Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Assisi Szent Ferenc: Mária-köszöntő
  2017-09-19 21:19:07, kedd
 
  LinkAssisi Szent Ferenc:

Mária-köszöntő

Üdvözlégy, szent Úrnő,
legszentebb Királynő,
Isten Anyja, Mária!
Te örökké Szűz,
téged a mennyei Atya választott ki,
megáldott szeretett Szent Fiad által
a Vigasztaló Lélekkel,
aki a kegyelem teljessége
és a tökéletes jóság.
Üdvözlégy, Isten palotája,
Üdvözlégy, Isten lakóhelye,
Üdvözlégy, Isten sátora
Üdvözlégy, Isten öltözéke,
Üdvözlégy, te az Úr szolgálóleánya!
Üdvözlégy, Istennek Anyja! 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Reszkessen az egész világ és örömtől
  2017-01-10 22:41:31, kedd
 
  Rendüljön meg minden ember,
reszkessen az egész világ és örömtől repessen az ég,
midőn az oltáron
a pap kezében megjelenik
Krisztus, az élő Isten Fia.


Oh, csodálatra méltó nagyság és bámulandó méltóság!
Oh, fölséges alázatosság! Oh, alázatos fölség,
hogy a világegyetem Ura, Isten és az Isten Fia
annyira megalázza magát, hogy üdvösségünkért a
kenyér szerény színe alá rejtezik.
Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságát és
öntsétek ki szíveteket előtte! Alázzátok meg magatokat,
hogy felmagasztaltassatok általa.
Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból, hogy
egészen magához fogadjon benneteket az, aki
egészen odaadja magát értetek.Assisi Szent Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Nagy szégyen tehát ránk
  2016-02-23 23:01:11, kedd
 
  Nagy szégyen tehát ránk, Isten szolgáira, hogy míg a szentek cselekedték a nagy tetteket, mi csupán tetteik hirdetésével akarunk dicsőséget és tiszteletet kivívni magunknak.

(Assisi Szent Ferenc)
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Buzdítás Isten dicséretére
  2014-10-05 00:05:21, vasárnap
 
  Buzdítás Isten dicséretére
(Exhortatio ad laudem Dei)

A Naphimnusz előfutára ez az imádság. Ferenc a Szentírás és a liturgia szavaival szólítja fel az egész teremtést Isten dicséretére.Link

Féljétek az Urat és adjátok meg neki a tiszteletet.
Méltó az Úr, hogy övé legyen a dicséret és a tisztelet.
Mindnyájan féljétek az Urat, dicsőítsétek őt.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled .
Dicsérjétek őt ég és föld.
Dicsérjétek mind ti folyóvizek az Urat.
Isten fiai, áldjátok az Urat.
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és ujjongjunk rajta , alleluja, alleluja, alleluja! Izrael királya!
Minden lélek dicsérje az Urat !
Dicsérjétek az Urat, mert jó ; mindnyájan, kik ezt olvassátok, áldjátok az Urat!
Minden teremtmények, áldjátok az Urat!
Az ég minden madarai, dicsérjétek az Urat!
Gyerekek mindnyájan, dicsérjétek az Urat!
Ifjak és szüzek , dicsérjétek az Urat!
Méltó a bárány, aki megöletett , hogy megkapja a dicsőítést, dicsőséget és a tiszteletet!
Áldott legyen a Szentháromság, az osztatlan Egység!
Szent Mihály Arkangyal, védj meg bennünket a küzdelemben!

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Dicséretek minden imaórára
  2014-10-04 23:46:03, szombat
 
 


Link

Dicséretek minden imaórára
(Laudes ad omnes horas dicendae)

Assisi szent Ferenc a zsolozsma minden imaórájához elmondta ezt az imádságot. Nem az ő saját szerzeménye, hiszen szinte minden szava a Szentírásból és az egyház liturgiájából való. A szavak megválasztása azonban Ferenc sajátos teológiai szemléletét tükrözi. A záróimádság az ő kedvelt imaformájában Isten megszólításait halmozza.

Kezdődnek azok a dicséretek, melyeket Boldogságos Ferenc atyánk szerzett. Ő maga a napnak és éjszakának minden imaóráján, nemkülönben a Boldogságos Szűz Mária zsolozsmája előtt elmondotta ezeket. A dicséret így kezdődik: Szentséges Atyánk, aki a mennyekben vagy stb. a Dicsőséggel együtt, utána következik a dicséret:

Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki van,
aki volt, és aki eljövendő:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicséret,
dicsőség, tisztelet és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó a Bárány, aki megöletett,
hogy övé legyen a hatalom és istenség
és bölcsesség és erő és tisztelet és dicsőség és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Áldjuk az Atyát, és a Fiút a Szentlélekkel:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Áldjátok az Urat, az Úr összes művei:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Mondjatok dicséretet Istenünknek mind az ő szolgái,
és akik félitek az Istent, kicsinyek és nagyok:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Dicsérjék őt, a dicsőségest, az egek és a föld[4]:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
És minden teremtmény,mely a mennyben és a föld felett és a föld alatt van,

és amely a tengeren és benne van:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké, ámen:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.


Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen, úgy legyen. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Ima a kereszt előtt
  2014-10-04 23:38:49, szombat
 
 

Link

Ima a kereszt előtt
(Oratio ante crucifixum)

Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor San Damiano templomában a keresztről így szólt hozzá az Úr: "Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever" (2Cel,10). Ez 1206 januárjában történhetett. Az imádság szavai attól fogva érlelődtek és csiszolódtak tovább Ferencben. Elképzelhető, hogy eredetileg olaszul keletkezett, és a ránk maradt latin szöveg annak fordítása.

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.


Assisi Szent Ferenc 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Áldott légy, Uram a testi halálért
  2014-10-02 22:47:34, csütörtök
 
 


Link

Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd Fölséges koronát.

Áldott légy, Uram a testi halálért, mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, akik magukat megadták
Te szent karodnak.
A másik halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
és mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok.


Részlet: Assisi Szent Ferenc: Naptestvér Himnusza
(Sík Sándor fordítása)

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Az adás, amikor elfogadunk
  2014-09-19 21:53:54, péntek
 
  "For it is giving that we receive." - Francis of Assisi
"Az adás, amikor elfogadunk." - Assisi Szent Ferenc
LinkLink

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
A Boldogságos Szűz üdvözlése
  2014-08-02 22:09:40, szombat
 
 


Link

Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.

Assisi Szent Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
Az erények üdvözlése
  2014-08-02 22:05:03, szombat
 
  Assisi Szent Ferenc: Az erények üdvözlése

"Üdvözlégy Bölcsesség Királyné,
tartson meg téged az Úr nővéreddel, a szent tiszta
egyszerűséggel egyetemben.
Szent Szegénység Úrnő, tartson meg téged az Úr
nővéreddel, a szent alázatossággal egyetemben.
Szent Szeretet Úrnő, tartson meg téged az Úr
nővéreddel, a szent engedelmességgel egyetemben.
Mindnyájan ti, szent erények,
tartson meg benneteket az Úr,
kiből eredtetek és közénk jöttetek.
Nincs ember a földkerekségen,
aki csak egyet is meg tudna közületek magának szerezni,
ha előbb meg nem hal.
Aki csak egyet is bír közületek,
és a többi ellen nem vét,
valamennyiőtöket birtokolja;
És aki csak egyikőtök ellen vét,
egyikőtöket sem mondhatja magáénak
és valamennyiőtök ellen vét.
És mindegyikőtök megszégyeníti
a bűnöket és vétkeket.
A szent Bölcsesség megszégyeníti a
sátánt és minden gonoszságát.
A szent tiszta egyszerűség megszégyeníti
e világ minden bölcsességét
és a test bölcsességét.
A szent szegénység megszégyeníti
a világ minden kapzsiságát, fukarságát és aggályait.
A szent alázatosság megszégyeníti
a gőgöt, és a világban élő embereket
s általában mindent, ami a világban van.
A szent szeretet megszégyenít
minden ördögi és a testi kísértést,
úgyszintén minden testi félelmet.
A szent engedelmesség megfékez
minden testi és érzékies vágyat.
Az engedelmes ember megfegyelmezett testét
kész alárendelni a lélek szolgálatának,
alávetni testvére akaratának
és a világ minden emberének,
sőt nemcsak az embereknek,
hanem a szelíd és vad állatoknak is,
hogy azt tehessék vele, amit akarnak,
már amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik."
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Assisi Szent Ferenc  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 539
  • e Hét: 2435
  • e Hónap: 9709
  • e Év: 275730
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.