Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/59 oldal   Bejegyzések száma: 584 
"Az Isten elkövetkezendő haragjától..."
  2017-02-25 07:17:12, szombat
 
  "Az Isten elkövetkezendő haragjától..." (Mt 3:7)


Nagyon kellemes olyan vidéken átutazni, ahol kevéssel azelőtt nagy esőzés volt. A rét zöld füve nagyszerű élvezetet nyújt, és a leveleken visszamaradt vízcseppek oly szépen csillognak a napfényben, mint a legtisztább gyémánt. Ilyen élvezetben részesül a keresztyén, hiszen olyan országon halad át, ahol Megváltójának feje fölött vonult el a vihar. Ha még esik is néha néhány gondcsepp, az a kegyelem felhőjéből hull alá, s az Úr Jézus azon biztatás által üdíti fel, hogy azok nem fognak neki kárt okozni. Hanem milyen rettenetes a vihar közeledésének biztos tudata! Előre érezhető a nyomasztó levegő hősége; a borzalmas orkán rettegéssel tölti meg az ember érzelmeit; a madarak hasztalan küzdenek a szél viharzó ereje ellen; a barmok dühös horkolással fejezik ki ijedelmüket; az ég éjjeli öltözetével fedi be ábrázatát; hiába fürkészi a szem a napot, az ég kékségét! A nap nem látszik, az ég kárpitja sötét és haragos! Még egy kevés félelmetes várakozás, és kitör az orkán mindent összezúzó dühvel, különösen a forró égöv némely országában. Néhány pillanat kínzó bizonytalansága, és azután sivít a szél féktelen tombolással, fákat tép ki gyökerestől a földből, sziklákat sodor le szilárd helyükről, az emberek lakásait szétdúlja, és elpusztítja. Lásd, bűnös, ilyen a te állapotod. Még nem esett egy forró csepp sem, de a tűzfolyam már készül. Még nem süvít körülötted dühöngő szél, de Isten már gyűjti a rettenetes tűzlövegeket. Még visszaszorítja a vízárat a kegyelem, de nemsokára felnyílik a zsilip: az örök villámcsapások még tárházukban pihennek, de íme, a vihar kezd kitörni, és mily rettenetes lesz az a pillanat, amikor Isten megjelenik bosszút állni haragos öltözetben! Hol, ó, hol rejted el magadat bűnös, hová menekülsz jelenléte elől? Ó, bárcsak a kegyelem keze téged Krisztushoz vezetne! Ő szabadon felajánlja magát neked az evangéliumban: nyitott oldala üdvösségednek forrása és sziklája. Jól tudod, milyen szükséged van Jézusra; higgy benne, ragaszkodj hozzá, így elhárul a harag minden időre.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Imádságotokban és könyörgésetekben..."
  2017-02-25 06:51:59, szombat
 
  "Imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt." Filippi 4:6.Isten gyermekének szívében néha ott van az az édes érzés, hogy kegyelmet nyert. Amikor ez az érzés ott élt Dávid szívében, dicsőítette és magasztalta az Urat. Csodálta Őt a szegény, nyomorult bűnösök iránti jóságáért. Azt mondta: "Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged" (Zsolt 103:1-4). Az imádság tehát néha magasztalássá és hálaadássá változhat, és közben mégis imádság marad. Ez titok, melyet Isten gyermekei megtapasztalnak. "Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt." A kapott jótéteményekért való érzéssel teli hálaadás tetszik Istennek. Nagyra értékeli.
Az is lehet, hogy Isten gyermekei az imádságban a kegyelem olyan érzését tapasztalják, melyet Isten ad nekik. Az lángra gyújtja a szívet. Ilyen körülmények közt mondta Dávid: "Mert megjelentetted a te szolgádnak fülébe, óh Seregeknek Ura és Izráelnek Istene, ezt mondván: Házat építek néked. Ezért készteté szolgádat az ő szíve, hogy ilyen könyörgéssel könyörögjön hozzád" (2Sám 7:27).
Milyen hatással volt Dávid életére, amikor hihette, hogy Isten kegyelmes hozzá? Nem olyannal, hogy felszínes imádságot mondott. Forró imádságban tárta az Úr elé állapotát. Tudott nyomorúságáról, de arról is, hogy Isten kész kegyelmes lenni iránta.

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Polgári rendelkezések
  2017-02-25 06:49:56, szombat
 
  POLGÁRI RENDELKEZÉSEK * 5MÓZES 17-20


KÖZPONTI IGERÉSZ: 5MÓZES 17


ÖSSZEFOGLALÁS * A nép vallásos életét szabályozó szertartási törvényeken kívül Mózes kihirdette a polgári hatóságok választására, illetve működésére vonatkozó törvényeket is. Hogyan válasszanak királyt? Hogyan ismerhető fel az igazi próféta? Hogyan védhető meg az, aki nem szándékosan ölt embert? Hogyan kell emberségesen és pártatlanul bánni a feltételezett elkövetővel? A mai részben ezekre kapsz választ; emellett rendelkezéseket találsz a prófétákkal és papokkal, királyokkal és királyságokkal kapcsolatban.

17.Fejezet: Királyválasztás; Polgári törvények

18.Fejezet: A próféta felismerése; Polgári törvények

19.Fejezet: Menedékvárosok; Emberi jogok

20.Fejezet: A béke biztosítása; Emberi jogok


NAPI ÚTRAVALÓ * Ha tényleg igaz, hogy ,,az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek" (Példabeszédek 14,34), akkor hogyan osztályoznád saját népedet az igazságosság megtartására tett erőfeszítéseit illetően (5=kiváló, 4=jó, 3=közepes stb.)?
-a bálványimádással kapcsolatban (bármi más imádata az élő Isten helyett, 17,2-5)
-az igazságszolgáltatás elősegítése (tárgyilagosság és pártatlanság, 17.8-11)
-az okkult praktikák tiltása (varázslás, horoszkóp, 18,9-14)
-hiteles joggyakorlat (a közigazgatásban és a bíróságokon, 19,15-19)
Mint aggódó keresztyén, nem tehetsz meg mindent, hogy előmozdítsd néped életében az igazságosságot, de igenis tehetsz valamit. Az imádság, a böjt, egy telefonbeszélgetés, levélírás, új elkötelezettség a keresztyén alapelvek iránt - mind-mind hatékony eszközei lehetnek a nemzeteden belüli gonoszság visszaszorításának, de csak akkor, ha élsz ezekkel a lehetőségekkel. Kész vagy arra, hogy egyet kiválassz és ma átültesd a gyakorlatba?

BETEKINTÉS * A KÉSŐBBI KIRÁLYSÁG: 3TILTÁS, 1PARANCS - A 17,14-20-ban négy speciális parancsot találsz, ami közvetlenül az Isten népe felett uralkodó jövőbeli királyokra vonatkozik. Egészítsd ki az egyes parancsokat és hasonlítsd össze az 1Királyok alapján, hogy Salamon (egy későbbi király) mennyiben töltötte be ezeket!

ISTEN PARANCSA (5MÓZES):

,,Ne legyen sok ...... ........... ........... .........." (17,16)
,,Ne legyen sok ...... ........... ........... .........." (17,17)
,,Ne legyen sok ...... ........... ........... ........." (17,17)
,,Ügyeljen rá, hogy ...... ........... ............." (17,18)

SALAMON CSELEKEDETEI (1KIRÁLYOK):

...... ........... ........... ........... ........... ........... ......... (5,6)
...... ........... ........... ........... ........... ........... .........(11,3)
...... ........... ........... ........... ........... ........... ........(10,14)
...... ........... ........... ........... ........... ........... ...... (11,11)

Ha az a hír járja rólad, hogy ami a szíveden, az a szádon, vigyázz: valószínűleg nem dicséretnek szánják.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"És adok reájuk és az én magaslatom környékére..."
  2017-02-24 19:36:16, péntek
 
  "És adok reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek" (Ez 34:26)


Ez korlátlan kegyelem: "Bocsátom az esőt idejében." Nem korlátlan-e ez az isteni kegyelem? Ki mondhatja Istenen kívül: "Esőt adok nektek?" Egyetlenegy hang tud csak a felhőkkel beszélni, és megparancsolni nekik, hogy esőt adjanak. Ki küld esőt a földre? Ki szórja a harmatcseppeket a zöld fűre? "Nem én-e, ki Úr vagyok?" Éppen így az Isten kegyelme: ajándék, s nem az emberek hozták azt létre. Ez egyszersmind szükséges kegyelem is. Mi lenne a talajjal eső nélkül? Zúzhatjátok a göröngyöket, elvethetitek magvatokat; de mit érhettek el eső nélkül? Az isteni áldás is éppen olyan nélkülözhetetlenül szükséges. Hiába munkálkodtok, ha Isten nem küld termékenyítő esőt és áldást. Továbbá ez gazdag kegyelem. "Esőt adok nektek." Nem azt mondta, hogy "cseppeket adok", hanem "esőt". Így van ez a kegyelemmel is, ha Isten áldást az, azt a legtöbb esetben olyan mértékben teszi, hogy nincs elegendő hely annak elhelyezésére. Gazdag kegyelem! Igen, szükségünk van gazdagabb kegyelemre, hogy alázatosak maradjunk, az imában buzgóbbak és bensőségesebbek legyünk, és mind jobban megszentelődjünk; gazdag kegyelem, mely által komolyabbakká leszünk, megőriztetünk az egész életen át, és egykor a mennyekbe jutunk. Mi elbágyadunk a kegyelem megelégítő esője nélkül. Ez idejében való kegyelem is. "És bocsátom az esőt idejében." Nem alkalmas idő, neked a mai reggel? Nem a szárazság ideje-e ez? Ó, akkor itt az eső alkalmas ideje. A mély keserűség és a fekete felhők a kegyelem esőjének alkalmas idejét jelzik. "A te öregséged legyen olyan, mint a te ifjúságod." Sokféle áldásról is van szó. "Áldott esők lesznek." Ez többes számban van mondva. Isten mindenféle áldás folyamát fogja küldeni. Valamennyi áldása egymásba fogódzik, mint a szemek az aranyláncban. Mikor a megtérés kegyelmét ajándékozza, akkor a vigasztalás kegyelmét is megadja ahhoz. "Áldott esőket" fog küldeni. Emelkedj, és nézz fölfelé, ó, te kiaszott növény, nyisd meg leveleidet és virágkelyheidet a mennyei áradat előtt.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk..."
  2017-02-24 07:19:56, péntek
 
  "Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róma 8:26).


Imádkozhatunk azért is, mivel nagyon érezzük, hogy szükségünk van kegyelemre. Imádkozhatunk azért is, mivel azt tapasztaljuk, hogy az a veszély fenyeget, hogy vétkezünk. Amikor a lélek ezt érzi, sóhajtozik és nyög; akkor összetörik a szív.
Az őszinte imádság a szívből fakad, amikor bánat és szomorúság tölti el. Olyan ez, mintha vér sajtolódnék ki a testből valami súlyosan ránehezedő teher alatt. Valami ilyen bánatról olvashatunk Dávid imádságában: "Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és áradat elborít engem" (Zsolt 63:3). A Zsolt 38-ban azt mondja: "Lehorgadtam, meggörbültem nagyon: naponta szomorúan járok. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem" (7.9.10.v.).
Ezékiásról azt olvassuk, hogy nyögött, mint egy galamb, Efraimról, hogy panaszkodott. Péterről, hogy keservesen sírt, de Krisztusról is: "Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért" (Zsid 5:7).
Isten Igéje sok alkalommal bizonyítja, hogy az igazi imádság mély bűntudatból fakad. Hogyan kiált Dávid a Zsolt 116-ban: "Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam. És az Úrnak nevét segítségül hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!" (5.6.v.).
Ez a könyörgés a te imádságod is?

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szertartásokra vonatkozó rendelkezések
  2017-02-24 07:17:45, péntek
 
  SZERTARTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK * 5MÓZES 12-16


KÖZPONTI IGERÉSZ: 5MÓZES 12,1-16; 14,22-15,11


ÖSSZEFOGLALÁS * Mózes - folytatva a múltidézést és a jövőbe tekintést - hallgatósága figyelmét azok felé a még speciálisabb és részletesebb rendelkezések felé fordítja, amelyek akkor lépnek majd életbe, amikor Izráel birtokba veszi lakóhelyét. Mivel az a vágya, hogy népe elkülönüljön a körülötte lévő nemzetektől, azt parancsolja, hogy vallási életük legyen mentes mindenféle bálványimádástól. Isten választott népét a legnagyobb mértékű lelki és testi tisztaság kell, hogy jellemezze, s ugyanez igaz a szegényekkel való bánásmódra is, mert ezek a tettek mutatják majd Izráel egyedülálló kapcsolatát az Úrral. Ezen felül Izráel ünnepei legalább annyira a megszentelődésről kell, hogy szóljanak, mint amennyire magáról az ünneplésről.

12.Fejezet: Szertartási törvények az étkezésre; Izráel egyedülálló hitét felmutató rendelkezések

13.Fejezet: Szertartási törvények a bálványimádásra; Izráel egyedülálló hitét felmutató rendelkezések

14.Fejezet: Szertartási törvények az állatokra; Izráel egyedülálló hitét felmutató rendelkezések

15.Fejezet: Szertartási törvények az adósságra; Izráel egyedülálló hitét felmutató rendelkezések

16.Fejezet: Szertartási törvények az ünnepekre; Izráel egyedülálló hitét felmutató rendelkezések


NAPI ÚTRAVALÓ * Kelletlen vagy nagylelkű adományozó vagy? Ha azt hallod, hogy valaki szükséget szenved, kibúvót keresel, vagy annak módját, hogy tehess valamit?
Tegnap arról tanultál, hogy mindened, amid van, Isten kezéből származó ajándék. A mai lecke ezt egészíti ki: Isten mindazokról, akiket áldásában részesített azt várja, hogy adják tovább ugyanezt a nagylelkűséget. Isten előírta Izráelnek, hogy legyen bőkezű mindazzal, amije van, amennyiben egy szükségben lévő testvért lát. Mivel Isten minden szükséglet betöltésének forrása, tulajdonképpen olyan, mintha ő maga adakozna. S népe bőkezűen adakozhat tudva, hogy a ,,minden jó adomány" Istene betölti minden szükségüket.
Krisztus parancsának fényében - ,,Ingyen kaptátok, ingyen adjátok" (Máté 10,8) a te adományaid is más megvilágításba kerülnek. Áldások forrásává lehetsz valaki más számára, miközben te magad is áldást nyersz. Meríts hát a kiapadhatatlan forrásból, és ezen a héten légy segítségére anyagi gondokkal küzdő testvérednek! Ne feledd: ,,Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"

BETEKINTÉS * ÁRTALMAS (ÉS TILTOTT) GYÁSZSZERTARTÁS (14,1) - A kánaániak pogány istenimádatának részét képezte, hogy a gyász jeleként önmagukat megvagdosták és lenyírták a hajukat. Isten a maga megszentelt népét határozottan eltiltotta minden ehhez hasonló tevékenységtől. Vajon tőlünk ennél kevesebbet várna el? (Lásd 1Péter 2,9)

Amikor adni kell, némelyek elakadnak a semminél.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Nem hagylak el..."
  2017-02-23 09:42:35, csütörtök
 
  ,,Nem hagylak el..." (Zsid 13:5)


Az összes ígéreti közül egyetlen egy sincs, amely csupán egyesekre lenne érvényes. Amit Isten valamikor valamelyik szentjének mondott, az érvényes valamennyire nézve. Ha egyeseknek forrást nyit, az mindegyik felüdítésére szolgál. Ha Ő gabonakiosztás céljából megnyit egy éléstárt, nagyon lehetséges, hogy a magtárajtók megnyitására egyetlenegy éhező ad alkalmat, de azért valamennyi szent jöhet, és megelégedhetik. Egyre megy, hogy az adott ígéret Ábrahámnak vagy Mózesnek adatott, mert azt Isten neked is adta, kedves hívő lélek, hiszen te is a szövetség magvához tartozol. Nincs magasztos áldás, amely ne volna magasztos számodra is; nincs olyan kegyelem, amely át ne ölelne téged is. Emeld fel csak szemeidet délre, északra, keletre és nyugatra, mert az mind a tied. Hágj fel a Piszga magaslatára, és tekintsd meg az ígéretek legszélső határát is, mert ez az egész terület a te tulajdonod. Az élet vizének minden csermelyéből szabadon ihatsz, egyikből sem tilos merítened. Tej és méz folyik ebben az országban, tehát egyed a mézet, és igyad a tejet, mert tied mindegyik. Légy merész a hitben, mert azt mondta az Úr: ,,Nem hagylak el téged, sem el nem távozom tőled." Ebben az ígéretben Isten mindent ad az övéinek: ,,Nem hagylak el téged." Az erre vonatkozó igényed Isten egyetlen tulajdonságánál sem szűnik meg. Erős és hatalmas Ő? Megmutatja erejét és hatalmát mindazoknak, akik Őbenne bíznak. Ő a szeretet? Ennélfogva nyájassággal és szelídséggel gyakorolja velünk kegyelmét. Az Istenség lényében egyesült valamennyi tulajdonság a maga teljességének összességében üdvünkre fog szolgálni. Tehát mindent egybefoglalva, nem létezik olyasmi, amit kívánsz, - amire szükséged van, - ami kell neked ez időben vagy az örökkévalóságban, - az életben vagy a halálban, - ebben vagy a jövő világon, ma vagy a feltámadás reggelén, vagy a mennyben, amit magába ne foglalna ez az ige: ,,Nem hagylak el téged, sem el nem távozom tőled."
,,Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett!
Nagy irgalmát Naponként tölti reád,
Áldását mindenben érzed." (HH 90)

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk..."
  2017-02-23 07:00:07, csütörtök
 
  "Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róma 8:26).


Amikor Nátánael a fügefa alatt volt, Krisztus megdicsérte: "Ímé egy igazán izráelita, akiben hamisság nincsen" (Ján 1:48). Ez az ember valószínűleg a szívét öntötte ki a fügefa alatt Isten előtt. Az olyan imádság kedves Isten előtt, amely őszinte. "Az igazak könyörgése pedig kedves neki" (Péld 15:8).
Az őszinteség arra ösztönzi a lelket, hogy nagyon egyszerűen tárja ki szívét Isten előtt, és hogy ügyét érthetően és nyíltan terjessze Isten elé. Az igaz imádság elítéli önmagát, és szépítgetés nélkül kiált az Úrhoz. Láss erre példát a Jeremiás 31-ben: "Jól hallottam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem, és megverettem, mint a tanulatlan tulok" (31:18).
Az őszinteségnek nincs két arca. Ugyanolyan, amikor sarokba húzódik, mint a világ előtt. Az őszinte szívnek kell, hogy Istene legyen és Nála imádságban kell kiönteni szívét.
Az igazi imádság nemcsak őszinte, hanem érzelemmel teljes is. Az őszinte imádkozás a szív vagy a lélek érzelemmel teljes kitárulkozása. Világos, hogy ezzel nem hanyagul elmondott néhány szóra vagy egy kötelesség teljesítésére célzok. Az nem imádság! Az igazi imádságban mély érzelem az uralkodó. Ez lehet mély bűntudat, vagy imádkozás közben annak a megérzése, hogy kegyelmet nyertem. A szív összetörhet, látva, hogy Isten kész kegyelmet gyakorolni. Az igazi imádság tehát nem nélkülözheti az érzelmet!

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az engedelmesség lelki háttere
  2017-02-23 06:57:12, csütörtök
 
  AZ ENGEDELMESSÉG LELKI HÁTTERE * 5MÓZES 8-11


KÖZPONTI IGERÉSZ: 5MÓZES 8-9


ÖSSZEFOGLALÁS * Mózes folytatja az Izráel történelméről szóló áttekintést. Rávilágít, hogy a negyvenéves pusztai vándorlás során mindvégig milyen hűséget tanúsított irántuk Isten. Múltbeli gondoskodása bizalomra ad okot a jövőre nézve is. Továbbra is nagy dolgokat tesz népével, ha a nép követi őt az engedelmesség útján. Ha azonban engedetlenekké válnak vele szemben, semmibe veszik parancsolatait, ha más isteneket imádnak - Isten ítélettel felel lázadásukra. Minden világos: ha Izráel szeretetben és engedelmességben követi Urát, áldásban lesz része. Ha engedetlen, biztos lehet az ítélet felől.

8.Fejezet: Ne feledd jóságát! A múltból fakadó emlékeztető

9.Fejezet: Ne feledd az aranyborjút! A múltból fakadó emlékeztető

10-11.Fejezet: Ne feledd az engedelmességet! A jövő iránti felelősség


NAPI ÚTRAVALÓ * Szánj rá néhány percet és járd végig a lakásodat. Jegyezz fel mindent, ami úgy került a tulajdonodba, hogy nem kellett fizetned érte, hanem ajándékba kaptad. Miközben átnézed a listát, próbálj meg visszaemlékezni, mit kaptál kitől és mikor! A legtöbb emberhez hasonlóan valószínűleg neked is lesznek nehézségeid a feladattal.
Mózes történeti áttekintése valójában egy szóbeli megemlékezés Isten jóságáról és ajándékáról - mindazokról a dolgokról, amelyek Isten áldása következményeként kerültek Izráel tulajdonába. A manna a pusztában és Isten minden gondoskodása igazából azt vetíti előre, hogy mi vár rájuk a jövőben: tejjel és mézzel folyó föld. A Kánaán földjén beköszöntő jómód ígérete azonban rámutat egy valószínűsíthető problémára is. A nép elkövetkező generációi megfeledkezhetnek arról, hogy kitől is kapták mindezeket a jó ajándékokat, és minden tulajdonukat mintegy a saját számlájukra írják. Mózes megérteti velük az üzenetet: sohasem szabad megfeledkezniük arról, hogy Isten gondoskodik minden szükségletükről, és a bőség is az ő ajándéka!
Talán te is elfeledkeztél róla, hogy kitől kaptad a birtokodban lévő ajándékokat? Írj Istennek egy köszönőlevelet; gondold végig, mi mindent kaptál tőle a közelmúltban, és adj hálát érte! Az Úr örömét leli abban, ha köszönetet mondasz neki.

BETEKINTÉS - ,,VIGYÁZZ, NE FELEDKEZZÉL EL...!" - Mózes figyelmezteti a népet, nehogy Isten jóságát saját büszkeségük tárgyává tegyék. Egészítsd ki ezeket a fontos gondolatokat:

Emlékezz vissza, hogyan vezetett az Úr ...... ........... ........... ........... ........... .........(8,2).
Ne felejtsd el, hogy az Úr ad neked ...... ........... ........... ........... ........... ........... ...... (8,18).
Ne felejtsd el, hogyan ...... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...... .. (9,7).


Annyira érezzük magunkat boldognak, amennyire mély a hála a szívünkben.

Bruce H. Wilkinson

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
„De mereven marad kézíve, feszülten keze karja..."
  2017-02-22 06:55:38, szerda
 
  ,,De mereven marad kézíve, feszülten keze karja, Jákób Hatalmasának kezétől..." (1Móz 49:24)Az erő, amelyet Isten az ő kedvenc gyermekeinek ajándékoz, tényleges erő, nem valami tartalom nélküli, dicsekvő, láltszólagos hatalom; nem valami színdarab, melyről beszélnek az emberek, de végre az egész füstbe megy; ez valódi isteni erő. Miért tudott József a kísértésnek ellenállni? Mert Isten megsegítette. Isten hatalma nélkül semmit sem tudunk végezni. Minden igazi erő a ,,Jákób erős Istenétől" jön. Figyeld meg, milyen áldott és bizalmas módon ad Isten erőt Józsefnek: ,,De mereven marad kézíve, feszülten keze karja, Jákób Hatalmasának kezétől." Világos képben tárul elénk, hogyan fogja Isten az Ő kezeivel Józsefnek kezeit, és helyezi karjait József karjaiba. Ahogyan tanítja az atya az ő fiát, úgy oktatja az Úr az őt félőket. Körül öleli őket. Ó, leereszkedés csodája! Az örökkévaló, mindenható, hatalmas Isten leszáll trónjáról, megfogja gyermekeinek kezét, és megragadja karjaival József karját, hogy azt megerősítse! Ez az erő egyszersmind szövetségből származik, tehát szövetséges hatalom, mert a ,,Jákób Hatalmasának" tulajdoníttatik. Ahol Isten igéjében Jákób Istenéről olvasunk, ott a Jákóbbal kötött szövetségre kell gondolnunk. Mi, keresztyének örömmel beszélünk és elmélkedünk Isten szövetségéről. Minden erő, minden tehetség, minden kegyelem, minden áldás, minden öröm, minden vigasz, egyszóval: mindaz, amivel bírunk, a szövetség által létesült ősforrásból folyik. Minden kegyelmi adomány Istentől jön, ahogy a fény és a melegség a naptól származik. Nem szállt még fel egyetlen angyal sem másképpen, de le sem jött, csakis azon a lajtorján, melyet Jákób látott, amelynek felső végén a szövetség Istene, Jahve állott. Kedves keresztyén, ha netalán a lövészek fellázadnak ellened, üldöznek, bántalmaznak, ezek dacára kézíved mégis erős marad, kezeidnek karjai megerősödnek, a Jákób erős Istenének keze által. Azért légy vidám, a dicsőséget egyedül a Jákób Istenének tulajdonítsd!
,,Uram, maradj folytonost
Szent erőddel velem,
Ne válasszon Tőled most, -
De soha - semmi sem!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/59 oldal   Bejegyzések száma: 584 
2017.01 2017. Február 2017.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 18 db bejegyzés
e hónap: 489 db bejegyzés
e év: 1126 db bejegyzés
Összes: 4968 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 537
  • e Hét: 5725
  • e Hónap: 22957
  • e Év: 52020
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.