Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/47 oldal   Bejegyzések száma: 469 
"Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg!"
  2018-04-10 14:56:42, kedd
 
  "Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg!"

Egy előadás után találkoztam egy emberrel, aki határozottan állította, hogy soha az életében még nem vétkezett. Ő volt az első tökéletes ember, akivel életemben találkoztam. Meg akartam vizsgálni az állításait, és néhány kérdést intéztem hozzá.
- Nem volt még sohasem ingerült?
- Néha előfordult, azonban jogom volt hozzá. Jogos volt az ingerültségem.
- Káromkodott, amikor ingerült volt?
- Igen.
- És azt gondolja, hogy most, amilyen állapotban van, készen áll arra, hogy Isten színe elé lépjen?
- Miért ne? - kérdezte. - Még ha káromkodtam is, de nem gondoltam semmi rosszat.
- Tegyük fel, hogy lopok egy órát, és a tulajdonos felfedezi bennem a tolvajt. "Igen - válaszolom -, az óráját valóban elloptam, el is vittem a zálogházba, de nem gondoltam semmi rosszat. A pénzt, amit az óráért kaptam, el is költöttem, de akkor sem gondoltam semmi rosszat."
Az ilyen mentegetődzést mindenki kineveti, és persze senki sem veszi komolyan.
"Isten nem csúfoltatik meg!"

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Borzasztó ébredés
  2018-04-10 14:47:36, kedd
 
  Borzasztó ébredés

Néhány évvel ezelőtt Svájc egyik városában a kora reggeli órákban a munkába induló dolgozók megdöbbentő látványnak voltak a szemtanúi. Az egyik ház tetőzetén, amely a többiek fölé magasodott, fenn a kémény mellett egy fehér ruhába öltözött alakot pillantottak meg. Akik alaposan szemügyre vették, azok megállapíthatták, hogy egy hálóruhába öltözött nő ült azon a párkánydeszkán, amely a kéményseprők számára szolgált, akik arra álltak, amikor a kéményt tisztogatták. A nő valószínűleg holdkóros lehetett, aki éjjel fölkelt az ágyból - hozzátartozóinak tudta nélkül -, kiment az ablakon, valahogy feljutott a háztetőre, és ment a cserepeken addig, amíg egy deszkához ért. Erre leült, és tovább folytatta álmát, mit sem sejtve arról a halálos veszélyről, amelyben van.
A munkásemberek megálltak, és tanakodtak egymás között, hogy miként menthetnék meg a nőt a lezuhanástól. Míg egymás között tanakodtak és egyesek elmentek létráért és kötelekért, azalatt felkelt a Nap, és sugarai nemsokára elérték a háztetőt, és rávetődtek az ott ülő holdkóros nőre is... Erre az asszony felébredt... Körülnézett, és borzalommal állapította meg, hogy hol van és milyen helyzetben. Hirtelen felállt, a fejéhez kapott, abban a pillanatban megtántorodott, és menthetetlenül zuhant le a tetőről, és a földre esve halálra zúzta magát.
Kedves lélek, ha még nem vagy a Krisztusban, az ő eljövetelének hirtelen megjelenő sugarai milyen állapotban találnak? Ha a fényes sugarak hirtelen ébresztenek fel álmaidból, s átérzed annak teljes jelentőségét, hogy a kegyelemidőt elmulasztottad, s egy pillanat alatt felismered rémítő helyzetedet, akkor már semmit sem tehetsz, mert minden késő lesz!

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
A Jajgatás utca és a Dicséret tér
  2018-04-10 14:34:12, kedd
 
  A Jajgatás utca és a Dicséret tér

Egy férfi elmondta egy gyülekezetben, hogy hosszú évekig laktak a Jajgatás utcában, amikor tele voltak keserűséggel, panasszal és szükséggel. Most azonban - néhány héttel ezelőtt - átköltöztek a Dicséret tér egyik házába, és a helyzetük gyökeresen megváltozott. Nem változott a gazdasági helyzetük, ugyanannyian vannak, mégis mindennap tapasztalják Isten gondviselő szeretetét, és nem győznek eléggé hálát adni a Teremtőnek. Reggel és este dicséretet énekelnek. Csillogó arca és egész megjelenése elárulta annak igazságát, amiket mondott. Amikor Pál és Silás a börtönben voltak, súlyos ütlegek után, majd amikor lábaikat kalodába tették és utána meg is láncolták - dicséretet énekeltek Istennek. Attól tartok, hogy nagyon sokan közülünk nem tudnának dicséretet énekelni Istennek, ha börtönbe kerülnének és megláncolnák a tagjaikat. Krisztus követője legyen örvendező és hálatelt!

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Mi a jelentéktelen?
  2018-03-27 17:18:39, kedd
 
  Mi a jelentéktelen?

Egy óceánjáró utasa állandóan szenvedett a tengeri betegségtől. Napról napra gyengének, nyomorultnak érezte magát, és ha van idő, amikor az ember képtelen arra, hogy az Úrnak szolgáljon, akkor ez bizonyára a tengeri betegség időszaka. Amint ez az ember is ilyen gyötrő és tehetetlen állapotban feküdt a kabinjában, egyszerre felzúgott a hajósziréna: "Ember a vízben!" A mentési munkálatok azonnal megindultak, és ebben a beteg ember is szeretett volna részt venni, de képtelen volt bármit is tenni ilyen állapotban. Hirtelen jó ötlete támadt. Gyorsan felkapta a lámpát, és odaállította a kabinja ablakába, hogy világítson ki a sötét habokra.
A vízbe esett embert megmentették a habokból, a vízbe fulladástól. Amikor a tengeri betegségben sínylődő ember állapota javult, és egy alkalommal találkozott a vízből kimentett emberrel, az elmondta neki halálküzdelmét. A hullámok már két ízben rázúdultak és magukkal sodorták, éppen közeledett feléje ismét egy hatalmas hullám, amely lerántotta volna a mélységbe, amikor egyszerre megpillantotta a fényt, amely egy ablakból sugárzott a tengerre. Ekkor felemelte a kezét, és a lámpa fénye rávetődött a magasra emelt kézre. Ezt a kezet meglátták a mentőcsónakban lévők, és bár a hullám ismét rázúdult, sikerült a félájult embert megtalálni és megmenteni.
A hit olyan, mint a hajóablak, amelyen átsugárzik a mennyből eredő fény. A hit volt az az erő, amely egykor a Kármel hegyén tüzet hozott le az égből, s megemésztette Illés áldozatát. Ugyanazt az Urat, ugyanazt a hitet bírhatjuk ma is.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Pál apostol vallása
  2018-03-27 16:59:40, kedd
 
  Pál apostol vallása

Egy katonától, aki a harctéren súlyosan megsebesült, és már a halálát várták, megkérdezték, hogy milyen vallású.
- Pál apostol hitét követem - volt a felelet.
- Hová tartozik? Talán baptista vagy methodista, mert ők is elfogadják Pál apostol tanítását.
- Ó, nem. Sem baptista, sem methodista nem vagyok...
- Hát talán református? Azok is engedelmeskednek Pál tanításainak.
- Ó, nem.
- Hát akkor tulajdonképpen mit hisz?
- Hiszem, hogy Krisztus "az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra."

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Hogyan melegíthetünk be egy templomot?
  2018-03-27 16:52:25, kedd
 
  Hogyan melegíthetünk be egy templomot?

Skóciában prédikáltam egyszer egy templomban, amelyben olyan hideg volt, hogy a leheletemet egy méter távolságban is meg lehetett látni. Az előhívott templomgondnoktól megkérdeztem, nem lehetne-e a templomukat jobban bemelegíteni? Azt válaszolta, hogy a templomban nincsen sem kályha, sem más fűtőberendezés.
- Hát akkor hogyan melegedik meg a helyiség?
- Azt gondoljuk, hogy erről a szószéken levőknek kell gondoskodniuk - válaszolt.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Ki engedelmeskedik a hívásnak?
  2018-03-27 16:47:23, kedd
 
  Ki engedelmeskedik a hívásnak?

Volt egy ember, aki sokat utazott Keleten, Ázsiában és Afrikában, s ő mesélte el az alábbiakat.
Valahol hallott egy juhászról, aki a régi szokás szerint a nevükön szólította a juhait. Egy alkalommal felkereste ezt az embert és így szólt hozzá:
- Engedje meg nekem egyszer, hogy felöltözzem a ruháiba, és kezembe vegyem a pásztorbotját. Aztán tegyünk próbát, hogy ha szólok a juhokhoz, vajon hányan fognak engem követni?
A juhász készséggel átadta a ruháját és a pásztorbotját. A barátom átöltözött, és először egy báránykát akart magához hívni, és szólítgatta:
- Mina! Mina!
A kis bárányka ahelyett, hogy közeledett volna, elszaladt, és vele szaladt a többi is. A barátom lehangoltan kérdezte:
- Nem fog nekem engedelmeskedni egyik sem, ha hívom őket?
- De igen - válaszolt a juhász -, a betegek és a gyengék engedelmeskednek - talán...
Ez a kis történet önmagáért beszél.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Rossz tanács
  2018-03-24 16:22:33, szombat
 
  Rossz tanács

Egy fiatalember elment katonának. A laktanyának abban a szobájában, ahol az ő ágya is volt, még tizenöt ifjú lakott, akik szabad idejüket kártyázással töltötték. Ez a fiatalember, mielőtt aludni tért, alázatosan letérdelt ágya előtt, és - mint odahaza meg szokta tenni - imádkozni kezdett. Meglátták ezt a szobatársai és kikacagták, majd haragra gerjedtek, és különböző tárgyakat dobáltal felé, csúnya szavakat mondtak és káromkodtak. Így volt ez néhány egymást követő estén, végül a fiatalember elment a tábori lelkészhez, és elpanaszolta neki a történteket. Tanácsot kért tőle, hogy mit cselekedjen, és hogyan viselkedjen rakoncátlan szobatársaival szemben.
- A helyzet az, kedves barátom, hogy itt a laktanyában nem tehetjük azt, amit odahaza - mondta a tábori lelkész. - A szobában levő társainak ugyanaz a joguk van, mint magának. Ha őket az bosszantja, hogy imádkozik, akkor imádkozzék, ha már lefeküdt. Isten meghallgatja az imádságot akkor is, ha az ágyban mondja el, és ha ezt teszi, akkor legalább nem bosszantja vele a társait.
Három-négy hét múlva találkozott a tábori lelkész a fiatal katonával, és megkérdezte tőle, hogy követte-e a tanácsát?
- Igen, kétszer vagy háromszor úgy tettem.
- És mi volt az eredmény?
- Úgy éreztem magam, mint egy megvert kutya. A harmadik napon ismét térdelve imádkoztam úgy, mint mindig.
- És most mi a helyzet?
- Nagyszerű! Most néhányan imaközösségben vagyunk. Három katona megtért, s velem együtt imádkozik, azután van még néhány, aki szintén keresi az Urat és a lelki békéjét.
A közömbös és lagymatag keresztyénség megvetésre méltó. Egész életünkkel, testünkkel és lelkünkkel az Úr mellett kell állnunk, és nem szabad megengedni a langyosságot. Ha a világ mindjárt bolondnak és esztelennek tart is, az ne befolyásolja Krisztus követőit. Csak rövid ideig tart az uralma, és közeleg az Úr az övéihez. Adjunk hálát Istennek azért, hogy az a nagy kiváltságunk, hogy ismerhetjük és bírhatjuk a Megváltót.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
"Azért, mert szeretnek engem"
  2018-03-21 16:42:37, szerda
 
  ,,Azért, mert szeretnek engem"

Ahol hiányzik a szeretet, ott a közösségben nincsen összetartó erő. Egy fiatal gyermek rendszeresen megjelent egy chicagói vasárnapi iskolában, amelyet magam is jól ismertem. Történt azután, hogy a szülei a város másik részébe költöztek, amely elég messze volt attól a helytől, ahol a vasárnapi iskolát tartani szoktuk; ennek ellenére a kisfiú vasárnapról vasárnapra pontosan megjelent az iskolában. A lakásukhoz közel is volt egy vasárnapi iskola, a fiú mégis a távoliba járt. Valaki megkérdezte, hogy miért teszi meg ezt a hosszú utat, holott közelebb is van vasárnapi iskola. A fiú ezt válaszolta:
- Lehet, hogy az a vasárnapi iskola másoknak jó, de nekem nem.
- Ugyan, hát miért nem jó neked? - kérdezték tovább.
- Azért, mert abban az iskolában, ahová én járok, engem nagyon szeretnek.
Ha a gyülekezet tagjai őszinte szeretettel viseltetnének azokkal szemben, akik látogatóba betérnek az imaházba, akkor nagyon hamar kicsik lennének a helyiségek, és olyanok is, akik soha nem jelentek meg az igehirdetésen, megtalálnák az utat oda, ahol hirdetik az evangéliumot. Hogyha nem a kötelesség, hanem a szeretet vezet és indít bennünket, akkor nagyon hamar meghallaná az evangéliumot a földnek minden lakója.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Szülőknek
  2018-03-19 17:37:16, hétfő
 
  Szülőknek

Ha szülőkhöz beszélek, rendszerint két apa kerül a lelki szemeim elé. Egyik apa egy nagy folyó partján lakott, jómódú és gazdag ember volt. Az idősebb fia egy napon elvesztette az eszméletét, és súlyosan megbetegedett. Mindenféle módot és eszközt megkíséreltek, hogy öntudatra hozzák, eredménytelenül. Az idő ment, és félelemmel, rettegéssel teljes napok után a fiú végül egyszer mégis magához tért.
- Édes fiam - suttogta az apa -, azt mondta az orvos, hogy nemsokára befejezed az életedet...
- Ó, apám - sóhajtotta a fiú -, te még sohasem imádkoztál velem, hogy a lelkem el ne vesszen.
Az apa szemeit elöntötték a könnyek. Igen, úgy van, még sohasem imádkozott egyedül, sem a fiával. Isten idegen volt számára. Most azonban már késő volt; az ifjú részére ütött az utolsó óra, és lelke hazatért Teremtőjéhez. Idegenül hagyta el a földet.
Az apa készséggel, minden vonakodás nélkül adta volna oda minden vagyonát, ha ezzel csak egy rövid időre is meghosszabbíthatta volna a fia életét. Legalább annyi ideje lett volna, hogy megtanítsa imádkozni, és vele együtt imádkozzék!
A másik apa az előzővel ellentétesen élt. Neki is volt egy szép, erős és értelmes fia. A fiú súlyosan megbetegedett, s egy napon, amikor az apa munka után hazatért, a fia állapota súlyosbodott. Felesége könnyes szemmel mondta a férjének:
- Attól félek, hogy meghal a fiunk... Ma nagyon rosszul van és szenved... Eredj be, és imádkozzál vele...
Az apa belépett a beteg fia szobájába. Szeretettel, gyengéden megsimogatta a haldokló homlokát, és érezte a kiütött halálverejtéket.
- Tudod-e, édes fiam, hogy haza fogsz menni? - kérdezte az apja, miközben föléje hajolt, és megcsókolta az arcát.
- Ez a halál?... Azt gondolod, hogy meg fogok halni?
- Igen, kedves fiam. Földi életed nemsokára véget ér.
- Ma este már az Úr Jézusnál leszek, apám?
- Igen, kedves fiam. Ma este már valószínűleg ott leszel a mennyben.
- Apám, ne sírj... Ha meghalok, akkor megmondom a Megváltónak, hogy te voltál az, aki engem Őhozzá vezetett.
Isten nekem három gyermeket adott, és állandó törekvésem volt, hogy gyermekeimet a Megváltóhoz vezessem. Ó, ha egyszer megmondanák az Úr Jézusnak, hogy én azon voltam, hogy elnyerjék lelkük üdvösségét, akkor ez többet jelentene nekem, mint a földnek minden kincse. Hiszem, hogy ebben Isten megsegít.

D. L. Moody
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
     1/47 oldal   Bejegyzések száma: 469 
2018.04 2018. Május 2018.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 266 db bejegyzés
e év: 2107 db bejegyzés
Összes: 13256 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 935
  • e Hét: 3964
  • e Hónap: 47528
  • e Év: 287077
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.