Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/43 oldal   Bejegyzések száma: 429 
Ma vasárnap van! (évközi15. vas B év)
  2018-07-15 10:51:02, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavára
elindult a Tizenkettő.
,,Elmentek s hirdették mindenkinek,
hogy térjenek meg." (Mk 6, 7-13 )
Döbbenetes eszköztelenséggel
küld utunkra minket is.
Ugyanakkor szigorú utasításokkal.
Erre az útra ,,még kenyeret sem"
vihetünk magunkkal,
- mert nekünk is indulnunk kell, -
de ez csak teljes lemondással lehetséges.

Amit magunkkal vihetünk,
- és kell is vinnünk: Krisztus békéje!
A mai ember, akár beismeri akár nem,
- erre a békére vágyik.
Ezt pedig csak a tiszta lelkiismeretben
találhatja meg. A bűntelenségben.
A bűntől való elfordulásban.
A megtérésben.

Ennek elérése saját életünkben,
de a körülöttünk élők életében is,
küldetésünk lényege.
Gondolkodásmódunk megújítása!
A saját magunk és a ránk bízottak
Istenhez való odafordulásának elérése.
Ebben kell teljesítsük küldetésünket.
Szép a küldetésnek ez az eszköztelensége.
Mert ez, - eszköztelenségében is
hatalommal bíró,
Jézus békéjét hordozó küldetés.
A megtérés lehetőségének
szelíd szeretettel való felkínálása.
Mi is szükséges mindehhez?
A Krisztushoz tartozó embernek
magával a létével kell
tanúságot tenni Isten szeretetéről.
Megismertetni másokkal
az igazi valóságot, az igazi értékeket.
Hogy a teljes valóság Krisztusban van,
nem pedig valami elképzelt,
virtuális világban.
Nem a földi jólétre való vágyakozásban,
hanem Őbenne, - Aki életét áldozta értünk.
Őbenne, - Aki egyedül képes arra,
hogy szeressen bennünket,
minden gyarlóságunk, gyengeségünk,
elesettségünk ellenére.
Sőt éppen azért,
mert gyenge emberek vagyunk!
Ebből a gyenge elesettségünkből akar
végtelen szeretetével kiemelni.
S ha ebben, - a szépre, jóra,
igazra vágyódásunkkal
részt veszünk, - ez a megtérésünk!
Ez számunkra, - ezen a vasárnapon,
de egész életünkben is, - az igazi Örömhír!
Hogy mindnyájan új életet kezdhetünk,
- Őbenne!
Nagyon nagy a mi Jézusunknak
belénk vetett bizalma.
Küld minden nap,
hogy elvigyük a jó hírt azoknak,
akik életünk részét képezik.
Ebben a nem mindig felhőtlen,
de mégis gyönyörű nyárban is.
Amikor kirándulásaink során
ott állunk a templomok rácsai előtt,
vagy üvegablakai alatt.
Erdei tisztások csendjeiben.
A nekünk nyíló nyári virágok csodáiban.
A nekünk daloló kicsi madárkák
énekének hallatán.
Istenünk jól tudja rólunk, hogy bár olykor
huncut vásott kölykök vagyunk,
de valójában mindig az Ő gyermekei,
és Őrá vágyunk!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Beethoven: VI. szimfónia, - Pasztorál (2.) tétele
Link


A Bécsi Filharmonikusok 2018. évi Schönbrunni nyáréjszakai koncertje: Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPE VAN!
  2018-06-27 21:30:05, szerda
 
  MA SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPE VAN!

Áve, égi Király híve,
királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa!
Ég Királyát hűn követted,
országunkat védelmezzed,
légy hazánknak bajnoka!
(zsolozsma himn.)

,,A magyar kereszténység eszménye Szent László.
Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység;
benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel.
Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt:
öntözte azt István könnyeivel,
a hithirdetők keresztvízzel, a vértanúk vérükkel,
meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy,
hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit,
s az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni.

A kereszténység még nem volt magyar.
... a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.
... Az ősi dicsőség pogány egén ott ragyogtak a hősök,
a magyar kar, a bátor szív, amelytől egy világ reszketett,
nem szűnt meg lelkesíteni a népet,
s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben.
Az emberek meg voltak ugyan keresztelve,
de a nép még nem,

MERT A NEMZET AKKOR VÁLIK KERESZTÉNNYÉ,
AMIKOR ESZMÉNYEIT KERESZTELIK MEG.

A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán;
e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet,
amelynek öröme és eszménye László lett;
dicshimnuszt zeng a legenda róla,
alakjába beleszövődik a nemzeti lelkesülés
minden nagy gondolata s meleg érzelme.
A kereszténység ezentúl már nemzeti életté,
a keresztény király a nép hősévé vált.
László király vallásos, buzgó, szent,
de ugyanakkor Árpádra s Bulcsúra emlékeztet.
... Vállal magasabb mindenkinél, s ahol bárdja lecsap,
megriad az ellen. A csatákban ő áll elöl,
megjelenése a győzelem biztosítéka
s az Isten kegyelmének záloga.
László szent harcos, ezért csodák körítik,
bárdjában, kardjában természetfeletti erő is megnyilatkozik.
Kettéhasadt a sziklabérc,
hogy a tátongó örvény elválassza őt üldözőitől;
arany-ezüst értéktelen kővé válik,
hogy vitézeit az ellenség üldözésétől el ne vonja;
ő röpíti el a nyílvesszőt, mely mikor lehullik,
megmutatja a dögvész ellen a Szent László-füvét.
Íme, Szent László dicsőséges alakja rámutat
a nemzeti életben érvényesülő vallásosságra.
A vallás élet legyen, nemzeti élet is legyen."
(Prohászka Ottokár beszédjéből)

Isten éltessen minden magyar férfit,
- ki a szent keresztségben
Szent Lászlót kapta égi pártfogóul!

BOLDOG NÉVNAPOT!
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! KERESZTELŐ SZENT JÁNOS
  2018-06-24 00:14:14, vasárnap
 
  KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK FŐÜNNEPE

Az én Jézusom a Krisztus, kinek előhírnöke
Keresztelő Szent János.
Születéséről Lukács evangéliumában
olvashatunk. (Lk 1, 57-66)
Igaz hittel és bűnbánó lélekkel kell járni
nekünk is azt az utat,
amely útra Keresztelő Szent János
buzdította a népet.
Születését ünnepelve
buzdítanunk kell önmagunkat,
hogy Krisztus előhírnökének
tanítására figyeljünk,
és példáját kövessük!
Ehhez kell kérjünk e szép ünnepen erőt,
Urunktól Istenünktől.
És állhatatosan kérni,
hogy küldjön lánglelkű
és bátor igehirdetőket,
kiknek szava nyomán ismerjük fel
Krisztusban az Isten Bárányát, -
aki képes elvenni a világ összes bűnét.
Azt is kell kérjük ez ünnepen,
hogy mi se legyünk
széltől lengetett nádszálak,
akik minden kis csábításra
képesek vagyunk
eltérni az örök igazságoktól.
Adja meg nekünk az Úr,
hogy amint Keresztelő Szent János
az ő tanítványait Jézushoz irányította, -
mi is, szavainkkal, de főleg életpéldánkkal,
Krisztushoz vezessük embertársainkat,
különösen a ránk bízottakat.

A Keresztelő ünnepi zsolozsmájából
ismert himnusz
Arezzói Guidó bencés szerzetes nyomán
különösen jelentős a zenetörténetben.
"UT (dó) queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum,
Solve polluti
LAbii reatum,
Sancte Ioannes. "

Magyar fordításban:

"Hogy könnyült szívvel csodatetteidnek
zenghessék hírét szabadult szolgáid,
oldd meg, Szent János, kötelét a bűntől
szennyes ajkaknak."

A latin nyelvű versszak
általam nagybetűvel jelzett
sorkezdő szótagjai adják a szolmizáció,
(zenei hangsor elemeinek
szótagokkal való elnevezése)
a szolfézs alapját.


E nap továbbá az év azon napja,
amikor a legtovább ragyog fenn a Nap.
Ez szimbolikus kapcsolatot is ad,
Keresztelő János személye
és az innentől rövidülő nappalok között.
Szent Ágoston szerint nagyon kifejező
az az ellentét, ami Jézus Krisztus
és az Előfutár születésnapja között feszül.
Az egyik a téli, míg a másik a nyári
napforduló idejére esik.
"Neki növekednie kell, nekem kisebbednem."
(Jn 3, 30) állítja János Jézusról.
Ettől a naptól csökken a nappalok hossza.
Jézus születésétől,
mintegy a Fény születése nyomán,
hosszabbak a nappalok.
Kettőjük halálában is ez mutatkozik meg.
Hiszen Keresztelő Jánost lefejezték,
Krisztus pedig a keresztjén felemelve
naggyá lett, - győzedelmeskedett.
Áldása és Fénye töltsön el bennünket!

Szeretettel: Árpád
VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Haydn: A teremtés - Die Himmel erzählen - John NelsonLink
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA!
  2018-06-02 23:43:50, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus,
aki köztünk van,
mert minden szentmisében földre száll
és vándorlásunk társa lesz.
Azon az ,,első" vacsorán apostolainak,
testét és vérét adta:
,,Vegyétek, ez az én testem, ...
ez az én vérem" (Mk 14, 22-24)
Feláldozott testének és vérének vétele
a mi örök életünknek záloga!
Ezen a szép, hitvalló ünnepen,
- szentmisénkben, -
különös odaadással kell
belekapcsolódnunk Krisztus áldozatába.
És magunkhoz venni Testét és Vérét,
a Kenyér színében!

Az Eucharisztia szentségében igazán,
valóságosan és lényegileg van jelen Jézus!
Nem puszta visszaemlékezés ez
egy hajdan volt eseményre,
hanem halálának és feltámadásának
hathatós megjelenítése.
Részesülés abban a valóságban
amely a hívő ember isteni életét táplálja.
Úrnapján, - hitünk titkát ünnepelve, -
hálával és virágesővel,
valamint körmenettel hódolunk
az Oltáriszentség előtt.

Egy város, egy település attól lesz lakható,
hogy benne templom áll.
Ahol az ég és a föld találkozik.
A templomból kilépő körmenet pedig
Jézus jelenlétét, oltalmát
fizikailag is kiterjeszti az otthonokra,
bevonva azokat a szent térbe.
A körmenetbe négy stáció ékelődik.
Ezeken a stációkon evangéliumot olvasnak,
és a négy égtáj felé áldást ad a pap
az Oltáriszentséggel.
Nemcsak szent pihenők ezek,
hanem a templom négy falának
a négy égtáj felé való kiterjesztését is jelzik.
A város és a világ itt és így részesül
Isten köztünk lakozásának
titkában és erejében.
A körmenet szépséges demonstráció.
Tanít és hirdet,
- szimbólumaival és szavaival.
A tömjénezés, mint felszálló ima,
a tisztelet és hódolat jele.
Miközben magunk is igyekszünk
elébe tenni lelkünk hódolatát.
A felállított virágsátrak szép jelképei
annak a szeretetnek, figyelemnek,
amellyel Isten jelenléte iránt vagyunk.
A tanítás, a hirdetés fontos részeként
a diakónus négy evangéliumi részletet
énekel vagy olvas.
Az Oltáriszentség alapításáról,
a jó Pásztorról,
az Élet Kenyeréhez adott ígéretekről
és a názáreti zsinagógában adott
tanításról: ,,ma beteljesedett az Írás!"

Úrnapján Jézus
nagyon látványosan van közöttünk.
Velünk jár állomásról állomásra.
Díszbe öltözve, áhítattal kísérjük és fogadjuk.
Annál is inkább, hisz már itt a nyár
és könnyebb ruházatban, de ugyanolyan
szép lélekkel akarjuk vele járni nyarunk útjait.
Örömben és boldogságban!
Kívánom, hogy így legyen, - szeretettel:


ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

Úrnapi virágszőnyeges körmenet (2017)
Link

Úrnapi körmenet Székesfehérváron Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA! Főünnep
  2018-05-26 23:48:57, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványait
tanítani és keresztelni küldi,
,,az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére!"
(Mt 28, 19) E szavak pedig azt mutatják,
hogy az Egyház már egészen
a kezdetektől fogva vallotta
a Szentháromság titkát.
E titokra való irányultság
Isten belső életének végtelen gazdagságát
sejteti meg velünk. Boldogok lehetünk,
mert hitünk bizonyossága mondja nekünk,
hogy ebben a gazdagságban,
- kegyelmi életünk által, -
már most is részesülünk,
de beteljesedése az Örök Élet lesz.

Hitünknek ez, - legnagyobb Titka!
A hívő ember szívéhez oly közel van,
bár értelmünk fel nem foghatja.
A háromszemélyű egy Istennek
megvallásával lettünk keresztények.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
kezdjük és fejezzük be imáinkat.
Életünk legnagyobb öröme és boldogsága,
hogy az Atyának gyermekei,
a Fiúnak testvérei és a bennünk lakó
Szentléleknek templomai lehetünk.

Május lévén
nem tudok nem gondolni arra,
- ezen a szép ünnepen, -
hogy a Boldogságos Szűz Mária
,,az Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja
és a Szentlélek mátkája!"
Egész életünk, - mint Máriáé, -
úton levés
szép reményünk beteljesedése felé.
S mindaz,
amit Isten nekünk akar ajándékozni,
Máriában, Isten Anyjában
és a mi égi Édesanyánkban,
már tökéletesen megvalósult.
Ő, kinek testben és lélekben való
mennybevétele mindnyájunk számára
a biztos remény jele,
nekünk megmutatja biztos,
jövőben megvalósuló Célunkat.
Krisztusunk pedig,
aki Testével és Vérével táplál minket,
ennek a szentségnek vételében,
- már most, itt a földi létben, -
az örök élettel ízleltet meg minket.
Máriában
tökéletesen megvalósulva láthatjuk,
ahogyan Isten közeledik
üdvözíteni akarásával
az emberhez.
És hogy miként ölel át szeretetével.

Példánk kell legyen
az Istenre figyelmesen hallgató Szűz!
Mária hitéhez hasonló hittel kell
Isten kezébe adjuk magunkat
és ráhagyatkoznunk az Ő akaratára.
A Máriától született,
feláldozott áldozati Bárány,
- ott a kereszten haldokolva,
anyául adta a tanítványnak,
s ebben, - minket is,
Mária gyermekeinek.
Ő, - a Szeplőtelen, - így kapcsolódott
Istennek üdvözítő művéhez
és ezzel lett a születő Egyháznak Anyja
és nekünk is, - Anyánk.
Maradjunk meg Szép Szeretetében!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Alta trinita beata - Aachener Domchor Link

J.S. Bach: Kantata BWV 147. (Nikolaus Harnoncourt) Szív és száj és tett és élet, -tanúságot tesz Krisztusról... Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Holnap vasárnap! PÜNKÖSDVASÁRNAP! főünnep
  2018-05-19 22:12:16, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek
megváltói tevékenységének koronája,
a Szentlélek eljövetele. Így vigasztalta
apostolait amikor látta, hogy az elválás
szomorúsága tölti be lelküket:
,,Jobb nektek, ha elmegyek,
mert ha nem megyek el,
akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló.
Ha azonban elmegyek,
akkor elküldöm." (Jn 16,7)

Megnyugtató számunkra,
hogy Jézus, - bár felment a mennybe, -
igazán fontos és nélkülözhetetlen ajándékot
ígért meg nekünk, - vigasztalásunkra.
Azon az ötvenedik napon meg is érkezett.
Azóta is jön! Mert szükségünk van arra,
hogy megerősítsen bennünket.
Nem csak az egyes keresztény hívőnek,
de magának az Egyháznak is szüksége van rá,
- mint erőforrásra, - hogy állandóan jöjjön,
töltse be lelkét és újítsa meg.

Igazi pünkösdi kérdés, - átéljük-e igazán,
hogy számunkra is szól Jézus ígérete?
Hogy nekünk is küldi a Vigasztalót?
Ehhez a nagy ígérethez méltó-e,
befogadó-e a lelkünk?
Jézushoz tartozóan csak úgy lehet élni,
ha befogadjuk és birtokoljuk
a nekünk ajándékozott Vigasztaló Lelket.
Mert Ő az, aki meggyógyítja sebeinket
és megbocsátja bűneinket.
Csak a bűneiből felemelkedett ember tud
igazán Jézushoz tartozó életet élni.
A Lélek arra világít rá, hogy
Istenünk nem vádlóként áll előttünk
hanem szeretettel tisztítja meg
életünket, - a holt cselekedetektől.

Isten szent Lelke teremt és alkot.
Szerető akaratából alkotott,
mikor Lelke a semmi felett lebegett.
A föld porából teremtett emberbe
belelehelte az élet leheletét.
Most Jézus által, - újra teremt a Lélek.
Hét ajándékát adja, s a békét, - az örömöt.
Ő az adományok Ajándékozója,
a szívek Világossága és a lelkek Vendége.
Nyugalom a megfáradtaknak,
vigasztalás a síróknak.
Segítsége nélkül nincs semmi,
ami tiszta és értékes lenne az emberben.
Tisztítja, ami szennyezett,
meggyógyítja, ami megsebesült.
Lángra lobbantja, ami kihűlt,
irányt mutat annak, ki tévútra jut.
Sok ajándékot kapunk Tőle,
és amikor elfogadjuk,
vele együtt kapjuk meg
Isten békéjét és az örömöt.
További pünkösdi kérdés:
mit teszek azért,
hogy számomra is valóság legyen
a Vigasztaló Szentlélek birtoklása?
Ajándékozzon meg, - mindnyájunkat,
s ez tegye széppé, - Piros Pünkösdünket!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: A Boldogasszony Zarándokvonattal Csíksomlyóra 2016 - ban, videó.


Link
Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! URUNK MENNYBEMENETELE! főünnep
  2018-05-13 00:15:19, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus aki, - mielőtt
felment a mennybe, - feladatot,
küldetést adott apostolainak:
,,Menjetek el az egész világra
és hirdessétek az Evangéliumot!"
(Mk 16, 15)
De nem csak küldetést és feladatot adott,
hanem megígérte segítségét is.
Velük lesz és utódaikkal
a világ végezetéig.

Jézus, - isteni bölcsességével, - azután adja
tanítványainak a küldetést,
miután meggyőződött hitük erejéről.
Látta rajtuk, hogy feltámadásának valóságát,
- annak bizonyítékait, -
teljes mértékben felismerték.
Most már alkalmasak arra,
hogy minden ember felé elinduljanak
az Örömhír átadására.
Hiszen Istennek üdvözítő terve,
a Krisztus által megvalósult megváltás
és ennek Örömhíre,
- feltámadásával vált teljessé.
Ez a Jézustól való küldetés,
amihez erőt és lendületet
a pünkösdi Lélek ad,
most már el nem kerülhető
alapdöntéssé vált bennük.
Meg is valósult!
Teljes életüket,
- egészen a vértanúságig, -
az Evangélium hirdetésére szentelték.
Tudták és vallották,
hogy nem hallgathatnak arról,
amit láttak és hallottak,
- amit megtapasztaltak.
Jézusnak húsvéti Titkából így indul el
világhódító útjára a diadalmas Egyház.
Melynek rendeltetése a világ átalakítása,
- jobbá tétele.
Hogy olyan keresztény közösséggé váljon,
mely Krisztus életéből él.
Minden megkeresztelt hívő embernek,
- az Istentől kapott hit ajándékából következőleg, -
megvan a saját feladata
ebben a gyönyörű vállalkozásban.
Ami nem valamiféle kiváltság,
hanem az Örömhír megosztásának
kötelezettsége.
A hívő ember csak olyan mértékben képes erre,
amilyen mértékben
a Feltámadott Krisztussal éli életét.
Úgy kell élnie, hogy aki találkozik
és kapcsolatban kerül vele,
annak azt kelljen mondania:
,,Találkoztam Krisztussal!"
Hogy a világ mégis ott tart, ahol tart,
az azért van, mert kevés az ilyen keresztény.
Így azután az emberek
valami egészen mást keresnek...
Nem az igaz Valóságot.
És ezért teljesen elvesznek
a maguk kicsiny valóságaiban.
Melyeknek csak az lehet a jövője,
hogy oly hamar szertefoszlanak.
Az ember pedig arra született,
- legfontosabb feladata az,
hogy mint gyönyörűséges dallamot,
életével énekelje és így adja át, -
a Feltámadott Krisztus Örömhírét
s magát a Szeretetet!

Szeretettel: ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: J.S. Bach: Mennybemeneteli oratórium BWV 11. Lobet Gott in seinen Reichen Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (húsvét 6. vas B év)
  2018-05-06 08:57:46, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki azt mondta
tanítványainak: ,,Arra rendeltelek titeket,
hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok,
maradandó gyümölcsöt." (Jn 15, 16)
Földi működésének három esztendejében
minden fontosat elmondott nekünk.
S végül barátainak mondott minket,
az Őt követőket. És küld bennünket,
hogy teremjünk gyümölcsöt!
Nem is akármilyent, - maradandót!

Nagyon különös ez a kifejezés,
ha meggondoljuk, - a gyümölcsnek
épp az egyik jellemző tulajdonsága,
hogy nem áll el a végtelenségig.
Vagy elfogyasztjuk, vagy elrothad...
Ez a sors kerülgeti a keresztény embert is,
akiben csak a szokások,
a szinte unott vallásgyakorlatok élnek...
És akiben megkopik
az Isten - és felebaráti szeretet.
Pedig mi maradandóságra vagyunk teremtve,
személyes lelkünkkel és létünkkel.
Jézussal való barátságunk alapja
az Örömhír!
Amiben nekünk mindent elmondott
az Atyáról és üdvösségünk lehetőségéről.
Barátait szabadon választja.
Ennek a barátságnak pedig kell,
hogy gyümölcsei legyenek.
A maradandó gyümölcs
annak a példának és tanításnak követése
és teljesítése, - amit Ő ad elénk.
Tökéletes és világos feladat.
Különösen, ha még a jelzőt is
figyelembe vesszük.
Nem tetszetős, vagy ép, vagy szép
gyümölcsöt kell teremjünk,
hanem maradandót!

Mindegyikünknek más és más
gyümölcsöt kell hozni.
Ehhez mindegyikünk megkapja
az egyéni adottságokat,
a kegyelmi segítségeket.
Életünket végignézve
látnunk és értékelnünk kell,
- eddig mit teremtünk?
Hálát kell adjunk,
vagy bánatot kell tartanunk?
Egy bizonyos,
- sokkal többet kell tennünk,
hogy maradandó gyümölcsöt teremjünk!
A gyümölcs pedig,
ami bennünk megterem,
- mindenestül Isten ajándéka.
Még akkor is, ha szükséges hozzá
és elengedhetetlen
a mi közreműködésünk is.
Mert mindig a Lélek
láthatatlan ösztönzésére
érlelődik bennük a gyümölcs.
Tiszta szemmel kell éljük életünket.
Úgy nézni és látni mindent,
ahogyan Istenünk látja a világot.
Nyitott szívvel szeretni
és átölelni a világot,
mint ahogyan Istenünk öleli.
Úgy kell elfogadjuk a másik embert,
és felemelni, - aki erre rászorul.
Megbocsátani a másiknak,
mint ahogyan Isten megbocsájt.
Mert gyümölcsöt teremni
és maradandót, - csak így lehet!

Szeretettel: Árpád


VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

J.S. Bach - Cantata BWV 61 Nun komm der Heiden HeilandLink


Hittel hiszem 2. Hiszek a Mindenható Atyában!


Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (húsvét 5. vas B év)
  2018-04-29 22:04:00, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványaihoz
így szólt: ,,Aki bennem marad és én őbenne,
az bő termést hoz. Mert nélkülem
semmit sem tehettek." (Jn 15, 5)

A Jézusra alapított életet a szőlőtő
és a szőlővesszők közötti
létfontosságú kapcsolathoz hasonlítja.
A szőlőtő nélkül
nem maradhat fenn a szőlővessző.
Jézussal való kapcsolatunk is
ennyire fontos keresztény életünkben.
Egész életünk folyamán a Hozzá való
fordulatra hív bennünket Jézus.
Hogy életünk Tőle nyerje az életnedvet,
mert csak akkor virágzik ki,
és csak akkor képes bő termést hozni.
Ő az igazi szőlőtő, és Atyja a szőlőműves.
Nem túlzás arra gondolni,
hogy mi tehát már most ott élünk
a Szentháromságos Isten életében.
Isteni életerők hatnak bennünk.
Jézussal közös Atyánk,
ajándékainak gyümölcseit keresi
az életünkben. Azt, hogy Fiának élete,
tetteinkben hogyan ölt testet.
(Vagy hogyan nem ölt testet).
Krisztusunk az élő szőlőtő és mi,
akik Isten gyermekei vagyunk,
beoltódtunk már e Szőlőbe.
Életerőt, táplálékot kapunk
a közös gyökérből.
Maradjunk Benne,
- akkor Ő is bennünk marad.
Jézus nélkül semmit sem tehetünk,
ami Isten előtt valaminek is számít.
Saját magunkban nem vagyunk több
mint elveszett, bűnös, bukott emberek.
Akik még arra is képtelenek,
hogy az Isten felé forduljanak.
A jó hír az, hogy kegyelme által
Ő maga jön hozzánk segítségül.
Szorosnak és meghittnek,
bensőségesnek és közelinek,
minket mélyen érintőnek
és bennünket átalakítónak,
átformálónak kell lenni, - e kapcsolatnak.
Húsvétunk maga is
akkor jelenti a télnek végét,
a megnyílt Sír, akkor hozza
a bűn éjszakájának világosságba fordulását,
ha a krisztusi életerők
valóban áramlanak bennünk.

Ha megpróbáljuk elszakítani magunkat a Tőtől,
- amikor vélt függetlenségünket
akarjuk visszanyerni, -
akkor nem függetlenek leszünk,
hanem egyszerűen elszáradunk.
Igen, - a szabadságra vágyunk!
De a szabadságot, - életet, -
csak a Szőlőtőhöz való ragaszkodásunk
nyújthatja nekünk.
Ha szoros kapcsolatban maradunk Jézussal,
vagy, - ha ezt a bűnben elvesztettük volna, -
igyekszünk visszaszerezni azt.
Azt a szabadságot, amit a Szőlőtő ad nekünk.
Tőle függetlennek lenni, - maga a pusztulás.
Legyünk szabadok!
Őrizzük szabadon, - ezt az éltető kapcsolatot!

Szeretettel: Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Hittel hiszem 8. Az egy Urat, - Isten egyszülött Fiát! Link

Öregdiák találkozó a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban Esztergomban - 2018.04.21. Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Ma vasárnap van! (húsvét 4. vas. B év)
  2018-04-22 00:26:43, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki
így szólt övéihez:
,,Én vagyok a jó pásztor.
Ismerem enyéimet és enyéim is
ismernek engem." (Jn 10, 14)

Az nem kérdés, hogy
aki az Övé, azt Ő ismeri.
Ez teljesen természetes
és magától érthető.
A kérdés az,
hogy én, - az Övé vagyok-e teljesen?
Hogy Jézus övéit ismeri-e,
mennyire ismeri,
e fölött nekünk nem kell
és nem is lehet vizsgálódnunk.
A magunk kapcsolata Jézussal,
hogy mennyire ismerjük Őt,
mennyire vagyunk Övéi,
ez kell állandó lelkiismeret-vizsgálatunk
tárgyát képezze...
És itt nem pusztán elméleti
ismeretről van szó.
Sokkal, de sokkal többről.
Sőt! A Jézusról való ismeretünk,
ha azt nem tudjuk életünkben,
gyakorlatban alkalmazni, - megélni, -
semmit sem ér!

Jó pásztor vasárnap van!
A Jó Pásztor alakja
mindig foglalkoztatta a művészeket
A vállán állatot vivő férfi alakja
több antik alkotásban is ránk maradt.
Az ókeresztény művészetben igen gyakran
ábrázolták Krisztust, - jó pásztorként.
Ne féljünk elfogadni ezt a képet,
amit Jézus használ,
hogy Ő a pásztor és mi a nyáj.
A képet azonban meg kell tisztítani
úgy a szentimentális,
mint a pejoratív rárakódásoktól.
Mert a részben valóban idilli kép helyett,
a valóságot kell nézzük.
És annak életbevágón fontos üzenetét.
Ha magunkat elismerjük az Úr nyájának,
- éppen a húsvéti üzenet fényében, -
ez nem azt jelenti,
hogy oly közösség vagyunk,
akinek nemcsak gondját viseli valaki,
hanem olyan megváltott
és az örök élet felé haladó közösség vagyunk,
kinek életet adó Pásztora van.

Jézusunk mindenkit személy szerint ismer.
Ismeri félelmeinket, bűneinket.
Tudja, hogy alkalmatlannak
tartjuk magunkat,
hogy nem érezzük magunkat biztonságban.
Életünk minden részletét ismeri.
A mi Jézus-ismeretünk abban leli értelmét,
ha én, - mint nyájának tagja, - megismerem
Pásztorom hangját és ezt a hangot
egész életem folyamán követem.
Szükséges, hogy a Jó pásztor nyomába
szegődjünk, - kitartóan.
Ne csak olvassuk a Bibliát,
- halljuk az Ő Szavát, -
hanem tegyük is meg amit mond nekünk.
Egy tejes élet áll rendelkezésünkre!
Kinek a hallásban, kinek a tettben,
ha hiánya van,
- azt mindkettőben pótolnia kell!
Áldott szép tavaszi vasárnapot!

Szeretettel: ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM: Tavaszi hétvégém 2018 Link
 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
     1/43 oldal   Bejegyzések száma: 429 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 72 db bejegyzés
e év: 887 db bejegyzés
Összes: 23828 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3235
  • e Hét: 13453
  • e Hónap: 89626
  • e Év: 1374581
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.