtapasztalják szívükben szeretetének, örömének és békéjének egyre mélyebb mélységeit.
De Jézus Krisztus nemcsak ilymódon lesz nagy az eljövendő világban, hanem napról napra nagy lesz mindannyiunk életében, akik az ő népe vagyunk. Amikor a legfájdalmasabb gondviseléssel nézünk szembe, és bizonytalanok vagyunk a jövőt illetően, azt kell mondanunk magunknak: "Nagy dolgokat fog tenni értem, és én örülni fogok. Ő képes jót kihozni ebből a bajból". Amikor olyan helyzetekre tekintünk, amelyekért oly sokszor imádkoztunk, emlékeztethetjük magunkat arra, hogy ő nagy bölcsességben és hatalomban, és ő tudja a legjobban, hogy mikor válaszoljon imáinkra. Amikor az egyház és annak kilátásai miatt aggódunk, emlékezzünk arra, hogy az egyház nagy kormányosa egy hatalmas Megváltó. Amikor eljön a halál, emlékeztethetjük magunkat arra, hogy ő nagy lesz a feltámadásunkban, és megvigasztalhatjuk magunkat ennek az eseménynek a bizonyosságával, és azzal, hogy addig is gondoskodik rólunk a mennyben.
Néhányan közülünk még nem tértek meg, és emlékeznetek kell arra, hogy Jézus nagy lesz az ítélet napján. Az ő nagy hatalma abban a tökéletes igazságosságban fog megmutatkozni, amellyel megítéli a világot, és abban a büntetésben amelyet kiszab. Ő teremtett; el is tud pusztítani. Ő azonban inkább a te üdvösségedben mutatja meg nagyságát. A Magasságos Nagy Fiának nevében arra buzdítalak benneteket, hogy hívjátok segítségül az Úr nevét, hogy üdvözüljetek! Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Mária, kegyelembe fogadott
  2023-05-19 21:39:37, péntek
 
  Mária, kegyelembe fogadott

,,És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!" (Lukács 1,28-30)

Van egy angol karácsonyi ének amelynek a címe magyar nyelvre lefordítva: ,,Mária tudtad?" Ennek az éneknek néhány sora csodálatos. Így hangzik:
,,Mária, tudtad, hogy a kisfiad egy nap majd a vízen fog járni? Mária tudtad, hogy a kisfiad megmenti majd a fiainkat és lányainkat?Mária tudtad, hogy a kisfiad azért jött, hogy újjá tegyen téged? Ez a gyermek, akit megszültél, hamarosan megszabadít téged. Mária tudtad, hogy a kisfiad látást ad majd egy vak embernek?Mária tudtad, hogy a kisfiad a kezével lecsendesíti a vihart? Mária tudtad, hogy a kisfiad ott járt, ahol az angyalok jártak? És amikor a kisfiadat megcsókolod, akkor Isten arcát csókolod meg."
Milyen kiváltságos volt Mária. A Lukács 1:48-ban, Mária az énekében azt mondta:
,,Íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék."
Igaza volt. De miért volt áldott? Talán azért, mert önmagában nagyszerű ember volt?
A Biblia egyik alapelve az, hogy Isten néha olyan embereket választ ki szolgálatára, akik példamutatóan szolgálták Őt. Például a Lukács evangéliuma 1. fejezetének elején azt látjuk, hogy Isten megáldotta Zakariást és Erzsébetet. Azt mondta nekik, hogy ők lesznek Keresztelő János szülei. A 6. vers azt mondja nekünk:
,,Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint."
Isten olyan embereket választott, akik igazak voltak.
De néha Isten éppen ellenkezőleg cselekszik - olyan embereket választ ki, akik nem igazak, hogy nagy tetteket hajtsanak végre neki. A tarzuszi Saul jut eszembe. Ő is bűnrészes volt István meggyilkolásában. Jeruzsálemből Damaszkuszba ment (ApCsel 9,1):
,,az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve."
Istennek azonban más tervei voltak vele. Ahogyan Isten mondta Anániásnak, amikor az habozott, hogy menjen és tegye rá a kezét Saulra, hogy visszaadja a látását. Isten azt mondta:
,,Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé."
Ugyanez volt a keresztre feszített bűnözővel is. Amikor Jézus a megaláztatás legalacsonyabb fokán volt, Isten a bűnözőt választotta ki, hogy elismerje, hogy Jézus az Úr, a Király és a Megváltó.
E két kategória közül Mária nyilvánvalóan az elsőbe esik. Minden, amit róla tudunk, arra utal, hogy Zakariáshoz és Erzsébethez hasonlóan ő is odaadó szolgája volt az Úrnak. Az a tény, hogy József, akit a Máté 1:19 úgy ír le, mint "igaz embert", eljegyezte őt - megdönthetetlenné teszi azt az állítást, hogy Mária igaz volt, mint József, mint Zakariás és Erzsébet.
A római katolikus tanítás olyan magaslatra helyezi Máriát, amely őt egészen mássá teszi, mint minket. Három olyan kiváltságot adnak Máriának, amelyeknek nincs alapja a Szentírásban. Először is azt állítják, hogy Mária az anyja méhében az eredendő bűntől mentesen fogantatott. Másodszor, azt állítják, hogy soha nem követett el tényleges bűnt. Harmadszor, azt hiszik, hogy mentesült a halál alól, hogy meghalás nélkül ment a mennybe.
Ezeknek a tanításoknak azonban nincs alapja a Szentírásban. Valójában a Szentírás tanítása ellenkezik az ilyen elképzelésekkel. Mária bűnös volt. A Lukács 1. fejezetében található énekében a 46-47-dik versekben azt mondta:
,,Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben."
Elismerte Jézust Megváltójának. Nem volt bűntelen.
Még ha Isten kiválaszt is valakit, aki igaz, az egész Isten kegyelméről szól az illető számára. Ezt tanítja a szövegünk. A lényeg az, hogy amikor Isten kiválaszt valakit, mint például a bűnözőt a kereszten, hogy elvégezze a munkáját, amikor Isten kiválaszt egy olyan igaz embert, mint Mária - az is mind a kegyelemről szól. Isten nem azért választja őket, mert önmagukban igazak, hanem azért, mert már kegyelmet adott nekik.

Ezt látjuk a szövegünkben.

1.Isten nagy kegyelmet adott Máriának.

Isten kegyelme kétszer is kihangsúlyozva van a szövegünkben - a 28. és a 30. versben. A 28. versben az angyal azt mondta Máriának:
,,Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!"
Érdekes, hogy az angyal azzal kezdi a Máriához intézett beszédét, hogy "Üdvöz légy". Az újszövetségi időkben a leveleket általában úgy írták, hogy a feladó nevét írták, aztán azt, hogy kinek címezték, majd az "Üdvöz légy" szót. Pál és más keresztények ezt úgy módosították, hogy a "Kegyelem" vagy a "kegyelem és békesség" szót írták helyette.
De az angyal, ha görögül szólt Máriához, azt mondta: "Üdvöz légy". Vagy ha héberül vagy arámul beszélt, akkor egy olyan szót használt, amely eléggé hasonlít az 'üdvöz légy'-hez, hogy Lukács így fordította le.
Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez az üdvözlés nem a kegyelemről szól, a következő szó, amit az angyal mond, a 'kegyelembe fogadott'. Az eredeti görögben ez egy szó, és az ige gyökere 'charis' - kegyelem. Az ige azt jelenti, hogy:
"kegyelemben részesíteni" "egy jótétemény címzettjévé tenni... nagymértékben kedvezni, áldani".
Minden a kegyelemről szól. Ugyanúgy ahogy az Efézus 1:6-ban ahol ugyanez az ige található. A szövegkörnyezet a 4. versben kezdődik. Figyeljük meg, hogy az egész Isten kiválasztásáról, Isten szeretetéről, Isten jótetszéséről és akaratáról szól. Azt mondja:
,,Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint."
Miért tette ezt Isten? Így folytatódik (6 vers):
,,hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában."
Minden a kegyelemről szól.
Figyeljük meg a sorrendet. Először itt van - "hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét", majd ezt részletezi - "amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában". A 'megajándékozott' szó ugyanaz, mint az a szó, amelyet a szövegünkben 'kegyelembe fogadott' szóval fordítunk. Az Efézus 1-ben szereplő kegyelem 'ajándékozott'. Mária kegyelembe lett fogadva, kegyelembe lett részesítve - kegyelmet kapott.
Ez nem azt jelenti, hogy méltó volt a kegyelemre. A 'kegyelem' szónak a jelentése önmagában azt jelenti, hogy nem lehetsz méltó rá. A kegyelem meg nem érdemelt jóindulat azok iránt, akik büntetést érdemelnek. Mária Isten kegyelmének címzettje.
I. Howard Marshall írja,
"Nincs utalás arra, hogy maga Mária különösebben méltó lenne rá."
Norval Geldenhuys így foglalja össze a dolgot: (Lukács, 75. o.)
"Isten az Ő szabad és ok nélküli kegyelmét adta neki egyedülálló módon azzal, hogy őt választotta ki Fia anyjául".
Isten kegyelme kihangsúlyozva van a 30-dik versben is.
Az angyal azt mondta: ,,Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!"
Az 1Mózes 6-ban ez a héber kifejezés Noéra vonatkozik. Azt gondolhatnánk, hogy Isten azért választotta ki Noét, mert ő volt a legjobb élő ember. Lehet, hogy Noé valóban a legjobb élő ember volt. Ha az volt, akkor azért volt az, mert Isten kegyelme tette őt azzá. Isten kegyelmet adott neki. Ezt hangsúlyozza a Mózes első könyvének hatodik része.
Ugyanez a helyzet a mi szövegünkben is. Isten kegyelmet adott Máriának. Ez Mária énekéből is kitűnik a Lukács 1-ben. Ebben az énekben örül Isten kegyelmének. Azt mondja, hogy lelke örvendezett Istenben, az ő Megváltójában:
,,mert rátekintett (jóindulattal) szolgálóleányának megalázott voltára."
Nem annak örül, hogy milyen jó önmagában, vagy hogy Isten a cselekedetei miatt választotta őt - semmi ilyesmiről nem esik szó. Hanem örül Istennek, annak, amit Ő tett érte és az Ő népéért. Azért örül, mert Jézus által a büszkék szétszóratnak, az alázatosak felmagasztaltatnak. Az 54. versben azt mondja:
,,Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról."
Mária éneke minden dicséretet, dicsőséget és tiszteletet Istennek ad. Igen, elismeri, hogy minden nemzedék áldottnak fogja őt nevezni - de azért, mert:
,,nagy dolgokat tett velem a Hatalmas." (Lk 1,49)

Mit jelent ez számunkra?

A.Először is, csodálkoznunk kell azon a kegyelmen, amelyet Isten adott Máriának, és örülnünk kell neki.

Mária bűnös volt. Nem érdemelt meg semmilyen jóságot. Isten mégis ilyen kegyelemmel ajándékozta meg őt. Milyen kiváltságos volt ő!
Miért kapott kegyelmet? Azért, hogy Jézust a mi természetünkben hozza a világra - hogy megmentsen minket. Örülnünk kell annak a kegyelemnek, amelyet Isten adott Máriának, mert ezt a kegyelmet végül azért kapta, hogy mi is üdvözülhessünk. Mindebben Mária nagyon fontos. De hozzánk hasonlóan ő is csak a kegyelem címzettje. Jézus az, aki üdvözít. A Zsidókhoz írt levél 2:14-18 azt mondja:
,,Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek."
Az egyik oldalon Isten és az Ő hatalma az üdvösségben - a másik oldalon pedig Mária és mi, a kegyelem címzettjei.

B.Másodszor, Mária az alázatosság leckéje számunkra.

Az egyik dolog, ami nagyon világosan kiderül a Lukács 1-ből, hogy Mária alázatos volt, szerény, az Úr szolgálóleánya. Milyen nagyszerűen használta őt Isten.
Bár Isten szuverén az Ő kegyelmében, bár mi semmit sem tehetünk azért, hogy kiérdemeljük a kegyelmet - egy dolog, amit a Biblia világossá tesz, hogy Ő nem ad kegyelmet azoknak, akik büszkék. Őket nem használja fel. Ahogy az 1Péter 5:5-ben olvassuk:
,,Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."
Testvérek, legyetek alázatosak. Bűnösök vagyunk. Kegyelmet kaptunk, és nem érdemeltük meg. Nincs helye a büszkeségnek az életünkben. Ha Mária, Urunk édesanyja nem volt büszke, nekünk sincs okunk rá, hogy azok legyünk.
Dicsérjük Istent. Örüljetek Jézusban. Emeljük magasra az Ő nevét. Szolgáljátok Őt alázattal.

C.Harmadszor, amikor olyan dolgok történnek, amelyek összezavarnak, zavarba hoznak, emlékezz arra, hogy Isten kegyelme még a zűrzavar és zavarodottság közepette is veled van.

Mária zavarba jött, amikor Gábriel azt mondta neki, hogy nagy kegyelemben részesült, és hogy Isten vele van. De ott volt benne ez a kegyelem.
Ez egy gyakori téma a Szentírásban. Isten népe zavarba jön Isten útjai miatt - de éppen akkor ott van a nagy kegyelem.
Ábrahámnak azt mondta Isten, hogy áldozza fel az ígéret fiát, Izsákot. Zavarodott volt. De mi volt ott Ábrahámmal? Nagy kegyelem. Ott, a Mórija hegyén, amikor Izsák megkötözve és feláldozásra készen állt, egy helyettesítő áldozatot kapott, egy kost, amely a szarvánál fogva beleakadt a bokorba. Ott tanította meg Isten a helyettesítő engesztelést az egyháznak. Ábrahám várta Krisztus napját, és látta és örült. (János 8:56) A Mórija hegyén kezdte tisztán látni.
Józsefet eladták rabszolgának. Nemi erőszak kísérletével vádolták meg. Zaklatott volt. Mégis micsoda kegyelem volt ott vele. Isten a családja előtt elküldte őt Egyiptomba, hogy megmentse őket.
Mózes is bajban volt, amikor Isten Egyiptomba küldte, hogy kivezesse Izraelt a rabszolgaságból, és azt tapasztalta, hogy a fáraó keményebb munkára kényszerítette az izraelitákat. Az izraelita munkafelügyelők azt mondták Mózesnek:
,,Nézzen rátok az ÚR, és ítéljen meg benneteket, mert gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és udvari emberei előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket!" (2Móz 5,21)
Mégis milyen nagy kegyelem volt ott velük. Isten hatalmas kézzel vezette ki Izráelt Egyiptomból. Az Egyiptomot sújtó 10 csapás és a Vörös-tengeren való átkelés megmutatta Isten mindenható hatalmát, amely megmentette népét minden ellenségtől. Mózessel is ilyen nagy kegyelem volt.
Folytathatnám a példákat. De az igazság világos. Testvérem, amikor Isten gondviselése miatt zavarba jössz és nyugtalankodsz - teljesen biztos lehetsz benne, hogy Isten kegyelme bőségesen veled van. Mária nyugtalan volt, de ó, nem kellett volna nyugtalankodnia. A kegyelem bőségesen megadatott neki. Igen, az útja nehéz volt, sok veszéllyel és szenvedéssel. De Isten kegyelme vele volt az út minden egyes lépésénél. Jézus, a Megváltó megszületett, védve volt és képessé volt téve, hogy elvégezze a munkáját. Ilyen nagy kegyelem volt Máriával.
Ez azt jelenti, hogy ha összezavarodsz, tanácstalan vagy és nyugtalanít a dolgok alakulása - ne feledd, hogy Isten kegyelme ott van veled. A 29. vers azt mondja nekünk, hogy:
,,Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés."
Kálvin János azt mondja, hogy Máriának "figyelmes és nyugodt elméje volt", és hogy:
"Ez a példa arra emlékeztet bennünket... hogy nem szabad figyelmetlenül szemlélnünk Isten cselekedeteit."
Amikor Isten útjai nyugtalanítanak, zavarba hoznak és összezavarnak, van választásod. Lehetsz olyan, mint Elizeus szolgája Dóthánban, amikor reggel felébredt, és látta, hogy a szírek körülveszik a várost - megijedt. Vagy lehetsz olyan, mint Elizeus volt - lelki szemmel láthatsz, láthatod Isten kegyelmét körülötted és az Ő népe körül. Ezt kell látnod, mert ez a valóság.

D.Végül pedig, ha nem vagy keresztény, akkor azt kell látnod ebből a szakaszból, hogy Isten kegyelme Jézus Krisztusban minden.

Miért jött Jézus erre a világra? Mert ez volt az egyetlen módja annak, hogy megmeneküljünk.
Szükséged van Jézusra. Ő az egyetlen reménységed. Menj hozzá. Higgy benne. Kérd Őt, hogy mentsen meg téged. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Én Istenem! Én Istenem! Miért?
  2023-05-19 21:36:11, péntek
 
  Én Istenem! Én Istenem! Miért?

,,Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Máté 27,45-46)

Máté evangélista elmondja, hogy miközben Jézus Krisztus a kereszten függött, három órán át titokzatos sötétség borította be az országot (Máté 27:45). Különös, furcsa sötétség telepedett a világra, amely teljesen eltakarta a napot. Természetfeletti sötétség borult a földre déli 12 órától délután 3 óráig. Ez egy természetfeletti megnyilvánulás volt a természeti világban. Az Úr Isten három órán át tartó sötétséget borított a földre. Az egész teremtett rendet érintette ez a kozmikus esemény. Olyan volt, mintha az egész teremtett világ együttérzéssel hajolt volna meg Teremtője előtt.
Az "egész föld" utalhat Izrael földjére vagy az "egész földre".
Ez a természetfeletti sötétség fokozta a pusztulás és a kétségbeesés érzését mindazok számára, akik a keresztre feszítés helyszínén összegyűltek.
Jézus "bűnné lett" a bűnösökért, és átélte az Istentől való örök elszakadás minden borzalmát.
A bűn miatt Isten Fia így kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"
A sötétség, amely aznap az országot beborította, nem magyarázható napfogyatkozással, mert páska ideje volt, és teliholdnál nem lehetséges napfogyatkozás. Nem volt homokvihar sem, és semmi sem utal arra, hogy a jeruzsálemi vagy júdeai környezet helyi jelensége okozta volna. Az egyetlen következtetés, amire juthatsz, hogy Isten okozta.
A titokzatos sötétség az Ószövetség különböző szakaszaiban az Úr napjára emlékeztet. Ámosz kijelentette: "Azon a napon - így szól az én URam, az ÚR - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal." (Ámosz 8:9). A sötétséget a héber próféták több helyen még az ítélettel is összefüggésbe hozzák (Ézs 5:30; 13:10-11; Jóel 3:14-15).
A sötétség a föld felett Isten bűn feletti ítéletére utal. Saját Fia viselte minden bűnös büntetését. "Az igaz Jézus Krisztus... engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is" (1János 2:1-2).
Sötétség borult a keresztre feszítés színhelyére, mint egy nehéz függöny. Minden száj bezárva lett, és halálos csend telepedett minden fölé. Olyan volt, mintha a szuverén Isten minden bűnös szemet eltiltott volna attól, hogy az Isten Bárányának végtelen szenvedését szemlélje.
A félelem és a borzalom érzései egyre fokozódtak, ahogy a keresztre feszítés gyötrelmei az Isten Fia halálának hírhedt pillanatához közeledtek.
Majdnem a háromórás sötétség végén, amikor Jézus úgy érezte, hogy Isten elhagyta őt, a sötétség szörnyű csendjében a gyötrelem szavait kiáltotta. Szavai visszhangoztak az örökkévalóságon keresztül, és visszhangoztak évszázadokon át: "Éli, Éli, lámá sabaktáni!"
Ez a sötétség ítéletet jelentett. Isten eljövendő ítéletét jelentette a bűn ellen. Ez Isten haragja volt, amely Jézus szívében, mint a mi helyettesünkben kigyulladt. Ezekben a sötét órákban a pokol eljött a Golgotára azon a napon. Megváltónk leereszkedett oda, és helyettünk viselte annak borzalmait.
Amikor a három órás sötétség véget ért, Jézus felkiáltott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?". Jézus a 22:2 zsoltárt idézte.
Hogyan tekinthetett egy végtelenül szent Isten a saját Fiára, aki a bűn képviselőjévé vált? Az Atya elhagyta saját Fiát! Ő bűnért való áldozattá lett téve. Isten haragja rajta volt. Átokká lett a mi bűneinkért. "Krisztus megváltott minket a törvény átkától azáltal, hogy átokká lett értünk (mert meg van írva: "Átkozott mindenki, aki fán függ")" (Galata 3:13).
Pál apostol megadta a választ arra, hogy mi történt ebben a természetfeletti sötétségben. "Ő [Isten] tette őt [Jézus Krisztust], aki nem ismert bűnt, bűnné érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Korinthus 5:21). A sötétségnek abban a szörnyű három órájában Jézus bűnné lett értünk!
Jézus héberül mondta ezeket a szavakat, és a nézők nem értették őt. Azt hitték, hogy Illést hívja segítségül (Mt 27:47). Ha figyelmesen hallgatták volna, és a 22. zsoltárnak utánanéztek volna, akkor megértették volna szenvedésének és kijelentésének igazságát.
Luther Márton e szavakon gondolkodott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?". Hosszú ideig, étel és víz nélkül, mély elmélkedésben ült, és Krisztus eme mondásán elmélkedett. Hosszú idő múlva felállt a székéről, és teljes döbbenettel kiáltotta: "Isten elhagyta Istent! Ki értheti ezt meg?"
Jézusnak ezek a szavai a keresztről a Biblia legmegdöbbentőbb mondata.

1.Ezek a szavak feltárják a bűn valóságát.

Minden egyes ember keze vérrel van beszennyezve. A Biblia azt mondja: ,,mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét" (Róma 3:23). Ez az igevers azt mondja, hogy még mindig elmaradunk a várakozásoktól. "Az Írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek" (Gal 3:22 ).
A bűn valósága megakadályoz bennünket abban, hogy teljesen megértsük ezeket a szavakat.
"Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem" (Zsoltárok 14:2-3).
Egyetlen földi ember és egyetlen pokolban lévő bűnös sem értheti meg Jézus e szavainak mély értelmét. Tökéletesen bűntelen emberként, sőt, Isten bűntelen Fiaként kellene a pokolba mennünk. Ilyen állapotban senki sem kerülhet a pokolba. Soha egyetlen embernek sem lesz olyan tapasztalata, amely lehetővé tenné számára, hogy megértse Jézus szörnyű kiáltásának jelentőségét, mert mindannyian bűnösök vagyunk. Kétségtelenül nem vagyunk erre alkalmasak. A szörnyű igazság az, hogy megérdemeljük azt, amit Jézus szenvedett a kereszten.
Jézus azt mondta, hogy a bűn a szív állapota. "Ami az emberből ered, az az, ami beszennyezi az embert. Mert belülről, az ember szívéből indulnak ki a gonosz gondolatok, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság és gonoszság cselekedetei, valamint az álnokság, érzékiség, irigység, rágalmazás, gőg és ostobaság. Mindezek a gonosz dolgok belülről erednek és bemocskolják az embert" (Márk 7:20-23).
Jakab apostol a 2:10-ben ezt írja: "Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik". János apostol pedig azt mondta: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság" (1János 1:8).

2.Ezek a szavak feltárják a szentség valóságát.

Nem értjük teljesen ezeket a szavakat, mert nem értjük teljesen Isten szentségét. Habakuk próféta is megértette ezt, amikor így kiáltott fel: "Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást" (1:13). A véges, romlott bűnösök nem értik, hogyan jelenik meg a bűn a végtelen, szent és igaz Isten előtt. Isten bűnhöz való hozzáállása miatt fordított hátat Fiának, és elhagyta Őt. A bűn komoly dolog Istennel szemben.
Krisztus a kereszthalálával feltárta a bűn borzalmait. Mi könnyelműen bánunk a bűnnel. Isten komolyan veszi azt. Isten nem tudja és nem is fogja eltűrni a bűnt az Ő jelenlétében, mert Ő szent Isten. A Biblia azt mondja: "A bűnös lélek bizonyosan meghal". "A bűn zsoldja a halál". Isten bűnhöz való hozzáállása miatt a saját Fiára öntötte ki haragját. Milyen megdöbbentő ellentétben állnak ezek a szavak azokkal az alkalmakkal, amikor az Atya Isten megszólalt az égből és azt mondta: "Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm".
A bűn olyan súlyos, hogy Isten csak egyetlen módon tud vele foglalkozni. A Zsidókhoz írt levél írója azt mondta: "Minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat" (9:22).
Ezek a keresztről szóló szavak a bűn és a szentség valóságát tárják fel. Az áldozat okát is feltárják.

3.Ezek a szavak feltárják az áldozat okát.

Jézus a nagy messiási 22. zsoltárt teljesítette. Ez a nagyszerű zsoltár végigvonul az egész keresztrefeszítési elbeszélésen. Azért szövi át a keresztre feszítés történetét, mert előre hirdeti Jézus keresztre feszítésének döntő eseményeit. Jézus nem zsidó mártír volt. Ő volt az Úr szenvedő szolgája, aki önként adta életét.
Ez egy ima volt Jézus gyermekkorából, amelyet édesanyja ölében tanult (Zsoltárok 22:2).
Az "Éli, éli" a 22:2. zsoltár héber változatát jelenti; az "Elói, elói" (Mk 15:34) arámi nyelven van.
Amikor az ember Jézus így kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem", teljes mértékben kifejezte az elhagyatottság érzését. De kifejezi az Ő folyamatos bizalmi kapcsolatát, türelmét, önmegtagadását és az Atya Isten szuverenitásába vetett bizalmát is. Jézus az Atya után kiált, valamint segítségért kiált hozzá. Az Istentől való elhagyatottság gyötrelmében Jézus továbbra is bízott az Atyjában.
Isten Fia belépett az Istentől való elhagyatottságba. Az "elhagyni" szó azt az elhagyatottságot ábrázolja, amikor valaki a vereség vagy a tehetetlenség állapotában, egy ellenséges helyzet közepette van.
"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?".
Jézus örök életében először fordul el tőle az Atya Isten! Az Atya megtagadja Jézustól a jelenlétét! Elhagyott Isten! Először szakadt meg titokzatos módon az Atya és Isten Fia közötti örökkévaló közösség! Az Istentől való elhagyatottság gyötrelmében Jézus még mindig bizalommal kiált fel. Még amikor az elhagyatottságában felkiált akkor is bízik. A bűneinkért hozott helyettes engesztelő áldozatban az Atya és a Fiú közötti töretlen közösség titokzatos módon megszakadt.
Eddig Isten, az Atya azt mondta: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm"! Ez egy egyedülálló közösség az Atya és a Fiú között. Most az Atya Isten elhagyja a saját Fiát. Ez az egyetlen magyarázat az Ő halálára. Ez az egyetlen módja annak, hogy megértsük az Ő szavait a keresztről. A gyökeresen romlott bűnösök számára lehetetlen másként megérteni Megváltónk e kiáltását. A pokolba kellene menjünk és örökké szenvedjünk, mint Isten szent Fiának a bűnösökért.
Hadd tegyem azt is nagyon világossá: ez minden lélek örök sorsa Krisztus nélkül. Isten teljes haragja ránk vagy isteni helyettesünkre hull.
Isten a mi megváltónk, örökre szükségtelenné tette, hogy megtapasztaljuk vagy megértsük e keresztről szóló szavak mélységét. A bűn és a szentség valósága feltárja az áldozat okát. Ezek a szavak feltárják a bűneink eltörlésének szörnyű árát.

4.Ezek a szavak feltárják a bűneink eltörlésének szörnyű árát.

Krisztusra képviseleti módon hullott a bűn kollektív következménye. Ez az igazság világossá válik, ha megvizsgáljuk a levitai szertartást, amikor az ártatlan bűnbak fejére tették a kezüket, és megvallották a nép bűneit. Jézus a mi bűnbakunk, aki helyettünk halt meg, magára véve bűneink büntetését (2Kor 5:21). A Galata 3:13 szerint Krisztus átokká lett értünk, "mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki fán függ". "Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten ingyen ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban" (Róm 6:23). A. T. Robertson megállapítja, hogy bűneink mennyire súlyosak Isten szemében: "A bűn teljes egészében kifizeti a zsoldját. Az örök élet azonban Isten ajándéka, nem pedig zsold. Mind a halál, mind az élet "örök".
Jézus a bűn képviselőjévé lett. Jézus Krisztusra, képviseleti módon, a bűn kollektív következményei hullottak. Ő viselte helyettünk bűneink büntetését. Ő szenvedett helyettünk.
Sorold fel egyenként a bűneidet: Isten Jézust tette az adott bűn képviselőjévé, és összetörte azt! Fogd a korábban olvasott, szívből jövő bűnök listáját, és vidd őket a kereszthez. Jézust tette az adott bűn képviselőjévé, és meghalt érte. "Gonosz gondolatok" - Isten Jézust tette ennek a bűnnek a képviselőjévé, és összetörte azt! "Paráznaság" - Isten Jézust tette ennek a bűnnek a képviselőjévé, és összetörte azt! "Lopások" -Isten Jézust tette e bűn képviselőjévé, és eltiporta azt! "Gyilkosságok" - Isten Jézust tette e bűn képviselőjévé és eltiporta azt! "Házasságtörések" - Isten Jézust tette e bűn képviselőjévé, és eltiporta azt! "Kapzsiság és gonoszság cselekedetei" - Isten Jézust e bűnök képviselőjévé tette és eltiporta! Nevezd meg őket egyenként - "csalárdság, érzékiség, irigység, rágalmazás, gőg és ostobaság" - Isten Jézust tette e bűnök képviselőjévé, és összetörte őket a Golgotán! Hitetlenség - Isten Jézust a te kulturált, kifinomult, közömbös hitetlenséged képviselőjévé tette, és Ő meghalt, hogy összetörje azt!
Isten Jézusra helyezte a bűnös szíved büntetését. Isten Őt tette a mi bűneink képviselőjévé, és Ő megfizette a büntetést. Krisztus "átokká lett értünk.... 'Átkozott mindenki, aki fán függ'" (Gal 3:13). Ez egy kinyilatkoztatás arról, hogy milyen a pokol. Ez az emberi bűn büntetésének kinyilatkoztatása. Minden valaha elkövetett és valaha elkövetendő bűn teljes súlya Jézusra nehezedett. A büntetés, amit Ő vállalt értünk, az Istentől való elkerülhetetlen elszakadás volt, amit a bűn hoz magával, és ami hozzánk tartozik.
Gondoljatok arra, hogy az emberiség összes bűnét egy kupacba gyűjtjük. Micsoda forrongó hegye a gonoszságnak! Jézus azért jött le, hogy ezt a bűnt képviselje, hogy Isten egyetlen, elégséges, átfogó ítéletben eltörölje azt! És soha ne felejtsük el, hogy nem a saját gonosz romlottsága miatt szenvedett, hanem a mi gonosz romlottságunkkal azonosította magát és emiatt szenvedett. Nem csoda, hogy az Istentől való elhagyatottságban ilyen kiáltás tört fel abból az áldozatból! Az egészben az a csoda, hogy Ő ezt csakis az irántunk való szeretete miatt tette!
Amikor bűnné lett értünk, az Atyának bírósági úton kellett elfordulnia Fiától. Pál apostol így ír: "Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz" (Róma 3:25-26).
Nem csoda, hogy Isten odahúzta a függönyt a szentek szentje előtt, hogy profán szemek ne láthassák azt a szörnyű lelki szenvedést, amelyet Isten Báránya a mi bűneinkért való büntetésként elszenvedett. Isten senkinek sem engedte meg, hogy megnézze Isten Szolgája helyettes szenvedésének fizikai görcseit. Ilyen messzire utazott a mennyei dicsőségtől, hogy megmentse a lelkedet. Az Istentől való elhagyatottság külső sötétségének helye volt, és Isten sűrű sötétséget borított az országra.

5. Ezek a szavak feltárják Isten irántad és irántam érzett szeretetének mértékét.

Isten továbbra is bizonyítja irántunk való szeretetét, azáltal hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. "Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" (1Jn 4:10).
Nem a szögek, hanem az irántam való csodálatos szeretete tartotta Jézust a kereszten. Jelenések 1:5: "Aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől...". Efézus 5:2, "Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként". Krisztus halála áldozat és ajándék volt Istennek "értünk".

6.Ezek a szavak Isten megelégedettségét tárják fel.

Valószínűleg csak néhány pillanattal később Jézus kiáltással jelentette ki: "Elvégeztetett!". Isten haragja megszűnt, és a bűneinkért hozott áldozat befejeződött.
John R. Broadus: "A Megváltó önmagában még mindig tetszett az Atyának, amikor önként letette az életét, hogy újra felvegye azt (Jn 10,17-18); a mi helyettesünkként, aki a testében vitte fel a mi bűneinket a fára, lett elhagyatottá."
Jézus kielégítette Isten szent, igazságos követeléseit. Ezek a szavak azt mutatják nekünk, hogy Isten haragja a bűnnel szemben teljesen ki lett elégítve. Jézus teljes egészében kifizette bűn adósságunk árát, amikor így kiáltott: "Éli, Éli . . . Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?".
A Zsidókhoz írt levél 10:31 szerint: "Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni". A Zsidókhoz írt levél 2:3-ban ez áll: "Hogyan menekülhetnénk meg, ha elhanyagoljuk az ilyen nagy üdvösséget". Most van az üdvösség napja. Isten könyörög hozzád, hogy gyere Hozzá, mert a Golgotán az üdvösséged teljes egészében ki lett fizetve.
1Thesszalonika 5:9: "Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk".
Az Istentől való elhagyatottság az Ő értünk való szenvedésének mélységét írja le. Amikor így kiáltott: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?", az én poklom, a te poklod és minden bűnös minden pokla kitöltötte rajta haragját! Jézus felment a keresztre, és megfizette ezt az árat érted és értem. Nem önmagáért halt meg. Ő a te poklodért halt meg. Meghalt az én poklomért. Ő viselte a mi büntetésünket a bűnért. Azért tette, hogy te és én soha ne tudjuk meg, milyen a pokol.
Mivel azonban Jézus Krisztus felment a keresztre, és az én képviselőmként halt meg, ez azt jelenti, hogy ha nem vagyok hajlandó hinni benne, mint a büntetésemet helyettem elszenvedő személyben, akkor a saját büntetésemet kell viselnem. Ha elutasítom, hogy Ő legyen a helyettesem, akkor a büntetést teljes egészében nekem kell megfizetnem.

7.Ezek a keresztről szóló szavak isteni kinyilatkoztatás arról, hogy milyen a pokol. Feltárja előttünk Isten haragját minden bűn ellen. Ez Isten haragjának legtisztább kinyilatkoztatása.

Ézsaiás próféta azt mondta, hogy a Szenvedő Szolga "megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért". Az Úr Isten "mindnyájunk vétkét" őreá veté. Az Úr Szenvedő Szolgája így kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem.... "
Keresztelő János Jézusra mutatott, és kijelentette: "Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét" (Jn 1:29, 36).
Krisztus "váltságdíjul adta magát sokakért". Azt, aki nem ismert bűnt, Isten "bűnné tette" értünk. A kereszten Krisztus "átokká lett értünk", és így megváltott minket a törvény átkától. "Krisztus drága vére által vagyunk megváltva", amelyet a Golgotán ontott ki. Ő önmagát adta "váltságdíjul mindenkiért".
Jézusnak egyedül kellett megfizetnie az árat, és megkóstolta a lelki halált minden emberért. Úgy érezte, ahogyan az elveszett bűnös érzi magát, anélkül, hogy Ő maga vétkezett volna. Az ártatlan szenvedő a bűnösökért szenvedett.
A meghívás egyértelmű: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek" (Mt 11,28). Jöjjetek, bűnösök! Jöjjetek, szajhák! Jöjjetek, káromlók! Jöjjetek, gyilkosok! Jöjjetek, házasságtörők! Jöjjenek a bűnösök! "És aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem" (Jn 6:37).

8.Néhány maradandó alapelv napjainkra

Ezekben a szavakban kezdjük megérteni Isten szeretetét.
Ezekben a szavakban megértjük a bűn romlottságát és Isten szentségét.
Ezekben a szavakban megértjük Jézus halálának helyettesítő, engesztelő jellegét.
Van egy történet amely egy közszolgáról szól, aki fényes pályafutása során védőügyvédként és bíróként is szolgált. Egy alkalommal bíróként egy gyilkosságért elítélt férfival beszélt: "Az első tárgyalásodon én voltam a védőügyvéded, ma én vagyok a bírád. Az esküdtszék ítélete kötelezővé teszi számomra, hogy kötél általi halálra ítéljelek"."
Ma Jézus a védőügyvéded, holnap pedig a bírád. Ma azért könyörög, hogy a szívedben hidd el, hogy Ő meghalt a bűneidért a kereszten. Az általa felajánlott megváltás teljes és mindenre elegendő, arra is, hogy megmentsen téged az örökkévalóságig. Higgy benne most rögtön, és kérd, hogy legyen a Megváltód. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Isten szól Máriához
  2023-05-19 21:31:32, péntek
 
  Isten szól Máriához

,,A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" (Lk 1,26-28)

Lukács ezekkel a versekkel új személyeket mutat be nekünk, Máriát, Jézus leendő édesanyját és leendő férjét, Józsefet. A Zakariás pappal való átfedést azonnal hangsúlyozza, amikor Lukács azt írja, hogy "a hatodik hónapban", azaz Erzsébet terhességének hatodik hónapjában Isten elküldte Gábrielt Máriához. Később maga az angyal az, aki emlékezteti Máriát, hogy Erzsébet a rokona (36. v.), és hogy "öregkorában gyermeket fog szülni". Férjén kívül senki sem tudta, hogy terhes, mert Erzsébet elvonult, mióta felfedezte a tényt. Más szóval nem hagyta el a házát (24. v.). Hamarosan Mária és Erzsébet találkoznak, és együtt beszélnek a terhességükről. A két szülés tehát összefonódik, és harminc évvel később ebből a két csecsemőből férfi lesz, akik teljesen más körülmények között, egymás iránt a legnagyobb tisztelettel találkoznak. Egy tizenkét hónapos időszak alatt mindketten prédikálnak, keresztelnek és ébresztgetik Izraelt, de ide visszatérve kezdődött minden. Először is, szeretném, hogy újra Gábriel angyalra figyeljünk.

1.Isten egy másik küldetésre küldi Gábriel angyalt.

Sok angyal létezik, talán több milliárd, és mégis létezik egyfajta hierarchikus struktúra, és az egyik főangyal Gábriel. Isten különbséget tesz; akár emberekről, akár angyalokról van szó, az Úr úgy választ, ahogyan jónak látja, és kifejezetten a legdicsőbb lényeit használja a legfontosabb küldetéseken. Gábriellel tulajdonképpen még két helyen találkozunk a Szentírásban, az egyiket már figyelembe vettük, mivel néhány verssel korábban elmondtuk, hogy ő egy isteni hírnök volt, aki Zakariáshoz szólt a templomban, de előtte egyszer már megjelenik a Szentírásban az Ószövetségben, Dániel könyvében. Dániel próféta négy király alatt volt magas rangú tisztviselő Babilonban, ott élt fogságban a népével együtt. Vágyott arra, hogy engedélyt kapjanak arra, hogy visszatérhessenek Jeruzsálembe. Valójában mélységes szorongásban volt emiatt; gyötrődött, hogy a fogságnak vége legyen, és egyszer csak eljött hozzá Gábriel.
Emlékeztek bizonyos párhuzamos részletekre Dánielről, hogy ő is egy megterhelt ember volt, aki imádságaiban arra vágyott, hogy Isten beavatkozzon az életébe. Arra is emlékeztek, hogy az áldozat idején jelent meg neki Gábriel, és arra is, hogy az angyal eljövetele szent félelemmel töltötte el. Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy Gábriel azt mondta neki: "Elküldött engem, hogy beszéljek veled", és ugyanezeket a szavakat mondja Zakariásnak is. Még azt is elmondja nekünk Isten Igéje, hogy Dániel megnémult, akárcsak Zakariás. Mindezek a dolgok, mondom, már Babilonban történtek Dániellel, amikor Gábriel megjelent neki.
Dániel könyvének nyolcadik fejezetében, a tizenötödik verstől a tizenkilencedik versig ezt olvassuk: "Amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam, és kerestem az értelmét, egyszer csak elém állt valaki, aki egy férfihoz hasonlított. És emberi hangot hallottam az Úlaj felől, amely így kiáltott: Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt! Ő odajött, ahol álltam, én pedig megrémültem jöttére, és arcra borultam. Akkor ezt mondta nekem: Értsd meg, emberfia, hogy a végső időről szól ez a látomás. Amikor hozzám szólt, ájultan estem a földre, de ő megérintett, és talpra állított. Majd ezt mondta: Én a tudtodra adom, hogy mi fog majd történni..." Látjátok a mintát, hogy mi történik, amikor Isten közeledik az emberekhez? Nem esnek hanyatt, féktelenül nevetve vagy kukorékolva, mint a kakasok, hanem teljesen megrémülnek, és arra vágynak, hogy vége legyen. Isten, aki emésztő tűz és a világegyetem mindenható Teremtője, közel jött hozzájuk, és ők nagyon félnek.
Lapozzunk vissza Dániel könyvének tizedik fejezetéhez, és nézzük meg, mi történik, amikor Gábriel ismét szólt ehhez a prófétához. A negyedik verstől a tizenkettedik versig olvasom: ,,Az első hónap huszonnegyedikén a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde oly hangos volt, mint a tömeg zúgása.
Egyedül én, Dániel, láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták a látomást, mert nagy rémület fogta el őket; elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, belesápadtam, és nem tudtam az erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultan roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre.
Ezt mondta nekem: Dániel, akit az Isten kedvel! Figyelj arra, amit neked mondok, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet! Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel..."
Látjátok a párhuzamot Zakariás és Gábriel találkozásával? Dániel tizedik fejezetének tizenötödik versében még azt is elmondja az Ige, hogy a Gábriellel való találkozás eredményeként Dániel szótlan volt, amíg az angyal meg nem érintette az ajkát, és beszélni nem kezdett. Dániel ezt mondja: "Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt" (17. v.). Tehát azt mondom, hogy Zakariás és Mária válasza is (Lukács első fejezetének huszonkilencedik verse) pontosan ugyanaz, mint ami Dánielben is kiváltódik, amikor Gábriel foglalkozik vele. Kivel van dolgod? Kivel állsz szemben? Annak az Istennek egyik szent angyalával, aki világosság, akiben egyáltalán nincs sötétség. Egyetlen egy ilyen angyal kiirtotta az egész asszír sereget. Most talán jobban megértitek, mit jelentett Gábriel megjelenése Máriának és a heves szívdobogás, amit átélt, és miért fogta el Zakariást is a félelem.
De ami Dánielnél a Gábrielre adott párhuzamos érzelmi reakciónál is jelentősebb, az az, hogy az ószövetségi próféta azzal a vágyakozással kezdte imádságát, hogy népének fogsága véget érjen. Miután azonban meghallotta Istennek azt az üzenetét, hogy mi fog történni, amikor a Messiás eljön, Dániel most már arra a még nagyobb szabadításra vágyott, amelyről Gábriel beszél neki, Isten eljövendő rendkívüli művére, "hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét" (Dán 9:24). Ez egy napon el fog jönni. A hitszegésnek vége; halljátok a kiáltást - "Elvégeztetett!". A vétek a Messiás halálával véget ért! A bűn engesztelést nyert! Eljött az örökké tartó igazság! A Szentet felkenték! Ez meg fog történni, és most már 500 év telt el azóta, hogy Isten szava Gábriel által eljutott Dánielhez, és itt azt mondja nekünk az Ige, hogy ugyanaz az angyal, Gábriel ismét tevékenykedik. Megjelent Zakariásnak azzal a hírrel, hogy jön az előfutár, aki előkészíti az utat magának az Úrnak az érkezésére.
Most Gábriel azt mondja Máriának, hogy Jézus (a név azt jelenti, hogy "az Úré a szabadítás"), a Krisztus jön. Jézus nagyszerű lesz, mert mindaz, amit Gábriel egyszer Dánielnek mondott, Krisztus által biztosan beteljesedik. Fél évezred telt el, de ugyanaz az Isten, aki felvette az ősi Malakiás prófétához intézett szavainak beszédszálait, és 400 évvel később a templomban megismételte azokat Zakariásnak, most ugyanazt az arkangyalt küldi, hogy felerősítse azt az üzenetet, amelyet 500 évvel korábban Dánielnek, de itt Máriának adott. Hamarosan a pásztoroknak fogja hirdetni: "Nektek született ma Dávid városában a Megváltó, aki a Krisztus, az Úr". Ha egy ilyen hírvivő elhozza ezt az üzenetet, az ugyanolyan reakciót vált ki mindenkiben, akihez eljut - még a kemény, világi pásztorok is megrémültek (Lk 2,9). Nem csoda, hogy Mária nagyon nyugtalan volt. Mária és József, Zakariás és Erzsébet, valamint a betlehemi pásztorok mind a helyszínen voltak, amikor Isten beteljesítette szavát. Az Erzsébetnek és Máriának születendő fiúk, János és Jézus, a hírnök, illetve a király, akik mindezt beteljesítik. Látod, ahogy Isten összeköti a céljait, megmutatja, hogy egyik sem véletlen, Zakariás és Mária kiválasztása, Gábriel elküldése hozzájuk és Dánielhez 500 évvel korábban. Mindezek egyike sem tér el egy jottányit sem attól a tervtől, amelyet Isten a világ megalapítása előtt meghatározott, hanem inkább az isteni terv beteljesedése. Gábriel tehát harmadszor jelenik meg a Bibliában, miután már megjelent Dánielnek és Zakariásnak, mielőtt most Máriához fordult volna.

2. A názáreti József eljegyezte Máriát

A második személy, aki megnevezve van ebben az igeszakaszban, József. Olvasunk egy szűzről aki "egy József nevű férfi jegyese" (27. v.). Az ő nevét még azelőtt említi az Ige, mielőtt Máriát említené. Mindketten Názáretből származtak, és ez a település sokat szerepel az Újszövetségben. Huszonhét utalást számoltam meg erre a falura. Betlehem városa Lukács második fejezetében és Máté második fejezetében jelenik meg, és ez minden. Egyszerűen csak az a hely, ahol Jézus születése történt, és aztán nem vesznek róla tudomást. Betlehem volt az a város, ahol Dávid király született, és Dávid összes leszármazottjának szeretett központja. Józsefnek nem volt közömbös, hogy ebből a királyi vonalból származik; ő dávidi volt. Van olyan érv, amely szerint József a saját törzsén és házán belül házasodott volna, és így Mária is Dávid családjából származott volna. Én nem osztom ezt a nézetet. Lukács azt mondja nekünk, hogy Mária rokona volt Erzsébetnek, aki Áron házából származott, amiből az következik, hogy Mária vagy Áron vagy Lévi házából való volt, nem pedig Dávid házából. Ő papi, nem pedig királyi vonalból származik; ez volt József leszármazási vonala. A harmadik fejezetben József családfájáról olvasunk amiből kiderül, hogy József Dávid leszármazottja. Vajon volt-e neki birtoka Betlehemben? Nagyon valószínűtlen, hogy ott született volna, vagy hogy a családja Betlehemben élt volna. Ha ez lett volna a helyzet, akkor ő és Mária biztosan náluk maradtak volna, és Jézus a vendégszobájukban született volna meg.
Nyilvánvaló azonban, hogy a Dávid király családjából való származás elég fontos volt ahhoz, hogy József elhagyja Názáretet, és Betlehembe utazzon, hogy az ottani népszámláláshoz bejegyeztesse magát. Képzeld csak el! Elviszed a feleségedet egy kilencvenhat kilométeres sétára egy héttel azelőtt, hogy gyermeket vár. Mégis volt egy nagyobb ok, amiért ezt tette - amiről József nem volt tudatában. Betlehem volt az a város, amelyről megjövendölték, hogy ott fog megszületni a Messiás. Tudjuk, hogy Jézus a legrövidebb ideig tartózkodott ott. A legtöbb korabeli embernek fogalma sem volt arról, hogy Betlehemben született, és ő sem mondta el senkinek. Az ő szemükben ő egy megvetett galileai paraszt volt. A szüleihez és nagyszüleihez hasonlóan ő is Názáret falujából származott, ahol vidéki parasztok éltek. Názáreti akcentussal beszélt, akárcsak az egész családja. Amikor az emberek később vitatkoztak Jézusról, néhányan közülük ezekkel a szavakkal utasították el azt az állítást, hogy ő lehet a Messiás: "Hogyan jöhetne a Krisztus Galileából? Nem azt mondja-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid családjából és Betlehemből, abból a városból jön, ahol Dávid lakott?" (Jn 7:42)?
Ő volt a "názáreti Jézus", akárcsak Mária és József. Tehát arra kell gondolnunk, hogy József apja, és Mária apja összeült, minden bizonnyal feleségeik sok tanácsával, és a két apa megegyezett a hozományról és a gyermekeik, Mária és József házasságának feltételeiről. József tehát hivatalosan is eljegyezte Máriát, de még mindig a szüleiknél éltek, amíg a lakhatás részleteit kidolgozták. Egy új lakást kellett felépítsenek, és akkor házasodhattak össze és költözhettek be. A teljes házaséletüket egy kis faluban élték le egy domb oldalán, melyet tövisbokrok, szűk ösvények, keréknyomokkal teli utcák (a főút néhány mérfölddel távolabb volt), és szétszórtan elhelyezkedő kis házak és egy kút vett körül. A semmi közepén lévő település csak önellátó gazdálkodók közössége volt. József egész életében oszlopokat, kerítéseket és jármokat, ajtókat, ablakkereteket és redőnyöket, székeket, szekrényeket és asztalokat, szekereket és kerekeket készített. Szegény emberek voltak, de nem koldusok. Mégis bizonyosan szegények voltak; ezt onnan tudjuk, hogy amikor Jézus életének nyolcadik napján bemutatták újszülött fiukat körülmetélésre, két fiatal galambot áldoztak (Lukács 2:24), a nemzet legszegényebb tagjainak áldozatát.
Ez volt tehát Jézus élete első három évtizedének a helyszíne. A Galileai-tenger mellett nem voltak ünnepek. Évek teltek el, mire Jézus meglátta a Földközi-tengert. A Názárettől távol töltött időt a jeruzsálemi ünnepeken való részvétellel töltötte. Jézus, amint betöltötte a tizenkét évet, az apjával együtt dolgozott az ácsműhelyben reggeltől estig, és ezt majdnem húsz éven át tette. Így éltek meg a kis házukban, néhány hálószobával, a szelíd istenfélő Mária főzött és mosott a családra, a szomszédban lakó nagyszülőkre, nagybácsikra és nagynénikre. Jézus bizonyára sokat köszönhetett apja, az igaz József hatásának és példájának. De bármennyire is fontos volt ez, még fontosabb volt, hogy a József és Jézus közötti jogi kapcsolat Jézust a dávidi vérvonalba helyezte, és így lehetővé tette Urunk számára, hogy beteljesítse a Dávid fiának tett ígéreteket. József révén Jézus a törvény szemében a nagy Dávid nagyobbik Fia lett.
A mi Urunk tehát a názáreti Jézus volt. Soha nem volt "betlehemi Jézus". Még a démonok is így kiáltottak hozzá: "Mit akarsz tőlünk, názáreti Jézus?". A vak Bartimeusnak azt mondták: "A názáreti Jézus jár arra". Pilátus ezt a feliratot szögezte a keresztre: "Názáreti Jézus, a zsidók királya". Péter, aki pünkösdkor prédikált, azt mondta a jeruzsálemi népnek: "A názáreti Jézust... akit az Isten igazolt előttetek...". Aztán a feltámadt és felmagasztalt Krisztus megjelent a damaszkuszi úton a tarzuszi Saulnak, és így mutatkozott be: "Én vagyok a Názáreti Jézus, akit üldözöl". Krisztus nem szégyellte, hogy a bűnösökkel azonosuljon az ő alacsony helyzetükben, hogy galileai legyen a jelentéktelen Názáretből. Ez volt az ő földi szülővárosa, ahol minden felebarátját, szomszédját úgy szerette, mint önmagát.

3. Máriához küldte Isten Gábriel angyalt.

,,A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve" (26-27 versek). A nők ugyanolyan világosan látják a dolgokat, mint a férfiak; Isten ugyanolyan világosan beszél hozzájuk, mint a férjükhöz. Sok asszony jobb olvasó, mint a férje. Úgy tűnik, sok feleség komolyabban imádkozik, mint a férje. Beléptünk az új szövetségbe, amelyben Isten a férfiakhoz hasonlóan a nőkre is kiárasztja a Lelkét. A tizenhetedik században élt Skóciában, Edinburgh városban egy Jenny Geddes nevű hölgy, aki piaci kereskedő volt és aki egy magányos dacos cselekedetéről volt híres. A skót egyház vezetői megpróbálták az egyházat eltávolítani az evangélium egyszerűségétől, és Jenny szemében úgy tűnt, senki sem tesz ellene semmit. Zöldséget árult egy standon a Tron-templom előtt, és a Szent Giles templomban vett részt az istentiszteleten, de egyre jobban aggasztotta, amit látott és hallott. Valamikor 1637-ben az egyik istentisztelet alatt annyira feldühödött, hogy felállt a gyülekezetben, és egy zsámolyt dobott a Szent Giles-székesegyház lelkésze fejére ilymódon tiltakozva a sokat nehezményezett angol imakönyv teológiájának bevezetése ellen, amely számára és a gyülekezetben sokak számára nem volt elég biblikus. Azt kiáltotta: "Gazember! Misét mondasz a fülembe?", és tettei majdnem lázadást indítottak el, a lelkésznek és a püspöknek gyorsan ki kellett vonulnia az utcára, akik után botok és kövek repültek. Isten megtanította őt a kegyelem általi üdvösség igazságára. Isten reformátorrá tette őt. Hála Istennek, hogy Ő ugyanolyan szeretettel és hűséggel bánik a nőkkel, mint a férfiakkal, megtanítja őket a katekizmusra és a hitvallásra, átadja nekik a Biblia teológiáját, és ugyanolyan krisztusivá teszi őket, mint férfitársaikat. Itt tehát azt látjuk, hogy Isten kegyelme egy jelentéktelen helyre és egy alacsony sorban élő lányhoz érkezik.
Ki volt ő? Mária minden bizonnyal tinédzser volt; nem volt személyes tapasztalata arról, hogy mivel jár az anyaság. Nyilvánvalóan látta, hogyan viselkednek más anyák, és gyermekkorától kezdve megtanult néhány szükséges részletet. A zsidó nőknél az volt a szokás, hogy tizenévesen házasodtak meg, és Mária akár tizenöt éves is lehetett. Tisztában vagytok ennek a következményeivel? Hogy Isten az egész világegyetem legdrágább és legkedvesebb lényét, az ő örökkévaló és egyszülött Fiát egy ismeretlen tinédzser gondjaira bízta egy ismeretlen helyen. Micsoda kockázat! Nem volt kórház a közelben, és nem volt ügyeletes orvos. Micsoda őrület, ha nem lett volna a Mindenható szerető hatalma, aki akarata szerint cselekszik a mennyei seregekben és a föld lakói között.
Bátorság férfiak és nők! Isten ma azt mondja nektek: "Meg tudtok birkózni vele. Soha nem hozom a gyermekeimet olyan helyzetekbe, ahol az én kegyelmem nem tudja őket megtartani". Képesek vagytok megbirkózni a szülői felelősséggel, és képesek vagytok megbirkózni a betegséggel, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő szeretteitek ápolásával, vagy egy új munkahely nyomásával - vagy a munkahely hiányával. Isten harminc éven át támogatta Máriát, aki egy házban élt Isten Fiával, annak minden feszültségével és dicsőségével együtt, és Isten téged is támogathat. Mária tudta, hogy a neki született szent az Isten Fia, a Magasságos Fia, akinek országa soha nem ér véget. Nagyon fiatal volt, amikor Gábriel elmondta neki, hogy mi fog történni vele, és ez úgy jött, mint egy villámcsapás a semmiből. Bármilyen megrázó hír is ért életedben, az egy vakondtúrás ahhoz az Everest-hírhez képest, amit Mária kapott Istentől. Vagy hadd fordítsam meg a dolgot úgy, hogy nem kellene-e néhányatoknak, tizenöt éveseknek annyi érettséget mutatnotok, mint amennyit itt Máriának kellett mutatnia?
A legfontosabb dolog azonban, amit Lukács szeretné, hogy megértsünk az, hogy Isten Máriát nem az ő eredendő és egyedülálló méltósága, még kevésbé a bűntelen tökéletessége miatt választotta ki. Az, hogy Isten Máriát választotta ki, annak a megmutatása volt, hogy miként emeli fel az alázatosokat. Ő maga fogja dicsérni az Urat Gábriel hírére válaszolva, mondván, hogy Isten "rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára" (48. v.). Bizonyára nagyon szerény körülmények között élt. Mária Názáretre gondolt, és a két szobás, vályogfalú kunyhóra, amelyet családja otthonának nevezett; a hálószobára, amelyet testvéreivel osztott meg. Alig volt valamilyen vagyona. Nem voltak ékszerei; nem voltak szép ruhái; a játékait - talán egy babát, egy ugrókötelet és az ostort - az apja készítette neki. Talán volt egy különleges cicája. Nem volt semmije; egy senki volt, és ő volt az egyetlen az egész világon, aki megkapta ezt az üzenetet Istentől. Megértette, hogy Isten nem azért választotta őt különleges szolgájává, akin a legnagyobb csodát fogja véghezvinni - "a mi Istenünk egy araszra összehúzódott" -, mert "valahol fiatalkorában vagy gyermekkorában valami jót tett". Sokkal inkább annak megmutatása volt, hogy Isten mennyire szereti a mi gyengeségünkben megmutatni hatalmát, a mi tehetetlenségünkben az ő szuverenitását, a mi elveszettségünkben az ő tervét. Lukács tehát arra irányítja figyelmünket, hogy Isten elküldi Gábrielt a jelenlétéből a kozmoszba, Galileába, az eldugott Názáretbe, és a földműves családok csoportjából egy bizonyos fiatal tinédzsert, Máriát keresi meg, és szabadon osztja ki neki mérhetetlen kegyelmét. Megmutatja nekünk, hogy az ő céljai mindig a gyengék és alázatosak felmagasztalása. Isten ezt teszi. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Ez az alapelv látható abban, ahogyan az Úr Gedeonnal és embereinek csoportjával bánik, ahogyan egyre kisebbre és kisebbre csökkenti a létszámukat, míg végül mindössze 300 embert használ fel a győzelemhez és a győzelem megszerzéséhez. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én Lelkem által, mondja az Úr. Egyetlen embert küld, Jónást, hogy vigye el üzenetét a nagy Ninive városába, és minden vonakodás és hideg lélek ellenére, amikor Jónás hirdeti nekik az üzenetet, amit Isten adott neki, egyetlen ember elegendő a feladatra. Az egész város megbánja gonoszságát a legnagyobbaktól a csatornában élő koldusig. Kit használ az Úr arra, hogy elhozza Izraelnek az ő országa eljövetelének üzenetét? Egymillió ember felvonulását kéri Róma ellen? Nem. Csak tizenkét embert választ ki, akik halászok, vagy az adóhivatalban dolgoznak, és több ezer másik mellett megy el. Itt az alapelv látható annak az asszonynak a felkészítésében, aki azt a feladatot kapja, hogy harminc éven át gondoskodjon az Úr Jézus családi szükségleteiről és anyagi szükségleteiről. Ő nem a fáraó lánya; nem Heródes palotájában él; Názáretből származik, és egy alacsony, névtelen tinédzser. Amikor végigsétált az ösvényen, nem viselt kék vagy fehér, teljes hosszúságú köntöst. A ruhája tiszta volt, de kézzel készült és foltos. Nem volt glória, amely állandóan vele együtt mozgott, a feje fölött lebegett. Istenről azt mondta: "Ő az én Megváltóm. Ő emeli fel az alázatos embereket. Áldott legyen az ő neve."
Milyen egyedülálló kiváltság volt Mária számára, hogy az Úr Jézus hordozója lehetett, és hogy Krisztus osztozott az ő testében és vérében, és mégis azt a tényt szeretném érzékeltetni, hogy van egy szorosabb kapcsolat Krisztussal, mint Mária test és vér kapcsolata, és minden hívő bűnös rendelkezik vele. El tudjátok ezt hinni? Ez a szorosabb kapcsolat az Úrral a hívők vele való egyesülése, egy hitbeli egyesülés, amikor benne hisznek. Ezentúl benne élnek, és ő is bennük él, nem kilenc hónapig, vagy harminc évig, amíg együtt laknak, hanem örökkön-örökké. Később volt egy alkalom, amikor Jézusnak az egyik követője egy együttlét során súgott egy üzenetet a Mester fülébe. Az emberek köréje zsúfolódtak, és hallgatták, ahogy tanít, és akkor megjelent az anyja és a testvérei. Úgy tűnik, haza akarták vinni őt, vissza Názáretbe. Nem tetszett nekik ez az új fordulat, hogy elhagyta az otthonát, embereket gyűjtött maga köré, és vándor rabbivá vált. A házon kívül álltak, nem tartoztak azok közé az emberek közé, akik olyan lelkesen hallgatták Jézust, és rideg üzenetet küldtek neki, amelyben arra kérték, hogy jöjjön és csatlakozzon hozzájuk. Valaki azt mondta Jézusnak: "Tudod, anyád és a testvéreid azt akarják, hogy menj hozzájuk. Emlékeztek Jézus válaszára? "Anyám és testvéreim azok, akik hallják Isten szavát, és a gyakorlatba is átültetik" (Lk 8:21).
Lehetséges, hogy az ember az Úr Jézus közvetlen fizikai közelségében él, és mégsem tudja, hogy ki volt ő. Ott volt az otthoni zsinagógája Názáretben, ahová minden szombaton a családjával együtt járt. Abban a gyülekezetben mindannyian ismerték őt, de amikor prédikálni kezdett nekik, annyira gyűlölettel töltötte el őket az, amit mondott, hogy kivonszolták az épületből azzal a szándékkal, hogy a szakadékba taszítják, halálát okozva ezáltal. Fizikailag mindent tudtak róla, de lelkileg a sötétben tapogatóztak. A testvérei évekig egy ágyban aludtak vele, de nem tudták, hogy ki ő, és az édesanyja, Mária, akinek Isten elmagyarázta az eljövetelét, és aki a méhében hordozta őt egész idő alatt, nagymértékben nem volt tisztában annak következményeivel, amit Gábriel mondott neki. Mindent átélt, és mégis megvilágosulatlan maradt a feltámadásig és pünkösdig. Évekig gondoskodott róla az otthonában, amíg azon a napon búcsút intett neki, amikor végleg elhagyta Názáretet, hogy elvigye az evangéliumot egész Galileába és Jeruzsálembe. De azok, akiknek a szívébe Jézus eljött, hogy hit által éljen, ott van örökkön-örökké. Ő soha nem int búcsút nekik. Ő az ő prófétájuk, papjuk és királyuk örökre. Ők az ő testvérei, anyái és apái. A lehető legszorosabb kapcsolatban állnak az Úr Krisztussal. Helyénvaló, hogy tiszteljük azt a különleges helyet, amelyet Mária elfoglalt Isten tervében, de nem szabad azt feltételeznünk, hogy Krisztus hordozójaként betöltött egyedülálló szerepe miatt mi (mi, a kereszténység többi tagja) másodrendű viszonyba kerülünk az Úr Jézus Krisztussal. Nem, nem! Megkaptuk azt a kiváltságot, hogy korlátlanul hozzáférhetünk a bennünk lakozó Megváltóhoz. A Magasságos örökbefogadott fiaivá és leányaivá váltunk. Kegyelemből Jézus Krisztus örök testvéreivé lettünk, akik hit által egyesültünk vele. Micsoda Megváltó!
Hogyan történik ez? Hogyan válik ő a mi Megváltónkká? Nézzétek a dicsőséges Gábriel üdvözletét amit intéz ehhez a tizenéves lányhoz, akinek semmije sem volt. Nézzétek az üdvözletének a három összetevőjét a huszonnyolcadik versben:

A.Üdvöz légy! Ez egy egyszerű, őszinte szó volt, az ismerős üdvözlő szó, amelyet az egész görög nyelvű világban használtak, amikor találkoztak valakivel, akit ismertek. Mi is szoktuk mondani ismerősöknek, hogy: ,,Üdvözöllek" vagy arra kérünk valakit, hogy adja át az üdvözletünket egy vagy több ismerősünknek.
De a mi szövegünkben nem emberek beszélnek emberekhez, hanem Isten beszél egy szegény tinédzserhez aki egy jelentéktelen házban élt a Közel-Keleten. Annak az Istennek a hangját hallja Mária a szolgáján keresztül, aki Lélek, végtelen, örökkévaló, lényében, bölcsességében, hatalmában, jóságában és igazságában változhatatlan. Azt mondom, hogy ő ma itt van - Gábriel Istene, a ti Teremtőtök és Bírátok, és ő valóban hozzátok szól. Az, akitől minden jó dolog érkezett az életedbe, beszél hozzád; nem hagy figyelmen kívül, nemhogy hibáztatna vagy szidna téged. Ő meleg üdvözletét küldi nektek. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, ott van a mi Urunk. Ő velünk van, és az Újszövetség teljes tekintélyével mondhatom, hogy örül, hogy itt lát téged; annyira szeret téged, hogy elhozott ide, hogy felfedezd, megértsd, hogyan küldte el Fiát, Jézus Krisztust, aki asszonytól született, a törvény alatt és ő azt mondja neked: "Üdvöz légy! Nagyon szívesen látunk téged, titeket ezen a helyen". Bár mindent tud rólatok, és látott benneteket a legrosszabb pillanatotokban, ebben a pillanatban kedvesen és kegyesen szól hozzátok. Ha nem szeretne téged, nem hozott volna ide.

B.Kegyelembe fogadott. Mária különleges kegyelemben részesült Istentől, mivel őt választotta ki arra, hogy a Messiás anyja legyen. Mária minden bizonnyal igaz, istenfélő és tiszta lány volt, de nem gyötrődött azért, hogy Krisztus anyja legyen. Isten már a világ megalapítása előtt kegyelmezett neki; Isten megáldotta és kiválasztotta őt; Isten adta neki ezt a megtiszteltetést.
Mit gondolsz, mekkora Isten? Tényleg nagy? Amikor mi, keresztények azt állítjuk, hogy "igazán nagy", akkor azt értjük alatta, hogy ő király, hogy valódi hatalommal uralkodik, hogy uralkodik verebek és galaxisok felett, hogy minden egyes dolog az ő uralma alatt áll. Ő szuverén minden felett, beleértve téged is, még az akaratod felett is, vagyis a szabadon hozott döntéseid felett is. Hisszük, hogy soha nem lettünk volna keresztények, soha nem választottuk volna hitben Jézus Krisztust Urunknak, ha nem vezetett volna minket Krisztus lábaihoz, és nem kényszerített volna arra, hogy meghajoljunk előtte. Nélküle ezt soha nem tettük volna meg. Az ő kegyelmét mutatta meg nekünk, hogy kényszerített minket arra, hogy hozzá jöjjünk. Azt gondolod, hogy "ezek teljesen tehetetlenek lehettek". Igen, azt hisszük, hogy azok voltunk, mert rájöttünk, hogy az Úr Jézus egyszer azt mondta, hogy "senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt" (János 6:37). Hát nem szörnyű csapás ez a büszkeségedre? Azt gondoltad, hogy idejöhetsz, és megnézhetsz minket, és talán ha úgy gondolod, hogy nem lesz túlságosan megerőltető, és nem fogja túlságosan felborítani az életmódodat és a hitedet, akkor talán leereszkedsz, és kereszténnyé válsz. Itt most azt mondom neked, hogy ez nem így van, hogy nem jöhetsz Krisztushoz, hacsak Isten nem vezet el hozzá. Nem tudsz. A választás túlságosan meredek. "Uram Te mentheted meg, és csakis Te".
A keresztény megveti minden büszkeségét. Felveszi a keresztjét, megtagadja önmagát, és élete végéig követi Jézus Krisztust. A keresztény áldott, amikor az emberek megvetik őt, és mindenféle rosszat mondanak ellene. A kereszténynek az a prioritása, hogy minden döntésében először Isten legmagasabb és legjobb célját keresi. Egy keresztény jobban szereti Istent, mint apját, anyját, feleségét, férjét és gyermekeit. Egy keresztény kivájja a szemét, vagy levágja a kezét, ha az Istent sérti: "Jobb, ha egy szemmel megyek a mennybe, mint kettővel a pokolba" - mondja. Mi lenne ha azt mondanám nektek: "Most már minden rajtatok múlik. Válaszd ezt az életmódot"? Magadra hagyva mindig nemet mondanál az Úrnak. Nem fogsz Krisztushoz jönni, hogy életed legyen. Ez bolondságnak tűnik számodra. Nem tudod megérteni vagy értékelni, amit mondok. Teljes öngyilkosságnak tűnne számodra, hogy mindannak, ami fontos számodra, hogy elfordulj attól, és elkezdd követni Krisztust. Teljesen képtelen vagy magadtól Krisztushoz jönni.
Az Atya Istennek kell benned munkálkodnia; meg kell változtatnia a vágyaidat és az értékrendedet; el kell távolítania a benned lévő önzést; meg kell mutatnia neked a keresztény élet dicsőségét; meg kell adnia neked a hitet, hogy bízz Krisztusban, és a bűnbánatot, hogy elfordulj a bűneidtől, és ezt tette Mária életében. Így hát kellőképpen félt, amikor Isten küldötte beszélt hozzá, de nem volt ellenséges, és nem volt megvetően hitetlen. Kíváncsi volt. Többet akart tudni, és mindez annak a bizonyítéka volt, hogy Isten igencsak kegyes volt hozzá, és szeretetét ráirányította. Senki sem azért jön Krisztushoz, mert úgy gondolja, hogy ez jó ötlet. Ha valaki meghallja Isten üzenetét, és rábízza magát Jézusra, az csak azért van, mert Isten magához vonzotta őt, és kegyelmet tanúsított iránta. Ha megbotránkoztat, hogy én igenis hiszek ebben, akkor vitatkozzál Jézussal - ő mondta ezt.

C.Az Úr veled van. Ez a harmadik dolog, amit Gábriel mondott Máriának. Az akkori Izraelben élő összes ember közül miért lenne Isten Máriával? A világ összes embere közül miért pont ő? Miért érdekelné Istent egy szemernyit is egy elszegényedett tinédzser lány, aki a Túlvilág hátsó részén él? Fogalmam sincs. Egyáltalán nem értem, hogy egy szent Isten egy percig is törődjön a bűnösökkel, a lázadókkal, a szemétládákkal, egy olyan emberrel, aki megérdemelte volna, hogy keresztre feszítsék azért, amit tett, egy olyan fiúval, aki fogta az apja összes nehezen megkeresett pénzét, és az egészet nőkre, italra és bulikra költötte - fogalmam sincs, hogy Isten miért szereti az ilyen embereket. Volt egy ember, aki csaló adószedő volt, aki a környéken mindenkitől elvette a pénzüket. Ha nem fizettek, börtönbe vetette őket. Miért kellene Istennek egy ilyen embert kegyeibe fogadnia, és Fiához vonzania, mint az ilyen bűnök nagy megbocsátójához? Nincs más magyarázat, csak az, hogy Isten ilyen. Jézus örül, hogy ő az elveszett tinédzserek Ura, akiknek nincs miért élniük. Az Úr megígéri, hogy velük lesz örökkön-örökké. Szeretni és segíteni fogja őket, és amikor elesnek, személyesen fogja őket összeszedni, megtisztítani és megtartani. Soha nem fogja elhagyni őket. "Én veletek leszek". Nem szeretnéd, hogy ilyen kegyelem nyugodjon rajtad, meleg üdvözlettel fogadjon, és elkísérjen téged ezen a magányos világon és örök otthonodba? Isten azért hozott el téged ennek az üzenetnek a meghallgatására, és azért adott neked kegyelmet, hogy végig hallgasd, mert szeret téged, és azt akarja, hogy halld az igazságot, az ő szuverén kegyelmét a jelentéktelen emberek iránt. Az a vágya, hogy befogadd ezeket a szavakat az elmédbe, kiálts Istenhez, hogy megértsd őket, számítsd fel a költséget, majd határozd el, hogy befogadod őt - az Irgalmast - az életedbe. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
A kételkedés problémája
  2023-03-19 18:38:44, vasárnap
 
  A kételkedés problémája

Textus: Lk 1,18-25

Minden gondolkodó ember küzdött már a kételkedés problémájával. C. S. Lewis, aki ateista volt, mielőtt keresztyén hitre tért volna, elismerte, hogy ahogy a keresztyénnek is vannak kételyekkel teli pillanatai, úgy az ateistának is. Ezt írta: "Higgy Istenben, és szembe kell nézned olyan órákkal, amikor nyilvánvalónak tűnik, hogy ez az anyagi világ az egyetlen valóság; ne higgy benne, és szembe kell nézned olyan órákkal, amikor ez az anyagi világ látszólag azt kiabálja neked, hogy nem minden. Egyetlen vallásos vagy vallástalan meggyőződés sem fogja önmagában egyszer s mindenkorra megszüntetni a lélekben ezt az ötödik oszlopot (kételyt). Csak a hit gyakorlása, amely a hit szokását eredményezi, fogja ezt fokozatosan megtenni.
A kétely különböző mértékben jelentkezik. Van a büszke szkeptikus kételkedése, aki a saját intellektusában (értelmében) gyönyörködik. Úgy állítja szembe magát Istennel, mintha felvenné a versenyt a Mindenhatóval. Örömét leli abban, hogy megzavarja a gyenge hívők hitét. Úgy sorakoztatja fel érveit Isten létezése vagy a keresztény hit ellen, mintha ő lenne a történelem első zseniális gondolkodója, aki ilyen meglátásokkal állt elő. Az ilyen kételkedők gyakran találnak tanári állást különböző egyetemeken! A Biblia az ilyen gúnyolódókat ezzel az igével utasítja el: "A bolond azt mondja szívében: Nincs Isten" (Zsoltárok 14:1).
A kétely egy másik szintje azé a személyé, aki hinni akar, de nehéz kérdésekkel küzd, és még nem látja az Úr Jézus Krisztus dicsőségét és kiválóságát, mint a bűnösök mindenre elégséges Megváltóját. Bár ennek a személynek a kérdései gyakran őszinték, óhatatlanul keveredik bennük a bűn, különösen az a bűn, hogy saját életét Krisztus uralma nélkül akarja élni.
Az ilyen típusú emberekkel való lelki beszélgetéseinkben használhatjuk a János 7:17-et, ahol Jézus azt mondta: "Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?" Arra kell felhívjuk az ilyen személyek figyelmét, hogy bár vannak nehéz kérdések, a lényeg a szív kérdése, az Isten iránti engedelmességre való hajlandóság kérdése. Arra kell bátorítsuk az ilyen embereket, hogy nyitott szívvel olvassák az evangéliumi beszámolókat, és tegyék fel a kérdést: "Kicsoda Jézus Krisztus?". Ha Ő az emberi testet öltött Isten, aki feláldozta magát a bűnösökért, akkor bíznunk kell benne, és alá kell vetnünk magunkat neki. Amint a szívünk aláveti magát Neki, Ő kielégítő válaszokat fog adni a legtöbb nehéz kérdésre.
A kétely másik fajtája a hívő kételkedése, aki egy nehéz helyzet közepette leveszi a szemét az Úrról. A tanítványok ott voltak, amikor rájuk zúdult a vihar a tengeren, és azt kiáltották: "Ments meg minket, Uram, elveszünk!". Az Úr először megdorgálta a tanítványokat: "Mit féltek, óh kicsinyhitűek?" Aztán megdorgálta a szelet és a tengert (Mt 8:25-26). A kétségbeesett apa ott volt, amikor a tanítványok nem tudták kiűzni a démont a fiából. Könyörgött Jézushoz: "De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk." Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek." (Márk 9:22-24).
Velünk is, akik hiszünk Jézus Krisztusban mint Megváltóban, megtörtént ez. Hiszünk, de szemünket az Úrról levesszük, és az előttünk álló próbatételre szegezzük. Ha valamit a szemedhez teszel, az eltakarja a nap ragyogását. Ha hagyod, hogy egy próbatétel feleméssze a látásodat, az elzárja a Mindenható Isten dicsőséges erejét.
Zakariás azon a napon ott volt a templomban, amikor Gábriel, az Isten jelenlétében álló angyal megjelent neki, és megígérte, hogy Isten fiút ajándékoz neki és feleségének, Erzsébetnek. Örömében ujjongania kellett volna. Ez a jámbor házaspár évek óta minden nap imádkozott: "Uram, ha úgy akarod, adj nekünk egy fiút". De ez már évekkel ezelőtt volt. Most már túl késő volt. Mindketten régen túl voltak már azon az időn, amikor a gyermekes párok is várhattak egy újabb gyerekre. Zakariás megbékélt a valósággal - nem lesz fiuk. Megállapodott Istennel ebben az ügyben: "Isten szuverén. Szabadon adományozhatja áldásait annak, akinek akarja. Valamilyen kifürkészhetetlen okból ezt az áldást tőlünk visszatartotta". És most Zakariás nem volt hajlandó megnyílni a remények és félelmek hullámvasútjának, amelyet már régen maga mögött hagyott. Ezért kételkedett az angyal szavában.

Mit taníthat nekünk Zakariás a kételkedés problémájáról?

1.Mindannyian küzdünk a kételkedés problémájával.

A. A KÉTELKEDÉS PROBLÉMA, MÉG AZ IGAZAK SZÁMÁRA IS.

Zakariás "igaz volt Isten előtt, és feddhetetlenül élt az Úr minden parancsolata és rendelése szerint" (1:6). Az Úr előtt igaznak lenni azt jelenti, hogy az ő istenfélelme nem külsőség volt, mint a farizeusok "igazságossága", hanem őszinte, szívből jövő. A férfi Istennel járt, és ezt már hosszú évek óta tette. Az a tény, hogy egy ilyen istenfélő ember kételkedett, azt mutatja nekünk, hogy senki sem mentes a probléma alól.
A Biblia más nagy hithősei is kételkedtek. Sára is hasonló helyzetben botlott meg. Amikor az Úr bejelentette Ábrahámnak, hogy felesége fiút fog szülni, Sára, aki a sátorfal túloldalán hallgatta, kétkedve felnevetett (1Móz 18:10-15).
Zakariás fiának, Keresztelő Jánosnak is volt egy kétségekkel teli időszaka. Börtönben sínylődött, és azon kezdett töprengeni: "Ha Jézus valóban a Messiás, miért vagyok én, az Ő hírnöke, itt a börtönben?". Ezért elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg Jézust: "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?". Jézus így válaszolt: "Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium." Majd finoman megdorgálta János kételyeit, hozzátéve: ,,és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem" (Lukács 7:22, 23). Jézus ezután azt mondta a tömegnek, hogy az asszonyoktól születettek között senki sem nagyobb Jánosnál. Ő istenfélő ember volt, de eljött a kételyek ideje.
A kételkedés tehát még azok számára is probléma, akik Isten előtt igazak. Ha az olyan istenfélő emberek, mint Zakariás és János kételybe (kétségbe) estek, nekünk is résen kell lennünk, hogy ne essünk el. Mivel még az istenfélők is elbuktak, elgondolkodhatunk azon, hogy "mi a kétely (kételkedés) forrása?"

B.A KÉTELY NEM A BIZONYÍTÉKOK HIÁNYÁBÓL ERED, HANEM A BŰNÖS SZÍVÜNKBŐL.

Beszéltél már valakivel, aki azt mondta: "Ha csak egy csodát látnék, vagy közvetlen szavakat kapnék Istentől, hinnék"? Ez nem így működik. Itt Zakariásnak hirtelen megjelent egy angyal, és közvetlen kijelentést mondott Istentől, de ő nem hitt. Később Lukács evangéliumában a Hádészban lévő gazdag ember könyörgött Ábrahámnak, hogy küldjön valakit, aki figyelmezteti a testvéreit, hogy ne kerüljenek ők is arra a szörnyű kínzó helyre. Ábrahám azt válaszolta, hogy testvéreinek ott van Mózes és a próféták. De a gazdag ember azt mondta: "Nem, Ábrahám atya, de ha valaki elmegy hozzájuk a halottak közül, akkor meg fognak térni!". Ábrahám azonban így válaszolt: "Ha nem hallgatnak Mózesre és a prófétákra, akkor sem fognak meggyőződni, ha valaki feltámad a halálból" (Lukács 16:27-31). A kétely nem a bizonyítékok problémája, hanem az emberi szív bűnössége. Még az igazak is küzdenek a bűnös természettel.
Talán elgondolkodtok azon, hogy "miben különbözik Zakariás kérdése Mária kérdésétől (1:34)?". Amikor az angyal közölte vele, hogy terhes lesz Jézussal, megkérdezte: "Hogyan lehetséges ez, hiszen szűz vagyok?". Az angyal nem szembesítette őt a kételyeivel. Ábrahám nevetve hozta fel a saját és Sára öregségét, amikor fiút ígértek neki, de őt nem javították ki a kételyei miatt, míg Sárát igen (1Móz 17:17). Gedeon kétszer kért Istentől jelet, és nem dorgálta meg Isten. Zakariás azonban jelet kért az angyaltól, és Isten megdorgálta a kételkedéséért. Miért ezek a különbségek?
Úgy gondolom, hogy Kálvin Jánosnak igaza van, amikor ezeket a különböző eseteket hozza fel, és rámutat, hogy a különbség nem a kimondott szavakban, hanem az egyes emberek szívében volt. Elismeri, hogy bár Isten szabadon büntetheti az egyik személyt, és megbocsáthat a másiknak, ahogyan jónak látja, itt nem ez a magyarázat. Inkább Isten, aki látja minden ember szívének rejtett titkait, tudta, hogy Zakariás más volt, mint Ábrahám, Gedeon vagy Mária. Zakariás az emberi természet normális menetével korlátozta Istent. Ő és Erzsébet túl idősek voltak ahhoz, hogy gyermekeik legyenek. Az ügy lezárva! De el kellett volna ismernie, ahogy Gábriel mondja Máriának: "Istennél semmi sem lehetetlen" (1:37).
Bűnös szívünk mindannyiunkat hajlamossá tesz arra, hogy Istent emberi lehetőségeinkkel korlátozzuk. A tanítványok ebbe a hibába estek, amikor szembesültek az 5000 éhes emberből, valamint nőkből és gyermekekből álló tömeggel. Jézus megkérdezte Fülöpöt: "Hol vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?". János elmagyarázza, hogy Jézus ezt azért kérdezte, hogy próbára tegye Fülöpöt, mivel tudta, hogy mit fog tenni. Fülöp gyorsan kiszámolta, és arra a következtetésre jutott: "Kétszáz dénár értékű kenyér nem elég nekik, hogy mindenki kapjon egy keveset" (János 6:5-7). Fülöp talán azt gondolta, hogy hitet feszegető választ ad, mert a tanítványoknak nyilvánvalóan nem volt 200 dénárjuk, hogy kenyeret vegyenek. De ő korlátozta Istent, hogy normális emberi eszközökkel munkálkodjon. Istennek azonban egészen más megoldása volt, nevezetesen az, hogy csodálatosan megszaporította azt a néhány kenyeret és halat, ami a kezükben volt.
Tehát még akkor is, ha évek óta Istennel járunk, amikor egy lehetetlennek tűnő helyzettel szembesülünk, ügyelnünk kell a szívünkre, amely hajlamos arra, hogy emberi lehetőségekkel korlátozza a Mindenhatót. Isten bőséges bizonyítékot adott nekünk a Szentírásban arra, hogy Ő a lehetetlen Istene. Számára semmi sem túl nehéz. Kétségeink forrása nem a bizonyítékok hiánya. Inkább a mi, bűnös szívünk az oka.

C. A KÉTELKEDÉS GYAKRAN CSALÓDÁSOKHOZ VAGY HOSSZÚ TÁVÚ MEGPRÓBÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDIK.

Nem tudjuk, hogy Zakariás és Erzsébet mennyi ideje voltak házasok, de könnyen lehet, hogy 30 vagy 40 éve. Abban a társadalomban gyermektelennek lenni szégyenteljes dolog volt (1:25). Sok éven át könyörögtek Istenhez, hogy adjon nekik gyermeket, és vegye el a gyalázatukat, de Isten nem válaszolt. Most, hogy fizikailag már túl öregek voltak ahhoz, hogy gyermekük legyen, megbékéltek csalódásukkal. Arra a következtetésre jutottak, hogy ez nem lehet Isten akarata. Amikor tehát az angyal hirtelen bejelentette, hogy gyermekük lesz, Zakariás kételkedett.
Te is voltál már ilyen helyzetben, nem igaz? Olyan sokáig imádkoztál valamiért, és a kérésed olyan sokáig volt elutasítva, hogy arra a következtetésre jutottál: "Ez nem fog megtörténni". Aztán, talán még azután is, hogy abbahagytad az imádkozást, hirtelen felcsillant a remény, hogy imádságaid meghallgatásra találnak. De nem akartál reménykedni, hogy aztán megint szertefoszoljanak a reményeid. Ezért azzal védted magad, hogy azt mondtad: "Várjunk és meglátjuk". De a szíved mélyén kételkedtél Istenben.
Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében egy humoros történet mutatja be, hogy az első keresztények ugyanebbe a hibába estek. Heródes Agrippa kivégeztette Jakab apostolt, majd Pétert is letartóztatta, és azt tervezte, hogy közvetlenül a páska-ünnep után kivégezteti. Kétségtelen, hogy a gyülekezet imádkozott Jakab megszabadulásáért, de imádságaik nem találtak meghallgatásra. Csalódottak voltak, de amikor Pétert bebörtönözték, újból összegyűltek imádkozni. Miközben imádkoztak, egy angyal csodálatos módon kiszabadította Pétert a börtöncellájából. Elment oda, ahol sejtése szerint a gyülekezet összegyűlt, és odakint állt, kopogtatva az ajtón. A szolgálólány felismerte Péter hangját, és annyira izgatott lett, hogy elfelejtette beengedni Pétert. Berohant és bejelentette, hogy Péter az ajtóban áll. De az imaalkalmon mindenki azt mondta: "Elment az eszed! Ez biztos Péter angyala." De Péter tovább kopogott. Amikor kinyitották az ajtót, elcsodálkoztak (ApCsel 12:1-17).
Hála Istennek, az Ő kegyelméből Isten gyakran a kételyeink ellenére is kiárasztja áldásait! Ez történt Zakariás esetében is. Isten szeretettel fegyelmezte szolgáját, de Zakariás kételyei nem tudták meghiúsítani Isten szuverén tervét. Kétségeink megoldásának része az, hogy megértsük azok forrását, ahogyan azt már kifejtettem. Mindannyian hajlamosak vagyunk a kételyekre bűnös szívünk miatt, ami gyakran csalódásokkal és megpróbáltatásokkal párosul. Lukács azonban azt is szeretné, ha megértenénk (látnánk), hogy ...

D. A kételkedésre a megoldás az, ha látjuk, hogy Isten megteszi, amit mond.

Darrell Bock megjegyzi: "Zakariásnak, bármennyire is igaz, meg kell tanulnia, hogy Isten akkor teljesíti ígéreteit, amikor szuverén módon úgy dönt, hogy cselekszik..... A legfontosabb tanulság ... az, hogy Isten a maga módján teszi meg, amit ígér". Ez egy trükkös dolog, ahol könnyen le lehet esni a lóról mindkét irányban. Egyrészt egyes keresztények megtagadják Isten szuverenitását azzal, hogy a feltételezett hitüket teszik szuverénné. Ők hitből parancsolnak Istennek, mintha Istennek kötelessége lenne engedelmeskedni, mert ők ugatták a parancsot. Ez nem így van! Isten a szuverén, nem pedig a szánalmas emberek imádságai.
Másfelől könnyű csalódni, ha Isten nem úgy válaszolt, ahogyan mi gondoltuk, hogy tennie kellett volna, és csalódottságunk gyorsan kétségek közé vezet. A bibliai egyensúly az, hogy nem szabad hitetlenségben vergődni, ha Isten nem úgy tesz valamit, ahogyan mi gondoltuk, hogy tennie kellett volna. Engedjük, hogy Isten szuverén legyen, de hisszük, hogy ha azt mondta, hogy tenni fog valamit, akkor meg is fogja tenni, még akkor is, ha az más formában történik, mint amire számítottunk.
Ne feledjük, hogy Lukács az evangéliumát egy olyan embernek címezte, aki valószínűleg fiatal hívő volt, akinek szüksége volt arra, hogy a hitében megerősödjön. A kétség ellentéte nem a sötétbe való ugrás. A keresztény hit szilárd történelmi bizonyítékokon alapul. Lukács azért írta az evangéliumát, hogy meggyőzze Teofiluszt és más olvasóit arról, hogy Isten valóban munkálkodott Jézus születésének és életének e csodálatos történetében. Ezeket a korai elbeszéléseket ezzel a céllal szerkesztette meg. Két szál kapcsolódik össze, hogy eloszlassa kételyeinket, megmutatva, hogy Isten azt teszi, amit mond, hogy meg fogja tenni.

A.PRÓFÉTAI SZAVAIBÓL TUDJUK, HOGY ISTEN AZT TESZI, AMIT MOND.

Lukács többféleképpen is hangsúlyozza ezt a pontot. Először is ott van evangéliuma első két fejezetének felépítése. Van itt egy párhuzamos minta két születési bejelentésről (Keresztelő János, 1:5-25; Jézus, a Messiás, 1:26-38); a két anya, Mária és Erzsébet találkozásáról, amely összekötő kapocsként szolgál (1:39-56); és két születési történetről (János, 1:57-80; Jézus, 2:1-40). Lukács ezzel a felépítéssel azt akarja, hogy lássuk, hogy Isten egyértelműen munkálkodik e két ember születésében. Szuverén módon betört a történelembe, és bejelentette, hogy mit készül tenni. Aztán folytatta annak megvalósítását.
Ezt a témát tovább hangsúlyozza az angyal Zakariásnak szóló bejelentése, amelyben idézi Malakiás próféta próféciáját Illés próféta visszatéréséről, és azt mondja, hogy János fogja beteljesíteni ezt a próféciát. Megjövendöli továbbá János életének és szolgálatának számos más jellemzőjét is, amelyek később valóban megtörténtek. Lukács azt hangsúlyozza, hogy amit Isten megígér, azt meg is teszi.
Ez más módon is ki van hangsúlyozva. A 18. versben Zakariás így fejezi ki kételyeinek okát: "Én már öreg ember vagyok". Ez egy hangsúlyos kifejezés, görögül ego eimi. A 19. versben az angyal ugyanezzel a hangsúlyos kifejezéssel válaszol: "Én Gábriel vagyok, aki Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád ...". Ez egy szándékos ellentét az emberi szó gyöngesége és Isten szavának ereje között. Mintha Gábriel azt mondaná: "Lehet, hogy te egy öregember vagy, aki képtelen arra, hogy gyermeket nemzzen, de én nem vagyok kevesebb, mint az angyal, aki Isten jelenlétében áll, és azért jön, hogy az Ő parancsára elmondja az Ő szavát". Így világosan látszik, hogy Isten szava legyőzi az ember szavát.
Így az egyik módja annak, hogy tudhatjuk, hogy Isten meg fogja tenni, amit mond, az az, hogy megfigyeljük prófétai szavát. Sok olyan prófécia van a Szentírásban, amely később beteljesedett. Isten szólt, és később Isten megtette, amit mondott, hogy meg fogja tenni. Ennek meg kell erősítenie a hitünket. A Szentírás sok olyan próféciát is tartalmaz, amelyek még beteljesedésre várnak. Bár néhány részlet homályos lehet, az általános séma elég világos, és az is világos, hogy napjainkban minden úgy áll össze, ahogyan Isten mondta. A világ egy hatalmas vezető számára van berendezkedve, aki a nemzeteket egy egyvilági kormányzat alá fogja tömöríteni, ahogyan azt a Jelenések könyve megjövendöli. A számítógépes forradalom révén a mechanizmus a helyén van, hogy minden vásárlást és eladást ellenőrizzenek azáltal, hogy minden embernek egy jelet adnak, ahogy azt a Biblia is megjövendöli. A vallási egység és tolerancia felé való elmozdulás az egyvilági vallásban, a Jelenések 17. fejezetében szereplő paráznában fog tetőzni. Ahogy tehát látjuk, hogy Isten "prófétai igéje egyre biztosabbá válik" (2Pét 1:19), el kell vetnünk kételyeinket, és bíznunk kell Isten Igéjében.

B. SZERETETTELJES FEGYELMEZÉSÉBŐL TUDJUK, HOGY ISTEN AZT TESZI, AMIT MOND.

Bár a kételyeink nem akadályozzák meg Istent abban, hogy ígérete szerint kegyelmesen megáldjon minket, szeretettel fegyelmez minket a kételyeinkben, hogy osztozzunk az Ő szentségében. Az angyal tehát megnémította Zakariást, és nyilvánvalóan megsüketítette (lásd 1:62). Azzal, hogy kételkedett Isten követében, magában Istenben kételkedett. Isten ezt komolyan vette. Mint szerető Atya, megtanította tévelygő gyermekét egy olyan leckére, amelyet soha nem fog elfelejteni. Az angyal konkrétan kimondja Zakariás bűnét: "mert nem hittél szavaimnak" (1:20). Ezt később az elbeszélésben még jobban aláhúzza, amikor Erzsébet így kiált fel Máriáról: "Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neki" (1:45). Lukács számára ez a lényeg: Mivel Isten beteljesíti szavát, nekünk is hinnünk kell, úgy amint Mária hitt, nem pedig hitetlenkednünk, mint ahogy Zakariás tette.
Zakariás büntetése a bűnének megfelelő volt. Hallgatva befogta a száját, amikor dicsérnie kellett volna Istent, ezért hallgatni fog addig a napig, amíg ajka fel nem szabadul, hogy mások előtt dicsérje Istent (1:67). A kételynek nincs mit mondania; a hit megnyitja a szívet és az ajkakat Isten dicséretére.
Hála Istennek a kétségeknek sosem kell végzetesnek lenniük. Meggyógyulhatunk, ha alávetjük magunkat Isten kegyelmes fegyelmezésének. Zakariás a hónapokig tartó hallgatás alatt úgy engedelmeskedett Istennek, hogy elmélkedett az Ő Igéjén, és hálás volt az Ő hűségéért, amellyel beteljesítette kegyelmes ígéreteit. Ez nyilvánvaló abból a dicsőítő áradatból, amely akkor áradt belőle, amikor végre helyreállt a beszéde (1:68-79). Dicsőítő éneke tele van utalásokkal a Szentírásra és arra, hogy Isten hogyan teljesítette be ígéreteit. Ha Zakariás azokat a csendes hónapokat azzal töltötte volna, hogy azon morgolódott volna, milyen igazságtalan volt Isten, hogy süketnémasággal sújtotta, akkor nem tört volna ki dicsőítésben, ahogyan tette.
Tanulnunk kell ettől az istenfélő embertől. Amikor Isten kegyelmesen fegyelmez minket a kétkedő szívünk miatt, akkor vagy morgunk, vagy hálásan alávetjük magunkat az Ő fenyítésének. Ha Zakariáshoz hasonlóan alávetjük magunkat, akkor erősödni fogunk a hitben, és örömteli, hálás szívünk lesz. Így,

Legyőzhetjük a kételkedés problémáját, ha látjuk, hogy Isten azt teszi, amit mond.

Következtetés

A hit és a kételkedés kérdésében nem az érzéseink, de még csak nem is a hitünk a döntő. A döntő dolog a hitünk tárgya. Lehet nagy hited egy hibás repülőgépben, de az a nagy hited ellenére le fog zuhanni, mert nem megbízható repülőgép. Egy rendben lévő repülőgépbe is lehet kevés hited, éppen eléggé ahhoz, hogy a fedélzetre szállj, és ez elég ahhoz, hogy eljuss oda, ahová mész. Nem a hited, hanem annak tárgya a legfontosabb.
Lukács azt akarja, hogy lássuk, hogy Isten hűséges az ígéreteihez, különösen abban a kérdésben, hogy elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy ő legyen a megígért Megváltó. Egy ilyen Istenben és egy ilyen Megváltóban bízhatunk. Ő bizonyítottan megtartja a szavát.
A kétségek, amelyek mindannyiunkban megvannak, azt mutatják, hogy szükségünk van egy Megváltóra, mert bűnösök vagyunk. Csak a bűnösök kételkednek a mindenható, hűséges, kegyelmes, szuverén Istenben, aki oly sok bizonyítékot adott megbízhatóságáról. És Lukács evangéliuma szerint Jézus éppen a bűnösökért jött erre a földre: "Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett" (Lukács 19,10). Zavarodottságodban és kétségedben kiálts Hozzá, hogy mentsen meg a bűneidtől. Ő hatalmas, hogy megmentsen mindenkit, aki így kiált: "Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz" (Lukács 18:13). Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Isten elítéli a hitetlenséget
  2023-03-19 18:35:13, vasárnap
 
  Isten elítéli a hitetlenséget

Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében.
A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt.
Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta: Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. (Lukács 1:18-25)
Sokan szeretnének megbizonyosodni a kereszténység igazságáról, mielőtt egy életre elköteleznék magukat az Úr mellett. Ez jogos aggodalom, és ezért a Szentlélek úgy irányítja és segíti Lukácsot, hogy lelkiismeretesen kutasson és írja meg ezt az evangéliumot, amelyben Jézus Krisztus életének tényeit ismerteti. Lukács elbeszéli Jézus születését, szüleit, bepillantást enged korai éveibe, elbeszéli szolgálatát, nagy tetteit, kereszthalálát, feltámadását és mennybemenetelét. De Lukács ezzel nem fejezte be: írt még egy könyvet arról a hatásról, amelyet Krisztus szolgálata és Lelke gyakorolt Jézus követőire és az ókori világra. "Ez Krisztus, és az amit tett, és ez a hatása az őt ismerő emberekre." Lukács ezeket a dolgokat átfogó részletességgel mondja el a világnak. Mivel Isten mindezt az isteni kinyilatkoztatásban megadta, ezért nem helytelen, ha az ember információt, ismeretet, bizonyítékot és igazságot kér egy kereszténytől, mielőtt rábízza magát Jézus Krisztusra mint Istenére és Megváltójára. A keresztény hit nem ugrás a sötétbe; az igaz hit nem alaptalan. Nem helytelen, ha magyarázatot kérünk, amikor mi keresztények tanácstalanok vagyunk, például észrevesszük, hogy az istentelenek közül sokan milyen nagy jólétben élnek. Miért van ez így? Hát Isten nem tudja, hogy mennyire igyekezünk engedelmeskedni neki, és mégis nehezen boldogulunk?; nem tudja, hogy az élet anyagi küzdelem számunkra? A zsoltárost, aki a hetvennegyedik zsoltárt írta, nagyon nyugtalanítja ez a próbléma, mégis Isten nem azt mondja neki: ,,Én vagyok az Úr. Te vagy a szolga. Hallgass és engedelmeskedj!" Hanem segített annak a hívő embernek megérteni a helyzetet. Az ő helyzetét és azok helyzetét is. Megmutatta neki a nagy képet.
Figyeljük meg, hogyan válaszol Mária Gábrielnek, amikor az angyal közli vele, hogy gyermeke lesz: "Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?" (v.34). Nem hitetlenségből utasította el az anyaság lehetőségét, hanem tudni akarta, hogyan történhet meg egy ilyen lehetetlenség. Isten nem ellenzi, hogy megpróbáljuk megérteni az útjait a történelemben és a saját életünkben. "Hogyan lehetséges ez?" kérdezi Mária. Ez a kérdező elfogadható kérdése. Minden prédikátor örömmel fogadná, ha gyülekezetének bármely tagja odajönne hozzá az istentisztelet után, és éppen Mária e szavaival érdeklődne: "Prédikátor, hogyan lehetséges ez?". (v.34). A korinthusiak azt kérdezték Páltól, hogyan támadhatnak fel a halottak? Ez nem bűnös kérdés. Ez egy emberi kérdés, és Pál isteni választ ad rá. Zakariás azonban megvetően és kételkedve fogadta az Isten szolgájától hallott igét.

1.A kételkedő Zakariás nagyon kiváltságos ember volt.

Szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Zakariás nem volt egy cinikus pogány ember. Valójában "igaz volt Isten előtt, feddhetetlenül élt az Úr minden parancsolata és rendelése szerint" (6. v.). Igaz hívő volt, sőt pap volt, aki kellő komolysággal vette az Isten szolgálatára vonatkozó kötelezettségét. Ismerte a Szentírás parancsolatait és kötelezettségeit; ismerte a Bibliát és Isten, népével való bánásmódjának történetét; ismerte azokat a fejezeteket, amelyek a pátriárkák feleségeinek, Sárának és Ráhelnek, majd később Annának meddőségét írják le, és azt, hogy Isten ezen asszonyokat öregkorukban rendkívüli gyermekáldásban részítette. Ezek ismerős események voltak számára. Zakariás ismerte azt az isteni ígéretet is, hogy egy napon eljön az asszony magva, és szétzúzza a kígyó fejét. Azt is tudta, hogy a Messiás megjelenése előtt Isten egy különleges hírnököt fog küldeni, aki előkészíti az utat Krisztus előtt. Malakiás megjövendölte, hogy ilyen hírnök fogja megelőzni a Király eljövetelét a mennyből: "Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja" (Mal 4:5). Mindezt Zakariás tudta. Kétezer évvel ezelőtt nem élt abban a sötétségben amiben magyar őseink éltek. Zakariás az ígéret földjén élt Isten népe között, amely rendelkezett Isten írott kijelentésének kegyelmével és áldásával. Zakariás nem volt névleges hívő. Istenfélő ember volt, igaz és feddhetetlen az Úr előtt, és ezért nagyobb volt a bűne. Spurgeon nagyon szókimondóan fogalmaz: "Ha létezhet egy bűn, amely förtelmesebb, mint egy bűnös hitetlensége, akkor az egy szent hitetlensége. Az, hogy egy szent kételkedjen Isten szavában - az, hogy egy szent ne bízzon Istenben, szeretetének számtalan példája, kegyelmének tízezer bizonyítéka után, az minden bűnt felülmúl".
Gondoljunk csak a templomi jelenetre, amelyet Lukács evangéliumának első fejezetében láttunk. Zakariásnak a nap közepén megjelent Isten angyala. Hadd emeljem ki, hogy ez a látogatás nem a hajnali órákban történt, amikor fantasztikus álmok zavarhatnak minket. Ez a józan, érett férfi magában a templomban teljesített szolgálatot, és emlékeztek, hogy nem ivott bort. A szolgálatban lévő papoknak tilos volt a bor, így Zakariás elméje tökéletesen tiszta volt, és a szent helyen elvégzendő feladataira koncentrált. Ott és akkor egy angyal jelent meg az oltár mellett; ez nem egy szellem volt. Ez az angyal szavakat és mondatokat mondott, ellentétben a szellemekkel, amelyek a képzelet szerint egy pillanatra megjelenhetnek, elszállhatnak, majd ugyanolyan csendben eltűnhetnek. Ez az angyal élénken és elég részletesen szólt Zakariáshoz, kijelentette neki, hogy Isten küldte őt oda, és a Szentírásból idézett a papnak. Gábriel bejelentette Zakariásnak, hogy ő és Erzsébet idős korukban végre szülők lesznek, és hogy fiuk az Úr megjövendölt előfutára lesz, ahogyan azt Malakiás megjövendölte.
Hadd emeljem ki ismét azt a tényt, hogy Zakariás nem volt szkeptikus, hogy hitt az angyalokban; tudta, hogy először lángoló kardokkal jelentek meg, hogy távol tartsák Ádámot és Évát a kerttől és az élet fájától; tudta, hogy angyalok jelentek meg Ábrahámnak és Lótnak, Jákobnak és Józsuénak. Tudta, hogy ott voltak a Sínai-hegyen, amikor Isten Mózesnek átadta a törvényt. Tudta, hogy egyikük lesújtott Egyiptom földjére, amikor a fáraó nem engedte el Isten népét. Tudta, hogy egy másik elpusztította az egész asszír hadsereget. Tudta, hogy kerubok voltak a templomban, amikor Ézsaiás látta az Urat, amint egy trónon ült, palástja betöltötte az épületet. Zakariás hitt az angyalokban, és azonnal tudta, amint meglátta ezt a dicsőséges lényt a templomban, hogy ez valóban egy Istentől küldött angyal. Nem kérdezte: "Ki vagy te, és mit keresel itt?". Ez egy arkangyal volt, és Zakariás tudta ezt. Nagyon félt. Ez egyáltalán nem olyan volt, mint az a kellemes félelem, amit akkor érzel, amikor a gyerekeiddel együtt nézed a Scooby Dooby rajzfilmet. Ez a félelem olyan volt, mint az az élmény, amikor egy éjszaka az ágyban fekszel egy üres házban, és lépéseket hallasz a lépcsőn. Ez a félelem olyan volt, mint amikor zuhanyzás után a fürdőszobában szárítkozol, miközben a gyerekek iskolában vannak, a férjed pedig dolgozik, és észreveszed, hogy valaki lenyomja a kilincset az ajtón. Ez a félelem borzalmas, és így volt ez Zakariás esetében is: "megrettent, és félelem szállta meg" (12. v.). Aztán amikor meghallja Gábriel üzenetét, amely megnyugtatja félelmét, és nagy örömhírt hoz neki, azt várnánk, hogy azt olvassuk, hogy csodálkozva és dicsőítve Istent esik térdre az angyal előtt, és el van ájulva attól a megtiszteltetéstől, amellyel Isten megajándékozta, hogy Gábrielt küldte hozzá ezzel a nagyszerű hírrel. Azt várnánk, hogy ez az öregember még ugrálni is fog örömében, amikor meghallja, hogy mit üzen neki Isten.
Zakariás egyiket sem tette meg. Nem arról volt szó, hogy azt gondolta, hogy ez valami téveszme vagy tréfa. Nem kellett megcsípnie magát ahhoz, hogy tudja, hogy ez a valóság. Tudta, hogy ez nem egy fehér jelmezbe öltözött sarlatán, aki megpróbálja becsapni őt; a templomban történt ez a találkozás. Ez valóban az Úr angyala volt. Zakariás számára nem volt kétséges, hogy ez a helyzet. Látott már jelmezes embereket, és egész életében vallásos emberek vették körül. Ez nem egyszerű halandó ember volt, hanem Gábriel, akit Isten küldött hozzá, ugyanaz az Úr, aki hasonló hírrel küldött angyalokat az őseihez. Zakariás egy pillanatig sem gondolta, hogy ez a mennyből jött angyal hamisítvány. Meghallgatta, amint az arkangyal elmondta neki a világegyetem trónjáról származó üzenetet, majd hihetetlen módon lehetetlennek minősítette az angyal üzenetét.
Isten aznap utasításokat adott ennek az angyalnak, és Gábriel azonnal engedelmeskedett neki. Ez az az Isten, aki szól, és megtörténik. Csillagok millióinak parancsolja, hogy csoportosuljanak össze a Tejútrendszerben, és a csillagok engedelmeskednek neki. Megparancsolja a bolygóknak, hogy különböző pályákon keringjenek a Napunk körül, és azok felsorakoznak és teljesítik az ő akaratát. Megparancsolta, hogy két hidrogénmolekula egyesüljön egy oxigénmolekulával, és azonnal víz keletkezik. Isten parancsol, és a világegyetem engedelmeskedik, de amikor az emberekhez szól, azok ellenszegülnek neki.
Miért nem hiszi el Zakariás az Úr üzenetét? Ugyanazért, amiért néhányan közületek is hitetlenkednek. Úgy ítélte meg, hogy lehetetlen elhinni azt. Zakariás válasza az volt, hogy tulajdonképpen azt mondta Gábrielnek. "Hadd magyarázzak el neked valamit, amit te és a te Urad bizonyára figyelmen kívül hagytatok: azt a tényt, hogy "én öreg ember vagyok, és a feleségem is igen idős"" (18. v.). Elmondja Istennek, hogy milyen idős; elmondja Istennek, hogy amikor az emberek elérnek egy bizonyos kort, nem lehet gyermekük. Istennek szüksége volt erre az információra Zakariástól? Zakariás vallásos elméje át volt itatva Isten évszázadokkal korábbi nagy tetteivel, olyan eseményekkel, mint hogy Sára, Ráhel és Anna idős korukban szültek gyermeket, de Zakariás nem sajátította el azokat az igazságokat, amelyek Isten neki és Erzsébetnek tett ígéretét alátámasztották volna. Azt gondolta, hogy a terhesség egyszerűen lehetetlen a szeretett idős felesége számára, aki "igen idős", de Istennél minden lehetséges, és Isten nagyon világosan szólt Zakariáshoz: "Feleséged, Erzsébet fiút szül neked". Zakariás mégis volt annyira pofátlan, hogy azt válaszolja erre Sára, Ráhel és Anna Istenének: "Én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős" (13. v.). Ez a válasz bűnös hitetlenség volt. Zakariás bűne abban rejlett, hogy nagyon jól ismerte Isten hatalmát és kegyelmét népének történelméből; túlságosan is jól ismerte az Úr ilyen hatalmas tetteinek számos példáját Isten Igéjéből. Zakariás még azt is tudta, hogy Gábriel arkangyal volt az, aki megjelent neki a templomban, és a világegyetem Teremtőjétől hozott neki üzenetet, de mindezek ellenére Zakariás hitetlenül fogadta az Úr üzenetét. Az isteni kijelentés és személyes ismeret mindezen bátorításai ellenére az ő válasza a kétely volt. "Valóban nem tudom" - motyogta. "Egyáltalán nem lehetek ebben biztos."
Isten erre nem azt válaszolta: "Sajnálom Zakariás. Nem kellett volna elvárnom, hogy örömmel elhiggyed az üzenetemet amit közölt veled az én hatalmas angyalom. Teljesen az én hibám ..." Ha ez lett volna Isten válasza, akkor ezt olvashattuk volna: "És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ugyanazt mondták: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt...". Ez kellett Zakariásnak ahhoz, hogy elhiggye Isten szavát? Egy másik angyal? Száz angyal? És te mit követelsz, mielőtt kereszténnyé válsz? Egy ötödik evangéliumot? Még nem olvastad el azt a négyet, ami nekünk van. Azt követeled, hogy valaki támadjon fel a halálból? Négy már feltámadt a halálból. Egy hangot akarsz a mennyből? Szólt egy hang a mennyből, és Isten azt mondta: "Hallgassátok az én Fiamat".
Zakariás egy hatalmas kinyilatkoztatást kapott az égből és egy angyal természetfeletti látványát, mégis mindezek ellenére arra a következtetésre jutott, hogy nem biztos benne, hogy az üzenet igaz-e vagy sem. Ekkor Isten szent rosszallását (nemtetszését) fejezte ki a pappal szemben, nem is akármilyen szavakkal. Az arkangyal - aki közvetlen kapcsolatban állt az Istennel, akiben élt, mozgott és volt - Isten utasítására emlékeztette az öreg papot, hogy ki is volt ez a valójában előtte álló, az, akit Isten küldött oda, hogy beszéljen hozzá. Valójában azt mondta Zakariásnak: "Én Gábriel vagyok. Én Isten jelenlétének fényes valóságában élek, míg te nem". Zakariás nem ott élt. Ő is - mint mindannyian - e világ árnyékvilágában töltötte éveit, olyan emberek között, akik olyan könnyen hazudnak egymásnak, mint amilyen könnyen isszák a vizet. Olyan emberek között élünk, akik hisznek a világűrből érkező idegenekben, a kristályok erejében, a mormonizmusban, a szientológiában, a reinkarnációban, a horoszkópokban, a médiumokban és a legkülönlegesebb babonákban. Vannak intelligens és tehetős emberek, akik vénasszonyos meséket követve élik mindennapi életüket. Azt hiszik, hogy az evolúció elmélete megmagyarázza Jézus Krisztust. Hiszik, hogy egy kormány képes megváltani és megújítani az embereket. Olyan emberek, akikkel naponta érintkezünk, akik nem tűrik a keresztény vitát az irodában, akik mégis bármiben hisznek! Egy irreális, látszatvilágban élnek.
Gábriel azonban Isten jelenlétének fényében élte áldott életét. Ismerte az igazságot, és gyűlölte a csalást, és Isten küldetésre küldte őt. Gábriel egyetlen szótagot sem fűzött hozzá a neki adott szavakhoz; egyáltalán nem torzította el az üzenetet: "Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt" (19. v.). Pontosan ezt tette; Zakariás megkapta ezt az isteni evangéliumot, és mégis azt válaszolta: "Hogyan lehetek ebben biztos? Ilyet Isten nem tehet". Az Úr tehát akkor és ott megítélte őt, és azonnal közölte Gábriellel ezt az ítéletet, hogy mondja meg a hitetlen papnak: "íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében" (20. v.). Azt a hangot, amely bűnös módon szólt Isten házában, Isten elhallgattatta; Zakariás nem szólhatott többé egy szót sem, amíg alá nem vetette magát Isten hatalmának. Isten tulajdonképpen ezt mondta: "Azt mered gondolni, hogy nem tudom megtenni veled és Erzsébettel azt, amit Sárával, Ráchellel és Annával tettem? Megmutatom neked, hogy milyen Isten vagyok...", és elvette Zakariástól a beszéd erejét. Isten értékes dolgokat vehet el tőlünk. Az ítélet csodája történt Zakariáson. Istenhez intézett utolsó szavai így hangzottak: "Hogyan lehetek ebben biztos?" (,,Miből tudom meg ezt?") és Isten kimutatta rosszallását, kifejezte nemtetszését.

2.A kételkedő Zakariás hitetlen szavaival vétkezett Isten ellen.

Egy fiatalember egyszer egy keresztényekből álló csoportot hallgatott, akik arról vitatkoztak, hogy a hitetlenség bűn-e. Eléggé felizgatta magát, majd kirobbant és azt mondta nekik: "Ti evangéliumi keresztények vagytok?". Ők kissé sértődötten vették tudomásul, hogy megkérdezte őket, és hevesen bólogattak. Erre idézte nekik Jézus szavait a János evangéliuma 16-dik fejezetéből arról, hogy miért kell a mi Megváltónknak a Szentlelket elküldenie a bűnösök szívébe. Azért, hogy meggyőzze őket a bűnről, "mert nem hisznek énbennem" (Jn 16,9). Ez a legfőbb bűn, amelyről Krisztus Lelke meggyőzi őket. Nem a szerencsejáték bűnéről. Nem a házasságtörés, vagy az erőszak, vagy a tolvajlás, vagy a lopás bűnéről. Hanem arról a bűnről, hogy nem hajlandóak Jézus Krisztushoz jönni az üdvösségért. Miért van ez így? Nem azért, mert a többi bűn nem súlyos bűn. Nem azért, mert nem kell őket megbánni és megöldökölni; nem azért, mert nem okoznak nagy károkat az elkövetőnek és egész családjának. Hanem csak arról van szó, hogy a Krisztusba vetett hit, az egyetlen dolog, amit Isten megkövetel az üdvösséghez. Ezzel pedig Isten arra is tanít bennünket, hogy a hitetlenség a főbűn, a gyökérbűn, az anyabűn. Az a bűn, amely a legügyesebben nem is bűnnek álcázza magát, hanem "kutató szellemnek", "nyitottságnak", "Isten keresésének", "intellektuális kifinomultságnak". A hitetlen nagyon leereszkedően beszélhet arról, hogy csodálja a hitünket, sőt azt mondja, hogy ő is szeretné ha olyan hite lenne mint nekünk, de sajnos, azt mondja, nem lehet neki ilyen hite; "bárcsak hinni tudnék" - sóhajtja, és csak amikor Isten Lelke rászáll, akkor derül ki, hogy ezek a szánalmas szavak a legvakmerőbbek, leghatározottabbak és legátkozottabbak minden bűnös szó közül.
Hadd használjam ezt az illusztrációt: itt van egy feleség, aki nagyon szereti a férjét. Gondoskodik róla, minden kívánságát kielégíti; a papucsát a tűzhely mellett melegíti, amikor hazaér; elkészíti a kedvenc ételeit; a ruhái mindig tiszták és vasaltak; úgy neveli a gyerekeket, ahogyan a férje szeretné; megnézi a tévében azokat a műsorokat, amelyeket a férfi szeret nézni - ráhagyja a férjére a távirányító kezelését; őszintén szórakoztatónak és sziporkázó társaságnak tartja; megtanult érdeklődni azok iránt a dolgok iránt, amelyeket a férje szeret; örömmel elégíti ki minden igényét, és soha nem panaszkodik vagy nyafog, ha a férfi bármit is tesz. Őszintén szereti őt; kiváltságnak érzi, hogy a felesége lehet. Emellett bölcs is; teret ad neki. A legkedvesebb, de egyben lelki is; minden nap imádkozik érte. Aztán egy nap a férfi hazajön, és hosszú hallgatás után bejelenti, hogy szerinte a felesége nem szereti őt. A nő teljesen megdöbben; minden ereje elhagyja, és kénytelen leülni, döbbenten és rémülten. Hosszú évek óta szembesül a férfi a felesége páratlan szerelmének minden bizonyítékával, és mégis szembe mer nézni vele, és azt meri mondani neki: "Nem hiszem, hogy szeretsz engem". Hát nem ez a leggonoszabb dolog, amit egy odaadó feleségnek mondhat? Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez kimondhatatlanul gonosz dolog. Micsoda vakság! Micsoda hálátlanság! Micsoda szeretet a rossz iránt a jó helyett. Ő nagyon szerette őt; évről évre ott vannak mindezek a bizonyítékok mélységes odaadásáról. Mi indokolhatja, hogy azt mondja neki, nem hiszi el, hogy szereti őt? Nincs neki semmi oka. A szerelmébe vetett hitetlensége bűn. A szavai valójában más dolgokat takarnak el a szívében, amelyeket nem mondott ki neki. Az emberek inkább a sötétséget szeretik, mint a világosságot, mondja Jézus. Micsoda barométere a szívünk állapotának!
Így van ez minden ember Istenbe vetett hitetlenségével is. Ő elküldte Fiát, Jézust a világba. Krisztus teljesen szenzációs mint tanító, mint aki csodákra képes, és az életének átlátható tisztességében is. Hirdeti a hegyi beszédet; elmondja a tékozló fiú példázatát; leül a tanítványaival a felső szobában, és rendkívüli beszédet tart, amelyet a világ egyetemein ma is tanulmányoznak a tudósok. Szavai rendkívüli hatást gyakoroltak a hallgatóságra. Soha nem hallottak még senkit úgy beszélni, mint ő. Ezrével ültek le, hogy hallgassák őt. Az élete teljesen feddhetetlen volt; a nők biztonságban voltak a társaságában; a gyerekek szerették; vonzotta a férfiakat. A rosszat, amit kapott, soha nem rosszal, hanem jóval győzte le. Amikor szögeket vertek a kezébe és a lábába, imádkozott értük: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek". Teljesen álnokság nélkül volt. A legkülönlegesebb jeleket tette; meggyógyított minden egyes betegséget minden egyes emberen, aki hozzá fordult; vakságot születéstől fogva; a rák előrehaladott formáit; teljes bénulást, elszáradt kart, bármilyen betegséget. Még három embert is feltámasztott a halálból. Amikor beszélt, a viharos szelek és hullámok engedelmeskedtek neki. Képes volt a vízen járni. Megdöbbentő állításokat tett, hogy ő a világ bírája - a ti bírátok -, és hogy ő a kezdete, a világ kezdete előttre nyúlik vissza, az örökkévalóságba. Azt állította, hogy ő az egyetlen út Istenhez, és azt is, hogy teljesen egyenlő Istennel. Képzeljétek el, egy szinten áll Istennel: "Én és az én Atyám egy vagyunk". Azok, akik a legjobban ismerték őt, azt mondták, hogy ő "az Atya dicsőségének kisugárzása és lényének képmása". Egyikük leborult előtte, és azt mondta: "Az én Uram és én Istenem", míg egy másik azt mondta: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia". Az egyik, aki mellette halt meg, azért imádkozott, hogy emlékezzen meg róla, amikor eljön az ő országában. Lenyűgözte őket a názáreti Jézus (el voltak ájulva a názáreti Jézustól). Ránéztek és hallgatták őt. Csak egyetlen őszinte és elfogulatlan következtetésre tudtak jutni, hogy ő a testet öltött Isten. Az életüket azzal töltötték, hogy imádták és szolgálták őt.
Nincs mentséged arra, hogy azt mondd: "Az esküdtszék még nem döntött Jézusról"! Mit akarsz még? Egy másik Jézust? Egy másik Újszövetséget? Mit szeretnél még az Úrtól? Miben van hiányossága? Milyen inspirálóbb tanítóra vágyhatnál még? Harmadnap feltámadt a halálból, és átalakította az őt követő, félelemmel teli tanítványok életét. Letették az életüket, bizonyságot téve arról, hogy ő Isten és Úr. Nem hinni ebben a Jézusban bűn, mert Jézus Krisztus élete, cselekedetei és tanítása egyetlen erkölcsi követelményt támaszt, egyetlen választ követel, mégpedig azt, hogy elismerjük, hogy ő a megtestesült Isten. Az egyetlen igaz és élő Isten meglátogatott minket Fiában. A hitetlenség tehát bűn.
Azt mondtam, hogy ez minden bűnök anyja. Ez volt az, ami miatt Ádám és Éva szembeszegült Istennel az Édenben. Ez keményítette meg a fáraó szívét, amikor megtapasztalta az Egyiptomban végrehajtott hatalmas ítéletet. Ez volt felelős a názáreti Jézus meggyilkolásáért. A hitetlenség az oka annak, hogy sokan öngyilkosok lettek. Bűncselekmények ezrei kísérik a hitetlenség bűnét. Ez bűn önmagában, és ez az oka más bűnöknek. Ez a magja minden bűncselekménynek. Ez az a bűn, amiért Isten elküldte Fiát, hogy meghaljon a Golgotán.
Miért nem hajlandók az emberek Krisztushoz jönni? A hitetlenség miatt. Miért hagyják figyelmen kívül a Bibliát? A hitetlenség miatt. Miért állnak távol a gyülekezettől? A hitetlenség miatt. Ez az az atombunker, ahová a bűnös elbújik, hogy semmilyen mennyei kard ne tudja átdöfni a szívét. Ez az az oltás, amely megakadályozza, hogy a bűnös üdvözítő hitet kapjon. Egy adag hitetlenség, és már nem fél a pokoltól, és nem reméli a mennyet. A hitetlenség miatt nem jelent neki semmit, hogy a Hegyi Beszéd prédikátora meghalt a kereszten. Zakariás bűne a hitetlenség volt, és Isten ítélete kiáradt mint mindig. A bűn meg lett ítélve.

3.A kételkedő Zakariás hitetlensége egy átmeneti hullámvölgy (megingás), egy ideiglenes megbotlás (kudarc) volt. Egy átmeneti hitetlenség volt.

Zakariás bűne a hitetlenség volt, de Zakariás nem volt hitetlen. Noé egyszer részeg volt, de nem volt részeges. Ábrahám azt hazudta, hogy a felesége a nővére, de Ábrahám nem volt mindig hazug. Mózes elvesztette a türelmét, és megölt egy embert, de nem volt erőszakos, gyilkos lélektől megszállott ember. Dávid bűne a házasságtörés volt, de Dávid nem volt örökös házasságtörő. Dávid bűne félelmetes volt, és csalást, gyilkosságot, halált és szégyent hozott magával, de Dávid nem volt olyan ember, aki akkor feküdt le bármelyik nővel Jeruzsálemben, amikor csak jól esett neki. Péter egyszer káromkodott és átkozódott, egy éjszaka, amikor Jézust letartóztatták, egyedül állt a tűz mellett, de Péter nem volt állandó káromkodó. Nem töltötte élete hátralévő részét azzal, hogy átkozódásokkal és káromlásokkal fűszerezze a beszédét. Ez egy félő és nyomás alatt lévő ember átmeneti megbotlása, megingása volt.
Mindig emlékezzünk arra, hogy különbséget kell tennünk az átmeneti botlások és az életmód között, de ügyeljünk arra, hogy soha ne éljünk vissza ezzel a különbséggel. A hitetlen a hitetlenség tényleges rabszolgája. A hitetlenség azt mondja neki: "Nem bízhatsz Jézusban; nem hihetsz a Bibliában; nem kell hinned az Úr Jézus Krisztusban ahhoz, hogy üdvözülj; ha megmenekülsz, akkor az Isten csodálatos kegyelméből történik, de nem a hit által." A bűn hangja állandóan azt mondja neki: "Hit nélkül igenis lehet Istennek tetszeni", és minden bűnös azt teszi, amit a bűn ura mond neki, mert az egész világ a bűn foglya. Ez az oka annak, hogy az emberek nem jönnek az Úrhoz, hogy életük legyen. Továbbra is a saját urukat szolgálják, mert ezt mondja nekik a "bűn ura".
A keresztény egészen más. Keresztelő János átmenetileg bizonytalan volt abban, hogy Jézus-e a Messiás, mert nem zúdult tüzes ítélet a népre. János a börtönéből elküldött két tanítványt, hogy kérdezzék meg Jézust, keressenek-e mást. Ez egy átmeneti kétely volt. Péternek azt mondja Isten, hogy keljen fel, ölje meg és egye meg az összes állatot az égből leeresztett nagy lepedőben, de Péter azt mondja: "Semmiképpen sem, Uram!". (Cselekedetek 10:14) - ez az engedetlenség egy átmeneti megingás volt. A korinthusi gyülekezet egyik tagja hírhedt bűnbe esett, de csak egy időre; véget vetett a kapcsolatnak, megbánta és visszatért. Zakariás, az igaz pap nem volt krónikus hitetlenségben szenvedő, de a kételkedés cselekedete elég súlyos volt ahhoz, hogy azonnali fenyítő ítéletet vonjon maga után. A beszéd erejét elvették tőle, és csak jelek által tudott beszélni, és az emberek tudták, hogy találkozott Istennel a templomban, és azt mondták egymásnak: "Zakariás látomást látott". De a két hét lejártával Zakariás hazament a hegyvidékre, és lefeküdt a feleségével, és hamarosan ez az öregasszony valóban gyermeket várt. Hamarosan ők lettek a kis János izgatott szülei.
A hitgyógyítók gyógyultnak nyilvánítják a férfiakat, nőket és gyermekeket, de amikor a tünetek visszatérnek, azzal fedezik hazugságukat, hogy azt mondják: "Nem hittél eléggé. 'Legyen nektek a ti hitetek szerint'. Ha mélyebben, jobban, erősebben hittél volna, akkor meggyógyultál volna. A feleséged ma már terhes lenne; meddőségének vége lenne". Zakariás mégsem hitt, és Erzsébet mégis terhes volt. Az ember hitetlensége nem tudta megakadályozni Istent abban, hogy véghezvigye a szándékát. Isten nagyon irgalmas volt; Isten megtartotta szavát a bűnösnek, aki kételkedett benne, és hát nem örülünk ennek? Hát nem volt idő, amikor annyira gyanakodtunk a Bibliára és a keresztény hitre? Nem azt mondtuk-e: "Hogyan lehetek ebben biztos?"? Isten ránk nézett, és láthatta, hogy nem hiszünk a szavainak, és Isten mégis kegyes volt hozzánk. Nehéz időket hozott az életünkbe. Nélküle nem lehetett élni; kegyelemmel jött hozzánk, és a Szentlélek elítélt minket a hitetlenség bűnéért, és elültette életét a szívünkbe. Megadta nekünk szívünk vágyát, annak ellenére, hogy annyira gyanakvóak voltunk vele szemben.
Hadd fejezzem be azzal, hogy azokhoz szólok, akik még nem hívők. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy van-e köztetek olyan, aki Zakariáshoz hasonlóan elhatározta, hogy addig nem válhat hívővé, amíg nem kap valami pluszt Krisztustól, valami pluszt, amelyről biztos, hogy hitet fog teremteni. Persze lehet, hogy nem fektetitek le, hogy ennek egy látomásnak vagy egy éjszakai hangnak kell lennie, de mégis valami többre vártok, mint az evangélium parancsai és ígéretei; valami különlegesre tettétek a lelketeket. Ragaszkodsz a bizsergető faktorhoz, ahhoz, hogy a szőr a nyakadon égnek álljon, valami ujjongó örömérzéshez, valami könnycsepphez az ige alatt, Isten jelenlétének valami elsöprő érzéséhez. Azt mondod, hogy ha csak ez történne, akkor megvallhatnád Krisztust Megváltódnak. De mi van a szövegünkben? Zakariás valóban látta Gábriel arkangyalt, és személyes üzenetet hallott Istentől; ez csak neki szólt a mennyből, de ez nem eredményezte a hit bizonyosságát a szívében.
Rendelkeztek a Szentírással. Nálatok van Isten teljes igéje. Ez lélek és élet. Minden héten a Szentlélek erejével hirdetik nektek. Nem gonosz dolog, ha feltételeket szabsz Istennek, és azt mondod, hogy többet akarsz? Nem vagy abban a helyzetben, hogy feltételeket szabj, amikor az Úrhoz jössz. Bűneid minden ilyen követelést elvesztettek. Jézus azt mondta: "Kutassátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök élet; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam". Az Úr azt mondhatta volna Zakariásnak: "Ha valóban elhitted, amit Mózes írt Sáráról és Ráhelről, akkor hinni fogsz nekem, amikor azt mondtam, hogy ti lesztek annak a hírnöknek a szülei, akit a Messiás előtt küldök". Más szóval az Úr azt mondta volna: "Amit a Szentírás mond rólam, Mózes legkorábbi írásaitól kezdve egészen a zárószaváiig, az minden garancia, amire szükséged van ahhoz, hogy higgy bennem. Nem kell várnod, és azt kérdezned: "Hogyan lehetek biztos ebben a Bibliában?". Én azt mondom neked, hogy ígéretei elegendőek."
Sóhajtozol, hogy valami látványos kinyilatkoztatást kapj Istentől, mielőtt Krisztushoz térnél? Figyelmen kívül hagyod "Mózes és a próféták" üzenetét, amely a Bibliában van? Látod, hogy az ilyen várakozás megbocsáthatatlan? Ne hidd, hogy a te hozzáállásod az Isten előtti alázatos alávetettséget jelenti. A vonakodásod valójában egy büszke és arrogáns követelés Istennel szemben, amely megmondja neki, hogyan kellene cselekednie, ha meg akarja nyerni a támogatásodat az ügyéhez. Valójában a pokolban lévő gazdag emberrel együtt azt mondod: "Istenem, nekem jobb tervem van az üdvösségre, mint a te szokásos módszereid. Van egy különleges módszerem, amivel hívhatsz engem, és én erre a különleges kinyilatkoztatásra várok. Küldj vissza valakit a halálból". Valaki visszatért a halálból. Az igazság az, hogy Isten saját Fiát a próféták és az apostolok üzenete által világosan és egyszerűen bemutatta nektek. Az evangélium menyegzői lakomája elterjedt, és Isten meghív téged az örök életre. Csak annyit kell tenned, hogy eljössz. Beteg vagy; "Gyere hozzám" - mondja az orvos. Nem indul az autód; "Gyere hozzám." - mondja a szerelő. Nincs áram a házban; "Gyere hozzám", mondja a villanyszerelő. Csőtörésed van; "Gyere hozzám", mondja a vízvezeték-szerelő. Így van! Jól csináltad! De a bűnös lelkük miatt az emberek mindenféle rossz döntést hoznak. Szörnyű döntéseket. Nem hajlandóak Krisztushoz jönni, hogy életük legyen!
Jézus Krisztus hív téged? Látod-e magadat, nem különleges bűnösnek, hanem rászoruló, elveszett, pokolra érdemes bűnösnek? Akkor gyere hozzá bűnbánattal és hittel. Tekints úgy Krisztusra, mint a bűnösök csodálatos módon alkalmas barátjára. Lásd, hogy tökéletes, igaz élete teljes mértékben kielégíti az isteni törvény követelményeit. Nézd meg, hogy az ő helyettesítő halála hogyan elégíti ki teljes mértékben az isteni igazságosságot a bűneidért. Ne tegyétek bonyolulttá azt, amit Isten csodálatosan egyszerűvé tett; csak gyertek. Jöjj Krisztushoz Isten kegyelmes utasítása miatt: "Ez az ő parancsa: higgyünk az ő Fiának, Jézus Krisztusnak nevében" (1Jn 3:23). Jöjj Krisztushoz Isten kegyelmes ígérete miatt: "Aki hisz őbenne, el nem vész, hanem örök élete lesz" (János 3:16). Tedd félre a mai napon azokat az okokat, amelyek meggátolnak téged. Jöjjetek Krisztushoz, hogy életetek legyen. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Amikor Isten lelki ébredést ad
  2023-03-02 20:09:28, csütörtök
 
  Amikor Isten lelki ébredést ad

Textus: Lk 1,5-17

Imádkoztál már valamiért újra és újra, évről évre, de Isten nem válaszolt? Remélem, hogy igennel tudsz válaszolni, mert ha nemmel válaszolsz, az csak azt mutatja, hogy nem vagy imádkozó ember. Ha imádkozol, akkor imádkoztál már olyan dolgokért, amelyekre Isten még nem válaszolt.
Az egyik megválaszolatlan imádság, amelyért minden elkötelezett kereszténynek imádkoznia kellene, az az, hogy Isten adjon lelki ébredést országunkban. Ez az imádság egyelőre megválaszolatlan, mert semmi, amit ma lelki ébredésnek neveznek, még csak meg sem közelíti az igazi lelki ébredés számos példáját, amelyet Isten a múltban adott. Az igazi lelki ébredés nem arról szól, hogy a templom elé kiraknak egy hirdetőtáblát, amelyen ez a felirat van: "Lelki ébredés ezen a héten, este 7 órakor". Az igazi lelki ébredés nem egy felszínes, érzelmi reakció, amely átmeneti élményt eredményez, de nem hozza meg az igazságosság hosszú távú gyümölcsét.
Az igazi lelki ébredés az, amikor az élő Isten szuverén módon (mindentől függetlenül) és hatalommal lép be az emberi történelembe az Ő üdvösségének jó hírével. Mindig azzal kezdődik, hogy az Ő népe mélyen meggyőződik a bűnről, és őszinte bűnbánattal elfordul a bűntől. Mindig magában foglalja a bibliai igazság helyreállítását, különösen annak az igazságnak a helyreállítását, hogy a bűnösök hogyan békélnek meg a szent Istennel. Ezért magában foglalja Isten Igéje központi szerepének és tekintélyének helyreállítását is az egész élet felett. Isten jelenlétének, hatalmának, szentségének és igazságának megújult érzete aztán elkerülhetetlenül kiárad a gyülekezetből a világba, és sok valódi megtérést eredményez.
Igeszakaszunk arról szól, hogy Isten minden idők legnagyobb lelki ébredésével lépett be a történelembe, mivel ez a Megváltó e világra való eljövetelével járt együtt. Ha szeretnénk, hogy nemzetünk megkímélve legyen Isten szörnyű ítéletétől a sok bűnünk miatt, akkor nagy szükségünk van az igazi lelki ébredésre. Ezért ezek az igeversek megérdemlik a gondos figyelmünket.
Az ébredések történetének legtöbb tanulmányozója elismeri, hogy Isten szuverén (független) abban, hogy mikor és hova küld ébredést. Nem tudjuk megtervezni és megszervezni a Mindenható Isten ilyen erőteljes megmozdulását. Ahogy John Blanchard fogalmazott: "Az ember éppúgy nem tud ébredést szervezni, mint ahogy a szélnek sem tud diktálni". Ugyanakkor azonban vannak bizonyos feltételek, amelyek a legtöbb lelki ébredésnél közösek. Míg a feltételek teljesülése nem garantálja az ébredést, a feltételek nem teljesülése bizonyosan akadályozza az ébredést. A mi szövegünk sem kivétel ez alól. Azt mutatja nekünk, hogy:
Miközben Isten szuverén módon (jótetszéséből, teljesen függetlenül mindentől) adja az ébredést, nekünk fel kell készülnünk arra, hogy befogadjuk az Ő szuverén kegyelmét.

I.Isten szuverén módon hozza el (adja) az ébredést.

Zakariás és felesége, Erzsébet hűséges, hívő zsidók voltak, mindketten Lévi törzséből származtak. Lukács úgy állítja fel a helyszínt annak ami következik, hogy tájékoztat bennünket arról, hogy nem volt gyermekük, és hogy mindketten előrehaladott korúak voltak (1:7). Papként Zakariás a három nagy ünnepet leszámítva évente két egyhetes időszakot szolgált a templomban. A papok nagy száma miatt, amelyet 18 000-re becsültek, sorsolásos rendszerrel határozták meg, hogy mely papok füstölögtetthettek füstölőszert a szentélyben lévő oltáron. Ez egy életre szóló kiváltság volt, és így ez lehetett Zakariás papi szolgálatának csúcspontja.
A jóillatú áldozat Isten népének imádságait ábrázolta, amelyek kellemes illatként emelkedtek fel hozzá. Míg a pap a szentélyben jóillatú aldozatot mutatott be, addig kívül az udvarban az Istent tisztelők imádkoztak. A leggyakoribb imádság az volt, hogy Isten a Messiás által üdvösséggel látogassa meg népét. Miközben Zakariás a füstölőszert füstölögtette, hirtelen egy angyal jelent meg neki, és bejelentette, hogy imádságai meghallgatásra találtak. Neki és feleségének fia születik, és nem egy közönséges fiú lesz, hanem éppen az, akit Malakiás megjövendölt, az előfutár, aki előkészíti az utat az Úrnak. Walter Liefeld megállapítja: "Isten a zsidó szertartások ősi rutinjába lép be döntő üdvözítő tettének szavával".
Viták folynak arról, hogy Zakariás a papi szolgálatának e szent pillanatában egy fiúért imádkozott volna. Valószínűleg mindenki mással együtt imádkozott Izrael szabadulásáért, de Isten az Ő kegyelmében meghallgatta a Messiás eljöveteléért mondott imádságát, és egyúttal meghallgatta a sokéves, fiúért mondott imádságait is. Az angyal hirtelen megjelenése azzal a nagyszerű hírrel,hogy Isten megáldja fiúgyermekkel Zakariást és Erzsébetet és hogy a Messiás hamarosan megérkezik mindez arra a fontos igazságra tanít bennünket, hogy ...

A.Isten szuverén módon (jótetszéséből, mindentől függetlenül) kezdeményezi az ébredést.

Már 400 év telt el azóta, hogy Isten népe hallotta Isten szavát. Ahogyan a Sámuel szolgálata előtti időkben, "az Úr szava ritkaság volt azokban a napokban, a látomások ritkák voltak" (1Sám 3:1). Mindeközben Isten népe közül egy hűséges maradék imádkozott azért, hogy beteljesítse régóta fennálló ígéretét, miszerint megváltást küld számukra a Messiás által. Aztán hirtelen, minden előzetes értesítés nélkül Isten belépett a történelembe, és Keresztelő János születésével bejelentette, hogy mit fog tenni.
Bár Lukács nem magyarázza meg a héber nevek jelentését a pogány olvasóinak, mégis arra gondolok, hogy mindegyiknek isteni jelentése van. A János azt jelenti, hogy "Isten kegyelmes volt", és ez minden bizonnyal találó volt. Liefeld azt állítja: "Az, hogy a gyermeket már a születése előtt elnevezték, hangsúlyozza Isten szuverenitását, hogy őt választotta ki szolgájának" . A 15. verset kommentálva Howard Marshall megállapítja: "A nyelvezet kifejezi egy személy Isten általi kiválasztását és gondozását már születésétől fogva, de itt az 1:41-44 versekkel összefüggésben János születése előtti megszentelése is benne van; már születése előtt Isten keze rajta volt, hogy felkészítse őt a munkájára. Így a lehető legerősebben hangsúlyozódik János isteni kiválasztottsága döntő fontosságú feladatára" (58. o.).
A Zakariás név azt jelenti: "Isten emlékszik", és azt mutatja, hogy bármennyire is hosszúnak tűnik számunkra, Isten nem felejtette el szövetségi ígéreteit. Az Erzsébet név jelentése nem ilyen biztos, de valószínűleg azt jelenti: "Az én Istenem eskü", ami arra utal, hogy Isten abszolút hűséges az Ő esküvel tett ígéreteihez. Ez a három név, János, Zakariás és Erzsébet együttesen rámutat Isten szuverén kegyelmére az Ő választott népe iránt. Az üdvösség kérdésében Isten szuverén módon és hűségesen, a maga idejében, kegyelmi szövetségének megfelelően kezdeményez.

B.Isten gyakran megvárja a sötét és reménytelen időket, mielőtt ébredést ad (küld).

"Heródes napjaiban" érkezett Zakariáshoz a reménységnek ez az igéje. Heródes egy erkölcstelen, erőszakos, edomita származású király volt, aki vallásában zsidónak vallotta magát, de csak nevében volt az. Kr. e. 37-4 között uralkodott Júdea királyaként. A hatalmat úgy tartotta meg, hogy az évek során számos családtagját meggyilkolta, köztük egy fiát is, mindössze öt nappal saját halála előtt. Ő volt az a zsarnok, aki lemészároltatta a betlehemi csecsemőket, hogy megölje a zsidók újszülött királyát. Ennek a gonosz uralomnak a vége felé volt az, amikor az Úr belépett a történelembe a Zakariásnak szóló kegyelmes üzenetével.
Heródes uralkodása a Malakiás korától számított 400 csendes év után következett, amikor Izráelt különböző idegen hatalmak elnyomták. Izraelben még a vallás is korrupt volt. A főpapok és a Szanhedrin tagjai versengtek a hatalomért és a tekintélyért. Jókora haszonra tettek szert a templom területén feláldozandó állatok eladásából. Lelkileg és erkölcsileg is sivár volt a helyzet. A neve ellenére - "Isten emlékezik" - lehet, hogy Zakariás fejében gyakran megfordult az a gondolat, hogy Isten elfelejtette az Ő népét.
De gyakran éppen az ilyen sivár időkben lép be Isten a történelembe igazi ébredéssel. Az Ő ereje a mi gyengeségünkben tökéletesen megmutatkozik. Személyesen és nemzeti szinten is Isten azoknak mutatja meg szabadítását, akik önmagukban tehetetlenek, akiknek nincs más reményük, csak maga Isten. Nem véletlen, hogy amikor Isten Sámuelt prófétaként akarta támasztani Izrael számára,akkor egy istenfélő asszonyt, Annát meddővé tette. Így van ez itt is, amikor a Messiás előtti előfutárát akarta elküldeni, Erzsébettől visszatartotta a gyermeket, és megvárta, amíg túl idős lesz ahhoz, hogy gyermeket szüljön. Akkor félreérthetetlenül az Ő mindenható kezéből származott az ebből eredő áldás.
Ha napjainkban a dolgok lelkileg sötétnek tűnnek, és ez bizony így van, bátorítást kell kapnunk arra, hogy imádkozzunk az igazi ébredésért. Ahogy Ézsaiás emlékeztet bennünket: " Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson" (Ézs 59:1). Ami országosan érvényes az ébredés, megújulás iránti igényünkre, az személyesen rád is vonatkozik. Ha helyzeted lelkileg reménytelennek tűnik, ha bűneid elárasztottak, kiálts Istenhez, hogy mentsen meg. Lukács evangéliumának témája, hogy az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett (19:10). Ha elveszettnek és kétségbeesettnek érzed magad, akkor jelölt vagy az Ő kegyelmes megváltására.
Így Isten szuverén módon kezdeményezi az ébredést, és gyakran megvárja, amíg a dolgok reménytelenné válnak, hogy senki se dicsekedjék önmagában, hanem csak az Úrban.

C.Isten az Ő hűséges maradékán keresztül hozza el a megújulást.

Bár az idők lelkileg sötétek voltak, itt volt Zakariás és Erzsébet, "igazak Isten előtt" (1:6), akik hűséggel élték életüket. Amikor Lukács azt állítja, hogy "feddhetetlenül jártak az Úr minden parancsolatában és követelményében", nem azt jelenti, hogy bűntelenül tökéletesek voltak, mert ilyen nincs senki. Sokkal inkább azt jelenti, hogy következetesen az Úr félelmében jártak, és igyekeztek mindenben engedelmeskedni neki. Mária és József egy másik istenfélő házaspár volt Izraelben. Ilyen ismeretlen embereken keresztül, akik csendesen, istenfélelemben éltek, és a szokásos kötelességeiket végezték, hozta el az Úr ezt a nagy áttörést az üdvösségtörténetben.
Ha Isten megújulást hoz napjainkban, az azért lesz, mert az Ő hétköznapi emberei engedelmességben járnak előtte, az Ő országát és dicsőségét keresve. Talán azt gondolod: "Ki vagyok én? Mit tehetek? Nem vagyok különösebben tehetséges. Ismeretlen vagyok a keresztény világban". De nézd meg, mit tett Isten ezekkel az ismeretlen, de hűséges emberekkel! Lehet, hogy te nem tudsz úgy prédikálni, mint János, de János nem lett volna ott, ha nincsenek hűséges szülei. Ha napi engedelmességben jársz előtte, könyörögve, hogy árassza ki kegyelmét földünkre, akkor Ő felhasználhat téged egy nagyszerű keresztény vezető édesanyjaként vagy édesapjaként, aki visszavezeti országunkat Istenhez. Ez elvezet a második ponthoz. Míg az ébredés Isten szuverenitásának kérdése...

II.Fel kell készülnünk arra, hogy befogadjuk az Ő szuverén kegyelmét.

Mint mondtam, nem tudunk igazi ébredést létrehozni, megszervezni, de meghiúsíthatjuk azt. Olyan embereknek kell lennünk, mint amilyenek Zakariás és Erzsébet voltak, hogy Isten felhasználhasson minket, ha úgy dönt.

A.Igazak kell legyünk Isten előtt.

Kálvin János megjegyzi: "Az élet helyes berendezésében... az az első dolog, hogy igyekezzünk Isten előtt megpróbálni magunkat. Tudjuk pedig, hogy Ő az őszinte szívet és a tiszta lelkiismeretet kívánja meg leginkább. Az emberek nézhetik a tetteinket, de Isten először a szívünket nézi. Ez azt jelenti, hogy Krisztusban kell bíznunk minden bűnünk bocsánatáért és az Ő igazságosságában a sajátunk helyett. Bűneinket a gondolatok szintjén kell megítélnünk, mert "mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk" (Zsidók 4:13). Az egyház és a világ előtt megjátszhatjuk, de Isten előtt nem tudjuk megjátszani."
Ironikus, hogy Heródest kortársai "Nagy Heródesnek" nevezték, de itt Isten nevezi Jánost nagynak (1:15). Ennek a gonosz zsarnoknak a gonosz fia lesz az, aki megöleti Jánost. De Isten végső bíróságán egyik Heródes sem lesz nagy, de János nagyra lesz becsülve. Bármely élet igazi megbecsülése nem az, hogy mások mit gondolnak, hanem az, hogy Isten mit gondol. Óvakodnunk kell tehát attól, hogy mások elismeréséért és tapsáért éljünk. Jánoshoz és istenfélő szüleihez hasonlóan nekünk is úgy kell élnünk, hogy Isten által elismertek legyünk, hogy életünk Neki tetsző legyen.

B.Istennek kell elkülönülnünk és az Ő Lelkével kell beteljesednünk.

János, akit Isten arra használt, hogy elindítsa ezt a nagy ébredést, már az anyja méhében Istennek rendeltetett. Vita van arról, hogy názir volt-e (4Mózes 6:3), mivel nincs szó arról, hogy a haját nem vágta volna le. De nyilvánvaló, hogy Isten azt akarta, hogy János különbözzön a körülötte lévő kultúrától, még az általános vallási kultúrától is. Nem a bor irányította, hanem a Szentlélek (lásd Efézus 5:18). Az volt a feladata, hogy "Illés lelkével és erejével" (Lk 1,17) járjon az Úr előtt, hogy "Izrael fiai közül sokakat visszatérítsen az Úrhoz, az ő Istenükhöz" (1,16). Bár János nem tett fizikai csodákat, ahogy Illés tette, Isten hathatósan használta őt is, ahogy Illést, hogy sokakat visszatérítsen Istenhez. A megtérések Isten hatalmas erejének sokkal nagyobb megnyilvánulása, mint a fizikai csodák.
Bár Isten mindannyiunkat másképp ajándékozott meg, és a rajtunk keresztül végzett munkájának eredményei is eltérőek lesznek, mégis mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy Ő felhasználjon minket abban a folyamatban, hogy a bűnösöket visszatérítse magához. Ahhoz, hogy Ő ilyen módon használhasson minket, az első követelmény egy olyan élet, amely különbözik gonosz kultúránktól. Az emberek el fogják olvasni az életünket, hogy lássák, valóban mások vagyunk-e, vagy csak színjátékot adunk elő. Aztán, ahogy a Szentlélek irányítása alatt élünk, Ő arra fog használni minket, hogy tanúságot tegyünk másoknak a bennünk lévő reményről. Ahogy Péter írta: " Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet" (1Pét 3:15). Ha igaz életet élünk, Istennek elkülönítve, az Ő Lelkével betöltve, akkor Isten felhasználhat minket arra, hogy megújulást hozzon.

C. Minden ismert bűnt meg kell bánnunk. Minden ismert bűnből meg kell térnünk.

János szolgálata az lesz, hogy "Izrael fiai közül sokakat visszatérítsen az Úrhoz, az ő Istenükhöz" (1:16), és hogy "az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére" (1:17). Ez a két nagy parancsolat, hogy szeressük Istent és szeressünk másokat, és ez az otthonban kezdődik. A lelki hanyatlás idején az emberek változatlanul elhagyják ezt a két nagy parancsolatot. Önkényes engedetlenségben elfordulnak Istentől, és önző módon semmibe veszik a mások iránti szeretetet. Ezért az ébredés idején a folyamatot meg kell fordítani: Az embereknek bűnbánattal kell Isten felé fordulniuk, igyekezve engedelmeskedni szent parancsolatainak; és bűnbánattal kell fordulniuk azok felé, akiket megbántottak, kezdve a családi kapcsolatokkal, és el kell kezdeniük gyakorolni a bibliai szeretetet.
Az egyik ok, amiért olyan határozottan ellenzem a pszichológiai megközelítést, amely az utóbbi időben elárasztotta az egyházat, az az, hogy nem erre a két nagy parancsolatra összpontosít, hogy ezáltal halálos csapást mérjen az énre. Sőt, épp ellenkezőleg, a pszichológia az én megerősítésére törekszik. A "keresztény pszichológia" mozgalom egyik alapfeltevése, hogy sok, ha nem a legtöbb problémánk gyökere az alacsony önbecsülés. A tanácsadó feladata tehát az, hogy segítsen a tanácskérőnek meglátni, mennyire értékes, és megtanítsa, hogyan legyen magabiztosabb, határozottabb, hogy kellőképpen tudjon fellépni bántalmazó házastársával vagy lázadó gyermekeivel szemben.
Ez a mentalitás áthatja a keresztény világot! Olyan írások láttak napvilágot miszerint a lelkészek házasságtörésének egyik oka az alacsony önbecsülés vagy a homoszexualitás egyik oka az alacsony önbecsülés.
Ezzel szemben a Biblia egyértelműen állítja, hogy minden problémánk gyökere az önszeretet. A házasságtörő lelkipásztor nem szereti Krisztust, az Ő gyülekezetét, a saját családját vagy azt a nőt, akit megbecstelenít. Egyetlen embert szeret mindenkinél jobban - önmagát! A homoszexuális nem szereti Istent vagy a többi embert. Ő önmagát szereti, saját vágyait akarja kielégíteni. Az étkezési zavarral küzdő nő önimádó. Hiába próbál szeretetet és elfogadást találni azzal, hogy karcsú teste van. Nem arra összpontosít, hogyan tudja nap mint nap szeretni Istent és szolgálni másokat. Ő önmagát szereti, és a legtöbb "keresztény" tanácsadó azzal táplálja a lángot, hogy megtanítja neki, hogyan szeresse magát még jobban!
Az önszeretet a kapcsolati problémáink gyökere is. Miért dühösek és idegenkednek egymástól az apák és a gyerekek? Lehet, hogy az apa azért hanyagolja el a gyermekeit, mert a karrierjébe temette el magát a siker reményében. Kit is szeret? Vagy a gyerekek dacosak és tiszteletlenek a szüleikkel szemben, akiknek Isten azt mondta, hogy tiszteljék a szüleiket és engedelmeskedjenek nekik. Kit szeretnek ők? Vagy egy feleség úgy dönt, hogy az otthonteremtés nem teljesíti ki a vágyait, ezért a karrier útjára lép, elhanyagolva a férjét és a gyermekeit. Kit szeret? A családokban a bűnök gyakran kiterjednek, így azok, akik ellen vétkeztek, válaszul vétkeznek, ami a bűn láncreakciójához vezet. Az egész kapcsolati összeomlás középpontjában az önszeretet áll.
Ha azt akarjuk, hogy Isten ébredést küldjön, Isten népének meg kell alázkodnia, meg kell vallania nyomorult önszeretetét, és törekednie kell arra, hogy engedelmeskedjen Istennek, és szeretetben szolgáljon egymásnak. Ahelyett, hogy másokat hibáztatnánk, valódi bűnbánattal magunkra kell mutogatnunk. Először Istenhez kell fordulnunk, majd azokhoz, akik ellen vétkeztünk, és bocsánatot kell kérnünk énközpontú magatartásunkért és bűnös viselkedésünkért. Alfred Edersheim a könyvében így írja le Zakariás és Erzsébet otthonát:
Egy ilyen háztartásban ... minden megvan, ami az akkori vallásban szép volt: az Isten iránti odaadás; a szeretet és a tisztaság otthona; tisztelet mindaz iránt, ami az isteni és emberi dolgokban szent volt; a szegények iránti önzetlen, önmegtagadó, szeretetteljes szeretet; a mások érzései iránti gyengéd tisztelet, hogy ne piruljanak el, és ne sértsék meg a szívüket; mindenekelőtt az Izrael magasabb és jobb jövőjébe vetett mélységes hit és remény.
Ha azt akarjuk, hogy Isten ébredést küldjön, akkor igazaknak kell lennünk az Ő szemében, elkülönülve az Ő számára, betelve az Ő Lelkével, és megbánva minden ismert bűnünket. Végezetül,

D.Fel kell készülnünk az Úr látogatására és fogadására.

János szolgálata az volt, hogy "felkészített népet állítson az Úr elé" (1:17). Mivel a szűz Máriától született Jézus volt az, akinek János előkészítette az utat, egyértelmű, hogy Jézus az Úr, az örökkévaló Isten emberi testben. De a lényeg az, hogy maga az Úr az, aki meglátogat minket az ébredésben. Ha az angyal jelenléte félelmetes dolog volt, ami miatt Zakariást félelem fogta el, mennyivel félelmetesebb magának az Úrnak a látogatása! Napjainkban sok keresztény könnyelműen viselkedik az Úrral szemben. John MacArthur mesél egy lelkipásztor barátjáról, aki elmondta neki, hogy az Úr gyakran jelent meg neki borotválkozás közben. John hitetlenkedő válasza ez volt: "És te folyton borotválkozol?".
Bármikor, amikor a Bibliában az emberek találkoztak akár egy angyallal, akár magával az Úrral, egy egységes reakciót fejeztek ki: félelmet! Ha azt akarjuk, hogy az élő Isten megújulással látogasson meg minket, akkor a szívünknek fel kell készülnie. Ahogy Pál fogalmazott: " Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt" (ApCsel 24:16). Ha naponta megítéljük bűneinket gondolati szinten, és igyekszünk úgy élni, mint az Úrnak elkülönített, az Ő Lelkével betöltött, minden ismert bűnünket megbánó emberek, akkor felkészülünk arra a félelmetes eseményre, ha megtörténik, hogy maga az Úr látogat meg minket ébredéssel.
Következtetés
Amikor Isten ébredést ad ( küld), nagy örömet is ad (küld). Az angyal bejelentette Zakariásnak, hogy János születésekor öröm és vigasság lesz, és sokan fognak örülni (1:14). Nemcsak a gyermek születésének örültek, hanem annak is, amit ez a gyermek hoz majd - az egész nép számára nagy örömhírt, a Megváltó hírét (1:19; 2:10). A bűn mindig fájdalmat és pusztulást okoz; Isten megváltása és igazságossága nagy örömöt és boldogságot eredményez, mivel a kapcsolatok helyreállnak.
Bárcsak felolvashatnám nektek az ébredés leírását Iain Murray ébredésről szóló kiváló könyvéből. Beszámol arról, hogy a gyülekezetek hogyan éreztek olyan Isten-érzést, amely egyúttal olyan alázattal árasztotta el őket, hogy úgy érezték, alig kezdtek el keresztények lenni. Új módon értették meg a Megváltó nagyságát és a bűnről való meggyőződésüket (30. o.). Isten igazságának ereje is lenyűgözte őket. Távol álltak az érzelmi túlzásoktól: "A gyülekezetek ekkor megdöbbentek és lecsillapodtak, és gyakran a csend és a mozdulatlanság mértéke volt az, ami mindennél jobban mutatta, hogy egy új nap jött el" .
Murray ismételten rámutat, hogy nem alkalmaztak rendkívüli eszközöket, nem voltak különleges kampányok, hanem az imádság és az igehirdetés szokásos eszközeit használták. De hirtelen Isten belépett a gyülekezetek közepébe, úgyhogy az embereket, akik korábban önelégültek voltak, most megragadta az örökkévalóság valósága, és mindenki megérezte, "hogy Isten valójában itt van ezen a helyen". Imádkoznunk kell, hogy Isten kegyelmesen küldje el nekünk az Ő üdvözítő kegyelmének ilyen látogatását. És fel kell készülnünk arra, hogy magát az Urat fogadjuk magunk közé. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Az Úr angyala szólt Zakariáshoz
  2023-02-19 21:42:32, vasárnap
 
  Az Úr angyala szólt Zakariáshoz

,,Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől. Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé." (Lukács 1,11-17)

Zakariás egyike volt a több száz papnak, akik az Abijjá papi rendhez tartoztak, és amikor ennek az rendnek eljött az ideje, hogy évente két hétig a templomban szolgáljon, az ő nevét sorshúzással választották ki. Hogy mi történt ez alkalommal, amikor Zakariás belépett a szentélybe, és füstölőszert öntött a füstölőjéből a templom kárpitja előtti aranyoltárra, azt a szövegünk mondja el nekünk. Miközben az illatszer égett, és az illatfelhő betöltötte a levegőt, Isten küldötte jött, és megállt az oltár jobb oldalán, hogy beszéljen hozzá.

1.Isten az Ő küldöttei által szól az emberekhez.

Bár Lukács pogányoknak írja ezt az evangéliumot, nem próbálja meg tompítani vagy elhallgatni az elbeszélés természetfeletti elemét, épp ellenkezőleg. Tíz versszak után egy angyallal ismerkedünk meg. Lukács már az elején közli az olvasóival, hogy a világegyetem hatalmas Teremtője részt vett Jézus Krisztus születésében. Erre minden olvasójának szüksége van, ugyanis ezt az elbeszélést kezdettől fogva csak úgy lehet megérteni, hogy Isten kapcsolatba lépett velünk. Az összes evangéliumíró ugyanolyan megalkuvás nélkül kezdte, mint Lukács. János azt mondja: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt". Márk így kezdi: "Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete". Máté Immánuelről ( Velünk az Isten), és a szűztől való születéséről beszél a nyitó fejezetében. Mindez természetfeletti, és azt gondolom, hogy van aki szemében ez babonás dolog, de Lukács számára Isten egyedülálló és rendkívüli módon avatkozott be az emberi történelembe, átalakítva hétköznapi emberek életét. Jézus Krisztus eljövetele száz százalékban természetfeletti esemény, és az emberi filozófiában nem volt semmi, ami a görögöket egy ilyen eseményre felkészíthette volna.
Az Úr angyala megjelent Zakariásnak a templomban. Nem ez volt az első alkalom, hogy angyal jelent meg egy embernek a jeruzsálemi templomban. Ézsaiás próféta a szolgálata kezdetén egy nap a templomban volt, és hirtelen "látta az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges; palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézs 6,1-3). Azok a kerubok, akik egykor az Édenkertbe vezető utat őrizték, megakadályozva első lázadó szüleink visszatérését oda, ott imádták az Urat, akinek palástja betöltötte a templomot. Tökéletes szentségében ujjongtak az ő templomában.
Isten szólt Zakariáshoz az Ő küldötte által. Azon a napon, amikor az összes angyal megjelent az Úr előtt, hogy megkapja az aznapi parancsot, Gábriel, aki Isten színe előtt állt, ezt a megbízást kapta: "Menj Jeruzsálembe, menj be a templomomba, és mondd ezeket a szavakat egy Zakariás nevű papnak az imádság idején, amikor az egész nép kint van és csendben imádkozik, és amikor ő a füstölőszert az oltárra önti. Menj oda ahhoz az oltárhoz, és add át neki ezt az üzenetet." És Gábriel azonnal teljesítette Isten parancsát, közvetítve Zakariásnak mindazt, amit mondott neki, minden apró részletre kiterjedően, semmit sem hagyva ki, és semmit sem szépítve. Ez a jelenet áll előttünk.

2.Isten szuverén módon (tőlük függetlenül) szól az emberekhez.

Isten teljesen független abban, hogy megismertesse magát az emberekkel. Gondoljatok Mózesre, aki apósa juhaira vigyázott a pusztában. Negyven éven át végezte ezt a munkát távol a népétől, amely Egyiptomban volt. Aztán egy nap hirtelen meglát egy lángoló, de el nem égett bokrot, és hallja, hogy az Úr beszél hozzá a lángokból. Vagy gondoljatok az ágyban fekvő gyermek Sámuelre, aki hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül hallja Isten hangját: "Sámuel, Sámuel!". Vagy gondoljatok Jeremiásra, Ámosra és Jónásra akik hallották Isten hangját, parancsokat kaptak tőle és akik bizonyos vonakodással hallgatták Őt. Ők nem tusakodtak imádságban, nem gyötrődtek és nem kiáltottak Istenhez, hogy szóljon hozzájuk. Távol állt ez tőlük. Isten hívatlanul lépett be az életükbe, és szavai által forradalmasította a jövőjüket. Az Isten, aki független (szuverén) a teremtésben, független a kinyilatkoztatásban is. Elküldi angyalát, Gábrielt, hogy szóljon Zakariáshoz.
Megszoktuk, hogy kéznél van a Bibliánk; bármikor elővehetjük, és olvashatjuk, mit üzen nekünk Isten. Képzeljük el, milyen lenne a gyülekezetben lenni az Újszövetség nélkül; 2023-at írunk, és tanácstalanok lennénk a menny csendje miatt. Istent a teremtésben látott dicsőségéből és istenségéből ismernénk, és a lelkiismeretünkben hallható hangjából. Istent onnan ismernénk, hogy a próféták által szólt atyáinkhoz, de képzeljük el, hogy négy évszázadra megszűnt a próféták utánpótlása. Az égből csend szállna az országra. Nem támadtak új próféták az Ószövetségben szereplő Malakiás és ez a Zakariás pap között eltelt idő óta Izráelben. Malakiás ideje volt az utolsó alkalom, amikor Isten szólt a népéhez; számunkra ez olyan lenne, mint az 1623-as év, és azután egy hosszú, megszakítás nélküli csend. Így volt ez Isten népe számára Lukács korában. 400 év telt el azóta, hogy Isten prófétát támasztott és kinyilvánította akaratát a népnek; négy évszázadnyi csend.
Aztán véget ért a csend. Miközben Zakariás, életében talán először és utoljára állva a szent helyen, nem akarva, hogy bármi rosszul süljön el, és arra koncentrálva, hogy egy arany füstölőből az arany oltárra öntse a füstölőszert, egyszer csak észreveszi , hogy egy angyal csatlakozott hozzá, aki beszél hozzá. A semmiből (váratlanul) Isten megtöri a csendjét (hallgatását), és megszólítja őt - éppen őt - név szerint a hatalmas Gábriel angyal által: "Ne félj Zakariás" (13. v.). A továbbiakban a hamarosan megszülető fiáról beszél neki, akinek figyelemre méltó szolgálata lesz, aki közvetlenül megelőzi az Urat aki szintén hamarosan meg fog jelenni; a fia "az Úr előtt fog járni" (17. v.).
Ez figyelemre méltó, de ami ugyanilyen rendkívüli volt ebben az eseményben, az az, hogy Isten felvette a négyszáz évvel korábban mondott szavait, és folytatta a párbeszédet népével. Fogalmazzunk mai fogalmakkal; ez olyan, mintha Isten mondott volna valami nagyon fontosat 1623-ban, és aztán hallgatott volna az évszázad hátralévő részében, és az azt követő évszázadban, és az azt követő évszázadban, és az azt követő évszázadban is. Négy évszázad, amelyben az ég olyan, mint a réz. Aztán 2023-ben Isten megtöri a csendet, és amikor megszólal, ott folytatja, ahol évekkel azelőtt abbahagyta.
Van egy csigás történet amely tökéletesen szemlélteti a mondanivalómat. Egy csiga bemegy egy kávézóba, és kér a tulajdonostól egy csésze kávét. A tulajdonos felkapja, és az utca túlsó végére dobja. Három hónappal később a csiga visszatér, bemegy a kávézóba, és azt kérdezi a tulajdonostól: "Miért csináltad ezt?". A csigának ez a megaláztatás olyan volt, mintha tíz perccel azelőtt történt volna.
Nézzétek. Egészen az Ószövetség végén van Malakiás próféciája, az Ószövetség utolsó prófétája, és próféciája végén ezeket a szavakat mondta: "Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal" (Mal 4:5-6). Ezekkel a szavakkal véget ér az Ószövetség, és most Lukács négyszáz évvel később mondja el ezt a nagy pillanatot, amikor Zakariás a templomban, az oltárnál áll a kárpit előtt, és Gábriel eljön hozzá, akit Isten küldött. Nem sorolja fel Zakariás előtt Isten tulajdonságait: "Szent, szent, szent, a Seregek Ura". Nem. Olyan teljes és átfogó próféciával fordul hozzá, amilyet évszázadok óta nem hallott az ország. Azt mondja a fiúról, aki születik neki: "Őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé" (17. v.). Isten pontosan ott töri meg ezt a hosszú csendet, ahol Malakiás könyvének végén abbahagyta a beszédet. Felveszi ezeket az elvarratlan szálakat, és újra elkezdi szőni az isteni kinyilatkoztatás gyönyörű ruháját. Továbbra is beszél az emberhez ebben a pillanatban, a templomban, Zakariás papnak, egy új prófétáról, aki a következő évben fog születni. Talán egy csiga elméjében egy három hónapos időszak tíz percnek tűnhet. Tudjuk, hogy Isten szemében ezer év olyan, mint egy nap, és négyszáz év pedig olyan mint egy reggel. "Ahogy ma reggel mondtam Malakiásnak..." mondja Isten. Ez egy új szakasz kezdete Isten kegyelmi és üdvösséges bánásmódjában a bűnösökkel. Malakiás próféciájának témái éppen Zakariás fiának születésében fognak beteljesedni.
Lukács az evangéliumi elbeszélését Isten kegyelmének ezzel a tettével kezdi, amikor az alázatos Zakariáshoz szól a követén keresztül az Úr eljöveteléről, a Megváltóról, akit megígért népének. Lukács ezt mondja Teofilosznak: "Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom neked Jézus Krisztus eljövetelének előkészületeit és az eljövetelét". Aztán ezekben az első fejezetekben azokon a szavakon keresztül, amelyeket Gábriel Zakariáshoz és Máriához intéz, majd amelyeket az angyalok intéznek a pásztorokhoz, és az angyalok dicsőítő énekén keresztül szembesülünk Isten Fiának, az Úr Jézusnak a világba való eljövetelével. Dávid városában megszületett számunkra a Megváltó, aki a Messiás, az Úr.
Gábriel e szavai egy vallásos, de csalódott paphoz szóltak, akit a sorsvetés hozott a templomba ez alkalommal, egy olyan emberhez, aki megkülönböztethetetlen volt több száz más istenfélő paptól, akik Áron leszármazottai voltak. De a vele közölt üzenet egy másik, dicsőségesebb Papról szólt, aki hamarosan megszületik, aki él, meghal és feltámad. Lukács egy másik papi témával fejezi be evangéliumát: "Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent" (Lk 24,50-53). Lukács evangéliuma a templomban kezdődik és a templomban végződik. Egy pappal kezdődik, és azzal végződik, hogy a mi nagy főpapunk, Jézus felemeli a kezét, és megáldja a tanítványait. Ez a pap feladata, hogy megáldja a népet. Talán a mennybemenetel pillanatában Jézus megismételte a tulajdonképpeni ároni áldást, ahogy az egy paphoz illik: "Az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged; az Úr ragyogtassa rád az ő orcáját és legyen kegyelmes hozzád; az Úr fordítsa feléd az ő orcáját és adjon neked békességet" (4Móz 6,24-26). Megváltónk, amikor felemelkedett, megáldotta őket. Amikor Zakariás és négy társa kijöttek a templomból, hogy találkozzanak a nagy oltár körül az udvaron összegyűlt imádkozó hívőkkel, Zakariás nem tudta kimondani rájuk az ároni áldást, mert hitetlensége miatt Isten elvette tőle a beszéd erejét. Lukács, evangéliuma elején egy dacos és gyanakvó papot mutat be nekünk, aki képtelen volt Isten áldását közvetíteni a nép felé, de az evangélium végén ott van Jézus, a mi nagy főpapunk, aki mindent megtett, amit Isten kért tőle, aki képes és kész arra, hogy szövetségi áldásokat mondjon ki népére, és hogy megvalósítsa ezeket az áldásokat mindegyikünk számára.

3.Milyen gyengéden képes Isten az emberekhez beszélni.

A. Amikor Isten utasításokat adott Gábrielnek, hogy mit mondjon Zakariásnak, az első dolog, amit az angyalnak mondott, ez volt. "Gondoskodj róla, hogy rögtön azt mondd neki: 'Ne félj. Nem azért küldelek, hogy félelmet kelts benne. Nyugtasd meg a félelmeit. Nyugtasd meg, és mondd meg neki, hogy meghallgattam az összes imádságát." Hát nem ez lenne a legnagyobb vigasztalás számodra? Ha tudnád, hogy a világegyetem hatalmas Teremtője törődött az érzéseiddel, hogy megérintette, hogy félelem fogta el a lelkedet, és hogy az volt az első gondja, hogy megnyugtasson téged. Nem igaz, hogy némelyikőtök félelmet érez bizonyos problémák miatt? Nagyon komolyan és sokáig imádkoztatok értük, talán egy terhességért vagy azért, hogy nem vagy terhes, vagy azért, hogy munkát találjál, vagy bizonyos fenyegetésekért, amelyek ellened hangzottak el, vagy az egyház jövőjéért, az élettársért, a házasságért, a vizsgákért és így tovább. Talán úgy viselkedsz mint aki bátor miközben félsz, és talán senki sem ismeri a félelmeidet. A legjobb barátod elől is elrejtetted őket, de Isten tudja, és te is tudod, mit mond az Úr Jézus: "Ne nyugtalankodjék a te szíved. Higgyél Istenben, higgyél énbennem. Bennem bízhatsz, ne félj. Miért félsz? Én mindent tudok, és örökké tartó szeretettel szeretlek téged. Soha nem hagylak el téged." Az Isten, aki négyszáz év hallgatás után szólt Zakariáshoz, először is ezeket a szavakat mondta neki: "Ne félj". Ő ilyen mennyei Atya; népének belső érzései fontosak számára. Egy szülő megöleli és bátorítja a gyermekét: "Ne félj! Minden rendben lesz".

B.Aztán Isten biztosította a küldöttén keresztül Zakariást, hogy minden istentiszteletét, a zsoltárokat, himnuszokat és lelki énekeket, amelyeket az Úrnak énekelt, minden fogadalmát és felajánlását, gondolatait, imádságait és vágyait feljegyezte. "Könyörgésed meghallgatásra talált" (13. v.). Vajon nem jön az ördög hozzánk, és nem mondja nekünk, hogy a vallásunk valótlan, hogy az egész csak színjáték? "Az egész csak szavak", mondja az ördög, "hiábavaló ismétlés". Nem! Az egyetlen igaz és élő Isten kifejezetten azt mondta Zakariásnak, hogy meghallgatta az imádságait, és vajon Isten nem hallgatta-e meg a mi imádságainkat is? A mi egyszerű kisgyermeki imádságainkat régen, amikor megköszöntük neki anyut és aput, amikor azt kértük tőle, hogy kapjunk jegyet a moziba, vagy azt a különleges babát karácsonykor. Későbbi imádságainkat, amikor a legáltalánosabban kértük, hogy áldja meg az aznapi istentiszteletet, és segítse a prédikátort, vagy hogy tegyen minket igazi szülővé és szerető házastárssá - mindezt a legáltalánosabban. Isten itt biztosít minket arról, hogy imádságaink nem a plafonig jutottak. Aztán ott vannak a szívünkből fakadó buzgó, komoly imádságaink, a bűnvallás és az elveszettekért való közbenjárás imádságai, és a hálaadás az Ő nagyszerű megváltásáért; "milyen csodálatos, Uram, hogy igazi keresztény vagyok" - "imádságod meghallgatásra talált". Gyakran buzdítanak bennünket alulról, imádkozó embertársunk és a lelkészünk a szószékről, hogy imádkozzunk. Gyakran halljuk egy keresztény társunk bizonyságtételét, hogy Isten meghallgatta az imádságait, de ez a bizonyságtétel fentről, magából a mennyből jön, ahol az imádság ihletője azt mondja nekünk, hogy meghallgatja imádságainkat.
Nem bátorít ez arra, hogy könyörögjél, és könyörögjél, és könyörögjél, hogy igazi keresztény lehessél, aki megmenekül a bűntől, és Isten családjába kerül? Addig imádkozzátok ezt az imádságot, amíg meggyőződtetek, hogy Isten válaszolt nektek, majd imádkozzatok hozzá hálaadással, hogy válaszolt nektek. Imádkoztál már így? Az imádság döntő szerepet játszott egy 44 éves nemesember megtérésében, akiből később hatalmas evangélista lett, akit Isten nagy ébredésekben használt, különösen Észak-Írországban. A megtérése emberi beavatkozás nélkül történt. Az egész egy művelet volt közte és Isten között. Egyszer az Edinburgh-i Egyetemen egy csoport diák előtt beszélt, és ezt mondta nekik: "Egy este, amikor kártyáztam, Istennek tetszett, hogy a lelkem miatt aggódjak. Hirtelen rosszul lettem, és ez arra késztetett, hogy azt higgyem, meg fogok halni. Azt mondtam a fiamnak: 'Halott ember vagyok, vigyél fel az emeletre. Amint ez megtörtént, levetettem magam az ágyra. Az első gondolatom ekkor az volt: "Most mit fogok nyerni azzal, hogy negyvennégy éven át a saját szívem mesterkedéseit követtem? Néhány perc múlva a pokolban leszek, és mi hasznom lesz mindebből, amiért eladtam a lelkemet?". Ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy imádkoznom kell, de ez csupán egy gyáva imádsága volt, egy könyörgés kegyelemért. Egyáltalán nem sajnáltam, amit tettem, de féltem a bűneimért járó büntetéstől. És mégis volt egy különös dolog, ami megakadályozott abban, hogy térdre ereszkedjek, hogy Istenhez könyörögjek kegyelemért, mégpedig az, hogy egy szolgálólány volt jelen a szobában, aki meggyújtotta a tüzet. Akkor azt hittem, hogy már csak tíz percem van hátra, és tudtam, hogy nincs más remény számomra, mint Isten irgalmassága, és ha nem keresem ezt az irgalmat, nem számíthatok rá, hogy megkapom. Szívem és lelkem természete azonban olyan volt, hogy egy hajszálon múlott, hogy kérem-e Istentől a megmentésemet vagy sem. Várjam meg, amíg az a nő elhagyja a szobát - tíz perccel az életem végétől? Vagy térdre boruljak ott és akkor, és kegyelemért kiáltsak, miközben a nő meghallja? Isten kegyelméből térdre estem a lány mellett, aki tüzet rakott a szobában.
"Azt hiszem, ez volt életem fordulópontja. Hiszem, hogy ha akkoriban ellenálltam volna a Szentléleknek, az már túl sok lett volna. Persze ezt nem tudom biztosan megmondani, hiszen ki tudja korlátozni a Szentlelket? De ma is az a meggyőződésem, hogy ha akkor ellenállok az már túl gyakori ellenállás lett volna Istennel szemben. Imádkoztam; Isten kegyelméből semmi nem akadályozott meg az imádkozásban. Imádkoztam, és bár nem vagyok az, aminek lennem kellene, mégis az vagyok ma, ami vagyok - legalábbis nem az, ami valaha voltam. Azért említem ezt, mert hiszem, hogy minden ember életében megvan a fordulópont. Hiszem, hogy a Szentlélek elleni bűn az, ha egyszer túl gyakran megszomorítjuk a Lelket". Ez ennek a nemesembernek a bizonyságtétele arról, hogy az Istenhez intézett személyes imádság milyen helyet foglalt el megtérésében. Az ördög el akarta volna tántorítani az imádkozástól a szobában jelenlévő szolgálólány által, de a férfi eljutott életének fordulópontjához. Nem merte abbahagyni az Istenhez kiáltást. Megalázkodott a kamaszlány előtt, és hangosan imádkozott. Mikor hagytad abba az imádkozást? Milyen gyenge kifogás késztetett arra, hogy abbahagyd a kegyelemért való könyörgést? Nem arról a rövid imádságról beszélek amit elmondasz elalvás előtt. Nem azokról a hiábavaló ismételgetésekről beszélek. Hanem rólad beszélek, aki rendelkezel lélekkel, aki foglalkozol Istennel, aki válaszol az imádságra. Az ítéletnapi őszinteségről beszélek Isten jelenlétében - te és Ő. Mikor kezdtél el hallgatni az ördög hangjára, aki azt mondta neked, hogy az imádkozás csak szavak, csak szavak, amelyek nem jutnak magasabbra a plafonnál? Itt, Lukács evangéliumában Isten beszél, és azt mondja Zakariásnak, hogy nem kell félnie, és hogy meghallgatta az imádságait.

C. Aztán Isten azt mondja neki, hogy a feleségének kisfia lesz, és a fiú neve János lesz. Látjuk, hogy ez nem valami magánjellegű dolog volt. A mennyei angyalok előbb tudták, mint bármelyik szülő. A tényleges fogantatás előtt történt ez a bejelentés. Itt van egy angyal kijelentése, aki Zakariás mellett állt. Itt van egy bejelentés magától Istentől, aki közli Zakariással, hogy a feleségének fia lesz, és hogy "János" lesz a neve. Az egész születési bejelentés olyannyira tele volt jelentőséggel. Ez a fiú nem egy átlagos fiú volt, ugye? Miben volt más?

4.Mennyire rendkívüli volt Isten ajándéka János

Ezt többféleképpen látjuk:

A.János nagy lesz, mert a mérhetetlen öröm forrása lesz. "Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének" (14. v.). Istenfélő szülők voltak, mindketten igazak az Úr előtt. Ez az öröm tehát az igazak öröme. Vajon nem örültek annak, amikor látták a fiuk céltudatosságát, hogy teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből szereti az Urat? Talán soha nem élték meg János életének teljes időtartamát, még körülbelül harminchárom évet. Talán Isten megkímélte őket attól, hogy halljanak a szörnyű haláláról; nem tudjuk, de micsoda öröm lehetett számukra, hogy hallhatták, amint egyetlen fiuk a mennyből leküldött Szentlélekkel hirdeti az evangéliumot. Micsoda öröm hallani, hogy olyan emberek, mint Joel Beeke Budapestre jönnek, és hirdetik nekünk Isten igéjét! Volt-e ehhez fogható öröm - tudni, hogy Isten közel van, és hogy itt van, hogy megáldjon minket? Sokan hallották Keresztelő Jánost prédikálni, és áldották Istent a születéséért. Hadd buzdítsalak benneteket, fiatalemberek, akiknek az élete a tégelyben van, hogy komolyan fontoljátok meg Isten hívását, hogy az evangélium hirdetői legyetek, hogy tartoztok hívőtársaitoknak egy ilyen vizsgálattal a kegyelem trónjánál. Mindegyikőtöknek meg kellene kérdeznie Istentől, hogy az életetek sok kereszténynek örömet és gyönyörködést szerezzen-e azzal, hogy az új szövetség szolgái lesztek. Képzeljétek el, milyen lenne az életünk, ha minden héten nem lenne senki, aki hirdetné nekünk az evangéliumot, és csak elolvasnánk néhány oldalt és elmondanánk néhány imádságot, de soha nem ébresztene fel bennünket Isten embere, és nem szólítana fel, nem alázna meg, nem tanítana, nem dorgálna meg, nem javítana ki és nem oktatna az igazságra. Képzeljük el, hogy soha nem hallottunk olyan prédikátort, aki Jézus Krisztus nevét magasztalta volna. Milyen örömtelen élet lenne ez nekünk, akik szeretjük az Ő nevét!

B. János nagy lesz az egyetlen szemében, aki számít - Isten szemében (15. v.). A Bibliában nem találunk olyan Istent, aki mindenkit egyformán nagynak lát, a drogdílert, a hazugot, a bálványimádót, a gátlástalan üzletembert, az öngyilkos merénylőt, a rablót és az erőszaktevőt, nem, nem ilyen a menny Istene. Ő különbséget tesz. Kit tart ő nagynak? Azokat, akik minden megváltott erejükkel szolgálják őt. Azokat, akik megbocsátanak azoknak, akik kegyetlenül gyilkolják őket. Vagy a feleségeiket, akik azt mondják, hogy felajánlják a bocsánatukat azoknak a kínzóknak. Nagyok Isten előtt az ilyen emberek. Lehetsz nagyszerű az iskoládban, és nagyszerű a vállalkozásodban, és nagyszerű a munkatársaid szemében, és nagyszerű a családod szemében, de milyen vagy Isten szemében? Mit gondol Isten rólad? Amikor előtte állsz, a jobb kezénél lévő bárányokkal vagy a bal kezénél lévő, pokolra szánt kecskékkel leszel-e?
Sok olyan ember van, akit a tömegek "nagynak" tartanak. Heródes királyt 'Nagy Heródesnek' nevezték, és a fiát is. A második Heródes megölette Keresztelő Jánost úgy, hogy levágatta a fejét, de ma az emberek még a kutyájukat sem hívják 'Heródesnek', hanem a fiaikat 'Jánosnak'. Ki az igazán nagy? János volt a nagy.

C. János azért lesz nagy, mert teljesen Istennek szenteli magát. Figyeljetek! "bort és részegítő italt nem iszik" (15. v.). Vannak, akik egyetlen napot vagy hetet sem tudnak kibírni alkohol nélkül. Vannak ismerőseitek akik alkoholistaként fejezik be az életüket. Hogyan ünnepelnek ők? Isznak. Hogyan töltenek el egy nagyszerű hétvégét? Isznak. Hogyan szórakoznak? Isznak. Mit csinálnak szerda este? Isznak. Mit csinálnak péntek és szombat este? Isznak. Mit csinálnak minden alkalommal? Isznak, isznak, isznak és isznak, mert azt hiszik, hogy ez a nagyszerű élet. De 2000 évvel azután, hogy János ebben a világban élt, még mindig róla beszélünk. Ki fog beszélni rólad és az ivásodról 200 év múlva?
Most hadd magyarázzam el ennek a hivatkozásnak a jelentőségét. Izraelben 2000 évvel ezelőtt mindenki bort ivott. A víz gyakran tisztátalan volt, és a Bibliában nincs tiltás a borivásra - ellentétben a későbbi Koránnal. De Isten megtiltotta a papoknak, hogy szolgálat közben bort igyanak, és amikor egy nazarénus nevű vallásos személy fogadalmat tett, hogy Istent szolgálja, akkor ez idő alatt nem ivott bort. János esetében az a jelentőségteljes dolog, hogy soha nem ivott bort vagy erjesztett italt, más szóval mindig szolgálatban volt, hogy Istent szolgálja. Mindig fogadalom alatt állt, hogy az Urat szolgálja. Tudatában volt annak, hogy egész élete teljesen és maradéktalanul Istennek van szentelve, és ezt külsőleg az alkoholtól való tartózkodás jelképezte.
Nem vagyok benne biztos, hogy mi lenne a tanulság számunkra azon kívül, hogy mivel minden keresztény Isten prófétája, mindannyian nagyon elkötelezettek legyünk abban, hogy következetes 24 órás/7 napos keresztények legyünk, kövessük az Úr Jézust tűzőn-vizen át, és ne engedjük, hogy bármi veszélyeztesse azt a módot, ahogyan szeretjük és szolgáljuk az Urat.

D. János azért lesz nagy, mert már születésétől fogva Szentlélekkel lesz telve (15. v.). Ez pedig azt jelenti, hogy már életének kezdetétől fogva tudatában volt annak, hogy rendelkezik a karizmával, a prófétaság lelki ajándékával és hivatásával. Ahogy az öntudata nőtt, ahogy kisfiúvá, majd tinédzseré, majd fiatal férfivá vált, János minden egyes szakaszban egyre nagyobb belátással tudta, milyen következményekkel jár, ha felnőttként próféta lesz, és János csakis az Úr prófétája akart lenni. Ugyanakkor János bűnös volt, és szüksége volt újjászületésre és megtérésre - akárcsak Izrael királyainak. Saul király, akire Isten Lelke a vezetés ajándékaként szállt, mégis elveszett ember volt. Volt karizmája a Lélek által, és mégis szüksége volt arra, hogy a Lélek által újjászülessen. Pál azt mondja nekünk, hogy egy ember "rendelkezhet a prófétálás ajándékával, és ismerhet minden titkot és birtokában lehet minden bölcsességnek" (I Kor 13:2), és mégis hiányozhat belőle az üdvözítő kegyelem, és akkor olyan mint egy zengő érc vagy egy pengő cimbalom. Az utolsó napon sokan fognak tiltakozni az Úr előtt, hogy az ő nevében prófétáltak, és Jézus nem fog velük vitatkozni. Valóban próféták voltak, akik a prófétálás karizmájával rendelkeztek, akik mindig is próféták akartak lenni, és azt mondogatták a haveroknak az iskolában, hogy ha felnőnek, próféták lesznek, de hiányzott belőlük az Isten Lelke általi megújulás. Soha nem születtek felülről. János nagyon különbözött Ámos prófétától, aki tiltakozhatott ilymódon: "Nem vagyok próféta vagy prófétatanítvány." Ámos pásztor és fügetermesztő volt Tekóa-ban, aki később vonakodó próféta lett. Mózes arra hivatkozott, hogy nem lehet próféta és nem beszélhet az Úr nevében. Jeremiás arra hivatkozott, hogy ő csak egy gyermek volt. Keresztelő János mindannyiuktól különbözött, születésétől fogva a prófétálás Szentlelkével volt betöltve. Egész életében egyetlen kinyilvánított szándéka volt, hogy próféta legyen. Nem volt más tudatos törekvése, mint hogy már egészen fiatal korától kezdve az ő Uráért szóljon, amikor eljön az ideje, és addig a világtól távol, Isten jelenlétében készült.

E. János nagy lesz, mert üdvözítő szolgálatot fog végezni. "Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz" (16. v.). Ők a világ egyetlen olyan népéhez tartoztak, amely az Urat vallotta Istenének. Az Úr elismerte, hogy ők az ő népe, bár gyakran borzalmas lelki állapotban voltak. Rendelkeztek a Szentírással, a szövetségekkel és az ígéretekkel. Körül voltak metélve. Sok ismerettel rendelkeztek, és sokan külsőleg feddhetetlenek voltak, mint a tarzuszi Saul, de messze elkalandoztak Istentől. A világ és a világ dolgainak szerelmesei lettek. Egy külső vallásos mázt öltöttek magukra. Megtartották a szombatot, és jártak a zsinagógába, de nem volt bennük üdvözítő bűnbánat és üdvözítő bizalom az Úr Isten kegyelmében. Jánosnak el kellett mennie hozzájuk és evangéliumi megtérést kellett hirdetnie nekik, sürgetnie kellett őket, hogy térjenek meg a bűneikből és a hitetlenségükből Istenhez, mert közel volt az Isten országa, és a segédkezése életbevágóan sikeres volt. Isten Lelke rajta volt a szolgálatában. Izrael népe közül Isten sokakat visszavezetett a Vele való élő kapcsolatra János prédikációi által.

F. János azért lesz nagy, mert Illés lelkével és erejével jár az Úr előtt (17. v.). Ez a fiú tehát nem volt a Messiás. Az angyalt hallgatva azt hihetnénk, hogy végre megjelent az asszony magva. Ezt nézzétek - Gábriel Isten küldötte megjelenik Zakariásnak, hogy bejelentse az ő eljövetelét; nagy lesz az Úr előtt; születése természetfeletti, idős szülők gyermekeként születik; születésétől fogva Szentlélekkel van betöltve. Ez kell, hogy legyen a megtestesült Úr! Nem! Ő az Úr előtt fog menni. Ő készíti elő az utat az Úrnak, hogy megjelenjen, a Messiás hírnöke és előfutára. Ő az, aki Illés lelkével és erejével megy - ahogyan Malakiás megjövendölte. Természetesen nem szó szerint Illés volt, vagyis nem Illés reinkarnációja. Amikor Keresztelő Jánost megkérdezték János evangéliuma első fejezetének huszonegyedik versében: "Te vagy Illés?", őszintén válaszolhatta: "Nem vagyok". Ő János volt, de sok hasonlóság volt közöttük! Láthatjátok a párhuzamokat; mindkettőjük bátorságát, ahogyan szembeszálltak az uralkodókkal, ahogyan egyedül álltak ki egy hanyatló nemzet ellen, azt, hogy milyen bizonytalanságban osztoztak mindketten a végén - János sok mindenben hasonló Illéssel! Jézus nagyon világosan kimondja: "Illés eljött". Ha János olyan nagy, de végül is csak hírnök, akkor mennyivel nagyobb az a király, akiről János azt mondja: "én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem".

G. János azért lesz nagy, mert " az atyák szívét a gyermekekhez téríti, és az engedetleneket az igazak bölcsességére" (17. v.). Milyen kegyetlen volt sok apa az ókori világban, túlzásba vitték a fegyelmezést, bántalmazták gyermekeiket. A kép, ahogy mi látjuk, teljesen borzalmas volt, de János szolgálata meg fogja érinteni az apákat; az érett férfiak bűnbánatot fognak tanúsítani, és szeretetben fordulnak gyermekeik felé. Az engedetlen apa, Ádám engedetlen fiait János a bölcs, igaz életre téríti. Láthatjátok, hogy mik az igazi ébredés gyümölcsei - és János szolgálata igazi hitébresztés volt -, hogy ez hatással van a családi életre, és megbékélést ér el az otthonban, és bölccsé teszi a bolond embereket, és igazzá az engedetlen embereket. Képzeljetek el egy nemzetet, amelyre mélyen hatott a Lélek erejével hirdetett Ige, úgy, hogy számtalan ezer emberre és családjukra volt jó hatással. Nem csoda, hogy János nagy volt az Úr előtt.

H. Végül János azért lesz nagy, mert élete és igehirdetése olyan hatékony lesz, hogy "felkészült népet állít az Úr elé" (17. v.). Miután az emberek meghallgatták Jánost, készen álltak és türelmetlenül várták a Krisztus megjelenését. János azt mondta nekik: "aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket" (Mt 3,11). Ismét ezt olvassuk: "János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: Ki vagy te? Ő megvallotta, és nem tagadta. Ezt vallotta: Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle: Hát akkor? Te vagy Illés? Ő azt mondta: Nem az vagyok. - A próféta vagy? Így válaszolt: Nem. Ezt mondták tehát: Ki vagy? - hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz magadról? Erre ő így felelt: ,,Én kiáltó hang vagyok a pusztában: egyengessétek az Úr útját", ahogyan Ézsaiás próféta megmondta"" (Jn 1,19-23). Ez volt az egész szolgálata, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Az Ige azt mondja nekünk: "Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt" (Jn 1,29-31). János, az előfutár, nagy volt az Úr előtt hiszen felkészítette a népet az Úr eljövetelére. Arra gondoltam, hogy Isten ugyanezt a szolgálatot adta Ferencnek és nekem is, mint előfutároknak, akik felkészítünk benneteket az Úr Jézus Krisztusnak, Isten Fiának áldott, dicsőséges visszajövetelére. Isten áldja meg szolgálatainkat az életeitekben és személyes életünkben és készítsen fel bennünket a maga számára, hogy lehessünk az Ő tökéletes népe. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Jézusnál vannak a halál és a pokol kulcsai
  2023-02-09 20:01:32, csütörtök
 
  Jézusnál vannak a halál és a pokol kulcsai

,,És az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai." (Jelenések 1,18)

A szövegünkben van egy csodálatos oximoron. Az oximoronok olyan szófordulatokat jelentenek, amelyekben látszólag egymásnak ellentmondó kifejezések együtt jelennek meg.
Jézus azt mondta: ,,az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."
Ez az egyik legfigyelemreméltóbb kijelentés az egész Bibliában. Nagy fényt vet az üres sírra és annak jelentésére, és segít bennünket abban, hogy szeressük a Megváltónkat és engedelmeskedjünk Neki.
Négy dolgot kell meglátnunk a szövegünkből. Mindegyik egy nagyszerű ok arra, hogy miért kell Jézusért éljünk. Ez nem csak a keresztényekre vonatkozik, hanem mindenkire. Jézusért kell élni. Ha nem vagy keresztény, akkor abba kell hagynod azt, ahogy jelenleg élsz, el kell fordulnod a bűneidtől, és szeretned kell Jézust.

1. Az első ok, amiért Jézusért kell éljünk, az a tény, hogy Jézus az Élő.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell mennünk oda amikor még nem volt semmi, amikor csak Isten volt. Isten, Jézus egyik jellemzője, hogy mindentől független. Ennek egyik aspektusa az, hogy életet hordoz magában. Ő maga az élet. A János 5:26-ban Jézus azt mondta: ,,Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában."
Jézusnak önmagában van élete. Nem csak ez, hanem Ő az Istenen kívüli élet forrása is. János 1,1-4 igeszakasz ezt mondja:
,,Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága."
Benne volt az élet! Leon Morris írja:
,,Csak azért van egyáltalán élet a földön, mert a Logoszban van élet. Az élet önmagában nem létezik. Még csak nem is úgy beszélnek róla, mint ami "az Ige által" vagy "az Igén keresztül" jött létre, hanem mint ami "benne" létezik.
Ugyanezt látjuk a Zsidókhoz írt levél 1:3-ban. Azt mondja: ,,Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget."
Amikor az 1Mózes 1 azt mondja, hogy Isten minden dolgot megteremtett, akkor azt Jézus által tette. Jézus szólt, és így jött létre a világegyetem. Jézus a Nagy Teremtő. Az élet Jézustól származik. Emlékeztek, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot, (1Mózes 2:7): ,,megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény."
Az Ádámba lehelt élet lehelete Jézustól származik. Jézus ad életet minden dolognak. Ahogyan Pál apostol mondta Istenről az ApCsel 17:25-ben: ,,ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent."
Jézus az élet szerzője, vagy az élet fejedelme. Ő az élet oka és létrehozója. Nélküle nem lenne élet a földön. Ahogy Jézus mondta a János 6:33-ban: ,,Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak."
Lehet, hogy Jézus itt elsősorban a lelki életről beszél, ahogyan a János 14:6-ban és a János 11:25-ben is. Emlékeztek, hogy azt mondta: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet."
És a János 11,25-ben azt mondta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet."
De Jézus nem csupán a lelki élet forrása. Ő minden élet forrása. Amit Jézus mondott arról, hogy Ő ad életet a világnak, az általánosabb értelemben igaz. Ő minden élet forrása. Barton W Johnson azt mondja Jézusról: ,,Ő az élet forrása, ahonnan az élet folyóként árad".
Jézus minden élet forrása, mind a fizikai, mind a lelki életé. Az élet "benne" van. Jézus egyik nagyszerű tulajdonsága az élet! Ő az élet szerzője és létrehozója.

Mit jelent ez számunkra?

1A. Neki kell élj.

Ez azt jelenti, hogy mindnyájan fel kell ismerjük, hogy az életünk Jézustól származik. A létezésed, a tudatos életed, a fizikai életed, az energiád, az élet iránti lelkesedésed - mindez Jézustól származik. Pillanatról pillanatra Jézus ad neked életet és lélegzetet. Általa és érte lettél teremtve. A Kolossé 1:16 azt mondja Jézusról:
,,Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett."
Ez azt jelenti, hogy mindnyájan érte kell éljünk.
Jézus életet ad neked. Mit adsz neki cserébe? Szolgálnod kellene Őt. Szeretned kellene Őt. Csak Neki kellene élned. Ha nem így teszel, akkor nagyon hálátlan vagy.

2. A második ok amiért Jézusért kell éljünk, az a tény, hogy Ő halott volt.

Jézus halála nagy misztérium. Egyes aspektusai számunkra felfoghatatlanok.
A nagy ellentmondás itt az, hogy Jézus meghalt. Azt mondta: ,,halott voltam".
Hogyan lehetséges ez? Ő az Élet. Ő az élet forrása. Ez arra emlékeztet, amit Péter mondott az Apostolok Cselekedetei 3:15-ben, ahol az egyik legmeglepőbb oximoront adta nekünk. Azt mondta a zsidóknak: ,,az élet fejedelmét pedig megöltétek..."
Micsoda ellentmondás. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet az élet szerzőjét megölni? Ennek semmi értelme. Hogyan halhatott meg az, aki az élet forrása?
Mindez Isten bűnösök iránti szeretete miatt történt. A János 3:16 beszél az Atya bűnösök iránti szeretetéről.
,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
A Jn 10,11-ben Jézus azt mondta: ,,Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért."
Ez önkéntes volt, a bűnösök iránti szeretete miatt. A bűn átka a halál. Az egyetlen módja annak, hogy megmeneküljünk, az volt, hogy Jézus meghaljon. A János 10:17-18-ban Jézus azt mondta:
,,Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól."
Jézus meghalt. Persze, mint Isten, nem halt meg. Az Ő emberi teste halt meg. Az Ő lelke is elszenvedte Isten haragjának borzalmait. Nagy gyötrelemmel kiáltott fel: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?". Jézus emberi lényként halt meg. Amikor azonban meghalt, Krisztus emberi természete egyesülve volt az Ő isteni természetével. Így a szövegünkben Jézus, az Élő, azt mondhatja:
,,Halott voltam."
Ez egy mélységes rejtély. Mindnyájan tisztelettel kell hallgassuk azokat a szavakat, amelyeket Jézus a kereszten mondott. A Lukács 23:46-ban azt olvassuk, hogy Jézus hangosan felkiáltott, és ezt mondta:
,,Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet."
Majd ezt olvassuk: ,,És ezt mondva, meghalt."
Ő, az élet szerzője, kilehelte az utolsó leheletét. Ez az egyik legnagyobb paradoxon, amiről valaha is olvashattatok. Ez az ellentmondás. Ő meghalt. Az Élő meghalt.
Mindez a bűnösök megmentésére szolgált. Ahogy Jézus mondta a János 12:23-24-ben:
,,Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz."
Bűnös, elveszett voltál. A bűn elválasztott téged Istentől. A bűn miatt a te helyed a tűz tavában van, amely örökkön-örökké ég. Ha Isten oda küldött volna téged, akkor teljesen igaz és igazságos lett volna.
De, csodák csodája - Isten szereti a bűnösöket. Az Atya, a Fiú és a Lélek nagy szeretetében a világ teremtése előtt tervet dolgozott ki a bűnösök megmentésére. Az Atya elküldte szeretett Fiát a világba. A Fiú önként vállalta magára a bűn átkát. Bűnné lett értünk. (2Korinthus 5:21) A Lélek tesz erről bizonyságot, és megnyitja a bűnösök szemét Jézus dicsőségére. Az 1 Timóteus 1:15 azt mondja:
,,Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok."

2A. Ez mindnyájunk számára azt jelenti, hogy szeretnünk kell Jézust.

Ha nem szeretjük, akkor az a hálátlanság csúcsa. Hátat fordítani Jézusnak, akarva-akaratlanul megvetni Isten e csodálatos ajándékát - a bűnökből való megváltás ajándékát, az örök élet ajándékát, Jézus ajándékát -, ennél nagyobb hálátlanság nincs. Jézus a bűnösökért halt meg. Magához hív téged. A Máté 11:28-ban Jézus azt mondta:
,,Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek."
Gondoljatok Jézus holttestére. Gondoljatok arra, hogy a sírba helyezik. Jézus halott volt. Mindez a bűnösökért történt - hogy Őbenne életet találjanak. Hogyan utasíthatod el ezt az ajándékot? Fordulj el a bűneidtől. Járulj imádságban Jézushoz. Találd meg benne az életet.

3. A harmadik ok, amiért Jézusért kell éljünk, az a tény, hogy Jézus most örökkön örökké él és nála vannak a halál és a pokol kulcsai.

Azon az első húsvét reggelén a sír üres volt. Jézus feltámadt a halálból. Legyőzte értünk a halált. A halálnak és a pokolnak nincs hatalma Isten népe felett. Jézusnak teljes hatalma van felettük.
Gondoljuk meg, mit kínál nekünk Jézus - szabadságot a haláltól és a pokoltól.
Jézus, halála révén, birtokolja a halál kulcsát. A Máté 27:51-53-ban olvashatunk arról a pillanatról, amikor Jézus meghalt:
,,És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek."
Ez volt az eljövendő nagy feltámadás előjátéka. Jézus minden emberét megszabadítja a halálból, amikor eljön. Feltámadnak a halálból, és dicsőségbe kerülnek.
Mindannyian tudjuk, mi a halál, de mi a helyzet a pokollal? A legáltalánosabb értelemben a holtak helyére utal, arra a helyre, ahová minden halott kerül, istenfélő és istentelen egyaránt.
Az Apostolok Cselekedetei 2:27-ben a halottak helyeként látjuk, amely még az istenfélőkre is vonatkozik. Pünkösdi prédikációjában Péter a 16. zsoltárban szereplő próféciát alkalmazta Jézusra. Azt mondta:
,,Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában (hádész), nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson."
A pokol (hádész) tehát a legáltalánosabb értelemben a holtak birodalma. Még az istenfélők is ki vannak téve a halálnak. Bár lelkük azonnal Jézushoz megy, (a testtől való távollét az Úrnál való jelenlétet jelenti, (2Kor 5:8, lásd még Fil 1:23) - testük mégis a sírba kerül, és ki van téve az elmúlásnak. A halálban a test és a lélek elválik egymástól, így bizonyos értelemben még a Jézusban hívők is megtapasztalják a Hádészt, a holtak birodalmát - testük és lelkük szétszakad.
Az Újszövetségben azonban máskor a "pokol" szó más értelemben van használva - az istentelenek ideiglenes tartózkodási helyére utal, ahol az utolsó ítéletre várnak. Számukra ez a kínok helye. Ezt látjuk a Lukács 16-ban, amikor Jézus elmondta a Lázárról és a gazdag emberről szóló példázatot, és azt mondta, hogy a gazdag ember meghalt és eltemették, Jézus így folytatta, (Lukács 16:23):
,,Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt."
Azok számára, akik nem ismerik Jézust, a pokol a kínok helye. Ez egy olyan hely, ahová az istentelenek mennek, büntetésül. A Máté 11:23-ban Jézus azt mondta a gonosz emberekről Kapernaumban:
,,Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz alászállni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig."
Az istentelenek számára a pokol a büntetés ideiglenes helye. Ez világosan kiderül a Jelenések 20:13-15-ből, amelyet rövidesen megnézünk.
Tehát azok számára, akik nem ismerik Jézust, a pokol egy ideiglenes befogadóhely, a kínok helye, ahol a végső ítéletig tartják őket. Olyan, mint egy börtön, falakkal (talán átvitt értelemben), hiszen Máté 16-ban Jézus "a pokol kapui"-ra utal.
Geerhardus Vos szerint az Újszövetség soha nem használja a "pokol" szót a büntetés végső állapotával kapcsolatban, mint az utolsó ítéletet követő állapotot. Erre a GYEHENNA és más kifejezések használatosak.
Tisztázzuk, hogy a pokolra nem a római katolikus tisztítótűz tanítás értelmében kell gondolnunk. A purgatórium nem bibliai fogalom. A római katolikus egyház azt tanítja, hogy mindazoknak, akik békében halnak meg az egyházzal, de nem tökéletesek, büntető és tisztító szenvedésen kell átesniük a purgatóriumnak nevezett köztes birodalomban. (Boettner, Római katolicizmus, 218. o.) A római katolikus embereknek azt tanítják, hogy sok rokonuk és barátjuk lelke a tisztítótűzben a lángok kínjaiban nagyon szenved, és hogy nem tehetnek semmit, hogy segítsenek magukon - hogy ott kell maradniuk, amíg Isten igazságossága ki nem elégül. Azt is tanították nekik, hogy a földi emberek lerövidíthetik vagy enyhíthetik barátaik szenvedéseit a tisztítótűzben - bűnbocsánat megvásárlásával stb.
De mindez nem biblikus, és az emberek találták ki. Jézus azt mondta a keresztre feszített tolvajnak, (Lukács 23:43): ,,Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban."
A 2Kor 5,6-8 versekben Pál apostol azt írta:
,,Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz."
A keresztények nem kerülnek a tisztítótűzbe, amikor meghalnak. A lelkük azonnal a mennybe megy, hogy Jézussal legyen.
De azok, akik nem ismerik Jézust, a pokolba kerülnek. Számukra nincs remény. Nincs számukra második esély. Nincs lehetőségük arra, hogy bizonyos ideig a tisztítótűzben szenvedve vezekeljenek bűneikért. Ahogy a Zsidókhoz írt levél 9:27-ben olvassuk:
,,És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik."
A bibliai tanítás szerint a hitetlenek a halál után a pokolba kerülnek, és ott gyötrődnek az utolsó ítéletig. Aztán, amikor Jézus újra eljön, feltámadnak a halálból. A Jelenések 20:13 azt mondja arról a nagy napról:
,,A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint."
Jézus beszélt erről a János 5:28-29 versekben. Azt mondta:
,,Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek: akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel."
A nagy ítélet után ez történik. (Jel 20:14-15)
,,És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett."
A pokol tehát egy átmeneti hely, az örökkévaló tűz tavának előszobája.
Jézusnál van a halál és a pokol kulcsa. Ez azt jelenti, hogy bármit is teszel az életben, Jézus a barátod kell legyen. Jézus a barátod? Fordultál hozzá bűneid bocsánatáért? Elfogadtad Őt Uradnak? Követed az Ő parancsait? A János 15:14-ben Jézus azt mondta:
,,Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek."
Ne áltasd magad. Csak akkor vagy Jézus barátja, ha engedelmeskedsz annak, amit Ő mond.
Végezetül, azt szeretném mondani azoknak, akik nem keresztények, hogy figyelmesen fontoljátok meg Jézus szavait. Azt mondja, hogy nála vannak a halál és a pokol kulcsai. A halál és a pokol együtt szerepel, mit tanít ez nektek?
Nos, ezek a kifejezések a Jelenések könyvében négy helyen szerepelnek együtt, a mi szövegünkben és három másik helyen. A 6:8-ban a Halál nevű lovasra utal, akit a Pokol szorosan követett. A 20:13-14-ben azt olvassuk, hogy a Halál és a Pokol kiadta a bennük lévő halottakat, majd a Halál és a Pokol a tűz tavába vettetett.

4. Az egyik dolog, amire ez a két kifejezés együttes használata utal és ez a negyedik ok, amiért Jézusért kell éljünk, az a tény, hogy: a halál nem a vég, hogy a halál nem jelenti a megsemmisülést, az emberi lét végét - hogy egy sokkal borzalmasabb valóság vár ránk.

A pokol a halál utáni börtön. Ez az a hely, ahová az istentelenek kerülnek. Ott tudatuknál vannak, szenvednek, és várják a végső ítéletet. Ez egy szörnyű hely. Meneküljetek Jézushoz. Csak Ő menthet meg az elviselhetetlen nyomorúságtól. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
     1/24 oldal   Bejegyzések száma: 234 
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 795 db bejegyzés
Összes: 34205 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 68
  • e Hét: 2241
  • e Hónap: 3706
  • e Év: 413656
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.