Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/21 oldal   Bejegyzések száma: 205 
A napi szentírásolvasás igen fontos
  2017-12-30 17:40:21, szombat
 
 
LinkAki rendszeresen olvassa a Szentírást, az a befogadott isteni üzenettől lassan-lassan átformálódik, átalakul. Akkor egy idő után már nem a saját elgondolásai, a saját ereje fogja őt mozgatni, hanem
az az erő, amit az Isten üzenetéből nyert.
Azok a szempontok segítik a döntéseiben, amiket Isten üzenetéből megismert.

A napi szentírásolvasás igen fontos. Sokan teszik azt, hogy reggel egy-egy gondolatot elolvasnak, és azt viszik magukkal, próbálják a nap folyamán azt megvalósítani, vagy az lesz a nap vezérlő gondolata.

Mások a nap valamely szakaszában hosszabb időt töltenek el egy szentírási rész átelmélkedésével,
átgondolásával.

Vannak, akik egy-egy szentírási részt kiírnak, hogy jobban megmaradjon bennük.
Legyen mindenkinek saját Szentírása, amiben a neki szóló gondolatokat aláhúzhatja, dátummal láthatja el. Főleg egy-egy kritikusabb élethelyzetben mit üzen az adott idézet? Később vissza lehet keresni, át lehet gondolni. Nagyon sokat jelenthetnek ezek a széljegyzetek a saját Szentírásban...Teljes írás: Hogyan használhatjuk magunk és mások lelki üdvösségére a
Bibliát? Link


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból
  2017-12-23 21:23:29, szombat
 
 
Link
A várakozások a vége

"Itt az óra, hogy fölébredjünk az álomból:
üdvösségünk közelebb van,
mint amikor hívők lettünk." Róm 13:11

Fel kell ismernünk a mai időt . Meg kell értenünk, hogy olyan világban élünk, amely ellenséges az Isten dolgaival szemben. A társadalom értékei nem az Isten országának értékei. Meg kell értenünk, hogy ez a világ nem a mi otthonunk.

Azt is fel kell ismernünk, hogy a mi üdvösségünk sokkal közelebb van, mint amikor először hitre tértünk. Nem tudjuk, hogy Pál azt mondja-e nekünk, hogy felismerjük, hogy Krisztus második eljövetele sokkal közelebb van, mint valaha, vagy egyszerűen csak azt próbálja sugallni, hogy "az élet rövid", és jobb lenne, ha nem pocsékolnánk az időnket.

Pál elismeri, hogy sok hívő szellemi ostobaságban él, egy igazi irány vagy cél nélkül haladnak. Majdnem olyan, mintha néhány hívő kómában lenne. Pál felkiáltása számunkra, hogy "felébredjünk!"

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Jézus Krisztus születése pedig így történt
  2017-12-18 01:58:20, hétfő
 
  LinkJézus Krisztus születése pedig így történt:

Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől.

József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor ezeket forgatta szívében, íme, az Úr angyala álmában megjelent neki és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami őbenne fogantatott, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: "Íme, a szűz méhében fogan és fiút szül, s a nevét Emmánuelnek fogják hívni". Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
(Iz 7,14) József pedig fölkelt álmából és úgy tett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg őt, amíg az meg nem szülte a fiút; és a Jézus nevet adta neki.

Máté evangéliuma 1:19-25

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Ruth könyve
  2017-12-17 23:52:02, vasárnap
 
  Ruth könyvének a középpontjában Isten gondviselése és munkálkodásának realitása áll a történelem nehéz helyzeteiben és az ember reménytelenségében. Van remény az olyan emberek számára, akik úgy érzik, hogy minden bekövetkezhet, ami csak balul üthet ki. Olyan emberek számára íródott ez a könyv, akik naponta új és rossz hírekkel találják magukat szemben. Akiknek problémáik vannak az egészségükkel, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyükön és mindenütt csak rossz híreket kapnak.

Ez a könyv bizonyítja azt is, hogy Isten az embereket életük legsötétebb óráiban sem hagyja el, és teljes engedelmességet követel. Ha ezekben a sötét történelmi időkben Isten Ruth és Boáz életébe beavatkozik, és figyelembe vesszük a történet kimenetelét, akkor ez egy csodálatos új kezdethez vezethet a mi személyes életünkben is.

Végül a könyv célja és rendeltetése a 4. fejezetben lesz nyilvánvaló, ahol Dávidról és fiáról, Jézus Krisztusról lesz szó. A könyv Isten üdvtervének egy részét ismerteti meg velünk, amely az Ő Fiának testet öltése és az Ő megdicsőülése az ő halálában.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Íme, jönnek napok
  2017-10-28 22:05:47, szombat
 
 
Link
Íme, jönnek napok
- mondja az Úr -,
és éhséget bocsátok a földre,
éhséget, de nem kenyérre,
szomjúságot, de nem vízre,
hanem az Úr igéjének hallására.


,,Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg..." (Jn 4:15), s íme ott áll előtte válaszként az, Aki a szomjazónak inni ad az Élet vizéből - ingyen (Jel 22:17).

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Meghasonlás az evangéliumért
  2017-10-25 22:03:28, szerda
 
  Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával."
Ezek az evangélium igéi.
Lk 12,49-53

Ó Jézus Te azért jöttél, hogy helyreállíts, gyógyíts és a megbékélésre vezess bennünket. Éppen ezért fájdalmas nekünk, amikor szeretteink ezt nem akarják, nem akarnak hallani sem Rólad, és bizony ezzel a Szentlélek lobogó tüzét igyekeznek eloltani. Az embernek saját családja, de még gyülekezete is ellensége lett az önzés, a hatalom, a pénz igézetében. Kell az a tűz, a Szentlélek lobogó tüze, lobbantson lángra bennünket, mert ez kell ahhoz, hogy szerethessük a vádlóinkat, és kell a tűz, hogy kiégesse szívünkből az önsajnálatot, a neheztelést. Kérünk Urunk, kopogtatva, zörgetve esedezünk szeretteink lelki szemeinek megnyitásáért. Kérjük, add a Te Szentlelkedet nekik, lobbantsd lángra őket is az Atya iránti szenvedélyes szeretetre. Úr Jézus, ki akarunk tartani mindenáron Melletted, kérjük írd szívünkbe a szándékodat és újra bocsásd ránk a Lelked tüzét, hogy általunk másokra is átterjedjen. Ámen

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Minden a tiétek
  2017-02-19 22:39:10, vasárnap
 
 
1Kor 3,16-23
Minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.

Testvéreim!
Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!
Senki ne ámítsa önmagát! Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék oktalanná, hogy csakugyan bölcs lehessen. E világ bölcsessége ugyanis oktalanság Isten előtt. Hiszen írva van: ,,Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket", továbbá:
Tárva az Úr előtt az ember gondolata, csupa hiúság annak foglalata.

Senki se kérkedjék tehát emberekkel! Hisz minden a tiétek: Pál, Apolló, Péter, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: Minden a tiétek; ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az Istené.


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Soha se felejtsük el
  2017-01-22 10:05:47, vasárnap
 
 
LinkA Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!" Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt." /vö. Mt 4,12-23/

Mit hagytak ők el Krisztusért?

- A tengerpartot, a halászéletet
- A hálót, a csónakot, az evezőt, a vitorlákat...
- A kifogott halakat - amelyekért fáradsággal dolgoztak,
- Addigi egész munkájukat, életüket,
- Apjukat ...

Mit üzen hát ez nekünk,
- e földi élet szerelmeseinek,
- testi vágyainkban gyönyörködőknek,
- eszközeinkben, munkánkban boldogságunkat keresőknek,
- emberi kapcsolatainkban bizakodóknak?

Leginkább azt,
- hogy Jézus hívó szava mindezeknél előrébb való,
- hogy Jézus követése mindeneknél fontosabb,
- hogy Jézus barátsága mindeneknél szükségesebb...

Soha se felejtsük el Szent Ferenc szavainak igazságát:

"Fiacskáim, igen, nagy dolgokat fogadtunk mi az Úrnak,
ám Isten még nagyobbakat ígér nekünk."

/Assisi Szent Ferenc/

Virth József


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Isten tetteit el ne feledjétek!
  2017-01-13 16:22:26, péntek
 
  Hallottuk Isten nagyszerű tetteit, amint atyáink elmondták nékünk.
Hirdetjük a jövő nemzedékeknek az Úr dicsőségét és erejét, a csodákat, amelyeket véghezvitt.

Isten tetteit el ne feledjétek!

Mondják el ők is fiaiknak, akik felnőnek, hogy Istenben bízzanak!
Ne feledjék el Isten tetteit, és tartsák meg parancsait.

Isten tetteit el ne feledjétek!

Ne legyenek olyanok, mint atyáik voltak: lázadó és makacs nemzedék, állhatatlan szívű nemzedék, amelynek lelke nem maradt hűséges Istenhez.

Isten tetteit el ne feledjétek!


Zsolt 77,3 és 4bc.6c-7.8


-----------------------------------------------

Válság Izráel történelmében

Ószövetség Zsoltárok
OLVASNIVALÓ: Zsoltár 78,1-20.59-72

A 119. ZSOLTÁRTÓL eltekintve a 78. zsoltár a leghosszabb a gyűjteményben és ugyanakkor az egyik legfontosabb. Izráel törtelmének történeti vázlatát adja meg, felölelve sok évszázadot. A bevezetés, 1-8. v., négy generációról beszél, és az apáknak a felelősségéről, hogy megtanítsák ezeket az igazságokat gyermekeiknek és unokáiknak, vö. 2Tim 2,2.

A Zsolt 78,9-11-ből értesülünk arról a csatáról, amely az 1Sám 4-ben van feljegyezve, amikor a ládát a filiszteusok fogságba ejtették. Ez történelmük sötét szakasza volt, amelyet Éli főpap tévelygése eredményezett, valamint két fiának, Hofninak és Fineásnak szentségtelen magatartása, 1Sám 2,12-17. Ezután következik Izráelnek Egyiptomból való megszabadulása, és az azzal kapcsolatos csodák, Zsolt 78,12-14. Ez össze is foglalja Mózes 2. könyvét. Ezt követik a pusztai tapasztalatok, amelyeket a 4Móz jegyzett fel. A megütött kőszikla, 20. v., a manna, 24. v. és a fürjek, 27. v. A lázadás szomorú történetét, valamint a zúgolódást újra és újra ismétli. Háromszor találjuk a szavakat: ,,hátat fordítottak", 9., 41., 57., Isten haragja és bosszankodása pedig tízszer olvasható. A csúcspont a következő: ,,Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek között... Azután megutálta a József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét; hanem a Júda törzsét választotta, a Sión hegyét, amelyet szeret... kiválasztotta Dávidot, az Ő szolgáját és elhozta őt a juhok aklaiból... hogy legeltesse Jákobot, az Ő népét", 60.67-től 70-ig. Ha valaki nyomon akarja követni ennek a nagy változásnak minden részletét Efraimtól Júdáig, valamint a sílói sátortól a Sión hegyéig, el kell olvasnia a Bírák könyvét, Józsué könyvének egy részét, valamint az 1Sám első fejezeteit. Ott történelmi beszámolót kapunk, a zsoltárban pedig a változások belső és szellemi okait találjuk meg.

Ahogy végigtekintjük Izráel tragikus történelmét, a lecke meg van adva számunkra az Újszövetség két szakaszában. Az 1Kor 10-ben figyelmeztet bennünket az Ige, hogy ne kövessünk el bűnt, és azt mondja, hogy ,,Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, 11. v. A Zsid 3-4. pedig emlékeztet bennünket annak a generációnak szomorú sorsára, akik meghaltak és csontjaik a pusztában maradtak, 3,17. Ezek a figyelmeztető piros lámpák számunkra manapság.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Út, amelyre mindannyian meghívást nyertünk
  2017-01-08 15:10:30, vasárnap
 
  Jézus keresztsége pillanatában tehát úgy áll előttünk, mint a hűséges és engedelmes szolga, aki betölti az Atya akaratát, aki egész személyes lényét felajánlja Istennek, hogy ezáltal végbevigye azt, amiért a világba küldetett. Nem véletlen, hogy az Atya így ,,felel" Jézus tettére, amellyel ő aláveti magát a jánosi keresztségnek: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik" (Mt 3,17).Jézus valóban útja a hívőnek: olyan út, amely a hűségen, az alázaton, az Atya iránti bizalmon, a neki való engedelmességen keresztül vezet húsvét misztériumának teljességéhez - amelyre mindannyian meghívást nyertünk keresztségünkben.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
     1/21 oldal   Bejegyzések száma: 205 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 41
  • e Hét: 1522
  • e Hónap: 3817
  • e Év: 8283
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.