Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 63 
Imádságok
  2017-06-26 19:11:09, hétfő
 
  Imádságok

"Uram, erősítsél meg engem, hogy szent életet éljek! Ámen."
"Segíts emlékeznem arra, hogy a Szentlélek bennem lakozik, ezért semmit sem szabad tennem, amivel megszomorítom Őt! Ámen."
"Tégy engem olyan szentté, amilyenné csak lehetséges egy embert ebben az életben! Ámen."
"Őrizz meg engem a bűntől, még ha meg is akarom tenni! Ámen."
"Ne hagyd, hogy a bűn megkísértsen, és a bűn lehetősége fennálljon! Ámen."
"Ne hagyd, hogy gonosz öregemberként haljak meg! Ámen."
"Őrizz meg minden olyan tettől, ami szégyent hoz a nevedre! Ámen."
"Inkább vigyél haza, semhogy hagyj bűnbe esni! Ámen."
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2017-06-09 09:28:15, péntek
 
  Imádság


Uram,
- te, aki a világot úgy szeretted, hogy önmagadat adtad oda megváltására,
- te, aki alázatosan felvetted emberi természetünket, hogy mint ember szenvedj az emberek bűneiért,
- tölts be engem csodálatos szereteted tudatával.

Segíts,
- hogy a te engedelmességedben éljek,
- kegyelmedben haljak meg és támadjak fel,
- és a te dicsőségedben veled ujjonghassak majd.

Wesley János
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2017-06-09 09:21:31, péntek
 
  Imádság


Uram, adj nekem
- feladatot,
- egészséget,
- szerető szívet,
- ép értelmet,
- megértést mások iránt,
- nemes lelkületet,
- látó szemeket,
- részvétet, együttérzést,
- csendességet,

Uram, óvj meg
- a hűtlenségtől
- az elbizakodottságtól
- a szeretetlen ítélkezéstől
- az okoskodástól
- az irigységtől
- az indulatosságtól
- az elvakultságtól
- a fásultságtól
- a túlbuzgóságtól

Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Szent Patrik imája
  2017-06-07 14:25:15, szerda
 
  Szent Patrik reggeli imája

Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában
a Háromság vallásában,
a mindenséget teremtő Egység megvallásában.
Erőben kelek fel,
Krisztus születésének és keresztelésének,
megfeszíttetésének és sírbatételének,
feltámadásának és mennybemenetelének,
másodszori eljövetelének erejében kelek föl.
Erőben kelek fel,
körülvesznek az ég és föld erői,
a Nap és Hold fényei,
a tűz és villám ragyogása,
átjár a vihar zúgása és a tenger morajlása.
Erőben kelek fel,
lábam alatt a Föld szilárdsága,
megerősít a sziklák keménysége.
Erőben kelek fel ma reggel,
és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át,
Isten őrködő szemére,
Isten figyelmes fülére,
Isten oltalmazó kezére,
Isten közbenjáró igéjére,
Isten kinyújtott fegyverére,
Isten őrködő pajzsára,
Isten szabadító seregére bízom.
Ő oltalmazzon engem, hogy el ne nyeljen a Sátán.
Ő oltalmazzon engem a bűn kísértésétől, a test kívánságától,
mindentől ami árt, közel vagy távol,
Ha egyedül vagyok és ha másokkal.
Ő oltalmazzon engem ma, az irgalmatlan és kegyetlen
testemet-lelkemet fenyegető erőszaktól,
Ő oltalmazzon ma a hamis prófétáktól,
az istentelenektől és a közönségesektől.
Krisztus velem - Krisztus előttem - Krisztus bennem.
Krisztus alattam - Krisztus jobbomon - Krisztus balomon.
Ő az erő, Ő a békesség.
Krisztus legyen, ahol fekszem,
Krisztus legyen ahol állok
Krisztus legyen ahol ülök,
Krisztus a magasságban - Krisztus a mélységekben - Krisztus a tágasságban.
Ő szóljon hozzám mások ajkával,
Ő tekintsen rám mások szemével,
Ő hallgasson engem mások fülével.
Krisztus, én Uram! - Krisztus, én Megváltóm!
Erőben kelek fel, a legszentebb Háromság hívásában,
a Háromság vallásában,
a mindenséget teremtő Egység megvallásában. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Úti imádság
  2017-06-07 14:12:41, szerda
 
  Úti imádság


Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Amen
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Öreg ember imádsága
  2017-05-31 19:19:41, szerda
 
  Öreg ember imádságaUram, megöregedtem. Erőm elhagy, gyengeségek lépnek fel. Félek önmagamtól. Nem szeretnék sokat beszélni. Nem akarok mindenbe beleszólni, nem akarok minden alkalommal beszélni, nem akarok minden alkalommal beszélni, minden témához hozzászólni.
Őrizz meg ezektől! Ne gondoljam, hogy nekem kell mindenki másnak a dolgát rendbehozni!
Ha valamit elbeszélek, ne merüljek bele érdektelen részletek végtelen felsorolásába. Hadd találjam meg a szó végét.
Adj türelmet mások panaszát meghallgatni, de zárd el az ajkaimat, nehogy a magam bajairól és fájdalmairól beszéljek.
Adj belátást, hogy meglássam: előfordulhat, hogy tévedtem valamiben.
Legyek barátságos, megközelíthető. Az elkeseredett vénember nagy csapás.
Legyek megfontolt, de ne szeszélyes; segítőkész, de nem uralkodni vágyó.
Életem köre egyre inkább beszűkül - Uram, add, hogy legyen mellettem néhány jóbarát! Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Ima
  2017-05-31 09:14:29, szerda
 
  Ima


Mindenható és örök Isten, aki az Ég és a Föld minden teremtménye fölött uralkodsz.
Beismerjük, hogy egész létünk és boldogulásunk tőled függ. Te vagy a forrása minden jónak. Mindent, amink csak van, egyedül a te nagylelkű és bőséges szeretetednek köszönhetünk, dicső Teremtő és kegyelmed gazdagságának, dicső Megváltó!
Nagyságod és jóságod által kinyilatkoztattad magad nekünk és minden teremtményednek. Ezért téged illet minden dicsőség, minden magasztalás, teljes szeretetünk és hűségünk, amíg csak élünk. "Valóban méltó és igazságos téged dicsérni, és néked mindig és mindenütt hálát mondani, ó Uram."
Nagy hódolattal átadjuk neked testünk és lelkünk, hogy szent akaratod vezessen és irányítson bennünket teljesen. Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Régi imádság
  2017-05-30 19:30:01, kedd
 
  Régi imádság


Istenem, bocsásd meg nekem
a legjobbat is, amit teszek,
a legjobbat is, amit gondolok.
Hogy ítélj felettem, lenne rá hatalmad,
de kegyelmed mégis bűnbocsánatot ad.
Az ítélet a törvény sújtó szigora,
a kegyelem szíved drága előjoga.

Bocsásd meg azt,
amire nem gondoltam,
bár kellett volna,
amit nem mondtam,
bár kellett volna,
amit nem tettem,
bár kellett volna.

Bocsásd meg azt,
amire gondoltam,
bár nem kellett volna,
amiről beszéltem,
bár nem kellett volna,
amit megtettem,
bár nem kellett volna.

Megbántam, amit gondoltam, beszéltem, cselekedtem.
Bűnbánattal kérlek Istenem, bocsáss meg mindent nekem. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Afrikai imakönyvből
  2017-05-26 19:17:02, péntek
 
  Afrikai imakönyvből


Érintsd meg szívünket!
Ne engedd, hogy túl sokat
imádkozzunk önmagunkért.
Amíg még van cipő a lábunkon,
inkább engedi imádkozni azokért,
akiknek lábuk nincs.
És te tégy hajlandóvá,
hogy osztozni tudjunk azokkal,
akiknek semmijük sincs.
Légy kenyere
a nincsteleneknek!
Légy azokkal, akiket fojtogat
az igazságtalanság!
Légy azokkal is,
akiknek mindenük van:
nagy autójuk, szép otthonuk,
sok pénzük -
mégsem elégedettek ők.
Légy az éhezőkkel és azokkal is,
akik teli tálakat tolnak félre.
Mi mind a te gyermekeid vagyunk,
szükségünk van reád,
szükségünk van a szeretetedre,
hogy szerethessük egymást
bensőségesen.
Boldog vagyok,
hogy e nemzetséghez tartozhatom.
Áldj meg bennünket
és testvéreinket
az egész világon. Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Esti imádság
  2017-05-26 18:52:40, péntek
 
  Esti imádság


Ó, aki öröktől fogva mindörökké vagy, hadd fordítsam gondolataimat feléd most, amikor rámköszöntenek a sötétség és az alvás órái. Lelkem napja, örülök, hogy tudom: egész éjjel annak az egyetlenegynek soha le nem záruló szeme vigyáz rám, aki örök világosságban lakozik.

Gondjaidba ajánlom Atyám, testemet és lelkemet. Egész nap őrködtél fölöttem és a veled való közösség békével töltötte be szívemet. Ennek az éjszakának egyetlen pillanatában se hagyj el engem.

Ajándékozz meg egészséges és üdítő álommal;
őrizz meg minden veszedelemtől;
míg alszom, szabadíts meg a nyugtalanító álmoktól;
add, hogy uralkodni tudjak gondolataimon, ha alvás közben felébredek;
adj bölcsességet arra gondolnom, hogy az éjszakát alvásra rendelted, nem pedig arra, hogy aggodalmaskodó vagy lelket-őrlő, vagy szemérmetlen gondolatok zavarjanak;
ajándékozz meg kegyelmeddel, hogy amíg az ágyban ébren fekszem, csak reád gondoljak.

,,Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szám! Ha reád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem."

Gondjaidra bízom Atyám, barátaimat; kérlek vigyázz testükre, lelkükre, légy szívükben ma éjszaka mint az erő, az öröm és a nyugalom lelke. Könyörgök hozzád közeli szeretteimért...... ........... .............. De könyörgök a bár távolabb élő de mégis az életem körébe tartozókért...... ........... ........... ........... ..........., munkatársaimért, városom lakóiért és minden idegenért, aki a kapukon belül van; a kívül lévő emberek nagy világáért; azokért, akik a határokon túl vannak s habár nem is ismerem őket, de
kedvesek teelőtted, a mi közös Urunk, a Jézus Krisztus által. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 63 
2017.05 2017. Június 2017.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 841 db bejegyzés
e év: 3989 db bejegyzés
Összes: 7831 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 665
  • e Hét: 6593
  • e Hónap: 54548
  • e Év: 244791
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.