Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/389 oldal   Bejegyzések száma: 3885 
Spurgeon - Május 24
  2022-05-22 22:21:29, vasárnap
 
  "Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: 'Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.' / Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt." Lk 22,61-62


Péter helyreállását két külső tényező idézte elő. Szívesen gondolok e kettő sajátos kapcsolatára: a kakas kukorékolására és az Úr tekintetére. Ebben a szegény kakasban megfelelő képet látok igeszolgálatomra vonatkozóan. De remélem, hogy a Mester tekintete összekapcsolódik gyenge prédikációmmal. Ha kimész, hogy valakit megnyerj Krisztusnak, ezt mondd magadnak: én képtelen vagyok egy kemény, lázongó szívet meglágyítani; de az Úr használni tudja szavaimat.

Az Úr tekintetében megismerem először gondoskodó szeretetét. Az Urat megkötözték, vádolták, arcába vágtak, de gondolatai eközben az eltévedt Péter körül jártak. Áldott legyen neve, hogy mindig népén volt szeme, akár megvetették, akár dicsőítették! Szívesen szemlélem ebben az Úr határtalan leereszkedését. Ha Jánosra irányította volna tekintetét, azon nem csodálkoznánk. Az Úr azonban arra tekint, akitől mi akaratlanul elfordultunk volna, miközben olyan szégyenletesen viselkedett. Hogy a dicsőség Ura rátekintett egy tanítványra, aki őt megtagadta, - ez határtalan leereszkedés!

Az Úr tekintetében szerető lelkigondozói bölcsességet is látok. Ő tudta leginkább, mire volt szüksége Péternek. Ezért nem szólt hozzá, hanem csak rátekintett. Korábban már szólt hozzá, amikor elhívta, és szava tette őt emberhalásszá. Amikor süllyedt, kinyújtotta a kezét, hogy megőrizze a vízbe fulladástól. Ezúttal azonban se nem szólt hozzá, se a kezét nem nyújtotta feléje, hanem azt tette, amire szüksége volt elesett tanítványának: Jézus "rátekintett Péterre". Milyen bölcsen választja meg a módját az Úr szeretete kifejezésének, hogy a legjobb eredményt érje el bennünk! Nem lehet szavakban kifejezni, mennyi irgalom volt ebben a tekintetben.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 23
  2022-05-22 22:15:12, vasárnap
 
  "Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett." Jn 18,18


Nincs mit csodálkozni azon, hogy a főpap szolgái éjszaka tüzet gyújtottak és melegedtek. De az már felfoghatatlan, hogy Péter is köztük volt és melegedett. Odament a tűzhöz, mivel azt gondolta, neki is úgy kell tennie, mint a többieknek, nehogy felkeltse valakinek a gyanakvását. A tűz fénye azonban megvilágította az arcát. És a tűz körül állók közül nyomban felismerte valaki és azt mondta: "Nem az ő tanítványai közül való vagy-e te is?"

Bármilyen gyenge is volt Péter hite, mégis annyira szerette Mesterét, hogy nem akarta elhagyni. Azonban nem volt bátorsága ahhoz, hogy hozzá tartozónak vallja magát. Senki sem gondolhatta, hogy Jézus egyik követője kényelmesen melegíti majd a kezét, miközben gúnnyal és csúfolással illetik Mesterét. Van olyan keresztyén, aki a megtiszteltetés tüzénél melegszik. Mindenáron azt akarja, hogy nagyra becsüljék és tiszteljék. Ennek következtében megterheli lelkiismeretét, és alapelveivel ellenkezően cselekszik. De hogy lehet, hogy Jézus tanítványai, akiket megvetnek és kigúnyolnak, emberek tetszését keressék, és feláldozzák az igazságot azért, hogy Jézus ellenségeivel megkedveltessék magukat? Valahányszor leeresztjük zászlónkat az istentelenek gúnyolása előtt, és inkább ezt vállaljuk, mintsem azt, hogy Urunkról beszéljünk, - igen alantasan gondolkodunk. Valahányszor a gúnyolódástól való félelem miatt nem teszünk bizonyságot, vagy restségből és kényelmességből elmulasztjuk a munkánkat, valahányszor megbecsülést keresünk ott, ahol Mesterünk elszenvedte a kárt - akkor mi is a csőcselék között ülünk, akárcsak Péter. Kényelmesen melegszünk a tűz mellett, miközben gyalázzák és bántalmazzák Urunkat. Hát nem tudta Péter, hogy "a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság"? Nem tudta, hogy azok a férfiak, akik elfogták Urát, nem megfelelő társaság a számára? Az ilyen melegedés veszélyes. Inkább fagyoskodjunk, mint megégessük a kezünket. Ha nem viselkedhettek úgy egy társaságban, hogy ne kelljen megtagadnotok alapelveiteket, úgy jobb távol maradni attól a társaságtól.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 22
  2022-05-21 06:40:11, szombat
 
  "Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz." Hós 14,9


Efraim, közöd volt eddig a bálványokhoz? "Igen", mondja könnyel a szemében, "közöm volt hozzájuk." A képmutatók kevesebbet gondolnak annál, mint amit szavaikkal kifejeznek, de az őszinte bűnbánóknál ez fordítva van.

Talán közületek is imádnak egyesek bálványokat. Hadd tartsunk szemlét szívetek templomában, és nézzük meg, milyen hamis dolgokat fedezhetünk fel ott?

Látok itt egy hatalmas bálványképet; be van aranyozva és csillogó ruhába van öltöztetve. Úgy tűnik, hogy szemei drágakőből vannak, homloka zafírral van díszítve. De ha egy pillantást vetünk a hiú díszletek mögé, mindenféle szennyet és rothadást látunk belsejében, jóllehet a bálvány külsejét olyan ügyesen díszítették, hogy bele is lehetne szeretni. E bálvány neve: önigazultság.

Visszagondolok arra az időre, amikor én is imádtam ezt a képet, amíg egy reggel megállapítottam, hogy bálványom feje csorba, keze leesett és férgek emésztették. Istenem, akit tiszteltem és akiben bíztam, most olyan lett előttem, mint egy halom trágya és szemét! Sajnos, sokan vannak, akik még soha nem jutottak el ilyen felismerésre. Bálványképük még kiváló állapotban van. Karácsony táján talán szorult helyzetbe kerülnek, de most úgy érzik, hogy még nem részegedtek meg eléggé, ezért bátran körbeadják egymás között a palackokat. Kijózanodásukkor aztán előhívják az aranyművest, hogy vonja be újra arannyal a bálványképet. Karácsony délelőtt elmennek a templomba, azt gondolva, hogy ezzel ismét mindent helyrehoztak. Speciális imákat mondanak, sőt valamivel több alamizsnát is adnak. Istenüket ismét kifényesítették, ami újra igazán tiszteletreméltónak tűnik.

Ez a varázslatos bálvány csak akkor fog összetörni, ha bejut a lélekbe Jézus Krisztus evangéliuma. És ahogyan Dágon darabokra tört az Úr ládája előtt, úgy fog összetörni az önigazság is. Ó, bárcsak e bálványisten minden tisztelője eljutna oda, hogy ezt mondja: "Semmi közöm többé a bálványokhoz!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 21
  2022-05-21 06:33:28, szombat
 
  "Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz." JSir 3,27


Ha módomban állna a fiatal keresztyéneknek könnyűvé tenni az Úrnak való szolgálatot, nem tenném meg. Ha lehetséges lenne a prédikációt szabad ég alatt igen laza keretek közt tartani, arra sem hajlanék. Mert az tesz jót nektek, ha igát hordoztok. És az is, ha szolgálatotok önmegtagadást igényel és alaposan megpróbálja türelmeteket. Jót tesz az nektek, ha kis tanítványaitok a vasárnapi iskolákban figyelmetlenek.

Jó az számotokra, ha az emberek nem ülnek csendben, és nem figyelnek szerényen, s a hitetlenek kérdésekkel zavarnak, amikor az utcán prédikáltok. Nem árt az igazi munkásnak, ha a Sátán azon iparkodik, hogy legyőzze; mert ha Isten állította oda a munkára, akkor a gonosz nem tudja legyőzni. De jót tesz neki a Sátán, ha megpróbál föléje kerekedni, mert így kifejleszti testvérünk lelki izmait, és működésbe hozza lelkierőit. Ha nagyon könnyű úton járnánk, szégyenletes lenne számunkra.

Tekintsetek Dávidra! Miután Sámuel olajt öntött a fejére és felkente Júda királyává, igen rossz lett volna számára, ha kényelemben töltötte volna az időt addig, amíg ezt a tényt hivatalosan is elismerik.

De Saul udvarába vitték és Saul többször is felé hajította dárdáját. Engedték, hogy megvívjon Góliáttal. Aztán száműzték és arra kényszerítették, hogy barlangokban és rejtekhelyeken éljen, és harcoljon életéért. És ez az eljárás nevelte igazi olyan hőssé, aki képes kormányozni Izráelt. Amikor trónra került, már mindenképpen érett és tapasztalt volt. Jó tehát, ha az Úrért való szolgálatban hozzászokunk a nehézségek elviseléséhez is.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 20
  2022-05-20 07:26:04, péntek
 
  "Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk." Zsolt 34,6


Tekintsünk az Úr Jézusra, ki hozzánk hasonlóan itt élt, közöttünk tartózkodott. Ha őrá néz a súlyosan megpróbált keresztyén, felüdülést nyer, és biztos vigasztalásra talál. Jézus türelmében és szenvedésében csodálatos útmutatást találunk, mely az éjféli sötétségben is fényes csillagként világít bánatunk egén.

Jöjjetek hát ide, Isten gyermekei! Bármilyen szomorúságban vagytok is - legyen az időleges vagy lelki jellegű: az Úr életében és szenvedésében örömöt és vigasztalást nyertek, ha a Szentlélek megnyitja lelki szemeiteket, hogy őt lássátok.

Talán vannak köztetek néhányan, akik szegénységük miatt sóhajtoznak. Tekints az Úrra szegény, megtört testvérem, és felvidulsz! Nézd őt a pusztában! Negyven napig böjtölt és éhezett. Lásd meg, amint fáradtan vándorol az úton és végül leül Sikár forrásánál ő, a dicsőség Ura, aki kezében tartja a világot. Azt mondta egy oda érkező asszonynak: "Adj innom!" Hát nem a tanítványoknak kell-e gondoskodniuk mesterükről és a szolgáknak urukról? Nos, ha éhezik és szomjazik az Úr Jézus, akkor ne csüggedj; hiszen mindebben közösséget vállalhatsz vele. Légy nyugodt és tekints rá, akkor felvidulsz!

Talán más valami miatt vagytok szomorúak. Esetleg megrágalmaztak benneteket. Hírneveteket, ami tiszta volt és makulátlan, bemocskolták. Ez valóban súlyos csapás, mégis mindenért kárpótlást és vigasztalást nyersz Krisztusban. Gyere és tekints rá, akkor felvidulsz!

A királyok Királyát samaritánusnak nevezték; azt mondták róla, Sátán van benne és nincs eszénél. Mondd, nem volt-e mindenkor tiszta és szent? Azt is beszélték róla, hogy falánk és részeges. Talán olyan személy is olvassa e sorokat, akit üldöznek és ellenségévé lettek barátai. Kedves keresztyén testvérem, fontold meg, hogyan üldözték Jézus Krisztust. Vajon rosszabbul megy-e sorod, mint őneki? Miért kellene szégyellned magadat, ha ugyanúgy gyaláznak tégedet is, mint Mesteredet?

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 19
  2022-05-18 22:10:53, szerda
 
  "Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben." ApCsel 16,34


Ez a család azért örvendezett, mert hittek Istenben. Az Istenbe vetett hit minden bűn bocsánatát elnyeri, és általa Krisztus nekünk ajándékozza igazságát; Isten tulajdon gyermekeinek nyilvánít minket, áldását ajándékozza nekünk itt, és dicsőségét odafent! - Ki ne örvendezne ennek? Ha a család vagyont örököl, örül neki. De azzal, hogy megtalálták Jézus Krisztust, többjük van a világ minden gazdagságánál. És ennek méltán örvendeznek. De jóllehet örömük legfőképpen a hitükből fakadt, ez azzal is összefüggésben állt, hogy megkeresztelkedtek. Mert nem azt olvassuk-e az etióp kincstárnokról, hogy miután megkeresztelkedett, örvendezve haladt tovább az útján? (ApCsel 8,39).

Isten gyakran derült eget tár azok fölé, akik engedelmeskednek parancsainak. Ismertem olyan embereket, akik hosszú ideig kétségek között gyötrődtek, de hirtelen ugrálni tudtak örömükben, és új erőre kaptak, miután megtették, amit az Úr parancsolt nekik. A börtönőr háza népével kétség nélkül azért is örvendezett, mert alkalmat kaptak, hogy szolgáljanak az Úrnak. Örömöt találtak abban, hogy vendégül láthatták Pált az asztaluknál. Szomorúak voltak, hogy börtönbe került, annak viszont örültek, hogy megmoshatták sebeit. A keresztyének akkor legboldogabbak, ha Krisztusért tevékenykedhetnek. Minél többet tesztek Krisztusért, annál inkább érzitek boldogító szeretetét szívetekben. Örüljetek testvérek, hogy hasznosíthatjátok magatokat, és felmagasztalhatjátok Krisztus nevét!

Isten megszentelte a börtönőr házát és az egész háznép boldogan szolgált az Úrnak. Igaz, - ahogy a világ mondaná -, hogy szomorú jövő várt rájuk; mert számolniuk kellett azzal, hogy üldözni fogják őket, és sokat szenvednek majd.

De - biztosra vehetitek - ha tudták volna, hogy halált kell szenvedniük, amiért hívőkké lettek, mégis örvendeztek volna; mert megtalálták az Üdvözítőt, aki a hálaadás és öröm forrása minden hívő lélek számára.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 18
  2022-05-18 21:58:45, szerda
 
  "Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben." ApCsel 16,34


Képzeljük el magunk előtt a börtönőr egész háza népét, amint Istenért tevékenykednek. Az apa világosságot kért, és a szolgák hozták a fáklyákat és lámpásokat, ahogy azokra szükség volt a börtönökben. A börtönőr az éjszaka ugyanazon órájában befogadta házába foglyait, és megmosogatta a veréstől támadt kék foltjaikat. Ez itt most az ő munkája volt, - és gyöngéd kezeknek való munka -, hogy enyhítse azoknak a vérző hátaknak a fájdalmát.

Aztán itt van egy megfelelő tevékenység az anya és a személyzet számára, mert elérkezett az ideje, hogy étellel kínálják Jézus követeit. A konyha megszentelődött azáltal, hogy Krisztus szolgái igényeire használták. Az egész ház igen megélénkült ezen az éjszakán. Mindnyájan hitre jutottak és megkeresztelkedtek, és az volt az első kérdésük: "Mit tehetünk Jézusért?" Világos volt számukra, hogyan segíthetnek annak a két férfinak, akik Krisztushoz vezették őket, és ezt meg is tették szívélyes szeretettel. Nem panaszkodott itt egy Márta sem, hogy egyedül hagyta a testvére a szolgálatban. Meg vagyok győződve arról, hogy egyetlen családtag sem volt itt, aki elzárkózott volna a vendéglátás ráháruló feladata elől, jóllehet mindez az éjszaka kellős közepén történt. Gyorsan elkészítették az ételt, és milyen jókedvük lehetett, hogy a két szent embert megvendégelhették, akik most asztalhoz ültek ahelyett, hogy továbbra is kalodában szenvedjenek. Nos, nagy kegyelem, ha az egész család megmenekül a Sátán hatalmából és megkeresztelkedik, s ha az egész család buzgón tevékenykedik az Istennek való szolgálatban.

Mert mindnyájunk számára van valami tennivaló. Abba marad lelki növekedésünk, ha nem dolgozunk serényen s nem szenvedünk az Úrért. Gyermekeink is végezhetnek valamit a Mesterért, ha üdvösséget nyertek. Az a fiatal gyermek is a kereszt igazi misszionáriusa, amelyik megpróbál az Üdvözítőről beszélni fiú- vagy lánytestvéreinek. Neveljük úgy gyermekeinket, ahogy a spártaiak tették, akik már korán harcászatra tanították fiaikat.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 17
  2022-05-16 06:42:15, hétfő
 
  "Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt." ApCsel 16,33


Engedjétek meg, hogy komolyan emlékeztesselek titeket: a kötelesség teljesítésének elhalasztása bűn. Akartok-e olyanokkal haza menni, akik évek óta hívők, miközben ti még nem keresztelkedtetek meg? Engedjétek meg, hogy emlékeztesselek titeket: minden elhalasztott kiváltság veszteség.

"Miért beszélünk olyan sokat a keresztségről?" - mondja valaki. Sokat a keresztségről? Inkább joggal érdemelnék feddést azért, hogy keveset beszélek róla. Mindannyian tanúsíthatjátok, hogy nem szoktam külön szólni a keresztségről, ha a textusban, - amitől sohasem térek el - nincs szó róla. Nem vagyok annak a híve. Soha nem tettem fő tanommá a keresztséget. Isten őrizzen attól, hogy bármikor is ezt tegyem. De nem hagyom, hogy bárki is megakadályozzon a teljes igazság hirdetésében. Az igéből tudjuk, hogy a Szentlélek állapította meg a keresztelés rendtartását. Kevésre becsülitek, hogy tudósítsunk arról, amit ő jónak tart? Pál és Silás - az apostol és társa - nem merészelték elhanyagolni Isten eme rendelését. Akkor ti hogyan mernétek ezt megtenni?

Az éjszaka közepén történt mindez; börtönben voltak... Ha a keresztelést valamikor is figyelmen kívül lehetett volna hagyni, ott ez bizonyosan megtörtént volna. Egyáltalán nem volt méltó hely a keresztség véghezvitelére. Különösen az idő nem volt erre alkalmas. De ezt olyan fontosnak tartották, hogy ott és akkor az egész családot megkeresztelték! Ha ez Isten parancsa - és én komolyan hiszem, hogy az apostolok ezt így vették - akkor ne szégyelljük! A börtönőr és családja azonnal megkeresztelkedett. Senki sem aggályoskodott miatta; nem volt ellenvetés vele szemben; mindnyájan engedelmeskedtek Isten akaratának. Senki se riadjon vissza a keresztségtől kicsinyes félelemből, hogy tudniillik a víz kárt okozhat egészségének vagy bármilyen kellemetlenséget eredményezhet. Hanem egyszerűen teljesítsétek mindannyian, az Úr népéhez illően az Úr kívánságát és keresztelkedjetek meg azonnal.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 16
  2022-05-15 20:12:34, vasárnap
 
  "Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." Jn 16,14


A Szentlélek legfőbb célja: Krisztust dicsőíteni. Testvérek, amit a Szentlélek tesz, azt kell követnünk nekünk is. Ezért törekedjünk arra, hogy dicsőítsük Krisztust. Aki nem dicsőíti Krisztust, az nem a Szentlélektől van. És aki a Szentlélektől van, az elkerülhetetlenül tiszteli és dicsőíti a mi Urunk Jézust.

Tartsátok szem előtt ezt az igazságot minden vigasztaláskor. Ha valamely vigasztalás, amire szükségetek van, nem dicsőíti Krisztust, akkor gyanakvással tekintsetek rá. Ha egy látszólag kegyes ember az igazság nevében szól, és úgy találjátok, hogy az az igazság nem tiszteli Krisztust, forduljatok el tőle. Ez mérgező édesség, ami pillanatnyilag megigéz titeket, de elpusztítja a lelketeket, ha közösséget vállaltok vele. Csak azok a vigasztalások értékesek, amelyek Krisztust tárják elénk, amelyek arról szólnak, hogy az ő személyében, vérében, feltámadásában és dicsőségében van a ti eredetetek.

Az új vallási mozgalmakat is ezzel a mértékkel kell megítélnünk. Ha azok a Szentlélektől valók, dicsőítik Krisztust. Olykor-olykor nagy mozgalmak keletkeznek, és hajlamosak vagyunk reménységgel tekinteni rájuk, mert minden mozgalom jobb, mint a merev élettelenség.

Azonban idővel gondolkozzunk el és vizsgáljuk meg szent buzgósággal, milyen jó hatásai vannak a mozgalmaknak? Hogy kell ezeket megítélnünk? Milyen értékmérőt létesítsünk?

Nos, itt van: Urunk magasztalására törekszik-e ez a mozgalom? Krisztust hirdeti? Egyedül Krisztusra mutatnak az embereknek? Ne aszerint ítéljétek meg a mozgalmakat, kik a követői, nem is aszerint, amit megcsodálnak és dicsérnek, hanem Urunk ezen szava legyen a próbakő: "Ő engem fog dicsőíteni" (Jn 16,14).

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 15
  2022-05-15 20:10:31, vasárnap
 
  "Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." Jn 16,14


Miután megvizsgáltuk ezen a próbakövön az igehirdetést, alkalmazzuk tovább a tanításra. Az arminianizmus irányzatában, ami az igazság és tévedés keveréke, olyan tant képviselnek, miszerint a hívő kieshet a kegyelemből. Ez a tan olyan gyalázatos Krisztusra nézve, hogy ki sem tudom fejezni.

Fekete korommal szennyezett ujjukat éppen Urunk címerpajzsára helyezik, és kigúnyolják őt szemtől szembe az egész világ előtt, mint olyat, aki elkezdi az építést, de nem képes azt befejezni.

Ez a tanítás sötét árnyékot vet Urunk hatalmára. Jézus azt mondta: "Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből" (Jn 10,28). De ez a tan megkérdőjelezi Urunk szavahihetőségét, szerinte a jó Pásztor juhai mégis elveszhetnek.

Ez a tanítás - miszerint kieshetünk Urunk kezéből - olyan szégyenfoltot vet Krisztus lényegére, hogy ennek alapján ő nem lenne méltó bizalmunkra. Ha valaki bebizonyíthatná, hogy az a személy, aki tényleg Krisztusban volt, elesett és elveszett, ezzel bebizonyíthatná azt is, hogy Urunk nem "az igazság". Hiszen, ha Isten gyermeke kizárható az örökségből, - ha Krisztus elhagyhatja menyasszonyát, ha a jó Pásztor veszni hagyhatja a juhát, ha levághatók vagy oszlásnak indulhatnak Krisztus testének tagjai, - akkor az egész Szentírást eldobhatjuk, hisz értelmetlen a hívők Krisztusba vetett bizalma. Amely tanításban Krisztust gyalázzák, és sokra tartják az ember jóravalóságát, ott nyilván hamis és veszélyes tannal van dolgunk.

Ha ezzel szemben egy tan arra szolgál, hogy kiemelje az embert a porból és Krisztushoz vonja, - mint hatalmas Üdvözítőjéhez, aki üdvösségének kezdete és vége, - akkor bizonyossággal állítom, hogy ez csak a Szentlélek tana lehet, mert az Krisztust dicsőíti.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/389 oldal   Bejegyzések száma: 3885 
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 97 db bejegyzés
e év: 510 db bejegyzés
Összes: 32345 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3769
  • e Hét: 21117
  • e Hónap: 90730
  • e Év: 469197
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.