Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/136 oldal   Bejegyzések száma: 1355 
Méltó a munkás a maga jutalmára
  2017-10-23 13:38:57, hétfő
 
  Méltó a munkás a maga jutalmára

"A nyomtató ökörnek..." 1Timótheus 5,18


Pál apostol lelki gyermekének és munkatársának, Timótheusnak írt levelében rámutat, mire kell figyelnie, amikor presbitereket választanak a gyülekezetben. Vezető presbitereket, illetve igemagyarázókat. Az igehirdetőknek sok idejük kell hogy legyen a készülésre és különböző pásztori munkára munkára a gyülekezetben, éppen ezért a gyülekezetnek gondoskodnia kell az igehirdető és családja eltartásáról. Olvashatjuk a Bibliában, hogy jól kell gondoskodni azokról az állatokról, melyekkel a földet művelik, de még inkább az Úr szőlőjének munkásairól.
Pál apostol hangsúlyozza, hogy jelölésnél tájékozódni kell a presbiterjelöltek életviteléről. Nem szabad elhamarkodni a kézrátételt, írja Pál, mert nehéz helyrehozni egy rossz döntést. Ám azok, akik jól végzik a munkájukat, kétszeres megbecsülést érdemelnek, tisztelik őket. Ha azonban bármely panasz érkezik egy tisztségviselőről, gondosan tárgyalják meg azt, vizsgálják meg a vádat, és hallgassanak meg tanúkat a fennálló problémáról. Csak akkor alkalmazzanak világos intézkedéseket, ha biztosan és pontosan tudják, hogy mi a panasz forrása, mert az Úr ügyéről, szeme fényéről van szó. És az ilyen munka sok téves ítéletet megelőzhet.

I. A. Kole
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Vajon ti is el akartok-e menni?"
  2017-10-23 07:36:33, hétfő
 
  "Vajon ti is el akartok-e menni?" (Jn 6:67)Sokan elfelejtették Krisztust, és felhagytak követésével. De te mit hozhatsz fel okul, hogy el akarod hagyni Őt? Valami elmúlt dolog az, mi téged erre késztet? Nem bizonyult be előtted Jézus olyannak, aki neked mindenben minden lehet, és akar lenni, ki szerfölött való szeretetét és hűségét irántad megmutatta? Saját bizonyságtételedre hivatkozva kérdezd önmagadat: "Pusztává lettem én neked?" Megszégyenültél-e valaha csak egyszer is, ha lelked gyermeki egyszerűséggel az Úr Jézusba vetette bizalmát? Nem tapasztaltad-e e pillanatig, hogy Urad kegyelmes és irgalmas barátod volt? Tudnál magadnak jobb barátot képzelni, mint Ő? Akkor ne cseréld fel a régit és kipróbáltat valami újjal, amit nem ismersz! És ha a jelenre gondolsz, mi indíthatna téged a cserére? Ha e világon nehéz küzdelem lesz osztályrészünk, vagy ha a küzdő gyülekezet még nehezebb harcában kell részt vállalnunk, úgy boldogítónak fogjuk tapasztalni, ha fejünk Jézus keblén pihenhet meg. Az a mi örömünk, hogy tudjuk ma: benne boldogok és megváltottak vagyunk. Ha ez az öröm úgy üdít és boldogít minket, miért jusson eszünkbe a változtatás? Ki cserélne be salakot arany gyanánt? Nem akarjuk a Napot eltávolíttatni addig, míg jobb szövétneket nem találunk. Nem hagyjuk el Urunkat, míg fenségesebb és szeretetteljesebb barát nem mutatkozik. És mivel ez soha nem volt, és nem is lesz lehetséges, így lankadatlan erővel ragaszkodunk Őhozzá, és nevét jegyként nyomjuk karjainkra. És ha a jövőbe tekintesz, gyaníthatsz-e olyan eseményt, mely téged cserére kényszerítene, vagy okot adhatna arra, hogy a régi zászlóhoz hűtlenné válj, és valamely új fejedelmet kövess? Nem gondoljuk. S ha az élet még oly hosszú: Ő nem változik. Szegények vagyunk - kit találhatnánk Krisztusnál jobbat, aki gazdaggá tehetne minket? Betegek vagyunk - mi kell nekünk több, mint Krisztus, ki felüdít betegágyunkon? S ha meg is kellene halnunk, meg van írva: "Sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következendők el nem szakaszthatnak minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A harag elvakít
  2017-10-22 21:47:31, vasárnap
 
  A harag elvakít


Mikor egy ember dühös, már nem képes többé tisztán látni. Nem vakítja-e el az izgalom az elmét ugyanúgy, ahogyan a füst a szemeket? Milyen keveset tanulhatunk azoktól, akik mindent csak a köd homályán keresztül látnak. Haragosan ne korholjunk senkit. A gyerekre ez teljesen hatástalan. Azt fogják gondolni ugyanis, hogy a szülők csak azért dorgálják meg őket, mert most mérgesek, és nem azért, mert valami rosszat tettek volna.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"...Szeretem őket ingyen kegyelemből"
  2017-10-22 13:28:38, vasárnap
 
  "...Szeretem őket ingyen kegyelemből" (Hóseás 14:5)Ez a mondás az isteni bölcsesség egész könyve kicsiben. Aki annak értelmét felfogja, az az Isten tanítványa, s aki jelentőségének teljességébe bemerül, az mester Izráelben. Ez az üdvösség felséges üzenetének összefoglalása, amiben, a Krisztus Jézusban, a mi Megváltónkban való hit által részesültünk. Az értelem e szócskától függ: "Ingyen való." Ez az a felséges, áldott, isteni út, melyben a szeretet az égből a földre árad. Valami önkéntes szeretet, mely azokra ömlik, akik azt soha meg nem érdemelték, soha nem keresték, és soha meg nem vásárolták. Valóban ez az az egyetlen mód, ahogyan Isten olyan embereket, mint mi, szeretni tud. Ez az igénk halálos döfés az érdem és az ön választotta méltóság minden neme ellen. "Szeretem őket ingyen kegyelemből." Lássátok, ha a mi részünkről valamely érdem kívántatnék meg, akkor nem "ingyen" szeretne minket - legalábbis a szeretet készségének meggyengülése, és visszatartása volna az. De ez van mondva "szeretem őket ingyen kegyelemből". Mi panaszkodunk: "Uram, az én szívem nagyon meg van keményedve." "Szeretem őket ingyen kegyelemből." "De azt, hogy Krisztusra szükségem van, nem érzem úgy, mint ahogy szeretném." "Nem azért szeretlek, mert szükségeidet érzed, hanem csak egyszerűen szeretlek téged ingyen kegyelemből." "De én nem érzem szívemet oly lágynak, lelkemet oly készségesnek és fogékonynak, mint amilyennek szeretném." Gondolj arra, hogy a szív lágysága és fogékonysága nem feltétel, mert feltétel egyáltalán nem létezik! A kegyelem szövetsége semmiféle feltételtől nem függ! Tehát minden érdem nélkül, bátran számíthatunk Isten ígéretére, melyet nekünk a Krisztus Jézusban adott e szavakkal: "Aki Őbenne hisz, el nem kárhozik." Oly boldog ismeret azt tudnunk, hogy Istennek kegyelme részünkre mindig feltétel nélküli, minden előkészületünk és jóravalóságunk nélkül ingyenes! "Szeretem őket ingyen kegyelemből." Ezek a szavak visszatérésre serkentik az elszakadtat. Ez az ige éppen olyanok részére íratott: "Meggyógyítom az ő tőlem való elszakadásukat; szeretem őket ingyen kegyelemből." Hűtlen! Ennek az ígéretnek nagylelkűsége valóban össze kell, hogy törje szívedet egy csapással, hogy megtérve újból keresni kezdd megsértett Atyádnak arcát.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Példát mutatni
  2017-10-22 11:56:07, vasárnap
 
  Példát mutatni


Legyen különös gondod arra, hogy életeddel az erények tekintetében gyermekeid előtt azt a példát és mintát mutasd, amelyre tanítod őket. Ne hagyd, hogy olyat lássanak vagy halljanak, amit nem szabad követniük. A gyermekeket azzal kell megbecsülnünk és komolyan vennünk, hogy a jelenlétükben semmi olyat nem teszünk, ami érzékeny lelkükön sebet üthet.
Ami lelki boldogságukat illeti, legyen az az első, szeretetből fakadó kötelességetek, hogy a keresztség által Istennek ajánljátok őket. Szoktassátok gyermekeiteket a jóra, tanítsátok és intsétek őket, hogy igazságban és istenfélelemben nevelkedjenek. Tegyétek lelkük számára mihamarabb kívánatossá a vallás alapvető igazságait, és képességeik szerint tanítsátok őket a megszentelt életre. Minden útmutatásotokat erősítsétek meg egy-egy jó példával is.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szentlélek által elhívott
  2017-10-22 11:41:27, vasárnap
 
  Szentlélek által elhívott

"Prédikálván az Isten országát." Apostolok Cselekedetei 20,25


Pál az efézusi presbitereknek azt mondja búcsúbeszédében, hogy többé nem fogja látni őket, azokat, akiknek az Isten országát prédikálta. Visszatekintvén munkájára, kijelenti, hogy nem terheli őt hallgatóinak vére, mivel ő az Istennek teljes akaratát hirdette. Ugyanakkor felszólítja a presbitereket, hogy legyenek hűek az Úrhoz, és vigyázzanak a gyülekezetre, Isten nyájára, mivel fontos feladatot és nagy felelősséget kaptak, amikor megválasztották őket.
A tisztségviselőket a gyülekezet választotta, azzal a feltétellel, hogy az Úr Isten hívta el őket erre a szent szolgálatra, hogy Isten füves legelőjén legeltessék a nyájat. Azt, amelyet az Üdvözítő, az Úr Jézus Krisztus drága vérével vásárolt meg.
Pál utal arra is, hogy nehéz idők várnak az efézusi gyülekezetre, kívülről és belülről egyaránt fenyegeti őket a veszély. Báránybőrbe öltözött farkasok jönnek, azzal a céllal, hogy hűtlenné tegyék őket. Az apostol három és fél évig munkálkodott a gyülekezetben, és könnyhullatással intett mindenkit, a továbbiakra tekintve rábízza őket a Tisztségviselő gondoskodására, aki imádkozik az Ő gyülekezetéért.
Boldogságra találunk, ha ebben a közbenjáró imádságban mi is benne vagyunk. Az Úr ügye halaszthatatlan, siessünk és iparkodjunk mi is. A kísértések egyre nagyobbak lesznek, és Isten majma, az ördög tudja, hogy kevés ideje van.

I. A. Kole
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Pált kényszeríti a Lélek
  2017-10-21 18:06:05, szombat
 
  Pált kényszeríti a Lélek

"A Szentlélek városonként bizonyságot tesz." Apostolok Cselekedetei 20,23

Pál úton van Jeruzsálem felé. Milétusban lehorgonyozva áll a hajó; Pál magához hívja az efézusi gyülekezet presbitereit, hogy búcsút vehessen a testvérektől. Beszámol nekik arról, hogy az általa végzett munka nem volt problémamentes. Különösen honfitársai, a zsidók között talált nagy ellenállásra, a kegyelem és bűnbocsánat hirdetése a megütközés köve lett nekik. Emellett a törvényeskedés is sok zavart okozott.
Pál elmondja, hogy a teljes evangéliumot prédikálta; az Úr áldására várva tett bizonyságot a Krisztusban való életről. Pál prédikálásának középpontjában mindig is a megtérésre való felhívás állt, a gondolatok és cselekedetek gyökeres megváltozása, és a Krisztusban való hitre való felszólítás. Pál továbbá azt mondja, hogy a Lélektől kényszerítve megy a jeruzsálemi gyülekezethez, tudván, hogy ott is nehézségek várnak rá. De bízik abban, hogy ezt a versenypályát örömmel tudja megfutni, és bizonyságot tehet majd arról a reménységről, mely benne van.
Annak prédikálása, hogy mi ingyen üdvözülhetünk, akkor is, most is ellenkezést támaszt, az élethez való viszonyunk ugyanis természettől fogva egészen más. Isten Lelkének kell felfednie azt nekünk, mert különben örökre elveszünk. Ez az evangélium most nekünk szól: ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mi a válaszunk erre?

I. A. Kole
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A szeretet megkönnyíti a fáradozást
  2017-10-21 09:35:32, szombat
 
  A szeretet megkönnyíti a fáradozást


Milyen gyakran adsz enni gyermekeidnek? Biztosan legalább háromszor naponta. Vajon a lélek kevésbé értékesebb, mint a test? Nem adnál annak is ugyanolyan gyakran táplálékot? Ha ez nehezedre esik, akkor valami baj van a gondolkozásmódoddal. Vagy a gyerekeidet nem szereted eléggé, vagy közös Atyátokat. Alázkodj meg előtte! Kérd arra, hogy adjon neked több szeretetet, és a szeretet meg fogja könnyíteni a fáradozásodat.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket"
  2017-10-21 07:29:18, szombat
 
  "Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket" (2Kor 5:14)Mennyit köszönhetsz az Úrnak? Tett érted valaha valamit? Megbocsátotta bűneidet? Felöltöztetett az igazság ruhájába? Magas sziklára helyezte lábaidat? Biztossá tette lábaid járását? Készített számodra lakást a mennyben? Felkészített téged a mennyre? Beírta nevedet az Élet Könyvébe? Elárasztott téged számtalan jótéteményével? Megőrizte számodra a kegyelem gazdagságát, melyet szem nem látott és fül nem hallott? Akkor tégy te is valamit, ami szeretetére méltó! Ne hozd haldokló Megváltódnak csupán ajkad üres áldozatát! Mit érzel majd, ha Mestered jön, és be kell vallanod, hogy semmit sem tettél érte, hanem magadba tartottad elzárva szeretetét, mint valami állóvizet úgy, hogy az sem szegény testvéreid, sem az Ő munkája részére nem folyt? El az ilyen szeretettel! Mit tartanak az emberek az olyan szeretetről, mely sohase bizonyul és nyilvánul meg tettekben? Azt mondják: "Jobb a nyilvános fenyíték a titkos szeretetnél". Ki tudhat valamit az olyan szeretetről, amely olyan, hogy egyszer sem ösztönöz téged az önmegtagadás, a nagylelkűség, a hősiesség vagy a lelkesedés egyetlen tettére sem? Gondold meg, mennyire szeretett Ő téged, és odaadta önmagát éretted! Ismered e nagy szeretet hatalmát? Akkor hadd legyen az a te lelked részére egy hatalmasan zúgó szél, mely világi szereteted felhőit elsepri, és elűzi bűneid porát! "A Krisztusért! - ez legyen az a tüzes nyelv, mely fejedre szálljon! "A Krisztusért! - ez legyen az isteni elragadtatás, a mennyei lehelet, mely téged a föld fölé emel; ez legyen az isteni szellem, mely neked oroszlán-bátorságot ad, és az Úr szolgálatában oly gyorssá tesz, mint a sas repülése. A szeretet kell, hogy szárnyakat adjon az Istent szolgáló tettek lábainak, és erőt a működés karjainak. Istenre tekintve el vagyunk határozva Őt tisztelni, még pedig olyan állhatatossággal, melyet semmi meg nem rendíthet; határozottsággal, mely meg nem tántorítható, sohase lankadó, és előre törekvő buzgalommal fogjuk Jézus iránti szeretetünket bebizonyítani, és megerősíteni. Az isteni mérleg súlya emeljen minket a menny felé, Jézus elébe!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Minden gyülekezetben tisztségviselőket választottak
  2017-10-20 14:25:56, péntek
 
  Minden gyülekezetben tisztségviselőket választottak

"...ajánlák őket az Úrnak." Apostolok Cselekedetei 14,23

Pál első missziói útján Kis-Ázsiában járt városról városra, hogy Isten Igéjét hirdesse. Lisztrában gyűlöletből megkövezték, és kivonszolták a városon kívülre, gondolván, hogy ott meg is fog halni. Istennek azonban más terve volt.
Pál követői odamentek hozzá, és gondozták, míg felépült, és elment Derbébe, onnan mintegy 50 kilométerre fekvő kis városba. Ebben a gyülekezetben megáldatik az igehirdetése, nyitva a hit ajtaja. Azután Pál nem a legrövidebb úton tért vissza Antióchiába, hanem újból meglátogatta a nemrég alapított gyülekezeteket. Utógondozásban részesítette tehát valamennyi gyülekezetet.
Mindenütt tisztségviselőket választottak kézrátétellel, ahogyan akkoriban választották a hivatalos személyeket.
A tisztségviselők kiválasztásánál Pál mindig nagyon gondosan járt el. Timótheusnak és Titusnak írt pásztori leveleiben több rendelkezést adott a tisztségeket és a tisztségviselőket illetőleg. Szerfölött fontosnak tartotta a rend és a nyugalom megőrzését, mert a világ, a sötétség fejedelme nem ül nyugton.
Telve mindazzal, amit az Úr áldásul adott, Pál visszatért Antióchiába, az őt kiküldő gyülekezetbe. Egybehívták a híveket, hogy Pál beszámoljon útjáról, hiszen tudniuk kellett gyülekezetük apostolának munkájáról. Elmondta nekik, hogy megnyílt a hit ajtaja, és zsidók és pogányok tértek meg, mivel fontosnak tartotta a kiküldő gyülekezet együttérzését.

I. A. Kole
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/136 oldal   Bejegyzések száma: 1355 
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 34 db bejegyzés
e hónap: 388 db bejegyzés
e év: 6012 db bejegyzés
Összes: 9854 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1303
  • e Hét: 3015
  • e Hónap: 42340
  • e Év: 443191
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.