Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/369 oldal   Bejegyzések száma: 3689 
Megkeresni és megmenteni
  2021-03-07 07:09:02, vasárnap
 
  Megkeresni és megmenteni

,,Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lk 19,10)
,,Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre." (Lk 5,32)

Kérdezzük meg a tömeget, amelyik éppen most ünnepelte karácsonyt, hogy miért jött Jézus erre a világra. Vagy pedig szakítsuk félbe az egyik városi gyülekezetben folyó istentiszteletet. Írja rá egy darab papírra minden férfi, nő, fiú és leány egyetlen rövid mondatban megfogalmazva, hogy miért jött Jézus erre a világra.
Milyen feleleteket kapnánk? Néhányan - és ebben biztos vagyok - ,,mellélőnének" .
Az is lehet, hogy egy sereg olyan helyes választ kapnánk, amelyek különböznek egymástól. Az Újszövetség különbözőképpen határozza meg Jézus küldetését. Néha úgy írja körül, hogy ez az Isten országának a meghirdetése, vagy az ördög munkájának a lerontása, vagy az Atya akaratának a teljesítése, vagy Isten dicsőítése. Van azonban egy alapvető felelet, amelyet mindenkinek ismernie kell: Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azokat, akik elvesztek. Jött, hogy megmentse a bűnösöket.
Hogy Jézus küldetésének ez a célja, azt mindenekelőtt a saját vigasztalásunkra kell tudnunk. Mindannyian elvesztünk, és mindannyiunknak megmentésre van szükségünk. Amikor Jézus azt mondta a tisztességes embereknek, hogy ő nem értük jött, akkor nem volt hozzájuk túl kemény. Azt szokta volt mondani, hogy az orvos a betegeket jön meglátogatni. És amikor ezt mondta, ezzel nem akart egészségügyi igazolást adni a farizeusoknak és az írástudóknak. Ehelyett arra gondolt, hogy rá kell jönniük, mennyire szükségük van őrá. Nincs egyetlen egy ember sem, akinek ne lenne szüksége Jézusra.
Másodszor, mint az ő egyháza tagjainak is tudnunk kell, hogy ez Jézus küldetésének a célja. Ha a mi Mesterünk azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket, akkor nekünk kötelességünk, hogy kövessük példáját. Nem szabad restellnünk a faáradtságot, hogy rátaláljunk azokra, akik elveszett állapotban vannak, mégpedig azért, hogy megkeressük és megmentsük őket.
Csak az elveszetteket lehet megtalálni. Csak a bűnösöket lehet megmenteni. Az üdvösségre jelöltek mindig azok, akik a legkevésbé alkalmasok erre. Azokat, akik ,,nem elég jók", meg lehet menteni. Akik azonban önmagukkal megelégedettek, azoknak nincs szükségük Jézusra.

Napi gondolat

Nem szabad restellnünk a fáradtságot, hogy megosszuk a jó hírt. Hogy néz ki ez a te életedben? Kész és képes vagy megtenni ezt, ha alkalom adódik rá?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Mindkét lábbal a földön
  2021-03-06 07:39:04, szombat
 
  Mindkét lábbal a földön

,,Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik." (Lk 2,51)

Jézus földi élete nagyrészt meglehetősen mindennapi volt, pont úgy, mint ahogy a mi életünk mindennapi. Részese volt a nappal és éjjel, az étkezés és a munka egyhangúságának. És kapcsolatban volt szüleivel, fivéreivel és nőtestvéreivel, éppúgy, mint mi a mienkkel.
József valószínűleg korán meghalt. Még élt, amikor Jézus tizenkét éves volt, de nevét nem említi a Szentírás többé, azután, hogy Jézus megkezdi hivatalos működését 30 éves korában. Anyjáról, fivéreiről és nőtestvéreiről viszont történik említés. (Mk 3,31;6,3). Az az ötlet, hogy Jézus Máriának az egyetlen gyermeke volt, akkor támadt, amikor az emberek elkezdték imádni Máriát.
Jézusnak, mint a család legidősebb fiának, keményen kellett dolgoznia, különösen akkor, ha József Jézus fiatal korában távozott el az élők sorából. Isten bölcs döntése folytán semmit sem tudunk azokról az évekről. Semmit sem tudunk Jézus életéről csecsemő korától kezdve egészen addig, amíg tizenkét éves lesz. Akkor hallunk templomi útjáról. Aztán pedig megint jön tizennyolc esztendő, amelyről semmit sem tudunk.
Később sok történetet kiagyaltak Jézus gyermekkori csodáiról. Ezek azonban a kegyes képzelő erő szüleményei. Biztosak lehetünk afelől, hogy Jézus feltűnés nélkül dolgozott a megélhetésért. Nem változtatta a köveket kenyérré. És nem alkalmazott varázslatot, ahogy azt a televízióban a szuper emberek csinálják. Názáret városában, ahol felnőtt, az emberek úgy hívták Jézust, hogy ,,az ács" (Mk 6,3). Ezt mondja el történetünk. Kisvárosokban az emberek ismerik egymást. Jézus egyszerűen úgy volt ismerős, mint ,,az ács".
A mindennapi munka szép munka. Máskülönben Jézus nem tölthette volna el életének javát egy ácsműhelyben. Ezért, ha én ács lennék, ezt mondanám: ,,Ideje, hogy visszatérjünk a napi teendőkhöz. Dolgozzunk csak!"
,,Jézus jön!" Amikor az Úr visszajön, és a mindennapi munka végzése közben talál minket - legyen az gyár, a gazdaság, a hivatal, az iskola vagy a konyha, - akkor ez teljesen rendben van. Ezt csinálta ő maga is, földi életének nagyobbik részében.

Napi gondolat

Jézus ,,mindennapi élete" gyermekként vagy később ácsként mit mond neked a te ,,rendes napi teendőid" végzéséről?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A tizenkét éves Jézus
  2021-03-05 07:36:32, péntek
 
  A tizenkét éves Jézus

,,Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?... Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében." (Lk 2,49.51)

Az évenkénti jeruzsálemi utazás minden bizonnyal egyike volt a Galileában élő zsidók élete fénypontjainak. Természetesen gyalog utaztak, és egy nagy csoportban. Bizonyára sokat is énekeltek. A Zsoltárok könyvében van egy erre a célra szolgáló énekgyűjtemény, a jeruzsálemi zarándokok énekei (Zsolt 120-134).
Mária és József Jeruzsálemben ünnepelte meg a páskát, és visszatértek Názáretbe. De három nappal az elindulásuk után Jézus még mindig a rabbik lábainál ült, a templomudvarban. Ő volt a figyelem középpontjában: ,,És mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein."
Amikor aggódó szülei megtalálták, Mária megkérdezte - szelíd szemrehányással -, hogy miért okozott nekik oly sok gondot. Akkor mondta Jézus ezt a kijelentésszerű választ: ,,Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?"
Tehát a mi Megváltónk tizenkét éves korában már tudta, hogy különleges kötelezettségei vannak Istennel, mint Atyjával szemben. Azt azonban lehetetlen megmondani, hogy mennyire ismerte az Istennel való valóságos kapcsolatát és az Atyának az ő életére vonatkozó akaratát.
Mária jól megjegyezte Jézus szavait. Minden bizonnyal félelem és öröm között élt, amikor figyelemmel kísérte fiának és Megváltójának életét. Tizenkét évvel korábban egy olyan himnuszt énekelt amelyik hasonlított Annáéra. Talán most arra gondolt, hogy ha Annának oda kellett adnia az ő Sámuelét az Úr szolgálatára, akkor ő sem tarthatja vissza Jézusát.
Jézus tökéletesen emberi volt. Szülei ismerték fiúk születésének titkát, de akkor még senki más nem sejthette, hogy ő Isten Fia is.
Nem szabad hogy felzaklasson bennünket a felismerés: egykor Jézus lelkes, tehetséges, de mégis közönséges zsidó fiú volt. Végül is nem azért jött, hogy emberfeletti emberré, hanem hogy tökéletesen emberivé tegyen bennünket. Jézus munkájának az eredménye az, hogy ma sok közönséges emberi lény van, akik boldogan szolgálják mennyei Atyjukat. És ezek közül néhányan még csak tizenkét évesek.

Napi gondolat

Mit gondolsz, miért nyerünk bepillantást Lukács evangéliuma jóvoltából Jézus gyermekkorába?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Őrségváltás
  2021-03-04 07:30:00, csütörtök
 
  Őrségváltás

,,Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet." (Lk 2,29-30)

Isten megígérte Simeonnak, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a Messiást. Ezen a rendkívüli napon a Szentlélek irányította Simeont a templomba, ahol találkozott a gyermekét vivő Máriával és Józseffel. Akkor Simeon karjaiba vette Jézust, és elénekelte énekét: ,,Uram, bocsássad el szolgádat békével, szent ígéreted szerint, mert te idvezítőd én szemeim előtt nékem nyilván megjelent." (Ref. ének. 447,1.v. - A fordító megj.)
Simeon nem azt kérte, hogy meghaljon. Úgy beszélt, mint valami őrszem akinek véget ért az őrszolgálata. Ő az igazi Izráel képviselője. És íme, itt van egy öregasszony is, Áser törzséből, Anna, aki eljött, hogy köszöntse a Megváltót.
Simeon úgy jelenik meg előttünk, mint aki ,,várja Izráel vigasztalását." Anna pedig ismert egy csoport embert, akik ,,várták Jeruzsálem megváltását."
A Biblia szerint ezek az emberek úgy lépnek a színre, mint ,,az Izráelen belüli Izráel", Isten igazi népe, akiknek a szíve izzott a messiási reményektől, és akiknek az ajkán naponként imádság fakadt Jeruzsálem megváltásáért.
Most hát áldottak ezek a szemek, mert látják az ,,Újszülöttet" a templomban. És itt őrszolgálatuk véget ér. Simeon elénekli az Ószövetség hattyúdalát: ,,Most bocsátod el a te szolgádat, Uram. Eljött a hajnal és szemeim meglátták üdvösségedet". Nagyon kell figyelnünk arra a híradásra, hogy Anna Áser törzséből való, olyan valakinek a törzséből, aki Jákób fiai közül a legkisebb. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy ennek a törzsnek a maradéka jön köszönteni a hajnalt, egy hosszú és boldogtalan éjszaka után. És ezzel az Ószövetség ,,lelép a színről".
Ez az egyik őrszolgálat vége, de kezdete is egy másiknak. Az őrségváltás megtörtént. Most a Messiás népe, az újszövetségi igazi Izráel az, amelyik őrködik, vár és imádkozik. ,,S míg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virrasztói kérdik: Meddig az éjszaka?" (Ref. ének. 392,3.v. - A fordító megj.)

Napi gondolat

Mit tanulhatsz lelki útravaló gyanánt Simeon és Anna példáiból?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Karvezetők
  2021-03-03 22:27:10, szerda
 
  Karvezetők

,,Dicsőség a magasságban Istennek." (Lk 2,14)

Jó lenne, ha az emberek tényleg jobban odafigyelnének, amikor ,,az angyali hírnökök" énekelnek. Egyáltalán nem azt énekelték, hogy ,,dicsőség az újszülött királynak". A most született király levetette királyi köntösét. Félretette dicsőségét, és nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És ,,a jóakaratú embereket" sem említették az angyalok, akikről a legtöbb karácsonyi üdvözlőlap beszél.
Az angyalok így énekeltek: ,,Dicsőség Istennek." Isten bizonyára ezt mondta az angyaloknak:
,,Tanítsátok meg a föld lakóit arra, hogy hogyan kell énekelni." Akkor az angyalok elkezdték azzal a sorral, amelyik számukra a legtermészetesebb volt: ,,Dicsőség a magasságban Istennek."
Csakhogy mi sok nehézségen megyünk keresztül, míg megtanuljuk ezt az első sort.
Isten első parancsolata így hangzik: ,,Ne legyen más Istened rajtam kívül!" Más szavakkal: ,,Dicsőség a magasságban Istennek." És az első dolog, amiért megtanulunk imádkozni: ,,Szenteltessék meg a te neved." Más szavakkal: ,,Dicsőség a magasságban Istennek."
Ma van az a nap, amikor az emberek köszönés után ezt kérdezik egymástól: ,,Jól töltötted a karácsonyi ünnepeket?" Olyan kérdéssé formálhatnánk ezt át, amellyel a lelki élet felől érdeklődünk, mégpedig így: ,,Egy kicsit könnyebb most már ezt mondanod: Dicsőség a magasságban az Istennek?"
Isten üdvösséget hozott a világnak. És az angyalok a teremtett világ karvezetőivé váltak. Az egész teremtett világnak meg kell tanulnia énekelni: ,,Dicsőség a magasságban Istennek."
Jézus belép a hívők életébe, és ennek az eredménye, hogy újjárendeződik az életük. Mostantól kezdve Isten az első. És az élet egésze úgy szerveződik, hogy dicsőség térjen Isten nevére. Az életnek ez az átalakulása az az új ének, melyet lassan megtanulunk énekelni.
Bizonyára még az angyalok is csalódnak amiatt,, amit a világ énekel, de őnekik is várniuk kell, míg Krisztus befejezi munkáját. És akkor, amikor majd Isten lesz ,,minden mindenekben" vagy ,,minden mindenkinek", akkor az egész világmindenségnek egy éneke lesz. Minden, minden ember és minden angyal ezt fogja énekelni: ,,Dicsőség a magasságban Istennek."

Napi gondolat

,,Dicsőség a magasságban Istennek." Könnyebb ezt énekelned, miután most megünnepelted karácsonyt?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Karácsony
  2021-03-02 07:57:43, kedd
 
  Karácsony

,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Szerte e világon emberek millióival együtt ma arra emlékezünk, hogy Isten megmutatta nekünk szeretetét. Most hát csatlakozzunk a hálás emberek seregéhez, és mondjuk el Istennek: ,,Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztusban megajándékoztál minket. Köszönjük, hogy elmondtad nekünk, mennyire szeretsz bennünket."
Isten szeretete a világra irányul. ,,Mert úgy szerette Isten a világot..." A ,,világ" azt jelenti, hogy valamennyi ember. Isten ajándékát nem korlátozhatom önmagamra, családomra vagy népemre. ,,Úgy szerette Isten a világot..."
Isten szeretett, ezért hát adott. Lehet adni szeretet nélkül, de lehetetlen szeretni anélkül, hogy adnánk.
Isten a Fiát, az ő egyszülött, vagyis egyetlen Fiát adta. Ennyire szeretett bennünket. Abban, hogy adta a Fiát, Isten szeretete jelentetett ki. Gondosan kell olvasnunk a történetet, és teljes szívünkből el kell hinnünk. Egy Gyermek született Betlehemben. Ebben a Gyermekben Isten megmutatta, hogy mennyire szeret minket, mert ez a Gyermek Isten Fia volt.
Semmi más nem tud bennünket meggyőzni Isten szeretetéről. Lehet, hogy ezen a karácsonyon jóindulat vesz körül, és jó dolgok történnek veled, de mindig van elég boldogtalanság, amely felteteti velünk a kérdést, hogy Isten csakugyan szereti-e a világot. Isten szeretetét azonban mi nem abból tudjuk meg, hogy rátekintünk az ajándékokra, amelyek az asztalunkon vannak, hanem hogy rátekintünk az ő ajándékára, aki az istállóban van. Szeretetének bizonyítékaként Isten odaadott mindent, ami adnivalója van. Az mind benne van ebben a Gyermekben, bepólyálva és befektetve a jászol-bölcsőbe.
Isten Fia nekünk ,,adatott". Most hát ,,a miénk" lehet. Térdeinken kell megközelítenünk, és így kell elfogadnunk őt. ,,Elfogadhatjuk" Jézust. Kérlek, ne utasítsd vissza azt, amit Isten szeretete készített el!
Ezernyi nyelv sem képes leírni ennek az ajándéknak a gazdag voltát. ,,Aki hisz őbenne, nem vész el, hanem örök élete van." Ajándékában magát az Ajándékozót kapjuk meg. Betlehemben a mi Istenünkkel találkozunk. Jézusban életünk van.

Napi gondolat

Köszönd meg Istennek, hogy mindent nekünk adott, ami adnivalója van.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csak gyermekeknek
  2021-03-01 22:27:31, hétfő
 
  Csak gyermekeknek

,,Hatalmasokat döntött le trónjáról, és megalázottakat emelt fel." (Lk 1,52)

Nem sokat számít, hogy Anna énekét hallgatjuk-e, amelyet azután énekelt, hogy ajándékba kapta a kis Sámuelt, vagy pedig Máris énekét a Lk 1-ből. Lehet, hogy énekeik személyesek, de nem eredetiek. Verseik anyagát a Bibliában mindenhol meg lehet találni.
Énekeik lényege a következő: Isten szuverén Úr, elfordul a gőgös emberektől, letaszítja trónjukról a fennhéjázókat, segíti viszont azokat, akik alázatosak.
És ez a megfelelő ének szentestére. Egy olyan eseményre akarunk most emlékezni, amelyen Isten elfordul mindazoktól, akik trónjukon ülnek és kiterjeszti kezét mindazok fölé, akik térdelnek.
Az alázat az egyetlen kapu, amelyen át az ember eljuthat Betlehembe.
Emlékszel? Történelmünk kezdetén olyanok akartunk lenni, mint Isten. Igen! És mindig fel akarjuk építeni azt a tornyot, amely az egekig ér. Megszállottjai vagyunk annak a gondolatnak, hogy saját magunk főnökei legyünk. A saját szabályaink szerint akarunk élni, és Istennel egy szintre akarunk emelkedni.
És akkor jön karácsony. Ahelyett, hogy az ember Istenné lenne, Isten lesz emberré. És Isten azt mondja, hogy ha bolygónkon valaki meg akar felelni rendeltetésének, akkor el kell mennie a betlehemi jászolhoz, és térdre kell hullania.
Másképpen nem lehet belépni a mennyek országába. Igen, ez egy egyszerű dallam, Anna éneke és Mária éneke. A két nő azokból a szavakból komponálta az énekeket, amelyekben bővelkedik a Szentírás. A Bibliában mindenütt lehet hallani ezt a dallamot, és mindannyian jól tennénk, ha megtanulnánk azt. Most vagy soha. ,,Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel."
A karácsonynak talán olyan ünneppé kellene lennie, amely csak a gyermekeké. Isten országa kétségtelenül csak azoké.,akik olyanok lesznek, mint a gyermekek.

Napi gondolatnak

Használd Mária énekének szövegét (Lukács 1. 46-54) saját Istent magasztaló énekedként.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
József
  2021-02-28 07:02:24, vasárnap
 
  József

,,Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el." (Mt 1,19)

Sáfárai kell hogy legyünk mindannak, amit Isten ránk bízott. Vannak emberek, akiknek ezt mondja Isten: ,,Itt van háromszáz millió forint." Ezek az emberek később kötelesek elszámolni Istennek, hogy tudniillik mit csináltak azzal a pénzzel. Vagy talán így szól Isten egy házaspárnak: ,,Itt van egy gyermek. Neveljétek fel." Ezeknek az embereknek is számot kell adniuk Istennek. Felelős sáfárai vagyunk mindannak, amit Isten ránk bízott.
Volt egyszer egy férfi, akire Isten rábízta tulajdon Fiát. József volt a neve ennek a férfinak. ,,Igaz ember" volt. Ez azt jelenti, hogy istenfélő, Isten törvényéhez ragaszkodó izráelita volt. Egyszerű és becsületes ember, vagyis olyan valaki, akire Isten nagy dolgokat szokott rábízni.
Amikor megtudta, hogy leendő felesége áldott állapotban van, minden bizonnyal mélyen lesújtotta a dolog. Megtehette volna, hogy elmegy a bíróhoz, és megfenyítteti Máriát, annak vélt hűtlenségéért (5Móz 22,23-24). Ő azonban szerette menyasszonyát, ezért elhatározta, hogy ,,titokban bocsátja el", ami nem azt jelenti, hogy József el akart somfordálni, hanem hogy el akarta őt bocsátani, anélkül, hogy hivatalos jelentést tesz, mint ahogy rendes körülmények között ezt elvárták volna tőle.
Isten ekkor szólt hozzá. ,,Dávid fiának" szólította, s ez egy olyan cím volt, amely szinte zavarba hozta az ácsot. Isten azt mondta a megrémült Józsefnek, hogy Mária egy olyan gyermekkel viselős, aki Istentől való. József hitt Istennek. Azon az egyenes és egyszerű módon válaszolt, amelyikről a hívőket fel lehet ismerni. ,,Úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki." Egyszerűen csak engedelmeskedett, s ez ebben az esetben azt jelentette, hogy feleségül vette Máriát.
Isten még három alkalommal szólt Józsefhez álomban (Mt 2,13.19-20.22). József mindhárom esetben azonnal megtette, amit az Úr mondott neki. Úgy látszik, jellemző volt erre az emberre, hogy megteszi amit Isten mond neki, mellőzve a ,,de", a ,,ha" szavakat vagy a sok beszédet.
Úgy tűnik, hogy József meghalt, mielőtt Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát. Miután teljesítette megbízatását, Isten hazahívta sáfárát.
Isten az ő legdrágább ajándékát tette bele József kérges tenyerébe. És József hűséges volt.

Napi gondolat

Miket bízott rád Isten? Mit jelent neked ,,hűségesnek lenni" ezekkel a felelősségteljes dolgokkal?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten műve ez
  2021-02-27 07:37:13, szombat
 
  Isten műve ez

,,Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?... Íme a te rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségére." (Lk 1,34.36)

Miért van az, hogy ilyen különös, csodálatos módon teljesíti Isten az ígéreteit?
Emlékszel Ábrahámra és Sárára? Az éltette őket egész idő alatt, hogy ígéretet kaptak egy gyermekre vonatkozóan. De ezt a gyermeket csak akkor kapták meg, amikor mindennél világosabb lett, hogy már nem lehet gyermekük. Amikor emberileg már lehetetlen volt, akkor ajándékozta meg őket Isten a megígért gyermekkel.
És ha elkezded olvasni az újszövetségi örömhírt, először egy olyan asszonyról olvasol, aki túl koros ahhoz, hogy gyermeke legyen. Azután megismerkedsz egy nővel, akinek gyermeke lesz, mielőtt még férje lenne. E két nő révén küldte el Isten a világra azokat a gyermekeket, akik után az évezredek sóvárogtak, és akiktől sorsunk függ.
Nem teszi-e Isten nehézzé a hitet? Ne gondoljunk-e arra, hogy a legtöbb ember azt fogja majd mondani, hogy ez egy ,,csodálatos történet", ők azonban nem hiszik el, legalábbis szó szerint nem?
Az igei üzenet azonban az, hogy senki nem ünnepelheti karácsonyt, ha nem hisz Istenben. Karácsony Isten műve. Az ország Isten országa. Keresztelő Jánost Isten küldte. Jézus Isten Fia. Az egész eseménysor Isten műve volt.
Ezekben a napokban a csillagon, a jászolon és a Szűzön gondolkodunk el, pedig egész idő alatt Ézsaiás egyik kérdésére kell figyelnünk: ,,Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma?" (53,1)
Kellemes dolog karácsonyi dalokat énekelni, beleélni magunkat annak hangulatába, és ráhangolódni a karácsonyi időszakra. Ez azonban nem elég. ,,Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma?"
Zakariás és Erzsébet gyermekében, de még inkább Mária fiában, azt mutatta meg Isten, hogy az üdvösség tőle ered. A karácsonyi időszak arra való, hogy magasztaljuk Istent csodálatos munkáiért. Csak akkor kapunk erőt mára és reménységet a jövőre nézve, ha hittel elfogadjuk Isten művét.

Napi gondolat

A karácsonyi időszak igazi lelkületének megfelelően ,,magasztald Istent csodás munkáiért".

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A felkészítés
  2021-02-26 20:52:43, péntek
 
  A felkészítés

,,Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát." (Mal 3,23)

,,És őelőtte jár Illés lelkével és erejével. (Lk 1,17)

Mintegy 400 év van Malakiás könyvének befejezése és az Újszövetség kezdete között. Isten egyik utolsó üzenete, amelyet Malakiás közvetítésével küldött, az, hogy ő elküldi majd Illést, a prófétát. És az első dolog, amit Gábriel Zakariás papnak mondott, ez volt: ,,Fiad az Úr előtt jár Illés lelkével és erejével." Az Újszövetség ott kezdődik, ahol az Ószövetség véget ér. Az Úr eljön és Illés őelőtte jár.
Isten elküldte Keresztelő Jánost, hogy felkészítse népét magának az Úrnak az eljövetelére. Keresztelő János teljesítette feladatát, mégpedig ,,Illés lelkével és erejével".
Illés volt az az ember, aki megmondta Izráelnek: ,,Hagyjátok abba a kétfelé sántikálást!" Szakítaniuk kellett azzal a kellően át nem gondolt vallásossággal, amely nem mond igent, mert nem mond nemet. Illés felhívta Izráelt, hogy félreérthetetlenül döntsön.: ,,Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek!" (1Kir 18,21)
Ha készek akarunk lenni arra, hogy találkozzunk az Úrral, akkor először szembesülnünk kell Keresztelő János üzenetével: Ha az Úr az Isten, szolgáljátok őt, ha azonban a pénz az Isten, szolgáljátok azt! Hagyjatok fel azzal, hogy megpróbáltok egy időben két különböző irányba menni! Térjetek meg, máskülönben...!
Találkoznunk kell Keresztelő Jánossal, ha találkozni akarunk Jézussal. Ez azt jelenti, hogy hallgatnunk kell a bűnbánatra és megtérésre hívó szóra, hogy egyedül Jézusban bízhassunk. Csak akkor hihetünk Jézusban, ha minden más hitet feladunk. Ha igent mondunk Jézusnak, nemet kell mondanunk minden más úrnak.
Ez egy kissé nyersen hangzik a jóakaratnak ebben a karácsonyi szezonjában. Keresztelő János igehirdetései nem alkalmasak arra, hogy szövegként kerüljenek rá a karácsonyi üdvözlőlapokra. De hát mindig is nagy szakadék van aközött, amit Isten mond nekünk, és amit mi akarunk hallani.
Nem kerülheted ki Keresztelő Jánost, ha találkozni akarsz az Úrral.

Napi gondolat

Hogy készítesz helyet Keresztelő Jánosnak e mostani karácsonyi időszakban?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/369 oldal   Bejegyzések száma: 3689 
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 37 db bejegyzés
e év: 1614 db bejegyzés
Összes: 31146 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 763
  • e Hét: 5618
  • e Hónap: 37814
  • e Év: 447256
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.