Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/175 oldal   Bejegyzések száma: 1742 
Az ördög nagyító és kicsinyítő szemüvege
  2018-03-20 09:36:36, kedd
 
  "Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok meg vannak erősítve, és igen nagyok. Sőt még Anák fiait is láttuk ott." (4Móz 13,29)

A kémek szívét félelem fogta el. Visszatérve az övéik közé majdnem elfelejtették, mennyire kívánatos az a föld, és hogy Isten negyven napon át vezette őket minden baj nélkül az idegen és ellenséges földön. Csak az ijesztő emlékek éltek bennük elevenen, hogy erős, óriás emberek laknak ott, és a városok is meg vannak erősítve.
Isten gyermekének meg kell tanulnia, hogy sohasem szabad a láthatókra néznie, hanem a láthatatlanokra. Sohasem az számít, amit látsz, amit tapasztalsz, ami várható, hanem amit Isten ígért. Ne engedd, hogy ijesszenek a bajok, a körülmények, Anák fiai. A kémek félelmükben legyőzhetetlen nagyoknak látták az óriásokat, s magukat velük szemben kicsiknek, mint a sáskák. Ha az óriásokat Istennel hasonlították volna össze, bízva Isten erejében, és nem magukkal, akkor az óriások tűntek volna olyan kicsiknek, mint a sáskák, és nem lett volna okuk a félelemre.

MIT LÁTSZ? * Egy hívő asszony olyan emberekkel ismerkedett össze egy tengerparti üdülőhelyen, akik csak a földi dolgokkal törődtek, és semmi sem tudta megelégíteni őket. Isten Lelke arra indította, hogy beszéljen nekik Isten kegyelméről, de akárhányszor szólni akart, mindig a saját ügyetlenségét látta, és képtelen volt a bizonyságtételre. Egy este piszkos kis tócsát pillantott meg a szállodaszobája ablakából, amelyik egyszerre csak pompás színekben kezdett ragyogni, ahogy a lemenő nap fénye visszatükröződött benne. Ekkor értette meg, hogy az ő kis piszkos pocsolyához hasonló élete is hasonló fényben ragyoghat fel, ha a Világ Világosságát tükrözi vissza. Megnyílt az ajka, és bizonyságot tett Megváltójáról.

* Az ördög nagyító és kicsinyítő szemüvege - 4Móz 13,25-34

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Imádság kegyelemért
  2018-03-20 07:15:06, kedd
 
  Imádság kegyelemért

"Könyörülj rajtam, én Istenem..." Zsoltárok könyve 51,3

Aki megvallja bűneit Isten előtt, az kegyelemért is könyörög. Ezt eléggé világosan látjuk a jól ismert zsoltárban, melyet ma olvasunk. Dávid feltétel nélkül megvallja bűnét és vétkét, enyhítő körülményeket nem tud felhozni. Nem dicsekedhet érdemekkel vagy jó tulajdonságokkal. Elismeri, hogy nem érdemel mást, csak a halált, illetve, hogy nem tud ezen változtatni. Nem teheti magát méltóvá Isten jótetszésére azzal, hogy javulást ígér, vagy hogy másként fog élni. Megvallja, hogy kegyelemre szorul! Ezért kezdődik ez a bűnbánati zsoltár ezzel a sürgető felszólítással: "Könyörülj rajtam, én Istenem!" Dávid belátja, hogy csak Isten ajándékozhat neki kegyelmet, ugyanis Ő a királyok Királya, aki a bűnösöket kegyében részesítheti. Hogyhogy csak így lehetséges ez? Hiszen Isten a Szent, aki a bűnt nem szemlélheti (Hab 1,13), hogyan nézhet akkor kegyelmesen a bűnösökre?
Ez az ige két dologra emlékeztet bennünket: először is arra utal, hogy vétkeinknek el kell töröltetniük. Könyöröghetünk, hogy Isten mossa el bűneinket, és ne gondoljon többé rájuk. Ezt követően az ige azt hangsúlyozza, hogy egyedül Isten hatalmas jóságából és irgalmasságából történhet ez meg. Ez a kegyelem és bűnbocsánat forrása, Dávid nem tehetett mást, mint hogy erre az irgalmasságra apellált. Számunkra is ez az egyetlen út: Isten irgalmasságára hivatkozni és könyörögni a meg nem érdemelt kegyelemért. Aki megvallja bűnét, az kegyelemért kiált.

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A hálás szeretet
  2018-03-19 11:54:04, hétfő
 
  "Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok..." (2Tim 1,3)

Pál hálát adott Istennek, mert a szíve indította erre. Úgy érezte, van oka rá bőségesen. Az Úr iránta való kegyelme nem volt hiábavaló, ,,aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett Fiának országába". Neked van-e meghálálnivalód? Vagy véletlennek tartod azt, hogy a háború szörnyűségei között megmaradtál, Nem érzed, hogy van valami közöd a sebekhez, amelyeket Isten Fia hordozott a Golgotán a bűnösökért? Nem érzed, hogy oda kellened omolnod a lábaihoz, és azt kellene mondanod: ,,Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért"? Akarsz-e szolgálni az Úrnak? Ez döntést jelent Jézus mellett. Szakaszd el magad a világ tisztátalanságától, és szolgálj az Úrnak! Nagy áron váltott meg, ne legyél hát emberek rabszolgája! Állj az Úr elég tiszta lelkiismerettel, azzal az egyetlen céllal, hogy ő növekedjen benned, te pedig alább szállj. Engedelmeskedj, amikor rád bízza az evangéliumot, ahogyan ő is engedelmes volt mindhalálig.

A KIRÁLY SZOLGÁLATÁBAN - Az angol király koronázásakor nagy tömeg gyűlt össze London utcáin. Mindenki látni akarta az ünnepi pompát, a pazar felvonulást. Egy ifjú kereskedőtanonc ügyet sem vetve a díszes paripákra, a fényes egyenruhákra, a lobogó zászlókra, mindegyre azt kiáltozta nagy lelkendezve: ,,Milyen fényesek a lámpák!" A körülötte állók értetlenkedve néztek rá, mígnem elújságolta nekik, hogy abban a gyárban szerelték fel a koronázási fogatot, ahol ő dolgozik, és a lámpák elkészítését ő végezte. Boldog volt, hogy ő is szolgálhatott a királynak.
Van-e neked is ilyen boldogságod?

* A hálás szeretet - Jn 12,1-11

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Imádság
  2018-03-19 07:36:00, hétfő
 
  "Ne hanyagold el az imádkozást!"

A lelki élet elhanyagolása sötétséget hoz a lelkünkbe, és ez nagyon gyakran a személyes imádság elhanyagolásával kezdődik. Ezt a hiányt más lelki gyakorlattal nem lehet pótolni. Világos, hogy ha nem ragadunk meg minden lehetőséget arra, hogy közösségben legyünk Istennel, és szívünket kiöntsük előtte, akkor az isteni élet a lelkünkben nemhogy növekedni nem tud, de nem is létezhet tovább. Mert ha ezt elhanyagoljuk, és hagyjuk, hogy a munkánk az emberekkel való kapcsolatunk, vagy bármi más visszatartson az imádság titkon való gyakorlásától, akkor lelki életünk lassan, de biztosan összeomlik. Ugyanez történik akkor is, ha csak gyorsan, felületesen vagy egykedvűen imádkozunk; és ha a rendszeres imádkozást sok időre vagy gyakran megszakítjuk, így ugyanis lelki életünk lassacskán el fog halni.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Bűnvallás és kegyelem
  2018-03-19 06:55:45, hétfő
 
  Bűnvallás és kegyelem

"Ha megvalljuk bűneinket..." 1János 1,9

Ebben a bibliai részben szemben áll egymással a bűn tagadása és megvallása. Azok, akikről itt János szól, félreérthetetlenül és egyértelműen megtagadták a bűnt, mondván: nincs bűnük (8. v.). Vajon mi is ezt hangoztatjuk? Vagy - úgymond - csupán arra vagyunk hajlandók, hogy eltussoljuk bűneinket? Fölöttébb komolyan int bennünket ez az ige: aki igyekszik letagadni a bűnt, az becsapja magát, és hazuggá teszi Istent (10. v.). Ez utóbbit azzal követi el, hogy tagadja azt, hogy Isten Igéje igaz. Az Ige ugyanis azt mondja, hogy bűnös, és ő ezt nem akarja elismerni. Azzal vádolja Istent, hogy Igéje hazugság! Ezért elengedhetetlen, hogy megvalljuk bűneinket.
A bűnvalláshoz számtalan ígéretet fűzött Isten. Azt olvassuk például: "Kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez..." (Jer 3,12.13). Ez nem azt jelenti, hogy bűneink megvallása által megérdemeljük a kegyelmet, hanem hogy Isten kegyelemből bocsánatot ígér azoknak, akik a bűnt megvallják előtte. Mai igénk hangsúlyozza, hogy Isten hű és igaz, hogy megbocsássa azok bűnét, akik alázatosan Hozzá jönnek. De mit jelent az "igaz" szó? Arra utal, hogy Isten a vétséget Krisztusban megítélte, úgyhogy ha valaki hit által Krisztus vére mögé rejtőzik, akkor Isten a bűn miatt nem büntet kétszer: egyszer Krisztuson és egyszer azon a bűnösön. Az a bűnös szabadon elmehet. Bűnei meg vannak bocsátva - jog szerint és kegyelemből!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Akik nem értették meg az elengedett adósságot
  2018-03-18 20:47:31, vasárnap
 
  "És haragjában ura átadta őt a hóhéroknak, míg minden tartozását meg nem fizeti." (Mt 18,34)

Kevés olyan dolog van az életben, ami úgy el tudná venni az ember örömét, mint az adósság. Az adósság tulajdonsága, hogy nőttön-nő. Lehet, hogy sok idő telt el, amíg az adós szolga tartozása tízezer talentumra növekedett. Azonban biztos, hogy a visszafizetés lehetőségének a reménye úgy fogyott, ahogy az adósság növekedett. Lehet, hogy magad sem tudod már, mennyivel tartozol a királynak. Az adóslevél meg van írva a 2Móz 20,1-17-ben, a tízparancsolatban. Magad döntsd el, hogy tartozásod több-e vagy kevesebb az adós szolgáénál. Esik-e egy-egy tételre ezer talentum? Két dolog kell ahhoz, hogy a fizetés alól felmentessél: borulj a Király elé, az után pedig engedd el mindazok adósságát, akik neked tartoznak. Különben meg se próbáld, mert az adós szolga sorsára jutsz. Ha mindkettőt megetetted ma, akkor légy nyugodt, hogy adósságod törölve van. Vizsgáld meg a szíved, mielőtt a Király elé állsz, ne járulj úgy elé, hogy követelésed van másokkal szemben. Ő csak azoknak engedi el az adósságát, akik mindenkinek elengedték. Nincs remény a szabadulásra, ha már a Király is a hóhérok kezébe adott.

BÉKÉLJ MEG - Egy családban a fiatalok sokáig együtt laktak az öregekkel. Anyós és vő halálosan gyűlölték egymást. Később külön lakásba költöztek, és egymás háza tájára sem néztek. Egy evangelizáción Isten Lelke megérintette az anyós szívét, és az összejövetelről egyenesen a vejéhez ment, aki igen elcsodálkozott, az anyósa könnyek között kér tőle bocsánatot, mivel csak úgy nyerhet kegyelmet, ha minden haragosával megbékél. És békességet nyert.

* Akik nem értették meg az elengedett adósságot - Jn 11,46-57

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A bűn megvallása
  2018-03-18 15:13:31, vasárnap
 
  A bűn megvallása

"Atyám, vétkeztem..." Lukács 15,21

A bűnvallás előtt van egy lépés: a tékozló fiú mielőtt bevallotta volna: "Atyám vétkeztem...", felismerte bűneit. Mindez azt követően történt, hogy hosszú ideig távol élt otthontól, nem törődött Isten parancsolataival. Akkor Isten közbelépett: apránként mindent elvett tőle, és kezdett szükséget látni. Ilyen körülmények között belátta, milyen jó is volt apjánál, és minő ostoba és vak volt, amikor otthagyta őt. Így van ez mindig, amikor magunkba szállunk, kezdjük látni Isten nagyságát és jóságát, és hogy milyen tűrhetetlen, hogy vétkezünk ellene. Ez térdre kényszerít bennünket, úgy hogy szívből bevalljuk: Uram, vétkeztem! Bevalljuk, azaz egyetértünk Istennel, és elfogadjuk Igéjét: amit törvényed mond, igaz; Te igazságos és jó vagy, én pedig bűnösként állok előtted! Ilyeténképpen tanuljuk meg, akárcsak a tékozló fiú, vonakodás és mentegetőzés nélkül megvallani bűnünket. Csak ezt tudjuk mondani: "Vétkeztem ellened!" Ez egyúttal azt is jelenti, elismerjük, hogy többé semmihez sincs jogunk. Ha valóban meg vagyunk győződve bűnünkről, együtt valljuk a tékozló fiúval: "Bűnöm miatt nem vagyok méltó, hogy fiad vagy leányod legyek, Uram! Nem lennél igazságtalan, ha nem törődnél olyan bűnössel, mint amilyen én vagyok!" Ám Isten nem hagyja magára, nem utasítja el azt, aki így megalázkodik előtte és bevallja vétkét. Az Úr meglátja már messziről a tékozló fiakat és leányokat... megesik rajtuk az Ő szíve... hozzájuk fut, és megcsókolja őket!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Biztos fedezet
  2018-03-17 12:37:33, szombat
 
  "Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited." (Lk 22,31-32)

Időnként bekerül a hívő ember élete az ördög rostájába. Az ellenség a vesztét akarja. Minden igyekezetével azon van, hogy meggyötörje, tönkretegye, hite pislákoló mécsét végérvényesen és örökre kioltsa. Tetszett azonban az Úrnak, hogy az övéit éppen ezekben a gyötrelmes időkben megtartsa, és a rostálás gyötrelmei közepette megtisztítsa. A rostába került búzaszemek egymáshoz verődnek, a rosta oldalához ütődnek, a fenekéhez súrolódnak. Ha a búzaszemek éreznének, fájdalmasan nyögnének, szenvednének. Miközben az ember a rostát a két tenyere között ütögeti, a polyva, a konkoly, a szemét kihullik belőle. Így van ez a mi életünkkel is. Az életünk kétségtelenül tisztább lesz a rostálástól, bár a sok szenvedés, nyomorúság, megpróbáltatás következtében a hitünk meggyengülhet, elerőtlenedhet. Éppen ezért Isten gyermekei számára drága bizonyosságot és erőt jelent a tudat, hogy ha a hitük szertefoszlik is, mint a hajnali köd, valaki tartalékolt a számukra. Most is ott könyörög, tusakodik az Atyánál, ,,mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk". Küszködő testvérem, a hit drága ajándék. Ne próbáld önmagadból kitermelni. Fogadd el bizalommal a te hűséges Uradnak, Jézus Krisztusnak a kezéből, aki bőségesen tartalékolt a számodra. Nála van a fedezet.

ISTEN KEZÉBEN - Luther Márton így vélekedett: ,,Nem szeretném, ha a lelkem és a hitem a saját kezemben volna, mert onnan már régen kiragadta volna a Sátán. Isten kezéből azonban sem az ördög, sem semmi más hatalom ki nem ragadhatja.

* Biztos fedezet - 1Kor 10,10-13

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A böjt nem minden, de nem is semmi
  2018-03-17 10:06:52, szombat
 
  A böjt nem minden, de nem is semmi

Az Úr által említett kegyelmi eszközök közül egyikkel sem estek az emberek akkora túlzásokba, mint a vallásos böjtöléssel. Néhányan a böjtöt sokkal nagyobbra becsülik, mint amit az Írás és a józan ész mond. Mások ezzel szemben teljesen megvetik, és épp annyira lebecsülik, mint amennyire néhányan felértékelik. Mintha így akarnának bosszút állni rajta. Egyesek úgy beszélnek a böjtről, mintha ez határozna meg mindent - ha nem is a böjt a céljuk, de a céllal mindenképp összefüggésbe hozzák. Mások pedig azt mondják, hogy a böjtnek semmi jelentősége nincs, csak egy felesleges fáradozás, melynek semmi köze a hit céljához. Az igazság bizonyára a kettő között van. A böjt nem minden, de nem is semmi. Nem ez a cél, de minden esetre egy értékes eszköz, ami a célhoz vezet, egy eszköz, amit Isten maga is felhasznált, hogy általa áldást hozzon ránk, amennyiben helyesen élünk vele.

...... ........... .............

Egyik fontos oka lehet a böjtnek az is, hogy segítsen imádkozni - főleg, amikor több időt szeretnénk fordítani az imára. Istennek különösen ilyenkor van kedvére, hogy a neki szolgáló lelkeket minden földi lény közül felemelje, és néha mintegy a harmadik égbe elragadja.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A bűn megismerése
  2018-03-17 07:44:22, szombat
 
  A bűn megismerése

"A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által..." Róma 7,7

A Szentlélek az ige által meggyőz bennünket arról, hogy bűnösök vagyunk. Mai igénkből ez az utóbbi kerül előtérbe: a Lélek a törvényt használja fel arra, hogy leleplezze bűneinket. Mert a bűn ismerete a törvény által van (Róm 3,20). A "törvény" szónál ne gondoljunk egy sor egymástól független tilalomra, mivel a törvény nem egyenlő ezzel, hanem Isten kívánságának összefoglalása. Arra a kérdésre, hogy mit kíván tőlünk az Úr törvénye, választ találhatunk hitvallásunkban: "Megtanít arra minket Krisztus Urunk röviden Máté evangéliuma 22. részének 37-től 40-ig terjedő verseiben: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták" (Heidelbergi Káté II. úrnapja 4.) Az Úr nem kevesebbet kíván, mint tökéletes és teljes szeretetet. Ha ennek fényében szemléljük életünket, akkor be kell vallanunk, hogy Isten valamennyi parancsa ellen vétkeztünk, ráadásul nemcsak tetteinkkel, hanem gondolatainkkal is. Ezt az utóbbit hangsúlyozza mai Igénk: Isten törvényének tükrében azt láthatjuk, hogy kívánságainkkal is vétkezünk. Feltevődik tehát a kérdés: mire késztessen bennünket, ha a törvény tükrébe tekintünk? Előfordulhat, hogy amikor a törvény fényt derít vétkeinkre, illetve arra, hogy képtelenek vagyunk a parancsolatokat megtartani, ez azonnal haragot ébreszt bennünk, és minden vágyunk az lesz, hogy törjük szét e törvény bilincseit (8. v.) De ne ezt tegyük! Valljuk meg inkább, hogy vétkeztünk Isten szeretetének törvénye ellen, és könyörögjünk bocsánatért!

A. Baars
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/175 oldal   Bejegyzések száma: 1742 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 336 db bejegyzés
e év: 1388 db bejegyzés
Összes: 12537 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 77
  • e Hét: 4096
  • e Hónap: 38695
  • e Év: 154963
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.