Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/23 oldal   Bejegyzések száma: 221 
Szeressük Jézust!
  2020-12-22 22:16:19, kedd
 
  Ó, bár mindenki szeretné Őt! Ah, hogy olyan sokan nem teszik ezt! Ti kőszívek, nem akartok megtörni?! Ha értetek a halált is vállaló szeretete nem tör meg benneteket, mi fog akkor megtörni? Ha nem vagytok képesek Jézus szépségét meglátni, mit tudtok egyáltalán észrevenni? Ti vak teremtmények! Ó, ti, akik nem ismeritek nevének zenéjét, süketek vagytok! Ó, ti, akik nem tudtok Neki örülni, halottak vagytok! Isten könyörüljön rajtatok, és töltse be szíveteket a Jézus Krisztusban való hittel és bizalommal, hogy örömötök legyen Őbenne!
Mi pedig, akik hiszünk benne és Rábíztuk életünket, szeressük Őt, és örüljünk az Ő szabadításának örökkön-örökké! Ámen.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Jézus Krisztus
  2020-12-22 22:09:24, kedd
 
  Jézus Krisztusnak hatalma van az emberi szív felett!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Krisztus neve
  2020-12-22 22:04:51, kedd
 
  Néhány évvel ezelőtt rövid időt töltöttem el pihenéssel egy kis, félreeső helységben. Feltettem magamnak a kérdést: "Vajon betölt-e az evangélium ereje úgy, ahogy azt szeretném? El akarok menni, és meghallgatni egy prédikációt!" Néha úgy szeretnék mellettetek ülni a padban és hallgatni, ahogy valaki más prédikál. Természetesen, nem akárkit, mert untat, ha nem izzik és lángol az a mondanivaló. Azon a reggelen tehát hallani akartam egy prédikációt, és felkerestem egy kis imaházat. Egy szegény, egyszerű földműves kezdett Jézusról beszélni. Nagyon szerény beszéddel dicsőítette Mesteremet, de ez a dicsőítés izzó, szívből jövő volt. Ó, csorogni kezdtek a könnyeim. Lelkem betöltötte a kimondhatatlan boldogság, és csak arra tudtam gondolni: "Dicsőség néked, Uram! Szeretlek Téged!" Hirdessétek Krisztus drága nevét, és a szívem ujjong az örömtől. Nincs az ég alatt semmi más, ami annyira felpezsdítené a szívem, mint Megváltóm neve.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Jézus neve
  2020-12-22 21:54:26, kedd
 
  Nem hallottál még arról a haldoklóról, aki már kezdte elveszíteni az öntudatát, és a felesége megkérdezte tőle: "Kedvesem, megismersz engem? A haldokló tagadólag rázta a fejét. Akkor az asszony odavitte a gyermeküket, és megkérdezte, őt ismeri-e. A válasz ismét tagadó volt. A jelenlévők közül ekkor valaki ezt suttogta: "Ismered az Úr Jézus Krisztust?" A haldokló így válaszolt: "Ő az én üdvösségem és minden vágyam." Ó, dicső, magasztos név!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Lelkesedés
  2020-12-22 21:44:18, kedd
 
  Napjainkban Uram és Mesterem több lelkesedést idéz elő az emberi szívekben, mint bármely más név az univerzumban.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Mártíromság
  2020-12-22 21:39:44, kedd
 
  Nem hallottál még arról a mártírról, aki a máglyahalálát megelőző napon leült a tűz mellé, levetette cipőjét, a lábát odatartotta a lángokhoz? Aztán visszahúzta a lábát és azt mondta: "Úgy látom, hogy Isten nem adott erőt, hogy ilyen fájdalmat el tudjak viselni, amint azt most kipróbáltam. De mégsem kételkedem abban - mondta határozottan -, hogy holnap ki fogok tartani, és Krisztusért vállalom a megégetést anélkül, hogy meghátrálnék." És úgy is történt, arcának egyetlen rándulását sem lehetett észrevenni, miközben a lángok megemésztették. Óriási a különbség a te mai erőd és a között az erő között, amellyel akkor rendelkezel majd, ha egy nehéz feladatot kell végrehajtanod, vagy szenvedést kell elviselned.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Jézus
  2020-12-22 21:30:33, kedd
 
  Jézus teljesen másokért élt.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Krisztus uralkodik
  2020-12-22 21:24:26, kedd
 
  Az Úr Jézus mindenek felett uralkodik. Isten kezének minden alkotása fölé helyezte Őt. Igen, mondjátok el a pogányoknak, hogy az Úr uralkodik. Lábai, melyeket a kereszthez szegeztek, ellenségének nyakára tapos. A jogart átszegezett kezei tartják most az egész világ felett. Jézus a királyok Királya és az urak Ura. Halleluja! Mondjátok saját vigasztalásotokra, ti szentek: ,,Az Úr a Király! Ujjongjon a föld, örvendjetek, ti szigetek!" Minden, ami a gondviselésben történik, az Ő uralkodása alatt megy végbe, és eljön az idő, amikor egy morális, lelki birodalmat fog létrehozni, mely az egész világot átfogja. Az igaz, hogy ebből most nem sok látszik. Évszázadok teltek el úgy, hogy alig történt előrelépés. De eljön Ő olyan biztosan, mint ahogy Isten az Úr, és akkor minden térd Őelőtte hajol meg, minden nyelv hirdetni fogja, hogy ,,Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére".
Ne aggodalmaskodjatok tehát! Ne méregessétek a nehézségeket, és ne rettegjetek tőlük! Mire való a hit, ha nem arra, hogy higgyetek abban is, amikor lehetetlennek tűnik. Krisztus uralmára várni akkor, amikor minden a legnagyobb rendben megy, csupán az értelem várakozása; de akkor várni, mikor minden ellene szól, az már a hit és bizalom győzelme. Arra kérlek titeket, hogy Jézus Krisztusban, a Mindenhatóban higgyetek!
Milyen nyugtalanság fog el bennünket, milyen aggodalom szorítja össze szívünket, ha gondjaink megoldásában késedelem, halasztás történik! Mindennek a következő tíz percben kell megoldódnia, különben azt hisszük, hogy Urunk késlekedő, hanyag. Bölcsességre vall ez? Az Örökkévalónak végtelen az ideje. Kik vagyunk mi, hogy Őt siettetni merjük? Nekünk egy nap is hosszú, előtte azonban ezer esztendő annyi, mint egy nap. Csendesedj el az Úr előtt, és várj rá, el fog jönni az idő, amikor Izráel Istene szétmorzsolja ellenségét, és a kereszt Krisztusa a korona Krisztusa lesz. Egy napon majd hallani fogjuk, amint mondják: ,,A nagy Pásztor uralkodik, eljött az Ő birodalma." Akkor a sziklák és a hegyek, a völgyek és a szigetek, mind ezt zengik majd: ,,Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen minden hatalom és gazdagság, bölcsesség és erő, tisztelet és dicsőség örökkön örökké."

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Békesség
  2020-12-22 21:05:46, kedd
 
  Istennek olyan népéhez beszélek, akiket aggodalmak gyötörnek, és a gondok hullámai ide-oda dobálnak? Testvérem, ne gondold, hogy várnod kell egy-két hetet, míg békességre lel a szíved, hisz, "Ő a mi békességünk", egyedül Ő, és senki más! Ha te most azonnal, hittel, mint Megváltódat meg akarod ragadni, akkor Ő hozzád hajol, és Ő lesz a te békességed. Békesség! Békesség! Már magában a szóban is muzsika csendül. Fogadd tőle a békességet, aki maga az Ige, és akinek a hangja lecsendesíti a háborgó tengert. Nagyobb van itt Salamonnál, hogy neked békességet adjon!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Gazdagság
  2020-12-20 22:35:59, vasárnap
 
  Szeretteim, Ő, aki meghalt a kereszten, és a sírját is egyik barátjának köszönhette, akitől halála előtt minden ruháját elvették, akinek gazdagság helyett csak fájdalomban volt része: Ő rendelkezik azzal a hatalommal, hogy sokakat gazdaggá tegyen. Már egyetlen szavával is felemeli és megvigasztalja a lesújtottakat. Egyetlen érintésével meggyógyította a betegeket. És most miután meghalt és feltámadt a halottak közül, az odaadó szeretet mérhetetlen gazdagságával rendelkezik, a boldogító erő, a közbenjáró hatalom gazdagságával a mennyei Atya trónja előtt, amellyel az övéit gazdagítja és az örökkévalóságban is gazdagítani fogja.
Azt kívánom, hogy ti, akik az Ő népe vagytok, ismerjétek fel Krisztus gazdagságát. Azt szeretném, ha megtanulnánk felmérni, mik is vagyunk mi Krisztus által. Egy idős ember mondta egyszer: ,,Öreg vagyok, elveszítettem egyetlen fiamat, nincs pénzem, és ami a legrosszabb: vak vagyok. De - fűzte hozzá - ez mind nem számít, mert Krisztus nem gyenge, Krisztus nem öreg, Krisztus minden gazdagsággal rendelkezik, és Krisztus nem vak. Krisztus az enyém, és Őbenne minden az enyém."
Tanítsa meg nektek is a Szentlélek azt a művészetet, hogy magatokévá tegyétek mindazt, ami Krisztus, és ami az Ő gazdagsága!
Tételezzük fel, hogy találkozom egy olyan asszonnyal, akinek dúsgazdag a férje, és nagyon szereti őt. De ő hozzám fordulna, és ezt mondaná: ,,Én fájdalmasan szegény vagyok. Nem tudom, honnan vegyek élelmet és ruhát magamnak." Erre valószínűleg azt mondanám magamban, hogy ez a nő nem normális. Amikor ilyen gazdag férje van, nem kell mást tennie, csak hozzá fordulnia, és minden az övé lesz. Így válaszolnék neki: ,,Kedves asszonyom, ne mondjon ilyeneket, mert beszélek a férjével, és elmondom neki az ön panaszát." Nos, úgy gondolom, hogy rólatok is ugyanezt kell elmondanom, akik szegények és lesújtottak vagytok, pedig Jézus Krisztus gyermekei közé tartoztok. El fogom mondani, hogy ilyen panasszal éltek ellene, miközben minden a tietek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené, ezért emeljétek fel ellankadt kezeiteket, erősítsétek meg az imádkozásban megfáradt térdeiteket, acélozzátok meg hiteteket, és vagyonotok kielégítő lesz számotokra. Ne gondoljátok, hogy Roboám a szövetségesetek, aki skorpiókkal fenyít benneteket, hiszen ti ahhoz tartoztok, aki nagyobb Salamonnál. Nehogy azt képzeljétek, hogy mennyei Vőlegényetek koldus! Az örökkévalóság minden gazdagsága az Övé. Hogy mondhatjátok, hogy szegények vagytok, amikor minden, ami az Övé, a tietek is?

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
     1/23 oldal   Bejegyzések száma: 221 
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 220 db bejegyzés
e év: 617 db bejegyzés
Összes: 30149 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1090
  • e Hét: 8705
  • e Hónap: 62202
  • e Év: 229710
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.