Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Isten szent, Isten jó, Isten irgalmas, Isten szeret
  2016-06-13 21:09:00, hétfő
 
  Amikor Istent dicsőíted, akkor kimondod, hogy KI az Isten.
Kimondod az Ő tulajdonságait, kimondod Őt magát.
Kimondod Róla AZ IGAZSÁGOT.
Ahol pedig Isten megjelenik onnan fut a gonosz. Az igazság szabaddá tesz. Ahol Isten megjelenik, ott megjelenik az Ő országa, hiszen Ő a dicséretben lakozik. Az Ő országát pedig gyógyulás, szabadulás, öröm, béke jellemzi, a természetfeletti válik természetessé. Ezért van az, hogy a dicsőítő alkalmakon anélkül, hogy külön imádkoznánk gyógyulásért, vagy szabadulásért, ezek megtörténnek. Mert megjelenik köztünk az Isten országa. És akkor leszakadnak a bilincsek, nem csak testről, lélekről is, leomlanak a falak, nem csak fizikailag de lelkileg is, és kimenekülsz a veszélyből, nem csak fizikailag, de lelkileg is.

Amikor a dicsőítésben újra és újra kimondjuk, vagy énekeljük, hogy Isten szent, Isten jó, Isten irgalmas, Isten szeret, AKKOR AZ IGAZSÁGOT mondjuk ki Istenről. És AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ. Szabaddá a gonosz hazugságaitól. A kimondott szavainknak ereje van!

Mert Isten jó.

Hinni Istenben nem csak azt jelenti, hogy hisszük, hogy Ő VAN, hanem azt is, hogy olyannak hisszük, ami az Ő VALÓDI karaktere, ahogy a magyar nyelv is mondja, hogy Isten JÓ! Jóisten. ISTEN JÓ. EZ AZ IGAZSÁG. Minden, ami ezzel ellentétest állít, az hazugság. És amikor ezeket a hazugságokat elhisszük, teret és hatalmat adunk a gonosznak. Ezért most arra bíztatlak, hogy a dicsőítés alatt ismételgesd az igazságot Istenről, valld meg hangosan. Ha hangosan szokták Istent szidni és káromolni, mennyivel inkább ki kell hangosan mondanunk az igazságot róla. És ez az igazság elűzi a hazugságot. Mert ahol Isten lelke, ott a szabadság és fordítva, ahol az igazság kimondatik, ott Isten lelke, a szabadság lelke, és ahol Isten lelke, onnan a gonosz fut. Mondd ki azokat az igazságokat Istenről, ahol a legtöbbet hazudja neked a gonosz. Mondd ki hangosan. Mondd ki annyiszor, ahányszor a gonosz az ellenkezőjét hazudta. Emlékezz, Péternek is 3x kellett kimondani, hogy szereti az Urat, miután 3x megtagadta. Ha százszor hazudta neked a gonosz, hogy Isten nem jó, Isten nem igazságos, akkor mondd ki 101xszer, hogy Isten jó, Isten hűséges, Isten szeret!Link
 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Első sorban cselekedni az igazságot
  2015-12-25 21:57:50, péntek
 
  Így szól az Úr:
"Mivel ez a nép a szájával közeledik hozzám,
és ajkával tisztel engem,
szíve azonban távol van tőlem,
és félelmük irántam csak betanult emberi parancs, azért, íme, én ismét 'csodásan' bánok ezzel a néppel,
igen 'csodásan':
elvész bölcseinek bölcsessége,
és okosainak okossága eltűnik."

Izajás 29,13-14

"Istent elsősorban az életünkkel kell megdicsőítenünk és nem a szánkkal. Első sorban cselekedni az igazságot, élni Isten akarata szerint.

Mi hogy közeledünk az Isten felé? Csak ígéretekkel, érzelmi beszéddel, vagy valóságos cselekedetekkel?

A dicsőítés célja a hála, amit elmondunk Neki, az egyetlen pedig ami a dicsőítéséből visszaeshet ránk, az a közös öröm, hogy mindannyian hálásak vagyunk Neki.

Ha van egy dicsőítés amely nem kedves Isten előtt, de téged megérint és hálára indít vagy például bűnvallásra, akkor tulajdonképpen az történik, hogy ez a dicsőítés a tiéd lett és Isten nem a szerzőre vagy épp a előadóra néz, hanem éppen rád, hogy milyen szívvel lépsz a jelenlétébe. Ugyanis nem hallgatnunk kell ahogyan más dicsőít, hanem nekünk magunknak kell dicsőítenünk.

A dicsőítés nem úgy kezdődik hogy hangszert ragadunk vagy dalra fakadunk. Nem a tiszta hangban, az ének tudásban lakozik az igazi dicséret. Az Isten jelenléte pedig nem abban van, hogy a zene hatására transzba esünk."

http://alfa-omega.hu/ Link

 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Nemzeti bűnünk az istenkáromlás
  2015-09-29 19:20:01, kedd
 
  Áldott légy
Nemzeti bűnünk az istenkáromlás. Más népek is használnak szitkozódó formulákat, de nem Isten gyalázásával - vagy legalábbis sokkal ritkábban. Az alábbi imádság Isten dicsőítése. Ilyen és hasonló módon érdemes imádkozni a káromkodás szellemi ellensúlyozására és a káromlás gonosz lelkének visszaszorítására.

LinkÁldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké!


Amen.

 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
A dicsőítésben rejlő erő
  2014-09-16 22:25:31, kedd
 
 
Azt, hogy ,,Áldott legyen az Úr!" meg hogy ,,Hála Istennek!" gyakran olyan meggondolatlanul, fecsegve és felületesen használjuk, mintha frázisok lennének, ügyet sem vetünk igazi, mély jelentésükre.

A dicséret az értelmező szótár szerint ezt is jelenti: dicsőítés, magasztalás, tiszteletadás, beleegyezés kinyilvánítása.

A dicséret határozott igenlés is, azt fejezve ki, hogy helyeslően veszünk tudomásul valamit. Ez nem csak azt jelenti, hogy belenyugszom, hanem azt is, hogy én is úgy gondolom és egyetértek mindazzal, amit helybenhagytam. Tehát Istent magasztalni, dicsőíteni egy nehéz helyzetért, egy betegségért, szerencsétlenségért szó szerint ezt jelenti: elfogadom, helybenhagyom, hogy ami most történik, az Isten tervének része az életemben.

Nem tudjuk igazán dicsőíteni Istent, amíg valóban nem leszünk hálásak azért, amiért dicsőíthetjük Őt. És igazán hálásak sem tudunk lenni addig, amíg annak a bizonyos dolognak nem tudunk örülni. A magasztalás és a dicséret tehát nem csak a hálát, de az örömöt is magában foglalja.

A magasztalásban azonban, mindezeken túl, az a legfontosabb, hogy ne úgy látjuk sorsunkat, mintha a végzet, vagy valami ,,vak sors" sodorná, hanem elfogadjuk azt a tényt, hogy Isten - felelőssége teljes tudatában - megbízhatóan ellenőrzi és irányítja mindazt, ami velünk történik. Ha ez nincs meg bennünk, kevés a valószínűsége annak, hogy valóban tudjuk magasztalni Őt.

,,Legyetek derűsek! Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban." (1Tessz 5, 16-18)

Sok olyan emberrel találkoztam már, akik nehéz körülményeik ellenére is képesek voltak dicsőíteni Istent, egyszerűen azért, mert elhitték a Biblia szavait, és feltételezték: Isten azt akarja, hogy minden helyzetben dicsőíteni tudjuk Őt. Neki hálát adva, Őt dicsérve aztán hamarosan meg is tapasztalták ennek eredményét, amely, mintegy jutalmul, a hálaadás örömében nyilvánult meg. Emellett a hitük is megerősödött és ez a megerősödött hit továbbra is elkísérte őket.

Mások viszont túl nehéznek találják a hálaadást. - ,,Csak meg tudnám érteni" - mondják - ,,Én megpróbálnám a magasztalást és dicsérném Istent, de képtelen vagyok elhinni, hogy ezekben a borzalmas eseményekben, amelyek az utóbbi időben velem történtek, az Ő keze is benne van."

Azt mondjuk, hogy nem értjük... és közülünk sokan, gőgösen meg is állnak itt. Pedig az értetlenség ,,botránykővé" válhat és megronthatja kapcsolatunkat Istennel.

Istennek azonban megvan a maga tökéletes terve, hogy hogyan értesse meg velünk a dolgokat. És ha mi ezt úgy fogadjuk, ahogyan Ő akarja, akkor ez nem ,,botránykő" lesz, hanem hitünk csodálatos segítője.

,,Mert... Isten az egész föld királya, zendítsetek hát ünnepi dalra!" (Zsolt 47,8) - azaz ennek tudatában, ennek megértésével.

Persze ezt nem úgy kell értenünk, hogy értelmünket félrelökve és fogunkat összeszorítva azt mondjuk: - ,,Nem érdekel semmi, áldom, dicsőítem Istent, ha belehalok is, mert csak ezen az egyetlen módon tudok kiszabadulni ezekből a szörnyűségekből." - Mert ez nem magasztalás, ez manipuláció. Mindannyian megpróbáljuk néha Istent manipulálni. És milyen csodálatos dolog tudni azt, hogy Ő annyira szeret bennünket, hogy nem enged ebbe belebonyolódnunk. Magasztaljuk Istent értelmünkkel... és nem annak ellenére!Link

Nagy válságba kerül az értelmünk, ha elkezdünk képzelődni... formába önteni az isteni gondolkodást... megmagyarázni, hogyan, miét és miképpen tesz Isten bármit is az életünkben. Ezt soha nem tudhatjuk. De azt akarja, hogy az értelmünkkel is elfogadjuk, hogy ez Tőle származik. Ezen alapszik a dicsőítésünk is. Azt akarja, hogy megértsük: Ő szeret minket és megvan a terve számunkra.

Isten maga a szeretet! Bármit is tesz, az a szeretet cselekedete! Nekünk azért van ezzel gondunk, mert az isteni szeretetnek csak kicsiny részét, elhatárolt darabját bírjuk. Mindnyájan be vagyunk oltva a megtévesztő emberi szeretettel, egy olyan fajta szeretettel, amely elfogad és jutalmaz, ha jók vagyunk és elítél és büntet, ha rosszak. De Isten szeretete egyáltalán nem ilyen!

A görög két szót használ az Újtestamentumban arra a fogalomra, amit mi egyszerűen ,,szeretet"-nek fordítunk. Az egyik a ,,filia", a testvéri szeretet, amely mélységes, de ösztönös érzelmet is jelenthet; a másik az ,,agapé", amely az isteni szeretet. Ezt a fajta szeretetet Pál csak a férj és feleség közti szeretethez tudja hasonlítani. Ilyen szeretettel szeret bennünket Isten. Megfontolt, eldöntött, szerződéshez hasonlítható, következetes és folyamatos odaadás ez, lelki önátadás, amely nem érzelmes hangulatokból tevődik össze, hanem az akaratból fakadó tudatos cselekvésen alapszik és nem változik. Nincsenek benne szünetek, még attól sem függ, hogy mennyire méltó vagy nem méltó, érdemes vagy nem érdemes rá az illető személy. Így szeret minket Isten! Akkor is szeret bennünket, amikor mellőzzük Őt, jól megvagyunk Nélküle, ha engedetlenek vagyunk, sőt még akkor is, ha hitványak vagyunk. Szeret akkor is, ha bemocskoltad magad, elrontottad az életed. Ő akkor is kész megbocsátani, visszafogadni és betölteni téged az Ő örömével és békéjével.

Részlet Merlin Carothers: A dicsőítésben rejlő erő c. könyvéből


 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
A szívem áld, és hála tölti be
  2014-05-18 19:28:49, vasárnap
 
 


Link


Nagy Istenem, ha nézem a világot
Mit alkotott, Te szent, „LEGYEN” szavad
Ha látom én sok millió alkotásod
Kiket vezetsz és táplálsz egymagad

A szívem áld, és hála tölti be
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te
A szívem áld, és hála tölti be
Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te

Ha szól Igéd, és benne Rád találok
Ha láthatom, mily nagyok tetteid
Ki népedet ily gazdagon megáldod
Elhordozod, bár látod bűneit

Ha mennybe hívsz, majd mikor eléd állok
Megláthatom Te fényességedet
Ha majd reám szent arcod vet világot
Leborulok és dicsőítelek


Dal videón: Carrie Underwood: Link

videó: By Sam Santiago előadásában (gyerek) Link
 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Jó dolog dicsérni az Urat
  2014-01-27 00:45:08, hétfő
 
  "Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Te nevednek, óh Felséges, hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet, és éjjelente a Te hűséges voltodat!"
(Zsolt 92,2-3)

"Dávid változatos életének viszontagságaiban énekek által tartotta fenn a mennyel való összeköttetését... Jézus gyakran hárította el földi életében a kísértéseket énekkel. Ha éles, bántó szavak hangzottak el ellene, vagy ha az Őt körülvevő légkör elégedetlenséggel, bizalmatlansággal, vagy ellenségességgel telítődött, akkor gyakran hallatta a hit és a szent öröm énekét. A húsvéti ünnepek ama szomorú estéjén is, mikor elárultatása és halála előtt állt, a zsoltár szavaival emelte fel hangját...Link

Ha helyesen alkalmazzuk, a zene Isten értékes adománya, amely felemeli a gondolatokat, fogékonnyá tesz a magasabbrendű dolgok iránt... Kevés olyan hatásos eszköz van arra, hogy Isten Igéjét az emlékezetünkben tartsuk, mintha ének formájában ismételjük el. Az ilyen éneknek csodálatos hatalma van. Ereje van arra, hogy a nyers és faragatlan természetet legyőzze, a gondolatokat megelevenítse, együttérzést ébresszen, harmóniát hozzon létre a cselekedetekben, száműzze a sötétséget és a balsejtelmeket, amelyek megsemmisítik a bátorságot és meggyengítik a jóért való fáradozások erejét... Sohase tévesszük szem elől az ének, mint nevelő eszköz értékét!"Link
 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Öröm és dicsőítés
  2013-05-31 23:06:44, péntek
 
  Az Isten - öröm, az evangéliumot nem lehet gyászos arccal hirdetni

A Szentlélek a keresztény öröm ,,szerzője", ahhoz, hogy hirdessük az evangéliumot, szívünkben legyen jelen az öröm, amelyet Isten Lelke ad nekünk - hangsúlyozta homíliájában a pápa. Temetési hangulatban, gyászos arccal nem lehet Jézust hirdetni.

A napi olvasmányokból kiindulva a pápa először utalt a Szofoniás könyvéből vett szavakra: ,,Örülj és ujjongj egész szívedből, veled van az Úr" (vö. Szof 3,14-18), majd idézte az evangéliumi szakaszt, amely Mária Erzsébetnél tett látogatásáról szólt (Lk 1,39-56).

Erzsébetet és magzatát öröm töltötte el, amikor meghallotta Mária szavait. A pápa ismételten aláhúzta, mint múlt vasárnapi homíliájában: Mária sietve kelt útra, hogy unokanővérének segítsen. Minden öröm tehát, az öröm pedig ünnep - mondta a pápa.

Hozzátette: mi, keresztények nem vagyunk hozzászokva, hogy az örömről, a vidámságról beszéljünk. Sokszor jobban tetszik a siránkozás. Ezzel szemben a Szentlélek örömet ad nekünk.

Ő az a Lélek, aki vezet bennünket: Ő az öröm ,,szerzője", az öröm Teremtője. Ez az öröm a Szentlélekben megadja nekünk a valódi keresztény szabadságot. Öröm nélkül, mi keresztények nem lehetünk szabadok, szomorúságunk rabszolgájává válunk.

VI. Pál pápa mondta, hogy az evangélium ügyét nem vihetjük előbbre szomorú, kedvét vesztett, elbátortalanodott keresztényekkel. Ez nem lehetséges, ez a kissé gyászos magatartás. A keresztények gyakran úgy mennek a szentmisére, mintha temetésre mennének, nem pedig Istent dicsőíteni. Ebből az örömből fakad a dicséret, Mária magasztaló éneke, Szofoniás öröm-éneke, Simeon, Anna Istent dicsőítő éneke! - mondta a pápa.

És hogy hogyan dicsőítsük Istent? Úgy, hogy kilépünk önmagunkból, ingyenesen, mint ahogy ingyenes Isten kegyelme is. A pápa kérdéssel fordult hallgatóihoz:
- ,,Ön, aki itt van a szentmisén, dicséri Istent, vagy csak kér tőle valamit és hálát ad neki? De dicséri is Istent? Ez egy új dolog spirituális életünkben.
- Dicsőíteni Istent, kilépni önmagunkból, időt fordítunk rá, hogy dicsőítsünk".

- ,,Milyen hosszúra nyúlt ez a mise" - mondhatná valaki. Ha nem dicséred Istent, nem ismered azt az ingyenességet, hogy időt fordíts Isten dicsőítésére, akkor számodra hosszú a szentmise. Ha azonban áttérsz erre a magatartásra, amelyet az öröm és Isten dicsőítése jellemez, akkor milyen széppé válik! Ilyen lesz az örökkévalóság: Isten dicsőítése!
Nem lesz unalmas: gyönyörű lesz!
Ez az az öröm, amely szabaddá tesz bennünket.

Ennek a dicsőítésnek, ennek az örömnek Jézus Anyja a példaképe. Az egyház Máriát ,,örömünk okának" nevezi - Causa Nostrae Letitiae. Miért? Mert a legnagyobb örömet hozza el, aki Jézus.

Imádkozzunk a Szűzanyához, hogy Jézust elhozva adja meg nekünk az öröm, az öröm szabadságának a kegyelmét. Adja meg a kegyelmet, hogy dicsőítsünk, ingyenes dicsőítő imával, mert Ő mindig minden dicsőítést megérdemel. Imádkozzunk a Szűzanyához az egyház szavaival:
Veni, Precelsa Domina, Maria, tu nos visita.
Miasszonyunk, te, aki olyan hatalmas vagy, látogass meg minket és adj nekünk örömet! - hangzott a pápa fohásza a péntek reggeli szentmisén.

Ferenc pápa

Forrás: Vatikáni Rádió Link

Dicsőitő dalok:

-- Lelkemben felvirradt a remény LinkLink

-- Mi Atyánk itt vagyunk, Don Moen dala: Link

-- Szent, szent, mindenható Isten: Link

 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek
  2013-04-28 18:23:27, vasárnap
 
  Nagyszerű dolgot sejtet a Lélek, Szívünkben ébred várakozás.
Üdítő ígéret cseng a fülünkbe: Lesz tavasz eljön a bő aratás!

Kar:
Várjuk szent tüzed pünkösdi lélek! Járjad a szívünk át!

Megriadt néped szentségre vágyik,Had legyen újra,csak a Tied!
Oldozza le róla győztes kegyelmed,Mind,ami szennyezi, gyötri szívét!

Kar:
Várjuk szent tüzed pünkösdi lélek! Járjad a szívünk át!

Felszabadultan szolgálni Néked,Csak Veled járni nap-nap után!
Oda adó szívvel tükrözni lényed, ez legyen életem célja csupán!

Kar:
Várjuk szent tüzed pünkösdi lélek! Járjad a szívünk át!

Czakó JenőLink


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2
  • e Hét: 820
  • e Hónap: 3571
  • e Év: 3571
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.