Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
Magasan áll a Golgota ormán
  2017-03-28 18:37:32, kedd
 
  Magasan áll a Golgota ormán.. - Nagyböjti ének
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Jézussal a keresztúton - ének, elmélkedés
  2017-03-28 18:34:47, kedd
 
  Szöveg, narráció: J. Simon Aranka
Zene: Juhász Zoltán
Ének: J. Simon Aranka, Juhász Zoltán
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Liszt Ferenc: Via crucis. Regőczi István: Mindszenty-kereszt
  2017-03-21 11:51:38, kedd
 
  Itt olvasható Link

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Liszt Ferenc: Via Cruci - wikipedia
  2017-03-21 11:46:20, kedd
 
  A Via crucist nem is mutatták be Liszt életében, először 1929 nagypéntekén adták elő a budapesti Belvárosi plébánián, Harmat Artúr dirigálásával.
A Via crucis az idős mester egységessé érett, tervszerű és tömör alkotása (alig több fél óránál), felépítése szervesen összefüggő, az eszközei lényegre törőek és meglepően modernek. Tizenöt tételes mű, bevezetésből és Krisztus szenvedéstörténetének tizennégy stációjából áll (a tételek rövidek, pár percesek). Testo (mesélő) nincs, helyette a férfikart használja, a híveket vegyes-, illetve női kar képviseli, a basszus szólista Pilátust, a bariton Jézust személyesíti meg, a mezzoszoprán egy névtelen asszony a népből.
A mű tételei több tematikus szállal kapcsolódnak egymáshoz. Az egyik ilyen zenei téma Krisztus kínjainak jelképe (ennek megfelelően a bevezetésen kívül minden tételben előfordul), egy bachi jellegű témamag (Liszt egy alkalommal a b-a-c-h hangokat is felidézi). A másik többször, több tételben visszatérő téma a szenvedésében az égre felnéző Krisztust jelképezi, a Vexilla regis gregorián himnusz részlete. A harmadik téma Liszt által már a Krisztus-oratóriumban is feldolgozott Stabat mater szekvencia. A Via crucisban Liszt döbbenetesen modern harmóniai megoldásokat alkalmazott: a tonalitást szétfeszítve alkalmazza a tizenkétfokú kromatikus hangsor teljes hangkészletét, alkalmazza az oktávot hat egyenlő nagyszekundra osztó egészhangú skálát, a két bővített szekundot tartalmazó magyar (vagy cigány) moll hangjait, olyan hangközszűkítő-tágító megoldásokat, ami majd Bartókra lesz jellemző.
Liszt az egyes tételeknek francia címet adott. A magyar szövegrészletek Lengyel Jenő fordításai.


Bevezetés Vexilla regis
Rövid orgonabevezető után a gregorián himnuszt először unisono, majd négyszólamú vegyes kórus adja elő. A szöveg: ,,Jönnek a királyi zászlók,/csillan a kereszt misztériuma,/ami által halálba torkollik az élet,/de a halott a halálból feléled.//Beteljesedett a jövendölés,/hiszen David így énekelt/a népeknek híven:/az Úr regnált a keresztről./Amen.//Kereszt, köszöntünk; egyetlen reményünk/te vagy a siralom idején./légy még inkább kegyelmes az igazakhoz,/vedd le vállunkról bűneinket./Amen."
1. stáció Jésus est condamné à mort - Jézust halálra ítélik
A keresztút 1. stációjának zenei képe erőteljes, szinte vad orgonaszóval indul, amit Pilátus szólója követ: ,,Innoncens ego sum a sanguine justi hujus - Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek halálában."

2. stáció Jésus porte sa croix - Jézus felveszi keresztjét
A tétel a zenei főtéma változatával indul, a szenvedést kromatikus mozgású felső szólam alatti érdes bővített hármasok fejezik ki. Az orgonatétel két szakasza között a bariton szóló Jézus áhítatos szavait idézi: ,,Ave Crux! - Üdvözlégy, kereszt".

3. stáció Jésus tombe pour la première fois - Jézus először esik el
A zenei mottó éles akkordokkal jelentkezik, az unisono férfikar kiált fel: ,,Jesus cadit - Jézus elesik", majd a Stabat mater dolorosa háromszólamúvá alakított első tercimája szólal meg női tercett finom előadásában. ,,Csak állt ott a megtört anya,/a keresztnél könnye ömlött,/mert a fia - ott fönt függött!"

4. stáció Jésusrencontre sa sainte mère - Jézus anyjával, Máriával találkozik
A tétel zenéje az orgonán szólal meg. Első része az összecsukló Krisztus képét szemlélteti, a második része pedig azt a gyengédséget érzékelteti, amit anyja láttán érez. Liszt ebben a tételben a hangkészlet mind a tizenkét fokát használja.

5. stáció Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix - Cirénei Simon vállára veszi Jézus keresztjét
Ez a tétel is az orgonáé, a zene az elején a gyötrődést, majd a részvétet érzékelteti. A tétel második részében a 2. tétel módosított motívuma tér vissza.

6. stáció Sainte Véronique - Szent Veronika
Az orgona a Veronika kendője történetet jeleníti meg, a zenei mottó anyagának felhasználásával. Ezt követően ezt a témát Liszt úgy formálja, hogy megjeleníthessen benne egy Bach iránti tisztelgést: megszólalnak benne a b-a-c-h hangok. Ezután a Máté-passió legfontosabb koráljának, az ,,O Haupt voll Blut und Wunden" feldolgozása következik, négyszólamú vegyeskarra, a végét pedig az orgona kerekíti le. A szöveg: ,,Jaj, te vérrel-sebbel teli fő:/kitettek gúnynak, fájdalomnak!/Csúful tenni téged/megkoronáztak - töviskoronával!//Jaj, valaha szép díszed volt/a legmélyebb tisztelet,/bármennyire is gyaláznak,/én mégis szívből köszöntelek!"

7. stáció Jésus tombe pour la deuxième fois - Jézus másodszor esik el
A 7. stáció zenei anyaga tulajdonképpen a 4. tétel, Jézus első elesését érzékeltető anyagának variánsa, a szöveg ugyanaz.

8. stáció Les Femmes de Jérusalem - Jeruzsálem asszonyai
Egy fájdalmas sirató szólal meg az orgonán, majd a zenei mottó következik. Zengő orgonaakkord után a bariton szóló tolmácsolja Jézus szavait: ,,Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros - Ne sírjatok miattam;/ontsatok könnyet magatok miatt,/és a gyermekeitekért." A rövid záró, kvázi indulós (Allegro marziale) rész mintegy az ítélet végrehajtását sürgeti.

9. stáció Jésus tombe pour la troisième fois - Jézus harmadszor esik el
A tétel zenéje a 3. és a 7. stáció változata, még magasabb hangokon. A szöveg ugyanaz.

10. stáció Jésus est déshabillé - Jézust megfosztják ruháitól
Az orgona panaszos-fájdalmas dallamot játszik, ereszkedő kromatikus tematikával, éles disszonanciákkal. A mottó az orgona legfelső szólamában szólal meg.

11. stáció Jésus est cloué sur la croix - Jézust felfeszítik a keresztre
A férfikar erőteljes ritmikájú, disszonáns hangok kíséretében ismételgeti: ,,Crucifige - Megfeszíteni!" Rövid tétel, hossza az egy percet sem éri el.

12. stáció Jésus meurt sur la croix - Jézus meghal a kereszten
Ez a mű leghosszabb tétele. Jézus bariton által megszólaltatott fohászával indul: ,,Eli, Eli! lamma sabacthani!, dallamát az orgona ismétli. A bariton második dallama a beletörődést érzékelteti: ,,In manus tugs commendo spiritum meum." Ezt követően az orgona játssza az ,,O Crux, ave" dallam feldolgozását, fokozódó hangerővel. Jézus szavai: ,,Consummatum est", amit a női tercett ismétel, a szakaszt pedig a zenei mottó zárja, magyar mollban. A tétel befejezéseként az 1628-ből származó ,,O Traurigkeit, O Herzeleid" német protestáns korál hangzik fel, négyszólamú vegyeskarra átírva. A teljes magyar szöveg: ,,Uram, jaj, Uram, miért hagytál el?!/Lelkemet a kezedbe ajánlom./Elvégeztetett.//Ó, szomorúság! Ó, szív fájdalma!/Hát nincs elég ok a gyászra?/Az Úr egyetlen fiát/teszik most a sírba!/Ó, szomorúság! Ó, szív fájdalma!"

13. stáció Jésus est descendu de la croix - Jézus testét leveszik a keresztről
Orgonatétel, amelyben a korábbi tételek zenei anyagaiból tér vissza néhány, például a mottó és a Stabat mater.

14. stáció Jésus est mis au tombeau - Jézus testét sírba teszik
A tételben az orgona, a mezzoszoprán szóló és a vegyes kórus működik közre. Zeneileg a bevezető párja. A mű az orgonán felhangzó pianissimo szó-lá-dó motívummal, Liszt jól ismert, más műveiben is sokszor előforduló zenei kereszt-jelképével fejeződik be. ,,Kereszt, köszöntünk; egyetlen reményünk,/világ megváltója és dicsősége,/légy igazságos az igazakkal,/a bűnösöket ajándékozd meg kegyességeddel!/Amen."

 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Liszt Ferenc: Via Cruci
  2017-03-21 11:03:59, kedd
 
  Budapest Egyetemi (Kis boldog asszony) Templom
Adorate Kórus
Solo:
Balázs-Jánosik Ágnes
Barta Viktória
Tóth Éva
Cser Miklós
Magyaróvári Viktor
Tóth Márton
Videó Link

- Franz Liszt Via Crucis (1879)
Videó Link

- Franz Liszt - Via Crucis (1879) 2. forma
Videó Link
Via Crucis (1876-79)
Librettist : Venantius Honorius Clementianus Fortunatus (ca.530-ca.609) (Einleitung)
Paul Gerhardt (1607−1676) (No.6)
Johann Rist (1607-1667) (No.12

Einleitung. Vexilla Regis ("O Crux, Ave!")
Station I. Jesis wird zum Tode verdammt
Station II. Jesus trägt sein Kreuz
Station III. Jesus fällt zum ersten Mal
Station IV. Jesus begegnet seiner heiligen Mutter
Station V. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
Station VI. Sancta Veronica ("O Haupt voll Blut und Wunden")
Station VII. Jesus fällt zum zweiten Mal
Station VIII. Die Frauen von Jerusalem ("Nolite flere super me, sed super vos ipos et super filios vestros")
Station IX. Jesus fällt zum dritten Mal
Station X. Jesus wird entkleidet
Station XI. Jesus wird ans Kreuz gsechlagen ("Crucifige")
Station XII. Jesus stirbt am Kreuze ("Eli, Eli, lamma Sabacthani")
Station XIII. Jesus wird kom Kreuz genommen
Station XIV. Jesus wird ins Grab gelegt ("Ave Crux, spes unica")

Rachel Platt and Penny Vickers, soprano
Joyce Jarvis, mezzo-soprano
Jeremy White, baritone (Christus)
Patrick Ardagh-Walter, bass (Pilatus)
Wayne Marshall at the organ of St. John-at-Hackney
Taverner Choir conducted by Andrew Parrott


- Ferenc Liszt: Via Crucis - Debrecen Kodály Choir
Videó Link


- Franz Liszt Via Crucis Coro Filarmonico Trentino dir. Sandro Filippi pf. Sabrina Kang
Videó Link


- Franz Liszt - Via Crucis (1/14) Intro + Stations I - XIV
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Csíksomlyó Keresztút és szentmise. 2017 folytatás
  2017-03-19 15:55:51, vasárnap
 
  Videó Link

Sajnos leírást nem találtam a fa szobor együttesről /14 stáció. Egy parkban van Csíksomlyón
Képeket a videóról készítettem.
8. állomás
Uram hiszek és remélek,
én Istenem neked élek.
Szánom, bánom minden vétkem,
légy az enyém egykor égben.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Csíksomlyó Keresztút és szentmise. 2017
  2017-03-18 14:13:37, szombat
 
  Videó Link

Sajnos leírást nem találtam a fa szobor együttesről /14 stáció. Egy parkban van Csíksomlyón
Képeket a videóról készítettem.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Czompó Melinda: Kersztút
  2017-03-17 20:46:36, péntek
 
  1. állomás: Pilátusnál
Nád a kezében, fején a tövis,
Ha rátekintesz, látod magad is:
Az utat nézi, mely előtte áll,
Aminek végén várja a halál.
Szenvedő, könnyes, fáradt a szeme,
De szeret és lesz elég ereje.


2. állomás: Indulás
Indul az út, de van-e vándor,
Aki egyedül nekivág?
Mindet kíséri társ, avagy barát,
És elkíséri száz veszélyen át.
Neked társad a kereszt fája,
Komor és súlyos útitárs,
Benne tolong bűneink árja,
De a jóságod hatja át.


3. állomás: A földön
Rögös az út, hosszú az út.
Lábunk alól sokszor kifut.
Merre az ég? Merre a föld?
Hirtelen minden összetört.
Állj fel, és helyreáll a kép,
S lábad újra az útra lép.


4. állomás: Mária
Sok magány vár, sok rémület,
De vannak még testvér-szívek.
Vannak szemek - befogadók,
Vannak karok - betakarók.
Van, ki remél és ad reményt,
Van, ki hordja s adja a fényt.


5. állomás: Simon
Hazafalé ment, várta a család,
Ő mégis vitte helyetted a fát.
Hogy jó az út, csak onnan tudhatom,
Hogy kínos teher súlya vállamon,
S Te előttem mégy búsan, véresen,
És minden kínom ott van szíveden.


6. állomás: Veronika leple
Jövőt és múltat köd fed el,
Kíváncsi szem előtt lepel.
Ha e lepelről az ő arca,
szenvedő arca néz le rád,
Jó úton jársz, jó cél vezérel,
S lelked végül hazatalál.


7. állomás: A földön (2.)
Rögös az út. Hosszú az út.
Mindig újra elfáradunk.
Megint esés. Megint a por.
Biztos pont megint nincs sehol.
Merről jöttem? Merre megyek?
Szeress! Segíts! Elsüllyedek.


8. állomás: Siratók
Az úton néha szembejön a részvét:
Síró-rívó, sötét, bús sereg.
Jó, hogy sajnálnak, de ettől a terhet
Ugyanúgy még mindig te viszed.
Az út nehéz, a kehely még tele,
Ne sírj, csak menj, és nézz szembe vele!


9. állomás: A földön (3.)
Rögös az út. Hosszú az út.
Nem érdekel már, merre fut.
Jó idelenn. Nincsen tovább.
Megízlelem az út porát.
És te megint jössz, felemelsz,
Megint a jó útra terelsz.


10. állomás: Pőre gyertyaláng
Ha gyertyát gyújtanak, tartóra teszik,
És mindenkinek világít a házban.
Minden ízed tisztán látható,
Ahogy állsz a dombon ruhátlan.
Tartóra rakott pőre gyertyaláng.
Mutasd meg nekünk valódi hazánk!


11. állomás: Szögek
Fekszel az földön, vége az útnak,
Kezed, lábad szög veri át.
Vége az útnak, fekszel a földön,
Nyugtot a tested itt talált.
Ennek az útnak nincsen még vége,
Célja az ég, oda vezet,
Arra mutat majd átszegezett lábad,
Véres szíved, megtört szemed.


12. állomás: A halál
A szív megáll, az útnak vége.
Hiába volt a szenvedés.
Az útnak vége, függsz a kereszten.
Hiába volt ez az egész.
Ennek az útnak nincs még vége,
Célja az ég, oda vezet.
Ott készít nekünk helyet, az égben
Két átszegezett, drága kezed.


13. állomás: Búcsú
A test az ölben, amelyben termett,
Az arc megint az archoz ér.
Minden úton ott van a búcsú,
A könny s a néma kétkedés:
Hogy ,,igaz-e?", hogy ,,lehet ez?",
,,mért éppen most? Miért velünk?"
Adj nekünk néma méltóságot,
Ha a halállal küszködünk!


14. állomás: A sír
A sír megnyílt. Az útnak vége.
Minden élet ide vezet.
Az útnak vége, nem marad
Csak a hit, s az emlékezet.
De az útnak itt sincs még vége.
Célja az ég, oda vezet.
Átível életen, halálon,

Síron is túl A SZERETET.
Útravaló:
Hova visz? Merről jön az út?
Tőled jön és hozzád vezet.
Hogyha oda akarok érni,
Mindig segít védő kezed.
Nem hagysz el, hogyha benned bízom,
Velem vagy, ha tagadlak is,
S keresztre szegezett gyertyalángod,
Hogyha engedem, hazavisz.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Mária keresztútja - Mária rádió
  2017-03-17 17:30:44, péntek
 
  ...... ......Írta: Richard G. Furey, C.Ss.R.
Minden állomás elején: Imádunk téged, Krisztus...

I. Pilátus Jézust halálra ítéli.
Péntek kora reggel láttam a fiamat. Most pillantottam meg először, mióta elvitték. Kékre vert, vérző testének láttán fájdalom hasított szívembe és könnyek szöktek szemembe.
Aztán Pilátus, ítélkező székében ülve megkérdezte a tömeget, miért akarják fiamat kivégeztetni. Körülöttem mind azt ordította: ,,Feszítsd meg őt!"
Könyörögni akartam nekik, hogy hagyják abba, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így csak álltam ott, némán, sírva.
Uram Jézus, nehéz elképzelnem a kínt, amit anyád érzett, mikor halálra ítéltek.
De hát hogy állunk ma, amikor haragot tartok? ,,Feszítsd meg!"
Amikor ítélkezek valaki fölött? ,,Feszítsd meg!"
Nem könnyeztet-e meg ez Téged és anyádat?
Bocsáss meg, Jézus!

II. Jézus vállára veszi keresztjét
Egy kicsit erőre kaptam, s a tömeggel odamentem a térre. Kivágódott egy ajtó, s kibotladozott a fiam, mögötte a röhögő őrök. Ketten odacipeltek egy nehéz keresztet, és a vállára dobták. Aztán elkezdték lökdösni, le az úton.
Kibírhatatlan volt érte a fájdalmam. El akartam venni tőle a keresztet, hogy magam vigyem.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így mentem, némán.
Uram Jézus, kérlek, bocsáss meg, amiért olyan sokszor nehezebbé tettem keresztedet, mert szemet hunytam szomszédom fájdalma és magányossága fölött. Bocsáss meg, hogy pletykáltam másokról, hogy mindig találtam kifogásokat, hogy bizonyos emberekkel ne kelljen együtt lennem, főleg, amikor beszélni akartak velem. Segíts, hogy Máriához legyek hasonló, aki mindig igyekezett mások keresztjén könnyíteni.
Bocsáss meg, Jézus!

III. Jézus először esik el a kereszt terhe alatt
Közelről követtem fiamat, amint a Kálvária felé botladozott. Soha semmi sem fájt annyira, mint most őt ennyire kínlódva látni. Láttam, a kereszt mint vág a válla húsába. Megállt a szívverésem, amikor elesni láttam, arcra borulva a földön, s a súlyos kereszt a hátára zuhant. Egy pillanatra azt hittem, imádott fiam meghalt. Egész testem remegni kezdett. Az őrök elkezdték rugdosni. Lassan feltápászkodott és újra elindult, de még mindig korbácsolták.
Saját testemmel akartam megvédeni, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így továbbmentem, némán, sírva. Uram, hányszor láttalak elesve, s Máriától eltérően otthagytalak, nem törődve veled?
Hányszor nevettem, amikor mások hibáit láttam?
Hányszor mérgelődöm, amikor valaki másképp viselkedik, mint én?
Mária melletted állt, támogatott szenvedésed egész ideje alatt. Segíts, hogy én is ezt tegyem érted azáltal, hogy másokat támogatok.
Uram, irgalmazz nekem!

IV. Jézus találkozik Anyjával
Sikerült áttörnöm a tömegen, és fiam oldalán mentem. Az ordítozáson keresztül megszólítottam. Megállt. Szemünk találkozott, az enyém a fájdalom könnyeiben úszva, az övé kínnal és döbbenettel telve. Tehetetlennek éreztem magam; és akkor azt mondta nekem a szeme: ,,Bátorság. Mindennek van értelme."
Ahogy tovább botladozott, tudtam, igaza van. S így utána mentem, némán, imádkozva.
Uram Jézus. Bocsáss meg, amiért annyiszor találkozott a szemünk és én elfordultam.
Bocsáss meg, amikor mindenkivel éreztettem, hogy ha nem úgy mentek a dolgok, ahogyan azt szerettem volna.
Bocsáss meg, amikor apróságokon keseregtem, elkedvetlenedtem, és nem hallottam bátorító szavadat. Igen, Uram, sokszor találkozott szemünk hasztalanul.

V. Simon segít Jézusnak a keresztet vinni
Fiam arcán majdnem teljes kimerültséget láttam, ahogy nehéz terhét vinni próbálta. Úgy tűnt, minden lépés az utolsó. Szívemben éreztem minden kínját, és úgy szerettem volna, ha már vége lenne. Aztán észrevettem, ahogy az őrök egy tiltakozó embert a tömegből kiráncigálnak. Kényszerítették, fogja meg a kereszt végét, s könnyítse meg fiam terhét. Kérdezte az őröket, miért van ez így. Én tudtam, s így némán továbbmentem.
Uram, Jézus, sokszor megtagadtam neked a segítséget. Önző ember voltam, aki sokszor kérdőbe vontam szavadat.Ne hagyj Simonhoz hasonlónak maradnom, hanem segíts, hogy anyádhoz, Máriához hasonlítsak, aki mindig csendben ment és engedelmeskedett.

VI. Veronika letörli Jézus arcát
Ahogy továbbmentem, közel Jézushoz, egy asszony tolakodott át az őrök során, s elkezdte fiam izzadt, véres arcát törölgetni. Az őrök rögtön elráncigálták.
Az arcáról lesírt a kérdés: ,,Miért teszitek ezt vele?"
Én tudtam, és így továbbmentem némán, hívőn.
Uram, ez az asszony a legjobbat tette neked, amit csak tudott.
Én azonban, én többet akarok kapni, mint adni. Annyi alkalom van mindennap neked adni valamit azáltal, hogy másoknak adnék, de én elmegyek mellettük.
Megváltóm, segíts, hogy soha többé ne kérdezzem, miért, hanem mindenemet odaadjam neked.

VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
Megint. A fiam megint elesett; a fájdalom megint elárasztott arra a gondolatra, hogy meghalhat. Feléje indultam, de a katonák nem engedtek. Felemelkedett, és lassan tovább bukdácsolt. Keserű kín töltött el, amint néztem a fiamat elesni, újból felkelni, és folytatni útját.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, némán továbbmentem.
Uram, Mária volt a leghűbb követőd. Sohasem állt meg, akármennyit is szenvedett érted.
Bűneim által sokszor elfordultam tőled, és elfordítottam másokat tőled.
Kérlek, irgalmazz nekem!

VIII. Jézus beszél az asszonyokhoz
Pár lépéssel Jézus mögött mentem, mikor megállt. Egy pár asszony állt ott, sírva, sopánkodva fölötte. Azt mondta nekik, hogy ne sírjanak érte. Alkalmuk volt, hogy elfogadják, mint Messiásukat, ehelyett, mint olyan sokan mások, elutasították. Azt mondta nekik, hogy magukért sírjanak, hogy könnyeik megtérést hozzanak.
Nem értették, mi a kapcsolat a mondottak és a halálba vezető útja között.
Én értettem, és amint továbbment, én némán követtem.
Megváltóm, sokszor én is olyan voltam, mint ezek az asszonyok, meglátva a hibát másban, sajnálkozva fölöttük, de ritkán láttam meg saját bűnösségemet, és ritkán kértem bocsánatodat. Uram, ezeken az asszonyokon keresztül neveltél engem.
Bocsáss meg, Uram, vakságomért.

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt terhe alatt
Gyötrelem volt számomra Jézusnak ez az esése. Nemcsak, hogy megint sziklás földre esett, de most már majdnem a domb tetején volt, a keresztre feszítés dombján. A katonák üvöltöttek vele, szidták, s jóformán felráncigálták az utolsó pár lépésnyin.
Vert a szívem, ahogy elképzeltem, mit fognak vele ezután tenni.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így némán kapaszkodtam utána a dombra.
Szerető Jézusom! Tudom, hogy sokszor felajánlottam segítő jobbomat az embereknek, de amikor alkalmatlan lett a dolog, vagy fájdalmas, kifogásokat találtam, és otthagytam őket.
Segíts, Uram, hogy anyádhoz hasonlóvá válva sohase vonjam vissza segítségre nyújtott kezemet azoktól, akiknek szükségük van rá.

X. Jézust megfosztják ruháitól
Mikor fiam végre megszabadult a kereszt súlyától, azt reméltem, egy kicsit megpihenhet. De az őrök rögtön elkezdték véráztatta bőréről letépni a ruháit. Kibírhatatlan volt látni fiamat ekkora kínban.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, sírva.
Uram, a magam módján én is lemeztelenítettelek. Buta beszédemmel megfosztottam másokat jó hírnevüktől, egyeseket előítéleteimmel fosztottam meg emberi méltóságuktól;
Jézus, olyan sok módon megsértettelek mások megbántásával.
Segíts, hogy mindenkiben meglássalak.

XI. Jézust a keresztre szögezik
Ahogy rálökték Jézust a keresztre, készségesen engedte, hogy odaszögezzék. Szívemben éreztem a fájdalmat, ahogy kezét és lábát átszúrták. Aztán felemelték a keresztet.
Ott volt, az én fiam, akit annyira szeretek, kigúnyolva, amint kínlódott, földi életének utolsó pár pillanatáért küszködve.
De én tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, imádkozva.
Uram, micsoda fájdalmakat szenvedtél el értem. S micsoda fájdalmakat szenvedett el anyád, amit látta fiát irántam való szeretetből meghalni.
Mégis, mindketten készek vagytok megbocsátani nekem, csak bűneimtől térjek meg.
Segíts, Uram, bűnösségemtől elfordulni.

XII. Jézus meghal a kereszten
Mi nagyobb fájdalom érhet egy anyát, mint fia halálát látni! Én, aki ezt a Megváltót a világra hoztam, láttam felnőni, tehetetlenül álltam keresztje alatt, amint lehajtotta fejét és meghalt.
Földi kínjainak vége volt, de az enyémek megsokszorozódtak.
De ennek így kellett lennie, és nekem el kellett így fogadnom, így hát csak álltam, és némán gyászoltam.
Én Jézusom, irgalmazz nekem azért, amit bűneim okoztak neked és másoknak.
Köszönöm szereteted nagy tettét. Azt mondtad, hogy az az igazi szeretet, ha életünket adjuk barátunkért. Add, hogy mindig a barátod legyek.
Taníts meg, hogyan éljek másokért, és sohase hagyjalak cserben

XIII. Jézust leveszik a keresztről
A tömeg hazament; nem volt többé zaj. Csendesen álltam Jézus egyik barátjával, és felnéztem Megváltónk, a fiam holttestére. Később két férfi leemelte a testet a keresztről, és karjaimba tette. Mély gyász borított el. De mély örömet is éreztem. Fiam élete kegyetlen véget ért, de mindnyájunk részére életet is hozott.
Tudtam, hogy így kell lennie, és némán imádkoztam.
Uram, szenvedésed véget ért. De egyre tovább is folyik, valahányszor helyetted a bűnt választom. Kivettem részemet keresztre feszítésedből, és most, Megváltóm, szívem mélyéből kérem bocsánatodat.
Segíts, hogy hozzád és anyádhoz méltó életet éljek.

XIV. Jézust a sírba helyezik
Elvittük Jézus testét a sírhoz, magam igazítottam el, csendesen sírva, csendesen örvendezve. Még egyszer visszanéztem szerető fiamra, aztán kimentem. Lezárták a sírt, és mielőtt elmentem, arra gondoltam, hogy ennek így kellett lennie...
Így kellett lennie érted! Hittel fogok várni némán.
Igen, Uram, így kellett lennie azért, mert szerettél engem, és semmi másért. Csak azt kéred tőlem, hogy jó életet éljek, és sohasem ígérted, hogy ez könnyű lesz.
Akarom a bűnt magam mögött hagyni, és csak érted élni testvéreimben.

XV. Jézus feltámad
Csak hálás tudtam lenni fiam értünk való áldozatáért. És mégis, micsoda üres volt az élet nélküle, akit annyira szerettem! De csak két nappal később ez az űr túlcsordulásig, minden elképzelésen felül telt: feltámadt!
Megváltónk megnyitotta a kaput egy új élet felé.
Így kellett lennie, érted való múlhatatlan szeretete nem elégedett meg kevesebbel.
Mindörökre örülhetek, de sohasem némán.
Megváltóm, köszönöm. Köszönöm vég nélküli szeretetedet, mely engedi, hogy feltámadjak saját bűnösségemből. Újból megpróbálok jobb életet élni. Segíts, hogy mindig emlékezzem erre a szeretetre. Mária, feltámadt Üdvözítőnk anyja, taníts meg, hogyan kell hozzád hasonlóvá válnom, s mások iránti szeretetben Őt szeretnem.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Keresztút - Via Crucis
  2017-03-14 10:34:03, kedd
 
  A képeket videóról készítettem

...... ........... ........... .....Sík Sándor: A keresztúton /részlet
Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
2017.03 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 253 db bejegyzés
e év: 816 db bejegyzés
Összes: 29222 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1075
  • e Hét: 13440
  • e Hónap: 132782
  • e Év: 343734
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.