Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/213 oldal   Bejegyzések száma: 2129 
Szakadjatok ki közülük
  2018-10-19 08:07:18, péntek
 
  ,,A fáraó így szólt: elbocsátlak titeker, hogy áldozzatok a ti Uratoknak, Isteneteknek a pusztában, csak ne menjetek nagyon messze. Imádkozzatok érettem!" (2Móz 8,28)

A csapások súlya alatt a fáraó engedni kezd. De csak látszólag és részben. A Sátán cselekszik mögötte.
Az ördög ma is ugyanígy tesz. Az a legfontosabb neki, hogy ne eresszen ki egészen a kezéből. Mindenáron meg akarja akadályozni, hogy az ember valóban elszakadjon a világtól. Azt egészen jól viseli, ha az ő földjén áldozunk Istennek, ha világi módon vagyunk vallásosak. Akár még a lelki ,,kirándulásokba" is belemegy egy-egy konferencia vagy evangelizáció erejéig. De a teljes elszakadást, ahogy az Ige mondja, hogy ,,menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük", azt már nem állhatja, mert akkor megszűnik a hatalma.
A vallásoskodó világ ezért nem bírja Isten gyermekeinek a világgal és a világias vallásossággal való döntő szakítását. Ez ellen rögtön felhördül. Pedig enélkül nincs menekülés a Sátántól. Aki újjá lett, annak el kell különülnie a világi és a ,,vallásos" élettől, ha győzelmes életet akar élni.

ESZTELEN TÚLZÁS * Egy uraság kocsist akart fogadni. Akadt is rögtön két jelentkező. Megkérdezte őket, mennyire mernének közel hajtani a szakadék széléhez. ,,Elhajtok én egy fél méterrel is mellette" - mondta az egyik. ,,Elnézést, uram, én igyekszem minél távolabb hajtani tőle" - felelte a másik."Mától fogva a kocsisom vagy" - mondta az uraság a másodiknak.
Talán esztelen túlzásnak gondolod, ha Isten gyermekei igyekeznek minél messzebb kerülni e világ szellemétől? Vagy józan megfontoltságnak? Döntsd el magad!

* Szakadjatok ki közülük - 2Móz 8,20-31

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ő hordozza
  2018-10-18 08:22:37, csütörtök
 
  ,,És elment az asszony a maga útján; evett, és arca többé nem volt szomorú." (1Sám 1,18)

Anna hit által nyerte az Úrtól Sámuelt. Élete ezt az igét hirdette: ,,Vesd az Úrra terhedet." Milyen csodálatos, hogy az, ami egész házaséletében szégyen és keserűség volt, egyszerre úgy szétfoszlott, hogy az arca sem volt többé szomorú. Pedig semmi mást nem tett, csak elmondta annak, akiről tudta hit által, hogy látja és hallja őt.
Akárcsak Anna, a királyi főember sem erősködött, amikor beteg leányához hívta Jézust, hogy ,,jöjj, mielőtt a gyermekem meghal", hanem hitt a szónak, és elment. Nem gondolsz arra, hogy amikor terhedet világfájdalmas arccal hurcolod, megbántod Jézust?
A világ igája, ha könnyűnek látszik is, előbb-utóbb összetör. Jézus igája azonban, ha súlyos is, gyönyörűséges és könnyű. Az teszi könnyűvé, hogy bizalommal átadhatod neki terhedet.
Annát többé hiába ingerelték, bosszantották vetélytársai. Az ő ügye jó helyen volt az Úr előtt, és még az arca sem volt többé szomorú. Nem szégyenít meg Anna arca téged, aki sóhajtozva hurcolod terhedet? Halld meg az ének szavát:
Mennyi békét elveszítünk,
Sírva hordjuk bánatunk,
S mind azért, mert hő imában
Őhozzá nem fordulunk.

Ő HORDOZZA * Hideg, lucskos időben vártam a füzesabonyi állomás várótermében, hogy befusson a pesti vonat. Miközben a falnak támaszkodva dideregtem, kilátástalan anyagi helyzetem gondfelhői ránehezedtek a lelkemre. Erősen igyekeztem az Úrra vetni terhemet, mert tudtam, hogy ő hordozza azokat. Feleletképpen egy veréb pottyant le a csarnok kövére bizonyságul, hogy mennyire drága vagyok Isten előtt, akinek az akarata nélkül egy kis verebecske sem eshet le a földre.

* Nézz az Atyára - Mt 5,40-48

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Dicsérd az Urat a meghallgatott imádságokért!
  2018-10-17 08:05:55, szerda
 
  ,,Az asszony lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt." (1Sám 1,10)

Nincs nagyobb szégyen egy asszony számára, mint ha meddőnek bizonyul. Hiába vágyik gyermek után. Látja, hogy másnak van, neki azonban nincs. Utálja saját állapotát, szabadulni szeretne belőle. Idővel bele is keseredik meddőségébe.
Anna is magában hordozta ezt a nagy fájdalmát. Mázsás teherként nehezedett a szívére. Anna ismerte az Urat, és szívének nehéz kérdésével, fájdalmával, elkeseredésével az Úr előtt keresett szabadulást. Sírva öntötte ki szívét az Úr előtt, könyörgött az Úrhoz. Éli azt gondolta róla, hogy részeg, amíg meg nem tudta, hogy szíve keserűségét önti ki az Úr előtt.
Sok hívő élet hasonlít Anna életéhez, csak nem ott keresik a megoldást, ahol Anna. Belefájdul a szívük saját gyümölcstelen keresztyén életükbe. Szívük fájdalmával és keserűségével bibliaóráról bibliaórára járnak, könyveket olvasnak, képzéseken vesznek részt, szolgálatokat vállalnak, de minduntalan csak saját eredménytelenségükkel szembesülnek, és irigykednek másokra.
Anna hosszan, sírva imádkozott az Úr előtt. Nekünk is meg kell tanulnunk az Úr ígérete alapján az Úr előtt állni, szívünket kiönteni előtte, és engedni, hogy Isten maga cselekedhessen.
Szenteld oda egészen életedet az Úr előtt való megállásra, és megáldatsz. Tanuld meg, hogy ha kérésed megegyezik Isten akaratával, akkor nem kell szomorúan elmenned az Úr színe elől, mert felelni fog imádságodra.

AMIKOR AZ ÚR FELEL * Mindig nagy öröm számomra, amikor az Úr felel imádságomra. Sokszor előre tudatja, hogy imámat meghallgatta. Amikor megfáradok, visszaemlékszem ezekre az imameghallgatásokra, és ilyenkor mindig megelevenít az Úr. Dicsérd az Urat a meghallgatott imádságokért!

* A régiek elmúltak - Mt 5,25-39

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Visszatérni
  2018-10-16 08:11:46, kedd
 
  ,,Akkor meghasította Isten az állcsontban levő zápfogat, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, ereje visszatért, és megéledt. Ezért nevezik a Kiáltó forrásnak azt a helyet Lehiben mind e mai napig." (Bír 15,19)

Nagyon szeretem ezt a történetet. Sámsont halálra keresik a filiszteusok. Egyik oldalon a több ezer fős ellenség már ujjong, olyan biztosnak látszik, hogy Sámson elveszett. Ekkor Sámsont felindítja Isten Lelke, és az útfélen talált szamárállcsonttal agyonver ezer embert. Győzelme láttán diadalénekbe kezd, s közben messzire hajítja magától a véres, húscafatos csontdarabot. De mi történik? A győzelmi mámor pillanatok alatt elszáll, és olyan rettenetes szomjúság lepi meg Sámsont, hogy úgy érzi: szomjan kell pusztulnia. Isten azonban könyörül rajta, vizet ad, de ahhoz Sámsonnak le kell hajolnia, és föl kell vennie az elhajított állkapcsot.
Magamat látom ebben a történetben. Bűneimtől megkötözött, halálra szánt, kiszolgáltatott állapotom láttán az ördög már örült a biztos zsákmánynak, de a kereszt alatt győzelmet, megtartatást, életet nyertem. Milyen boldog, milyen ujjongó lett az életem! Csakhogy, én ostoba, azt hittem, én magam vagyok a győztes, és félretettem, elvetettem azt a véres, rettenetes keresztet. Amikor aztán hívő életem csődbe jutott, amikor már-már elvesztem szomjan, nem maradt más menedékem, mint a kereszthez visszatérni, odaborulni, és az élet vizét nyerni belőle. Mert Istennek úgy tetszett, hogy ne legyen máshonnan se győzelem, se megtartatás.

VISSZATÉRNI * Van egy ének, amit katolikus, evangélikus, református hívők egyformán ismernek és énekelnek. Így kezdődik:
A keresztfához megyek,
Mert másutt nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.

Nem véletlen, hogy az a közös énekünk.

* Tisztát az oltárra - Mt 5,17-24

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csodák után csapások
  2018-10-15 09:03:26, hétfő
 
  ,,Megfordult a fáraó, hazament, és ezen sem indult meg a szíve." (2 Móz.7, 23)

Isten először csak követeket küldött a fáraóhoz, hogy tudtára adja akaratát : el kell bocsátania
Izráel népét. Aztán csodát tétetett előtte Mózessel és Áronnal. Amikor ez sem volt elég, következtek a csapások.
Isten fokozódó erővel jelentette ki magát, a fáraó szíve pedig fokozódó mértékben keményedett meg. Ebben nagy szerepet játszottak a hamis papok, akik utánozták Isten csodáit. Így szokta a Sátán is: ha mást nem, hát vallásos köntöst ölt magára, s ,,az Isten majmaként" utánozza Istent. Így járt el a keresztyénekkel szemben is. Amikor a fenyegetés és üldözés nem érte el a célját, akkor fehér ördög, ,,vallásos" ördög képében tévesztett meg sokakat. Ez jól látható a keresztyénség mai képén.
A megtévesztésnek ez a módszere az utolsó időkben még fokozottabb lesz. Egyre többen lesznek olyanok, akiknél ,,megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét". Az ördög ezzel csalja meg egyenként az embereket, és észrevétlenül megkeményíti a szívüket, mint ahogy a fáraóét is.
A bűnben született amber szíve igen hajlamos a megkeményedésre. Így volt ez mindjárt a bűnbeesést követően. Káin utódai csak még keményebbek lettek, még mélyebbre jutottak a bűnben.
Nóé idejében már azt olvassuk, hogy: ,,megsokasodott az ember gonoszsága a földön". Isten pedig így határozott: ,,Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem."
Mi vár akkor arra, akinek Krisztus kereszthalála sem elég ahhoz, hogy megtérjen, olyannyira megkeményedett a szíve. A vallásos máz, amelyet olyan sokan viselnek, immunissá teszi az embert az igazi igével szemben. Csak ha lekopik a festék, és ledőlnek a kegyesség építményei, akkor derül ki, hogy valójában mi van a szívedben, hogy ki vagy!

* Csodák után csapások - 2Móz 7,14-25

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szabadítás
  2018-10-14 18:52:54, vasárnap
 
  "Népemmé fogadlak titeket, Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok és Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz igája alól." (2Móz 6,7)

Isten nagy Jahve neve előfordul Mózes első könyvében, de valódi nagyságát mégsem ismerték addig, amíg el nem jött a szabadítás ideje. Az egyiptomi rabság nyomorúságában bizonyosodtak meg arról, hogy az Úr a Szabadító, aki könyörülő szeretettel lehajol népéhez, és szabadítása által szövetségre akar lépni velük. Izráel népe ekkor nyert betekintést Jahve szerető szívébe, s megtudta mit jelent ez a név.
A valódi nagy szabadítást azonban az Újszövetség népe ismerte meg. Isten mint Atya csak a Fiú által mutatkozott meg számára, s atyai szívébe csak a golgotai kereszt által nyer betekintést a bűn rabságában, a valódi rabságban sínylődő ember. A megváltást, a valódi nagy és csodálatos szabadítást Isten a kereszten vitte végbe.

* Egy idős ember a következőképpen beszélte el saját szabadításélményét: ,,Gyerekkoromban láttam egy sápadt férfit, aki oszlophoz kötöztek, hogy megostorozzák. Hát nincs senki, aki a helyére állna? - kérdeztem. Nem volt senki. Ifjúkoromban ugyanilyen felejthetetlen emlék maradt számomra, amikor egy anyát láttam, ahogy a vesztőhelyre vezették. Nagy tömeg gyűlt össze körülötte. Hát nem áll senki a helyére? - csodálkoztam. Ezúttal sem volt senki. De a legfelejthetetlenebb a harmadik emlékem. Ott állt a bűnös menthetetlenül, halálra ítélve Isten törvénye által. Ez az elveszett ember én voltam. A legreménytelenebb nyomorúságban azonban csodálatosan ismertem fel régóta ismert Megváltómban a Szabadítót, aki vállalta helyettem a büntetést."

* Meg ne hátrálj az ellenállás miatt - 2Móz 6,1-13
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Azt cselekedd, amit az Úr lát jónak
  2018-10-13 08:04:11, szombat
 
  ,,Abban az időben nem volt király Izráelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében." (Bír 17,6)

A zsidó nép akkor járt a legnagyobb mélységben és sötétségben, amikor elhagyta az Urat.
Nincsen borzasztóbb az ember életében annál, mint amikor nem tudja, ki az ő Ura és Királya. Amikor csak a saját lelkiismeretére kénytelen támaszkodni, amit az ördög sokszor elaltat.
Lehet valakiben jó lelkiismeret. Ez azonban még nem zárja ki, hogy olykor ne lopna vagy hazudna, vagyis hogy ne futna idegen istenek után.
Vallásos jó embernek lenni is kevés. Hiába építesz templomot, jársz el a bibliaórákra, ha életed királya és Ura nem egyedül Jézus. Ha a Szentlélek nem tisztította meg az életedet és a lelkiismeretedet, ha nem égetett ki belőle minden bálványimádást és tisztátalanságot, a lelkiismereted nem ér többet a pogányok lelkiismereténél.
A hívő ember nem hallgathat soha a saját lelkiismeretére, mert az könnyen megcsalhatja, hanem egyedül a Szentlélek vezetésére. Soha ne tégy semmit a saját elgondolásod szerint, hanem bízd magad Isten Szentlelkének vezetésére. Legyen a te életednek egyetlen Királya és Ura az Úr Jézus Krisztus és az ő törvénye, a Szentírás. Ne maradj király nélkül Izráelhez hasonlóan, hogy ne azt cselekedd, amit te jónak látsz, hanem azt, amit az Úr lát jónak.

MEGTISZTÍTOTT LELKIISMERET * Egy pogányból lett keresztyén ember megtérése után kókuszt lopott. A lelkiismerete azonban nem hagyta nyugodni. Elment a misszionáriushoz, és elmondta neki, hogy valami szúrja belül. Bevallotta bűnét, aminek az lett a következménye, hogy négyszer annyit vitt vissza a lopott kókusz helyett.

* Legyen világosság - Mt 5,12-16

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az Atya a szívedet nézi
  2018-10-12 08:07:41, péntek
 
  ,,Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást." (Mt 6,7)

Legtöbbet a szívünkkel harcolunk, azután a nyelvünkkel, amely fenntartás nélkül kiszolgálja gonosz szívünket. ,,Mert a szív teljességéből szól a száj."
Hívő közösségekben jó volna hadat indítani a beszédben való fegyelmezetlenség és a hosszú lére eresztett imádságok ellen. Vannak, akik olyan hosszan magyarázkodnak Isten előtt, mintha neki fogalma sem volna mindarról, amit kérnek tőle. Nem törődnek azzal, hogy a többiek elalszanak, és gondolatban már messze járnak, mire mondandójuk végére érnek. Valahányszor ilyet tapasztalok, erős bennem a kísértés, hogy kimenjek és dolog után nézzek, mint hogy a véget nem erő szóáradatot hallgassam. Attól tartok, nem én lennék az első eltávozó. A Szentlélek Isten már rég nincs jelen ilyenkor.

SZAVAK HELYETT * Az ókori spártaiak a beszédben is önfegyelemre nevelték magukat és másokat is. Egyszer, amikor egy éhínségben szenvedő vidékről követek érkeztek hozzájuk, és megrendítő szavakkal hosszasan ecsetelni kezdték saját nyomorúságukat. Spárta főemberei üres kézzel küldték el őket. ,,Nem tudjuk, mit akartok, mert beszédetek elejét már régen elfelejtettük, a végét meg nem értjük" - mondták. Nem sokkal ezután újból megjelentek a követek, és üres zsákjaikra mutatva így szóltak: ,,Töltsétek meg zsákjainkat, mert üresek." A spártaiak megtöltötték a zsákokat, és azt mondták: ,,Máskor jobban takarékoskodjatok a szavakkal, hiszen már első alkalommal láttuk, hogy üres a zsákotok."

* Az Atya a szívedet nézi - Mt 6,1-8

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nem kerülheted meg
  2018-10-11 13:54:50, csütörtök
 
  ,,Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam át megy be, megtartatik." (Jn 10,9)

,,Én vagyok az út", ,,én vagyok az ajtó" - mondja magáról Jézus. Számomra csodálatos dolog, hogy Jézus Krisztus az ajtó, akin keresztül bejuthatok az örök életre.
Tudod-e, hogy számodra is megnyílt az ajtó, az Úr Jézus Krisztus? Eljutottál-e a megnyílt ajtóhoz, hogy bemenj rajta? Ott a kereszten nyílt meg teljesen és egészen minden megváltott számára. Megnyílt, amikor meghasadt a szíve. Megnyílt szívéből hullott a vér az én bűneimre és a tieidre. A szögek helyén megnyílt a keze és a lába, és hull a vére értem és érted. A fejéről, a tövisek okozta sebekből is egyre hull az ő drága vére megváltottaira. Csak az tartatik meg az örök életre, aki igénybe veszi ezt az Úr drága sebein keresztül megnyílt ajtót. Aki más úton akar bejutni az üdvösségre, nem fog megtartatni.

NEM KERÜLHETED MEG * Képmutató és Felületes, John Bunyan Zarándok útja című könyvének két szereplője is szeretett volna bejutni a mennyországba, de megkerülték a Golgotát, s úgy hágtak át az üdv falain. Nem sokáig lehettek azonban belül, mert kivettettek a külső sötétségre.
Ha valakinek sikerülne is bejutni a mennyek országába a menyegzőt megelőzően, kivettetik, ha nincs menyegzői ruhája. Menyegzői ruhája pedig csak annak van, aki Jézus vérében elrejtve lépett be a szoros kapun. Jézuson keresztül csak az tud bejutni, aki föladta önmagát.

* Készülj Istened elé! - Ám 4,12-13

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jézus követése
  2018-10-10 15:02:53, szerda
 
  ,,...és a juhok követik, mert ismerik a hangját, idegent pedig nem követnek..." ( Jn 10,4-5)

Isten gyermekeit nem arról lehet megismerni, hogy hányszor veszik fel szájukra az ő nevét, hányszor idéznek a Szentírásból, hetente hányszor járnak istentiszteletre vagy összejövetelekre, vagy mennyit adakoznak. Mindez lehet csak üres álcázás, kegyes maszk, báránybőr a farkason.
Isten gyermekeit arról lehet megismerni, hogy követik Jézust, és mást nem követnek.
Követik abban, hogy állandó kapcsolatuk van az Atyával, hogy szolgálnak még a legkisebbnek, a legügyefogyottabbnak is, hogy szeretik és áldják rosszakaróikat és ellenségeiket, hogy engedelmesek mindhalálig, hogy csendes, nyugodt lelkükből gyógyulás fakad.
Ugyanakkor nem követnek idegent. A számukra már idegenné vált világ hiába igyekszik befolyásolni őket laza erkölcsi felfogásával, anyagias életszemléletével. Hiába igyekszik lekötni őket a szórakozás ezer lehetőségét kínálva. Hiába igyekszik látásukat eltompítani emberi bölcsességgel.
Hiába igyekszik törvényesíteni a test alantas indulatait, és még sorolhatnám.
Minél jobban, odaadóbban követik Jézust az övéi, annál inkább hasonlóvá válnak hozzá, annál jobban meg tudják különböztetni az idegen hangot az övétől, és annál könnyebben fordulnak el attól. Te hogy állsz ebben a kérdésben? Miben áll a te Jézus-követésed, és miben áll az idegentől való elfordulásod?

GYERMEKI RAGASZKODÁS
A kisgyermek, hiába próbál bárki a legnyájasabban közeledni felé, és ígér nagyszerű ajándékokat, ha nem ismeri az illetőt, határozottan elfordul tőle, és édesanyjához bújik, még ha az haragszik is rá.
Kérj ilyen romlatlan gyermeki lelket Istentől!

* Akik nem akarnak visszatérni - Ám 4,6-11

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/213 oldal   Bejegyzések száma: 2129 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 24 db bejegyzés
e hónap: 519 db bejegyzés
e év: 5352 db bejegyzés
Összes: 16498 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1026
  • e Hét: 8113
  • e Hónap: 42338
  • e Év: 503596
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.