Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/119 oldal   Bejegyzések száma: 1182 
Kis dolog - nagy hatással
  2017-08-19 11:21:30, szombat
 
  Kis dolog - nagy hatással


Nem is hinnénk, hogy a kis dolgoknak milyen messzemenő következményei lehetnek Isten előtt, és milyen nagy problémák keletkezhetnek látszólag kis hibák miatt. Ahogy egy kevés por is meg tudja akasztani az órát, és egy egészen kevés homok is zavarossá tudja tenni a látásunkat, úgy egy egészen aprócska bűn is képes megakadályozni, hogy szívünk Istenhez forduljon.
Ahogy a veszélyes szelek behatolnak a kis réseken, úgy az ördög is akkor a legveszélyesebb, mikor észrevétlenül, kis dolgokon keresztül tör be az életünkbe. Úgy tűnik, nincs is nagy jelentősége, mégis, tudat alatt nagyobb kísértések felé nyitja meg a szívet.

...... .............

Nem létezik kis bűn - hacsak egy "kis Istent" nem találunk ki magunknak.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"És megáll, és legeltet az Úrnak erejével"
  2017-08-19 10:48:17, szombat
 
  ,,És megáll, és legeltet az Úrnak erejével" (Mik 5:4)Krisztus uralkodása az Ő gyülekezetében azonos egy pásztor-királyéval. Erővel és hatalommal bír, de ez egy bölcs és szeretetteljes pásztornak hatalma az Ő segítségére szorult szerető nyája felett. Ő parancsol, és engedelmességre talál, de ez a jól gondozott és szeretettel ápolt bárányok készséges engedelmessége, akik vidáman simulnak ,,szeretett Pásztorukhoz, kinek hangját ők jól ismerik. Ő a szeretet ereje és a jóság hatalma által uralkodik. Az Ő uralma, jellegét tekintve gyakorlatias. Megmondatott: ,,Ő megáll és legeltet". Ő a gyülekezet egyedüli feje, gondoskodik és cselekszik övéi jóllétéért. Nem ül le trónjára büszke nyugalommal; kormányzásában nem hagyja használat nélkül a kezében tartott pálcát. Nem, Ő megáll és legeltet. Ez a kifejezés ,,legeltetni" úgy az eredeti szövegben, mint a görög nyelvben ugyanazt jelzi, amit egy pásztor hűsége megtenni képes: vezetni, őrködni, őrizni, gyógyítani, szeretni éppen úgy, mint legeltetni. Az ő uralkodása folytonos. Úgy van megírva: ,,Ő megáll és legeltet" nem pedig az: ,,Ő majd ekkor vagy akkor legeltetni fog, és végre felhagy hivatalával"; vagy: ,,Egyszer ébredést fog előidézni s azután magára hagyja gyülekezetét, amíg az eleped a szárazság miatt". Az Ő szemei nem szunnyadnak, és kezei nem nyugszanak soha; szíve nem szűnik meg szeretettel dobogni és vállai nem fáradnak el gyermekei terhét hordozni. Az ő uralmának tevékenysége erős és hatalmas. ,,És legeltet az Úrnak erejével". Ahol a Krisztus, ott van az Isten; és mindaz, amit Krisztus tesz, az a Magasságosnak cselekedete. Ó, ez egy drága igazság, ha megszívleljük, hogy az, aki ma megáll, hogy népe érdekeit képviselje, az az igaz Istenből való Isten, aki előtt minden térd meg fog hajolni. De boldogok vagyunk mi, hogy olyan pásztorhoz tartozunk, akinek emberi természete összeköt, és akinek istensége oltalmaz minket. ,,Jöjjetek el, imádjuk, boruljunk le arccal és hajtsuk meg térdeinket a mi teremtő Urunk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az Ő mezeinek népei s kezeinek juhai vagyunk."

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Idegenek jöttek az Úr házának szentségébe"
  2017-08-18 09:18:44, péntek
 
  ,,Idegenek jöttek az Úr házának szentségébe" (Jer 51:51)Ebben a feljegyzésben az Úr népének arcát szégyen borítja, hiszen rettenetes dolog az, amikor az emberek abba a Szentélybe hatolnak be, amely csak a papok számára van fenntartva. Körülöttünk mindenhol láthatjuk, hogy van okunk a bánkódásra. Milyen sok istentelen ember végzi most tanulmányait, hogy majd egykor elkezdje a szolgálatot! Micsoda égbekiáltó bűnnek számít az az ünnepélyes hazugság, mely által az összlakosságot névlegesen a nemzeti egyház részeként kezelik! Milyen félelmetes az, amikor a szertartásokat a megtéretlenekre erőltetik, valamint az, hogy népünk tisztábban látó egyházai a fegyelmet oly lazasággal gyakorolják. Ha az a sok ezer ember, aki olvassa ma ezt az áhítatot őszintén az Úr elé vinné ezt a problémát, akkor ő beavatkozna a dolgokba és megakadályozná a gonoszt, hogy ne kerítse hatalmába az Egyházat. Az Egyház hűtlen lesz, ha megfertőzik a forrást, ha vizet öntenek a tűzre, és ha a termőföldet kővel terítik be. Az Úr adjon kegyelmet nekünk, hogy megfelelő módon képviseljük az Egyház megtisztulását, lévén az a hívők gyülekezete, és nem egy nemzet vagy megtéretlen emberek elkárhozó közössége.
Lelkesedésünk tehát otthon kell elkezdődjön. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy méltók vagyunk-e az Úr asztalából részesedni? Tegyünk róla, hogy felvegyük a menyegzői ruhát, máskülönben mi magunk is betolakodókká válunk az Úr szentélyében. Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, az út keskeny, és a kapu szoros. Oh, jöjjetek kegyelemért Jézushoz azzal a hittel, amit Isten a kiválasztottaknak ad! Az az Isten, aki lesújtott Uzzára, mert megfogta az Isten ládáját, féltékeny e két rendeletére. Igaz hívőként bátran közeledhetek hozzá, de ha idegen vagyok, akkor jobb, ha nem érintem meg, mert meghalok. A szív megvizsgálása minden megkeresztelkedett hívő kötelessége és ez az úrvacsorára is érvényes. ,,Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!" (Zsolt 139:23).

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Higgadtság
  2017-08-17 09:26:24, csütörtök
 
  Higgadtság


Aligha van nagyobb segítség a megszentelődéshez, mint a lélek állandó higgadtsága, a szorosan Istenre irányuló értelem nyugalma, és a Jézus vérébe vetett csendes bizalom. Másképpen aligha lehetséges növekedni a kegyelemben és Urunk, Jézus Krisztus megismerésében (2Pt 3,18). A félelem hideggé és érzéketlenné teszi a lelket. A félelem betömíti a lelki élet minden forrását, és megakadályozza a szív közeledését Isten felé. A kétely szintén úgy bemocskolja a szívet, hogy az mélyen az iszapban ragad. Ezért a megszentelődésben való növekedésünk nehezebb, ha félelem és kétség uralkodik rajtunk.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Bízom Isten kegyelmében"
  2017-08-17 07:14:10, csütörtök
 
  ,,Bízom Isten kegyelmében" (Zsoltár 52:10).Elmélkedj egy kicsit az Úrnak eme kegyelméről, mert ez irgalmasságból fakadó kegyelem. Gyöngéd és szeretetteljes érintésével meggyógyítja a töredelmes szívet, és bekötözi sebeit. Éppen olyan irgalmas az Ő jóságának nyilvánításában, mint annak nagyságában. Igen ez nagy jóság. Semmi sem kicsiny, ami isteni. Kegyelme végtelen, mint Ő maga. Azt megmérni nem lehet. Az Ő kegyelme annyira nagy, hogy a nagy bűnösök nagy bűneit megbocsátja, nagy békességet és nagy örömöt nyújt, és a nagy Isten nagy egébe emel minket nagy gyönyörűségre. Ez ki nem érdemelt kegyelem. A kegyelem valójában nem is lehet más, mert akkor a megérdemelt kegyelem az igazság helytelen értelmezése lenne. A bűnös részéről nem lehetett jogot tartani a Magasságos szívélyes részvétére, ha a lázadó rögtön a pokol tüzére ítéltetett volna, a kárhozatot bőségesen kiérdemelte volna; de mivel a haragtól mégis felmentetik, az egyedül a könyörülő szeretet műve, mert a bűnösben nincs arra nézve semmi alap. Ez gazdag kegyelem. Vannak nagy dolgok, melyek mégis kevésre képesek, de ez a kegyelem megkeseredett lelkünk kedves vigasza, aranyedényből vett olaj vérző sebünkre, megtört csontjainknak mennyei gyógyulás, megfáradt lábainknak királyi hintó és szerető ölelés remegő szívünk számára. Ez sokszoros kegyelem. Ahogyan Bunyan mondta egyszer: ,,Isten kertjében minden virág duplán van jelen". Nincs egyetlen kegyelem. Azt gondoljátok talán, hogy csak egy kegyelmet nyertetek, de tapasztalnotok kell, hogy az a kegyelem egész felhőzete. Ez bőséges kegyelem. Milliók élvezték és mégis kimeríthetetlen; mindenkor ugyanolyan friss, szabados és teljes. Ez maradandó kegyelem. Ez sohasem szűnik meg. Ha Isten kegyelme a te barátod, akkor veled lesz minden kísértésben és megóv az eleséstől, veled lesz a nyomorúságban, hogy el ne merülj, veled lesz az életben, mint orcád világossága, veled a halálban, mint lelked napja, amikor, amikor minden földi vigasz eltűnik. ,,A Te hatalmadról éneklek és a Te kegyelmességedet hirdetem minden reggel!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Kegyelem, épp időben!
  2017-08-16 09:07:04, szerda
 
  Kegyelem, épp időben!


Ne aggódj a jövőbeli kísértésektől! Ez veszélyes csapda. Ne gondolj arra: "Mit csináljak, ha ez vagy az a kísértés jön? Hogy maradok talpon? Úgy érzem, nincs erőm ellenállni. Nem tudom legyőzni az ellenséget." Így van! Most még nincs erőd, mert még nincs rá szükséged. Jelenleg nem vagy képes legyőzni az ellenséget; de még meg sem támadott téged. Azzal a kegyelemmel, ami most veled van, nem tudnál ellenállni azoknak a dolgoknak, amiknek most nem vagy kitéve. De amikor a kísértés jön, a kegyelem is el fog jönni.
Nagyobb megpróbáltatásokhoz nagyobb erőt kapsz. Ha sokat kell szenvedned, Isten ugyanolyan mértékben vigasztal majd téged bőségesen. Ezért minden helyzetben elég neked az Isten kegyelme (2Kor 12,9). Isten nem hagyja, hogy ma erődön felüli kísértés érjen. "A kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is" (1Kor 10,13). Amilyen a napod, olyan lesz az erőd is.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
„Adjátok az Úrnak neve tiszteletét”
  2017-08-16 07:10:15, szerda
 
  ,,Adjátok az Úrnak neve tiszteletét" (Zsoltár 29:2).


Isten dicsősége az Ő lényéből és tetteiből származik. Ő teljes lényében dicsőséges, mert Benne mindaz oly teljességben megvan, ami szent, kedves és jó. Tettei, melyeket cselekszik, szintén fenségesek, mert azok az Ő lényéből származnak. Mivel azt akarja, hogy tetteiben jósága, kegyelme és igazsága nyilvánuljon meg, gondosan őrködik fölöttük, hogy az azzal egybekötött dicsőség egyedül Neki adassék. Nincs bennünk semmi, amivel dicsekedhetnénk; mert ki az, aki minket mások fölé emelne? Mivel rendelkezünk, amit nem a kegyelem Istenétől vettünk volna? Azért nagy gondot kell arra fordítanunk, hogy alázatosan járjunk az Úr előtt. Mihelyt magunkat dicsérjük és magasztaljuk, a Magasságos ellen lázadunk fel, mint olyanok, kik vele hasonló dicsőségre számítunk, holott a mindenségben csak egy dicsőségnek van helye. Föllázadhat-e a nap ellen az a féreg, mely egy óráig él, melyet a nap melegített életre sugaraival? Fellázadhat-e a cserépedény a fazekas ellen, aki korongján alakította azt? Perelhet-e a puszta homokja a vihar szelével? Vagy ellenállhat-e a sivító orkánnak az óceánon egy vízcsepp? ,,Adjatok az Úrnak ti igazak, adjatok az Úrnak dicsőséget és erőt, adjatok az Úrnak, az ő nevének dicsőséget, imádjátok az Urat az ő szent hajlékának ékességében." Mégis, alighanem az a legnehezebb küzdelem a hívő életében, amelyben megtanulja ezt a mondást: ,,Nem nekünk Uram, nem nekünk, hanem a Te nevednek adjad a dicsőséget." Ezt a leckét az Úr folyton ismételi nekünk, és gyakran fájdalmas fenyíték által vési emlékezetünkbe. Ha a keresztyén azzal dicsekszik, hogy mindent megtehet és nem teszi hozzá, hogy ,,azáltal, aki engem megerősít", akkor rövid idő múlva sóhajtozni fog: ,,semmit sem tehetek" és porig megalázza magát. ,,Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék." Ha teszünk valamit az Úrért, amit Ő kedvesen vesz, tegyük lábához koronánkat, és mondjuk: ,,Nem én, hanem az Isten velem való kegyelme!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az aggodalmaskodás mérge ellen
  2017-08-15 12:46:18, kedd
 
  Az aggodalmaskodás mérge ellen


Jézus a hegyi beszédében elítéli a "szív aggodalmát", a rémült, nyugtalan és kínzó aggódást, és minden olyan aggodalmat, ami a lelket vagy a testet károsítja. Nem szabad előrevetíteni a rettegett nyomorúságtól való félelmet, hogy az már előre gyötörjön bennünket. Nem szabad megmérgeznünk a mai nap áldásait a holnapi gondok miatti félelemmel, mert így a jelenlegi bőséget a jövőbeli hiánytól való félelem miatt nem tudjuk élvezni. Ez az aggódás nem csupán egy gonosz szenvedés, vagy a lélek csúnya betegsége, hanem egy utálatos támadás Isten ellen, egyike a legrosszabb bűnöknek. Hiszen ez irgalmas uralkodónknak és mindenek bölcs irányítójának durva megsértése, mert az aggódásban szükségszerűen benne rejlik az a gondolat, hogy a nagy bíró nem ítél jól, és a dolgokat nem kezeli megfelelőképpen. Ebből nyilvánvalóan az következik: ha nem tudja, mire van szükségünk, akkor hiányzik belőle a bölcsesség; és ha nem látja el szükségük szerint azokat, akik benne bíznak, akkor hiányzik belőle a jóság. Tartózkodj az ilyen gondolatoktól!
Van egy egyszerű és biztos szabály, ami így hangzik: ne aggodalmaskodj rettegve, mert ez az Isten törvénye ellen van. Tekints csak Istenre, és tegyél meg mindent, ami tőled telik, hogy az emberek szemében becsületesen járj el! Aztán adj át mindent jobb kezekbe, bízd az egész ügyet Istenre!

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
„És kiment Izsák estefelé elmélkedni a mezőre”
  2017-08-15 10:20:17, kedd
 
  ,,És kiment Izsák estefelé elmélkedni a mezőre" (1Móz 24:63)Izsák foglalkozása bámulatra méltó volt. Ha azok, akik órák hosszat töltenek el haszontalan társaságban, hiábavaló időtöltéssel, könnyű olvasmányokkal élve, megtanulnának bölcsen élni, akkor értékesebb társadalom születhetne, és az elmélkedés gyakorlása is érdekfeszítőbb lenne, mint a hamis dolgok kedvtelése. Többet tudnánk, közelebb élnénk az Úrhoz, növekednénk a kegyelemben, ha többet keresnénk az egyedüllétet az Úrral. Az elmélkedés alatt rágjuk meg a lelki táplálékot, melyet kívülről nyertünk, és így kerül az belső életünk húsába és vérébe. Oly édes az elmélkedés, ha Jézus képezi megfigyelésünk tárgyát. Izsák Rebekával találkozott, amikor elmélkedett. Sokan találták már meg éppen az imádkozás alkalmával legdrágább kedvesüket. A hely megválasztása fenséges volt. Imakamránk a mezőn Isten mondásaival van ékesítve, hogy azokra emlékezzünk. A cédrustól az izsópig, a suhogó szárnyú sastól az éneklő tücsökig, a kék égbolttól a harmatcseppig, minden bölcsességre tanít; s ha Isten megvilágosította szemeinket, akkor ezen oktatás által a lélek sokkal élénkebben indíttatik meg, mint az írott könyvek által. Szűk szobáink nem olyan egészségesek, derültek, kellemesek és meghatóak, mint a szabad természet. Semmit se tekintsünk közönségesnek vagy tisztátalannak, hanem gondoljuk meg, hogy minden teremtmény a Teremtőre mutat, és a mező azonnal szent hellyé változik. Az időpont megválasztása is nagyon csodálatos. A nap leáldozásának ideje, amikor fátyol húzódik a világra, a lélek megnyugvását mutatja, amikor a földi gondok helyébe kerülnek a mennyei közösség örömei. A nap lementének dicsősége csodálkozást kelt bennünk, és az ünnepélyesen beálló éjszaka tiszteletre serkent. Ha napi munkád megengedi, kedves olvasó, akkor jó ha napszálltakor egy órányit a szabadban sétálsz, de ha az nem lehetséges, akkor Isten a városban, a csendes szobában, vagy a zajló tömeg zűrzavarában is közel van hozzád. Engedj szívednek kimenőt, hadd keresse fel Őt.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szeretet és elővigyázatosság
  2017-08-14 10:46:36, hétfő
 
  Szorgalom és elővigyázatosság


Urunk nem azt szeretné, hogy az életünk szükségleteire egyáltalán ne gondoljunk. A könnyelmű és gondtalan viselkedésnek semmi köze ahhoz, amit Jézus Krisztus tanított. Urunk azt sem kívánja, hogy a munkánkban lusták, hanyagok és igénytelenek legyünk. Hiszen ezek teljesen ellentétesek üzenete lényével és lényegével! A keresztények úgy iszonyodnak az elkényelmesedéstől, mint a részegeskedéstől, és úgy menekülnek a lustaságtól, mint a házasságtöréstől.
Isten akarata, hogy mindenki dolgozzon, hogy a saját kenyerét ehesse, és gondoskodni tudjon magáról és a háza népéhez tartozókról. Ugyanúgy azt is szeretné, hogy senkinek se legyünk adósok, hanem arra legyen gondunk, "ami minden ember szemében jó" (Róm 12,17). De ez nem történhet megfontoltság és igyekezet nélkül, sőt gyakran csak hosszú és nehéz megfontoltsággal, nagy és komoly igyekezettel lehetséges.
Az a jó és kedves Isten előtt, ha elgondolásainkat kellően megfontoljuk. Világos elképzelésünknek kell lennie arról, amit tenni akarunk, és a munkánkat meg kell terveznünk, még mielőtt elkezdenénk. Úgy jó, ha időről időre alaposan meggondoljuk, milyen lépéseket kell eközben megtennünk, és előre minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy a leghatékonyabban végezhessük a dolgunkat.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/119 oldal   Bejegyzések száma: 1182 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 225 db bejegyzés
e év: 4912 db bejegyzés
Összes: 8754 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 938
  • e Hét: 938
  • e Hónap: 34242
  • e Év: 337973
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.