Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
Pünkösd
  2016-05-16 09:38:44, hétfő
 
 
LinkPiros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Reviczky Gyula
 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Pünkösd fényében
  2016-05-07 00:14:42, szombat
 
 
Link
Füle Lajos PÜNKÖSD FÉNYÉBEN


Pünkösd... Fényedben élek,
teremtő égi LÉLEK,
erőd gerjeszti lelkem.
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlt szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a KRISZTUS vére.

Dicsőítsd ŐT ma bennem,
KI nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
KI - érte mit se várván -
megváltott vére árán
ISTENNEK, az ATYÁNAK.

 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Pünkösdi kilenced
  2016-05-05 23:43:18, csütörtök
 
  Jöjj, Szentlélek Istenünk,
add a mennyből érzenünk
fényességed sugarát!

Jöjj, szegények Atyja, te,
bőkezűség Istene,
lelkünk fényed hassa át!

Édességes vigaszunk,
drága vendég, szomjazunk,
édes lélekújulás.

Fáradottnak könnyülés,
tikkadónak enyhülés,
sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény,
szállj meg szívünk rejtekén,
híveidnek napja légy!

Ihleted, ha fényt nem ad,
emberszívben ellohad minden
érő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett,
aszúságra hints vizet,
orvosold a sebhelyet!

Simogasd a darabost,
fölmelengesd a fagyost,
útra vidd, ki tévelyeg!

Add, vegyék el híveid,
kik hitük beléd vetik,
hétszeres kegyelmedet!

Jámbornak jutalmazást,
engedj boldog kimúlást:
mindörökké mennyeket!

Amen. Alleluja!


Link,,Ó, bárcsak ... buzgó és egységben mondott ima szállhatna a Mennybe a kereszténység minden részéből, ahogy egykor Jeruzsálemben a Cenakulumban (emeleti teremben) történt, a Szentlélek új lángolásáért!"

Boldog Elena Guerra sürgetésére XIII. Leó pápa arra szólította fel a híveket, hogy ünnepélyes kilencedet (9 napi imát) tartsanak a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért. Ennek a kérésnek eleget téve várva-várva a Lélek új kiáradását indult útjának a világméretű mozgalom, melynek keretében most a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás is szeretettel hív mindenkit pünkösdváró együtt imádkozásra.

Az imakilenced letölthető Link
nyomtatható és terjeszthető formában, illetve olvashatják a Magyar Nemzeti Szolgálóbizottság ez alkalomból írt buzdító levelét.Link

Csatolmány:
PDF Link punkosdi_kilenced.pdf

 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
A Lélek, akit Jézus megígér, feltárja Isten mélységeit
  2015-05-24 16:16:39, vasárnap
 
  "Még nem vagytok elég erősek"

Amikor legelőször olvastam a Szentírásban János evangéliumában, és nem értettem, hogy még nem vagyok elég erős, azt mondták az imaköziben a tesók, hogy most még tejes ételen vagyok megtérésem után, de ahogy a lelki fejlődésben haladok előre, majd egyre szilárdabb "táplálékot" is elbírok, meg bírok "emészteni."

LinkVan egy példám, amikor kikelnek a madárfiókák, anyjuk begytejjel táplálja őket. Hogy azt hogy állítja elő, fogalmam sincs, hiszen magokat eszik, de a mini madár szépen fejlődik. Közben lágy eleséget kapnak a szülők, - áztatott zsemle, főtt tojás, répa összetörve - és egyre többet, mert amint felkezdődik a tollasodás egyre több eleség kell, nehogy megálljon a madár fejlődése, vagy akár el is pusztuljon.
Mielőtt kirepülnek a fészekodúból, már igazi felnőtt madárhoz illő táplálékot kapnak. Honnan tudom? Amikor az anyamadár felcsipegeti a magokat, azonnal berepül a fészekbe, majd oda-vissza, szóval emésztetlenül adja fiókájának a táplálékot, amivel már elbírnak.

E rövid kitérő után visszatérve a nem vagyok még elég erős-höz, bebizonyosodott szárnypróbálgatásaim közepette, amikor tanúságot tettem Jézusról, az balul sült el. Nem voltam elég meggyőző, meg nem is szabad Jézust senki nyakába zúdítani, aki még soha nem találkozott Vele. Hanem szép lassan, életünkkel megmutatva, tudunk tanúságot tenni Istenről. Amikor majd rákérdeznek, "honnan van ennyi türelmed?" "hogy tudsz mindenkihez jó lenni?" akkor lehet, sőt kell is Jézusról tanúságot tenni.


Link"Még nem vagytok elég erősek"
Martos atya pünkösdi elmélkedése,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek" - mondja Jézus, mielőtt megígéri a Vigasztaló, az Igazság Lelke eljövetelét (Jn 16,12). Szavaiban mélységes tapintat rejlik, amellyel barátai javát keresi. A tanítványoknak tovább kell növekedni. Az ,,Úr és mester" megőrizte őket az igazságban, és továbbra is éltetni akarja őket, mint szőlőtő a szőlővesszőket. De valami még hátra van, valami még túl nehéz.

Mi ez a túl nehéz? Az igazság, amelyről Jézus beszél, egyszerre szól saját titkáról, az Atyával való kapcsolatáról, és szól a világ sorsáról, benne az emberről, bizonyára saját magunkról is. Isten mindig meghaladja az emberi értelmet. Ő mindig csak titokként, vonzó, szerethető titokként ismerhető fel. A világ dolgai viszont értelemmel átláthatók. A teremtett valósággal szemben a szívünk mégis hajlamos arra, hogy bezárkózzon. A jövő megismerése egyszerre vonzó és ijesztő. Gyakran a jelen pillanat teljes elfogadása és értékelése is messze meghaladja a képességeinket. Aki megsejt valamit Isten fényességéből, az saját árnyékát is pengeélesen látni kezdi. ,,A te fényedben látjuk az igazi fényt", mondja a zsoltáros (Zsolt 36,10). Önmagunk végső igazsága is Isten szemsugarában tárul fel, és ez létfontosságú - nélküle sohasem lehetünk szabadok, és nem is ismerjük meg magunkat úgy, ahogy Isten ismer minket.

Az ,,Igazság Lelke" azonban ,,elvezet a teljes igazságra", és ,,a jövendőt fogja hirdetni nektek", ígéri Jézus. Az Igazság egyfelől Ő maga, akit a világ visszautasított, s akiben a hívek is gyakran csak félénk hittel hisznek. A Lélek a jövendő dolgokat hirdeti, hogy a felfedezzék bennük az Eljövendőt. Hogy a keresztények felfedezzék, Uruk velük van, mellettük áll, a világ kétes álarcai, keserű konstellációi közepette is. ,,Én vagyok, aki vagyok" - mondta Isten Mózesnek (Kiv 3,14). Én vagyok, aki pillanatról pillanatra feltárom magam, aki mindig ott leszek, amikor hívsz.

A ,,teljes igazság", amelyet Jézus ígér, nem ,,igazságok" sorozata, nem jövendő események naptárszerű listája, inkább a dolgok és események belső egységének feltárulkozása, ahogy Istenben együvé tartoznak és el is különülnek. A teljes igazság a Teremtő igazsága, aki napról napra feltárja magát teremtményeiben. A Lélek, akit Jézus megígér, feltárja Isten mélységeit (vö. 1Kor 2,10).

Mihez nem vagyunk elég erősek? Mit nem tudunk viselni, hordozni? Jézus mondata nemcsak azt jelenti, hogy az igazság bősége meghaladja az értelmünket és talán a szívünket is, hanem arra is utal, hogy mi keresztények képtelenek vagyunk arra, hogy ezt az igazságot a magunk erejéből kivigyük a világba. Amikor Jézus ígérete megvalósult, és eljött az Igazság Lelke, mindig úgy mutatkozott meg, mint aki egyesíti a sok különböző embert, mint aki megtalálja a sokasághoz vezető utat. Ezért lehetett az irgalom Lelke, ezért lehetett a sok, különféle nyelven megszólaló Lélek.

Pünkösdkor, az egyház születésének ünnepén, a Lélek arra indította az apostolokat, hogy megszólítsák a sok, különböző embert. Az Igazság Lelke ma is arra indít, hogy felismerjük azoknak az igazságát, megismerjük azok történetét is, akikkel találkozunk. A Lélek újítja meg az egyházat az Úr iránti hűségben és az emberek iránti türelemben: a velük való együttérzésben találjuk meg a Lélek indítását ahhoz, hogy Jézusról tanúságot tegyünk."


 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Pünkösdi himnusz
  2015-05-24 01:08:04, vasárnap
 
  Link

Veni Creator Spiritus

Teremtő Lélek, jöjj közénk,
híveid szívét látogasd,
töltsd malaszttal a lelkeket,
kiket hatalmad alkotott!

Te, kit Védőnek mondanak,
mellénk a magas ég adott,
Tűz, élő Forrás, Szeretet,
Te, lelkek lelki Olaja.

Ajándékoddal hétszeres,
Te, ujj az Isten jobb kezén,
Atyának ígért szózata,
Ki ajkainkat megnyitád.

Érzékeinkbe gyújts Te fényt,
Szívünk szerelmed töltse be,
mi bennünk testi gyöngeség,
örök erőddel izmosítsd!

Ellenségünket űzzed el,
a békét tüstént hozd közel,
előttünk járva mint Vezér
kerüljünk mindent, ami árt!

Általad tudjuk az Atyát,
ismerjük, adjad, a Fiút,
Ki kettejüknek Lelke vagy,
Tebenned higgyünk végtelen!

Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényü Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig!

Ámen.

Hrabanus Maurus
PÜNKÖSDI HIMNUSZA

(Fordította: Babits Mihály)


Videó: Link
 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Tanúságot tenni a világban a Feltámadottról
  2015-05-23 10:46:28, szombat
 
  LinkTanúságot tenni a világban a Feltámadottról. Ez volt az apostolok feladata, és ez a mi küldetésünk is. A feltámadt Jézus örömhírének szavaink és tetteink által el kell jutni minden emberhez. Előbb el kell fogadnunk a Lélek tanúskodását, be kell lépnünk a hit világába, hogy Krisztus tanúságtételét birtokoljuk magunkban, majd indulnunk kell, hogy Krisztust, a mi Urunkat hirdessük aki bennünk él.
 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Mindenkit szeressek én
  2014-06-04 07:59:33, szerda
 
 

Link


Sillye Jenő:
HÉTKÖZNAPOK SZENTLELKE
(dalszöveg)

Könnyű kedvesnek lenni,
amikor az embert nem bántja semmi.
Könnyű szeretni azokat,
akikkel nem foglalkozunk sokat.

De ó, az a néhány ember,
akiket győznöm kell türelemmel.
Azok a nehéz napok,
amikor oly egyedül vagyok.

De ó, az a néhány lélek,
akikkel közös lakásban élek.
Az iskola, vagy a munkahely
naponta színig megtelő kehely.

(Refrén)
Isten Szentlelke szállj rám!
Nem csak a templomok árnyán
kereslek én.
Ne csak az ünnep glóriáján
legyél enyém!
Hétköznapok Szentlelke szállj rám!
Atya lángja, Krisztusi fény,
tündökölj a hétköznap egén.
Hogy hétfőtől szombatig is
legyél enyém!
Hogy hétfőtől szombatig is
szeressek én!
Mindenkit szeressek én!


Dal videó:
Link
 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Ünnep - Karácsonytól Pünkösdig
  2013-05-19 14:57:57, vasárnap
 
 

Link

Az ünnep

Mennyből az angyal!...
Égnek a gyertyák.
Kacag az ének, teritve az asztal--
csak fáj, hogy sohse találkozik össze
a karácsony az orgonás tavasszal.


Dsida Jenő
 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Uram, a te tüzedet add nekünk
  2013-05-19 10:46:10, vasárnap
 
  Uram, a te tüzedet add nekünk,
mely a hit fényét,
a szeretet melegét adja.
Tüzet, mely a bűn salakját olvasztja,
és a lélek aranyát tisztítja.
Mert ha a te Szentlelked
nem gyújtja fel a hit és a szeretet melegítő tüzét,
akkor fellángol az
emberiségben a gyűlölet romboló tüze.Link
 
 
1 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
Reviczky Gyula: Pünkösd ünnepére
  2013-05-19 10:29:44, vasárnap
 
 

Link

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
 
 
0 komment , kategória:  Ü - PÜNKÖSD  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 19
  • e Hét: 932
  • e Hónap: 3227
  • e Év: 7693
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.