Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/411 oldal   Bejegyzések száma: 4100 
Spurgeon - December 4
  2022-12-03 22:14:37, szombat
 
  "Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni." Jn 6,6


Vizsgáljuk meg ezt a kifejezést: "Ő már tudta". Jézusnak mindig teljes a tudása.

"Ó", mondod, "én nem tudom, mit kell tennem." Igen, ez jellemző sokszor ránk: tanácstalanul törjük valamin a fejünket. Jézus azonban tudta, mit kell tennie. Ez drága vigasztalás. Tudta, milyen sok ember volt a környezetében. Tudta, mennyi kenyeret fogyasztanának el. Tudta, mennyi halra lenne szükségük, és hogyan kell táplálnia a tömeget. Mindent tudott már azelőtt, mielőtt megtörtént volna.

Szeretett testvérem, Isten megkísértett gyermeke! Jézus mindent tud ügyedről, azt is, hogyan akar újra egyenesbe hozni. Ne gondold, hogy bármiről is tájékoztatnod kellene őt. "Mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."

Az imádság nem arra való, hogy az Úr tudomására hozzunk valamit. Ahhoz, hogy átsegítsen benneteket mostani szenvedéseiteken, nincs szüksége arra, hogy szegényes ismeretetekkel kiegészítse az ő korlátlan tudását. Ő tudja, hogyan vigye azt véghez, amit tenni akar. - Az Üdvözítő mindig tudta, hogy mit kell tennie, és soha nem sietett. Drága Urunknak felséges nyugalma volt, mivel tökéletes pontosság jellemezte. A késedelmeskedők sietnek; de ő, aki soha nem késik, soha nem is siet!

Jézus nemcsak azt tudja, mit akarsz tenni, hanem azt is, amit ő fog tenni. Az a szándéka, hogy valami nagy dolgot tegyen érted és segítsen neked. A végén azt mondjuk majd: "Áldott legyen az Úr!"

Nagy félelem uralkodott el rajtunk, de Urunk nagyszerűen megsegített. Ő ezt nem véletlenül és nem a körülmények közrejátszásával tette. Sokkal inkább tökéletes bölcsességgel tudta, amit tenni akart, és mindent megtervezett elejétől a végéig, hogy a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok örökké arról a kegyelemről és szeretetről, bölcsességről, hatalomról és gondoskodásról énekelhessenek, amit olyan gazdagon tanúsított népe iránt. - Ha már most látnánk hitben a dolgok végét, máris magasztalnánk Urunk nevét, aki előre eltervezte tökéletes váltságművét és sohasem tért el dicső tervétől.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - December 3
  2022-12-03 22:09:36, szombat
 
  "Így szólt Fülöpnek: 'Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek?' / Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni." Jn 6,5-6


Azzal a szándékkal tette fel Jézus ezt a kérdést Fülöpnek, hogy több ponton is megvizsgálja.

A hitét akarta ezzel próbára tenni. Mit szól erre Fülöp? Ha erős hite van, azt válaszolja: "Nagy Mester, nem szükséges kenyeret venni. Te nagyobb vagy Mózesnél, aki alatt a nép mannát evett a pusztában. Csak egy szót szólj, és mannaként fog hullani a kenyér, s mindenki jóllakik."

Ha nagy hite lett volna Fülöpnek, talán azt válaszolja: "Te nagyobb vagy Elizeusnál is, aki néhány árpakenyeret kapott és azzal táplálta a tanítványokat. Uram, ezt te is könnyen megteheted."

Ha még nagyobb lett volna Fülöp hite, talán azt mondja: "Uram, nem tudom, hogy lehet kenyeret vásárolni, de az van megírva: 'Nemcsak kenyérrel él az ember'. Te képes vagy arra, hogy jóllakjon ez a nagy tömeg testi kenyér nélkül is, anélkül, hogy kenyérbe harapnának."

Az Úr kérdése felfedte Fülöp kishitűségét, mert elkezdte a filléreit számolni ahelyett, hogy Isten mindenhatóságára emelte volna tekintetét. Félek, hogy mi sem vagyunk mentesek e vád alól, hiszen egykor még Mózes is éppen így követte el a hitetlen számítgatások bűnét. "Hatszázezer gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod: Húst adok nekik enni egy álló hónapig?!" (4Móz 11,21) Emlékezzetek Isten válaszára, amit elcsüggedt szolgájának adott: "Hát olyan kevés az ÚR ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem." (4Móz 11,23)

Ennek alapján bízzunk mi is Isten hűségében, amely csodálatos módon fog megnyilvánulni. Kételkedésünk viszont mindig Urunkkal szembeni bizalmatlanságból fakad. Ezért tartsunk bűnbánatot!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - December 2
  2022-12-01 20:35:16, csütörtök
 
  "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?"..."Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged." Jn 21,17


Urunk megkérdezi Pétert, hogy szereti-e őt. Nem a mennyei áldások vagy Isten népe iránti szeretetéről kérdezi, hanem hogy őt magát szereti-e.

Jézus régi nevén szólítja Pétert: "Simon, Jóna fia" -, hogy emlékeztesse, mit tett érte a kegyelem. Megváltónk szeretettel, egyszerűen, érthető szavakkal kérdezi az iránta való szeretetről. Itt Urunk nem "a nyulat akarta kiugratni a bokorból", hiszen azonnal a tárgyra tér. Mert olyan kérdés ez, mellyel kapcsolatban nem lehet megtűrni sem a kétértelműséget, sem a kételkedést. Ahogy az orvos méri páciense pulzusát, annak érdekében, hogy megítélje szíve állapotát, úgy vizsgálja meg Jézus Péter szeretetét.

Nem azt kérdezi: "Simon, Jóna fia, bánod-e esztelenségedet?" A megbánás értékes kegyelmi ajándék, igen fontos. De bölcsebb dolog volt Péter szeretete iránt kutatni, mivel az a tanítvány, aki szereti Mesterét, egyszersmind mélységesen szomorú is, amiért megtagadta őt. - Az Úr még csak nem is Péter hite iránt érdeklődik, ami igen vitatható lett volna; mert esküvel megtagadta: "Nem ismerem azt az embert!" Ez is fontos kérdés lett volna, de Péter válaszában erre is ott volt a felelet, amikor megvallotta a szeretetét. Mert aki szeret, az hisz is. És senki sem szeretheti az Üdvözítőt, aki nem hisz benne. Az Úr tehát minden lényeges tényezőt összefoglalt ebben az egy kérdésben: "Szeretsz-e engem?"

Háromszor tette fel az Úr ezt a kérdést: erről ismerjük fel annak a fontosságát. Ha ellenőrizni akarjátok magatokat, vizsgáljátok meg az Úr iránti szereteteket. Mert az Úr iránti szeretet az a pulzus, aminek alapján a lelki élet érzékelhető.

Figyeljetek meg, milyen szerényen válaszolt Péter. Nem tört ki heves érzelmekben, és nem is keresett semmiféle bizonyítékot. Tulajdonképpen ezt mondta: "Uram, mindentudásodra hivatkozom. Belátsz a szívembe, ezért tulajdonképpen nem kell semmit sem mondanom. Te tudod, hogy szeretlek téged." - Ugyanígy válaszolnánk-e mi is az Úrnak, ha ma tőlünk kérdezné meg: Szeretsz-e engem?

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - December 1
  2022-11-30 19:53:05, szerda
 
  "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Jn 21,17


Péter szorgalmas tanítvány volt. Milyen lelkesen kiáltotta a Galileai-tengeren: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." (Mt 14,28) Micsoda bátorság! Milyen nagy hit! Mekkora buzgóság!

Itt, e kérdést megelőző esemény folyamán is azt látjuk, hogy Péter nem tud várni buzgóságával addig, amíg a csónak a parthoz ér, hanem felövezi magát és beleugrik a tengerbe, hogy a Mesterhez ússzon, akit szeret. És mégis, az Úr, aki látja ezt a buzgóságot, felteszi neki ezt a kérdést: "Szeretsz-e engem?"

Igen, ifjú testvérem, aki komolyan veszed vasárnapi iskolai tevékenységedet, komolyan törekszel a gyermekek megtérésére és másokat is erre ösztönzöl, és megelevenítesz minden összejövetelt, amelyen részt veszel: neked is fontos szembe nézned ezzel a kérdéssel: valóban szereted-e az Urat vagy nem? Talán megállsz az utcasarkon valakivel, és örülsz, ha Uradról beszélhetsz neki, még ha kicsúfolnak is ezért; és mégis, az Úr megkérdi: meg vagy-e győződve arról, hogy szereted Jézust?

Kedves nőtestvérem, aki szegényeket látogatsz és gondját viseled a gyengéknek; és te, fiatalember, aki kitartó vagy a jó cselekvésben és részt veszel teljes odaadással mindenben, ami az Úr ügyére vonatkozik: Örülünk nektek és reméljük, nem fog lankadni lelkesedésetek!

Mégis fel kell tennem nektek személyesen e kérdést: "Szeretitek Jézus Krisztust?" Mert van olyan buzgóság, ami mások véleményén alapszik, és az a kívánság élteti, hogy komolynak és hasznosnak tartsák. Van olyan buzgóság is, ami inkább természetes szívélyességből, mint a kegyelem szent tűzéből ered. Ez a buzgóság is képessé tesz sok embert nagy dolgok véghezvitelére. És mégis, ha ezek mindent megtettek is, csak olyanok, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom, mert nem szerették az Urat.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 30
  2022-11-29 17:50:33, kedd
 
  "Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; / így szólt hozzá: 'Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád?' Az pedig hallgatott." Mt 22,11-12


Miért volt szótlan ez az ember? Ritkán találkozunk olyan emberekkel, akik azonnal döntenek Jézus mellett. Itt azonban egy olyan embert látunk, aki egyáltalán nem tudott válaszolni. Miért nem? Úgy gondolom azért, mert komoly szemrehányásban részesült. - "Barátom, hogyan jöhettél be ide?" - kérdezte a király. A hívatlan vendéget a szolgáknak kellett volna az ajtónál visszatartani, de ez a személy erőszakkal, vagy csellel jutott be a házba. - Amikor a király azt mondta: "Kötözzétek meg kezét-lábát" - úgy gondolom -, ennek azért kellett így történnie, mivel kezét-lábát használta, hogy behatoljon az épületbe. Azt mondta: "Be akarok jutni! Dacolni akarok a királlyal és a vendégei közé kívánok ülni mennyegzői ruha nélkül is."

Most azonban nem mondhatta: "Uram, én ezt nem tudtam." Látta, hogy mindenki más mennyegzői ruhába öltözött. Hazugság lett volna azt mondani: "Uram, nem kaphattam mennyegzői ruhát." Ahogy mindenki ingyen kapott menyegzői ruhát, ő is ugyanúgy kaphatott volna. Azt sem válaszolhatta: "Uram, bekényszerített valaki." Nem, önként jött be, dacolt a renddel.

Urunk Jézus nagyon komoly dolgokat mond a gonoszok jövőjéről. Egyszer szememre vetette valaki, hogy borzalmas módon ábrázolom az elveszettek jövőjét. Azonban én soha nem mentem tovább annál, mint amit erről a mi Urunk kijelentett. Fontoljátok meg és vegyétek komolyan az örökkévalóság kérdését! Az Úr Jézus nagyon komoly dolgokat mond a gonoszok jövőjéről.

Most az összes többi vendégre gondolok a mennyegzői ünnepségen. Mindenki esküvői ruhát viselt. Milyen öröm uralkodott ott! Sokan bűnösök és szegények voltak, de valamennyien mennyegzői ruhát viseltek, és senki sem utasította ki őket.

Egyedül és kizárólag Jézusba vesd bizalmadat és neked is ezt kiáltja: "Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." (Jn 6,37)

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 29
  2022-11-28 18:06:59, hétfő
 
  "Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember; ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta." Mk 6,20


Mindezen jó jellemvonása ellenére Heródes szomorú véget ért. Jánost - akit tisztelt egykor és szívesen hallgatott - megölette. Ő volt, aki személyesen parancsot adott, hogy fejezzék le Jánost, és a fejét Heródiáshoz vitték. - Ugyanez történt sok igehallgatóval is, akik először jó reménységet keltettek az igehirdetőben. Aztán pedig ugyanazon prédikátor rágalmazóivá és üldözőivé lettek, akit egykor tiszteltek. Ma is megtörténik: egy idő múlva elégedetlenek lesznek az igehirdetővel szemben az emberek, hibáztatják. És gonosztetteikkel odáig hatnak, hogy kigúnyolják azokat, amiket egykor tiszteltek, és Jézus nevével tréfálva játszadoznak.

Heródes félt Jánostól, mégis lefejeztette. Lehet valaki református, evangélikus vagy bármilyen vallású, aki a körülmények nyomása alatt mégis gyűlölőjévé és üldözőjévé válhat annak az igazságnak, amit egykor megvallott.

Heródes mindenesetre egy fokkal mélyebbre került; mert később kigúnyolta az Üdvözítőt is. Ő - aki János befolyása alatt állt és "engedelmeskedett néhány dologban" - végül "megvetően bánt" (Lk 23,11) az Isten Fiával.

Az evangélium leggonoszabb káromlói közül néhányan korábban vasárnapiskolai tanulók, illetve tanárok voltak. Jó néhány fiatalembert "majdnem rábeszéltek" arra, hogy keresztyénekké legyenek. De mivel kétfelé sántikáltak, addig tétováztak, amíg elbuktak, és sokkal rosszabb helyzetbe jutottak, mintha sohasem látták volna az igazság világosságát.

Ha az ördögnek szüksége van Júdásra, "a kárhozat fiára" (Jn 17,12), akkor magához vonja az apostolt és hatással van rá. - A határmenti lakosok számítanak a legrosszabb ellenségnek, és ők okozzák a legtöbb kárt, amíg át nem vonjuk őket a határon a mi oldalunkra.

Óh, bárcsak Isten kegyelme döntésre segítené mindazokat, akik most ingadoznak!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 28
  2022-11-28 18:03:48, hétfő
 
  "Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent." Mk 8,25


Feltételezem, hogy Jézus volt az első személy, akit ez a vak ember meglátott, mivel ő vezette ki a tömegből; ezért csak távolról láthatta a többieket. Áldott tekintet volt ez: a Jézus arcának meglátása. A vak örök vakságban maradt volna, ha nem pillanthatta volna meg az Úr Jézust. De ha meglátja őt valaki - milyen nagy öröm a vakságból megszabadulni!

Kedves barátom, mindenekelőtt arra kérlek, ismerd meg és értsd meg az Úr Jézust! Tartsd értékesnek Krisztus tanítását, mert "az olyan trón, amelyen ő ül". "Növekedjetek a kegyelemben", mondja Péter apostol, de hozzáfűzi, "és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében!" (2Pét 3,18)

Aztán az Úr Jézus parancsot intézett a vakhoz, hogy nézzen fel.

Ha látni akarunk, nem nézhetünk magunk elé; hiszen nem árad fény a poros földről. Ha látni akarunk, magunkba sem tekinthetünk; mert sötét barlang a szívünk, ami tele van mindenféle gonoszsággal.

Fölfelé kell tekintenünk. Ezt akkor tesszük, amikor az Úr Jézusra gondolunk és benne megnyugszunk. Fel kell nézni Istenünkre. Lelkünk Ura tökéletességét szemlélje a lelkünk és ne önmagáról álmodozzon. Gondolkodjunk Urunk nagyságáról, ne pedig beképzelt, saját nagyságunkról.

Közli az Írás, hogy a vak végül mindent élesen láthatott. Igen, ha a nagy orvos haza küldi a betegeket, bizonyosak lehettek benne, hogy a gyógyulás tökéletes.

Ne legyetek önző módon megelégedve azzal, hogy üdvösségetek van. Szent tudásvággyal akarjátok megtudni, hogyan, miért, milyen eszközök által és mi célból mentett meg benneteket az Úr! Próbáljátok megérteni a régi és új természet közti különbséget. Soha ne várjatok arra, hogy a régi természet újra változik, mert az sohasem fog megtörténni. Törekedjetek a teljes írás megértésére és ragadjátok meg az igazságot, amint az Jézus Krisztusban összpontosul teljes tömörségében és egységében.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten oldalán állsz?
  2022-11-26 20:39:15, szombat
 
  Isten oldalán állsz?

,,Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés." (Prédikátor 2,26)

A 26. vers arra emlékeztet minket, hogy a világegyetemben van erkölcsi kormányzat. Isten tiszteli azokat, akik tisztelik őt (1Sámuel 2:30), és megítéli azokat, akik vétkeznek ellene. Az alkalmi olvasó talán átugorja azt a bizonyos ítéletet, amelyre Salamon gondol. Arra utal, hogy a gonoszok vagyont halmoznak fel, hogy azt az igazaknak adják. Ez egy megdöbbentő gondolat. Számos érdekes gondolatot feltételez, többek között azt, hogy a bűnösök ugyanúgy Isten végső ellenőrzése alatt állnak, mint az igazak. Amikor azt énekeljük, hogy "kezében tartja az egész világot", általában nem arra gondolunk, hogy a bűnösök is az Ő kezében vannak, pedig így van.

Ezen túlmenően azt is mondhatjuk, hogy Isten úgy rendezi az eseményeket, hogy az igazak gyakran profitálnak a bűnösök munkájából. A Példabeszédek 13:22 ugyanezt az igazságot mondja ki más összefüggésben: "A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár.". A Példabeszédek 28:8 pedig hasonló kijelentést tesz: "Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken.". Matthew Henry szerint Isten "kínozza" a bűnösöket azzal, hogy gazdagságot ad nekik, hogy aztán később elvegye és az igazaknak adja. Isten ezt egy "uralkodó gondviseléssel" teszi, hogy az istentelenek kénytelenek legyenek átadni gazdagságukat Isten gyermekeinek. Példaként hozza fel, hogy a kánaániak hogyan tartották meg a jó földet, amíg Isten oda nem adta azt Izrael fiainak. Gondolhatunk arra is, hogy Hámán halála után Márdokeus megkapta a király pecsétgyűrűjét (Eszter 8:2). Márdokeus végül megkapja a gonosz Hámán vagyonát, aki az Úr népe ellen szervezkedett.

Ezen a ponton több kérdés is felmerülhet, amelyek közül a legfontosabb: Miért nem történik ez mindig így? Az alapvető válasz az, hogy nem tudjuk; de bevallom, hogy sok vigaszt találok Martin Luther King, Jr. szavaiban: "A világegyetem karja hosszú, de az igazságosság felé hajlik".
Soha nem fogjuk megérteni az élet egyenlőtlenségeit, ha rövid távú szemléletet alkalmazunk. A jó emberekkel rossz dolgok történnek, és a rossz emberek néha megússzák a gyilkosságot. Az egyik ember rákot kap és negyvenkét évesen meghal; egy másik kilencvenöt évig él - de az első ember istenfélő volt, a második pedig nem. Hogyan lehetséges ez? A hívő embernek fel kell tételeznie, hogy vannak más tényezők is, amelyek túlmutatnak azon, amit mi látunk.

Ha azonban hosszú távon gondolkodunk, a jövőképünk sokkal világosabbá válik. A világegyetemnek valóban van erkölcsi rendje. Isten tiszteli azokat, akik tisztelik Őt. Megítéli a bűnösöket és megjutalmazza az igazakat. A jutalom gyakran ebben az életben érkezik el, de ha nem, Istennek egy örökkévalóság áll rendelkezésére, hogy helyrehozza, ami elromlott. Végül senki sem fogja megbánni az Úr szolgálatát.

Uram, nem azt kérem, hogy Te legyél az én oldalamon, csak azt, hogy én legyek a Te oldaladon. Ámen.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 27
  2022-11-26 19:23:06, szombat
 
  "Az felnézett, és így szólt: "Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak." Mk 8,24


Az Úr ereje ennek az embernek a szemét látóvá tette, de még nem volt képes mindent világosan megkülönböztetni. Jézus megkérdezte tőle: "Látsz-e valamit?" Az felnézett, és ez volt az első örvendező szava: "Látok!" - Milyen nagy áldás! - Néhányan közületek is elmondhatják: "Egyet tudok: bár vak voltam, most látok."(Jn 9,25) "Nem látok olyan sokat, amennyit esetleg kellene, vagy úgy, ahogy remélem, hogy egyszer majd látni fogok, de mégis látok. Ezt bizonyosan tudom. Látom ínségemet és szükségemet, és ha semmi mást nem látok is, ezeket mégis látom." - Nos, ha valaki láthat valamit, nem számit, mi az; elvégre: tud látni. Legyen az egy gyönyörű tárgy vagy egy csúf dolog, amit lát: nincs jelentősége. Így tehát, ha valamilyen lelki érzéked van, az annak a bizonyítéka, hogy van lelki életed. -De hallgassuk tovább ezt a férfit. Azt mondja: "Látom az embereket." Ez még jobb! -Vannak emberek, akiknek elegendő látóképességük van ahhoz, hogy megkülönböztessenek bizonyos dolgokat.

Bizonyára, egykor másokkal együtt te is olyan vak voltál, mint egy denevér, és senki sem tudott volna meggyőzni arról, hogy a keresztség általi "újjászületés" más, mint az Isten igéje által történő újjászületés. Azt gondolnánk, hogy ez mindenki előtt világos; de sajnos nem így van.

Most Isten kegyelméből eleget láthatsz ahhoz, hogy megismerd: van Üdvözítő; a megváltás útja a Jézus Krisztusba vetett hitben rejlik; hogy a megváltás, amit Jézus Krisztus véghezvitt, tökéletes; és azokat, akik ezt megkapták, bizonyosan az örök dicsőségbe juttatja. - De figyeljetek csak tovább erre a férfira, mert azt mondja: "Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak." Mindent homályosan lát. - Így van ez az első világossággal, ami sok, lelkileg vak embernek megadatik. Nem tudnak különbséget tenni a megigazulás és megszentelődés, a Megváltó és a Szentlélek munkája között. De már az is kegyelem, hogy tulajdonképpen látnak, és ezután Isten fokozatosan egyre több világosságban részesíti őket.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 26
  2022-11-25 18:29:52, péntek
 
  "Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: 'Látsz-e valamit?'" Mk 8,23


Az Úr eléggé megvetésre méltó gyógyszert alkalmazott a gyógyításhoz: a beteg szemére köpött. Az Üdvözítő gyakran a nyálát használta gyógyszerként.

Úgy tűnik nekem, hogy a szemnek a nyál felhasználásával történt megnyitása kapcsolatban állt az Úr szájával, azaz, az elme megvilágosodása kapcsolatban áll azzal az igazsággal, amit kimond az Úr Jézus. A lelki szemeket tehát az a tanítás nyitja meg, amit Jézus Krisztus mond. - Ez ebben az esetben szándékosan a nyállal volt szemléltetve, mert lehetséges, hogy Isten éppen azzal az igazsággal áld meg titeket, amit korábban megvetettetek. Nem csodálkoznék, ha ebben éppen azt a férfit használná fel, aki ellen keserű ellenszenvvel küzdöttetek. Megvetően "nyál"-nak mondod, de semmi más nem fogja megnyitni a szemedet. Azt mondod: "Az evangélium igen hétköznapi dolog." De Isten éppen ilyen hétköznapi dolog által akar örök életet adni neked.

Úgy gondolom, közülünk sokan megtapasztalták már megtérésükkor, hogy az Úr ezekkel a szavakkal fenyíti meg büszkeségünket: "Ezek a szegény emberek - akiket olyan egyszerűeknek tartottál - ők lesznek áldássá számodra. És szolgám lesz az, - akivel szemben olyan sok előítéleted volt -, aki által teljes békességre jutsz."

Gondolj arra, hogy az Úr sem mirhát, sem tömjént, sem semmiféle drága gyógyszert nem használt a vak ember meggyógyításához, hanem csak a megvetendő nyálat.

Nos, ha Istentől megnyílt szemed lenne, belátnád, hogy a mély, isteni igazságokat nem tudják megértetni napjaink filozófusai és gondolkodói. És az az egyszerű személy, aki felszólít téged az Úrba vetett bizalomra, hogy ez által legyen életed, - jobb igazságot tár eléd, mint a híres filozófusok összes tudománya. Bárcsak megértenéd, hogy aki azt mondja neked: "az Úr Jézusban 'van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve'" (Kol 2,3), az többet mond ezzel az egyszerű magyarázattal, mint amennyit Szókretésztől és Platontól tanulhatnál, ha ismét feltámadnának a halottak közül.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/411 oldal   Bejegyzések száma: 4100 
2022.11 2022. December 2023.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 1443 db bejegyzés
Összes: 33278 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2127
  • e Hét: 8615
  • e Hónap: 12867
  • e Év: 1002055
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.