Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
Köteles vagyok
  2018-01-13 19:08:12, szombat
 
  LinkKÖTELES VAGYOK

"Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok." Róma 1,14

Pál apostol írja ezt a levelet. Amit magáról ír, így hangzik: "köteles vagyok". A német fordítás így mondja: "adós vagyok". Azért adós, mert olyan tartozása van Krisztussal szemben, amit életében soha nem elégíthet ki. Az óriási összeget, amit Isten fizetett érte Jézusban, azt a kegyelmet megfizetni nem tudja, és nem is lehet. Ki nem egyenlíthető tartozása van, és mindenkivel szemben köteles. Átélted-e már, hogy Jézus kifizette érted a vételárat, és most egy életen keresztül tartozol, adós vagy? Pál kimondja, hogy mindenkinek adósa vagyok.

Amikor Jézus Pétert megkérdezte, hogy "Szeretsz-é engem?", Péter felelete után egyetlen választ kapott: "Legeltesd az én juhaimat!" (Jn 21,17). Amivel nekem tartozol, fizesd a juhaim felé. Jézus azt mondta: amit a legkisebbel cselekedtetek, velem cselekedtétek. Cselekedj a legkisebbel, legeltesd a juhaimat! Szeresd az embereket magad körül. Fizesd a tartozást görögöknek, tudatlanoknak, művelteknek. Tökéletesen mindegy, hogy kinek, hiszen minden embernek adósa vagy. Ha átélted a szabadítását, ha elfogadtad, hogy Jézus kifizette érted a vételárat, ott van-e szívedben ennek a hihetetlen nagy tartozásnak a súlya, amire kevés egy élet, hogy valaha is kifizethesd?!

Pál mondja: köteles, adós vagyok az evangéliummal. Ami rajtam áll, kész vagyok megtenni. A Biblia azt mondja, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jézus a szegényeket, az elveszetteket jött keresni. Vajon tudod-e, hogy közöttük vagy?!

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Örökkévaló az Ő kegyelme
  2017-02-18 23:28:47, szombat
 
 
Link
"Örökkévaló az Ő kegyelme." Nemcsak először kellett neked kegyelme, mindig újra és végig fog kelleni ez az örökkévaló kegyelem. A lelki életed első pillanatától kezdve mindig újra szükséged lesz erre az örökkévaló kegyelemre.
Vajon van olyan idő az ember életében, mikor nincs erre szüksége?

Jó az Úr, mert ott a kereszten mindent adott:

a múltamra bocsánatot

és a jövőmre szabadságot, boldogságot.


Ámen


/Trausch Liza/


 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Kétszer halljátok
  2017-02-08 07:04:14, szerda
 
  KÉTSZER HALLJÁTOK

"Ha ma majd meghalljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a lázadáskor tettétek." Zsidók 3,15

Ez az Ige egy csodálatos és drága ígéret számodra: ma hallani fogod Isten szavát.

Fordítsd hát teljes figyelmedet az Ige és annak magyarázata felé.

A Biblia azt mondja: "Egyszer szólt az Isten, kétszer hallottam ugyanazt." Ha Isten szól egy szót, halld azt kétszer. Ne csak a füleddel, a szíveddel is. Nagyon sokszor csak a fülünkig ér az Ige, Isten pedig a szívünket akarja mozdítani. Ő belső hallást akar.

Van, akinek csak a füle van nyitva, mindent az érzésvilágán át hall meg.

Aki értelmi beállítottságú ember, azt hallja meg, ami logikusan értelmes.

És van akarati ember, aki azonnal úgy hallja, ahogyan megcselekedheti az Igét, ahogyan döntenie kell.

Szeretnélek kérni, úgy olvasd, hogy mindent foghasson a szíved ma, ha az Ő szavát hallod. Nagyon sok sánta ember van. Csak féloldalas. Mindig az érzelem uralkodik rajta, sírni szeretne és meghatódni.

Van, akinek az értelme figyel, és nem megy az Ige az agyától a szívéig. Az a kérésem, ne legyél féloldalas ember. Engedd, hogy tovább mehessen az Ige, és az egész lényedet érintse, hogy engedelmeskedhess Isten szavának. Lehet, hogy sokszor nem érted az Atya szavát. Különösen az ítélő szavát.

Ha kemények is Isten szavai és cselekedetei, hidd el, egy drága atyai szív van mögötte. Sose felejtsd el, aki az Egyszülött Fiát nem sajnálta érted keresztre adni, aki végig tudta hallgatni a Fiú sikoltását a kereszten, az az Isten bármit fog veled tenni, vagy neked mondani - szeret. Engedd, hogy beleszóljon életed gyakorlati dolgaiba, és hogy szabadon munkálkodhasson benned, hogy engedelmes életed lehessen az Ő dicsőségének magasztalására.


Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Csodálatos törvény
  2017-02-05 23:01:20, vasárnap
 
 
LinkCSODÁLATOS TÖRVÉNY


"Nyisd meg szemem, hadd szemléljem a csodákat törvényedben." Zsoltár 119,18
Isten törvénye csodálatos. Körülöttünk láthatjuk a természeti törvények csodálatos voltát.
A teremtettségben minden szabályosan, törvény szerint működik. Olyan világban élünk, aminek a törvény az alapja. A törvény szava a "kell".

A madaraknak költözni kell, a virágoknak nyílni kell. Tudjuk, hogy télre tavasz következik.
Valaha rácsodálkoztál-e Isten törvényére, amik között élsz?

Kérted-e már, hogy nyisd meg szemeimet, hogy lássam, és hálás legyek, hogy olyan biztos világban élhetek, ahol nincs tévedés, tudom, hogy mi következik.

A mi belső lelki dolgaink is Isten törvényei alapján állnak. Akaratoddal eldöntheted, hogy ezt a dolgot többé nem csinálom. De van benned egy erősebb törvény, ami rabul át ad a bűnnek.

Minden embernek rá kell jönnie, hogy ez alatt a törvény alatt van az élete.

A hiúság törvénye, hogy megsértődöm, ha valahol nem lehetek az első. Sokan mondják: nem szoktam hazudni. Ugyan! Hát ennyire nem ismered magadat? Tele van az életünk hazugsággal, képmutatással. Mindig többet, szebbet, jobbat mondasz magadról, mint ami a valóság. Az akarat, az elhatározás kicsi emberi erő a törvénnyel szemben. A törvény győz, és belevisz a bukásba. Ettől boldogtalan, erőtelen és örömtelen lesz az életed.

De hadd mondjam a jó hírt, hogy a Jézusban való élet Lelkének törvénye megszabadít a bűn és halál törvényétől.

Az Úr Jézus életének törvénye a szeretet, öröm, békesség, tisztaság, alázat.

Ha befogadod Jézust, eltörli a bűneidet, és hordozza az életedet. Ezért kéri tőled, hogy szemléld az Ő törvényének csodálatos voltát.

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből


 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Az ajándékban meglepetés van
  2017-02-04 21:30:57, szombat
 
  ISTEN AJÁNDÉKA

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez." Efézus 2,8

Valaha elért-e már ez a kicsi mondat a szívedig? Milyen nagy dolog, hogy a hatalmas, szent Isten ajándékoz. Ajándékait nem lehet megfizetni, csak szeretetből kapom.

Az ajándékban meglepetés van. Ez a nap is Isten ajándéka! Hálaadással fogadtad-e? Isten ajándéka sokszor fekete csomagolópapírban érkezik számodra. Majd ha kicsomagolod, akkor fogsz rájönni, hogy a legjobb ajándék.

Talán kezdetben nehéznek látszik. De lehet, hogy pontosan azon a nehézségen keresztül változik meg az életed. Amikor megértetted, hogy kegyelemből tartattatok meg, akkor Isten lelke odavezet a kereszthez. Csak ott értheted meg: "

És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van" (Iz 53,5). A kegyelem első mozdulata a bocsánat. Megkaptad-e igazán a bocsánatot? Átölelhetett-e az Atya ezzel: Bízzál gyermekem, Jézusért megbocsátattak a bűneid! A szabadítás, a bűnbocsánat öröme ajándéka a kegyelemnek.

Amikor a tékozló fiú készül kimondani: hadd legyek olyan, mint béreseid közül egy, már ki sem mondhatja, mert átölelte a kegyelem. A kegyelem sokkal többet ad, mint amit el tudunk képzelni. Ez a két szó is olyan ajándék, hogy "hit által".

A hit nem olyan, amit csinálni lehet. A hit a szegény ember föltekintése a gazdag Istenre. A hit az, ami mindent Istentől vár. A kegyelem mindig túláradó kegyelem. Mindig olyan, hogy rajtad keresztül is tovább akar áradni. Ezért keres ma Isten kegyelme. Nyújtsd ki a két üres kezedet, kérjed, várjad és fogadd el. "Isten ajándéka ez!"


Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
A bűn ott kezdődik, amikor az embernek nem kell .......
  2017-02-03 07:58:13, péntek
 
  BOLDOG EMBER

"Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!." Zsoltár 1,1-2

A boldog ember útja: Jézus! "Én vagyok az út!"
Az egyetlen út, amelyen elérhetsz mindent, amire szükséged van. Más úton ne járj!
Minden más út a gonoszok útja, a hazugság útja, a csalások útja.

Vajon neked valóban Jézus az út? Rajta keresztül kapsz mindent?

"És csúfolódók székében nem ül." Ez a legveszélyesebb. Megállni valahol, de gonosz helyen leülni?! Nehéz fölkelni, ha egyszer az ember leült. Sokszor van beszédemben csúfolódás. Éle van a szellemeskedésnek. Mindenkinek tetszik, de valakinek fáj. Ebben a székben senki nem lehet boldog. Megszólal a lelkiismeret hangja: csak ezt ne mondtam volna! Az ember sokszor rájön, mennyi keserves órát okozott öregeknek, akiknek már úgyis olyan nehéz volt az élet.

Három "nem" egymás után. Nem jár, nem áll meg, nem ül le. De van egy "hanem". Az Ige nem csak azt írja le, ami boldogtalanná tesz. "Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége."

Valaha ráébredtél-e már, hogy milyen csodálatos az Isten törvénye? Benne van a kegyelem.

Amikor Isten azt mondj a valamire "ne!", szeretetéből int. Isten minden "ne" szavában szeretet van.

A bűn ott kezdődik, amikor az embernek nem kell Isten szeretete.

Aki elgondolkozik Isten törvényéről, az egyre jobban megérti, és egyre jobban szereti Őt. Isten Jézus Krisztusban betöltötte a törvényt. Jézus elszenvedte helyetted a büntetést. Fogadd el az áldozatát, és abban a percben boldog ember leszel.

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
A nagy vacsora
  2017-02-01 08:33:58, szerda
 
  NAGY VACSORA

"Jöjjetek, mert már minden el van készítve!" Lukács 14,17b

A "nagy vacsoráról" szóló példázatot Jézus annak az embernek válaszolja, aki azt mondja: "Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában." Tudjuk, hogy az örök életben nem eszünk már kenyeret. A Biblia azt mondja: "Az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szentlélek által való öröm" (Rom 14,17). Ezen a földön lehet a mennyországban élni. Lehet, hogy neked egy szép lakás, család vagy autó a mennyország. Mennyi mindentől vártad már talán a boldogságot, ami soha nem lett számodra igazi boldogság. Isten üzenete ma nagyon egyszerű: "Jertek el, mert immár minden kész!" Azt jelenti, hogy a megváltás megtörtént, Jézus a kereszten kimondta: "Elvégeztetett!" A bűn nem lehet többé akadály, a múltad sem akadály, bármi van is a hátad mögött. Jézus mindenkinek minden tartozását kifizette. A jövőd sem lehet akadály, mert Isten adja az Ő Szentlelkét azoknak, akik Néki engednek. Pünkösdkor elküldte hozzád Szentlelkét, Aki erőt ad neked egy tiszta élethez, és megtanít mindenre, ami az Úr követéséhez szükséges. Minden kész! Múltad rendezve, jövőd Isten kezében, már csak egy dolog hiányzik: jönnöd kell, hiszen hivatalos vagy! Isten mindent elkészített. Nem tudsz hozzátenni semmit. Ne kezdd magad mentegetni, mint ahogyan azt a példázatbeli hivatalosok tették. A mentegetőzés alapállása az embernek. A bűneinket is mentegetjük, mindig van valami, amiért nem tehetek róla. Ne mentegesd tovább magad. Jöjj, és kapaszkodj bele abba a kézbe, amelyik a mennyből lenyúlt érted egészen a Golgotáig. Ez a kéz soha nem ejtett még el senkit.

Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Mit szólnak hozzám? Ez is szolgaság!
  2017-01-31 07:38:51, kedd
 
  ÁRON VÉTETTETEK MEG

"Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái." 1Korinthus 7,23

Lehet, hogy Isten megszabadított már a bűn szolgaságából, a törvény rabságából, de vajon megszabadíthatott-e már az emberszolgaságtól?! Mérhetetlenül szolgái vagyunk az embereknek. Nem merek bizonyságot tenni, nehogy azt mondják, micsoda elmaradott ember ez.

Hitre jutásom előtt attól féltem, rám is azt mondják majd, hogy ez is megzavarodott. Aztán ezen is túljutottam.

De még mindig érdekelt, hogy egyes hívők mit szólnak hozzám. Ez is szolgaság!

Jó volna az utolsó szolgaságot is lerázni magunkról, és azt mondani: ha mindenki azt mondja is, hogy nem, de az Úr azt mondja, hogy igen, akkor bátran megteszem. Jézus megszabadított, de hogy szabad vagyok-e, az más kérdés. Kell-e nekem az Ő szabadsága? Vajon nem kötelezem el magam újra a szolgaságnak igájával?

Milyen borzasztó egy olyan ember, aki szolgál, Igét hirdet, és szolgája azoknak, akikhez beszél. Várja a tetszésnyilvánítást. Hogy néznek rám, tetszik-e, amit mondok?

Az emberszolgaságnál is nagyobb, amikor a saját énemnek vagyok a szolgája, és a magam akaratát csinálom. Amíg megvan makacs, kemény akaratom, addig a saját életem, saját hiúságom rabszolgája vagyok. Vajon nem csinálsz-e olyan dolgokat, amikről tudod már, hogy Istennek régen nem tetszenek? De hiúságból csinálod, azért, hogy másoknak tessél.

Jézus mindentől megszabadított, de megvan a lehetőségem, hogy magamat kötözzem meg. Óriási dolog, hogy a szabadságot nem kell kiharcolnom, Jézus megtette a kereszten. De megállnom nekem kell benne!


Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Neked nem törvényre van szükséged, hanem Krisztusra
  2017-01-30 07:25:13, hétfő
 
  HOL A SZABADSÁG?

"Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." 2Kor 3,17b

A hívő élet, a Jézus Krisztus követése mindig kényszer nélküli élet. Ahol kényszerek vannak, ott már nincs az Úr lelke.

Szabad vagy-e már a kívánságok rabságától?

Ne kívánd azt, ami a másé! Nem csak anyagi dolgokra gondolok. Lehet kívánni a másik ember szolgálatát, kegyelmi ajándékát. Nem annyit jelent, hogy nem kívánom, tudom kívánni, de van lehetőségem arra, hogy ne kívánjam, mert szabad vagyok.

Sokféle formája van a kívánság bűnének. A testem szolgasága is bűnre kötelez. A has szeretete, a lustaság kívánsága, a kényelemszeretet. Olyan jó, amit a Római levél mond, hogy nem vagyunk adósai a testnek.

Sok hívő embernek "törvényszaga" van. Kellemetlen levegő: ezt nem szabad, azt nem szabad. Akit még ez leng körül, nem szabadult meg a törvény szolgasága alól. Sok minden, amit törvényből teszek, nem jó másra, csak a test hízlalására. Ez a test dicsekedése, és rögtön a másik ember ítélése is.

Ahogy törvénnyé tettem, már ítélem a másik embert, ha nem úgy csinálja, mint én.

Rettenetes, ha Isten hívő gyermekei újra alákerülnek a törvénynek, holott egyszer már megszabadultak.

A törvény a személyes kapcsolat helyettesítője. Neked nem törvényre van szükséged, hanem Krisztusra. Szabadulj fel az elvek alól.

Amit neked mond az Úr, azt ne vonatkoztasd másokra. Amíg ez az elvszerű levegő vesz körül, addig a körülötted élők nem Jézussal, hanem egy hívő szabállyal találkoznak. Jézus egy Vele kapcsolatban levő, Vele járó, szabad, boldog emberré akar tenni. Olyanná, aki Ura irányítása alatt teljes szabadságban él.Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből

Mi a boldogság számomra?

Az Úr irányítása alatt élni teljes szabadságban!

 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
A szabadság annyit jelent, hogy nem "kell", hanem "szabad"
  2017-01-29 22:06:54, vasárnap
 
  A SZABADSÁGBAN... ÁLLJATOK MEG

"Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját. " Galata 5,1

Minden embernek komoly vágya a szabadság, mert erre teremtettünk. Ezért próbál az ember mindenféle szolgaságot, erőszakot lerázni magáról.

Isten saját képére teremtett bennünket. Nem külsőre nézve.

Akkor mi az Ő képe bennünk?

Hisz belülről még kevésbé hasonlítunk reá.

Egyetlen dologban teremtettünk Isten képére. Abban, hogy döntési szabadságunk van.

Tavasszal a fának virágozni kell. Nem mondhatja, hogy ebben az évben nem virágzom.

Az embernek van lehetősége arra, hogy nemet mondjon Istennek. Az ember akarati szabadságát arra használta fel, hogy Isten ellen döntött.

Mi a megtérés?
Az, hogy szabadságomat arra használom fel, hogy Isten mellett döntök. Isten társat szerzett magának az emberben. Ezért nem vette el a szabadságát.

Amikor az első ember engedelmeskedett a Sátánnak, akkor nem szabadságra jutott, hanem szolgaságra. A Sátán nem szabad embereket akar, hanem olyanokat, akiket leigázhat. Egészen más az Isten uralma, mint a Sátán uralma. Ez alatt az uralom alatt már nem dönthetek, már muszáj azt tennem, amit nem akarok. Cselekvési kényszereim lesznek, csinálom, amit nem is akarok.
Beszédkényszerek: mondom, amit nem is akartam.
Gondolatkényszer, mert belekerültem egy szolgaságba.
Azért kell Jézusnak megszabadítani, mert az ember eladta magát. A "szabadság" annyit jelent, hogy nem "kell", hanem "szabad".

Állj meg a szabadságban, hogy kényszer nélküli, boldog, szabad életet élhess!


Részlet Trausch Liza "... beszéded megelevenít ..." - Áhítatok minden napra című könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 41 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 137
  • e Hét: 291
  • e Hónap: 3042
  • e Év: 3042
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.