Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
Barsi Balázs: Kozmikus karácsonyi prefáció
  2016-12-26 01:48:03, hétfő
 
  Mert kezdettől fogva Karácsony van a mindenségben,
angyalok ezrei énekelnek,
és minden várakozik
ködébe burkolózva évmilliók adventjének.
Ó, szentséges Megtestesülés!
Nélküled értelme semminek sincsen,
se jóra törekvésnek, se szépségnek, se igazságnak.
Te vagy mindennek, ami csak létezik, titokzatos célja,
rejtett értelme, belső fénye és melegsége.KRISZTUS, Istennek megtestesült Fia!

Érted és miattad szépek évszakok szerint a fák,

érted és miattad szép a hóesés és a rügyfakadás,

a madarak őszi és tavaszi vonulása;

érted és miattad hord üzenetet egy-egy hullócsillag

s a november végén lehulló vöröses bíbor falevél.

Érted és miattad maradnak zöldek a fenyvesek,

és felzúgnak, mint az orgona, ha átfúj rajtuk a téli szél.

Érted és miattad ragyog még a Nap,

szikrázó fényével itatva a bús téli tájat,

érted és miattad mozdul az egysejtű lény,

és valami ősi programnak engedelmeskedve bontakozik.

Érted és miattad csillan meg az ember szemében az érteni tudás fénye

és arcán a szeretet mosolya.

Mert kezdettől fogva Karácsony van a mindenségben,

angyalok ezrei énekelnek,

és minden várakozik

ködébe burkolózva évmilliók adventjének.Ó, szentséges Megtestesülés!Nélküled értelme semminek sincsen,

se jóra törekvésnek, se szépségnek, se igazságnak.

Te vagy mindennek, ami csak létezik, titokzatos célja,

rejtett értelme, belső fénye és melegsége.

Hogyan panaszkodhatnék ezentúl, hogy nem tudok imádkozni,

hogy jelenlétedről újra meg újra megfeledkezem, Jézusom,

mikor minden benned, érted és miattad létezik,

te vagy az anyag szívének titka.Az Úr legyen veletek, minden létezővel,

emeljük fel együtt szívünket az Úrhoz,

s adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,

hogy mindenütt:

a gigantikus csillagvilágban és a vírusok világában,

az angyalok láthatatlan világában és a látható anyagban,

a teremtés minden kis zugában

hálát adjunk néked, szentséges Atyánk,

Fiad, a mi Urunk és testvérünk, Jézus Krisztus által,

akiben, aki miatt és akiért létezünk,

kezdet óta az angyalok, majd a föld és az ég,

azután a növények, állatok és végül az ember,

ki Lelkedet árasztotta belénk,

hogy benne mi is fiaiddá legyünk

és képesek legyünk hálát adni néked,

mindenkor:

reggel, délben, este és éjszaka,

fiatalon és öregen,

dolgozva, küzdve és szenvedve,

boldogan vagy a levertség kábulatában,

életünk teljében vagy a halál kapujában,

hiszen dicsőséged betölti a mennyet és a földet,

s e dicsőség nem más,

mint a Megtestesülésnek a világmindenségben foszforeszkáló ragyogása.

Mindenkor hálát adunk néked,

míg ajkunk el nem némul,

szívünk utolsót nem dobban;

de halálos ágyunk mellett ott áll majd a következő nemzedék,

hogy rögtön átvegye tőlünk a szüntelen dicséret énekét,

mert ha a dicséret szava csak egy pillanatra is elhallgatna a teremtésben,

a semmibe zuhannánk vissza

vagy az örök kárhozatba, ahol nincsen dicsőítő ének.

A mindig és mindenkor felszálló hála

csak a te szent Fiadban áll össze egyetlen hozzád méltó énekké,

ő teszi teljessé a mi akadozó, kimaradozó dicséretünket,

és örök hűségével, fiúi szeretetével fölemeli hozzád.

Áraszd ránk Szentlelkedet, hogy az egyetemes,

kozmikus prefációt örökké együtt zenghessük szent Fiaddal,

szünet nélkül mondva:

Sanctus,

Sanctus,

Sanctus!


 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Feljutni a Tábor-hegyére nap, mint nap
  2016-08-15 00:17:23, hétfő
 
 
Link
Lk 9,28b-36

Történt pedig e beszéd után mintegy nyolc nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a hegyre imádkozni. Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott, a ruházata fehér lett és fényben sugárzó. És íme, két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. (...) A felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok." (...)


Minden embernek naponta fel kellene kapaszkodnia egy ilyen magas hegyre: vagyis elmélkedve, szemlélődve eltávolodni mindentől, mindenkitől, sőt még saját magától is. Enélkül aligha lehet ebben a mostani világban nemhogy keresztényként, de egyáltalán emberként élni. Hiszen egyedül onnét felülről lehet mindent jól látni. A lenti feladatok, megoldhatatlannak látszó nehézségek, bonyolult helyzetek azzal nyomnak a földre, hogy nem látjuk a helyes arányokat. Mivel ,,nyakig" benne vagyunk az események, teendők, érzések sodrásában, nem láthatjuk, merre van a kiút: mi mennyit ér, és megéri-e félni tőle, kell-e egyáltalán törődni vele; mi marad meg abból, ami ma elviselhetetlennek tűnik, egy hét múlva?

A Tábor hegyére azonban nem juthatunk fel meditációs módszerekkel, hanem csak Jézussal és az ő szentjeivel. Nagy segítség, ha közösen tudunk időt és helyet találni az imádkozáshoz. Ez egyrészt megóv az önbecsapástól, másrészt testvéreink és a magunk Jézus-követése olyan erőteret hoz létre, melyben könnyebben tudunk imádkozni. ,,Miközben imádkozott, arcának színe elváltozott". Addig kell imádkozni, elmélkedni, míg egyszer csak ez az elváltozás be nem következik. Nem látomás ez, hanem annak felismerése egész egzisztenciánkkal, hogy kicsoda Jézus az Atya számára és a mi számunkra. Bizonyára volt olyan Tábor-hegyi élményünk, mely Szent Péteréhez és társaiéhoz hasonló. Akkor elég a visszaemlékezés. Szent Péter is ebből élt; ez a visszaemlékezés ugyanis a jelen legmélyebb valóságára nyitja föl szemünket, hiszen ,,Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké".

Színeváltozott Urunk, Jézus Krisztus, add, hogy nap mint nap Veled együtt mehessünk fel a Tábor hegyére imádkozni, s ott a Te dicsőségedet szemlélve engedjük magunkat is kegyelmed által elváltoztatni, miközben Neked, az örök Hajnalcsillagnak fénye felkél a szívünkben. Segíts, hogy apostolaid tanúságtétele és saját színeváltozásaink emléke által megerősítve úgy térjünk vissza a Veled való bensőséges együttlétből szeretteinkhez és mindennapi teendőinkhez, hogy új szemmel lássuk, és jelentőségének megfelelően kezeljük mindazt, ami ránk és szeretteinkre vár itt e földön.


 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
A hét mottója
  2016-08-13 22:45:15, szombat
 
 
LinkAZ EGYHÁZ MINDIG IS IMÁDKOZOTT A BÉKESSÉGÉRT, de tény, hogy a béke sokszor elkényelmesedéssel, megalkuvással járt együtt, míg az üldöztetés egyben a megújulás, megtisztulás ideje szokott lenni. Az igazi az lenne, ha üldöztetés nélkül is radikálisan hűek tudnánk maradni Krisztus evangéliumához. Ha arra gondolok, hogy esetleg ismét egyházüldözés lesz Magyarországon, akkor ez a felvetés arra mindenképpen jó, hogy mostani életvitelemet, vallásgyakorlásomat lemérjem. Nem kell mártíromságra vágyakoznom, de ha semmi közöm nincs a vértanúkhoz, akkor el kell gondolkodnom, mert valamit nem jól csinálok...

Barsi Balázs Breviárium

Áldott vasárnapot és a Szentlélek tüzével átjárt hetet kívánunk minden Kedves Testvérünknek!

Link

 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Mindennapi keresztény létünk
  2016-07-21 21:44:30, csütörtök
 
  Húsvét és Pünkösd óta, amióta kiderült, hogy az örök életre szökellő vízforrás nem más, mint a Szentlélek, akit mindnyájan megkaptunk szívünkbe a keresztség és bérmálás által, az a figyelmeztetés, amelyet Jeremiás próféta mond, ránk, Krisztus-hívőkre még jobban és mélyebben vonatkozik, mint azokra a zsidókra, akik a próféta kortársai voltak.

Valójában egyetlen helyes lelkiségi irányzat létezik Krisztus Egyházában a szó szoros értelmében: az, amely a Szentlélekből mint az örök élet forrásából él, a szentségek és a szent liturgia erőterében. Amelyik mozgalom nem talál kapcsolatot ezzel a forrással, hanem valami felületes és mulandó programot fogalmaz meg, az minden jó szándéka ellenére repedezett falú ciszternák poshadó vizét kínálja csupán. Az a közösség, amely nem a szentségek mélyén működő isteni valóságra épít, hanem felületes, érzelmi szeretetáramlásra koncentrál, az soha nem válik igazán közösséggé, hamarosan kiürül, kiszárad, és képtelen lesz szomját oltani azoknak, akik az isteni élet vizei után vágyakoznak. Az olyan közösség, amely a szent liturgia mély értelmű, Istentől kapott jeleit felcseréli divatos és hatásvadász eszközökre és gesztusokra, képtelen lesz megtartani az igaz hit forrásából fakadó, örök életre szökellő vizeket, azok szétfolynak, tovatűnnek falai közül, s nem marad más, csak az üres, görcsös emberi erőlködés.

Az a közösség viszont, amely az Eucharisztiát úgy fogja fel, mint a Krisztussá alakulás szentségét, amely által mi magunk válunk végső soron tabernákulummá, ahol a Szentlélek mint az örök, boldog élet forrása van jelen, amely úgy olvassa a Bibliát, hogy megérti a szentírás legvégső üzenetét, hogy szívünkből az élő víz folyói fakadnak, amely úgy tekint a Szent Szűzre, mint a Szentlélek templomára, akinek titka a mi mindennapi keresztény létünk mélyét érintő valóság, annak a közösségnek tagjai minden gyöngeségük ellenére is birtokolják Isten Szentlelkét, pontosabban őket birtokolja a Szentlélek, úgyannyira, hogy az egész Egyházat csodás termékenységgel áldja meg általuk.

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Lelkigyakorlat Sümegen
  2016-07-08 00:09:35, péntek
 
  A lelkigyakorlat záró szentbeszéde

Link

Barsi Balázs atya hétvégi homíliái - hangfelvételek itt: Link
 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Az élet továbbadása
  2016-07-07 23:58:26, csütörtök
 
 

A hét mottója

KRISZTUS HATÁROZOTT MISSZIÓS PARANCSA a kereszténységet minden más vallástól megkülönbözteti. Mert senki sem mondta, hogy ,,tegyetek tanítványommá minden népet", csak egyedül Jézus. Nem arról van szó, hogy egy vallásalapító szétküldi tanítványait a világba, hogy terjesszék a tanait, hanem ez a misszió az élet továbbadása, túláradása, egy újfajta közösség meghirdetése és megvalósítása, mely minden embert érint, melyhez mindenkinek köze van.

Barsi Balázs Breviárium
 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
A keresztény lét
  2016-04-29 22:53:19, péntek
 
  A keresztény lét nem vallási parancsok megtartására épül, hanem Urunk, Krisztus egyetlen parancsára, a szeretetre, amelyre képességet kaptunk, hiszen részt adott az ő életéből, elnyertük a Szentlelket, aki maga Isten szeretete.

Ez az Egyház és minden keresztény közösség alapja.

Ettől fogva nem beszélhetünk vallási teljesítményről, hanem csak gyümölcsről. Nem egy norma teljesítése a feladatunk, amely megszerzi számunkra Isten kegyelmét, hanem minden érdemünk nélkül megkapjuk ezt a kegyelmet, az isteni életet, és semmi más dolgunk nincs, mint egyre mélyebben élni azt, beléhelyezve földi létünk súlypontját: gondolatainkat, érzelmeinket, szándékainkat. Amint a szőlőtőből felszívott tápanyagból, vízből, napfényből zamatos ízű szőlőfürt lesz, amint a férfi és nő szerelméből új ember születik a világra, úgy terem gyümölcsöt a Krisztus életében részesülő keresztény is: nem saját erejéből, hanem a túlcsorduló isteni életnek köszönhetően.

Barsi Balázs
 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Olyan vigasztalást vársz Jézustól, amilyet ő nem adhat neked
  2016-03-12 18:27:13, szombat
 
 


Barsi Balázs Breviárium - 2016.03.12.

Link
MIÉRT BORZADUNK ANNYIRA A KERESZTTŐL? Miért nem tudjuk elviselni emberi kapcsolatainkban sem?

Vagy állandó boldogságot kívánsz és hamis szeretetbe mész bele, vagy igaz szeretetet akarsz, amelyben a boldogság mérhetetlen szenvedéssel van együtt, szétválaszthatatlanul.

Vagy a szenvedéseket akarod mindenáron kiiktatni az életedből, vagy szeretni akarsz megtanulni.

Vagy az örömhír lényegét akarod, hogy Isten már most gyermekévé fogad Jézus Krisztus által, vagy pedig valami olyan vigasztalást vársz Jézustól, amilyet ő nem adhat neked.
 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Lelkigyakorlat Szentkúton
  2016-02-21 21:40:03, vasárnap
 
  Barsi Balázs atya lelkigyakorlatos anyaga, amit papoknak tartott Szentkúton. 2016.02.15-17.
Itt érhető el. Link
 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
Eszköz Isten kezében
  2016-02-18 17:33:39, csütörtök
 
  A hét mottója

MINDEN BŰN, A LEGKISEBB ÉS A LEGNAGYOBB egyaránt kisszerű, undorító és közönséges, semmi köze Istenhez, semmi köze a szentséghez és semmi köze az igazi nagysághoz. A bűn mélységeibe való aláhullás viszont jó eszköz lehet Isten kezében arra, hogy a tőle való távolságunkra, reménytelen és siralmas helyzetünkre rádöbbentsen bennünket. Az Egyház feladata ezért a kezdetektől fogva éppen az, hogy Krisztust, az Isten egyszülött Fiát hirdesse, a Megfeszítettet, és ugyanakkor a bűnök bocsánatát.

Barsi Balázs Breviárium

 
 
0 komment , kategória:  - Barsi Balázs  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 168
  • e Hét: 3178
  • e Hónap: 10452
  • e Év: 276473
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.