Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 165 
2017-05-14 Vasárnapi szentmise
  2017-05-22 08:32:22, hétfő
 
  Ministráns vezetők és a képviselők felavatása Húsvét 5. vasárnap
A hívek az elő kövek házát alkotják
Egyházmegyei Ministráns vezetői oklevél átvétele
Győrfi Bence, Hegedűs Vincze, Somogyi Péter
.......Videó Link

Legyen béke köztünk
.......Imádkozunk
...... ......

 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
2017-05-07 Vasárnapi szentmise
  2017-05-22 08:24:31, hétfő
 
  Anyák napi szentmise. Jó pásztor vasárnapja.Szentmise a hívő népért
Egybe esik az anyák napi ünneppel Anyák napi verset felolvasta Ministráns fiú
Videó Link

Gyönyörű virágcsokor templomunkba.
...... ........... .............. ................Ministráns fiú, aki az Anyák napi verset felolvasta - Dsida Jenő: Hálaadás
...... ........... .......


 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
2017-05-21 Vasárnapi szentmise
  2017-05-22 08:10:36, hétfő
 
  Jézus mondta, hogy a Lélek örökre velünk marad. Én az erősebb oldalon állok.
Átkozott, aki emberekbe bízik Kérni fogom az atyát és ő más vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.

Videó Link

...... ............ ............ .............. ............. ..........

 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Az igazság lelke - Angyalszó c. újság
  2017-05-21 15:19:29, vasárnap
 
  ...... ......


Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra
Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.
János Evangéliuma 16, 12-15

Jézus nem mondott el mindent az apostoloknak, de ami az üdvösség eléréséhez szükséges azt mind tudatta velük. Lelkileg még nem voltak készek, hogy befogadják a teljes igazságot. Az igazság Lelke, a Szentlélek majd mindent tudtukra fog hozni. Ő is azt fogja tudatni velük, amit a Fiútól és az Atyától hallani fog. Így vagyunk a tanulással is. Az iskolában évről évre többet tanultunk, és miután kikerültünk az iskola padjaiból rájöttünk, hogy a tanulás tovább folytatódik. Az iskolában az élet megkezdésének alapjait sajátítottuk el, de az élet iskolája csak utána kezdődött el. Az evangélium életbe ágyaztatása sem megy egyik napról a másikra. Szorgalmat és kitartást követel, ugyanakkor bátorságot is. Az igazság Lelke nemcsak tanít, hanem bátorságot is ad a tanúságtételre. Az evangélium megértése csak a kezdeti lépés, utána következik a továbbadása, annak a másokkal való megosztása. A Szentlélek segítségére van szükségünk, aki tévedés mentesen akarja a kinyilatkoztatást velünk megértetni és elfogadtatni.

Jézus megígéri övéinek a szentlelket, akinek eljövetelét, akinek eljövetelét a húsvéti időt lezáró pünkösdkor ünnepeljük. Kérni fogom az atyát és ő más vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.
Az igazság lelke csak azt adja tovább, amit hallott. A legmagasabb helyen, az Atya-Fiú-Szentlélek örök tanácsában elhangzó legtitkosabb dolgokat. Ezzel Isten tulajdonképpen teljesen feltárja önmagát a bűnös ember előtt. A lélek hűségesen közvetíti, hogy az Atya és a Fiú mennyire szeret minket. Elmondja, hogy Isten mit tett értünk és mit kíván tőlünk. Végzetes balgaság helyette másra vagy a magunk balga szívére hallgatnunk ezekben a dolgokban! Jövel drága titkokat közvetítő Lélek!
Az igazság lelke elmondja e világ jövőjét: akármilyen lehangoló a jelen, lesz új ég és új föld. (Ézsaiás 66, 22 és Jelenések 21, 1) Isten formáló erői folyamatosan működnek ennek érdekében és elő fogják azt hozni! A világ nem a végpusztulásba rohan, hanem Isten terve szerint jut végső, megtisztult állapotába. Ezért a legkisebb jó cselekedet sem hiábavaló. Ez a célirányos látás óv meg a korunkra oly jellemző mélységes letargiától. ,,Mert a jövendő a béke emberéé." (Zsoltár 37, 37)

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Te azt mondtad, hogy a Lélek örökre velünk marad. Semmi okunk sincs tehát kételkedni abban, hogy a Szentlélek napjainkban is velünk, bennünk van. Hisszük, hogy a Szentlélek közösséget teremt és ő biztosítja a közösség egységét. Közösséget teremt Istennel, az általad alapított Egyházzal és közösséget az Egyház tagjai között. Hisszük, hogy a Szentlélek Isten ereje bennünk, Isten hatalma bennünk, Isten ajándéka számunkra. Az általad küldött Lélek nem a földi dolgok szeretetére tanít minket, hanem az örökkévalókra irányítja figyelmünket. Azzal a vággyal várjuk a pünkösdi Szentlelket, hogy élő közösséget teremtsen, megszentelje életünket és az örök életre segítsen minket!
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Márton Áron, Erdély megtörhetetlen püspöke
  2017-05-14 17:41:59, vasárnap
 
  Márton Áron, Erdély megtörhetetlen püspöke. Itt olvasható Link
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016.08.27.

- Exhumálták Márton Áron püspök földi maradványait Itt olvasható Link

- Márton Áron múzeum Itt olvasható Link

Templomunkban elmondtuk egy imát:
Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen.
Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessünk, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Márton Áron püspök képes kiállítása templomunkban.
  2017-05-14 17:39:53, vasárnap
 
  ...... ........... ........... ........... .................... ........... ........... .......


Márton Áron 1896. augusztus 28-án Csíkszentdomokoson született Márton Ágoston és Kurkó Juliánna római katolikus földműves szülők harmadik gyermekeként. Líceumi tanulmányait Gyulafehérvárott fejezte be, mivel Mailáth G. Károly püspök a papságra készülő gimnazistákat az egyházmegye iskoláiból a gyulafehérvári főgimnáziumba gyűjtötte. Itt érettségizett 1915-ben.
Az érettségi után három nappal besorozták katonának, majd harctéri szolgálatra osztották be. Indulás előtt, az udvarhelyi állomáson édesanyja rózsafüzérét nyújtotta át fiának. Később, az első világháborúra emlékezve így vall erről: ,,... az mentett meg engem."
1919 áprilisában részt vett a székely hadosztály tiszai hadműveleteiben, amiért hadifogolyként rövid időre a brassói Fellegvárba zárták.
1920. október 11-én, már kissé megkésve jelentkezett a Gyulafehérvári Papneveldébe. Tanulótársai körében nemcsak kora miatt, hanem személyi értékei révén is tekintélyre tett szert. Elöljáróinak nem volt nehéz benne felfedezni a jövő kiváló papját. A róla szóló tanári jellemzéseket prófétikus írásoknak mondhatjuk: ,,Világos fő, tartalmas lélek, gerinces jellem, ... Sokat várhat tőle az egyházmegye." 1924. július 6-án a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pappá Mailáth G. Károly erdélyi püspök. Az első ünnepélyes szentmiséjét szülőfalujában mutatta be.
A frissen szentelt Márton Áron tudatosan és lelkesen indul az ,,aratásba". Apostoli küldetésének teljesítése mellett nem zárkózott el kora társadalmának evilági kihívásaitól sem. Fiatal papként lelki, kulturális szervezeteket hozott létre és vezetett Ditróban és Gyergyószentmiklóson. Nagyszebenben román és német nyelvtudását gyarapította, de nem sokáig maradt ott, 1930 nyarán Gyulafehérvárott püspöki levéltárosi munkakörbe helyezték.
932 őszétől Kolozsvár lesz Márton Áron számára az igazi munkatér: az egyetemi ifjúság lelkipásztora, a Katolikus Népszövetség igazgatója, majd a kolozsvári Szent Mihály egyházközség plébánosa.
A romániai nemzeti kisebbségek iskoláit veszélyeztető Anghelescu-törvények, rendeletek még inkább cselekvésre késztetik.
Dr. György Lajossal Erdélyi Iskola néven népnevelő és kulturális folyóiratot indít. Ökumenikus szellemével felbecsülhetetlen hatást gyakorolt az öt felekezet között megosztott erdélyi magyarság lelki egységére.
Nem véletlen, hogy amikor 1938 karácsonyán XI. Pius pápa a 42 éves Márton Áront kinevezte a megüresedett gyulafehérvári püspöki székbe, az új püspököt kitörő örömmel fogadta Erdély hívő népe felekezeti hovatartozástól függetlenül.
1939. február 12-én Andrea Cassulo romániai apostoli nuncius szentelte püspökké a kolozsvári Szent Mihály templomban. Szentelése napján elhangzott szavai felejthetetlenek:
Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkozniok kell. Ahogy Erdély földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófedte bércek a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek és hat-hét féle szertartás szerint imádják Istent, de van a krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegít ahhoz, hogy különféle ellentétek összhangba olvadjanak fel és a testvéri együttműködés útját egyengessék.
Ígérem, püspökké szentelésem (...) ünnepnapján, hogy ezekkel a történelmi adottságokkal számot vetek, amint azt a múltban is tettem, a sorsközösségnek ezt a szavát megfogadom és az együtt haladás útját egyengetem. Minden küzdő emberben testvéremet akarom látni és amennyire segítségükre tudok lenni, leszek és terhüket vállaimra venni igyekszem.
1940-ben a második bécsi döntés után Márton Áron kettészakadt egyházmegyéje kisebbségi sorba került. A főpásztor sanyargatott hívei mellett maradt Gyulafehérvárott, de volt gondja egyházmegyéjének nagyobb részben Magyarországra került híveire is. Igaz, útlevéllel és ritkán látogathatta meg őket. 1944-ben akkor érkezett Kolozsvárra, amikor a Magyarországot megszálló Gestapo és SS parancsnokságok nyomására a kormányzat zsidóellenes intézkedéseket léptetett életbe.
A püspök május 18-án papokat szentelt a Szent Mihály templomban. Ezt az alkalmat ragadta meg, hogy felemelje szavát az antiszemitizmus szelleme és cselekedetei ellen.
Aki felebarátja ellen vét, veszélyezteti a kereszténység kétezer éves munkájának nagy eredményét, az emberek testvériségének gondolatát... Népünknek nem tulajdonsága az ellenségeskedés. Újabban is megható tanújelét adta, hogy bajbajutott embereket - ha más nép fiai is azok - mennyi megértéssel, szeretettel és segítőkészséggel tud felkarolni s a legnagyobb áldozatokat mindig ő hozza..."

A püspök beszéde végén felszentelt papjaihoz fordul:
- Kedves Fiaim!... lehet, hogy vértanúságra avatlak fel titeket... De a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem riaszthat vissza sem börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség."
Az igazságért szót emelő Márton Áron a politikától igyekezett távol tartani magát. Következetesen háborúellenes és az erkölcsi értékeket követő magatartásával tovább növelte tekintélyét az erdélyi nép előtt. 1944 őszén körlevelet adott ki, melyben a várható rendszerváltásra készítette fel papjait. Óvatosságra intette őket, de maga nem hallgatott, felemelte szavát annak érdekében, hogy a párizsi béketárgyaláson ne ismétlődjenek meg 1919. igazságtalanságai.
A romániai magyar szervezetek vezetőinek félreállításáért rendezett koncepciós perben nem véletlenül került Márton Áron a középpontba. A nagy püspök figyelemmel kísérte az egész magyar nép minden politikai, iskolaügyi, közgazdasági erőfeszítéseit. 1945 után hamar felismerte az egyre erősödő kommunista erők befolyását. Jól látta, és szóvá is tette a magyar népet képviselő Magyar Népszövetség sakkfigura szerepét a Román Kommunista Párt kezében.
Márton Áron kemény ellenállást tanúsított a kommunista kormány intézkedéseivel szemben. Körlevélben emelte fel szavát a görög katolikusoknak az ortodoxiába való beolvasztása ellen. Inkább lemondott a papságnak juttatott államsegélyről, de nem volt hajlandó korlátozni papjai létszámát. A következményeket mérlegelve felfüggesztette a püspök fennhatósága alatt működő katolikus autonómia ősi intézményét, az Egyházmegyei Tanácsot. Papjainak és híveinek megtiltotta a kommunista párt által összehívott gyűléseken való részvételt. Szembeszegült valamennyi egyházellenes törvénnyel.
A katolikus egyház statútumáról való tárgyalás végett Márton Áront Bukarestbe rendelték, s a tövisi úton 1949. június 21-én csellel letartóztatták. A foglyot először Nagyszebenbe szállították. Két évig tartó vizsgálati fogságba került. A piteşti, a nagyenyedi, a máramarosszigeti, a bukaresti börtönökben sínylődött. A bukaresti katonai hadbíróság hazaárulás címen 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélte. Börtönéveiről nemigen beszélt.
Egyszer papnövendékének magánbeszélgetés során mégis a következőképpen nyilatkozott:
Jóságában az Isten elvitt szeretetének iskolájába, a börtönbe, hogy ott megtanítson igazán szeretni minden embert, egyik vagy a másik nemzethez való tartozásától, vallási hovatartozásától függetlenül".
A szabadulást csak úgy volt hajlandó elfogadni, ha azt nem kötik feltételekhez. Végül engedtek neki.
1955. március 25-én vette át újból az egyházmegye vezetését. Nem volt könnyű a helyzete. Nagy paphiánnyal, s részben megosztott hívekkel és papsággal kellett megszerveznie a lelkipásztori munkát. 1955-57 között Márton Áron egyházmegyéjében szabadon mozoghatott. Prédikált, bérmált, látogatta a plébániákat. Körleveleiben, beszédeiben igazi programot hirdetett, az igazság és a szeretet elveinek megvalósítását tűzte célul híveinek.
A béke angyalaként járt körül, a hatóságok mégis veszélyt sejtettek. Ezért ismét megfosztották szabadságától, elvették személyi igazolványát, titkos rendőrök állandó őrizete mellett házi fogságra kényszerítették. Csak a székesegyházba mehetett, ahol híveinek, jövendőbeli papjainak derűt és reményt sugározott:
- Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halvány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küzdve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hívatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.
A házi őrizet idején is szentelt papokat, és bérmált a székesegyházban. Vasárnapról vasárnapra különböző egyházközségekből jöttek a hívek, a bérmálkozók, hogy találkozhassanak és hallgathassák püspöküket. A 10 év alatt többször felajánlották Márton Áronnak a szabadságot kompromisszumok ellenében. Ő minden alkalommal határozottan csak ennyit mondott.
Isten törvényeiben s az egyház ügyeiben alkudozást nem ismerek."
Emil Bodnaras, a Román Államtanács elnökhelyettese 1967. november 22-én közölte Márton Áronnal, hogy a kényszerhelyre vonatkozó intézkedést azonnali hatállyal feltétel nélkül feloldották, s szabadon mozoghat.
1970-és évek elején egészségi állapota fokozatosan gyengült.
Betegségére hivatkozva négyszer kérte a felmentését 1976-1978 között, de a helyzetre való tekintettel a pápa nem fogadta el. II. János Pál pápa 1980. április 2-án mentette fel a gyulafehérvári egyházmegye kormányzása alól. Székesegyházának búcsúünnepén, 1980. szeptember 29-én adta vissza lelkét
Teremtőjének. Márton Áron püspököt már életében szentnek tekintették. A Szentszék engedélyével 1992-ben indult szentté avatási pere.
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Kelj útra! - Angyalszó
  2017-05-11 12:13:16, csütörtök
 
  ...... ....... 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Pio atya szobra és ereklyéje a templomunkban
  2017-05-07 13:57:37, vasárnap
 
  Olaszországból Giovanni Rotondoból érkezett az ember nagyságú szobor és ereklye
Pio atya korunk egyik legnagyobb misztikusa, Assisi Ferenc mellett a legismertebb szent, aki testén viselte Krisztus szenvedésének jegyeit, a stigmákat.
Pio atya szobra a Pio kápolna mellett
...... ........... ............


Pio atya ereklye, egy ruhadarab mellyel a vérző stigmáit törölgette
...... ........... .....


 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Kenyértörés - Angyalszó
  2017-05-02 17:15:03, kedd
 
  Kenyértörés
...... ........... .....


Az emmauszi tanítványok történetét érdemes összekapcsolnunk a múlt vasárnapi evangéliummal, Tamás apostol esetével, akinek Jézus a következőket mondta: ,,Most már hiszel,
Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!" Szent Lukács evangélista soha nem látta
Jézust, nem találkozott sem a földön járó, sem a feltámadt Úrral, mégis azt
szeretné tanítani a két emmauszi tanítvány esetével, hogy találkozhatunk a Feltámadottal és eljuthatunk a hitre.
A világhírű festő, Rembrandt számos bibliai témájú alkotása közül több festménye is az emmauszi tanítványok történetét dolgozza fel, hol az Emmausz felé tartó tanítványokat, akikhez Jézus útközben csatlakozik, hol a vendéget házukba éppen behívó embereket. Legkedveltebb
jelenete pedig a kenyértörés pillanata.
Egyik ilyen művén Jézus éppen megtöri a kenyeret, ezt látva az egyik tanítvány kezét csodálkozva maga elé emeli, a másik megkapaszkodik az asztalban, így figyelik Jézus cselekedetét. A festményen a háttérben szerepel még egy fiú, talán egy szolga, aki tálcán hozza számukra a sült halat, de ő üres tekintettel, teljesen értetlenül néz az asztalnál ülőkre, semmit sem ért a látottakból.
Egy másik művén, egy nagyon figyelemreméltó vázlatrajzán Rembrandt Jézus eltűnésének pillanatát próbálja megragadni a kenyértörést követően.
Persze, ami éppen eltűnik és nem látható, azt meglehetősen nehéz ábrázolni, lefesteni. Ezen a képen arról a helyről, ahol Jézus ült az asztalnál, nagy fényesség, világosság árad és megvilágítja a két személyt..

Újjáéled a remény
A művészi képek segítenek minket az események megértésében.
Nekünk is érdemes elmélkednünk a leírások egy-egy elemén, részletén, amelyek sajátos üzeneteket hordoznak.
Az emmauszi történetben a következőt mondják a tanítványok a hozzájuk csatlakozó ismeretlennek:Jézus nagy hatású próféta volt, akit halálra ítéltek és keresztre feszítettek.
,,Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt." Múlt időben beszélnek: mi azt reméltük. Most már nem remélnek, reményük meghalt, mert úgy gondolják, hogy az Úr halálával minden véget ért. Végtelenül csalódott és reményvesztett emberek ezek a tanítványok. Egy halott ember már nem tud csodát tenni, egy halott személytől már nem lehet megváltást várni.
Emlékszünk még húsvéti elmélkedésünk üzenetére? A feltámadt Krisztus a mi reményünk! Ennek igazságát tapasztalják meg az emmauszi tanítványok is. Amikor felismerik az Urat a kenyértörésben, akkor egyetlen pillanat alatt újjáéled bennük a remény.
Szent Lukács leírása ugyan nem tesz róla említést, de minden bizonnyal az Úr eltűnését követően az általa megtört kenyér ott maradt az asztalon. A feltámadt Krisztus láthatatlan marad testi szemünk számára, de a hit által felismerhető. És bár ő eltűnik, rejtőzködik, láthatatlanul van jelen, mégis itt marad számunkra minden szentmisében az oltár asztalán a megtört kenyérben. Ismerjük fel jelenlétét!

A feltámadás tanúi
Urunk, Jézus Krisztus! Te betértél a két emmauszi tanítvány házába és szemük láttára megtörted a kenyeret. Cselekedeted fordulópontot jelentett a számukra, rögtön felismertek téged és azonnal visszaindultak Jeruzsálembe. Csalódottan jöttek, de most lelkesen mennek vissza. Kételkedve jöttek, de most már hit ébredt bennük. Nem értették hivatásukat, de most már tudják, hogy ők is a te feltámadásod tanúi és hirdetői. A veled való találkozás arra indítja őket, hogy visszatérjenek és elmondják a közösség többi tagjának élményüket. Bátoríts minket és adj nekünk erőt, hogy feltámadásod tanúi és örömhíred hirdetői legyünk!
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
2017.04.30. Keresztelés és szentmise Pió atya erekjéje
  2017-05-01 08:09:59, hétfő
 
  Pánsípon játszott: Mihály Gyula
.........


Videó Link

Pió atya törlő kendője
...... .............. 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 165 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 243 db bejegyzés
e év: 1362 db bejegyzés
Összes: 29720 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 478
  • e Hét: 26171
  • e Hónap: 111321
  • e Év: 591546
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.