Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
Kicsoda nekem Krisztus?
  2016-06-19 21:47:31, vasárnap
 
  Mindnyájan hallottátok Jézus kérdését:
- "Kinek mondják az emberek az ember fiát?"
- "Kinek tartotok engem?"

Megkerülhetetlen a válaszadás.

Valójában e kérdés elől kitérni senki sem tud ...

Válaszát mindenki elsősorban a maga életmódjával adja meg:

Ugyanis úgy van, hogy erkölcsileg értékelhető valamennyi szavunk és valamennyi cselekedetünk válaszol a kérdésre:

- Kicsoda nekem Krisztus?

- Mit gondolok Róla?

- Milyen a kapcsolatom Ővele?

Az a mód, ahogyan élsz - az a válasz;
Ahogyan Hozzá, Feléje fordulsz - az a válasz;
Ahogyan szólítod Őt és beszélsz Vele és Róla - az a válasz;
Ahogyan jelenlétében viselkedsz - az a válasz;
Ahogyan ragaszkodsz Hozzá, és ahogy kapaszkodsz minden egyes szavába - - igen, az a válsz...

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Kiérleli a szívünkben az Ő jelenlétét
  2016-04-05 20:58:40, kedd
 
  Krisztus szeretete a szívünket alkalmassá teszi, hogy másokban meglássuk a jót, hogy a másik is szeretni való, mint ahogy az Ő szeretetét is nyilvánvalóvá teszi, hogy minket is lehet szeretni.
Adj időt Krisztusnak, az Ő Eucharisztikus Jelenlétének az életedben, hogy ezt nyilvánvalóvá tudja tenni a Te számodra is.
Rendszeres, csendes Szentségimádás keretében kiérleli a szívünkben az Ő jelenlétét. Ne akard monológban rendezni Krisztussal folytatott szívbéli dialógust, engedd hogy cselekedjen, hogy szóljon. De ha nem szól, attól még nagyon is cselekszik.

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Dsida Jenő: Krisztus
  2015-07-04 00:02:16, szombat
 
  Link
Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit,
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei -Nem mindennapi helyzetet mutat be a Krisztus című Dsida Jenő-költemény. A versbeni beszélő egyszerre ellenkezik azzal az ábrázolással, amely eddig szobája falát díszítette, miközben pedig hitet tesz egy általa valóságosabban hitt Krisztus mellett. Az egyes szám első személyű megszólaló gondolatai azt a helyzetet tisztázzák, miszerint Krisztus nem lehetett derűs, ,,kitelt arcú", jóllakott, ,,ragyogóan kék szemű", tehát az életet élvezni tudó valaki, hanem ellenkezőleg. Az első hét sor után, az ,,Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is" kezdetű mondattal fordulópontot tapasztal a versolvasó. Innentől kezdve a vers arról szól, milyennek is látja Krisztust a megnyilatkozó személy. A bensőséges hanghordozás feledtetni tudja azt a fölmerülő kérdést, hogy a megszólaló valóban látta-e, hallotta-e Krisztust. Végül is olyan szabadverssé alakuló ,,emlékezést" mutat be a szerző, amely mintegy imádsággá alakul. Egy valóságos személyről szól a költemény, ám ennek a személynek a szakállára ,,Isten könnyei" hullanak. Embert érzékelünk, aki mégsem csupán ember...

Penckófer János


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Milyen a jó hitvallás?
  2015-06-15 00:30:36, hétfő
 
  Te kinek mondod az Emberfiát? Mi a hitvallásunk tétje a hétköznapokban?

"Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16,13-15)

A kérdés, amit Jézus ebben az idézetben a tanítványoknak feltesz, a kereszténység egyik legfontosabb kérdése. Kinek mondjátok Jézust? Mielőtt bárkinek meglódulna a fantáziája, le kell szögeznünk, hogy az itt szereplő ige (legó) jelentése ténylegesen ,,mondani, beszélni, elbeszélni". Jézus itt nem arra kíváncsi, hogy az emberek vagy a tanítványok hogyan, milyen bonyolult teológiai elméletekben gondolkodnak Jézus lényéről, természetéről, hanem arra, hogy mit mondanak el Róla pl. egy beszélgetés során. A kérdés lényege tehát nem az, hogy mit tudnak vagy hisznek, hanem az, hogy ténylegesen mi hangzik el, amikor valakinek Jézusról beszélnek. Jézus itt a tanítványok gyakorlatban megvalósuló hitvallására kérdez rá.

Azt hiszem, minden keresztény tudja, hogy ez a legnehezebb kérdések egyike. Bennfentesek között, gyülekezeti közösségben sokkal könnyebb és egyszerűbb Jézusról beszélni, mint olyanoknak, akik számára idegen az istenkérdés. Nem könnyű egy Jézust nem ismerő ember számára röviden és érthetően elmondani, hogy kicsoda is Ő.

Mivel ez a misszió központi kérdése, rengeteg jó és rossz válasz született már rá a történelem során. A válaszok két alaptípusát szemlélteti a fenti igeszakaszunk is.

"Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."

A válaszok egyik alaptípusa a különböző prófétákhoz hasonlóan Jézust is isteni üzenetek hordozójaként definiálja. Ez a szemlélet a kereszténység célját a különböző isteni parancsok és útmutatások megvalósításában látja. Ebben a gondolkodásban - a prófétasághoz hasonlóan - a központi cél az isteni üzenet megcselekvése, az üzenetet átadó személynek kisebb jelentősége van. A prófétai üzenet célja ugyanis, hogy megmutassa, az emberek mi módon élhetnek, cselekedhetnek Istennek tetsző módon. Ez a megközelítés egy törvény- és parancsolat-központú felfogást eredményez, amit leginkább a kereszténység erkölcsi oldalról való megközelítéseként (pl. erkölcsprédikációkból) ismerünk - a keresztény ember ismérve, hogy nem lop, nem csal, nem hazudik stb. Ez a megközelítés - bár alapvető igazságokon nyugszik - a kereszténység lényegének megragadására önmagában nemhogy nem alkalmas, hanem egyenesen káros, sőt veszélyes következményekkel jár. A jézusi etika egyik lényeges tanulsága ugyanis, hogy Isten akaratát nem tudjuk teljesíteni.

"Aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! - méltó a főtörvényszéki eljárásra; aki pedig azt mondja: Bolond! - méltó a gyehenna tüzére." (Mt 5,22)

Jézus etikai tanításával azt is hangsúlyozza, hogy az Istennek tetsző, tökéletes erkölcs szerinti életre képtelenek vagyunk. Ezért, ha a kereszténység lényegét csupán etikai oldalról próbáljuk megközelíteni, akkor előbb vagy utóbb csapdába esünk, hiszen a jézusi etika a bűnös ember számára megvalósíthatatlan. A kereszténység évszázadok során tette - és teszi ma is - hiteltelenné magát azzal, hogy Jézus szavainak nyomán olyan erkölcsi követelményeket prédikál, amelyeknek valójában önmaga sem tud megfelelni.

Mi a megoldás? Péter ezt mondja:

"Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia."

Az apostol válasza nem az üzenetet, a tanítást, hanem Jézus személyét helyezi a középpontba. Mi a különbség? A kereszténység erkölcsi követelményeihez hasonlót már Jézus előtt is prédikáltak más vallások, és hirdetnek napjainkban is. Attól, hogy valaki ezek szerint próbál élni, még nem lesz keresztény. Péter apostol viszont a lényegre tapint rá, ami nem a tanítás, hanem a személy. Jézus a Krisztus: a Felkent, a Megváltó; Ő az élő, vagyis a mindig élő, mindig velünk lévő, és hathatósan cselekvő Isten Fia. Isten Fia, aki azért jött ebbe a világba, hogy az isteni etikának megfelelni képtelen, menthetetlen, bűnös emberiségért meghaljon. Azért, mert képtelenek vagyunk az isteni parancsolatoknak, erkölcsöknek megfelelni, mert menthetetlenül bűnösek vagyunk, mert nincs más esélyünk, mint Jézus kegyelme. Ez, Jézus személye és küldetése a kereszténység lényege és tanításának középpontja; ez az üzenet alkalmas rá, hogy valódi válasz legyen a magunk számára is, és azok számára is, akiknek Jézusról beszélünk. Aki ezt megérti és elfogadja, az az isteni etikának is igyekszik majd megfelelni, de legfőképpen: felismeri az ajándékba kapott kegyelmet, és felismeri az Ajándékozót, az életünket megváltó Jézus Krisztust.

Forrás: Teológia blog Link

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Jézus Krisztus a Bibliában
  2015-04-19 23:23:03, vasárnap
 
  LinkJézus Krisztus a Biblia valamennyi könyvében szerepel.

A Teremtés könyvében Jézus az Asszony Szülötte, Jézus Krisztus az élet lehelete.
A Kivonulás könyvében, Ő a húsvéti Bárány.
A Leviták könyvében Ő a Pap, az Oltár és az áldozati Bárány. Ő a mi főpapunk.
A Számok könyvében , Ő a Felhőoszlop nappal és a Tűzoszlop éjjel.
A Második Törvénykönyvben Jézus a Próféta, akárcsak Mózes.

Józsue könyvében, Jézus üdvösségünk Vezére.
A Bírák könyvében, Ő Bíránk és Törvényhozónk.
Rut könyvében, Ő a mi Megváltónk.
Sámuel két könyvében, Ő az igaz Prófétánk.
A királyok könyvében és krónikákban, Ő a mi uralkodó királyunk.

Ezdrásnál Ő építi újjá életünk romba dőlt falait.
Nehemiás könyvében, Ő épít fel minket újra.
Tóbiás könyvében, Ő az új élet Hírnöke.
Judit könyvében, Ő a Gyengeség, aki Győzelemmé lesz.
Eszter könyvében, Ő a Pártfogónk.

A Makkabeusok két könyvében, Ő a Vezér, aki meghal Isten törvényéért.
Jób könyvében, Ő a mi örökké élő Megváltónk.
A zsoltárokban, Ő a mi Pásztorunk.
A Példabeszédekben, Ő a Bölcsességünk.
A Prédikátornál, Ő a feltámadás Reménye.
Az Énekek énekében, Ő a mi szerelmes vőlegényünk.
A Bölcsesség könyvében Isten gondolatának kiáradása.
Sirák fia könyvében Jézus a Biztonság.

Izajásnál Jézus a szenvedő Szolga.
Jeremiásnál Ő az igaz Sarj.
A Siralmak könyvében Ő a Próféta, aki sír.
Báruknál Ő az Örökkévaló Irgalma.
Ezekielnél Ő az, aki uralkodni méltó.
Dánielnél Jézus a negyedik férfi a tüzes kemencében.

Ozeásnál Jézus a Férj, aki örökké hűséges a bűnöshöz.
Joelnél Ő keresztel tűzzel és Szentlélekkel.
Ámosznál Ő állítja helyre az igazságosságot.
Abdiásnál Ő az, akinek hatalma van, hogy megmentsen.
Jónásnál Ő a nagy Küldött.
Mikeásnál Ő a jó hírt hozónak lába.

Náhumnál Jézus a mi Erősségünk a megpróbáltatásban.
Habakuknál Ő megváltó Istenünk.
Szofoniásnál Izrael Királya.
Aggeusnál Ő a Pecsétgyűrű.
Zakariásnál alázatos, szamárcsikón érkező Királyunk.
Malakiásnál Jézus az igazságosság Fia.

Máténál Jézus a köztünk lévő Isten.
Márknál Isten Fia.
Lukácsnál Mária Fia, aki hozzánk hasonlóan érez.
Jánosnál az Élet Kenyere.
Az Apostolok Cselekedeteiben Jézus a világ Megváltója.

A római levélben Jézus Isten Igazságossága.
Az első korintusi levélben Ő a Feltámadás.
A második korintusi levélben Ő a vigasztalás Istene.
A galata levélben Ő a Szabadságunk és Szabadítónk.
Az efezusi levélben Jézus az Egyház Feje.

A filippi levélben Jézus az Örömünk.
A kolosszei levélben Ő a Kiteljesedésünk.
A tesszalonikai levelekben Ő a Reménységünk.
A Timóteusnak írt első levélben Ő a Hitünk.
A Timóteusnak írt második levélben biztos Állandóságunk.

A Titusz-levélben Jézus az Igazság.
A Filemon-levélben Jótevőnk.
A Zsidókhoz írt levélben Ő a mi Tökéletességünk.
Jakabnál Ő a hitünkben rejlő Erő.
Péter első levelében Ő a Példaképünk.
Péter második levelében Ő a Tisztaságunk.

Az első János-levélben Jézus az Életünk.
A második János-levélben Mintaképünk.
A harmadik János-levélben Ösztönzőnk.
A Júdás-levélbenhitünk Alapja.
A Jelenések könyvében Jézus az eljövendő Király.

Ő az Első és az Utolsó, a Kezdet és a Vég.
Ő a Teremtés Kezdete és mindenek Alkotója.
Ő a világegyetem Tervezője és minden idő Ura.
Mindig volt, mindig van és mindig lesz: mozdulatlan, változatlan, legyőzhetetlen, megsemmisíthetetlen.

Megsebezték, mégis gyógyulást hozott.
Átdöfték, mégis enyhíti fájdalmainkat.
Üldözték, mégis szabadságot adott.
Meghalt, de életre kelt.
Feltámadt és erőt ad.
Uralkodik és békével tölt el.

A világ nem érti meg őt.
Hadseregek nem győzhetik le.
A tudósok nem tudják megmagyarázni.
A hatalmasok nem tudják kikerülni.
Heródes nem tudta megölni.
A farizeusok nem tudták összezavarni.
Nero nem tudta összezúzni.
Hitler nem tudta elhallgattatni.
A New Age nem tudja pótolni.

Ő az Élet, a Szeretet, az Örökkévalóság, ő az Úr.
Ő a Jóság, a Gyengédség, ő az Isten.
Szent, igazságos, hatalmas, erős, tiszta.
Útjai igazak, szavai örökké megmaradnak, törvényei sohasem változnak, szelleme áthat minket.
Megváltóm, Üdvözítőm, Istenem, Papom, Örömöm, Vigaszom, Uram, életem Ura. Amen.

Forrás: Magyar Kurir
Link videó Link

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Ezt az arcot meg kell nézned!
  2015-04-01 10:02:26, szerda
 
  Link
Krisztus arca, Szent Arc: Isten megtestesült Fiának, a Názáreti Jézusnak emberi arca, ,,az isteni lényeg képmása" (Zsid 1,3). - Krisztus arcán Isten dicsősége ragyogott föl az ember számára (2Kor 4,6), benne vált láthatóvá a senki által nem látott isteni arc (Jn 1,18). Maga Jézus mondja: ,,aki engem látott, látta az Atyát" (Jn 14,9). - Krisztus arca a Fájdalmak Férfiának arca: az isteni arcot Jézus megcsúfolásakor kendővel letakarták, ököllel ütötték, leköpdösték, tövissel koronázták (Iz 52,14; Jn 19,3; Mt 26,67; Mk 14,65; Jn 19,3), ugyanakkor a világ urának, Krisztus Királynak az arca (Mt 17,2; Jel 10,1).

- Az arc keleti értelmezésnek megfelelően Krisztus arca azonos magával Jézus Krisztussal: a zsoltárok ,,arcodat keresem" (31,17; 68,9, 118,135 stb.) szavai a lélek Jézus utáni vágyának kifejezői. Krisztus arca az evangélium szolgálata által minden emberben fölragyog (2Kor 4,1).

- A misztikában Krisztus arca a lelki élet középpontja.

Ezt az arcot meg kell nézned!


Link

JÉZUS SZENT ARCÁNAK TISZTELETE
Két alkalommal (1995. február 17-én és március 15-én) vérzett az itt látható Szent Arc-kép Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában.
Ez egy 18×24 cm nagyságú bekeretezett Szent Arc kép, amikor vérezni kezdett, sürgősen odahívtak egy orvost, aki nem tudott vérmintát venni, mivel a vér közben megalvadt. Mindez 13 szemtanú jelenlétében történt, akik jelen voltak, amikor egy hang így szólt: ,,Ismét eljövök és az orvos be fogja tudni fejezni a vizsgálatot." Kémcsöveket készítettek ki, hogy a vért felfogják.
1995. március 15-én kb. 17 órakor a Szent Arc ismét bőségesen vérezni kezdett, és a vért sikerült felfogni. A kémcső negyed részig volt tele, amikor ezt hallották: ,,Elég, magam fogom feltölteni."
Az orvos megállapította, hogy a kémcső negyedéig volt tele, majd kb. 45 perc múlva teljesen tele lett. Hogyan történt ez? Nem tudta megmagyarázni, csak csodálkozott. 12 tanú volt jelen. Oly erősen vérzett a kép, hogy a Szent Arc vonásait alig lehetett felismerni. A vért megvizsgálták, és az eredmény a következő volt: emberi vér. A vércsoport: AB, Rh pozitív.

Ima:

SZERETETT JÉZUSOM IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCA!
IMÁDLAK ÉS SZERETLEK TÉGED LELKEM MINDEN EREJÉVEL.
ALÁZATTAL KÉRLEK, HOGY ISTEN KÉPÉT ÁLLÍTSD HELYRE BENNEM.
TISZTA SZÍVET TEREMTS BENNEM, ISTENEM!
NE VESS EL ENGEM SZÍNED ELŐL!
MINDEN ÁLTALAD TÖRTÉNJÉK BENNEM,
ÉRTED, Ó JÉZUSOM, A TE DICSŐSÉGEDRE,
IRÁNTAD VALÓ SZERETETBŐL. ÁMEN.

ÖRÖK ATYA! FELAJÁNLOM NEKED SZERETETT FIAD IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCÁT,
SZENT NEVED DICSŐSÉGÉRE ÉS A LELKEK ÜDVÉRE. ÁMEN.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Kemény szavak ezek
  2015-01-22 22:27:07, csütörtök
 
  "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot." (Mt 10,34)

LinkAmikor Máté evangéliumát olvasom, mindvégig arra gondolok: "kemény szavak ezek; ugyan ki értheti?!" Pedig, ha egy kissé odafigyelünk nem is olyan érhetetlen. Nem élünk a legbékésebb világban. Nem csak kard, hanem már atombomba is akad bőven. Az emberiség megmutatta destruktív hatalmát: véresebb századot, mint az elköszönő XX. század, nem igen találni a történelem hasábjain. De Jézus nem áll meg ennél a kifejezésénél, hanem továbbfűzi gondolatait:

"Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége". Egyre aláaknázottabb területre érünk. Nem elég a kard, íme itt van a tulajdon családunkkal folytatott "ellenségeskedés". Nem egészen népszerű gondolatok. Jézusnak semmi esélye nem volt a "karrierhez". Ha karrierista lett volna, nem mondott volna "ilyeneket". Ugyanis az ember bármit eltűr, de azt már nem, hogy nagyszerű álmodozásából megzavarják és felverjék. Jézus, ugyanis, itt épp azt fejtegeti, hogy ha elfogadjuk önmagunkat, saját alapbeállításunkat, ha vállunkra vesszük saját keresztünket (Mt 10,38), vagyis vállaljuk egyénné válásunk fáradságos kálváriáját (C. G. Jung), akkor joggal számíthatunk a társadalom ellenállására. Isten többször is tudtunkra adja, hogy nevünkön szólít". Nem egy rajongó és demagóg tömeget akar saját népeként, amelyet könnyű félrevezetni és még
könnyebb becsapni ("Újholdjaitokat és zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Már belefáradtam, hogy elviseljem őket" - Iz. 1,14). Inkább önmeggyőződésre alapozott hitre hívja fel figyelmünket, melyről tetteink árulkodnak

("Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot" - Iz. 1,17).

Szakács Ferenc Sándor


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
A hívő élet szerelmes élet
  2015-01-13 15:35:04, kedd
 
  A hívő élet szerelmes élet. A hívő nem önmagába, nem hitébe, nem megtérésébe szerelmes. S nem a szenvedély vagy indulat által, hanem a Szentlélek által töltetik szívébe a szerelem. Szerelmese: Jézus.  
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Voltál-e valaha egyedül Istennel
  2015-01-13 09:36:15, kedd
 
  Mindaddig azt képzeljük, hogy megértjük a másik embert, amíg Isten meg nem mutat nekünk egy jó adagot saját szívünk pestiséből. Az önfejűségnek és tudatlanságnak nagy területei vannak még bennünk, amelyeket a Szentléleknek kell feltárnia. De ez csak akkor történhetik meg, ha egyedül vagyunk Jézus Krisztussal.

LinkForrás: Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
Jézus Krisztus névnapján
  2015-01-03 19:51:24, szombat
 
  JÉZUS

A mi Urunk neve. Íme egy dal: Link

Az ókorban minden névnek jelentése és jelentősége volt. Jézus héber név, ezt jelenti Jahve (Isten, az Úr) segítsége, Szabadító, Isten parancsolja meg Józsefnek, hogy ha megszületik Mária fia, így nevezzék. ”…akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.”(Mt 1,21)

Ez tehát Jézus küldetése. Miért kell megszabadítani a népet? Mert megkötözi bűne, mert Istentől elszakadva kényszerhelyzetbe került: csak vétkezni tud. És mert nem tudja önmagát megszabadítani. De senki más nem tud rajta segíteni. Ezért könyörült Isten, és küldött Szabadítót Jézus személyében.
Régi keresztény jelkép (szimbólum) egy latin nyelvű hitvallás rövidítése: JHS

J: Jesus = Jézus
H: hominum = az emberek
S: salvator = szabadítója


Link 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Jézus Krisztus  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 59 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 219
  • e Hét: 621
  • e Hónap: 3372
  • e Év: 3372
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.