Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/143 oldal   Bejegyzések száma: 1425 
Pusztai vándorlás
  2017-11-20 09:15:23, hétfő
 
  Pusztai vándorlás

"Boldogok azok..." Jelenések könyve 19,7-9

A keresztyén élet pusztai vándorlás, melyben oázisok is vannak forrásokkal és pálmafákkal. Isten asztalt terít a pusztában övéinek, és ekképpen biztat: Vedd és edd, másként túl nehéz lesz az út. Szerencsére vannak pihenőhelyek, ahol az élet terhének poggyászát egy kicsit le lehet tenni - ez maga a nyugalom napja. Annak a nyugalomnak az előképe, mely Isten gyermekeire vár.
Boldog az, aki hivatalos a Bárány menyegzőjére, ennek megírására kéri a királyiszékről hangzó szózat Jánost. A Királyról szóló megjegyzés ez, arról. aki dicsőségben jelenik majd meg. Ott van még mindig a Bárány? A Jelenések könyve azt is mondja róla, hogy oroszlán, aki szétmorzsolja az ellenséget lába alatt. De mégis Bárány is, mivel engedte, hogy megöljék, feláldozta magát a Golgotán - értem, akinek különben örök halált kellett volna halnom. Az úrvacsora asztalánál halálára, áldozatára, a Bárány áldozatára gondolunk. És az örök dicsőségben, amikor eljön az örök nyugalom, az állandó vacsora pillanata, ott is a Bárány lesz a középpontban. Mert mint Bárány békéltette meg övéit Istennel.
A menny örök úrvacsora. Az úrvacsora viszont már itt elkezdődik. Aki nem ízlelte meg itt, az az örökkévalóságban sem fogja megízlelni. Az örök nyugalom már itt és most elkezdődik.

J. van der Graaf
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Te perelted, Uram, peremet"
  2017-11-20 07:37:48, hétfő
 
  "Te perelted, Uram, peremet" (JSir 3:58 - Új ford.)



Figyeljétek meg, mily határozottsággal beszél a próféta. Nem azt mondja: Remélem, azt hiszem, néha úgy gondolom, hogy Isten intézi az én lelkemnek ügyét, hanem úgy beszél arról, mint vitathatatlan tényről: "Te perelted, Uram, peremet." A szentséges Vigasztaló segítségével rázzunk le minden kételyt és félelmet, amelyek békénket és nyugalmunkat annyira rombolják. Imádkozzunk, hogy semmi közünk se legyen a gyanú és bizalmatlanság rekedt, krákogó hangjához, hanem tudjunk a teljes meggyőződés tiszta, és csengő hangján szólani.
Figyeljétek meg, mily hálásan fejezi ki magát a próféta, minden dicsőséget egyedül Istennek tulajdonít. Egyetlen szóval sem tesz említést sem személyéről, sem könyörgéséről. Szabadulását semmiképpen sem tulajdonítja embernek, még kevésbé a maga érdemének; hanem azt mondja: Te védted meg Uram az én ügyemet, te szabadítottad meg az én életemet. A hívőnek mindenkor hálás érzületre kellene törekednie, különösen a szabadulás után, készeknek kell lennünk Isten dicséretére. A föld egy templom kell, hogy legyen, amelyet a hálás szentek dicséneke tölt be, és minden nap egy füstölő edény, amely hálaimánk kellemes tömjénfüstjétől illatozzék. Milyen boldognak tűnik Jeremiás, amikor az Úr irgalmát feljegyzi. Mily diadalmi örömmel emelkedik fel imája! Noha a tömlöc mély verméből jutott ki akkor a még mindig gyászoló próféta, s ahogy a siralmaknak nevezett könyvében olvassuk, ez mégis tisztán cseng, mint Mirjam éneke, amikor ujjaival a dobot verte. Áthatóan szól, mint Debóra dallama, midőn Bárák elé ment győzelmi énekekkel. Jeremiás próféta hangját is így halljuk a menny felé emelkedni: "Te perelted, Uram, peremet, megszabadítottad az én életemet". Ó Isten gyermeke, keresd Isten jóságának valódi megtapasztalását, és ha átélted, beszélj róla elismerően, énekelj hálásan, és kiálts diadalmasan!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nincs szégyen
  2017-11-19 17:09:00, vasárnap
 
  Nincs szégyen

"Ezért nem szégyenli őket az Isten..." Zsidókhoz írt levél 11,16b

Az emberek néha szégyellik a családjukat: a szülők gyermekeiket, ha azok kicsapongó életet élnek, a gyermekek pedig szüleiket a problémák miatt, melyek kiderülnek: válás, rabság, valamely szenvedélytől való függőség, anyagi csőd.
Istennek ténylegesen megvan minden oka arra, hogy szégyellje teremtményeit. Isten látta, hogy minden, amit teremtett igen jó. De Ádám óta, a tiltott gyümölcs miatt, melyet Éva leszakított, Isten teremtett világa megromlott. Minden tekintetben elhibáztuk a célt, ami Istennek életünkkel való szándéka volt. Bűnnek hívják ezt a céltévesztést. Szerintünk lehet különbség a titkos és a nyilvános bűn között, de a bűn bűn. Szégyelljük a környezetünkben levő megrögzött bűnösöket, miközben mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Ezért olyan megdöbbentő ez az ige: "nem szégyelli őket az Isten".
A bűnös számára nincs mentség, Isten azonban készített valamit, amiben kimoshatjuk szennyes ruhánkat, és az teljesen fehér lesz. Amikor Krisztus feltámadt a sírból, ragyogóan tiszta ruhában jött ki, úgy hozta magával övéit a sírból, mintha soha nem követtek volna el bűnt. Ezért nem szégyelli őket az Isten. Várost is készített számukra, várost, mely rájuk vár, és amelybe nem mehet be semmi tisztátalan (Jel 21,17). Milyen csodálatos Istenünk van! Bennünket a szégyen tölt el, Ő viszont nem szégyelli, hogy Istenünknek nevezzük Őt.

J. van der Graaf

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"De kerüld az ostoba vitatkozásokat"
  2017-11-19 12:29:33, vasárnap
 
  ,,De kerüld az ostoba vitatkozásokat" (Titusz 3,9)

A napjaink meg vannak számlálva, sokkal jobban cselekszünk, ha azokat valami jó dologra fordítjuk, mintha olyan dolgokon vitatkozunk, amelyek a legjobb esetben is teljesen alárendelt jelentőséggel bírnak. Azok a férfiak, akikre az ezelőtti nemzetség nevelése és oktatása bízatott, munkájuknál azt a ballépést követték el, hogy folyton olyan tárggyal foglalkoztak, amely a gyermekek látkörétől nagyon messze esett, s a hívő keresztyének gyülekezete pedig sok kárt vall a jelentéktelen kérdések és elrejtett dolgok fölötti kicsinyes szóharcok miatt. Mikor mindenki elmondta a magáét, egyik fél sem lett okosabb, tehát a vitatkozás nem segíti elő sem az ismeretet, sem a szeretet; ennél fogva balgatagság, ilyen, különben termékeny földet ekképpen bevetni. Kérdést feltenni olyan dolgokról, amelyekről a Szentírás hallgat, - titkokról, melyek egyedül Istent illetik, - ingadozó magyarázattal bíró jövendölésekről és a külső isteni szolgálat rendjének neméről és módjáról, merő balgatagság és az okos emberek kikerülik azt. A mi kötelességünk abban áll, hogy balga kérdéseket ne tegyünk fel, és ne adjunk feleletet azokra, hanem adjunk túl rajtuk, és ha az apostol utasítása szerint azon leszünk, ,,hogy igyekezzünk jócselekedettel elől járni", akkor oly bőségesen el leszünk foglalva a hasznos cselekvéssel, hogy nem marad szabad időnk a hozzánk nem illő, szükségtelen és céltalan elmélkedésekre. De vannak más kérdések, melyek nem balgák és nem idővesztegetésre valók, amelyeket nem kell kikerülnünk, hanem őszintén azon kell lennünk, hogy velük foglalkozzunk: ,,Hiszek-e én az Úr Jézus Krisztusban? Megújultam-e az én elmémnek lelke szerint? Növekszem a kegyelemben? Ékesíti-e az én viselkedésem Istennek és az én Megváltómnak tanítását? Várom-e az Úrnak eljövetelét és éber vagyok e, mint az a szolga, aki várja az ő Urát és Mesterét? Mit tehetnék még Jézusért?" Ilyen és hasonló kérdések egész figyelmünket lekötik, és így felhagyva a szőrszálhasogatással, mostantól fogva hasznosabb dolgokkal fogunk foglalkozni. Tartsuk meg a békességet és legyünk rajta, hogy úgy beszédünk, mint viselkedésünk által visszatartani igyekezzünk másokat a ,,bolond kérdések"-től.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jobb haza
  2017-11-18 08:20:40, szombat
 
  Jobb haza

"Így azonban jobb után vágyódnak..." Zsidókhoz írt levél 11,16a

A keresztyének mindig vágyódtak az örökkévalóság után. Nem vetették meg a földi életet, csupáncsak ez az élet már az örök élet reménységében való élet. Mert Isten nem feledkezik meg a cselekedetekről és a szeretetről, melyet neve iránt tanúsítanak (Zsid 6,10). A föld királyai az új Jeruzsálembe viszik dicsőségüket és tisztességüket (Jel 21,24). Ez azt jelenti, hogy a cselekedetek - mégpedig a megszenteltek és megtisztítottak - velünk jönnek az örökkévalóságba. Hogyan? Nem tudjuk. És melyek? Azon viszont csodálkozni fogunk. Azt igazak azt mondják neki: "És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?", Jézus viszont úgy reagál erre: "Amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg" (Máté 25,38.40). Ezek az igazak öröklik majd az örök életet (Máté 25,46).
Az Írás szerint azonban az igazság az, hogy jobb az örök élet. A legjobb bort utoljára tartják. A Zsidókhoz írt levélben szereplő hitvallók mind egy jobb hazát kerestek, a mennyeit. És minden tekintetben az eljövendő Krisztusról szóló ígéretből kellett élniük. Ők távolról látták ennek az ígéretnek beteljesedését, mi pedig már utána vagyunk.
Hol van a menny? Ott, ahol Jézus van. Mi lenne a menny nélküle? A menny Isten szeretetének a térsége. Az a haza az Atya, a Fiú országa. Hol vannak a halottak, akik az Úrban haltak meg? Nála, Jézusnál, aki nekünk az Atyát kijelentette. Ott elfelejtjük a jövevénységet. És a hazánkban vagyunk.

J. van der Graaf
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Bekerített forrás, lepecsételt kút"
  2017-11-18 07:28:46, szombat
 
  "Bekerített forrás, lepecsételt kút" (Énekek 4:12 - Új ford.)



Ebben a hasonlatban, ami a hívő ember lelki életére utal, a titokzatosság gondolata jelenik meg. Egy bezárt forrás. Keleten voltak olyan kutak, amelyek fölé épületet emeltek, úgy, hogy a forráshoz nem juthatott más, csak aki a rejtett bejáratot ismerte. Ehhez hasonlít a hívő szíve is, amikor megújul a kegyelem által. Titokzatos élete van, amelybe nem juthat be senki, emberi ügyesség által. Ez egy titok, melyet senki más nem ismer, sőt, még annak tulajdonosa sem képes megmagyarázni embertársainak.
Ez a vers nemcsak a titokzatosság, hanem az elkülönítés gondolatát is kelti. Ez nem- csak egy nyilvános forrás, amelyből minden arra járó ihat, hanem olyan, amely másoktól el van zárva. Ez a kútfő különös bélyeget visel, egy király birodalmi pecsétjét, melyről mindenki felismerheti, hogy ez nem nyilvános kút, hanem valakinek a tulajdona, csak az övé. Így van ez a lelki élettel is. Istennek választottai elkülöníttettek az örök végzés által, Istentől kiválasztotta őket a megváltás napján. El vannak különítve azáltal, hogy olyan életük van, amely másoknak nincs, és lehetetlen, hogy otthon érezzék magukat e világban, vagy, hogy annak örömeiben gyönyörködjenek.
Itt van továbbá a szentség gondolata is. Az elzárt forrás egy meghatározott személy számára van fenntartva. Ugyanúgy a keresztyén szíve is, egy Jézus számára fenntartott forrás. Minden keresztyénnek éreznie kell, hogy Isten pecsétje van rajta, és Pál apostollal együtt el tudja mondani, hogy: "Ezután senki nékem bántásomra ne legyen, mert én az Úr Jézus bélyegeit hordozom az én testemben". Egy másik gondolat is nyilvánvaló ebben a mondatban, a biztonság. Ó, milyen biztos és védett a hívő ember lelke! Ha minden földi és pokoli hatalom összefogna is ellene, ez a halhatatlan igazság akkor is megáll, mert aki ezt adta, az életére esküdött, hogy megtartja. Kicsoda bántalmazhat pedig titeket, amikor Isten az oltalmazótok?

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Távolról
  2017-11-17 09:19:49, péntek
 
  Távolról

"Hitben haltak meg mindezek..." Zsidókhoz írt levél 11,13

Hitben meghalni - nagyszerű bizonyságtétel. A temetőket járva, sírköveket láthatunk olyan feliratokat, amelyek erről a hitről és erről a reménységről tesz bizonyságot. Ezek a feliratok még többről is tesznek bizonyságot, mint az ott nyugodó tett. Ha az ószövetségi istenfélők is már hitben haltak meg, holott ők még nem látták Krisztust, és nem tudtak a megigazulásunkra történt feltámadásról, mennyivel inkább kell ma a feltámadás erejéből élnie a keresztyén gyülekezetnek. A sírkövek felirata megerősíti ezt.
A régi keresztyén gyülekezet ősi éneke arról énekel: "Egész egyházad mindig, ott fenn, s idelenn; nevedet vallja harcban és győzelemben". Egész egyházad - ez azt jelenti, hogy Ábrahámtól kezdve az utolsó ítéletig. Ez a hit Isten mindenhatóságába vetett nagy bizalmat jelent. Valaki arról írt egy könyvet, hogy Ábrahám református volt-e? Ám az ilyen és hasonló kérdéseket nem lehet komolyan venni. Mindezek hitben haltak meg: Ábrahám, Énokh, Ábel, Mózes, Augustinus, Kálvin, Luther, Sztárai, Szegedi Kis István. Nemcsak a teológusokra és ősatyákra célzok, hanem azon édesanyákra és édesapákra is, akik egyszerűen éltek, és azt íratták sírkövükre: "végre otthon".
Mindezek hitben haltak meg.

J. van der Graaf
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ígéret
  2017-11-16 15:24:35, csütörtök
 
  Ígéret

"... minthogy hűnek tartotta azt." Zsidókhoz írt levél 11,11

A Zsidókhoz írt levél tizenegyedik részének tizenegyedik versében arról az asszonyról olvashatunk, aki öregsége miatt többé nem szülhet gyermeket, és mégis megkapja Isten üzenetét, hogy gyermeke lesz, annak ellenére, hogy "termékeny" éveiben meddő maradt. Ezért nevetett, amikor meghallotta ezt az ígéretet Isten követétől. A Biblia nyíltan megmondja, hogy Sáránál az asszonyi természet már megszűnt, és hogy kuncognia kellett arra a gondolatra, hogy testi gyönyörűsége lesz még Ábrahámmal, mint fiatalkorában volt (1Mózes 18,12). Ábrahám azonban hitt Istennek, ismét hitt Isten ígéretében. Korábban akkor hitt, amikor az Úr előbb a mennyboltozatot fürkésztette vele. Igaznak fogadta el Ábrahám Istent, ezért hitéből hosszú nemzetségtáblázat lett. Ábrahám fia volt Izsák... és végül Jákób fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Mert igaznak tartotta azt, aki ígéretet tett, hogy hű marad ígéretéhez.
Mindkettőjük hitét igaznak fogadta el Isten. Őérte, aki igazságot szolgáltat majd, aki Sára méhéből fog származni majd.

J. van der Graaf
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Életmérleg
  2017-11-16 08:23:09, csütörtök
 
  Életmérleg


Elgondolkodtam eddigi életemen. Időközben ötven vagy hatvan éves út van mögöttem, szegényes módom szerint megpróbáltam egy kis jót tenni az emberekkel. Most már elég valószínű, hogy csak pár lépés választ el a haláltól. Mire alapozhatnám a bizalmamat, hogy meg vagyok mentve? Semmire, amit cselekedtem vagy elszenvedtem. Csak egyet tudok felhozni mentségemre: Én vagyok az első a bűnösök között, Jézus mégis meghalt értem. (1Tim 1,15)

(1783-ban írta John Wesley, de csak nyolc évvel később halt meg.)
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem"
  2017-11-16 07:47:45, csütörtök
 
  "Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem" (JSir 3:24)



Nem azt mondja, hogy: "Az Úr részben az én örökségem", sem azt, hogy: "Az Úr az én örökségemhez tartozik, hanem Ő maga az én lelkem örökségének teljes tartalma. Ezen a körön belül ott van mindaz, amit birtoklunk és kívánunk. Az Úr az én örökségem. Nemcsak az ő kegyelme, szeretete és szövetsége, hanem Isten maga. Ő minket örökségévé választott, mi pedig örökségül választottuk Őt. Igaz, hogy először az Úr kell, hogy kiválassza örökségünket, mert mi magunktól nem tehetjük; de ha valóban elhívattunk az Ő kiválasztó szeretete folytán, akkor énekelhetjük:
Jézus én örökségem,
Drága kincs, üdvösségem;
Örök Isten szent Fia,
Te vagy lelkem jutalma.


Az Úr a mi elégséges örökségünk. Isten teljesen kitölti azt, s ha Isten önmagában elégséges, akkor Ő nekünk is elégnek kell lennie. Nem könnyű az ember kívánságát kielégíteni. Amikor azt gondolja, hogy minden álma teljesült, akkor tüstént ráébred, hogy még azon túl is van valami, egy idegen, a szívében rejlő pióca ami azonnal felkiált: "add ide, add ide! Mindaz azonban, amit csak kívánhatunk, megvan isteni örökségünkben, úgyhogy mondhatjuk: "Kicsodám van az egekben? Csak Benned gyönyörködöm e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké".
Mi gyönyörködhetünk az Úrban, Aki örömeinek folyamából itat minket. Hitünk kiterjeszti szárnyait, és sasként emelkedik az isteni szeretet egébe, ahol a hazája van. "A mi sorsunk kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekünk." Örüljünk az Úrban mindenkor, mutassuk meg a világnak, hogy mi boldog nép vagyunk, hogy azt mondják: "Veletek megyünk, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten".

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/143 oldal   Bejegyzések száma: 1425 
2017.10 2017. November 2017.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 388 db bejegyzés
e év: 6548 db bejegyzés
Összes: 10390 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 208
  • e Hét: 4614
  • e Hónap: 40111
  • e Év: 498805
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.