Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
Akit ki kell jelentenünk
  2017-01-12 00:45:07, csütörtök
 
  Akit ki kell jelentenünk

Teréz anya breviáriuma


Ő az ige, akit ki kell jelentenünk.
Ő a fény, amit meg kell gyújtanunk.
Ő az út, amelyen végig kell mennünk.
Ő az élet, amelyet meg kell élnünk.
Ő a szeretet, amelyet szeretnünk kell.
Ezért úgy cselekedjünk, hogy életünk
Jézus befogadása és átadása legyen. 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Öröm
  2016-09-04 14:54:07, vasárnap
 
  Kalkuttai Teréz anya:
Öröm

Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.

Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.

 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
A szeretet az...
  2016-08-21 21:46:40, vasárnap
 
 

A szeretet az, ami bennünk él, ami átölel mindenkit.
Szeretet, ha meghallgatod a másik embert, és nem ítéled el tetteiért.
Szeretet, ha meg tudsz bocsátani, és akkor is szereted ha vétkezett.
Szeretet, ha nem láncolod magadhoz, ha úgy dönt, elengeded és azt kívánod, boldog legyen mással.
Szeretet, ha egy ismeretlent átölelsz, és segítesz ha rászorul.
Szeretet, ha békén hagyod és nem tukmálod rá magad, sem az elveid. Ha magányt akar békén hagyod.
Szeretet, ha nem segítesz, ha nem erre vágyik... Csak felajánlod.
Szeretet, hogy engeded, hogy szeressenek és szeretsz, ha engedik...


Teréz anya
 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Szeressük azt, akit nem szeretnek
  2016-07-22 15:21:29, péntek
 
  Link
Legyetek bátrak, mint Teréz anya - Ferenc pápa a fiatalokhoz

Július 29-én jelenik meg az EMI libri olasz könyvkiadónál a Teréz anya eddig meg nem jelent szövegeiből álló könyv "Szeressük azt, akit nem szeretnek" címmel, melyhez Ferenc pápa írta az előszót. A könyv többek között tartalmazza Teréz anya két milánói felszólalását 1973-ból. Közel húsz évvel halála után, 2016. szeptember 4-én fogja Ferenc pápa szentté avatni Teréz anyát a Szent Péter-téren. A pápa előszava a Corriere della Sera július 22-i számában jelent meg egy héttel a könyv megjelenése előtt.
"Teréz anyának van egy mondása, melyet ebben a könyvben nem olvashatunk, de ez képezi mondanivalóm alapját: "Mi nem egy civil szervezet vagyunk. A civil szervezetek egy célért dolgoznak, mi azonban Valakiért."Ezért ismétlem én is olyan gyakran, hogy az Egyház nem egy civil szervezet, hiszen Krisztusért munkálkodik, illetve a szegényekért, akik Krisztusban élnek; az Egyház kinyújtja felénk kezét, könyörög értünk, és irgalmas tekintetet, gyöngédséget kér tőlünk. Miután újra elolvastam ezeket az oldalakat, arra gondoltam, hogy öt szó köré gyűjtöm össze néhány gondolatomat.

Imádság

Az első szó az imádság. Teréz anya fáradhatatlanul arra hív minket, hogy töltekezzünk a Szeretet forrásából, az Oltáriszentségben jelen lévő, megfeszített és föltámadt Jézusból, s így erőt merítve, örömteli szívvel karoljuk föl a legszegényebbeket. Teréz anya minden napját szentmisével kezdte és a szentségi Jézus, a Végtelen Szeretet imádásával fejezte be. Így képes volt arra, hogy imádsággá alakítsa át munkáját. Ne hiányozzon soha egy kicsi evangélium a zsebünkből, hogy elolvashassunk egy-egy oldalt és beléphessünk a történetbe, melyről olvasunk. Próbáljuk megismerni Jézus gondolatait és érzéseit, beszélgessünk Vele és kérjük Szentlelkétől a kegyelmet: így olyan férfiakká és nőkké válunk, akik ismerik az élet ízét, és megújult figyelemmel fordulhatunk azok felé, akikkel találkozunk.

Szeretet

A második szó a szeretet. A szeretet azt jelenti, hogy elmegyünk azoknak a férfiaknak és nőknek a "határaihoz", akikkel nap mint nap találkozunk, hogy próbálunk együttérezni azokkal, akik testben vagy lélekben a legutolsók - csak akkor tudunk együttérezni, ha a másik szükségét és sebeit befogadjuk szívünkbe -, hogy tanúságot teszünk arról, hogy Isten gyöngéd minden emberi sebet magához simogat. Mindez csak akkor lehetséges, ha mindnyájunk ott van Jézus Krisztussal, ha beszélget Vele, ha engedi, hogy otthont vegyen nála a Szentlélek. Így képesek leszünk fölkínálni az embereknek azt, amire vágynak: az irgalmas Isten jelenlétét és közelségét.

Irgalmasság

A harmadik szó a cselekvő irgalmasság, ezt mondhatjuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek is, amikor gondját viseljük egyenként minden embernek. Misericordiae vultus kezdetű, az Irgalmasság rendkívüli Szentévét meghirdető bullámban így írok: "Őszinte vágyam, hogy a keresztény nép a Jubileum ideje alatt elmélkedjen az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről. Ez az egyik módja annak, hogy lelkiismeretünk - mely gyakran elszunnyad a szegénység drámája előtt - fölébredjen, és egyre mélyebbre hatoljunk az evangélium szívébe, ahol a szegények az isteni irgalmasság különleges kedvezményezettjei. Jézus igehirdetése elénk állítja az irgalmasság e cselekedeteit, hogy fölmérhessük, vajon az ő tanítványaiként élünk-e, vagy sem. Fedezzük fel az irgalmasság testi cselekedeteit: jóllakatni az éhezőket, megitatni a szomjazókat, felöltöztetni a ruhátlanokat, befogadni a jövevényeket, ápolni a betegeket, meglátogatni a rabokat, eltemetni a halottakat. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg az irgalmasság lelki cselekedeteiről sem: jó tanáccsal ellátni a bizonytalanokat, tanítani a tudatlanokat, inteni a bűnösöket, vigasztalni a szomorkodókat, megbocsátani a bántásokat, türelemmel elviselni a kellemetlen embereket, imádkozni élőkért és holtakért." Teréz anya az evangélium eme lapját választotta élete vezérfonalául, az életszentség felé tartó útul, mely azzá válhat számunkra is.

Család

A negyedik szó a család. Itt az édesanya szerepét és jelenlétét emelném ki, Teréz anya is így beszél ezeken az oldalakon: "Az édesanyák az otthon szívei, ők azok, akik megalapítják a családot, amikor elfogadják, szeretik gyermekeiket és szeretettel gondjukat viselik. (...)/Ugyanis/ a fiatalok sok szenvedésének oka családi életük. (...) Az anya az, aki az otthont a szeretet fészkévé alakítja át. Néha anyának lenni igazán nehéz tapasztalat, egy kereszt; de itt van velünk a Szűzanya, a legjobb édesanya, aki szüntelenül arra tanít minket, hogy gyengédnek kell lennünk gyermekeinkkel." A családban ugyanis édesanyánk és édesapánk az, akiktől megtanuljuk, hogyan kell mosolyogni, megbocsátani, elfogadni és áldozatot hozni egymásért, hogyan kell adni, anélkül, hogy bármit is várnánk cserébe, hogyan kell együtt imádkozni és szenvedni, örülni és segíteni egymásnak. Az élet semmilyen más helyzetében nem tudunk úgy és annyira élni, mint ahogy ezt a családban tesszük. Teréz anya egy a könyvben leírt találkozásában így válaszolt egy kérdésre: "Egyre inkább Isten vigaszává és örömévé kell válnotok, visszahozván az imádságot családjaitokba. A családnak szeretetre, közösségre és fáradtságos munkára van szüksége. Ez a legnagyobb ajándék, amit föl tudtok ajánlani az Egyház számára."

Fiatalok

Az ötödik szó az ifjúság. 2014. szeptember 21-én, albániai látogatásom során ezekkel a szavakkal fordultam az Úrangyala imádságom után az ottani fiatalokhoz: "Különösképpen hozzátok fordulok, fiatalok! Azt mondják, hogy Albánia Európa legfiatalabb országa, tehát hozzátok fordulok. Arra hívlak benneteket, hogy életeteket Jézus Krisztusra, Istenre építsétek: aki Istenre épít, az sziklára épít, mert Ő mindig hűséges, akkor is, ha mi nem vagyunk azok (vö. 2 Tim 2,13)."
Azt kérem minden fiataltól: ne veszítsétek el a reményt, ne engedjétek, hogy elrabolják tőletek a jövőt, amely a ti kezetekben van! Maradjatok az Úrban és szeressétek egymást, ahogy Isten szeret titeket! Legyetek hídépítők, hogy megtörjétek a megosztás, az elutasítás, az egymástól való félelem logikáját! Álljatok a szegények szolgálatába, nézzetek szembe bátran az élettel, amely Isten ajándéka! Szárnyaljatok a magasban, mint a sas, amely Teréz anya szülőhazájának jelképe! Arra bátorítalak titeket, hogy húzzátok magatokkal kortársaitokat; állhatatosan vegyétek eledelül Isten Igéjét, nyissátok meg szíveteket Krisztusra, az Evangéliumra, az Istennel való találkozásra és az egymás közötti párbeszédre, hogy tanúságot tegyetek az egész világ előtt!
Megáldalak benneteket szeretettel! Kívánom nektek, hogy ezen oldalak tegyenek jót a ti szíveteknek is, ahogy jót tettek az enyémnek. Békét és irgalmasságot kérek otthonaitokra, családotokra és életetekre! Teréz anya közbenjárására békét és irgalmasságot kérek Istentől az egész világnak!"

 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Ossz szeretetet bárhova mész
  2016-07-18 22:19:04, hétfő
 
  "Ossz szeretetet bárhova mész: legfőképpen a saját házadban, ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése: jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban. "

Teréz anya

Drága Jolikámtól kaptam!
Köszönöm, hogy osztod az szeretetet! Alleluja
Nincs arra szó, sem gondolat,
Mi jóval áld az Úr! Ezt kívánok és kérem Neked!


Az Úr irgalma végtelen Saját videótáramba teszem ezt!
feltöltve: 2016-06-27 00:35:59
feltöltő: dandej
nézettség: 1282
szavazatok: 0
kommentek: 0
kulcs: Jézus, Krisztus, Isten, keresztény, keresztyén,
kategória: család
leírás: Dicsőítés 2015. 07. 05. Kecskeméti Baptista Gyülekezet

URL:  

Küldöm ismerőseimnek!
Tetszik a videó! Szavazok rá!


 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Az Élet Himnusza
  2016-06-28 22:20:37, kedd
 
  LinkAz élet egyetlen - ezért vedd komolyan!

Az élet szép - csodáld meg!

Az élet boldogság - ízleld!

Az élet álom - tedd valósággá!

Az élet kihívás - fogadd el!

Az élet kötelesség - teljesítsd!

Az élet játék - játszd!

Az élet vagyon - használd fel!

Az élet szeretet - add át magad!

Az élet titok - fejtsd meg!

Az élet ígéret - teljesítsd!

Az élet szomorúság - győzd le!

Az élet dal - énekeld!

Az élet küzdelem - harcold meg!

Az élet kaland - vállald!

Az élet jutalom - érdemeld ki!

Az élet élet - éljed!
Kalkuttai Boldog Teréz


 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Akarod a kezem
  2016-06-23 07:05:12, csütörtök
 
  AKAROD A KEZEM?

.
Uram, akarod a kezemet,
hogy ez a nap
a rászoruló szegények
és betegek megsegítésével teljen el?
Uram! neked adom ma a kezemet.

Uram, akarod a lábamat,
hogy a mai nap azok látogatásával teljen,
akiknek barátra van szükségük?
Uram, neked adom a lábamat.

Uram, akarod a hangomat,
hogy a mai nap
beszélgetéssel teljen azokkal,
akik a szeretet szavát szomjazzák?
Uram, neked adom ma a hangomat.

Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap
a magányosok szeretetével múljon el,
mert hiszen ők is emberek?
Uram, ma neked adom a szívemet.

.
Kalacsi János fordítása

Link 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Nyisd fel szemünket!
  2016-02-23 13:04:39, kedd
 
 
Link
Nyisd fel szemünket, Uram,
hogy megláthassunk Téged
fivéreinkben és nővéreinkben.
Nyisd meg fülünket, Uram,
hogy meghalljuk annak kiáltását,
aki éhezik, fázik, fél, s akit leigáztak.
Nyisd meg szívünket, Uram,
hogy megtanuljuk egymást szeretni,
mint ahogyan te szeretsz minket.
Add nekünk ismét Lelkedet, Uram,
hogy nevedben
egy szívvé és egy lélekké forrjunk.

Ámen.


Kalkuttai Boldog Teréz
 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Adni kell, adni, mindent odaadni
  2016-02-04 00:02:15, csütörtök
 
  "Adni kell, adni, mindent odaadni: Munkát, erőt, életet, pénzt, ruhát és kenyeret, Könnyet, mosolyt, simogatást, jószándékot, jóakarást, Imádságot, egészséget, melegséget élő hitet. Odaadni akárkinek a legelső nincstelennek. Szeretetet adni- adni s érte semmit sem kívánni."

Kalkuttai Teréz anya
 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
Tiszta szívből sugárzó nyugalom
  2015-11-29 23:13:06, vasárnap
 
  Krisztus mondja:
- Éheztem: nemcsak kenyérre, hanem arra a nyugalomra is, amely a tiszta szívből sugárzik;
- Szomjaztam: nemcsak vízre, hanem arra a békére is, amely kioltja a háború iránti szenvedélyt;
- Meztelen voltam: nemcsak ruhára vágytam, hanem arra a csodálatos méltóságra is, amely minden férfi és nő sajátja.
- Hajléktalan voltam: nemcsak egy téglából épített menedék hiányzott, hanem egy szív is, amely megértene, megbocsátana és szeretne.

Próbáljunk meg ilyenek lenni! Krisztusért, aki itt él felebarátaink között.

Teréz anya
 
 
0 komment , kategória:  - Teréz anya  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 240
  • e Hét: 1220
  • e Hónap: 12623
  • e Év: 278644
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.