Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/174 oldal   Bejegyzések száma: 1735 
Biztos fedezet
  2018-03-17 12:37:33, szombat
 
  "Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lk 22,31-32)

Időnként bekerül a hívő ember élete az ördög rostájába. Az ellenség a vesztét akarja. Minden igyekezetével azon van, hogy meggyötörje, tönkretegye, hite pislákoló mécsét végérvényesen és örökre kioltsa. Tetszett azonban az Úrnak, hogy az övéit éppen ezekben a gyötrelmes időkben megtartsa, és a rostálás gyötrelmei közepette megtisztítsa. A rostába került búzaszemek egymáshoz verődnek, a rosta oldalához ütődnek, a fenekéhez súrolódnak. Ha a búzaszemek éreznének, fájdalmasan nyögnének, szenvednének. Miközben az ember a rostát a két tenyere között ütögeti, a polyva, a konkoly, a szemét kihullik belőle. Így van ez a mi életünkkel is. Az életünk kétségtelenül tisztább lesz a rostálástól, bár a sok szenvedés, nyomorúság, megpróbáltatás következtében a hitünk meggyengülhet, elerőtlenedhet. Éppen ezért Isten gyermekei számára drága bizonyosságot és erőt jelent a tudat, hogy ha a hitük szertefoszlik is, mint a hajnali köd, valaki tartalékolt a számukra. Most is ott könyörög, tusakodik az Atyánál, ,,mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk". Küszködő testvérem, a hit drága ajándék. Ne próbáld önmagadból kitermelni. Fogadd el bizalommal a te hűséges Uradnak, Jézus Krisztusnak a kezéből, aki bőségesen tartalékolt a számodra. Nála van a fedezet.

ISTEN KEZÉBEN - Luther Márton így vélekedett: ,,Nem szeretném, ha a lelkem és a hitem a saját kezemben volna, mert onnan már régen kiragadta volna a Sátán. Isten kezéből azonban sem az ördög, sem semmi más hatalom ki nem ragadhatja.

* Biztos fedezet - 1Kor 10,10-13

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A böjt nem minden, de nem is semmi
  2018-03-17 10:06:52, szombat
 
  A böjt nem minden, de nem is semmi

Az Úr által említett kegyelmi eszközök közül egyikkel sem estek az emberek akkora túlzásokba, mint a vallásos böjtöléssel. Néhányan a böjtöt sokkal nagyobbra becsülik, mint amit az Írás és a józan ész mond. Mások ezzel szemben teljesen megvetik, és épp annyira lebecsülik, mint amennyire néhányan felértékelik. Mintha így akarnának bosszút állni rajta. Egyesek úgy beszélnek a böjtről, mintha ez határozna meg mindent - ha nem is a böjt a céljuk, de a céllal mindenképp összefüggésbe hozzák. Mások pedig azt mondják, hogy a böjtnek semmi jelentősége nincs, csak egy felesleges fáradozás, melynek semmi köze a hit céljához. Az igazság bizonyára a kettő között van. A böjt nem minden, de nem is semmi. Nem ez a cél, de minden esetre egy értékes eszköz, ami a célhoz vezet, egy eszköz, amit Isten maga is felhasznált, hogy általa áldást hozzon ránk, amennyiben helyesen élünk vele.

...... ........... .............

Egyik fontos oka lehet a böjtnek az is, hogy segítsen imádkozni - főleg, amikor több időt szeretnénk fordítani az imára. Istennek különösen ilyenkor van kedvére, hogy a neki szolgáló lelkeket minden földi lény közül felemelje, és néha mintegy a harmadik égbe elragadja.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A bűn megismerése
  2018-03-17 07:44:22, szombat
 
  A bűn megismerése

"A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által..." Róma 7,7

A Szentlélek az ige által meggyőz bennünket arról, hogy bűnösök vagyunk. Mai igénkből ez az utóbbi kerül előtérbe: a Lélek a törvényt használja fel arra, hogy leleplezze bűneinket. Mert a bűn ismerete a törvény által van (Róm 3,20). A "törvény" szónál ne gondoljunk egy sor egymástól független tilalomra, mivel a törvény nem egyenlő ezzel, hanem Isten kívánságának összefoglalása. Arra a kérdésre, hogy mit kíván tőlünk az Úr törvénye, választ találhatunk hitvallásunkban: "Megtanít arra minket Krisztus Urunk röviden Máté evangéliuma 22. részének 37-től 40-ig terjedő verseiben: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták" (Heidelbergi Káté II. úrnapja 4.) Az Úr nem kevesebbet kíván, mint tökéletes és teljes szeretetet. Ha ennek fényében szemléljük életünket, akkor be kell vallanunk, hogy Isten valamennyi parancsa ellen vétkeztünk, ráadásul nemcsak tetteinkkel, hanem gondolatainkkal is. Ezt az utóbbit hangsúlyozza mai Igénk: Isten törvényének tükrében azt láthatjuk, hogy kívánságainkkal is vétkezünk. Feltevődik tehát a kérdés: mire késztessen bennünket, ha a törvény tükrébe tekintünk? Előfordulhat, hogy amikor a törvény fényt derít vétkeinkre, illetve arra, hogy képtelenek vagyunk a parancsolatokat megtartani, ez azonnal haragot ébreszt bennünk, és minden vágyunk az lesz, hogy törjük szét e törvény bilincseit (8. v.) De ne ezt tegyük! Valljuk meg inkább, hogy vétkeztünk Isten szeretetének törvénye ellen, és könyörögjünk bocsánatért!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az adós szolga
  2018-03-16 17:04:07, péntek
 
  "Elfedezi a vétket az, aki a szeretetet keresi, aki viszont ismételten szóba hoz egy dolgot, elszakítja egymástól a jóbarátokat is." (Péld 17,9)

Sokszor minden rosszakarat nélkül, csupán azért, mert nekünk jólesik, elmondjuk, továbbadjuk a rajtunk esett sérelmeket. Természetes megnyilvánulása ez utálatos emberi természetünknek. Minden hajlandóság megvan bennünk arra, hogy testvérünkről gonoszságot feltételezzünk, mindinkább pedig arra, hogy minden rosszat elhiggyünk felőle. Nem is gondoljuk, mennyit rombolunk ezzel úgy a közösség, mint testvéreink életében. Gondold el: egyetlen, talán jelentéktelen kis dolog többszöri, többeknek való elmondása által barátokat szakíthatsz el egymástól. Pedig Urunk ezt a követelményt állította keresztyén életünk elé: ,,Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." Ő maga pedig az emberi ész számára érthetetlen és csodálatos módon megkereste és megtalálta a szeretet útját hozzánk. Ezen az úton jutott el hozzád is a kegyelem, amellyel megbocsátotta, elfedezte, betakarta életed szennyét és bűnös múltját. Azóta is naponként tapasztalod ezt a szeretetet. Mi lenne veled, ha egyszer Jézus Krisztus nem tudna megbocsátani többé? Ha nem hullana bűnös szívedre továbbra is az ő vére, és nem fedezné el annak utálatos rútságát?

MEGBOCSÁTÁS - A fehérlábú indiánok törzsfőnöke keresztyén lett, megtért. Nem sokkal ezután a fiát meggyilkolták. Ilyen eset indián szokás szerint vérbosszút kíván. Egy alkalommal lovaglás közben megpillantotta fia gyilkosát. Ráemelte a lándzsáját, amikor a keze hirtelen megállt a levegőben. Eszébe jutott, hogy Isten csak úgy bocsát meg, ha ő is megbocsát másoknak.

* Az adós szolga - Mt 18,21-35

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A mértéktelenség megöl
  2018-03-16 07:54:05, péntek
 
  A mértéktelenség megöl

A böjtnek több oka vagy több alapja is lehet. Az egyik, hogy sok istenfélő ember szívében mélyen ott van annak tudata, hogy gyakran vétkezik Isten ellen, mert visszaél a szabadságával. Tudják, milyen gyakran vétkeztek a mértéktelen evéssel, és hogy megszegték Isten szent parancsolatait az önmegtartóztatás és józanság tekintetében. Tudják, hogyan engedtek testi vágyaiknak, közben talán még egészségüket is tönkre tették, de annyi bizonyos, hogy lelkükön nem kis sebet ejtettek ezzel. Mert így folyamatosan táplálták és növelték meggondolatlan esztelenségüket, kedélyesnek tűnő nemtörődömségüket a legfontosabb dolgokkal szemben, szórakozottságukat és szellemük hanyagságát; ez mind nem más, mint a lélek részegsége. Minden jó képességüket eltompították, mintha mértéktelenül ittak volna bort vagy erős italt. De ha félik az Istent, akkor megküzdenek azért, hogy ezeket a következményeket elkerüljék. Óvakodnak minden mértéktelenségtől, és amennyire csak lehet, tartózkodnak attól, ami őket majdnem az örök romlottságba taszította. Sokszor sikerül is teljesen elszakadniuk ezektől, és a későbbiekben mindig gondosan ügyelnek arra, hogy visszafogottak és mértékletesek legyenek mindenben.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Meggyőződés a bűnről
  2018-03-16 07:26:01, péntek
 
  Meggyőződés a bűnről

"És az, amikor eljő..." János 16,8.9

A bűn vakká tesz, nem látjuk, milyen nagy a bűnünk és nyomorúságunk. Meg kell hogy mutassák nekünk. Az Úr Jézus ebben a szentírási részben rávilágít, hogy kizárólag a Szentlélek képes arra, hogy meggyőzzön bennünket a bűneinkről. Azt mondja, hogy ha fölmegy a mennybe, mint Vigasztaló töltetik ki a Lélek. Az utolsó szó valójában így hangzik: segítő, szószóló. A Szentlélek tehát itt a Földön az Úr Jézus Krisztus ügyvédje, szószólója. Védi a király Krisztus ügyét azáltal, hogy meggyőzi az embereket a bűnről, és ezt kifejezetten az Ige által végzi. Amikor a Bibliát olvassuk, vagy a prédikációt hallgatjuk, a Szentlélek vitázik velünk (1Mózes 6,3). Azaz: a Lélek az Ige által igyekszik elérni, hogy belássuk bűneinket. Isten parancsait tükörként tartja elénk, hogy abban meglássuk, mi is a bűn. Ezen felül rámutat arra, hogy milyen halálosan veszélyes a hitetlenség, illetve az, ha valaki meg nem tér. A Lélek megcáfolja a szívünkben levő kételyeket az Úr és az Ő szolgálata iránt. Ha a Szentlélek meggyőzően munkálkodik az életünkben, akkor meghajlunk Igéje előtt, felhagyunk ellenállásunkkal, és letesszük kételyeink fegyvereit. Belátjuk, hogy Isten Igéje az igazság, és szívből megvalljuk bűneinket és vétkeinket. Akkor meglátjuk majd, hogy Isten jó és igazságos... Meg vagyunk győződve - személyünkre vonatkozóan - az Ige igazságáról? Elfogadjuk, hogy bűnösök vagyunk? Rászorulunk arra, hogy a Lélek az Ige olvasásakor és hallgatásakor meggyőzzön bűnünkről! Imádkozzunk a Lélek leleplező munkájáért!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Halálból élet
  2018-03-15 12:08:12, csütörtök
 
  "Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, sőt lábamat az eleséstől, hogy Isten előtt járjak az élet világosságában." (Zsolt 56,14)

Nagy a mi Megváltónk! Örvendeznek ezen Isten gyermekei. Olyan Megváltónk van, aki hatalmasan cselekszik az övéivel. Hálára buzdul-e a szíved ezért? Fontos kérdés ez, mert nincs olyan ember, akit ne fenyegetne a halál. Életed fölé ez van írva: bűn. Az igazságos Isten végzése pedig ez: "a bűn zsoldja halál". Nem nyugtalanítja ez a szívedet? Hogy fogsz az örökkévalóságban az igaz Bíró előtt megállni? A bűneid egyszer utolérnek. Pál apostol felismerte: "nem lakik bennem, vagyis az én testemben jó". Te eljutottál-e már erre a felismerésre? Siess hát ahhoz, aki meg tud menteni a haláltól! Higgy az ő szabadításában, mert "aki hisz a Fiúban, annak örök élete van". Nem lesz, hanem már most van!
Elesés fenyeget. Mélyre zuhanhat a lélek, szörnyű bűnök mélységébe. A Golgotán azonban megtapasztalhatod az Úr szeretetének végtelen mélységét. Melanchton Fülöp, a nagy reformátor így énekelt: "Emelj magadhoz, bennem élj!" Te is kiálts a mélységből szüntelen ahhoz, aki befogadja az elveszettet. Ne a halált válaszd, hanem Jézust követve járj az élet világosságában!

MA IS SZABADÍTÓ * Egy alkalommal, amikor több százan hallgatták Stewart Jakab angol evangelizátor bizonyságtételét, egy rossz hírű nőt is szíven talált az ige. Elhitte Jézus szeretetét, engedett hívó szavának: "aki hozzám jön, azt semmiképpen nem taszítom el". Szívét összetörte a bűnbánat, és megújult Isten Fia kiontott vérének az erejében. A samáriai asszony késői utódja nagy örömmel hirdette a bibliai közösségekben annak a csodáit, aki meg tudja menteni lelkünket a halál mélységéből.

* Halálból élet - Jn 11,25-45

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A Szentlélek elleni bűn
  2018-03-15 07:49:00, csütörtök
 
  A Szentlélek elleni bűn

"Annak meg nem bocsáttatik..." Máté 12,32

Csak egy bűnről mondja azt a Biblia, hogy megbocsáthatatlan: a Szentlélek elleni bűnről. Nem könnyű megmagyarázni, hogy konkrétan mit is jelent ez a bűn. Mindenesetre olyan bűn, melyet különös módon jobb tudása ellenére követ el a delikvens. A Szentlélek úgy működik, hogy felvilágosít; egyértelművé teszi, hogy Ő gyógyította meg ezt a lelkileg és testileg súlyosan sérült embert. A farizeusok ennek ellenére önfejűen hangoztatták, hogy az ördög műve az! Ennek a bűnnek tehát az a lényege, hogy az ember úgy véli, ő jobban tudja. Emellett ez a bűn Isten - a Szentlélek által Krisztusban megbizonyított - kegyelmének durva és tudatos káromlása. Az ember szándékosan a Sátán helyére állítja Istent, a Sátánt pedig Isten helyére. Ezzel készakarva megkeményíti lelkét, szándékosan elfordul Istentől és igéjétől, hogy soha többé vissza ne térjen. A legsürgetőbb hívás sem hatja meg többé a szívét...
Ez a bűn nem a pogányoknál lelhető fel, hanem csupán ott, ahol az emberek a Szentlélek által "megvilágosíttattak": a szövetség földjén! A fenti ige lényeges dologra figyelmeztet: ha ebben a bűnben maradunk, mindennek vége: erre a bűnre nincs bocsánat. Fölvetődhet bennünk az aggódó kérdés: én vajon nem követtem el ezt a megbocsáthatatlan bűnt? Erre csak azt válaszolhatjuk, hogy aki valóban elkövette azt, többé nem emészti magát emiatt; aki pedig emészti magát emiatt, az nem követte el. Mert aki valóban vétkezett Isten ellen, azt nem nyugtalanítják többé lelki kérdések!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Senki ki nem ragadhat az ő kezéből
  2018-03-14 07:30:37, szerda
 
  "Mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon." (Zsolt 91,11)

Kimondhatatlanul nagy boldogság számomra a bizonyosság, hogy az Úr az ő angyalaival őriztet engem! Megingathatatlanul hiszem, hogy nem történhet velem semmi, amit nem ő akar. Nem szükséges aggodalommal járnom ismert vagy ismeretlen utakon. Velem van az én Uram most és mindenkor, mindaddig, amíg magához nem szólít. Őriztet engem. Nem véletlen, hogy nem ütött el egy gépkocsi, nem véletlenül nem talált el egy bomba vagy egy lövedék.
Ő őrzött meg, ő őriztet. Nem csak képzelgés ez? Nem, mert meg van írva. Azért teszi ezt, mert szeret. Kegyelemből teszi, nem mintha rászolgáltam volna. Nemcsak engem őriztet, hanem minden gyermekét. És nemcsak erre a földi életre őriz, hanem hatalma van hit által az örök üdvösségre megőrizni.

KINEK KÖSZÖNHETŐ * A háborús évek alatt történt, hogy egy kisebb katonai alakulat vonult a Dunántúlon a Velencei-tó mellett. Váratlanul feltűnt egy sebesen száguldó katonai gépkocsi, és elkapott egy tisztet. A tiszt a levegőbe repült, majd körülbelül hat méterrel odébb egy mély útszéli árokba zuhant. A kényszerrepülés után fölállt, majd folytatta útját a menet élén. "Mit gondol, főhadnagy úr, minek köszönheti, hogy ilyen szerencsésen megúszta ezt a balesetet? - tette fel a kérdést az egyik istentagadó beosztottja. - Mi biztosra vettük, hogy vége." "A Jóistennek" - válaszolta a tiszt. "Tudtam, hogy ezt fogja mondani! - kiáltott fel a beosztott. - Pedig a gépkocsivezető kézügyességének köszönheti, hogy nem gázolta halálra." "Az ő kezét is Isten irányította az ő őrző angyalával" - felelte a tiszt.

* Senki ki nem ragadhat az ő kezéből - Jn 10,19-42

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Továbbmenetel a bűnben
  2018-03-14 06:52:14, szerda
 
  Továbbmenetel a bűnben

"Nem örökölhetik Istennek országát..." 1Korinthus 6,9.10

A Biblia sehol sem szépítgeti a bűnt. Állandóan leleplezi, mint Istennel szemben való ellenségeskedést!
Mégis arról tesz bizonyságot a Szentírás, hogy a legsúlyosabb bűn számára is van bocsánat az Úrnál. Akkor hogyan lehet - kérdezheti valaki -, hogy napi Igénk azt mondja: "igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát"? Nem arra utal ez, hogy bizonyos bűnök számára nincs bocsánat? Nem azt jelenti, hogy nincs bocsánat azokra a komoly bűnökre, melyeket textusunk név szerint is említ? Nem így van: van bocsánat még az itt felsorolt súlyos vétségekre is. A következő vers világosan megmagyarázza ezt: Megmosattatok: ezektől a bűnöktől. Kérdés azonban: miért áll itt mégis az, hogy azok, akik ezeket a bűnöket elkövetik, nem örökölhetik Isten országát? Gondoljunk arra, hogy Isten a legsúlyosabb bűnöket is meg akarja bocsátani, de csak akkor, ha annak elkövetője megtér, ha szakít a bűnnel! Ezért figyelmeztet textusunk egész konkrétan az elkárhozás veszélyére, amennyiben az ember tudatosan tovább él a bűnben. Aki továbbra is a bűnök útján halad, nem fogja örökölni Isten országát, hanem örökre elvész! Ezért szólít föl bennünket ez az ige arra, hogy szakítsunk a bűnnel, a kedvenc gyarlóságainkkal, gonosz szokásainkkal, tehát a bűnnel a maga teljességében. Ne haladj tovább ezen az úton, mondja a textus, hanem térj meg az Úrhoz! Mert ha ezen az úton mégy tovább, egyre jobban megkeményedik szíved... és ráadásul bezárul előtted Isten országának a kapuja, úgy hogy elítéltetel!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/174 oldal   Bejegyzések száma: 1735 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 33 db bejegyzés
e hónap: 275 db bejegyzés
e év: 1327 db bejegyzés
Összes: 12476 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1191
  • e Hét: 13426
  • e Hónap: 34331
  • e Év: 150599
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.