Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/207 oldal   Bejegyzések száma: 2061 
Ez olyan értelmetlennek látszik
  2018-08-21 07:10:36, kedd
 
  Ez olyan értelmetlennek látszik

,,... a bölcsek és értelmesek elől." Máté 11,25

Képtelen vagyok felfogni ezeket a dolgokat. Nem tudom megérteni, hogy az ember semmit sem tehet az üdvösségéért, és mégis felelős lehet azért. Isten mindent előre meghatározott, és az be is teljesedik, és én mégis felelős vagyok. Itt valami nem stimmel!
Ha őszinték vagyunk, ezt valóban nem lehet megérteni, egyszerűen azért, mert értelmünk korlátozott. Sok mindent ugyanezen okból nem értünk. Hogy Isten részéről mégis minden jó lehet-e, ezzel a kérdéssel kapcsolatban tanulságos lehet, amit Jézus mondott. Ő tudott erről a látszólagos ellentétről. Problémát okozott ez számára? Vagy nem foglalkozott ezzel? A mai igerészben Jézus elsősorban azon hitetlen városok felelősségét hangsúlyozza, melyekben éppenséggel Ő munkálkodott. Az ő bűnük, ha elkárhoznak, ugyanis nem akartak semmi mást, Az Úr felkínálta nekik az üdvösséget, ők azonban elutasították Őt, és mindazt, amit hirdetett. Ki hibás ezért? Nem a hitetlen? Erről beszél Jézus is. És ezt követően ad hálát azért, hogy Isten elrejtette az üdvösség titkát a bölcsek és az értelmesek elől, de megjelentette azt a kisdedeknek.

P. den Butter
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Minden értünk van
  2018-08-20 15:48:33, hétfő
 
  ,,Mert minden értetek van..." (2Kor 4,15)

Amikor Isten megteremtette ezt a világot, mindent látó szemével és kimeríthetetlen bölcsességével megállapította, hogy ,,minden, amit teremtett, íme, igen jó". Ezt a szépen megteremtett világot, mindent, ami a jól megalkotott földön található, az embernek adta, egészen az ő rendelkezésére bocsátotta. ,,Minden értetek van" - ahogy Pál apostol is mondja.
Csakhogy ebben a szép összhangban megalkotott világban megjelent a bűn. Ezért Isten szerető szíve a bűnös embert megszánva elküldte szent Fiát, hogy eleget tegyen az isteni igazságnak, s az igazságot kegyelemmé változtassa.
Értünk, nekünk teremtette a mi gondviselő Atyánk a földet, hogy porból való testünk lakóhelye legyen. Ugyancsak értünk van a menny is, Isten lakóhelye, ahol lelkünk számára örök hajlékról gondoskodott az ő szent Fia. Jézus azért ment a mennybe, hogy helyet készítsen számunkra.
Hiszel-e az Isten Fiában? Hiszed-e, hogy ő érted szenvedte el a Golgotán a kereszt minden gyötrelmét, hogy megszerezze számodra a mennyei haza örök boldogságát? Jézus is értünk van! Te mit teszel érte?

ÉRTETEK VAN * Konferenciát szerveztünk, aminek az előkészítéséhez és lebonyolításához több minden is a helyi hatóság jóváhagyásán múlott. Előző este azért imádkoztunk, hogy kérésünket jóindulattal fogadják. Másnap aztán szorongó szívvel terjesztettük elő kérelmünket a polgármesternek. A kisebbikkel kezdtük. Beleegyezését adta, sőt további kérésünket már el sem kellett mondanunk, mert ő maga ajánlotta fel számunkra, amennyiben szükségesnek gondoljuk. Amikor elhagytuk a hivatali épületet, szervezőtársam örömmel idézte az Ige szavait: ,,Mert minden értetek van!"

* Nem vagy elfelejtve - Ézs 49,14-26

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Örökkévalóság
  2018-08-20 10:40:13, hétfő
 
  ,,Mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2Kor 4,18)

A hívő élet egyik természetes következménye, hogy megváltoztatja az ember értékfogalmát. Az Isten nélkül élő ember az élet kincseit a látható értékek szerint osztályozza. Szép az, ami a szemem szépnek lát. Jó az, amit az érzékeim jónak érzékelnek. Hasznos az, ami a világ szerint szemmel látható előrelépést, gyarapodást jelent az életben. Így gondolkodik a természeti ember. A hívő ember ezzel szemben megtanulja, hogy magasabb rendű értékfogalmak szerint lásson és osztályozzon mindent ezen a világon.
A nemzetek közötti diplomáciai tevékenységekre jellemző, hogy a kis népek legfőbb diplomáciai célkitűzésüknek a pillanatnyi boldogulást, a jó életszínvonal fenntartását tekintik (egyebet úgyse nagyon tehetnének). A nagy nemzetek, a világ igazi nagyhatalmai ezzel szemben jóval nagyobb távlatokban, évszázadokban gondolkodnak. Hasonlóképpen a hívő embernek is távlati célkitűzések lebegnek a szeme előtt. Ezek a távlati célkitűzések az örökkévalóságig nyúlnak. Nem arra néz, hogy mi lesz vele holnap, hanem arra, hogy mi lesz vele az örökkévalóságban.
Ha hívővé lettél, a kézzelfogható, szemmel látható földi kincseken túl te is azokat a láthatatlan lelki értékeket keresed, amelyek összekapcsolják gyarló földi életedet Isten örökkévaló világával. Nem hoznak ki a sodrodból a pillanatnyi veszteségek, az ideig tartó szenvedések, a testi gyötrelmek. Vannak-e az életedben ilyen láthatatlan, örökkévaló értékek?

ÖRÖKKÉVALÓSÁG * A nagy német író, Johann Wolfgang von Goethe a következőt írta 82 évesen Stolberg Augustának: ,,Ha az Örökkévalót pillanatra sem tévesztjük szem elől, akkor nem szenvedünk az idő mulandósága miatt."

*Jaj az eszköznek, ha elkevélyedik! - Ézs 10,1-19

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Könnyelmű fogadkozás
  2018-08-20 09:08:44, hétfő
 
  ,,Péter pedig azt mondta neki: Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem!" (Mk 14,29)

Hiába volt Péter olyan sokat az Úr Jézus közelében, hiába látta, hogy a Megváltó hatalmas, dicsőséges ereje mellett ő egy nyomorult ember, ez esetben újból magára nézett. És ez esetben újra nagynak látta magát. Bukása elkerülhetetlen volt. Ha komolyan ragaszkodik Jézushoz, inkább be kellett volna látnia, hogy ő is kész megbotránkozni benne, test szerinti, bűnös, nyomorult énje szégyelli őt a világ előtt, de Jézus képessé tudja tenni arra, hogy ne tagadja meg őt. Ő azonban nagyra tartotta magát, elégnek gondolta magát, és ezzel megrabolta az Úr dicsőségét. Nem volt szüksége Jézusra, s a maga erejéből nem telt egyébre, mint csúfos bukásra, szégyenteljes kudarcra.
Ha te is csak a magad erejében bízva akarsz útnak indulni, a magad tudásával, tapasztalataival kérkedve látsz neki a mai napnak, vigyázz! Csak a bukásra, az elesésre, a tagadásra leszel képes. Indulj az Úrral, alázd meg magad előtte, és add neki a dicsőséget. Ő megsegít, és képessé tesz arra, amit magadtól nem tudsz megtenni, s az őszinte hálaadásban megtalálod azt a hatalmas nagy örömöt, hogy az Úr veled van. Az Úr Jézus segítőkész szeretetében megtalálod a legboldogabb bizonyosságot: ,,Az Úr az én kősziklám."
Az alázatosok minden útja igazság és kegyelem, a kevélyeknek azonban ellenáll az Úr.

KI A NAGY? * ,,Ha a nagy ember hegyre néz, kicsi lesz" - ezt tartja a székely közmondás. Hogyan lesz kicsi? Úgy, hogy a hatalmas heggyel szemben meglátja saját kicsiny voltát.
Nézz Jézusra, és vedd észre, milyen nyomorult senki és semmi vagy hatalmas és dicsőséges Uraddal szemben, aki keresztfára ment érted! Mire mennél önmagadtól?

* Könnyelmű fogadkozás - Mk 14,26-31

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Van értelme az imádkozásnak?
  2018-08-20 06:43:03, hétfő
 
  Van értelme az imádkozásnak?

,,Még arra nézve is kérni hagyom magamat...." Ezékiel 36,37

Kérdés lehet, hogy van-e értelme az imádkozásnak, ha Isten elhatározta, hogy csak a kiválasztottak üdvözülnek. Ha azok közé tartozol, üdvözülsz, ha nem tartozol közéjük, akkor nem üdvözülsz, még ha imádkozol is, és nagyon igyekszel is. Ilyenformán vajon van értelme az imádkozásnak? Miért tennéd azt?
Ez a tegnapihoz hasonló érvelés. Akkor a prédikálás és a templomba járás szükségességének megkérdőjelezéséről volt szó. Ez a fajta érvelés azonban nem helyes, mert Isten azon tervét, hogy a kiválasztottakat üdvözítse, Igéjének prédikálása által viszi véghez. Ezért kell hallgatnunk az Igét.
Ehhez hasonlóan Isten azon tervét, hogy a kiválasztottakat üdvözítse, imádkozásunk által viszi véghez. Felelős személyek vagyunk, felelősek vagyunk azért, hogy keressük az Urat, és kérjük az Ő kegyelmét. Isten ugyanis imádkozásunkat is fölvette tervébe.
Figyeljünk Ezékiel könyve 36. részének végére. Isten egész sor ígéretet tett: bocsánatot és megújulást, Szentlelket ígér, és így tovább. De vajon ezen ígéretek automatikusan, önmaguktól beteljesednek, mivel Isten azokat elhatározta? Nem, nem így történiik. Isten azt akarja, hogy imádkozzunk értük, azt kívánja, hogy az emberek szívből könyörögjenek ígéretei beteljesedéséért. Azt akarja, hogy Izrael háza keresse Őt... Szüntelen imádkozzatok!

P. den Butter
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Megtette, amit tőle telt
  2018-08-18 09:31:07, szombat
 
  ,,Ő megtette, ami tőle telt: előre megkente testemet a temetésre." (Mk 14,8)

Két kegyelemre szorult ember van jelen Simon farizeus házában, ahol ez a történet játszódik: az egyik maga Simon, a másik Mária Magdolna. Simon csak a háza ajtaját nyitotta meg Jézus előtt, önigazultságában nem volt szüksége többre. Mária pedig mindenét az Úr elé vitte. És mindene bűn volt. Mária kegyelmet talált, Simon pedig értetlen szívvel maradt.
Amikor a drága olajjal való megkenetés miatt a tanítványok zúgolódtak magukban, Jézus a fenti igével felel méltatlankodásukra: ,,Ő megtette, ami tőle telt." Hát nem meglepő? Jézusnak nem kell sokat adni, nem kér nagyot, sem becsest. Neki annak a bűnös, megtört, nyomorult embernek a szíve a legkedvesebb, aki egészen az övé akar lenni.
,,Ő megtette, ami tőle telt." Mi telt Mária Magdolnától? Mije volt? Semmi egyéb saját bűnös szívénél? Ezt vitte oda, ezt tette le az Úr Jézus lábához. Hát tőled mi telik? Kitelik az, ami Mária Magdolnától? Te is annyira égetőnek érzed saját bűnösségedet, hogy csak Jézusnál találsz megnyugvást, bocsánatot? Ő a szívedet, bűnös életedet akarja. Ha csak annyi telik tőled, hogy átadod neki megtört szívedet, oltalom nélküli életedet: ez elég! Ő elfogadja, mert azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

BOCSÁNAT * Gyerekként egyszer súlyos kárt okoztunk a szüleinknek. Gondolkodtunk, hogyan tehetnénk jóvá, de nem sikerült megoldást találnunk. Nem maradt más hátra, odamentünk édesanyánkhoz, és bocsánatot kértünk. Megígértük, hogy segítünk a kár helyrehozásában. Jóllehet ez lehetetlen volt, édesanyánk mégis könnyes szemmel, megbocsátó szeretettel ölelt át bennünket, és a vétkünk meg volt bocsátva, el volt fedezve az ő szeretete által.

* Megtette, ami tőle telt - Mk 14,1-11

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nem kell akkor többé prédikálnunk?
  2018-08-18 08:19:20, szombat
 
  Nem kell akkor többé prédikálnunk?

,,Ne félj, hanem..." Apostolok cselekedetei 18,9.10

Ha Isten elhatározta, hogy ki fog üdvözülni, és tervét véghez is viszi, akkor várjuk ki a dolgok végét. Úgysem számít, hogy járunk-e templomba, vagy sem? Tulajdonképpen nincs is szükség a prédikálásra, a választottak úgyis üdvözülnek...
Ez az érvelés hihetőnek tűnik. És egyesek valóban így is érvelnek, ám alaposan melléfognak. Mert a Biblia nemcsak azt tisztázza, hogy a kiválasztottak biztosan üdvözülnek, hanem azt is, hogy az ember száz százalékig felelős a tetteiért. Ebben benne foglaltatik az is, hogy Isten ragaszkodik ahhoz, hogy az ember éljen a kegyelmi eszközökkel, és törekedjék Isten Igéjének hallgatására.
Isten megparancsolta, hogy Igéje prédikáltassék. Isten biztosan véghez viszi azt a tervét, hogy a kiválasztottakat üdvözítse, ám az evangélium prédikálásával végzi el azt. Erről beszélt Pál Korinthusban. Az Úr azt mondta, hogy sok népe van abban a városban, sokakat kiválasztott. Csakhogy akkor, amikor az Úr ezt mondta Pálnak, ezek az emberek még bálványokat tiszteltek. Jogosan kérdezhetjük akkor, miképpen térnek meg ezek, és mi módon hisznek? Hogyan viszi véghez Isten az ő tervét? Pálnak prédikálnia kellett, hogy Korinthusban hallják Isten kijelentését. Nekünk is hallgatni kell az Igét!

P. den Buttter
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Mégsem tartom becsületes dolognak...
  2018-08-17 12:32:10, péntek
 
  Mégsem tartom becsületes dolognak...

,,Miért fedd hát engem?" Róma 9,19

Sokan mégsem fogadják el Isten döntését, folyton azt kérdezik: becsületes dolog, hogy Isten az egyiket megkeményíti, a másikon meg könyörül? Pál erre az ellenvetésre is felel, a fáraó példáját említi.
Látod, hangzik az ellenérv, hogy a fáraó semmiről sem tehet? Ő kemény volt, de az Úr keményítette meg őt. Mit lehet akkor a fáraó szemére vetni, miért feddi meg az Úr a fáraó viselkedését? És hogyan vetheti az Úr azok szemére, akiket nem választott ki, hogy nem térnek meg? Vagy az ember foglya Isten akaratának?
Álljunk meg egy pillanatra: mit teszünk most? Nem nagyképűen viselkedünk az Úrral szemben? Nem gondolunk arra, hogy ki Ő, és kik vagyunk mi? Pál ezt tanácsolja. Íme mit mond: ,,kicsoda vagy te, óh ember, hogy versengsz Istennel?" Gondolj arra, hogy te teremtmény vagy, és Isten a Teremtő. Bukott teremtmény vagy, megromlott értelemmel. Tudod egyáltalán, mi a becsületes? Felelősségre mered vonni Istent? Pál arra céloz, tanuljuk meg, hogy a porban van a helyünk. Én, a teljesen megromlott, kétségbe merem vonni Isten becsületességét? A nagy, szent Istenét?
Igen, de..., mondja az értelmem. Nem azért kaptuk értelmünket, hogy Isten becsületességét vizsgáljuk. Ő becsületes, még akkor is, ha mi nem értjük Őt... Benne még soha nem találtatott igazságtalanság.

P. den Butter
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Vigyázzatok!
  2018-08-17 10:22:00, péntek
 
  ,,Amikor hirtelen megérkezik, nehogy alva találjon titeket!" (Mk 13,36)

Jézus nem jelenti be, hogy mikor jön vissza. Az Ige azt mondja, egyszer majd hirtelen, a legváratlanabb időpontban fog megérkezni, amikor senki sem várja.
Mennyi, de mennyi kísértés, bűn, veszedelem leselkedik Isten gyermekeire! Megannyi suttogó, sátáni tanács és külső körülmény igyekszik őket elaltatni. Az ige nem hiába figyelmeztet: ,,Nehogy alva találjon titeket!" Járás közben is el lehet aludni. Utazás alatt, zenehallgatás közben, bármilyen helyzetben el lehet aludni. Csendesség tartása, vallásos gyakorlat, de még szolgálat végzése közben is.
Vajon a te cselekedeteid nem egy alvajáró cselekedetei? Van-e közötted és az Úr Jézus között élő, szüntelen megújuló kapcsolat? Eggyé tudsz válni az Úr Jézussal, az ő tervével? Bele tudsz illeszkedni Isten akaratába, amit közölt veled? Éberen figyeled, hogy zsendül-e már a fügefa levele, hogy ez is, az is sorra beteljesedik azokból a jelekből, amelyek az Úr visszajövetelének közelségét jelzik? Egyszóval: ébren vagy?
Az Ige nem hiába mondja, hogy ,,Vigyázzatok!" A világ szele kioltani készül az okos szüzek mécseseit. Vajon te a hit lámpásával, égő, forró vágyakozással várod az Urat? Szavaid és cselekedeteid az éberen szolgáló és éberen várakozó hit megnyilvánulásai? Vigyázz, mert nem tudod, mikor érkezik meg!

A HELYÉN VOLT * Pompeiben az ásatások alkalmával egy őrálló római katona maradványaira találtak. Szolgálati ideje alatt érte utol a hamueső, és őt a helyén találta.
Ha most érkezne meg az Úr, téged is a helyeden, ébren és vigyázva találna?

* Vigyázzatok! - Mk 13,15-37

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Valóban igazságos ez?
  2018-08-17 07:55:04, péntek
 
  Valóban igazságos ez?

,,Mit mondunk tehát?" Róma 9,14

Tegnap azzal a kérdéssel fejeztük be, vajon tiszta-e az igazságérzetünk? Ha abból indulunk ki, hogy Istennek ugyanazt a kegyelmet kellett volna adnia Ézsaunak, mint Jákóbnak, akkor komoly hibát követünk el. Milyen ember volt Jákób és Ézsau? Bűnös ember. Mindkettő. És mit érdemel a bűnös? Ítéletet, haragot, büntetést. Mit érdemelt Ézsau? Isten ítéletét. Nos, ha Ézsau azt kapja, amit megérdemelt, akkor igazságtalanság-e az?
Egyetértünk abban, hogy Ézsaura jogosan haragudott Isten, hisz a bűn zsoldja a halál. Eszerint ha mindnyájan elkárhoznánk Isten ítélete miatt, akkor az teljesen igazságos lenne. Jákób mit érdemelt? Ugyanazt, mint Ézsau, Isten ítéletét. De Isten megmentette attól, megkegyelmezett neki. Ez igazságtalanság? Az Úr nem lehet irgalmas? Az is igazságtalanság Istentől, ha kegyelmes?
Mi tehát az igazságtalanság a kiválasztásban? Ézsau azt kapta, amit megérdemelt. Jákób kegyelmet kapott. Igazságtalanság az, hogy nem kaptak mindketten kegyelmet? Ki gondol arra, hogy egy bűnös kegyelmet érdemelhet? Isten nem köteles a bűnösnek megkegyelmezni. Ne méltatlankodjunk hát, ha Isten Jákóbnak megkegyelmezett!

P. den Butter
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/207 oldal   Bejegyzések száma: 2061 
2018.07 2018. Augusztus 2018.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 566 db bejegyzés
e év: 4160 db bejegyzés
Összes: 15308 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 759
  • e Hét: 3193
  • e Hónap: 26297
  • e Év: 408920
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.