Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Krisztus hív a kereszt alá
  2015-03-01 10:46:36, vasárnap
 
  Link
Krisztus hív a kereszt alá

Jöjj a kereszthez ha bánat súlya nyom .
Jöjj itt le csendesül a sajgó fájdalom .
nem fogja el lelkedet a néma csüggedés .
jöjj én megtanítalak .hogy mi a szenvedés,

Szenvedés tűzében tisztítom lelked én
Szenvedések szárnyán száll a szíved felém ,
o jöjj megértelek szeretlek gyermekem
minden ki ontott könny drága kincs nekem

Szeress és ajánld fel nyomasztó kínodat .
vedd fel a kereszted és kövesd utamat .
ugye meg érted amit a világ nem ért .
mily édes szenvedni Jézussal -Jézusért

Ha pedig az élet kegyetlen lesz hozzád
ha mindenki el hagy akitől sokat vársz
s ha szíved összetört s a lelked nagyon fáj
borulj a kereszthez ott sosem csalódtál
most megáldalak menj küzdeni szenvedni
de várlak jöjj hozzám erőt meríteni
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
Katolikus keresztény köszöntés és a keresztvetés
  2014-09-19 23:28:44, péntek
 
  Köszöntés

Dicsértessék a Jézus Krisztus! (Laudetur Iesus Christus!) - szól a katolikus keresztény
köszöntés, melyre a feleletünk így szól: Mindörökké! Ámen! (In aeternum! Amen.)

Sajnos gyakran előfordul manapság, hogy már a papot sem tisztelik meg azzal, hogy ekképpen
köszöntsék, a katolikusok zöme pedig a mindennapi életéből szinte teljesen elhagyta ezt a
szép formát. Azonban helyes és kívánatos volna újra visszaszokni rá, és megtanítani
fiataljainknak is. Nagy kincsünk ez a köszöntés, mely mindenekelőtt hitünk világos
megvallását jelenti, szépen kifejezi a drága katolikus Egyházhoz való hívő tartozásunkat és
ragaszkodásunkat. A katolikus keresztény köszöntés egyúttal tömör evangélium-hirdetés is.
Továbbá kifejezi és táplálja azt a keresztény akaratot, mely a Jézus Istent dicsérők és szeretők
gyarapodásától az élet jobbulását várja. Jézus Szent Nevének ajkunkra vétele mintegy
megszenteli a köszöntőt és a köszöntöttet, megerősít a hitben, a lelket fölemeli az Istenhez.
A köszöntésünk tartalmilag az Úr imádsága (Oratio Domini) ,,Szenteltessék meg a te
neved" szavainak feleltethető meg.

A katolikus keresztény köszöntés állandó használatához V. Sixtus pápa (1585-90) teljes búcsút engedélyezett.Link

Keresztvetés

A keresztvetés (signatio con cruce, signum crucis) által a hívő lélek megváltásunk jelét, a
Szent Keresztet ölti magára, egész valónkat a Megváltó oltalmába ajánlja. A keresztjel vetése,
írása kézzel vagy ujjal mindig a megszentelés, a megáldás, Istennek ajánlás céljából történik.
A megváltásra emlékeztet, valamint arra, hogy az élet keresztje ránehezedik vállunkra. A
keresztvetés kifejezi továbbá, hogy Krisztus kereszthalálára való emlékezéssel erősödünk
küzdelmeinkben, és részesei akarunk lenni a megváltás gyümölcseinek.
Keresztvetéskor bal kezünket gyengéden a mellünkre szorítjuk, majd jobb kezünket
kinyújtott tenyérrel magunk felé fordítjuk, és úgy érintjük homlokunkat, mellünket (a nyugvó
bal kéz fölött), majd bal és jobb vállunkat, mintegy egyenlő szárú (ún. görög) keresztet
rajzolva magunkra. Közben halkan, áhítattal mondjuk: ,,Az Atya és a Fiú és a Szentlélek
nevében. Amen."

Keresztvetés már az apostolok idejében szerepelt a liturgiában és a magánéletben mint a
Jézussal való közösség és kereszthordozás jele (vö. Mt 16,24; Mk 8,34; Lk 5,27; 9,59; 18,22;
Jn 21,19.20). Az őskeresztények a keresztvetésről ismerték meg egymást.
A keresztvetést a Szentháromság Egy Istenről tett hitvallás. A keresztények számára a
keresztvetés a Szent Kereszt jelében történő kezdés és befejezés jele. Vessünk mi is gyakran
keresztet: imádság, munka, étkezés előtt és után, kenyérszegéshez, de kísértés idején,
veszedelemben, istenkáromlás hallatán, áldás alkalmával. A kereszt jelének kirajzolása
áldásoknál a megváltás erejét jelzi.
A keresztvetés magyar népnyelvi megfelelőjében régi szokás Szentlélek Istent mondani,
amivel az eredeti latin kifejezés szavainak számát is igyekeztek hűen megtartani, továbbá
minden hagyományos magyar változatban megőrizték az és kötőszócskákat, ami egészében
magyarul is szépen kifejezi, hogy a három valóságos isteni személy különböző, de lényegük
mégis egy és oszthatatlan.
A keresztvetésre nagyon vigyázzunk. Sose kapkodjuk, ne nagyoljuk el, hanem végezzük
mindig összeszedetten és méltó áhítattal.


Fülep Dániel 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
Szent Kereszt legyen a fényem
  2014-09-13 22:16:41, szombat
 
 

Link

"A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!"


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
A kereszt helye az életünkben
  2014-09-13 21:44:03, szombat
 
 

Link


Bár sokan díszítik magukat kereszttel, például úgy, hogy láncon hordják a nyakukban, ez sok esetben valóban csak dísz, és szó sincs tudatosságról. Mi viszont nem feledhetjük, hogy a szent kereszt Isten szeretetére és Krisztus értünk vállalt szenvedésére utal.Link

A magyar liturgiában szép példát találunk a kereszt értékére az esküvői szertartásban. A fiatal pár a feszületre tesz esküt, majd ezt a keresztet megkapják, és otthonukban kiakasztják a falra, ami így napról napra emlékezteti őket házastársi hűségükre és Isten szeretetére.Link

Őseink a falvak, az utak szélén kereszteket emeltek. Még ma is megfigyelhetjük, hogy az útszéli keresztek mellett mindig van friss virág, még a ma emberében is él a kereszt iránti hűség és szeretet. A mi feladatunk pedig az, hogy mindezt megőrizzük.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
Gerhard Lohfink: Jézus utolsó napja
  2014-07-31 22:14:24, csütörtök
 
 Link


Gerhard Lohfink alaptézise, hogy Jézus szenvedése természetesen nem volt színjáték, ,,keresztje sem az a dekorációs kellék, amellyé később a keresztény képző- és iparművészet szelídítette." A szerző figyelmeztet: mivel a szenvedéstörténetet rendszeresen halljuk a szertartásokon, könnyen érthetjük szakrális játéknak, ,,szereplői pedig lassanként egy ikon aranyló figuráivá merevedhetnek." A könyv írója abban látja a történetkritikai exegézis feladatát, hogy mindenkor ellenálljon a szokványosító és szakralizáló törekvéseknek, hogy megtörje azokat: ,,Szüntelen rá kellene mutatnia arra, valójában mi is volt Jézus passiója: egy igen konkrét esemény nagyon valós hatalmak erőterében, melyek érdekeiket halálos komolysággal védték és érvényesítették."

Gerhard Lohfink az Ó-és Újszövetség szerves összetartozására mutat rá, amikor megállapítja: Jézus ,,... elképzelhetetlen Isten népe, Izrael nélkül, melynek tradíciójában felnevelkedett, és ezért Isten népe hitéből és hívő emlékezetből érthető meg teljesen. Jézus Izraelből jön, és Izrael hagyománya nélkül elképzelhetetlen lenne... Hogy Jézust megértsük, szükségünk van Izrael, illetve az egyház talajára." A szerző kétségesnek tartja, hogy megértheti- valaki szakszerűen Jézus követésre felszólító hívását, ha ő maga nem tapasztalta meg, mit jelent a közösség Krisztus követésében. ,,Nem fogja-e az evangéliumok megfelelő szövegeit nagyon egyoldalúan magyarázni, és azokat a világtól idegennek és tévesnek ítélni, mint például ezt a mondást: 'Hagyd a holtaknak eltemetni a holtakat'? Vagy ami még valószínűbb, nem fogja-e Jézus követésre szólító szavait törölni a tudatából egyszerűen csak azért, mert idegennek érzi?" Ugyanígy, ha az ember ,,nem tartja magát az egyház értelmező tradíciójához, és mindig újra eredeti tapasztalati teret keres, előbb vagy utóbb szétfoszlik a Jézus-képe is, és saját ízlését követi."

teológus szerző szerint világosan látható ez a sok Jézus-képen, melyeket az utóbbi évtizedekben forgalomba hoztak a változó divat szerint. Ezek szinte semmit sem mutatnak az evangélium Jézusából, viszont sokkal többet alkotóik szelleméből. Gerhard Lohfink sorolja: ,,Létezik már Jézus mint a lélek kábítószere, mint politikai forradalmár. Létezik mint a tudattalan archetípusa, vagy mint popsztár. Létezik úgy is, mint az első feminista, de találkozhatunk vele úgy is, mint aki a polgári erkölcs képviselője. Jézust azok is fölhasználják, akik szeretnék, hogy az egyházban semmi ne változzon, és így fegyverként használják az egyház ellen. Újra meg újra instrumentalizálják a saját kívánságuk és álmuk igazolására. Pillanatnyilag főként az egyetemes tolerancia igazolására használják, mely mindenkinek igazat ad, és minden olyan embert szeret, akinek valójában minden mindegy." A szerző állítja: ha a modern Jézus-konstruktőrök ismernék és komolyan vennék a Tórát és az ószövetségi prófétákat, nem készítenének maguknak zavaros Jézus-képeket. ,,Az Isten népének tere ugyanis Isten újonnan egybegyűjtött végidőbeli népe, melyet körülvesznek húsvét és pünkösd óta a Jézusról tett keresztény kijelentések is. Jézusnak már az első szavai... s tettei is az egyház terében formálódtak. A Jézus-hagyomány talaja az 'egyház' értelmező közösségé."

Rendkívül alaposan elemzi a szerző Jézus Getszemáni-kertben történt elfogását, János evangéliuma alapján (18,2-8), rámutatva a rejtett összefüggésekre. Így paradoxonnak tűnhet, hogy Jézus szuverén módon uralja saját letartóztatását, ellenfelei és segítői viszont tehetetlenek. Jézus önként adja át magát a kezükbe, hogy az Írás beteljesedjék. Ha ő maga nem akarta volna, nem vette volna kézbe a kezdeményezést, senki nem tudott volna neki ártani - írja Gerhard Lohfink, egyértelműnek tartva, hogy nemcsak Jézus elfogásának az elbeszélését formálták meg kifejezetten teológiai szándékkal, hanem a János által leírt szenvedéstörténetet is. ,,Jézus szenvedése az 'óra', melyet Jézus teljesen szabadon vállal. Ez passió, szenvedéstörténet és megaláztatás - de egyben már Jézus felmagasztalása és megdicsőülése is." A szerző szerint ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy nemcsak a halottak közül történő feltámadása hozza meg Jézus megdicsőülését, hanem már a szenvedései is tiszta megdicsőülés, ,,Éppen ebben lesz nyilvánvaló Jézus megdicsőülése." A teológus szerző felhívja a figyelmet a következő összefüggésre: Jézus ,,Én vagyok" kijelentése, melyet letartóztatásakor háromszor is mond, nemcsak azt jelenti - ,,Én vagyok az, akit ti kerestek" -, hanem azt is, amit Jahve mond Mózesnek az égő csipkebokorról szóló jelenetben (Kiv 3,14). Amikor Jézus ezt az ,,Én vagyok" kijelentést teszi, ellenfelei földre esnek, a jelenet epifániává (Isten megjelenésévé válik), Jézus tehát ,,éppen elhagyatottságában és tehetetlenségében nyilatkoztatja ki magát annak, akiben Isten van jelen. Jézusban tehát Isten maga cselekszik, és nyilatkoztatja ki küldöttjének uralmát s dicsőségét."

Ugyanilyen alapossággal elemzi a szerző Jézus kereszten való szenvedését és halálát, ugyancsak Jézus evangéliumának alapján (19, 25-31). Emlékeztet Jézus utolsó szavára: ,,Beteljesedett." Gerhard Lohfink megállapítja: amikor Jézus ezt mondja, akkor arra a műre utal, amellyel az Atya megbízta. Ám ezt megelőzően Jézus rábízza Jánosra anyját, Szűz Máriára pedig a kedvenc tanítványt, vagyis ,,... anyaságot és fiúságot hoz létre két ember között, akik egyáltalán nem rokonai egymásnak. Azaz új családot alapít." Ez az új család ,,nem a vérből" (Jn 1,13), hanem a hitből születik: ,,Most teljesedik be a 'mű'. Jézus a kereszten a legtisztább gesztussal végzi az Atya művét. És épp ezáltal lesz lehetséges az új család, mely az ő szenvedéséből születik. Mária tehát ott áll a kereszt alatt a szeretett tanítvánnyal ennek az új családnak a képeként, ahol többé nem a vér kívánsága a meghatározó, hanem az Isten akarata. Az egyház mint új család, a szenvedésből születik, Mária pedig a kánai menyegzőtől egészen a keresztig a mind mélyebb megértés útját járta."

Gerhard Lohfink figyelmeztet: ,,Nekünk, keresztényeknek egyszer s mindenkorra le kellene vetnünk a kisebbrendűségi komplexusunkat, mely az európai felvilágosodás óta abból keletkezett, hogy hitünket 'elbeszélésre' alapozzuk, olyan elbeszélésekre, melyekben vannak fiktív vonások és legendás motívumok, sőt lehetnek köztük teljes egészében konstruált elbeszélések is. Éppen büszkének kellene lennünk arra, hogy olyan elbeszéléseket birtoklunk kezdeteinkről, melyek a vallásoknak a kezdetekről szóló elbeszéléseit messze meghaladják. Meghaladják a történeti valósághoz álló közelségükkel, a történeti tények sokaságával, de a teológiai értelmezés mélységével is." A szerző nem azt tartja problémának, hogy a bibliai történetek tele vannak értelmezéssel, a kérdés egyedül az, hogy ezeket helyesen értelmezik-e, vagy sem. Ám a kérdést egyedül a történetkritikával és a történeti rekonstrukcióval nem lehet megválaszolni, csak a hitből származó tapasztalat révén. Ez pedig nem elszigetelt hitből, és nem is az elszigetelt egyedek hitéből, hanem az egyház hívő közösségéből ered: ,,Jézust csak a hitből lehet teljesen megmagyarázni, éspedig az egyház hitéből. Az evangéliumok minden mondata az egyház hitét fejezi ki. Csak aki az egyházban él, az tudja megérteni, és csak aki az egészet elfogadja, az értheti meg Jézust" - fogalmaz egyértelműen Gerhard Lohfink, s végezetül idézi XVI. Benedek pápát, aki 1994-ben, még Joseph Ratzingerként így fogalmazta ezt meg: ,,Egyedül az evangéliumok Jézusa az igazi történeti Jézus" (Kairosz Kiadó, 2010.).

Bodnár Dániel/Magyar Kurír 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
A megváltás lényege
  2014-07-16 16:10:17, szerda
 
  Nincs ok-okozati összefüggés a rézkígyóra tekintés és a kígyómarástól való meggyógyulás között. A kereszt is ugyanilyen mágikus megmentő jel lenne? Nagypénteken sok templomban A szent kereszt előtti hódolat szertartását végzik el, amikor is a hívek kifejezhetik a kereszt iránti tiszteletüket, meghajolnak, letérdelnek, térdet hajtanak, vagy megcsókolják a keresztet. A keresztet mágikusan is lehet kezelni, mintha a puszta meghajlás, letérdelés, térdhajtás vagy csók képes lenne meggyógyítani mindazt a kárt, amit másoknak és magunknak okoztunk, és az alku részeként biztosítaná számunkra az örök boldogságot!

A Jézus által kínált megváltás nem mágikus. Mint már annyi olvasmányunkban láttunk, az ószövetségi próféták folyamatosan kikelnek az üres vallási gesztusok ellen - ,,A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat"; ,,Törjön elő inkább a jog, úgy, mint a víz, és az igazság, mint a sebes patak."Link

A kereszt jel. Önmagában semmit sem tehet. Az értéke abban áll, hogy a valóságra mutat, Isten valóságára, aki egy lett közülünk Jézusban. Jézus kétezer évvel ezelőtt halt meg, amely egyszeri és megismételhetetlen történelmi esemény, de a Jézusban lakó Lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, ma bennünk él. Azért tekintünk a keresztre, hogy emlékeztessen bennünket, kik vagyunk, hogy Istentől jövünk, aki ,,mielőtt a világ volt, már tudott rólunk", és arra is, hogy hol van az utunk célja, hogy visszatérjünk Istenhez, nem magányosan, hanem Krisztusban, aki által minden emberi
lénnyel és az egész teremtéssel össze vagyunk kapcsolva. A kereszt függőleges része Istennel való kapcsolatunkat szimbolizálja, akit csak a vízszintes, egymással való kapcsolatunkat szimbolizáló részen keresztül találhatunk meg.

A megváltás lényege megengedni Krisztus Lelkének, hogy Krisztus Lelke lehessen bennünk és általunk. Nincsen számunkra megváltás, bármilyen gyakran is tekintünk a keresztre, hódolunk előtte, még a szentségeket is magunkhoz vesszük, hacsak meg nem engedjük Jézus Lelkének, a megbocsátás, az erőszakmentes ellenállás Lelkének, annak a Léleknek, aki képessé tesz bennünket szeretni az ellenségeinket és áldani azokat, akik üldöznek minket, hogy uralkodjon
bennünk és rajtunk keresztül.

Jó, ha szemléljük Jézust a kereszten, mintha ott lennénk vele a halála pillanatában, és aztán feltesszük magunknak a kérdést: ,,Hogyan válaszoltam erre? Milyen választ adok most? A jövőben hogyan szeretnék felelni?"

IMA

Segíts nekünk téged szemlélni a kereszten, hogy felismerjük bennünk élő Lelked, a béke és kiengesztelődés Lelkét, a megbocsátás
és ellenségszeretet Lelkét. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen.

Forrás: Zalaapáti Római Katolikus Plébánia
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
Feltekinteni a keresztre
  2014-07-16 16:10:14, szerda
 
  Nincs ok-okozati összefüggés a rézkígyóra tekintés és a kígyómarástól való meggyógyulás között. A kereszt is ugyanilyen mágikus megmentő jel lenne? Nagypénteken sok templomban A szent kereszt előtti hódolat szertartását végzik el, amikor is a hívek kifejezhetik a kereszt iránti tiszteletüket, meghajolnak, letérdelnek, térdet hajtanak, vagy megcsókolják a keresztet. A keresztet mágikusan is lehet kezelni, mintha a puszta meghajlás, letérdelés, térdhajtás vagy csók képes lenne meggyógyítani mindazt a kárt, amit másoknak és magunknak okoztunk, és az alku részeként biztosítaná számunkra az örök boldogságot!

A Jézus által kínált megváltás nem mágikus. Mint már annyi olvasmányunkban láttunk, az ószövetségi próféták folyamatosan kikelnek az üres vallási gesztusok ellen - ,,A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat"; ,,Törjön elő inkább a jog, úgy, mint a víz, és az igazság, mint a sebes patak."

A kereszt jel. Önmagában semmit sem tehet. Az értéke abban áll, hogy a valóságra mutat, Isten valóságára, aki egy lett közülünk Jézusban. Jézus kétezer évvel ezelőtt halt meg, amely egyszeri és megismételhetetlen történelmi esemény, de a Jézusban lakó Lélek, aki feltámasztotta őt a halálból, ma bennünk él. Azért tekintünk a keresztre, hogy emlékeztessen bennünket, kik vagyunk, hogy Istentől jövünk, aki ,,mielőtt a világ volt, már tudott rólunk", és arra is, hogy hol van az utunk célja, hogy visszatérjünk Istenhez, nem magányosan, hanem Krisztusban, aki által minden emberi
lénnyel és az egész teremtéssel össze vagyunk kapcsolva. A kereszt függőleges része Istennel való kapcsolatunkat szimbolizálja, akit csak a vízszintes, egymással való kapcsolatunkat szimbolizáló részen keresztül találhatunk meg.

A megváltás lényege megengedni Krisztus Lelkének, hogy Krisztus Lelke lehessen bennünk és általunk. Nincsen számunkra megváltás, bármilyen gyakran is tekintünk a keresztre, hódolunk előtte, még a szentségeket is magunkhoz vesszük, hacsak meg nem engedjük Jézus Lelkének, a megbocsátás, az erőszakmentes ellenállás Lelkének, annak a Léleknek, aki képessé tesz bennünket szeretni az ellenségeinket és áldani azokat, akik üldöznek minket, hogy uralkodjon
bennünk és rajtunk keresztül.

Jó, ha szemléljük Jézust a kereszten, mintha ott lennénk vele a halála pillanatában, és aztán feltesszük magunknak a kérdést: ,,Hogyan válaszoltam erre? Milyen választ adok most? A jövőben hogyan szeretnék felelni?"

IMA

Segíts nekünk téged szemlélni a kereszten, hogy felismerjük bennünk élő Lelked, a béke és kiengesztelődés Lelkét, a megbocsátás
és ellenségszeretet Lelkét. A mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
A keresztvetés huszonegy jelentése
  2014-05-22 08:33:45, csütörtök
 
 


Link


A keresztvetés huszonegy jelentése

A keresztvetés a katolikus és ortodox keresztények egyszerű, mély értelmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, hogy amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot teszünk:

1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az imádság lényege ,,lelkünk felemelése Istenhez", ahogy Damaszkuszi Szent János mondja, akkor a keresztvetés egyértelműen ima. ,,A keresztvetés nem üres gesztus, hanem hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresztény életünk védőjéhez és segítőjéhez folyamodunk." (Bert Ghezzi)

2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk kegyelmével.

3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban keresztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznapjainkat. ,,Minden lépésünknél és mozdulatunknál, belépéskor, kilépéskor, öltözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál ülve, lámpát gyújtva, karosszékbe vagy székre leülve, a hétköznapi élet minden tevékenysége közben megjelöljük homlokunkat a jellel" - írja Tertullianus.

4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezünket a homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, Isten áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, vágyainkra és egész testünkre. Más szóval: a keresztvetés teljes valónkat, testünket-lelkünket, szívünket és elménket Krisztusnak szenteli. ,,Foglaljuk bele egész lényünket - testünket, lelkünket, értelmünket, akaratunkat, gondolatainkat, érzéseinket, mindazt, amit teszünk és amit nem teszünk -, és a kereszt jelével megjelölve erősítsük és szenteljük meg mindezt Krisztus erejében, a háromságos egy Isten nevében" - fogalmaz Romano Guardini.

5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé irányul, a homloktól a mellkas felé, ,,mert Krisztus a mennyből leereszkedett a földre" - írja III. Ince pápa a keresztvetésről szóló instrukciójában. Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz vagy a gyűrűsujjhoz érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és emberi természetét fejezzük ki.

6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk. Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, mind az öt ujjunkkal (Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk keresztet.

7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett hitünket valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, ha három ujjal jelöljük meg magunkat.

8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imádságban, hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan Őt elképzeljük, kozmikus szellemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor inkább rólunk szól, mint az élő Istenről. A keresztvetés az igaz Isten felé irányít. ,,Amikor a Szentháromsághoz fohászkodunk, a minket teremtő, nem pedig az általunk teremtett Istenhez szólunk. Elképzeléseinket félretéve ahhoz az Istenhez imádkozunk, akinek Ő kinyilatkoztatta magát: Atya, Fiú és Szentlélek háromságához." (Bert Ghezzi)

9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként a homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szentháromság első Személye. Kezünk leeresztésével ,,kifejezzük, hogy a Fiú az Atyától származik". Azzal pedig, hogy a Szentlelket említjük harmadikként, utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól származik - mutat rá Szalézi Szent Ferenc.

10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre feszítésbe és a Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével ,,kis hitvallást" teszünk, melyben szavainkkal és mozdulatainkkal hitünk lényegi igazságait nyilvánítjuk ki.

11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint Isten nevének hatalma van. Szent Pál írja: ,,Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban." (Fil 2,10) A János-evangéliumban pedig maga Jézus mondja: ,,Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek." (Jn 14,13-14)

12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztre feszítést. Aki követni akarja Krisztust, annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia magát, és fel kell vennie a keresztjét (Mt 16,25). ,,Krisztussal engem is keresztre feszítettek" - írja Pál apostol (Gal 2,19). Amikor keresztet vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent mondunk a tanítványságnak erre a feltételére.

13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint vállaink érintésével arra kérjük Istent, hogy segítsen - vállaljon, vegyen vállára - minket.

14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben újra kiejtjük a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, ,,összefoglaljuk és újra elfogadjuk keresztségünket" - írta Joseph Ratzinger bíboros.

15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a keresztvetésben ,,az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb oldal felé" irányuló mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás visszafordítására emlékeztet. Egyben kifejezi, hogy a jelen nyomorúságból a jövendő dicsőségbe fogunk jutni, amint - írta Ince pápa - Krisztus is ,,átment a halálból az életbe, az alvilágból a mennybe."

16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez hasonlítja bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: ,,Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására" (Kol 3,9-10). Az egyházatyák Krisztus ruháitól való megfosztásával kapcsolták ezt össze. Tanításuk szerint az ember, amikor a keresztségben leveti régi természetét és újat vesz fel, részese lesz annak, amikor Krisztust megfosztották ruháitól. A keresztvetés kifejezheti, hogy részesei akarunk lenni e megfosztatásnak, majd a feltámadás dicsőségébe öltözésnek. A keresztre feszítés egészét elfogadjuk, nem csak azt, ami megfelel az ízlésünknek.

17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó megfelelője a szphragisz, amely a tulajdonlás jegyét is jelentette. Így nevezték például azt a bélyeget, amellyel a pásztor megjelölte a nyájához tartozó állatokat. Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi Pásztor tulajdonaként jelöljük meg magunkat.

18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak nevezték a parancsnok nevét is, amelyet katonái bőrébe tetováltak. A keresztény ember pásztoraként követi Krisztust, ennyiben juhhoz hasonlítható - de nem birkához! Krisztus katonáivá kell lennünk. Mint Szent Pál írja: ,,Öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. ... Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát." (Ef 6, 13-17)

19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem egyik fegyvere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint ,,csodálatosan hadonászhat az ember a kezével, ám áldás nem származik belőle, hacsak nem vet keresztet. Ha azonban keresztet vet, a gonosz csakhamar megrémül a győzelmes jel láttán." Egy másik, Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított mondás szerint pedig a keresztvetés hatására a démonok ,,elrepülnek", mert ,,úgy félnek tőle, mintha bottal vernék őket".

20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a szphragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi levélben, ahol Pál apostol így ír: ,,Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket." (2Kor 1,21-22) Valahányszor keresztet vetünk, újra megpecsételjük magunkat a Lélekben, és kérjük, hogy hatalmas működése hassa át életünket.

21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett keresztvetés a hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. ,,Ne szégyelljük hát megvallani a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a mi pecsétünk, amellyel bátran jelöljük homlokunkat és mindent: a kenyeret, amelyet elfogyasztunk, az italt, amelyet megiszunk; minden be- és kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, utazásunkat és pihenésünket" - írta Jeruzsálemi Szent Cirill.

párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com)
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
Emelj magadhoz
  2014-04-17 14:31:54, csütörtök
 
 

Link
Hű lenni nékem tudom nehéz.
De szívem lássad hű lenni kész.
Járva utam, ha megbotlanék,
emelj magadhoz keresztedért.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
Új és örök szövetség az emberiséggel
  2014-04-02 13:18:13, szerda
 
 


Link

Isten ,,úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda". Ez valósult meg a Kálvárián, amikor Krisztus meghalt értünk, majd feltámadt, saját vérével pecsételve meg az új és örök szövetséget az emberiséggel.
Az Eucharisztia, az Oltáriszentség örök emléke ennek a határtalan szeretetnek. Abban Jézus, az ,,élet kenyere" és az ,,igazi manna" fenntartja a történelem ,,pusztájában" a mennyei ,,Ígéret Földje" felé zarándokló híveket.

(II. János Pál pápa)
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 429
  • e Hét: 2325
  • e Hónap: 9599
  • e Év: 275620
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.