Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Szenttől-45/886
  2018-04-20 13:23:59, péntek
 
  Clairvaux-i Szent Bernát: Ujjongása Jézus nevére

Jézus édes emlékezet
Te adsz szívünknek örömet.
Se méz, se semmi nem lehet
jelenlétednél édesebb.

Hallani boldogabb soha
nincs, se dalolni muzsika,
sem elgondolni idea,
mint Jézus, az Isten fia.

Nyelv sohase mondhatja ki,
betű föl nem jegyezheti,
csak aki tudja, hiheti,
mit tesz Jézusért érzeni.

Jézus, szívbéli szent öröm,
igazság kútja, fényözön,
gyönyör, túl minden gyönyörön,
kihez a vágy közel se jön.

Ki Téged ízlel; éhezik
s szomjasabb lesz, aki iszik,
de másra már nem szomjazik,
csak Jézusért óhajtozik.

Estére zárva reteszem
ágyamban Jézust keresem:
titkon vagy fényes tereken
csak ôt szeretem, ôt lesem.

Máriával bús reggelen
sírjához megyek s nem lelem;
nyögve és sírva keresem:
szívem keresi, nem szemem.

A sírt könnyemmel áztatom,
a tért betölti sóhajom,
Jézus lábaihoz bukom,
testét csüggve szorongatom.

Jézusnak vívom nyomdokát,
sírva csókolom ajakát,
hogy nyerhessem bocsánatát
s teljes malasztja hasson át.

Maradj velünk, Uram, maradj,
fényedbôl fényességet adj,
elménkben ködöket ne hagyj
ki e világnak méze vagy!

Ha szívünket látogatod
az igazság fölragyog ott;
a hiúság elpárolog
s a mélyben szeretet lobog.

Jézus szerelme mennyei
édességgel telisteli,
ezerszer inkább isteni,
mint ki tudhatnám mondani.

Ez amit kínod is -- amit
véred ömlése bizonyít,
mely utat váltságunkra nyit
s Istent szemlélni megtanít.

Kegyesem, Jézus, add nekem
szerelmed bôvét érzenem,
színed elôtt lenni jelen
s glóriádba tekintenem.

Ezer vágyam feléd eped.
Mikor jössz Jézus? kérdelek.
Mikor vidítsz föl engemet?
s elégíted ki lelkemet?

Ég országának népe, szállj,
ajtót, kaput elébe tárj,
köszöntsd a gyôztest, harsonálj:
,,Üdvözlégy, Jézus, nagy király!''
(Babits Mihály fordítása)

/ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Szenttől-26/651
  2016-01-17 11:34:33, vasárnap
 
  Békesség Jézus Szívéből .
Járuljunk hát az Ô Szívéhez, magasztos Szívhez, titokzatos Szívhez;
a Szívhez, mely mindennel gondol és mindent tud-érez; a Szívhez,
mindent szeretôhöz! Szeretet-tűzben emésztôdik, legyünk mi is, járulva Hozzá, szívszerűek. (Sz Bernát)
/ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Szenttől26/647
  2016-01-03 17:40:10, vasárnap
 
  Szent Bernát: A Vôlegény érkezése

Megvallom, az Ige meglátogatott, mégpedig nagyon gyakran. Bár
sokszor jött el a lelkembe, sohasem tudtam megállapítani érkezésének pontos pillanatát. Éreztem, hogy itt volt, emlékszem, hogy nálam járt.Néha elôre éreztem érkezését; de jöttét vagy távozását sohasem éreztem. Meg kell vallanom, hogy a mai napig sem tudom, hogyan jön és megy . . .
Honnét tudtam egyáltalán, hogy itt volt? Hatalmas, eleven
jelenléte által. Hogyha belém szállt, fölébresztette alvó lelkemet,
megvilágította, megszelídíttette és fölgyújtotta szívemet . . . Csak
szívem mozdulatáról ismerhettem föl jelenlétét, és csupán bűnös
természetem javulásán és földi hajlamaim erôs fékentartásán mérhettem föl hatalmát. Jósága és barátsága életem javulásában mutatkozott meg, bármilyen csekély legyen is e javulás. Szellemem, belsô lényem átalakulásán és megújulásán ismertem föl kedvességét és szépségét, és csodálkozó bámulattal töltött el mérhetetlen nagysága. Ha el is távozik tôlem,hangom visszahívja. Ha elment, nem szűnök meg ôt szólítani, hogy visszatérése után tudassam vele szívem sürgetô vágyakozását arra, hogy
boldogságban hozzá tartozzam, s hogy részeltessen engem önmagából. Meg kell vallanom, hogy addig, míg vissza nem jön, semmi más nem tud megörvendeztetni, csak Ô, az én egyetlen
barátom.

/ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Szenttől-19/553/Szent Bernát/
  2015-02-01 15:14:11, vasárnap
 
  Békesség elbizakodottságot kerülő,alázatos lelkületből.
Önismeret hiánya visz elbizakodásra, Isten ismeretének hiánya
kétségbeesésre. -- Apró hiba szemre ugyan a nagyravágyás, de titkon ölô méreg, bujkáló, rút ragály; hízelgésnek anyja, áskálódás atyja,bűnök szülôoka; gaztett szomjazója, erénynek rozsdája, életszentség molya, szív tántorítója -- mely az orvosságtul betegebbé fordul. --Zordonság és arc, a bútól árnyazott, jele: szerénység a szívtôl távozott. -- Ha gôgre kísért a jótett, mondjad: Nem miattad kezdte hozzá, nem is fogom miattad abbahagyni. / Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Szenttől16/211
  2011-11-03 20:24:13, csütörtök
 
  Békesség a szentek közösségével együtt Krisztus dicsőségére vágyódó életből.
A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre,semmit sem ad nekik a magasztalásunk.Csupán csak a mi hasznunk- és nem az övék- származik abból,ha róluk megemlékezve tiszteljük őket.Ami engem illet,meg kell vallanom,hogy a róluk való megemlékezés hő vágyat gyullaszt bennem.
Az első ilyen vágy,amelyet ez a szentekről való megemlékezés bennünk felkelt,vagy még jobban megerősít,az,hogy élvezzük boldogító közösségüket,és méltók legyünk az üdvözült lelkek társaságára égi otthonukban:találkozzunk a pátriárkák karával,a próféták soraival,az apostolok testületével,a vértanúk népes seregével,a hitvallók táborával,a szüzek kórusával,egyszóvel együtt legyünk és együtt örvendezzünk a Mindenszentek egész közösségével.
Kész befogadni bennünket a legelső idők egyháza,de mi nem törődünk vele,várva várnak minket a szentek,de mi ezt semmibe se vesszük;várnak bennünket az igazak,de mi úgy teszünk,mintha mit sem tudnánk róla.
Ébredjünk már fel végre,testvérek, támadjunk fel Krisztussal,és keressük az odafönt valókat;ami ott fönt van,arra legyen gondunk. Vágyakozzunk azokhoz,akik várva várnak ránk,sietve induljunk feléjük,akik készek befogadni bennünket,előzzük meg az üdvözült lelkeknek ezt a várakozását,hogy mi is oda kívánkozunk.De necsak a szentek társaságát óhajtsuk,hanem a boldogságukat is,és ne elégedjünk meg azzal,hogy együtt leszünk velük,hanem lángoló buzgósággal törekedjünk dicsőségük elnyerésére is.Nem veszélyes erre pályáznunk,és egyáltalán nem merészség ennek a dicsőségnek a keresése.
A másik ilyen vágy,amelyet a szentekről való megemlékezés gyújt bennünk,arra irányuljon,hogy miként ezeknek a szenteknek megjelent maga Krisztus,a mi életünk,ugyanúgy jelenjék meg nekünk is,és így mi magunk is jelen lehessünk Krisztussal az ő dicsőségében.Addíg ugyanis Krisztus ,aki számunkra a Fő,nem így, dicsőséggel koronázva jelenik meg nekünk ,hanem úgy mutatkozik, mint akit bűneinkért tövissel megkoronáztak.Nagy szégyen lenne, ha a tövissel koronázott Főnek egy-egy tagja kényelemben tetszelegne,hiszen minden bíbor ez idő alatt gyalázat lenne számára és nem megtiszteltetés.De elkövetkezik az az idő,amikor majd eljön Krisztus,és halálát többé már nem hirdetjük,hiszen tudjuk, hogy vele együtt mi is meghaltunk,és hogy életünk őbenne van elrejtve. Megjelenik majd a dicsőséges Fő,és vele együtt a tagok is megdicsőülve fognak ragyogni,hiszen átalakítja gyarló testünket,és saját megdicsőült testéhez teszi hasonlóvá.
Erre a dicsőségre vágyódjunk tehát teljes igyekezettel és biztos reménnyel../ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Bibliából és Szenttöl23/118
  2010-12-30 19:59:34, csütörtök
 
  Üdvözitö Istenünk
jóságában,szeretetében közénk jött békesség.
Üdvözitö Istenünk kinyilvánitotta jóságát és emberszeretetét/vö. Tit 3,4/Legyen hála ezért Istennek,mert általa kiárad a vigasztalás erre a zarándok, számüzött,nyomorúságos földi életünkre.
Az emberi testben való megjelenése elött az ö jósága is rejtve volt, jóllehet ö azelött is jó volt:ugyanis az Úr öröktöl fogva jóságos.De vajon miböl lehetett felismerni ezt a nagy jóságát?Az igéretekböl, amelyeket azonban nem tapasztaltak,ezért kételkedtek is azokban sokan.

Most azonban már hihetnek az emberek akár a saját szemüknek is,mert az Isten bizonyságai valóban igazak/Zsolt 93/2/,5/.Az égen azért vert sátort a napnak/Zsolt 19/8/,6/,hogy még a zavart szemü ember elöl se legyen elrejtve.
Ime,a béke már nemcsak igéret,hanem hozzánk küldött élet,nem halogatott,hanem már megadott,nemcsak jövendölt,hanem már közénk jött béke.Ime,az Atyaisten mintegy az irgalmasságával megtöltött kincses-zsákként küldte a földre; igen úgy ,ahogy mondtam,kincses-zsák,amelyet a szenvedés szakit fel,hogy a benne rejtett váltságdijunk kiömöljön; kincses-zsák, jóllehet kicsi, de telitett.Mivelhogy Fiú adatott nekünk/vö.Iz 8,5/,de benne lakik az Istenség egész teljessége/Kol 2,9/.Mert miután elérkezett az idök teljessége,megjelent az Istenség teljessége is.Testben jött el, hogy a testi embereknek megmutatkozzék,és emberségének megjelenésével felismerjék jóságát is.Ahol ugyanis megnyilvánul az Isten embersége,ott jósága sem maradhat rejtve .Jóságát ugyan mivel bizonyithatta volna jobban ,mint éppen azzal,hogy az én emberi testemet vette magára?Azt mondtam: az én testemet,és nem Ádámét,vagyis nem azt a testet,melyet Ádám a bünbeesés elött birt.
Mi mutatná meg jobban az ö irgalmasságát,mint az,hogy magára vette emberi nyomorúságunkat?Vajon mi bizonyitaná jóságának teljességét,mint az,hogy Isten Igéje érettünk olyan törékennyé lett,mint a fü?Uram,ki az ember, hogy törödöl vele,az emberfia, hogy gondolsz reá?/144/3/,3/Ebböl meg kell értenie az embernek,hogy Isten mennyire törödik vele;tudnia kell ebböl, hogyan gondolkozik róla,és mit érez iránta Isten.Ó, ember, ne azt emlegesd hát, hogy mit kell szenvedned,hanem azt,hogy ö mit szenvedett érted!Amit érted tett és amivé érted lett,ismerd föl, hogy az ö emberszeretetéböl neked megjelent az ö jósága.Minél kisebbé lett az emberségben, annál nagyobbat adott a jóságban; és minél igénytelenebbé vált értem,annál drágább lett nekem. Azt mondja az Apostol :Üdvözitö Istenünk kinyilvánitotta jóságát és emberszeretetét/Tit 3,4/
Milyen különlegesen nagy és nyilvánvaló az Isten jósága és emberszeretete!És milyen nagy jóságról tett bizonyságot Isten, amikor az emberi természetet az istenivel egyesitette!/Clairvauxi Szent Bernát szerzetes /+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Bibliából és Szenttöl17/92
  2010-10-07 19:37:59, csütörtök
 
  A köztünk élt Békesség Gondolata megvalósithatóvá teszi bennünk a békét.
Azt olvassuk:"Kezdetben volt az Ige"/Jn 1,1/.Már buzog a forrás,de még csak önmagában ,hiszen "az Ige Istennél volt"megközelithetetlen fényben rejtezett.Azt is mondta az Úr kezdettöl fogva:"Az én gondolataim a békesség gondolatai,és nem a pusztulásé/vö.Jer 29,11/De a te Gondolatod nálad van,és mi nem tudjuk,hogy te mit gondolsz."Vajjon ki látta az Úr gondolatait,vagy tanácsot ki adott neki/vö.Róm 11,34/.
Tehát leszáll hozzánk a békesség gondolata,hogy megvalósitsa a békét "Az Ige testté lett,és már közöttünk élt"/Jn 1,14/ Valóban a szivünkben él a hit által ,ott van emlékezetünkben,ott él a gondolatainkban,és leszáll egészen a képzeletünkig.Régen mit is gondolhatott Istenröl az ember ,ha ugyan bálványt nem tákolt szivében? Hiszen ö felfoghatatlan volt, megközelithetetlen és láthatatlan,elgondolni sem lehetett.Most pedig azt akarja,hogy felfogható,látható és elgondolható legyen.
Azt kérdezed,miként lehetséges mindez?Gondolj arra,aki a jászolban feküdt,és a Szüz ölében pihent.Kövesd öt a hegyre,ahol prédikált;az éjszakába,amelyet imádkozva átvirrasztott.Szemléld öt a kereszten függve,a haláltól elsápadtan, de amint szabad a halottak között ,és parancsoló az alvilágban.Vagy amint harmadnapra feltámad,és gyözelmi jeleként mutatja apostolainak a szegek helyét,és végül szemük láttára fölemelkedik az ég rejtekébe.
Mindezekröl nemde igaz,jámbor és szent módon kell elmélkednünk?Bármelyikröl is elmélkedem, magáról Istenröl elmélkedem, és mindegyikben veled találkozom,én Istenem./ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
Bernát, Szent (Dijon, 1090--1153, Clairvaux). Egyháztanító. A ciszterci
rend legnagyobb szentje és szervezôje.
Link
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.