Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/68 oldal   Bejegyzések száma: 676 
"Az Úr a te őriződ..."
  2017-03-25 07:34:40, szombat
 
  ,,Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobbkezed felől." (Zsoltárok könyve 121:5)


Ahogy az Úrnak hatalma van arra, hogy minket kísértésbe vigyen, úgy nála van a vigasztalásnak a kincse is, hogy megerősítsen. Ha próbál bennünket, és mi hittel nézzük azt, akkor Pállal és Silással a börtönben is tudunk énekelni. Ez az az öröm, mely minden értelmet felülmúl.
Krisztus azt mondja az elnyomottaknak: ,,Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell" (Jel 2:10). Vannak dolgok, melyeket el kell szenvedni, és vannak helyek, ahol szenvedni kell. Erről olvashatunk Isten Igéjében: ,,Kínpadra vonattak, megcsúfoltatások és megostorozások próbáját állották ki, megköveztettek, szétfűrészeltettek, kínpróbát szenvedtek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, stb." (Zsid 11:35-37). Ezek olyan megpróbáltatások, melyeket Isten gyermekei azért szenvedtek, mivel Jézus nevéről tettek bizonyságot. De Isten alkalmassá tette őket, hogy ezt türelemmel és örömmel fogadták el ,,tudván, hogy jobb és maradandóbb örömük van a mennyekben" (Zsid 10:34).
Ezért tudott Pál a gyengeségeivel dicsekedni. Igen, Pál dicsőítette az elnyomást a halál, az angyalok, fejedelemségek, hatalmasságok, jelenvalók és következendők fölött is.
Tudta, hogy Isten szeretete őt minden elnyomáson átsegíti. Hitte, hogy Isten szeretetének van hatalma őt megőrizni. Ezért mondta: ,,Nagy örömest dicsekszem az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék énbennem. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős" (2Kor 12:9,10).

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Monda pedig Mária..."
  2017-03-25 07:32:31, szombat
 
  ,,Monda pedig Mária: Ímhol az Úrnak szolgálója; legyen nekem a te beszéded szerint." (Lk 1,38).Sohasem foganhatott volna meg Isten Fia a Szent Szűzben, ha a szűz nem hitte volna az angyal híradásáról, hogy az be fog teljesedni, úgyhogy azt mondta: - Legyen nékem a te beszéded szerint; ahogy Erzsébet is áldja: Boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked. Csodálatos, hogy ez a szűzies szív ezt a hihetetlen dolgot hinni tudta, hogy ő önmagából, vagyis férfiú nélkül édesanyává lesz, mégpedig egy ilyen nagy király édesanyjává, aki a Fölségesnek a fia; s bár maga megvetett és nyomorult volt, hogy tudta ezt mégis megérteni? De a Szentlélek árnyékolta be őt. - Ímhol az Úrnak szolgálója. Akaratomat alárendelem neked! - Amint ezt kimondta, anyává lett, és valami rendkívüli történt vele, ami egyetlen más asszonnyal sem történt. A hitnek azon ereje, amellyel az angyal szavának hitelt adott, nem kisebb csoda, mint az, hogy maga az Ige emberré lett.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
„Csókkal árulod el az embernek Fiát?"
  2017-03-25 07:31:08, szombat
 
  ,,Csókkal árulod el az embernek Fiát?" (Lk 22:48).


Csalárd az ellenség csókja - mondja a közmondás. Legyünk tehát éberek, amikor a világ nyájas álarcot visel, mert azzal fog hűtlenül becsapni engem is, mint a Mestert: csókkal.
Mielőtt egy ember elhagyná a hitet, úgy tesz, mintha nagy tiszteletet tanúsítana iránta. Őrizkedjünk a simulékony képmutatóktól, mert épp ők a hűtlenség és a tévtanítás fegyverhordozói. Ismervén a megtévesztésre való hajlamukat, legyünk okosak, mint a kígyók, hogy felismerhessük az ellenség szándékait. A bolond ifjút úgy hálózta be csókjával az idegen nő, mint amikor valaki marhát vezet a vágóhídra; bárcsak megtanulná ebbél lelkem, hogy a világ ,,sima ajka" nem tudjon hatást gyakorolni rám. A Szentlélek oltalmazzon meg engem, esendő szegény emberfiát, nehogy hozzá hasonlóan csókkal áruljanak el!
De mi van akkor, ha én is azon átkozott bűn miatt vagyok vétkes, mint Júdás, a veszedelem fia? Talán bemerítkeztem az Úr Jézus nevében, tagja lettem a látható egyháznak, ott ülök az úrvacsorázók soraiban - ezek mind megannyi csókok az ajkamon. Vajon őszinte-e a szívem mindezekben? Mert ha nem, aljas áruló vagyok én is. Olyan nemtörődöm módon élek-e a világban, mint a többiek, s közben szentül állítom, hogy Jézus követője vagyok? Nem szabad így megcsúfolnom az igaz vallásosságot, nem káromolhatják miattam azt a szép nevet, melyről neveztetem! Mert ha így teszek, én is egy Júdás vagyok, akinek jobb lett volna, ha soha meg nem született volna. Bátorkodom-e állítani, hogy én tiszta vagyok ilyen bűnöktől? Akkor, ó, Uram, tarts meg engem ebben a tisztaságban. Ó, Uram, tégy engem őszinte és igaz emberré. Őrizz meg engem minden tévúttól, hogy soha el ne áruljalak Téged. Jézus, szeretlek téged, s bár sokszor megszomorítottalak, én mégis hű akarok maradni hozzád. Én Istenem, oltalmazz meg engem attól, hogy előbb fennhangon valljam a hitet, majd pedig úgy zuhanjak a tűznek tavába, mint aki csókkal árulta el Mesterét.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Dávid és az egységes nemzet
  2017-03-25 07:29:53, szombat
 
  DÁVID ÉS AZ EGYSÉGES NEMZET * 2SÁMUEL 5-7

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2SÁMUEL 5,1-5; 7,1-29

ÖSSZEFOGLALÁS * Ísbóset halálával a nép hűsége is Dávidra szállt, és őt ismerték el törvényes királyukként. Első hivatalbeli tevékenységeként elfoglalta a stratégiai fontosságú jebúszi erődítményt Jeruzsálemben, és Jeruzsálemet tette meg az új fővárossá. De többre volt szükség puszta politikai és katonai reformoknál. Isten tiszteletének újra az őt megillető helyre kellett kerülnie. Mivel Dávid tisztában volt ezzel, ezért terveket készített arra vonatkozóan, hogy a szövetség ládáját Jeruzsálembe hozza, és megépíti hozzá az alkalmas otthont. Míg a láda Jeruzsálembe ért, Dávid komoly leckét kapott arról, hogy Isten akaratát az ő időzítése szerint, az általa kijelölt úton szabad csak végrehajtani.

5.Fejezet: Dávid egyesíti a nemzetet; Egyesítés

6.Fejezet: Dávid elhozza a ládát; Ünneplés

7.Fejezet: Isten szövetséget köt Dáviddal; Kilátások

NAPI ÚTRAVALÓ * Gondold végig alaposan a következő állításokat, és döntsd el, hogy igazak vagy hamisak:

I H 1.Ha Isten vágyat adott a szívembe, akkor mindenképpen azt akarja, hogy be is teljesítsem.
I H 2.Ha a célom Isten előtt kedves és őt dicsőíti, akkor lényegtelen, hogy milyen módon érem el.
I H 3.Ha Isten akaratát nem az ő útjai szerint viszem véghez, akkor az nem lehet Isten akarata.

Dávidnak két fontos célja volt uralkodása korai éveiben: elhozni a szövetség ládáját Jeruzsálembe, és ott házat építeni Istennek. Dávid a szállításnak egy célszerű - ám nem éppen engedelmes - módját választotta, s ezért egy óvatlan ember az életével fizetett. Dicséretes volt Dávid azon szándéka is, hogy Istennek egy fenséges templomot építsen, de egészen egyszerűen nem ez volt Isten terve Dávid életére nézve.
Csodálatos dolog, ha olyan álmaink vannak, amelyekkel Istent szeretnénk szolgálni. De győződjünk meg róla, hogy álmaink igazodnak-e Isten útjaihoz, időzítéséhez, s az általa választott emberekhez. Isten ugyanis Dávid fiával, Salamonnal akarta megépíttetni a templomot. Ő vetette papírra az idevágó, megtanulásra érdemes szavakat: ,,Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását." (Példabeszédek 16,9).

BETEKINTÉS * UZZÁ ESETE (6,3-7) - A szövetség ládáját mintegy ötven éven keresztül alig tartották többre egy bútordarabnál. A súlyos ítélet, mellyel Isten a ládát megérintő Uzzát sújtotta, egy új korszak kezdetét jelzi. A nép újra felismeri Isten jelenlétének szentségét.

Ha az engedelmes út helyett a célszerű utat választod, az akadályozhatja az előrejutásodat.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Meghallgattatott az ő ...félelméért"
  2017-03-24 15:45:45, péntek
 
  "Meghallgattatott az ő ...félelméért" (Zsid 5:7)


Az Ige itt Jézus félelméről beszél. De melyikről? Vajon ez a félelem abból a tudatból fakadt, hogy teljesen elhagyatott állapotba fog kerülni? Talán következhet még ennél is súlyosabb próba számára, de ugye az elhagyatottság már önmagában az egyik legrosszabb krízist jelenti. "Látod - mondja a Sátán - nincs már egyetlen barátod sem. Még Atyád is megszűnt könyörülni rajtad. Az ő udvartartásának egyetlen angyala sem nyújtja ki karját, hogy segítsen rajtad. Az egész menny elidegenedett tőled, egyedül maradtál. Hol vannak társaid, akikkel együtt tanácskoztál eddig? Mennyit érnek neked most? Te, Mária fia, hol van Jakab, hol van szeretett tanítványod János, a te bátor apostolod Péter - nézd, hogyan alusszák álmukat, mikor te szenvedsz! Látod, sem a mennyben, sem a földön, nincs egy barátod sem. A pokol minden serege ellened támad most, szétküldtem hírnökeimet ezen az éjszakán, hogy összegyűjtsék a sötétség összes fejedelmét te ellened. Nem fogunk kímélni egyetlen tüzes nyilat sem, hanem a pokol minden erejével rád rohanunk. Mit fogsz akkor tenni, te társtalan?" Talán ez lehetett a kísértés, s az erősítő angyal megjelenése ezt a félelmet űzte el? Az imája meghallgatásra talált félelmek közepette is. Többé nem volt magányos: az egész menny társasága vele volt. Talán épp azért ment háromszor is a tanítványokhoz - Hart kifejezésével élve:
"Előre-hátra háromszor méne,
Mintha segítséget tőlük kérne."

Így akart saját maga meggyőződni arról, hogy tényleg elhagyta-e őt minden ember, vagy sem, és íme aludva találta őket. De ki tudja, talán egy sovány vigasz mégis csak volt abban, hogy ezek, még ha elaludtak is, nem árulták el őt, hanem a szomorúságtól nehezedtek el szemeik. A lelkük kész volt, de testük erőtlen. Tény, hogy Jézus meghallgattatott istenfélelméért, mégpedig a legnagyobb megpróbáltatás közepette. Én lelkem, téged is meghallgatnak majd!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Senki sem válthatja meg atyjafiát..."
  2017-03-24 06:37:09, péntek
 
  ,,Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Minthogy lelküknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre." (Zsoltárok könyve 49:7-8).

Hogy vagyunk képesek, hogy engedhetjük meg magunknak, hogy akkora lármát és dicsekvést csapjunk amiatt, hogy értelmünk minket állítólag javunkra irányít és tanít? Hogy természeti erőnk még sértetlen és romlatlan? Hogy állítólag értelmünk mindenkor a legjobbra hajlik? Továbbá, hogy ha megtesszük, ami tőlünk telik, azzal úgymond nagy dolgokat viszünk végbe? Hogy vihetek én a mi Urunk elé, aki ellenem haragra gerjedt, és aki, amint Mózes mondja, emésztő tűz, ilyen pelyvát és tarlót, sőt az én borzasztó, rettenetes bűnömet? Ezen felül vele még civakodni és perlekedni is merészelek avégett, hogy ő ezért kegyelmet tanúsítson, és örök életet adjon. Noha hallom, hogy az emberi természetben szerencsétlenségből és gonoszságból oly féktelenül sok van, hogy az egész világ minden teremtményével együtt túl kevés volt ahhoz, hogy Istent megbékítse, magának Isten Fiának kellett ezért odaadatnia.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Az Úr a te őriződ..."
  2017-03-24 06:35:23, péntek
 
  ,,Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobbkezed felől." (Zsoltárok könyve 121:5).


Az Úrnak hatalma van arra, hogy megőrizze azokat, akik Rábízzák magukat. Ha Ő oltalmaz, biztonságban vagy minden elnyomás és szorongattatás ellenére. Isten átvezet minden rosszon, és megszabadít belőle.
Ha Ő oltalmaz, nem győznek le gyöngeségeid és félelmed. Az Úr számára nincs lehetetlen.
A félénk Pétert olyan bátorrá tudja tenni, mint egy fiatal oroszlán. Nem félt Péter egy szolgálólánytól? Később pedig bátran áll a Nagytanács előtt. Az Úr mondhatja a félénk szívnek: ,,Légy erős, ne félj!"
Az Úr adhat bölcsességet. A bolondokat taníthatja: ,,A világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; (.....) és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse" (1Kor 1:27.28).
Ő olyan Isten, Aki megígérte, hogy övéinek, akik nevéről bizonyságot tettek, annyi bölcsességet fog adni, hogy minden ellenségüket legyőzik. Azt mondja: ,,Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik" (Luk 1:15). Ő fel tudja oldani amiatti kétségedet, vajon az Ő akarata volt-e, ha kis ideig Érte szenvedtél. El tudja űzni félelmedet. Helyébe mennyei bizalmat adhat.
Lelki szemeid elé olyan láthatatlan és örökkévaló dolgokat tárhat, melyeket ellenségeid nem láthatnak. Ennek a dicsőségnek a látása ezer világnál értékesebb. Bízd magadat az Úrra. ,,Az Úr megőriz téged minden gonosztól" (Zsolt 121:8).

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Dávid és a megosztott nemzet
  2017-03-24 06:33:39, péntek
 
  DÁVID ÉS A MEGOSZTOTT NEMZET * 2SÁMUEL 1-4

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2SÁMUEL 1,1-2,7

ÖSSZEFOGLALÁS * Sámuel 1. és 2. könyve tulajdonképpen egy egységes, összefüggő elbeszélés. Az 1Sámuelre a halál és a kétségbeesés hangulata a jellemző; a 2Sámuelben viszont már felcsillan a reménysugár. Az 1Sámuelben elpusztul Saul dinasztiája; a 2Sámuelben viszont létrejön Dávid uralkodóháza. A hatalmi átmenet azonban nem egyszerű. Az elhunyt uralkodót megillető gyász, a király beiktatása, az előző rezsim hatása alól való megszabadulás, az egymással rivalizáló csoportosulások és lázadó elemek leverése - ezeknek mind-mind meg kell történniük, mielőtt Dávid békében vezethetné az országot.

1.Fejezet: Dávid siratóéneke; A Saul halála feletti gyász

2.Fejezet: Saul uralmának utóhatása; A Saul halála feletti gyász

3.Fejezet: Abnér átpártol; A Saul háza elleni küzdelem

4.Fejezet: Isbóset halála; A Saul háza elleni küzdelem

NAPI ÚTRAVALÓ * Képzeletben készíts egy listát három jelölttel, ,,a világ legkevésbé szimpatikus embere" címmel! Fogd a legesélyesebb versenyző nevét és tedd fel magadnak a következő kérdést: ,,Milyen reakciót váltana ki belőlem a hír, hogy ...... ........... ........... ........... ........ erőszakos halált halt?"
Bizonyos értelemben Dávid imádságai végül is meghallgatásra találtak, mert anélkül, hogy kezet emelt volna Isten felkentjére, beigazolódott a trónhoz való joga. Saul, aki olyan régóta és olyan kitartóan próbálta kioltani Dávid életét, mostanra halott. Mégis, ahelyett hogy Dávid a Sault ért szerencsétlenség felett örvendezett volna, a hírt hallva őszintén sírt. Sőt, bizonyságként még egy gyönyörű éneket is szerzett, örök emlékül Izráel első királyának.
Szereted az ellenségeidet? Képes vagy arra, hogy kiemeld értékes tulajdonságaikat és erősségeiket, és ne tekints hiányosságaikra és gyengeségeikre keserűség és irigység nélkül? Nos, erről szól az isteni szeretet (1Korinthus 13,4-7)! Ha azonban még mindig ,,ellenséges vagy az ellenségeiddel szemben", kérd Istent, hogy adjon neked olyan szívet, mint amilyen Dávidé volt, az előbbi listádon szereplő nevek pedig kerüljenek az imalistádra. Forradalmi változás fog bekövetkezni az imaéletedben; sőt, talán néhány ellenséged a barátoddá lesz.

BETEKINTÉS * DÁVID KÖNNYEI - Azok az emberek gyászolták mélységesen Sault (1,11-12), akiket ő a legvadabb módon gyűlölt és üldözött. Hasonlítsuk ezt össze Jézus könnyeivel, aki éppen néhány nappal azelőtt sírt Jeruzsálem városa felett, hogy lakosai a keresztre akarták őt szegezni (Máté 23,37-39).

Egy embert éppúgy megítélhetsz az ellenségei, mint a barátai alapján.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Az ő verítéke olyan volt..."
  2017-03-23 14:32:44, csütörtök
 
  "Az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak" (Lk 22:44)


Az a nyomás, mely ránehezedett a mi Urunkra, amikor a kísértéssel vívta a harcot, annyira megviselte az ő testét-lelkét, hogy az ő pórusai már vércseppeket verejtékeztek, melyek aztán a földre hullottak. Ezek a vércseppek jelzik a mi bűneink súlyának szörnyűségét, amikor azok mind ránehezedtek a mi Megváltónk vállaira. Ugyanakkor ez megmutatja nekünk az ő szeretetének hatalmát is. Amint azt Isaac Ambrose már megjegyezte, mindig az a gyanta rendelkezik a legjobb minőséggel, amely a fa kivágása nélkül szivárog ki a törzsből vagy az ágakból. A mi Urunk esetében elmondhatjuk - aki egyedül volt élő és zöldellő fa -, hogy bár akkor adta a legtöbb illatot, amikor ostorcsapásokkal szaggatták fel testét és szegekkel lyukasztották át kezét-lábát, de a legjobb illatot mégis akkor árasztotta magából, mikor még sem ostor, sem szeg nem érintette testének törzsét. Itt tárul elénk az ő szenvedésének önkéntessége, mivel itt még csapások nélkül, szabadon buggyannak ki a vércseppek belőle. Még semmi ostorcsapás, egyetlen ütés sem történt, de már árad a karmazsin vér. Amikor emberek erősen szenvednek, állítólag annyira szívbe gyülemlik a vér, hogy még az arc is elsápad bele, sőt, az ember is szédülni kezd. Mintha a vér eltűnne a felszínről, hogy a test belső részeit erősítse a krízisben. De tekints csak a Megváltódra az ő haláltusájában: ahelyett, hogy befele vonulna vére testében, izzadtság helyett vért verejtékezik, hogy azzal harmatozza a földet, ezzel is példázva számunkra az ő áldozatának teljességét, amelyet értünk bűnösökért hozott.
Észrevesszük-e, mennyire intenzív volt a küzdelem, melyet meg kellett vívnia, és megértjük-e annak jelentőségét számunkra? Ti "még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen". Nézzetek a mi hitvallásunk apostolára és főpapjára, aki inkább vért verítékezett, mintsem engedjen a lelkünk kísértőjének.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Krisztus azért halt meg mindenkiért..."
  2017-03-23 07:36:22, csütörtök
 
  "Krisztus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott." (2Kor 5:15).


Ez a kellemes, édes prédikáció attól még nem fog rajtad segíteni, hogy ezt mondod: - Krisztus a bűnösökért halt meg és támadott fel, így remélem, hogy érettem is. - Igen, valóban. De ha te továbbra is régi bőrödben kívánsz maradni, és ezt a prédikációt csak lepelnek használod gyalázatos fösvénységed, kevélységed és kéjvágyad takargatására, akkor [neked] itt meg van írva: ne vedd magadra ezt a vigasztalást; mert noha ő mindenkiért meghalt és feltámadt, neked mégsem támadt fel, mert te ezt a feltámadást hitben még nem ragadtad meg. A füstöt láttad, de a tüzet nem érzékelted. A szavakat hallottad, de erejükben nem részesedtél.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/68 oldal   Bejegyzések száma: 676 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 29 db bejegyzés
e hónap: 502 db bejegyzés
e év: 1694 db bejegyzés
Összes: 5536 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2224
  • e Hét: 12805
  • e Hónap: 36939
  • e Év: 93602
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.