Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/194 oldal   Bejegyzések száma: 1938 
A tavasz illata
  2018-06-20 07:47:50, szerda
 
  "Azután Jerikóba érkeztek. Amikor Jézus tanítványaival és a nagy sokasággal elhagyta Jerikót..." (Mk 10,46)

Jerikó nevének jelentése: illatos város, pálmák városa. Vonzó név. Szinte szemünk előtt látjuk ligeteit, virágos tereit. Majdnem minden város ilyen "illatos", azért is vonz már messziről: kirakatai, tiszta járdája, jólöltözött lakossága, fényes mulatói - csupa illat. Sokan csak ennyit látnak belőle, s nem tudják, hogy az illatos városban selyemben sírnak a megcsalt asszonyok, ragyogó parkettákon buknak el a lányok, tiszta járdán sáros szívvel járnak a férfiak, s az éjszaka fényzuhatagában árnyékolódnak be a lelkek. Van olyan út, amely jónak tűnik az ember szemében, ám végül pusztulásba vezet. Vonzó, illatos, édes, de az út végén a halál vár.
Ezen a városon haladt keresztül valaki, akinek nem volt "alakja és ékessége", és "ábrázata nem volt kívánatos", de Jerikó mégis megérzett valamit: különös, másfajta illat töltötte be a várost. A lélek megérezte a mennyei tavasz közeledtét. Ez az addig nem ismert illat bejárta a börtönök mélyét, a bűntanyákat, a hazug tisztesség útján járók szívét. Kicsalta a fázó, didergő szíveket. A napfényre éhes lélek megérezte az élet fuvallatát, és nagy sokaság sereglett Jézus köré. Bizonyára kíváncsiskodók is voltak közöttük, akik számára Jézus csak látványosság volt, de akadtak olyanok is, akik megérezték benne a szentség, a tiszta öröm, a békesség, az Atyával való közösség illatát.

* A TAVASZ ILLATA * Megfigyeltem, hogy a tavasz közeledtével a pincében télire elraktározott krumpli csírázni kezd. A csírák hosszan nyúlnak az ablakon beszűrődő fény felé. Ha a krumplit ládástól elfordítjuk, pár nap elteltével a csírák újból a fény irányába igyekeznek. Így van ez a lélekkel is, amikor megérzi a lelki tavaszt, Jézus drága, életadó közeledését.

* Megszabadítom őket az Úr, az ő Istenük által - Hós 1

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Harc a test és a lélek között
  2018-06-20 07:27:14, szerda
 
  Harc a test és a lélek között

"Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született..." 1János 3,9

Hogy az Istentől születettek (a Lélek által újjászületett emberek) nem vétkeznek, az nem azt jelenti, hogy soha semmit sem tesznek, ami ellenkezik Isten törvényével. Amit Isten Lelke János által mond, azt adja tudtul, hogy akik igaz hit által Krisztusba oltattak, és Benne is maradnak, nem élnek szívbeli örömmel és szándékosan bűnben egyazon időben. Az ember örömmel jár, de nem okoz neki örömet, ha megbotlik. A Szentlélek és az általa megújított lélek a test ellen tör. Ez a test ellen törés nem mindig diadalmaskodik az újjászületett emberben, az emberi lélek újjáteremtése küzdelmet jelent. A világosságban való járás, úgy, ahogy Krisztus járt, az Istentől született ember öröme. A gyöngeségből való bűnbeesés teher marad, mely alatt az újjászületett ember a test megöldöklése után sóhajtozik. Az újjászületett ember megelégelte, hogy a bűn szolgája vagy szolgálóleánya volt, ezzel szemben akinek életeleme, hogy bűnt kövessen el, az nem látta vagy ismerte meg Istent. Ebben mutatkozik meg, hogy kik Isten gyermekei, és kik az ördögéi: a bűnben való élés ördögi, a bűnbeesés viszont testi gyöngeség, mely az akarat ellenére megmarad. A gyöngeség készteti az igazi kegyest hogy Pállal együtt sóhajtsa: Ó én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Isten kegyelme megtanít dicsekedni is: Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. A győzelem a Léleké!

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Aki nem tudott várni
  2018-06-19 12:20:05, kedd
 
  "Ne légy gyors a szólásra, és ne elhamarkodottan szólj szívedből Isten előtt, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Azért hát kevés beszédű légy." (Préd 5,2)

A Sátánnak külön csapdái vannak a hívők számára. Ezek közül az egyik legravaszabb a "nem érek rá csendben várni" gondolat. Sokak szemében elvesztegetett időnek tűnik az alázatos várakozás. Az ördög ügyesen kihasználja ezt, és éppen akkor juttatja eszedbe elvégzendő munkádat, adósságodat, szakadt ruháidat stb. Aztán jön az újabb csapda: "Hamar essünk túl rajta, ha már meg kell lennie, és gyerünk tovább!"
Vizsgáld meg magad, miért vagy békétlen, gyanakvó, türelmetlen és fáradt! Az Úr közel van, de a türelmetlen ember számára mégis egy örökkévalóságnak tűnik, amíg a kapcsolat közte és Isten között létrejön. Ilyenkor igaznak bizonyul az ige: "Isten a mennyben van", vagyis magasságban és szentségben, és csak akkor hallatja szavát, ha alázatosan elfogadod, hogy nem tehetsz mást, mint hogy magadat megüresítve csendben várj. Akkor majd azt fogod tapasztalni, hogy nem alszol bele a csendességbe, és üres fecsegés helyett a napi munkád végzése közben is építő beszéd és örömének hangzik fel ajkadról. Azután már egyre jobban várod az igazi csendet az Úr előtt.

ÜRESÍTSD MEG MAGAD * Egy alkalommal, amikor bibliaórát kellett tartanom, napokkal előtte egy jónak gondolt téma foglalkoztatott. Amikor azonban eljött a készület ideje, elfogott a kétség, hátha nem is arról kellene beszélnem. Letörten, kedvetlenül, üresen álltam Isten elé. Jónak ígérkező gondolataim szétfoszlottak. Csendben vártam. És kaptam kijelentést. Amikor a terembe léptem, szokatlanul nagyszámú hallgatósággal találtam magam szembe, és világossá vált előttem, hogy miért kellett a saját "ügyes" gondolataimat veszni hagyni.

* Aki nem tudott várni - 1Sám 13,1-14

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Lélek szerinti járás
  2018-06-19 08:56:09, kedd
 
  Lélek szerinti járás

"Lélek szerint is járjunk." Galata 5,25

Az újjászületett ember a Szentlélek szerint él. Hogy valaki újjászületett-e vagy sem, az megmutatkozik abban, ahogyan él. A Lélek elevenít meg, hogy megtanítsa a tévelygőket, és visszavezesse őket a jó ösvényre, és az Úr igazságában járassa őket (Zsolt 25). A test szerint való életet, amely a test kívánságait teljesíti, a Lélek bűnné teszi, vágyat ébreszt, hogy féljük az Urat. Az újjászületett ember vágyik arra, amiben az Úr kedvét leli: a szeretetre, örömre, békességre, béketűrésre, szívességre, jóságra, hűségre, szelídségre, mértékletességre. Akik Krisztuséi, azok megfeszítették a testet indulataival és kívánságaival együtt. Isten országa nemcsak beszéd, hanem erő is. Ha a Lélek szerinti beszéd és a Lélek szerinti járás egyesül, akkor Isten neve megszenteltetik, eljön Isten országa, és Isten akarata teljesül. Így lehet az, és így kell annak lennie felülről való kegyelem és erő által. Milyen szomorú, hogy a Lélek szerinti járás még a legszentebbeknél is oly sok kívánni valót hagy hátra. Sok mindenben elbukunk naponként. Fáj ez nekünk? Szükségessé teszi számunkra Krisztust, hogy Ő megigazítson és megszenteljen? Ha test szerint élünk, úgy is fogunk meghalni, de ha a Lélek által a test cselekedeteit megöljük, akkor élünk (Róma 8,13). Így hát, mi, bűnösök ne a testnek, és ne test szerint éljünk, hanem Lélek szerint.

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Pihenjetek meg
  2018-06-18 16:33:45, hétfő
 
  "Gyertek velem csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé!" (Mk 6,31)

Sok buzgó keresztény még az éjszakát is nappallá tenné, csak minél többet munkálkodhasson Isten országáért. Fut, fárad, nem ismer pihenést, mintha mindig fülébe csengne az Úr szava: "Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet!" De az Úr Jézus nemcsak azt mondta: "Menjetek... tegyetek...!", hanem ezt is: "Gyertek... pihenjetek...!" A megpihenésre szüksége van a testnek, mert a túlfeszített munka következtében idő előtt összeroppan, de annál is nagyobb szüksége van a léleknek.
Isten országának a munkája nem emberi munka, nem végezhető emberi erővel és értelemmel. Ehhez a szolgálathoz felülről kell venni az erőt. Aki nem veszi napról napra az erőt, az hamar elfárad és elkedvetlenedik. Mi emberek olyanok vagyunk, mint egy gőzgép, amelynek üzemanyagra, vízre és tűzre van szüksége ahhoz, hogy ne álljon le. Ne hidd, hogy te kivétel vagy és csendes órák nélkül is eleven erővel tudod végezni a munkát! Több csendesség - több erő! Több pihenés az Úr lábainál - nagyobb lendület a munkában!

HOL VOLTÁL? * Egy hívő asszony azt álmodta, hogy Isten ítélőszéke előtt áll. Örömmel és magabiztosan állt a Bíró elé, hiszen olyan buzgón és olyan sokat dolgozott az Úr szőlőjében. Jézus mégis kétkedő tekintettel méregette, mintha nehezen akarná megismerni. Az asszony, aki barátságosabb fogadtatásra számított, végül megszólalt: "Uram, hát nem ismersz engem, aki olyan hűségesen szolgálatalak a földön? Vasárnap mindig ott voltam a templomban, hétfőn a varrókörön, kedden a közösségi összejövetelen, szerdán..." ,,Várj csak! - szakította félbe az Úr. - Nem te vagy az, aki sokat forgolódtál, de soha nem voltál otthon, amikor veled akartam beszélni? Hát nem csoda, hogy nem ismertelek meg!"

* Pihenjetek meg - Mk 6,7-31

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az újjászületés látóvá tesz
  2018-06-18 08:42:33, hétfő
 
  Az újjászületés látóvá tesz

"Ha valaki újonnan nem születik..." János 3,3-10

Egy vak sokat tudhat, de annak, aki lát, a "tudása" más, mint a vak személyé. Isten mindenhatóságának a csodája teheti a vakokat látóvá, akik ezáltal új világba lépnek be. Azt, amit előbb hallásból-mondásból tudott, most más, új módon ismeri meg. Az újjászületés nélkül az emberek sokat tudhatnak Istenről és az isteni dolgokról, de csak egy újjászületett ismeri az Isten országába való bejáratot, mint aki tapasztalatból tudja, hogy mi a különbség a testtől és a Lélektől való születés között. Bár az ember nem tud egyszerre mindennek nevet adni, egy dolgot tud: vak volt, és most lát. Az ember beszélhet az igazságról, mielőtt ismerné azt. De hogy megértse, mi az igazság, ahhoz meg kell ismernie azt, igazságból kell születnie, igazság által meg kell szabadulnia az újjá nem született ember vakságától. A Szentlélek tanít meg a lelki dolgokat megérteni, és azokhoz illeszkedni. Ő tanít azokról beszélni olyan szavakkal, melyek bolondságok azok számára, akik nem ismerik azoknak mibenlétét, de amelyeket az újjászületettek megértik (1Kor 2). A nyomorúságról, megváltásról és háláról való ilyetén beszéd, bármilyen hiányos is az, lelkileg összeköt egymással, egyházi és országhatárokon túl is. Egybeforrasztja a szíveket az egy igaz Isten csodálásában és imádásában, és Jézus Krisztuséban, akitől, aki által, és akire nézve van minden.

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A Lélek kitöltetésének következményei
  2018-06-17 13:35:58, vasárnap
 
  "Amit hallottak, szíven találta őket..." (ApCsel 2,37)

Semmi misztikus és semmi emberfölötti nem történt az első pünkösd ünnepén. Akik hajlamosak a Szentlélek kitöltetésének következményeit azokban az emberfölötti erőfeszítésekben és misztikus önkívületi megnyilatkozásokban látni, azok olvassák a teljes második fejezetet. A Szentlélek kitöltetésének a tulajdonképpeni hatása ebben a mondatban foglalható össze: az emberek fölsírtak bűneik miatt. Felismerték elveszett állapotukat. Nem esnek önkívületbe, nem verik földhöz magukat, ellenben őszinte megbánással a szívükben ezt kérdezik: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?"
A Szentlélek kitöltetésének következménye ma is ez: bűntudatra, bűnbánatra vezet. Miután pedig fölfedi bűneinket, megmutatja a bűn eltakarásának helyét is, a Golgotát. A Szentlélek ugyanis Jézust dicsőíti meg. Jézus valódi nagyságát csak a bűnös ember ismeri fel.
Ha bűneid miatt még nem sírtál, és ha bűneid nem oldoztattak fel a kereszt alatt, akkor még nem nyertél Szentlelket.

A LÉLEK MUNKÁJA * Knak Gusztáv lelkész egy alkalommal megkérdezte a hívektől, hogy kérték-e már komolyan Istentől a Szentlelket. Az egyik gyülekezeti tagot szíven ütötte ez a kérdés, és őszintén beismerte, hogy erre még soha nem gondolt. Elkezdett hát Szentlélekért imádkozni. Ezt követően, miközben éppen fát vágott az erdőben, hirtelen ránehezedtek a bűnei. Sírva kereste fel lelkészét. Az csodálkozva kérdezte: "Miért sírsz?" "Mert sok a bűnöm!" - felelte, mire a lelkész arca felragyogott az örömtől. A férfi igen meglepődött ezen, de következő vasárnap, amikor az igehirdetés során békességre talált Jézus vérében, az ő arcán is felragyogott az öröm.

* A Lélek kitöltetésének következményei - ApCsel 2

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Romolhatatlan magból való születés
  2018-06-17 13:19:56, vasárnap
 
  Romolhatatlan magból való születés

"Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké." 1Péter 1,23

Az az újjászületés, amely megsemmisül, az nem a Szentíráson alapszik. A szentek nem hagyják el hitüket, az újjászületésből származó mag romolhatatlan. Annak az érzése, hogy Krisztusban és Krisztusért kegyelmet nyertünk, egy időre elmúlhat. A lelki élet hanyatlása olyan nagy lehet, hogy emberi mértékkel mérve nem marad belőle semmi. Isten munkáját azonban ez nem teheti semmivé. Isten az embereket nem azért választotta ki, hogy egy bizonyos időszakban valami jó legyen bennük, vagy valami jót tegyenek. Isten ingyen való kegyelemből választott, és csak Krisztusért ébreszt fel Igéje és Lelke által, és mondja a halott bűnösnek: élj!
Amikor hittől és hitélettől való elszakadásról van szó, az annak a bizonyítéka, hogy valakinek az életében valami nem volt valódi. Minden újjászületés Isten emberfeletti műve, amely ellenállhatatlan és el nem múló. Minden, ami emberi, elmúlik, de ami Istenből, Isten által és Isten számára van, az megmarad - mindannak ellenére, ami azt esetleg megsemmisíteni igyekszik. Amit Isten egyszer mondott, amit tett, az maradandó, mert Isten ajándékai és elhívása megbánhatatlanok (Róm 11,29).
Milyen vigasztaló ez: az üdvösség biztos Istenben, aki nem hazudik. A kegyelmi szövetség örök szövetség, amely hitelt érdemlő a végrendeletet hagyó Jézus halála által. Tehát soha ne kételkedjünk Isten kegyelmében.

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hitetlen szívvel az Úr közelében
  2018-06-16 08:22:34, szombat
 
  "Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve." (Mk 5,6)

Kortársai közül kevesen ismerték el Jézust Istentől küldött Messiásnak. Sokan csak nagy prófétának tartották, hazájában azonban még próféta voltát is tagadták. "Hát nem ez az ácsmester fia?" - kérdezték csodálkozva. Hát lehet egy ácsmester a világ megváltója?
Nincs annál szomorúbb dolog, mint hitetlen szívvel járni Jézus közelében. A názáretiek Jézus közelében éltek, ám mivel kétségbe vonták istenségét, jobban megkeményedtek, mint más kortársaik. Nem is tehetett köztük csodát az Úr a hitetlenségük miatt.
A hitetlenség megköti Isten csodatevő kezét. Korunk vallásos emberei is, akik olyan sokat hallanak Jézusról - esetenként még buzgó templomlátogatók is -, kemény talajnak bizonyulnak, kevés csoda történhet közöttük. Beszélnek Jézusról, de nem hisznek mindenhatóságában, imádkoznak, de nem hisznek az imameghallgatásban.
Vigyázz, ne élj Jézus mellett hitetlen szívvel, mert megkeményedsz! Jusson eszedbe az Úr figyelmeztetése: "Bárcsak hideg volnál vagy forró!"

SZÁZ ÉV NEM VOLT ELÉG * Ismertem egy száznyolc esztendős öregembert. Buzgó templomjáró volt, mindig ott volt az istentiszteleteken. Tizenegy gyermekét becsületes, rendes életre nevelte. Egyszer meglátogatta egy hívő testvérem. Az öreg mesélt neki becsületben eltöltött hosszú életéről. A vendég figyelmesen meghallgatta, majd végül így szólt: "Bátyám, maga azért mégiscsak egy bűnös ember." "Már hogy volnék én bűnös?!" - méltatlankodott az öreg. "Mert Isten maga mondja, hogy minden ember bűnös" - felelte a vendég. "Isten mondhat, amit akar, én tudom, hogy nem vagyok bűnös!" - jelentette ki az öreg önérzetesen. Egy évszázad nem volt elég ahhoz, hogy bűntudatra ébredjen.

* Hitetlen szívvel az Úr közelében - Mk 6,1-6

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ő ajándékozza az örök életet, az üdvösséget
  2018-06-16 08:04:44, szombat
 
  Ő ajándékozza az örök életet, az üdvösséget

"Akiket pedig eleve elrendelt..." Róma 8,30

Isten terve szerint, örök szeretetéből, mellyel övéit szerette, Krisztusért Igéje és Szentlelke által a lelki halálból új életre hív. A megelevenítés módja rejtély számunkra, az újjászületés gyümölcsei azonban nem maradnak elrejtve előlünk. A Szentlélek, aki lemetsz Ádámról, és beolt Krisztusba, teremti meg hit által azt az egységet Vele, amely nélkülözhetetlen az üdvösségre. Akkor a Lélek elszakít bennünket mindattól, ami természet szerint életünk része, amely halottá tesz bennünket, és a szeretet kötelével von bennünket Ahhoz, aki azt mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet." Az igaz hit Krisztushoz való ragaszkodásban nyilvánul meg, akit Isten bölcsességül, igazságul, szentségül és tökéletes váltságul adott nekünk (1Kor 1,30). Az a hit megigazít és megszentel. Mindkettőre szükségünk van, hogy elnyerjük az örök, üdvözült életet. Így formálja Isten a bűnösöket Krisztus ábrázatához hasonlóvá. Ez az igerész azt tanítja, hogy a külső és belső elhívásra megigazítás és megszentelés következik. "Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok" (1Kor 6,11). A címben idézett igevers szerint, akik Krisztusban vannak, meg is dicsőíttetnek. Azok számára nincs kárhozat. Nem a test szerint járnak, hanem a Lélek szerint. Szeretik Őt, aki minket előbb szeretett. Ő, aki elkezdte a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig (Fil 1,6).

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/194 oldal   Bejegyzések száma: 1938 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 26 db bejegyzés
e hónap: 376 db bejegyzés
e év: 2575 db bejegyzés
Összes: 13724 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 668
  • e Hét: 3925
  • e Hónap: 26191
  • e Év: 326635
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.