Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 74 
Charles Palmer-Buckle accrai érsek látogatása Egerben
  2018-04-20 17:03:20, péntek
 
  ,,Afrikában van idő Istenre" - Charles Palmer-Buckle accrai érsek látogatása Egerben
2018. április 20. péntek
Charles Palmer-Buckle, a ghánai Accra érseke Erdő Péter bíboros meghívására érkezett Magyarországra. Az afrikai főpásztort április 19-én Ternyák Csaba érsek látta vendégül Egerben, akivel együtt szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt.
Bővebben Link

Videó Link
Egerben járt Ghána fővárosának érseke, a főpásztor szentmisét mutatott be a szemináriumban, s találkozott a papnövendékekkel.
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Krisztus világossága
  2018-04-06 09:34:49, péntek
 
  Ezen az éjszakán arra emlékezünk, hogy Jézus átment a halálból az életbe, a fény legyőzte a sötétséget, a szeretet a gyűlöletet, az irgalom győzött a bűn fölött - mondta Egerben, a nagyszombati vigílián Ternyák Csaba érsek.

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Erdő Péter húsvétkor:
  2018-04-02 17:14:28, hétfő
 
  ,,Lángolj és világíts!" - A húsvét öröme emberi szóval kifejezhetetlen
2018. április 2. hétfő
Húsvét napja fényesebb minden más napnál. Ez ,,minden napok anyja" - fogalmazott szentbeszédében Erdő Péter bíboros, prímás, aki húsvétvasárnap, április 1-jén az esztergomi bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Erdő Péter húsvét vigíliáján...03.31
  2018-04-01 01:41:48, vasárnap
 
  Húsvét tükröt tart elénk, megmutatja mi az igazán fontos!
2018. március 31. szombat 23:06
A világnak Krisztus kell. A világnak kellünk mi, keresztények is, mert Krisztushoz tartozunk - mondta Erdő Péter bíboros, prímás húsvét vigíliáján Budapesten, a zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Húsvét vigíliája - Szent István Bazilika
  2018-03-31 23:38:20, szombat
 
  Videó Link

..

 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Erdő Péter mutatta be a nagycsütörtök esti szentmisét ......
  2018-03-30 07:08:40, péntek
 
  Március 29-én, nagycsütörtökön este Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét az esztergomi bazilikában. A liturgia során a főpásztor elvégezte a lábmosás szertartását.
A szentírási olvasmányok felidézték az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe: saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. A nagycsütörtöki evangéliumban felolvasásra került, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. A lábmosás szertartásában Jézus példájára emlékezik az Egyház. A lábmosás a szolga feladata volt és Jézus szolgává tette magát.

A bíboros homíliáját az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.
........


1. Nemrégiben New Yorkban egy fontos közéleti személyiség (Dani Dayan izraeli főkonzul 2018. február 1-jén a Park East Synagoge-ban tartott megemlékezésen) azt mondta: ,,A választott népet nem a törvény előírásai őrizték meg élő közösségként, hanem a közös emlékezet". Igaz ez, testvérek, az Újszövetség választott népére, az egyházra is. Jézus halála és feltámadása után az Utolsó Vacsora emlékének nemcsak felidézésére, de jelenvalóvá tételére, külön közösségként gyűltek egybe Jézus tanítványai. Már az Apostolok Cselekedeteiben arról olvasunk, hogy a hívők még együtt imádkoznak a néppel a Jeruzsálemi Templomban, de a kenyértörést már házanként végzik (vö. Ap Csel 2, 46), az csak az ő ünnepük. Azóta minden eucharisztikus ünneplés, minden szentmise annak az egyszeri titokzatos, Jézussal elköltött Utolsó Vacsorának a megújítása. Több mint egy közös emlék felidézése, mert az esemény mélysége, tartalma, átlényegítő ereje válik jelenvalóvá.
2. De különösen is emlékezés, esztendőnként visszatérő nagy emlékezés az Utolsó Vacsorára nagycsütörtök esti szentmiséje. Már XII. Piusz pápa 1955-ben úgy rendelkezett, hogy a korábbi időpont helyett ezt a szentmisét mindig este végezzék. A II. Vatikáni Zsinat után pedig ez az esti szentmise lett a húsvéti szent háromnap kezdete. A liturgikus évről és naptárról szóló szentszéki határozat kijelentette: ,,Az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent háromnapja az 'Úr vacsorájának' szentmiséjétől kezdődik, középpontja a húsvéti vigília szertartása, vége pedig a feltámadás vasárnapjának esti dicsérete" (Vö. S.C.Rituum, II. Normae universales, Christi opus, 1969. III. 21: Enchiridion Vaticanum III, Bologna 1977, 523, nr 909.). Erre utal II. János Pál pápa 1995-ben kiadott nagycsütörtöki levelében, amelyben kijelenti: ,,Az Utolsó Vacsorával, amelyen Krisztus az Újszövetség áldozatának és papságának szentségeit alapította, kezdetét veszi a húsvéti szent három nap" (nr.3).
3. Három fő titkot ünneplünk tehát a mai szentmisében: az Oltáriszentség alapítását, az egyházi rend szentségének alapítását és a testvéri szeretet parancsát. Ez a szentmise ezért az egyetlen húsvéti titok szentségi pillanata. Fontos, hogy ilyenkor a helyi közösség hívők és papok részvételével együtt ünnepeljen. Adjunk hálát együtt a szentmise, az Oltáriszentség és a papság ajándékáért.
- Gondoljuk meg, hogy már maga az Utolsó Vacsora is emlékezet volt. A jövő megjelenítő emlékezete. Mert Jézus kenyeret vett a kezébe és azt mondta: ,,Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely értetek adatik". A borról pedig azt mondta: ,,Ez az én vérem, mely értetek kiontatik a bűnök bocsánatára". Amikor ezek a szavak elhangzottak, Jézust még nem feszítették keresztre. De már feláldozott testét és vérét adta a tanítványoknak. Az isteni örökkévalóság szférájából hangzottak szavai, ahol a terv, az esemény és a hatás egyetlen isteni mindentudásban számunkra elképzelhetetlen módon egységet alkot. Ott múlt, jelen és jövő egyesül. Az Utolsó Vacsora tehát túllép az egész anyagvilág keretein, megvilágítja, értelmezi, és egy étkezés közösségében számunkra is érzékelhetővé teszi Krisztus megváltó halálának titkát. Az emberi tudat zavartan áll a paradoxon előtt. De ugyanígy gyönge a képzeletünk arra is, hogy a szentmise és az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus valóságát leírjuk.
4. Mert egyetlen Krisztus áldozata, teljes értékű és minden bűnre megváltást szerez. És nem sokszorozódik meg a történelem során az egyes szentmisékben. Nem mutatnak be a papok Krisztus személyében másik áldozatot. De mégsem csupán a régi esemény emlékét idézik fel, hanem jelenvalóvá teszik azt teljes kegyelmi erejével. Az Oltáriszentségben pedig Krisztus teste és vére van jelen, nem pusztán kegyelmi hatásával, hanem egészen egyedi és titokzatos módon. Olyan módon, amire az egyház az átlényegülés kifejezést alkalmazza. Boldog VI. Pál pápa tanítása szerint ,,Ámbár az Oltáriszentség jelképisége jól megérteti velünk ennek a szentségnek sajátos hatását, Krisztus titokzatos testének egységét, mégsem... meríti ki ennek a szentségnek a természetét... Ugyanis a Katolikus Egyházban... a keresztény nép hitérzéke, a Trentói Zsinat által kimondott dogma és magának Krisztusnak az Oltáriszentség megalapításakor mondott szavai egyaránt annak megvallását kívánják tőlünk, hogy az Oltáriszentség Megváltónknak, Jézus Krisztusnak a teste, mely a mi bűneinkért szenvedett, és amelyet a Mennyei Atya jóságosan feltámasztott" (VI. Pál, Enc., Mysterium fidei, 1965.09.03; magyarul: Bűnbocsánat és Oltáriszentség, kézirat gyanánt közre adja a Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest 1976, 345.). A létezésnek olyan értelmében van jelen az Oltáriszentségben, melyet szavainkkal aligha tudunk kifejezni. Ezt az átváltozást az egyház az átlényegülés szóval illeti (Conc.Trid., Sess. 13, Decr. de Euch, c.4: DH 1642.).
5. Most van itt az idő a hálaadásra. Most imádhatjuk a legnagyobb örömmel az Oltáriszentséget. Most virraszthatunk a szenvedésére készülő Krisztus mellett az Olajfák Hegyén, hogy megköszönjük neki értünk adott és nekünk kiosztott életét. Ő ajándékozzon bizalmat és egymás iránt készséges, áldozatos szeretetet mindnyájunknak! Amen

A homíliát követően Erdő Péter elvégezte a lábmosás szertartását. Az idei évben a főpásztor a szertartás keretében tízenkét hívő - kispapok, esztergomi hívők és a Boldog Ceferino roma misszió tagjainak - lábát mosta meg.
...... .....


Fotó: Hídlap

Magyar Kurír

 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Olajszentelési szentmise a Szent István-bazilikában
  2018-03-29 17:02:40, csütörtök
 
  Erdő Péter bíboros, prímás a budapesti Szent István-bazilikában mutatott be krizmaszentelési szentmisét március 29-én délelőtt. A liturgiában a főegyházmegye lelkipásztorai megújították papi ígéreteiket.
Bővebben és Erdő Péter szentbeszéde olvasható Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Húsvéti mise a Bazilikából 2015 április 5. vasárnap
  2018-03-18 21:50:37, vasárnap
 
  Húsvéti mise a Szent István Bazilikából 2015 április 5. vasárnap
Snell György atyával

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Boldog minoriták ereklyéi Egerben
  2018-03-14 20:47:15, szerda
 
  Boldog Zbigniew Strzałkowski és boldog Michał Tomaszek minorita vértanúk csontereklyéi érkeztek az egri Páduai Szent Antal templomba.

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Erdő Péter bíboros Norvégiába látogatott.
  2018-03-12 16:37:15, hétfő
 
  Erdő Péter bíboros, prímás március 9-11. között Norvégia fővárosába, Oslóba látogatott, ahol a helyi magyar közösséggel és katolikus egyházi vezetőkkel találkozott..
Erdő Péter bíboros március 10-én, szombat délután az osloi Szent József-templomban szentmisét mutatott be a helyi magyar közösségnek. A szertartás keretében két gyermeknek kiszolgáltatta a keresztség szentségét. A szentmise után kötetlen agapéra került sor a közösség tagjaival, majd a főpásztor a magyar nagykövetség épületében találkozott Sikó Anna Mária nagykövettel.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 74 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 277 db bejegyzés
e év: 1650 db bejegyzés
Összes: 33971 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5037
  • e Hét: 39275
  • e Hónap: 128598
  • e Év: 657726
Szótár
 




Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.