Belépés
jupiter21.blog.xfree.hu
" Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. " Paulo Coelho "Né... Keller Istvánné
1946.04.10
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 44 
Luther Márton reformátor
  2016-09-26 14:54:24, hétfő
 
 Luther a Biblia alapján szembefordul a katolikus egyház egyes tanításaival. Megerősödött benne az a vélemény, hogy a pápai trónon az Antikrisztus ül .

Luther mondta, hogy az egyháznak nem az a feladata, hogy világi ügyekbe beleszóljon.

Luther, egy évvel a halála előtt megírta ,,Az �--rdög alapította római pápaság ellen" (,,Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet") című munkáját. Ebben a pápát már Antikrisztusnak bélyegzi.


FORRÁS - Wikipédia :
Link


A pápa nem a keresztény egyház feje, különben az egyház kétfejű bestia volna, mert neki Krisztus az egyetlen feje, mint Szent Pál mondja, tehát az ördög hamis egyházának feje csupán a pápa.

Luther Márton

FORRÁS :
Link


"A pápa ma a földkerekség egyik legveszélyesebb figurája, az én megérzésem szerint az antikrisztus előfutára, akit a Jelenések Könyve hamis prófétának nevez."
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Miért járnak az emberek templomba ?
  2016-08-23 09:29:15, kedd
 
  Miért járnak az emberek templomba, amikor a Bibliában is benne van, hogy nem lakozik Isten kézzel csinált templomokban, Isten bennetek van?
Apcsel 17:24-
Isten és ember közé nem kell közvetítő.
Másik dolog zsoltárok könyve 82:6: Mindannyian Istenek vagytok a fenségesnek fiai mindahányan. Tehát ebből következik, hogy nem csak Jézus az Isten fia, hanem mi mindannyian az Ő gyermekei vagyunk. Jézus egy "sima" emberként született, mint mi mindannyian, csak Jézus felismerte, hogy Ő és az atya egy, ezután vált Krisztussá.


"1Kor 9:24 Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyer jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. 1Kor 9:25 Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant."
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
A vallás
  2015-11-01 09:15:27, vasárnap
 
 Bárki is legyen az, aki egy nagyon kicsi logikával közelit a bibliához , annak bizony feltűnnek az ellentmondások !..

Mondok egy példát erre. Káin agyonverte Ábelt. Ezután isten nem büntette meg, csak elátkozta, s Káin elbujdosott. Ekkor három ember volt. Adám , Éva és az elbujdosott Kain. A továbbiakban azonban Káin miután az Edenböl egy Nod nevű területre ment és ott egy nőnek a Henoh nevű fiút nemzett majd várost is alapított aminek ugyan ezt a nevet adta!

Honnan a nő és honnan a város ??? Aztán mi van Sét-el?? Adám és Éva harmadik gyermekével aki később született? Mi van Káin halom gyeremkeivel ahol nincsenek a lányok felsorolva: Henoh, Irad, Mehujael, Metusael, Lameh...

Tele az egész paradox dologgal, beltenyészettel ,s Káin el volt átkozva tehát a leszármazottai is!
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Mit tanít a Biblia az angyalokról ?
  2015-09-20 10:58:52, vasárnap
 
  Lásd ezt az oldalt: angol (English)
Artist's depiction of angel with Matthew.

Kik vagy mik az angyalok?
Hogy néznek ki az angyalok?
Hány angyal van összesen?
Van az angyaloknak testük?
Hogy néznek ki az angyalok?
Haláluk után az emberek angyalok lesznek?
Milyenek az angyalok az emberekhez képest?
Minden angyal jó?
Mi az angyalok feladata?

Kik Vagy Mik Az Angyalok?

Az angyal szó valójában a Görög “aggelos"-ból származik, ami hírnököt jelent. A mal'ak Héber szónak ugyanez a jelentése.

Néha a Biblia emberekre használja ezt a szót:

mindennapi emberekre, akik üzeneteket visznek (Jób 1,14 • Lk 7,24; 9,52)

prófétákra (Ézs 42,19 • Mal 3,1)

papokra (Mal 2,7)

gyülekezeti vezetőkre (Jel 1,20)

Máskor jelképesen eseményekről vagy dolgokról mondja, hogy "hírnökök":

a felhőoszlopról (2Móz 14,19)

a dögvészről vagy pestisről (2Sám 24,16-17)

Általában azonban lelkek egész sorára vonatkozik, akiket Isten teremtett, beleértve a jó és rossz, valamint a különleges angyalokat, mint a Kerúbok, Szeráfok és az arkangyal.

Az Újszövetség 165-ször, az Ószövetség pedig legalább 108-szor említi az angyalokat (Chafer: Systematic Theology, II, 3). Tehát bőséges információ áll rendelkezésünkre a Bibliában, amire alapozhatjuk az angyali teremtményekkel kapcsolatos tudásunkat.

Írta: Paul Eymann
Hogyan Keletkeztek Az Angyalok?

A Biblia említi az angyalok teremtését, tehát egyértelmû, hogy nem léteztek öröktől fogva (Neh 9,6 • Zsolt 148,2.5 • 1Tim 6,16). A Kol 1,16-17 jelzi, hogy minden angyal egyszerre teremtetett:

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Õ előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.

A teremtetésük ideje soha sincs pontosan megadva, de a legvalószínûbb, hogy a menny 1Móz 1,1-ben leírt teremtésével kapcsolatban zajlott le. Lehet, hogy Isten közvetlen a menny teremtése után, de még a föld teremtése előtt teremtette őket - ugyanis Jób 38,4-7 szerint "ujjongtak mind az Istenfiak", mikor a földnek alapot vetett.

Írta: Paul Eymann
Hány Angyal Van Összesen?

A Szentírás nem említ határozott adatot, de megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak (Dán 7,10 • Mt 26,53 • Zsid 12,22).

Úgy tûnik, hogy az összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak vagy bármiféle pusztulásnak, ezért nem is csökken a számuk.

Véleményem szerint ésszerû az a következtetés, hogy legalább annyi szellemi lény létezik, mint amennyi emberi lény lesz a Föld történelme során.

Írta: Paul Eymann
Van Az Angyaloknak Testük?

Az angyalok alapvetően “szolgáló lelkek" (Zsid 1,14), és nincs fizikai testük, mint az embereknek. Jézus a Lk 24,37-39-ben kijelenti: "a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van".

A Biblia ennek ellenére azt is világossá teszi, hogy az angyalok egyszerre csak egy helyen lehetnek. Létezésük mindig helyhezkötött.

Az angyalok - ha az alkalom úgy kívánja - képesek emberi alakot ölteni. Másképp hogyan lehet, hogy "egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg"? (Zsid 13,2) Más esetben viszont vakító fehérben és ragyogó dicsőségben jelennek meg (Mt 28,2-4).

Írta: Paul Eymann
Hogy Néznek Ki Az Angyalok?

Mivel az angyalok inkább lelkek, mint fizikai lények, egyáltalán nem kell, hogy láthatóak legyenek (Kol 1,16). Elizeus egyszer azért imádkozott, hogy a szolgája meglássa a várost körülvevő angyalok seregeit, s a fiatalember ráeszmélt, hogy sok láthatatlan lény elkerülte a figyelmét (2Kir 6,17)!

Amikor azonban láthatóvá válnak, az angyalok rendszerint emberi alakot öltenek. Az 1Móz 18-ban Ábrahám három angyali vendéget fogadott, akik először csak egyszerû utazóknak tûntek. A következő fejezetben két angyal ment Sodomába, ahol egyszerû látogatóknak nézték őket.

Egy vitatható igehely - a Zak 5,9 - kivételével az angyalok mindig férfiként jelennek meg. (Mk 16,5).

Néha egy angyal különleges képességekkel rendelkező emberként jelenik meg. Dániel egy olyan angyalt látott, aminek karja és lába csillogó fémhez hasonlított, arca pedig villámhoz (Dán 10,5-6). Az angyal, aki elgördítette a követ Krisztus sírja elől, ragyogó fényt sugárzott (Mt 28,3 • Lk 24,4). A Jelenések könyve néhány egészen különleges teremtményt ír le a Jel 4,6-8-ban, akik esetleg az angyalok egy fajtája lehetnek.

A Bibliában az angyalok sohasem jelennek meg aranyos, pufók csecsemőként! Minden esetben felnőttek. Amikor a Bibliában az emberek angyalokat láttak, az első reakciójuk rendszerint az volt, hogy félve és tisztelettel arcra borultak, nem pedig megcirógattak egy imádni való csecsemőt.

Néhány rész a Bibliában szárnyakkal írja le az angyalokat (Ézs 6,2;6). Más versek repülő angyalokról beszélnek, s feltételezhetjük, hogy ehhez szárnyra is szükség volt (Dán 9,21). Ennek ellenére gyanítom, hogy az angyalok szárnyak nélkül is képesek a helyváltoztatásra. A legtöbb angyalokról szóló rész nem beszél szárnyakról, s az olyan részekben, mint az 1Mózes 18-19, biztos, hogy nem látszottak szárnyak.

Írta: Dr. John Bechtle
Haláluk Után Az Emberek Angyalok Lesznek?

Nem, az angyalok nem megdicsőült emberi teremtmények. A Máté 22,30 elmondja, hogy nem házasodnak, s nem is szaporodnak, mint az emberek, a Zsidók 12,22-23 pedig azt mondja, hogy mikor a mennyei Jeruzsálembe érünk, “angyalok ezreivel" és “a tökéletességre jutott igazak lelkeivel" fogunk találkozni - két külön csoporttal.

Az angyalok inkább egy társaság vagy egyesület, nem pedig egy közös őstől leszármazott faj (Lukács 20,34-36). Minket “e világ fiainak" hívnak, de az angyalokat sosem hívják “angyalok fiainak".

Írta: Paul Eymann
Milyenek Az Angyalok Az Emberekhez Képest?

Erősebbek, mint az emberek, de nem teljhatalmúak (Zsolt 103,20 • 2Pt 2,11).

Az embereknél nagyobb tudásúak, de nem mindentudók (2Sám 14,20 • Mt 24,36).

Az embereknél nemesebbek, de nem mindenütt jelenlevők (Dán 9,21-23; 10,10-14).

Írta: Paul Eymann
Minden Angyal Jó?

Sajnálom, de nem bízhatsz minden angyalban.

A Biblia néhány angyalt “választottnak" (1Tim 5,21) vagy “szentnek" (Mt 25,31 • Mk 8,38), nevez. Eredetileg minden angyal szent volt, Isten jelenlétét élvezve (Mt 18,10) és a mennyben élve (Mk 13,32).

Más angyalok - a Sátán vezetése alatt - szemben állnak Istennel (Mt 25,41 • Ef 6,12 • 2Pt 2,4 • Júd 6).

Valójában egy olyan nagy, láthatatlan háború dühöng, ami minden emberi képzeletet felülmúl. Azonban ez nem két egyenlő és örök erő közötti harc. Isten, aki mindent teremtett, még mindig hatalmon van, és miután felhasználta a bûnös angyalokat, hogy elérje célját, ők végső vereséget fognak szenvedni.

Írta: Dr. John Bechtle
Mi Az Angyalok Feladata?

Azt nem tudjuk, vajon minden angyal ugyanazt a feladatot végzi-e, vagy néhányan specializálódtak bizonyos területekre. A Biblia beszél az angyalok különböző fajtáiról, mint a Kerúbok (Ezékiel 1) és Szeráfok (Ézsaiás 6). Két angyalról név szerint is tudunk: Mihályról (vagy Mikál) (Dán 10,13 • Júd 9) és Gábrielről (Dán 9,21 • Lk 1,19;26).

A Szentírásban legyakrabban előforduló névtelen angyalok azonban különböző feladatokat látnak el - mind Istent szolgálva.

Imádat és dícséret - ez a mennyben végzett legfőbb foglalatosság (Ézs 6,1-3 • Jel 4-5).

Kinyilatkoztatás - hírvivőként szolgálnak, hogy átadják Isten üzenetét az embereknek. Õk segítettek közvetíteni Mózesnek a törvényt (ApCsel 7,52-53) és az üzenetek nagy részét is ők vitték Dániel és a Jelenések könyvében.

Vezetés - az angyalok adtak utasításokat Józsefnek Jézus születéséről (Mt1-2), az asszonyoknak a sírnál, Fülöpnek (ApCsel 8,26) és Kornéliusznak (ApCsel 10,1-8).

Ellátás - Isten angyalokat használt arra, hogy élelmet adjon Hágárnak (1Móz 21,17-20), Illésnek (1Királyok 19,6) és Krisztusnak, megkísértése után (Mt 4,11).

Védelem - Isten embereinek távoltartása a fizikai veszélytől, ahogy példa erre Dániel és az oroszlánok esete, vagy három barátja a tüzes kemencében (Dán 3 és 6).

Megszabadítás - Isten embereinek kiszabadítása a veszélyből. Angyalok szabadították ki az apostolokat a börtönből az ApCsel 5-ben, és ezt megismételték Péterrel az ApCsel 12-ben.

Megerősítés és bátorítás - angyalok erősítették meg Jézust megkísértése után (Mt 4,11), bátorították az apostolokat a prédikálásra, miután kiszabadították őket a börtönből (ApCsel 5,19-20), és megmondták Pálnak, hogy mindenki túléli a bekövetkező hajótörést (ApCsel 27,23-25).

Imák megválaszolása - Isten gyakran angyalokat használ fel, hogy az ő gyermekeinek imáira válaszoljon (Dán 9,20-24; 10,10-12 • ApCsel 12,1-17).

Gondoskodás a hívőkről a halál pillanatában - Lázár és a gazdag ember történetében azt olvassuk, hogy angyalok vitték Lázár lelkét “Ábrahám kebelére", amikor meghalt (Lk 16,22).

Írta: Dr. John Bechtle
További Információk Az Alábbi Könyvben Olvashatók

Dickason, Fred C., Angels: Elect and Evil, Chicago: Moody, 1975

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építő szolgáltatást a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dr. John Bechtle és Mr. Paul Eymann


Forrás :
Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Mit mond a Biblia a démonokról?
  2015-09-20 10:35:49, vasárnap
 
  A Jelenések 12:9 beszél a legvilágosabban a démonokról: “És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek." Igen, a Biblia arra utal, hogy a démonok bukott angyalok, angyalok, akik a Sátánnal együtt fellázadtak Isten ellen. A Sátán mennyből való levettetése az Ézsaiás 14:12-ben és az Ezékiel 28:12-15-ben van leírva. A Jelenések 12:4 azt sugallja, hogy az angyalok egy-harmadát a Sátán magával ragadta. A Júdás könyve 6. verse említést tesz a bűnt elkövető angyalokról. Ezért valószínűnek tűnik, hogy a démonok azok az angyalok, akik vétkeztek Isten ellen.

A Sátán és démonai most azon munkálkodnak, hogy tönkretegyék és becsapják mindazokat, akik Isten imádják és tisztelik (1 Péter 5:8; 2 Korintus 11:14-15). A démonokat gonosz lelkekként/szellemekként írja le a Biblia (Máté 10:1), tisztátalan lelkekként (Márk 1:27), és a Sátán angyalaiként (Jelenések 12:9). A Sátán és angyalai célja, hogy becsapják a világot(2 Korintus 4:4), támadják a keresztényeket (2 Korintus 12:7; 1 Péter 5:8), és összecsapjanak a szent angyalokkal (Jelenések 12:4-9). A démonok szellemi lények, de fizikai formát is ölthetnek (2 Korintus 11:14-15).A démonok/bukott angyalok Isten ellenségei - ám már legyőzött ellenségei. Nagyobb Az, aki a szívünkben él, mint az, aki a világban van (1 János 4:4).
Luther : Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
A vak hiten túl
  2015-08-08 11:09:35, szombat
 
  Jézus valóban Isten? Egyáltalán állította-e valaha Jézus, hogy ő Isten? Íme néhány bizonyíték Jézus Krisztus életéből arról, hogy miért nem ,,vak hit" benne hinni.

Paul E. Little írása

Lehetetlen szilárd álláspontra jutni Isten létezéséről és arról, hogy ő milyen, hacsak ő maga meg nem ragadja a kezdeményezést, és fel nem fedi saját magát számunkra.

Végig kell tekintenünk a történelem teljes panorámáját, hogy lássuk, van-e bármilyen jele Isten megnyilatkozásának. Ha így teszünk, azt látjuk, hogy létezik egy világos jel. Egy eldugott palesztinai városban 2000 évvel ezelőtt egy gyermek született egy istállóban. Ma az egész világ ünnepli Jézus születésnapját - mégpedig jó okkal.
Isten-e Jézus? Állította-e Jézus magáról, hogy Isten?

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy ,,amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán," illetve ,,úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik"1

Azonban egy idő után az is feltűnővé vált a követői számára, hogy sokkoló, sőt, ijesztő kijelentéseket tesz saját magáról. Úgy kezdett beszélni magáról, mint aki jóval több, mint egy kiemelkedő tanító vagy próféta. Nyíltan hirdetni kezdte, hogy ő Isten. A tanításai központjába a saját személyét helyezte. A mindent eldöntő kérdés, amit a követőinek feltett, az volt, hogy ,,ti kinek mondotok engem?" Amikor Péter válaszolt erre, és azt mondta, hogy ,,te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia"2 Jézust ez nem döbbentette meg, se meg nem feddte Pétert. Épp ellenkezőleg, megdicsérte őt!

Jézus gyakran utalt Istenre úgy, mint a ,,Én Atyámra", a hallgatói pedig felfogták szavainak a súlyát. A Biblia elmondja, hogy ,,ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel."3

Egy másik alkalommal azt mondta ,,én és az Atya egy vagyunk." A zsidók azonnal meg akarták kövezni. Erre megkérdezte tőlük, hogy melyik jó cselekedetéért akarják megkövezni. Azt válaszolták, ,,nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat."4
Isten-e Jézus? Hogyan gondolkodott erről ő maga?

Amikor egyszer egy béna embert eresztettek le hozzá a tetőről, aki azt akarta, hogy meggyógyítsa, Jézus azt mondta: ,,ember, megbocsáttattak a te bűneid." A vallási vezetők azonnal kifakadtak: ,,Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"

Amikor Jézust kihallgatták az életéről, a főpap egyenesen neki szegezte a kérdést: ,,Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?"

Jézus ezt mondta: ,,Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben."

A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt: ,,Mi szükségünk van még tanúkra?"5

Jézus kapcsolata Istennel annyira szoros volt, hogy számára az emberek hozzáállása Isten felé megegyezett azzal, ahogyan hozzá viszonyultak. Így őt ismerni ugyanaz volt, mint Istent ismerni.6 Őt látni ugyanaz volt, mint Istent látni.7 Benne hinni ugyanaz volt, mint Istenben hinni.8 Őt elfogadni ugyanaz volt, mint Istent elfogadni.9 Őt gyűlölni ugyanaz volt, mint Istent gyűlölni.10 És őt tisztelni ugyanaz volt, mint Istent tisztelni.11


Forrás : Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
TILTOTT tanítások !
  2015-05-29 15:19:35, péntek
 
  A vatikáni vezetés sem tagadja, hogy 353 és 451 között számos zsinaton Jézus tanításának egy részét tiltottá (vagyis apokriffé) nyilvánították. Azt viszont csak 1945-ben tudtuk meg, hogy ez a rész: a 95 %-a ! Ezekből olvashatsz a jegyzet 2. felében.

A "Jézus" szó szanszkrit jelentése = a Fény "gyermeke". Ha Mária Isten gyermekének gondolta volna, akkor Azt a nevet adta volna neki. A Fény nem a katolikus hitbe illik, hanem egy mostani spirituális irányzatba.
Akkor nem lehetséges, hogy ugyanarról beszélt Jézus, mint a mostani spirituális mesterek ?

Azt mondta "Én vagyok a világ világossága." - A Fény ?

De azt is mondta a tanítványainak: "Ti vagytok a világ világossága." (Máté 5.14) Hogy is van ez ? Ugyan az vagyunk, mint Jézus ? Ő azt tanította (mint minden IGAZI mester), hogy aki őt követi, az UGYAN ODA juthat el, mint ő, SŐT TOVÁBB ! > "Példát adtam, hogy amit én tettem, Ti is tegyétek meg !" + "... aki hisz bennem, az ugyan azokat a tetteket viszi végbe, amiket én, SŐT MÉG NAGYOBBAKAT IS végbevisz ... !" (János 14:12) Márpedig egy "isten fia" nem mondaná azt, hogy ti emberek majd nagyobb dolgokat is tesztek, mint most én.

Talán úgy értette: többre is képesek vagytok, mint kézrátétellel gyógyítani, vízen járni, stb ?

Választ fogsz kapni.

"Az atya bennem van, és én őbenne vagyok." (János 14.10)

Atya = a kozmikus közös tudat, az IS-TE-(é)N.

De bárhogy is értelmezzük az Atyát, Jézus nem lehet az ő FIA, hisz milyen értelmetlen így: "Az apám bennem van, én pedig az apámban vagyok." :)

Ezen kívül .. ha mi is a "világ világossága" vagyunk (ha Jézust követjük), akkor bennünk is ott van az "Atya" és mi is az "Atyában" vagyunk. Tehát újra csak egy mostani spirituális tanítás jön ki, csak így értelmes:

"Az atya bennem van, és én őbenne vagyok." = A Közös tudat bennem van, és én őbenne vagyok.

Hogyan lehet benne a közös tudat ?

Alaje azt mondta: "Senki sem tud mindent, de kapcsolatba tudunk kerülni a Lét tudatosságával."

Jézus pedig így folytatta annak idején: "A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van."

Tehát Jézus tanításai nem a katolikus vallást képviselik, hanem a mostani spirituális irányzatot.

TILTOTT TANÍTÁSOK

-Az apokrif iratok szerint az édenkerti jelenetben a kígyó helyett egy Sólyom mondja Évának, hogy egyen a Tudás fájáról, (amit az a bizonyos hang tiltott). És mivel Éva a sólyomra hallgat, és a tiltás ellenére evett a Tudás fájáról, ezért ő nem bűnös, hanem hős !

Majd miután Ádám is evett ... "Fénytestük felragyogott, Fénycsokraik megnyíltak" : a 7 csakrájuk aktivizálódott

>> így magasabb tudat-szintre emelkedtek.

Az én információim szerint az édenkert egy kísérlet volt a Föld-bolygón. Már akkor volt egy lény, aki jótanácsával segítette a földi emberiséget. Sólyomhoz hasonló alakja volt. Majd több ezer év múlva ismét megjelent: az egyiptomi mitológia sólyomfejű Hórusz-ként említi. Akkor szó szerint Harcolt a jó oldalon. Majd megint több ezer év múlva tért vissza a Föld-bolygóra, hogy segítsen az emberiségnek: az akkori szülei a Fény gyermekének nevezték el. Ő elmondta, hogy egykor ő volt Hórusz. És most, 2000 évvel később egy nép feltámadóban van. Fővárosának legmagasabb pontján egy felszállni készülő Sólyom áll ! (Turul = kerecsen-sólyom)

("Nincsenek véletlenek !")

IDÉZETEK AZ APOKRIF IRATOKBÓL

-A katolikus hit szerint (451 óta) az ember eredendően bűnös. Már a méhben lévő magzat is.

Ezzel szemben az apokrif iratok szerint Jézus ezt tanította:

"Az ember Fény természetű, Bűntelen, Szépséges, Tiszta és Szabad, testbe zárt isteni Fény !"

-"Fény van minden emberben. És .. Fény és Fény között nincs különbség."

"Ugyan az a Fény van minden emberben, sőt ebben a kutyában is, sőt ebben a fűszálban is !"

-"Isten országa Bennetek van !

Nem kőből és fából épült házakban. (templomok)

Hasítsd szét a fát, és ott leszek.

Emeld fel a követ, és megtalálsz."

-"Ne építsetek az én atyámnak templomokat, mert az én atyám temploma a Világ.

Egy mező a csillagos ég alatt. Egy Hold-sütötte tengerpart. Egy liget. Vagy egy barlang, ahol a Nimfák játszadoznak*.

EZ a templom, Nem az amit az ember épít."

* : csak én teszem hozzá, hogy ... Nimfák ? Lehetséges, hogy Jézus a Szeret-kezésre gondolt ? Tudtommal az is egy módja a rezgés-szint-emelésnek. (Hangsúlyozom, hogy a nagy Szeretettel Teli együttlétre gondolok, nem egy akármilyen szexre.)

Vagy esetleg a nimfák .. nem fizikai testű (földönkívüli) lények, akik (abban az időben) segítettek felvenni a kapcsolatot a magasabb dimenziókkal és a Fénnyel ?

Nektek milyen ötleteitek vannak ?

-Hogyan imádkozzunk: -"Ne térdelj le Atyám előtt. ... Milyen volna, ha haza mennél, és apád előtt letérdelnél ?"
-451-ben vezetik be, hogy összekulcsolt kézzel imádkozzunk. Az őskeresztény katakombák falán Széttárt karokkal imádkozó emberek vannak ábrázolva !

-"Ti is tudtok gyógyítani, ahogyan én, csak ébresszétek fel a bennetek lévő Fényt, és adjátok át azt a gyógyulni vágyónak !"

-"Minden vallás és minden tanítás egyformán szent, mert a Fényből való."

(Hozzáteszem, hogy tudtommal Buddha tanításaiba is belenyúltak később. Tehát NE a mai állapotukban nézzük a vallásokat, hanem Jézus idejében.)

"Az én Atyámnak és az én Anyámnak sok-sok neve van az embereknél, mégis ugyan az."

"Atyámat nevezik a görögök Zeusznak, az idiaiak Barhma-nak, ...... , a szkíták Arany Napnak."

-A Reinkarnációról: "Mindannyian, ti élőlények, egy hosszú ösvény eredményei vagytok, és évezredek óta járjátok a világok köreit, akárcsak én."

-"Nincs bűnös, csak tudatlan, akit meg kell tanítani.

Nincs gonosz, csak beteg, akit a Szeretet gyógyíthat meg."


Forrás : Link

Mit tanít a Biblia az angyalokról ? : Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Film : János evangéliuma
  2015-05-06 11:49:40, szerda
 
  "ÁTÜTŐ EREJŰ ALKOTÁS !

A film erényének kulcsa a szokatlanul mélyértelmű tartalom, mely a választott bibliai szöveghez való hűségben gyökerezik."

Todd McCarthy -
: Link

A katolicizmus valójában az egyik legősibb valláson, a Szaturnalizmuson, azaz a Szaturnusz bolygó imádatán alapszik. A Vatikán csordultig tele van szaturnalista szimbólumokkal. A katolicizmus másik doktrínája, a vízzel való keresztség pedig eredetileg egy ősi egyiptomi beavatási rituálé része.
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
A mai papok miért nem tudnak gyógyítani ?
  2015-02-06 11:34:39, péntek
 
  Márk 16:17-18.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: BETEGEKRE VETIK KEZEIKET, ÉS MEGGYÓGYULNAK.


Gyakori kérdések : Link


Valláskritika

Bibliai ellentmondások

A Biblia, amely a keresztények szerint Isten szava, számos súlyos és kevésbé súlyos ellentmondást, következetlenséget tartalmaz. Az egymásnak ellentmondó tényközléseken kívül szép számmal találunk a parancsolatok szellemének ellentmondó passzusokat is. Itt kisebb válogatást olvashatunk a különféle ellentmondásokból.


Bertrand Russell: Miért nem vagyok keresztény?

A híres filozófus kiváló előadása. Foglalkozik az Isten létezésének alátámasztására felhozott érvekkel, Jézus jellemével és tanításainak fogyatékosságaival, az egyházak történelemben betöltött szerepével, valamint a vallásosság lélektani okaival. Végül kifejti, miért kell szerinte az emberiségnek leráznia a vallás bilincseit.

Valláskritika - idézetek

Ha aszerint ítélünk, hogy mennyi vért ontottak a vallások nevében, akkor a vallások több rosszat hoztak, mint jót.

Denis Diderot
Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt őrültségnek mondjuk. Ha sokan, azt vallásnak.

Robert M. Pirsig
Minden nép azzal büszkélkedik, hogy csakis ő imádja az igaz istent, az egyetemes istent, az egész természet urát. De ha az ember közelebbről megvizsgálja a világnak ezt a fejedelmét, úgy találja, hogy minden társadalom, minden szekta, minden vallási szövetkezés vagy csoport e hatalmas istent hitvány uralkodóvá fokozza le, akinek gondoskodása és jósága csak az alattvalók kicsiny körére terjed ki (melynek tagjai azt képzelik magukról, hogy csakis ők élvezhetik kegyeit), a többiekkel pedig egyáltalán nem törődik.

Jean Meslier
A vallás, lényegénél fogva, ellensége az emberek örömének és jólétének. Boldogak a szegények! Boldogak, akik sírnak! Boldogak, akik szenvednek! Jaj azoknak, akik bőségben élnek és örvendeznek! Íme, a kereszténység ragyogó felfedezései!

Jean Meslier
A kereszténység a szabadság és a civilizáció ellensége. Az emberiséget rabláncra fűzte.

Ferdinand August Bebel
Az egyház a népbutítás, a hazugságok és a rabság legfőbb fészke.

Dasa Drndic
A vallás gyakran az ember és Isten közé áll.

Bono
Ha valaki elolvassa a Bibliában a Galatáknak irt Levél 5.részben az Isten természetének leírását, és aszerint él, meg jegyzi, és szituációkban azzal reagál másoknak, akkor ezzel szeretetet gyakorol mások felé, és így jó hatással tud lenni mások életére.


 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
Az istenkeresés útjai
  2015-01-07 01:49:07, szerda
 
  Hogyan tekintenek Istenre a nagyobb vallások: a hinduizmus, a buddhizmus, az iszlám, a kereszténység és a New Age mozgalom?*


Link

Minden ami a kereszténységgel kapcsolatban érdekes lehet az olvasó számára : ...Link
 
 
0 komment , kategória:  Vallás - Bibliamagyarázatok   
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 44 
2023.01 2023. Február 2023.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 26969 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2221
  • e Hét: 5789
  • e Hónap: 13066
  • e Év: 45223
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.