Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
Nincs Cím
  2023-01-19 15:22:54, csütörtök
 
  PIO ATYA RÓZSAFÜZÉREEzt a rózsafüzért a hagyományos (Domonkos) rózsafüzér segítségével imádkozhatjuk, azzal a különbséggel,

hogy több imával ,,ki van bővítve" az alábbiak szerint. A rózsafüzér első három titka és a tized titkai

a soron levő hagyományos rózsafüzér titkai szerint mondandók.Bevezető imák: Könyörögjünk...1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.

2. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük: ,,Parancsoljon neki az Isten!" Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

3. Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét, hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk. (A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság és istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.)Keresztre: Hiszekegy...

Az első nagy szemre: Miatyánk... Dicsőség...

Az első 3 kis szemre: Üdvözlégy

......., aki hitünket növelje...

......., aki reményünket erősítse...

......, aki szeretetünket tökéletesítse...de kibővítve: ...Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...Minden tizedben:

A nagy szemre: Miatyánk... Dicsőség...

A kis szemekre: Miatyánk... Üdvözlégy...de kibővítve: ...Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...Dicsőség...és..."Ó, Mária, szeplő nélkül fogantatott

Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 Fohász.)Minden tized után:

1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szűz Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!

2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, s áldj meg minket és az egész világot!

3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!Befejező imádság: Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
A szeretet rózsafüzére
  2022-11-16 14:10:52, szerda
 
 

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy
Az első nagy szemre: Miatyánk
Az első három kis szemre:
1. Atyám, Te végtelenül szeretsz minket. Kérlek, segíts, hogy ne csak felebarátomat, hanem legfőképpen Téged úgy tudjalak szeretni, ahogyan Te szeretsz minket.
2. Jézusom, Te végtelen szeretetedből megváltottál minket. Kérlek, segíts, hogy Hozzád hasonlóan menteni tudjam a lelkeket.
3. Szentlélek Istenem, Te végtelenül gazdag vagy az erényekben. Kérlek, segíts, hogy kegyelmed által növekedni tudjak a szeretetben, ahogyan a szentek is, akik bejutottak a mennyek országába.

A nagy szemekre:
Szentháromság egy Isten három személyben, Ti vagytok számomra a végtelen szeretet példaképei. Engedjétek, kérlek, hogy mint kicsiny teremtményetek növekedni tudjak a szeretet erényében.

A kis szemekre:
Édesanyám, nagyon szeretlek! Kérlek, segíts, hogy úgy tudjak szeretni, ahogyan te szeretsz minket!

Befejezésül:
Legszentebb Szentháromság, Égi Édesanyám, mindenben rátok akarok hagyatkozni, és bízom benne, hogy kegyelmeitek által úgy tudunk szeretni, ahogyan azt a főparancsolatban tanítottátok nekünk: ,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, felebarátodat pedig, mint saját magadat."

Ígéretek:
1. Kegyelmeinkkel Mi Égiek gazdagon elárasztunk titeket, hogy míg a földön éltek, a szeretetben oly nagyra növekedhessetek, hogy tetszésünket leljük bennetek.

2. E rózsafüzér által szentté teszlek titeket. Mert a szentek legfőbb erénye a szeretet.

3. Azok a gyermekeim, akik naponta elmondják ezt a rózsafüzért, haláluk órájában nem igazságos, hanem mint szerető Istenük fogok előttük állni, és fogadom lelküket az Örök hazában.

Szentáldozáskor a Mennyei Atya kezébe vette ezt a rózsafüzért, megcsókolta majd azt mondta: ,,Szeretetcsókom által áldásomat adom e rózsafüzérre. Terjeszd gyermekem, és hirdesd a szeretetet, ahogyan Szent Fiam is hirdette a földön az Én Nevemben!" Mielőtt megáldoztam, a Szentostyán ezt a feliratot láttam: SZERETET 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
A meg nem születettek kis Rózsafüzére
  2022-09-21 21:27:15, szerda
 
  Újabb fontos fegyverrel érkeztem az abortusz elleni küzdelemben .

Mint tudod , az abortusz az egyetlen bűn , amelyet ha legyőznek ,megváltoztatná a világ jövőjét.
A fegyver amelyet átadok neked az a MEG NEM SZÜLETETTEK RÓZSAFÜZÉRE .
A Boldogságos anya egy rózsafüzért tart a kezében
5 db , 3 Üdvözlégy Mária és egy Miatyánk található-Mint az Egyesült Szívek Rózsafüzéren.
A gyöngyök olyanok, mint a meg nem született Rózsafüzér gyöngyei.

Azt mondja: Imádkozzunk egy-egy Miatyánkot és 3 Üdvözlégy Máriát a következőszándékokért.

1, Annak felismerése , hogy Isten teremti az emberi életet a fogantatás pillanatában.
2, Minden legalizált abortusz eltörléséért.
3, Minden kismamáért , hogy értékeljék a bennük lévő értékes életet.
4, Lelkiismeret meggyőződéséért az igazságban, aki az abortuszt fontolgatja.
5, Belső gyógyulást mind azok számára,akik bármilyen módon részt vettek az abortuszban.
Anyák és apák egészségügyi dolgozók,törvényhozók azok akik gondolataikkal ,szavaikkal ,vagy cselekvésük hiányával támogatták az abortuszt.

A végén mond el a következő imát!

Mennyei Atyánk , kérlek bocsásd meg ennek a nemzedéknek az abortusz gőgjét.
Gyógyítsd meg azt a sok sebet ,amit az abortusz okozott a szívükben a világban és a veled való kapcsolatukban. Egyesíts minket az igazságban.
Ámen

Ígéretek:
- Minden alkalommal amikor szívből imádkozzátok , néhány abortuszt fontolgató lélek szíve megváltozik .
- Minden alkalommal amikor szívből imádkozzátok ,néhány lélek megbékél azzal az igazsággal, hogy mi az abortusz valójában - egy élet elvétele.
- E rózsafüzér ima megbékélés eszköze az ember szíve és Isten szíve között ,amelyet oly súlyosan megsebzett az abortusz bűne.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Az Isteni oltalom Rózsafüzére
  2022-09-21 13:45:18, szerda
 
  Hiszem, hogy az isteni oltalom rózsafüzére a védelmező Szentlélek sugallatára született meg a szívemben. Az Oltalmazó Szűz közbenjárására legyen ez az ima egyszerű, de hathatós fohász a Hatalmashoz! Kegyelemteljes imádságot!


AZ ISTENI OLTALOM RÓZSAFÜZÉRE

A keresztre:
Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
irgalmazz nekünk és az egész világnak!

A nagy szemekre:
Miatyánk...

A három kis szemre:
Hatalmas jobbodat terjeszd fölénk, Urunk!

A kis szemekre (tizedekre):
Az Úr az én védelmezőm és pajzsom, Benne bízom.

A tizedek végén:
Dicsőség...

Befejezésül: Bízzatok én legyőztem a világot! (3x)
Oltalmad alá futunk... 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
A gyógyító Jézus Rózsafüzére
  2022-09-21 13:34:18, szerda
 
 

Bevezetőül:

,,Jézus elhajózott onnan egy elhagyatott helyre, hogy egyedül legyen. De a nép tudomást szerzett róla, és ... nagy tömeget talált ott. Megesett rajtuk a szíve, s meggyógyította betegeiket."

vagy:

,,Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok."

A keresztre:
Hiszekegy...

A nagy szemekre:
Miatyánk...

A három kis szemre:
Hiszek, Uram, erősítsd hitemet! (3x)

A kis szemekre (tizedekre):
Jézus, Mesterünk Könyörülj rajtunk!

A tizedek végén:
Dicsőség...

Uram, csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem!

Befejezésül:
Uram, / legyen meg a te akaratod! (3x) 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Fatimai 7 tizedes rózsafüzér
  2022-08-13 10:46:52, szombat
 
  Fatimai 7 tizedes rózsafüzért imádkozzuk együtt.

Keresztre - Hiszekegy

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében,
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették;
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet.

Ámen.

Nagy szemre - Miatyánk

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

3 kis szemre - Üdvözlégy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Nagy szemre - Miatyánk

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

7X10 kis szemre - Üdvözlégy a következő titkokkal:

1. aki téged Szent Szűz Fatimába küldött, hogy bűnbánatot hirdess

1/1 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.......AKI TÉGED SZENT SZŰZ FATIMÁBA KÜLDÖTT HOGY BŰNBÁNATOT HIRDESS........Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

2. aki általad Szent Szűz Fatimából vezeklésre serkent bennünket

2/1 Üdvözlégy Mária , kegyelemmel teljes az Úr van teveled , áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse , Jézus...
...AKI ÁLTALAD SZENT SZŰZ FATIMÁBÓL VEZEKLÉSRE SERKENT BENNÜNKET...
Asszonyunk Szűz Mária , Istennek Szent Anyja , imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján .
Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

3. aki általad, Szent Szűz Fatimából a bűnösökért engesztelésre szólít fel minket

3/1 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus......AKI ÁLTALAD SZENT SZŰZ FATIMÁBÓL A BŰNÖSÖKÉRT ENGESZTELÉSRE SZÓLÍT FEL MINKET.......Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

4. aki általad, Szent Szűz a pokol szörnyű valóságát bizonyítja

4/1 Üdvözlégy Mária ,kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus....AKI ÁLTALAD SZENT SZŰZ A POKOL SZÖRNYŰ VALÓSÁGÁT BIZONYÍTJA....Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

5. aki általad, Szent Szűz kéri önmagunk, családunk, hazánk és az egész világ felajánlását

5/1 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus......AKI ÁLTALAD SZENT SZŰZ KÉRI ÖNMAGUNK , CSALÁDUNK, HAZÁNK ÉS AZ EGÉSZ VILÁG FELAJÁNLÁSÁT Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen

6. aki általad, Szent Szűz tőlünk az elsőszombati szentáldozásokat kívánja

6/1 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus......AKI ÁLTALAD, SZENT SZŰZ TŐLÜNK AZ ELSŐSZOMBATI SZENTÁLDOZÁSOKAT KÍVÁNJA.......Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól.
Ámen


7. aki általad, Szent Szűz a világ megmentését ígéri Fatimából, ha életünket megjavítjuk

7/1. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus... AKI ÁLTALAD SZENT SZŰZ A VILÁG MEGMENTÉSÉT ÍGÉRI FATIMÁBÓL, HA ÉLETÜNKET MEGJAVÍTJUK....
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján.
Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké.
Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Pio atya Rózsafüzére
  2022-07-20 19:59:05, szerda
 
 
Ezt a rózsafüzért a hagyományos (Domonkos) rózsafüzér segítségével imádkozhatjuk, azzal a különbséggel,
hogy több imával ,,ki van bővítve" az alábbiak szerint. A rózsafüzér első három titka és a tized titkai
a soron levő hagyományos rózsafüzér titkai szerint mondandók.
Bevezető imák: Könyörögjünk...
1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
2. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük: ,,Parancsoljon neki az Isten!" Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.
3. Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét, hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk. (A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság és istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.)
Keresztre: Hiszekegy...
Az első nagy szemre: Miatyánk... Dicsőség...
Az első 3 kis szemre: Üdvözlégy
......., aki hitünket növelje...
......., aki reményünket erősítse...
......, aki szeretetünket tökéletesítse...
de kibővítve: ...Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...
Minden tizedben:
A nagy szemre: Miatyánk... Dicsőség...
A kis szemekre: Miatyánk... Üdvözlégy...
de kibővítve: ...Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...
Dicsőség...és..."Ó, Mária, szeplő nélkül fogantatott
Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!
(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 Fohász.)
Minden tized után:
1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szűz Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!
2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, s áldj meg minket és az egész világot!
3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
Befejező imádság: Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk.
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Szentlélek rózsafüüzér
  2022-06-06 14:47:40, hétfő
 
  SZENTLÉLEK RÓZSAFÜZÉR (öttizedes)
Jézus ezt a rózsafüzért 1930-ban nyilatkoztatta ki Katherina Voglnak.
Ezeket a belső figyelmeztetéseket hallotta: "Az emberek csaknem elvesztették a lélek legfőbb javát, a Szentlélek Úristent. Nem ismerik, és ezért van a lelki sötétség és nyelvzavar a világban. Elűzték a Szentlelket és nélküle senki sem tud helyesen cselekedni. Általa és jegyese, Szűz Mária által a rózsafüzért imádkozva küzdhetünk a lelkekért. Igen kevesen imádják a Szentlelket. A Szűzanya ígérete szerint a Szentlélek rózsafüzér imádkozása által olyan vezetőket kaphatunk (világiakat is), akiket betölt a Szentlélek."
A Szentlélek hét ajándéka: bölcsesség, értelem, jó tanács, erősség, tudomány, jámborság, Istenfélelem.
A Szentlélek kegyelmének tizenkét gyümölcse: szeretet, öröm, béketűrés, türelem, kedvesség, szívesség, békesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, mértékletesség, önmegtartóztatás, önmegtagadás, lelki tisztaság.
Keresztvetés, Keresztre: 1 Hiszekegy
Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre: 1 Miatyánk
1. kis szemre: 1 Üdvözlégy + titok: aki állhatatos imára tanítson
2. kis szemre: 1 Üdvözlégy + titok: aki a Lélek szerinti életre neveljen
3. kis szemre: 1 Üdvözlégy + titok: aki a Szentlélek tüzével töltsön el
Zárásra: 1 Dicsőség + fatimai fohász
Tizedekre (5): (Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre: 1 Miatyánk
Kis szemekre (10): 1 Üdvözlégy + titok
1. aki szívünket a Szentlélek kegyelmeire fogékonnyá tegye
2. aki számunkra a Szentlelket kérje és bennünk a három isteni erényt növelje
3. aki minket a Szentlélek által erősítsen, megvilágosítson, vezessen, irányítson és szentté tegyen
4. aki szívünket a Szentlélek szeretetével meggyújtsa és mély alázatossággal, szelídséggel, türelemmel és odaadással, erővel és szentséggel betöltse
5. aki számunkra a Szentlélek hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét kiesdje, nekünk minden jót megadjon és tőlünk minden rosszat távol tartson
Zárásra:
1 Dicsőség + fatimai fohász + ima: Jézusom! Küldd el Lelkedet, hogy a Szentlélek erejével tudjuk megújítani hitünket nap mint nap.
Záró ima:
Könyörögjünk!
Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam. Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem. Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem. Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem. - Ámen.
(Szent Ágoston nyomán)
Keresztvetés
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Az Oltáriszentség rózsafüzért (öttizedes)
  2022-04-15 11:04:31, péntek
 
  Az Oltáriszentség rózsafüzért (öttizedes)
Keresztre:
1 Hiszekegy
Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki az Oltáriszentség tiszteletét növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki Szent Testével megszenteljen
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki Szent Vérével megtisztítson
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
Tizedekre (5):
1.Aki nekünk a legméltóságosabb Oltáriszentséget szerezte.
2.. Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben mint Isten és ember jelen van.
3.. Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben lelkünk tápláléka.
4.Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben a legszentebb engesztelő áldozat.
5.Aki a legméltóságosabb Oltáriszentség által elvezet bennünket az örök életre.
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
+ima: Jézusom! Engedd, hogy minél gyakrabban megérezhessem,
hogy az Oltáriszentségben valóságos jelenlétedben látogatsz meg engem!
Záró ima:
Legyen áldva, imádva, dicsérve, magasztalva Jézus szeretetreméltó Szent Szíve,
a föld minden templomában jelenlévő Oltáriszentségben!
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Szent Arc rózsafüzért
  2022-03-01 09:32:19, kedd
 
  Szent Arc rózsafüzért imádkozzuk együtt.
Bevezetés: Hiszekegy...Miatyánk...Üdvözlégy (3-szor)...Dicsőség...
Üdvözlégy titkok:
1. aki önuralomra tanítson
2. aki önátadó szeretetre neveljen
3. aki a kereszt vállalására vezessen
Tized (5-ször): Miatyánk...Üdvözlégy (10-szer)...Dicsőség + Jézus Szent Arca, az Atya Arcának tükre, tiszteletre és imádásra méltó Isten-arc, dicsőség neked, most és mindörökké! Amen
Titkok:
1 akinek Szent Arca véres halálverejtékkel verejtékezett
2.akinek Szent Arcát durván ütlegelték
3.akinek Szent Arcán a tövisek sebhelyeiből vérpatakok folytak
4. akinek Szent Arca a kereszten meghalva lehanyatlott
5. akinek Szent Arca a feltámadásban megdicsőült
Befejezés: Örök Atya! Felajánlom Neked nagyon szeretett Fiad imádásra méltó Arcát Szent Neved dicsőségére és ........Lelkének üdvére. Amen
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 37 
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 31 db bejegyzés
Összes: 8611 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 227
  • e Hét: 1193
  • e Hónap: 3064
  • e Év: 42871
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.