Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Isten értünk a Krisztusban kicsivé tette magát
  2015-08-17 13:12:57, hétfő
 
  "Az alázatnak nevezett erény gyökere az Istenség mélyén van"1

Link"Luthernek egyik legmélyebb felismerése az volt, hogy
Isten értünk a Krisztusban kicsivé tette magát. Miközben ezt tette, meghagyta szabadságunkat és emberségünket. Megmutatta nekünk a szívét, hogy így a mi szívünket megnyerhesse..."1 Idézet Eckhardt mestertôl, in VARILLON, F., Isten alázata és szenvedése, Szent István Társulat, Budapest 2002, 19.

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
Húsvét- Isten áldozata Krisztusban
  2014-04-04 08:48:24, péntek
 
 

Link

Megbánás nélkül nincs bocsánat, - - bocsánat nélkül nincs engesztelés, - - engesztelődés nélkül nincs tisztulás, - - tisztulás nélkül nincs megigazulás, - - megigazulás nélkül nincs megszentelődés.

Az embernek csak a szívében elrejtett alázatossággal lehet ezekhez a mennyei nagy értékekhez közelítenie; csak az alázatosság az, ami mindent legyőz, csak az alázatosság az, aminek segítségével a tévelygés szelleme legyőzhető.

Alázatosság nélkül nincs beismerés, alázatosság nélkül nem lehet igaz bűnbánat sem az ember lelkében.

Sorakozzunk hát Krisztus keresztje alá, és nézzük az Ő önmagát feláldozó szeretetét, s igyekezzünk mindannyian ebből a szeretetből a szívünkbe annyit befogadni, amennyi a lelkünknek a bűntől való
meggyógyítására elegendő. Álljuk körül az Úr keresztjét, és meggyógyulunk minden
bűnünkből, meggyógyulunk fájdalmainkból, gyarlóságainkból, szenvedéseinkből, mert az Ő szeretete mindnyájunkat kiemel, és a mi üdvösségünket örök időkre biztosítja, hogy többe el ne tévelyedjünk, hanem mindörökké az övéi maradjunk!

Ámen

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
Az alázatosságról
  2014-03-24 08:10:19, hétfő
 
 


Link

Az igazi alázatosság nem vonzó mai, önmegvalósítást szajkózó korunkban. Az alázatosságot könnyen önmagunk lekicsinylésének tartjuk, pedig az ilyenfajta alázatosság legfeljebb a mentálisan sérült embereknek lehet vonzó, és nincs köze a keresztény alázatossághoz.

Ha ragaszkodsz negatív énképedhez, és nem tiszteled saját adottságaidat, nem vagy alázatos. Hálátlan vagy Istennel szemben, akitől adottságaidat kaptad, és ez a hálátlanság minden egyéb bűn legmélyebbről fakadó forrása. Gyűlölöd magadat, akit Isten szeret. Ez az álalázatosság kemény büszkeséget takar: visszautasítod Isten ajándékait, és önmagadat is, akit tőle kaptál. Ez egy önámító módja a szolgálat visszautasításának.

A helyesen értelmezett keresztény alázat erős önérzetet igényel, és az önérzet annál erősebb, minél nagyobb az alázat. Ahogy nem egy szent megállapította már, az alázatossághoz hozzátartozik, hogy látod és elismered az igazságot önmagadról és a világodról. Ha okos vagy, de úgy viselkedsz, mintha ostoba volnál: ez hazugság és nem alázatosság. Gondolkozz el ezen: Jézus Krisztus, Isten Fia, azt mondta magáról, hogy ,,szelíd" és ,,alázatos szívű" (Mt 11,29), ám mind a négy evangélium olyan emberként állítja elénk, aki tökéletesen tudatában volt önmaga értékeinek, pontosan tudta, kicsoda ő, és aszerint cselekedett.

Forrás: Joseph A. Tetlow SJ, Making Choices in Christ: The Foundations of Ignatian Spirituality, Loyola Press

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
Lelki béke
  2014-02-07 08:19:30, péntek
 
  Ha az alázatost meggyalázták, lelki békéje nem vész el, mert erőssége Isten, és nem a világ. (Kempis Tamás)Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
Az alázatról
  2013-09-01 02:10:11, vasárnap
 
 

Link

Az alázat nem önmagunkról alkotott rossz vélemény, nem önmegvetés, még csak nem is az olyan ember kishitűsége, aki gyengesége mögé bújva nem törekszik semmire.
Az alázat önmagunk ismerete Isten előtt, ahogyan mindenféle alázat találkozásból fakad: csak akkor vagyunk valóban alázatos szívűek, ha találkozunk Istennel.

Az alázat nem emberek összehasonlításán alapul, s megment bennünket attól a kényszertől is, hogy folytonosan mérlegeljük saját értékünket. Általa Isten előtt állunk, s megszabadulunk az önmagunkkal szembeni bizalom és bizalmatlanság dilemmájától.

Aki egyszer már feltárta magát Isten előtt, azt is felismerte, hogy egyedül ott ismerhetjük meg egymást igazán, abban a fényben, mely mindent úgy lemeztelenít, ahogyan máskor sohasem lehetünk mezítelenek, s olyan irgalmat sugároz, mellyel sehol másutt nem találkozhatunk. Ezért az alázatos szívű lélek lemond arról, hogy embertársát megítélje: nem gondolja többé magáról, hogy jobban ismeri a másik belső lényegét, vagy hogy ő jobban tudja, ki is a másik.

Forrás: http://www.vigilia.hu/regihonlap/ Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
Keresztény hivatás
  2013-04-27 23:36:00, szombat
 
  Április 25-én, Szent Márk evangelista liturgikus ünnepén reggel Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmisén a keresztény hithirdetés stílusáról szólt. Homíliájában megállapította: a keresztények alázatosak, de nem félnek nagy tetteket végrehajtani.

A pápa homíliájának középpontjában a Szent Márk evangéliumából vett szakasz állt, amely Jézus mennybemenetelét beszéli el. Az Úr, mielőtt felment volna a mennybe, elküldi apostolait, hogy hirdessék az evangéliumot egészen a világ végső határaiig, nem csak Jeruzsálemben, vagy Galileában. Láthatjuk tehát, hogy az egyház missziós küldetésének széles látóhatára van. Az egyház szüntelenül folytatja a hithirdetést az egész világ számára.

De nem egyedül halad előre, hanem Jézussal együtt. ,,Azok pedig elmentek és prédikáltak mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott" - olvassuk Márk evangéliumában (vö. Mk 16,15-20). Az Úr együttműködik mindenkivel, aki az evangéliumot hirdeti. A keresztények legyenek nagylelkűek. Egy keresztény nem lehet kishitű: a keresztény hivatás sajátja a nagylelkűség: adjunk mindig többet és többet, haladjunk mindig előre - mondta homíliájában a Szentatya.

A napi első olvasmány, a Péter apostol első leveléből vett szakasz (1Pét 5,5b-14) meghatározza a prédikáció keresztény stílusát, amelynek jellemzői az alázat, a szolgálat, a karitatív cselekedet, a testvéri szeretet. De - mondhatnánk - Uram, nekünk meg kell hódítanunk a világot! - folytatta homíliáját a pápa. Rámutatott: ez a szó, hogy ,,meghódítani" nem megfelelő. Isten igéjét kell hirdetnünk.

A keresztények ne legyenek olyanok, mint a katonák, akik, amikor győznek, mindent elpusztítanak maguk körül. A keresztények inkább tanúságtételükkel, semmint szavakkal hirdetik az evangéliumot. Kettős beállítottság jellemzi őket, mint ahogy Aquinói Szent Tamás mondja: nagy lélek, amely nem rémül meg a nagy tettek előtt, halad előre végtelen horizontok felé, ugyanakkor alázatos, és figyelembe veszi a kicsiny dolgokat is.
Szent Márk evangéliuma egy gyönyörű mondattal fejeződik be: ,,Az Úr együtt munkálkodott (tanítványaival), a tanítást megerősítette, s csodajelekkel kísérte".

Amikor ezzel a nagylelkűséggel és alázattal haladunk előre, amikor nem rettenünk meg a nagy tettek, a széles horizont előtt, és figyelmet fordítunk a kis dolgokra is, az alázatra, a mindennapi szeretet-szolgálatra, akkor az Úr megerősíti a tanítást. Haladjunk előre.

Az egyház győzelme Jézus feltámadása. Ezt azonban megelőzi a kereszt. Kérjük ma az Urat, hogy nagylelkűen és alázattal váljunk az egyház misszionáriusaivá, apostolaivá - fejezte be homíliáját Szent Márk evangelista, vértanú ünnepén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni rádió Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
Mi az alázat?
  2013-04-19 00:03:24, péntek
 
 Mécs László

Alázat

Néha kínai fallal körítem a kertemet.
Kizárom az embert, hegy szeretni tudjam az embert,
mert tetőtől talpig gonosz és mégis szeretni kell!
Álmaim bozótjába bújok, mint Ádám a paradicsomban.
Egy hang tükörként kérdez a magasból:
ki vagy te?
Én a szenvedések szűrőin szűrtem a véremet.
Aranymosónak álltam életem folyójába.
Meríteni próbáltam a jóságból és a szeretetből.
Egy kanál csak kanálnyit meríthet a tengerből,
egy jánosbogár csak bogárnyit csenhet a napfényből,
én ember vagyok s csak embernyit meríthetek Istenből!

Ez vagyok én.
A szenvedések szűrőin szűrtem a véremet:
mégis paráznaság iszapját sodorja, mint az árvíz.
Aranymosónak álltam életem folyójába:
mégis hiú vagyok, mint a többiek,
szeretem, ha szemet hunynak hibáimra,
örülök a tömjénezésnek.
Ez vagyok én.
Tetőtől talpig ember vagyok s magamat is szeretnem kell!
Könnyeim varázslatos vegyi vize végigcsorog a lelkemen,
s most látható lett egy titkos írás.
Valaki valamikor titok-tintával írt a lelkemre,
most látható lett az üzenet:
,,Eddig nem találtál semmit, mert magadat kerested!
Hazudtál:

első volt az Én, második a Felebarát, harmadik az Isten!
Ezért nem találtál semmit.
A szentek és más hősök más sorrendet hajszoltak:
első az Isten országa, második a Felebarát, harmadik az Én.
Ez az út, az igazság és az élet."
Ennyi aranyat mostam ki máma a folyóból.
Ezt az aranydrótot kifeszítem magamtól a végtelenig.
Az egyik végén van Isten,
a másik végén egy kis villanylámpa: én.
Megindulnak az örök áramok és kigyúlok a sötétben...
Ha ő akarja, világítok betegek ágya felett;
ha ő akarja, nászi népnek világítok;

ha ő akarja, világítok minden magyaroknak;
ha ő akarja, ívlámpa leszek a beborult Európa felett...
Ha ő akarja, egy fekete kéz kinyúl az éjszakából,
s a lámpát összeroppantja örökre...

(Vigasztaló, 1927)
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Alázat  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 219
  • e Hét: 621
  • e Hónap: 3372
  • e Év: 3372
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.