Belépés
evavicus.blog.xfree.hu
,,Jőjj pihenni, szabad perceidben, gépek, számok fáradt embere! A barátság meghitt otthonába hív a költő, - beszélgess vele." /Veress Ferenc/ Szuhanicsné Bencsik Éva
2001.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 53 
A boldogságról
  2018-02-27 15:39:46, kedd
 
  SENECA

A boldogságról

A tetőpontra az jut, aki
tudja, minek örüljön, aki boldogságát nem
tette másoktól függővé, aki nem
nyugtalankodik,

aki bizik önmagában...

Hát tanulj meg örülni! De ne
hidd, hogy a reményeket s a
legédesebb mulatságokat hiábavalónak
tartom, s ezzel megfosztalak az élet kínálta
gyönyörűségektől. Ellenkezőleg. Azt
akarom, hogy sose légy szűkében a
vidámságnak, hogy házadban mosoly
fakadjon, s ha ott terem, tebenned lakik. Más
vigassagok nem töltik el a szívet valódi
örömmel, csak homlokod ráncát
simítják ki futó pillanatokra...

Hidd el, az igazi boldogság
komoly dolog. Vagy azt képzeled,
hogy bárkiképes derüs arccal - ahogy
mostani aranyifjaink mondják - ,,feldobottan"
megvetni a halált, ajtót
nyitni a szegénységnek, elszenvedni a
fájdalmakat és elhajítani az élvezeteket?
Aki ekképpen gondolkozik, boldog, de nem
igazán.
Neked másmilyen
boldogságot kivánok:
olyat, amelyik sosem hagy
el, ha egyszer
megtaláltad a forrását.
Ami könnyen elérhető, az a
felszínen csillog; ami érték, olykor
fénytelen, és a mélyre kell ásni érte.
Amiben a sokaság élvezetét leli, sivár
és illanó gyönyörűséget kínál. Amiről én
beszé!ek, az a felszinröl nem látható, és
bensődben derül.

Szórd szét, ami csillog, az
igazi jóra vesd tekinteted: örülj a
magadénak.
Hogy mit jelent ez? Téged
és éned legszebb részét. Még ez
alkalmi testet, a
köntöst - bár nélküle semmi
nem történhetne meg - csupán
szükségesnek, mint fontosnak tartsd. Hiú
gyönyöröket táplál, illanó örömöket,
melyek könnyen átcsaphatnak
szomorúságba, emésztő bánatba. A gyönyör a
fájdalom szakadékába zuhan, ha nem ismer
határt. Ám megfékezni nehéz azt, mit
korábban jónak hittél. Az igazi jóra kockázat nélkül
vágyódhatsz.

Szeretnéd tudni, honnan
ered? Ha szándékaid becsületesek,
cselekedeteid helyesek, lelkiismereted nem
zúgolódik, és megtagadod a véletlen
ajándékait - akkor egyenes gerinccel
járhatsz az úton, azon az úton, amit életnek
nevezünk...
Kevesen járják az utat az út
természete szerint. Inkább a saját
természetüknek hódolnak, s mint a
folyó árjával tovaúszó holmik sodródnak
egyik partról a másikra...

,,Rosszul él, aki mindig csak
élni

kezd" - mondja Epikurosz.

,,Miért?" - kérded joggal.

Mert senki sem gondolkodik
akkor, amikor éppen csak belefog
az életbe.
Tartsd ezt szem előtt:
gondolkozz és élj!
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Karácsonyi himnusz
  2017-12-15 15:33:23, péntek
 
  Szent Ambrus

Karácsonyi himnusz

Ó népek Megváltója, jöjj,
hadd lássuk a Szűz Gyermekét!
Egész világ, ámulva nézz:
Istenhez méltó születés.

Nem férfi magvából fogant,
de Szentlélektől titkosan:
az Úr Igéje testet ölt,
mint szűz méhben termett gyümölcs.

A Szűz várandós anya lett,
szemérme sértetlen maradt,
fénylő erényei között
Isten, mint templomban lakik.

Most hagyja el a nászszobát,
a tisztaságos palotát!
Két-természetű Óriás,
indulj utadra lelkesen!

Atyának egyenlő Fia,
végy testet: indulj győztesen,
Testünknek gyengeségeit
örök erőddel izmosítsd.

Ragyog már jászlad trónusa,
új fényt lehel az éjszaka,
s ezt nem oltja semmi éj,
a hit táplálja sugarát.

Krisztus, legkegyesebb Király,
dicsérünk téged és Atyád,
s a Lelket, a Vigasztalót
most és örö időkön át. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
A teremtő áldása...
  2017-11-16 20:27:50, csütörtök
 
  Szent Patrik kódexbeli áldás

A TEREMTŐ ÁLDÁSA VAN BENNED ÉS KÖRÜLÖTTED ...

Az Úr legyen előtted,
... hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted,
... hogy téged karjába zárjon és megvédjen.

Az Úr legyen mögötted,
... hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.

Az Úr legyen alattad,
... hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,
... hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted,
... hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted,
... hogy megáldjon téged.

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.

 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Fohász
  2011-07-24 04:11:57, vasárnap
 
  Döbrentei Kornél

Fohász

Seregek ura, mindenható Isten!
Hozzád kiáltok:
Őrizd meg a népet, amelyből vétettem,
óvjad meg Hazánkat,
Szent István által Boldogasszony Anyánk
oltalmába ajánlott Magyarországot.
A Szent Korona erejével
sokszorozd meg akaratunkat,
a balsorsból menekíts ki,
és vezérelj jobb sorsra minket.
Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Zsoltár
  2011-06-29 12:38:42, szerda
 
  Torquato Tasso

ZSOLTÁR

Égi Atyám, most, hogy fekete felleg
borult az igaz útra s tébolyogva
járok, s alattam süpped a morotva,
e siralmak völgyén, ím esdekellek:

igazgasd lépteim, s te szent kegyelmed
lámpását gyújtsd fel bennem, hogy lobogva
égjen, s az ösvényt újra megmutassa,
melyet bolyongó lelkem elfelejtett.

S mielőtt behavazná a sivár tél
e fürtöket, s napom gyarló világát
a végleges sötétség el nem oltja:

add, hogy lábaim utad megtalálják,
s öltözködvén kéklő mennyei tollba,
Uram, legeltess, Uram, adj te kvártélyt!

(Jékely Zoltán fordítása)
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Kölcsey utolsó imája
  2011-06-29 12:11:12, szerda
 
  Udud István

Kölcsey utolsó imája

Mindenható, ki trónolsz fönn a mennyben,
s a végtelen tér pályáit betöltöd,
lakozván roppant csillagokban éppúgy,
mint bennünk, romló földi porszemekben,
hallgasd, hallgasd meg, esdekelve kérlek,
hűlő ajkamnak elhaló imáját.

Ki a Mindenség alkotója vagy
és számon is tartója mindeneknek,
Te jól tudod, ó Egyetlen Tudás:
miért, mi végre lettem én e földön;
mért kellett válnom létem hajnalán
máiglan sajgó-égő bélyegessé;
miért vetted el tőlem, akiket
- vér a vérükből - annyira szerettem;
s miért hagytál meg, gyönge gyermeket,
még gyöngébbeknek hitvány gyámolául;
kétségbeesve, kételkedve hányszor,
hányszor zokogtam-kérdeztem: - miért?

De rendeléd, hogy elcsituljanak
a test s a lélek csahos kínjai,
s a csüggedésnek béklyóit lerázván
létküzdelemre vértezzem magam.
Akartam - tudni! Szomjú lelkemet
kábítottam holt eszmék mákonyával
a létezőknek lényegét kutatván,
célját keresve vizsgálatba vonni;
fölemelni az elesetteket,
a gőgösöket alázatra intvén
munkálkodni együtt a köz javáért:
erre tettem föl akkor éltemet.
Szent neved után legszentebb nekem
a Hon neve volt: érette akartam
küzdeni, tenni. Nála nemesebb célt
nem láttam, melyért élni érdemes.
Hányszor faggattam önmagam: megérte? -
Mert nem fogytak el számról a miértek.

Ki szeretetre szomjaztam szünetlen,
mért vett körül annyi gáncs, megnemértés,
sanda gyanakvás, fröcskölő gyűlölség?
Miért, rokonim, pályatársaim?
Miért? Feleljetek ti is, barátaim!
S jaj, hányszor perzseltél meg olthatatlanul
lángoddal, kínok kínja, szerelem!
De mint hűs leplek lázas beteget,
úgy hűtötték le pillantásaikkal
vágyaimat a szépek, kik felé
sóhajaim bús madárraja szállt.
Tudom, ne mondjátok, tudom, miért.

Mindenható, ki trónolsz fönn a mennyben,
hallgasd, hallgasd meg, esdekelve kérlek,
hűlő ajkamnak elhaló imáját!
Érzem, immár az út végére értem,
melyet pályámul nékem kijelöltél.
Szenvedni - hosszú; érdemet szerezni,
hatni, alkotni, gyarapítani,
a hon üdvéért munkálkodni - rövid volt.

De nem panaszlok. Megnyugszom Tebenned,
ki mindenek szülője, mozgatója
s végső nyugpontja vagy. Hálás szavakkal
megköszönöm, mint irgalmaddal adtál:
életemet, mely gátjaim dacára
haszon nélkül tán mégsem múlik el;
a négy folyam partján a drága földet,
mely táplált s fölnevelt, s bár mint magam,
szegény s nyomorult vala, de nekem
egyetlenem: HAZÁM volt!
Köszönöm ezt az ezerszer áldott-átkozott
nyelvet, amelynél nincsen édesebb,
noha sorsánál nincsen mostohább,
melyen, ha kellett, szólnom adatott.

Mindenható, ki trónolsz fönn a mennyben,
hallgasd, hallgasd meg, esdekelve kérlek,
hűlő ajkamnak elhaló imáját.
Áldd meg a gyermeket, kit úgy szerettem,
mintha enfiam volna; ó vezesd el
az igazaknak ösvényére, váljék
- vágyam szerint - honunknak hű fiává!
Engem is áldj meg, én Uram! Kímélj meg,
megbocsátván, a gyötrelmes haláltól!
És áldd meg, áldd meg mindenekfelett
e népet, mely már annyit bűnhödött,
teremtő ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Himnusz a mulandóságról
  2011-06-29 11:00:43, szerda
 
  Himnusz a mulandóságról

Ki az emberélet
lapját olvasod,
halld, a végzet ahhoz
mily glosszát adott:
gyengét úgy mint izmost
a vad halál biztos
prédául kapott.

Codrust úgy mint Croesust,
szolgát, szabadot,
soványat, kövéret,
urat és rabot
leüt egy ütéssel
s harca végeztével
koporsóba dob.

Nézd a kis virágot:
alig született!
Nyomd rá végső csókod,
amíg teheted.
Ezt vedd tanulságnak,
milyen hiúságnak
véld az életet!
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Fohász
  2011-06-29 10:59:22, szerda
 
  Víg Béla

Fohász

Uram, Te hű, titokban éber Isten,
Kit árva hittel annyiszor kerestem,
E bús, magába roskadó vak esten
Emeld öledbe kínaszalta testem.

Tudom, hogy ismered mogorva múltam.
Fanyar keservek üldözöttje voltam.
Magasba vágyakozva mélybe hulltam -
Ölelj magadhoz Élet Atyja holtan.

A büszke homlokot s a vézna mellet
Ujjad faragta-gyúrta, Téged illet.
S ha lelkemért a test halála kellett:
Merengj Uram, csodád bukása mellett...

Merengj, a gyászt aláíratta Véled
Visszavonhatatlan ős ítéleted.
S midőn erőd e döbbenetbe mélyed:
Meríts a fénybe s vond reám az éjet...
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
A szeretet himnusza.
  2011-06-18 11:26:24, szombat
 
  13. Fejezet Pál apostol első levele a korintusiakhoz

A szeretet himnusza.

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
Aranymiatyánk
  2011-06-12 14:04:53, vasárnap
 
  Aranymiatyánk

Virág-szombaton este
Mária fiát kérdezte
Jövő héten mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni

Virágvasárnapján mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám király leszek
A Jeruzsálemba bé megyek

Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám beteg leszek
A templomba nem mehetek

Hát nagykedden mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám vándorolok
Az utcákon le s fel járok

Nagyszeredán mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád

Nagycsütörtökön mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Anyám Getszemáni kertben
Felmegyek az olajok hegyikbe

Jézus a Getszemáni kertben
Fenn az olajok hegyikbe
Térgyen állva imádkozik
Piros vérrel izzadozik

Nagypénteken mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám egy keresztre
Fel leszek én majd feszítve

Te a kereszt alatt leszel
Szent kezeddel el nem érhetsz
Szent kezeddel el nem érhetsz
Szűz öledbe le nem tehetsz

Hát nagyszombaton mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám koporsómba
Bészállok a gyászos síromba

Húsvét napján mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz művelni
Akkor anyám feltámodak
Mennyországba uralkadok

Húsvét után ötven napra
Piros pünkösd hajnalára
Elküldöm a vigasztalót
A fehér színű galambot

Pünkösd után nyolcvan napra
Nagyboldogasszony napjára
Felviszlek a mennyországba
A mennyei boldogságba

Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Misztikus és vallásos versek  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 53 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 10839 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 295
  • e Hét: 3220
  • e Hónap: 9216
  • e Év: 9216
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.