Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 75 
Móra László: Karácsony édes ünnepén
  2017-12-23 21:43:25, szombat
 
  Móra László:
Karácsony édes ünnepén


Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Krisztus titka
  2015-12-31 19:32:46, csütörtök
 
 
,,Ez Krisztus titka: alászállott, kicsivé lett. Arra tanít bennünket, hogy ne akarjunk felkapaszkodni a hírnév és a hatalom létráján, hanem lefelé induljunk és találkozzunk a szegényekkel és a gyöngékkel. ... Amikor Jézus testté lett, az emberiség új képét rajzolta fel, az élet új képét. A félelmet szeretetté változtatta. Az új látomás, amit elénk adott az Ige, amikor testté lett, az, hogy a mindenség szívében, a szegének szívében ott van Isten jelenléte."

Jean Vanier
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Aprószentek
  2015-12-28 17:21:34, hétfő
 
 
LinkA napkeleti bölcsek látogatása után, a hatalmát féltő Heródes megöletett Betlehemben minden két éven aluli fiúgyermeket, abban a reményben, hogy az újszülött Messiás is közöttük van. Jézusért adják életüket, bár nem tudnak Jézusról. Karácsony örömét és békéjét ma is mennyi békétlenség árnyékozza be. Ma is számtalan Heródes van, aki hatalmát féltve kegyetlen és kíméletlen a környezetéhez. Karácsony ünnepe erősítse bennünk a szeretetet, a tiszteletet a másik ember iránt.


 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Minden áldott szentmise igazából Karácsony éjjele
  2015-12-26 02:43:30, szombat
 
  Mélyenszántó, elgondolkoztató gondolatok Csaba testvértől......

Karácsony napja: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Van egy csodálatosan jó hír amiről mégis oly ritkán beszélünk, pedig anyánk az Egyház kétezer éve zúgja, zengi!! Minden templom betlehemi barlang! Minden oltár betlehemi jászol! Minden áldott szentmise igazából Karácsony éjjele, mert megszületik, közénk jön a mi Urunk Jézus Krisztus! Igen kedves testvérem, mikor a templomba sietsz, igazából a pásztorok, a napkeleti bölcsek kitaposott útját járod, ugyanahhoz a megváltóhoz sietsz, aki Karácsony éjjelén emberré lett!

LinkUgyanaz a végtelen Isten ki egy pici babává lett, ma érted a szentmisében kenyérré lesz, Oltáriszentséggé, a te mindennapi tápláló, áldott kenyereddé! A hajdani betlehemi kis Jézust, ha elvitték volna a tudósok laboratóriumba, vizsgálhatták volna, de az biztos, hogy az istenségét nem tudták volna megfogni, kimutatni! Krisztus urunk által számunkra felkínált mindennapi kenyeret, az Oltáriszentséget is lehet vizsgálni, tanulmányozni, de csak térden állva, élő hittel lehet átölelni a Végtelent, a falás Kenyérben. A nagy Istent még a szentcsalád is csak hittel ölelte át az újszülött babában, mert Istent a földreboruló ember csak hite erős karjaival érintheti meg! A pásztorok, a napkeleti bölcsek hittek az angyalok szavában, hittek a teremtett világban látható jelekben, hittek, mert alázatosan hinni akartak! Mennyivel könnyebb nekünk hinnünk, hisz mi magának Krisztus urunknak a szavában hihetünk, hisz Ő maga nagycsütörtök estéjén, az első szentmisén a falat kenyeret tanítványainak adva mondta először: "Íme az én testem!"

Döbbenetes igazságra irányítja Teréz ebben a fejezetben a figyelmünket! Nekünk nem valami régi emléket kell felevenítsünk, mi nem kétezer éves történetről poroljuk le a port, mert mi az értünk születő Krisztus színe elé állunk a szentmiseáldozatban! Nekünk nem az ünnep előtti, utáni jókedvre kellene koncentrálnunk, hanem e szent életadó találkozásra, az irántunk való végtelen szeretetével ma is közénk jövő megváltó Krisztusunkra! Ez a találkozás - ha komolyan, hittel vennénk -, képes lenne bennünket átalakítani, megszentelni, erővel, tisztasággal, bölcsességgel, békével felvértezni, és újjáteremteni a világunkat! Ahogy a paradicsomban ott sétált az Úr az ő gyermekei között, ma is szentségi jelenlétében közénk jön az Isten, s nekünk, szabadakarattal megáldott gyermekeinek döntenünk kell, Mellette, vagy Ellene!! Sajnos ma is kísért a gonosz, szeretné figyelmünket Teremtőnkről önmagunk felé irányítani, azt szeretné, hogy magunkra figyeljünk, személyes, önző céljainkat valosítsuk meg, elégítsük ki mohó vágyainkat akár testvéreinket letaposva, mindenáron!

Világunk gondjait, bajait szemlélve, a szőlőtőkéről leszakadt, levágott ágak jutnak eszembe. Nincsen életerő a mai emberben! Sok ember vágott virágként fonnyadozik az állott, poshadt vízzel telt árokban! Gondolkozzunk el Jézus komor szavain: "Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek." Jn 6,53 Igen, nagyon fontos lenne a mai embernek tudatosítani, hogy nem csak hagyomány a kereszténység, nem egy régi szép szokás, hanem életet adó erő, lendület, az egyetlen járható út, mely új világrendbe, Isten Országába vezet! "Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég."

Ezek a sorok gyönyörűek, de ugyanakkor félelmetesek is! Két út áll az emberiség előtt: Az egyik amelyen oly sokszor, oly sokan jártunk és járnak ma is, ez az Istenről leszakadt szőlővessző útja, a lassú fonnyadás, elszáradás, a pusztulás útja! A másik a szentek útja, Krisztusba belegyökerezve, Őrá figyelve, belőle táplálkozva maradandó, életadó gyümölcsöt teremni, érlelni, megmaradni! Hiszem, hogy az emberiség mind több tagja határozott bátorsággal a szentek útjára lép, mert jó élni, alkotni, a dolgok mélyebb összefüggéseit bölcsen megérteni, jó dolog jónak lenni, szeretni, életet adni, s azt bőségben kibontakoztatni!! Jó Istent mindennél jobban szeretni, a szőlőtőkén bátran zöldellve gyümölcsöt érlelni!!!

Szeretettel kérlek, hogy végezd el alázattal a karácsonyi szentgyónásodat, tégy le magadról minden bűnt, szennyet, mocskot, miért cipelnéd hátizsákodba életed szemetét, az eldobásra megérett bűneidet?! Majd járulj alázattal szentáldozáshoz! Neked is mondja Krisztus: "Gyertek hozzám mindannyian, kik elfáradtatok, kik az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket!" Az angyalok az égben megérdemelnék a mindennapi áldott kenyeret, de nekik ott nincs szentmiséjük, ők nem áldoznak, mert ők színről színre látják az Istent! Mi e földi élet zarándokai elfáradunk, bemocskolódunk, nekünk szükségünk van Krisztus gyógyító, tisztító, erőt, bátorságot adó szentségi jelenlétére! Az oltáriszentség nem jutalom, hanem orvosság, zarándok létünk úti eledele, táplálék! Szeressed magadat, dönts az élet mellett, ajándékozd meg magadat e találkozással, a karácsonyi csendben az ajtódon kopogtató Megváltóddal!
Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t.
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Hallgass a szívedre!
  2015-12-25 21:47:39, péntek
 
  Hallgass a szívedre! Ott akar megszületni, benned akar élni a teremtő Isten. Jézus, akinek születését ma ünnepeljük, a mennyei Atya képmása.
Aki Jézusra néz, az Atyát látja. Elég ez neked, vagy újabb jeleket kívánsz? Megszületett a Megváltód, a Szabadítód, Istened és testvéred. Kevés?
Több kell neked? Ki vagy te, testvérem? Látom, prófétai szó kell neked.
Ami felráz, ami megrendít. Íme: az Isten Fia, aki ma megszületett, megbocsátotta minden bűnödet. Isten Fia szeret téged. Erre csak Ő képes. Ezért olyan nagy ünnepe az emberiségnek a Karácsony.
Az Isten nem csak irgalmas.
Isten maga az irgalom.Dióssy Iván

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Tánc az angyalokkal
  2015-12-25 18:21:12, péntek
 
 
Link


Kép: Sandro Botticelli Gyermek Jézus imádása - angyalokkal táncoló

A hagyomány megőrizte Gergelynek, Konstantinápoly püspökének 380. december 25-én elmondott ünnepi beszédét. A szentbeszéd felér egy teológiai kompendiummal, hiszen szó van benne Isten természetéről, a Szentháromságról, az angyalok és az érzékelhető világ megteremtéséről, az ember megalkotásáról.

Gergely beszél a bűnről, és arról, miként vezette vissza önmagához Isten a megtestesülés által a tőle eltávolodott embert. Bár elvontnak tűnő teológiai kérdésekkel is foglalkozik, beszéde csöppet sem unalmas. Cizellált retorikai mestermű, amelyet azonban teljesen átitat az öröm és az ujjongás hangja. A szónok célja a hallgatóság érzelmi és értelmi ,,felrázása", felébresztése egy mély álomból. Szeretné, ha ki-ki önmagára vonatkoztatná mindazt, ami a Szentírás elbeszélése szerint Isten megjelenésekor történt. Nem elégszik meg azzal, hogy felrázza hallgatóságát, hogy örömre hangolja a jelenlévőket, hanem egyenesen azt szeretné, hogy hallgatói ujjongva táncra perdüljenek. Hiszen ha eljött hozzánk az Ige, ha velünk lakozik Isten, akkor túláradt az öröm. Akkor velünk is az történik, ami Jánossal, aki Erzsébet és Mária találkozásakor megérezte Jézus jelentét, és ,,rúgkapálni kezdett anyja méhében" (Lk 1,41). A fordítók ódzkodnak az itt szereplő igét szó szerint fordítani, és egyszerűen ,,ujjongani"-t mondanak, holott mind az eredeti görög, mind a neki megfelelő latin ige a testben is kifejeződő ujjongást, a felugrást, ugrándozást jelenti. Ha pedig erre az örömteli ,,rúgkapálásra" még nem vagyunk képesek, akkor, mint Gergely tanácsolja, járjuk el Dávid táncát, aki a Frigyláda hordozásakor ,,teljes erejével táncolt az Úr előtt" (2Sám 6,14). Így örvendjünk Mária előtt, aki misztikus értelemben Frigyláda. És amikor a pásztorokkal dicsérjük a megtestesült Urat, és az angyalokkal zengünk neki himnuszt, egyszersmind bekapcsolódunk a főangyalok körtáncába. Karácsonykor az egész teremtés dalolva és táncolva ünnepli a teremtménnyé lett Teremtőt.

,,Hányféle ünnepe van Krisztus minden egyes misztériumának!

Ámde valamennyinek ugyanaz a célja: az én tökéletesítésem és újjáteremtésem, visszatérésem az első Ádámhoz.

Most már azonban fogadd születését, és ujjongva ugrándozz!

Ha nem is úgy, ahogyan János már anyja méhében, de legalább, mint Dávid a frigyszekrény átvitelénél. És tiszteld az összeírást, amely által feliratkozol a mennybe, és tiszteld a születést, amely által feloldozódsz a születés bilincseitől, tiszteld a kicsit Betlehemben, aki a Paradicsomot hozta el neked, és hódolj a jászol előtt, amelyből az Értelem táplál téged, az értelem híján valót.

Mint az ökör, ismerd meg Gazdádat, szólít fel Izajás, és mint a szamár Urának jászolát, légy azok közül való, akik megtisztultak, vagy akiket visszavezetett az Ige törvénye azok közé, akik alaposan megemésztik törvényét, és alkalmasak az áldozatbemutatásra. Vagy talán még tisztátalan vagy, és a táplálékra, az áldozatra alkalmatlan, s a pogányok közé tartozol. Fuss a csillag után, hozz ajándékot a mágusokkal, aranyat, tömjént, mirhát, mint királynak és Istennek, és annak, aki meghal érted! Dicsőítsd a pásztorokkal, zengj neki himnuszt az angyalokkal, táncold körbe a főangyalokkal együtt! Legyen ez a mennyei és földi hatalmasságok közös ünnepe!"


(Nazianzoszi Szent Gergely 38. beszéd, részlet. Vanyó László fordítása változtatásokkal)

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
A karácsony által
  2015-12-25 00:09:38, péntek
 
 
Link"A karácsony által Isten megmutatja, hogy az élet nagy dolgai a kis dolgok által valósulnak meg. A kisded Jézus tanítson meg ezt észrevenni életünkben!"
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Minden éjszaka értelmet kap ettől az éjtől.
  2015-12-24 07:31:21, csütörtök
 
 
Link
Az éjszaka sötétje általában félelmetes.

Karácsony éjjele mégis szelíd, békés.

Miért? Hideg is van. Sötét is van. De ez nem rideg, bántó sötétség. Krisztus mosolya, a
pásztorok éneke, a királyok lovainak patkózaja töltik be. Igaz, ahhoz, hogy ezt meghalljuk,
csendben kell lenni.

Minden éjszaka értelmet kap ettől az éjtől.

Nincs ok többé a félelemre, mert ,,Velünk az Isten!". Nem kilátástalan többé a holnap. Jézus a mi életünk éjszakáiba, nehéz időszakaiba is eljön. Ezért örülnek különösen a mai estének az öregek. Nagy békesség járja át a lelküket, ha a holnapra, arra az örök holnapra gondolnak.

Csöndes ez az éj, de ereje van. Mint ahogyan ereje van a csöndes hűségnek, a kitartó szeretetnek, a becsületes életnek is. Ebben az éjszakába gyökerezik a hétköznapok éjeinek békessége. A kitartó jóságnak, gondoskodó szeretetnek, az állapotbeli kötelességeknek itt
találod barátom a forrását. Ha elfáradtál, ide lépj vissza. Dúdold, énekeld, kiáltsd a világba:
Velünk az Isten! És megszűnik benned az értékek bizonytalansága. Ez a három szó helyére tesz mindent benned és körülötted.

Gyermekkoromban nagyon szerettem a mezőn szöcskére vadászni. Ezt tette egy angol
kisfiú is iskola után, hazafelé menet. Igen ám, de a szöcske kiugrott a keze alól, és át a
kerítésdróton, be a kertbe. A kisfiú dühös lett: Azért is megfoglak! - de mégsem fogta meg.
Mert ahogyan felmászott a kerítésre, hogy a kertben is folytassa az üldözést, az árokparton
egy fehér batyut pillantott meg. Kíváncsi lett, elfelejtette a szöcskét, Kibontotta a batyut. Egy
kisfiú volt benne. Neked nem itt kellene lenned! - gondolta a kisfiú és hazavitte a szüleihez.

Jó emberek voltak, felnevelték. Tudós ember lett, a tőzsdei élet magalapítója, Thomas Gresham. Palotája a Duna parton, Budapesten is áll. Mivel nem felejtette el, hogy egy szöcskének köszönheti az életét, még a címerébe is beletétette.

Karácsonykor egy kisfiúra emlékezünk, akit a Mennyei Atya tett le a történelem országútjára. Nekünk ajándékozta, hogy testvérként felneveljük, hogy lakója legyen házunknak, hogy felemelhessen bennünket bölcsességével, szeretetével. Tegyük hát jelképét címerünkbe, legyen ott a kereszt szobánk falán, Köszönjük meg Istennek, hogy adta őt nekünk.

A mai este feladata tehát, hogy felvegyük és hazavigyük Jézus Krisztust. De hogyan lehet megfogni azt, aki kétezer évvel ezelőtt született? Ingmar Bergman Egy házasság
jelenetei c. filmjében a fiatalasszony rossz álomból riad fel. Férje odaül mellé, és ő elbeszéli,
hogy azt álmodta, hogy veszélyes úton ment, egyedül, nagyon félt. Keresett valakit, akibe
kapaszkodhatna. Ott is állt már mellette, de nem tudta megfogni a kezét, mert könyöktől
csonka volt. Erre riadt fel: lenne, aki segítsen, de nincs mivel kapaszkodnia. Lenne kibe, de
nincs mivel megfogni a kezét.

Jézus Krisztus itt van. Van kibe kapaszkodni. De van e mivel? Van e élő hitünk, mindennapi imánk, amivel megfoghatjuk a kezét. Imádkozzunk együtt: Köszönjük, hogy eljöttél Uram. A jászolt - hogy elérhető vagy. Hogy szülőt, testvért, hazát adtál. Hogy van hitünk, tudunk imádkozni. Engedd, hogy hazavigyük a szenteste dallamait, és azokat nem feledve, minden vasárnap hozzanak vissza, ide hozzád.
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Félelem nélkül
  2015-12-23 21:34:45, szerda
 
 
Link
Lk 1,67-79 Apja pedig, Zakariás, betelt Szentlélekkel és így jövendölt: ,,Áldott az Úr, Izrael Istene [Zsolt 41,14], mert meglátogatta és megváltotta az ő népét [Zsolt 111,9]. Az üdvösség szarvát támasztotta nekünk, Dávidnak, az ő szolgájának házában [Zsolt 18,3; 132,17], amint megmondta szentjeinek ajkával, ősidőktől fogva prófétái által. Megmentett minket ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket [Zsolt 106,10]; hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküről, melyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy majd megadja nekünk [Zsolt 105,8; 106,45; Lev 26,42], hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünknek minden napján. Téged pedig, gyermek, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni: mert az Úr színe előtt fogsz járni, hogy előkészítsd az ő útját [Mal 3,1], és népét az üdvösség ismeretére tanítsd, bűneik bocsánatára. Istenünk mélységes irgalmából, amellyel meglátogatott minket a magasságból felkelő, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek [Iz 9,1; 42,7], s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa'' [Iz 59,8].

Szent karácsony melege tölti be a szíveket és talán a szobánkat is. Örülünk, ha nem éhezünk, ha a végére úgy-ahogyan sikerült befejezni a decemberi, s talán az évi hajrát. Ha a karácsonyfa alatt összegyűlik a család, és sikerül megbeszélni közös dolgainkat.

Ekkor, igen ekkor ismerjük fel, hogy az a hűvös fuvallat, amit a lábunktól felfelé terjeszkedni érzünk, nem azért van, mert a kutya hideget hozott be vagy nyitva maradt volna az ajtó. Talán már beszélünk is róla, talán már kimondtuk az első szót, amit nem kellett volna ezzel: "Az úgy volt..."
Vajon eszünkbe jut-e az, amit a mai evangélium amellett mond ki, hogy megerősít benne: Isten hűséges, nem feledkezett meg igéretéről. Talán egy héber dallam hangzott fel a jövendölő Zakariás ajkáról, de talán a felszabadultság érzését fejezte ki így az egyház, amikor Zakariás énekéről beszél, amikor ezt a passzust idézi. Az ének a lélek vidám vagy szomorú szabadsága, a megszabadulás a prózával és annak hiányával kifejezett félelemtől.

Idén karácsonykor különösképpen nem kell messzire mennünk egy kis félelemért. Ha eddig tele voltunk szolidaritással, féltettük a fegyverek pusztításától a Föld népeit és közöttük, mintegy mellesleg, magunkat is, akkor most igencsak kézzelfogható közelségbe került hozzánk a lét félelme, az önpusztító csalás, hazugság és fenyegetettség.

Ilyen körülmények között hangzik el, lehet még sokkal hangsúlyosabb a karácsonyi örömének. Nem a harminckét foggal vigyorgó ember jó híre ez, hanem mindenkié, mert Isten mindenkihez eljött, Isten senkiről nem feledkezett meg, hogy ne féljen. Sokan és sokszor mondták már: Ne féljetek! De egy alkalom kivételével a legjobb esetben is "csak" idéztek. Másnak, éppen a karácsonykor megszületett Megváltónak a szavait idézhették.

A Biblia szenvedéstörténetén kívül talán a legmellbevágóbb részei azok, melyek a maguk egyszerűségében, félreérthetetlen szókimondással fogalmazzák meg a választási lehetőségeinket, melyek, minden hitelintézeti hirdetéssel szemben, igencsak szűkösek.

Zakariás szájából elhangzik, hogy

- a sötétséggel szemben már választható a világosság,

- a halál helyett az élet,

- a háború helyett a béke,

- a megtorlás helyett a bűnbocsánat

azok számára, akik elfogadják Isten karácsonyát.

Jól értsük meg! Bármennyire is popularizálta a karácsonyfás, betlehemes, műbarlangos színpadképes karácsony a valóságot, a karácsony ennél mérhetetlenül több is, talán első hallásra szigorúbb is. Ne tagadjuk meg magunktól az igazit a retusált másolat kedvéért!

A választás nem a külsőségekben rejlik, mert a másik oldalról mindez azt jelenti, hogy Isten nélkül nincs világosság, nincs élet, nincs béke és nincs bűnbocsánat.

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
Titkok éjszakája
  2015-12-23 21:23:25, szerda
 
  Mt 1.18-25 Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.

Karácsony vigíliája. A titkok éjszakája. Azon kívül, hogy elolvassuk, elmondjuk Jézus születésének történetét, a szokásokat követve megajándékozzuk egymást, másra szinte nem is gondolunk.
Pedig nagyon töredékes az az év, amelynek szeretete csak ebben merül ki, és töredékes az az ismeret, mely a jó hírből csak ezt a pár sort ismeri. A szenteste egy alkalom a millió közül, hogy szeretetünket kifejezzük, karácsony csak egy pillanat az örökkévelóságból, ahogyan Isten szeretete árad a Földre.
Karácsony nagyon szép, de öröme nem egyszerűen az, hogy egy gyermekkel többen lettünk. Az is, mint egy lehetőség. Igazi tartalma az, hogy Isten terve megvalósul. Karácsony egy nagyon hangos és egyértelmű válasz kérdésünkre, Isten szeretetének módjára: nem vesz ki a világból, hanem éppen belerak abba. Mindennel együtt, ami ezzel jár. Valljuk meg, emberileg nagyon furcsa felelet ez: egy gyönyörű, örök és szerető gyermeket szenvedésre, halálra szántan már egyszerűen csak emberré is tenni. Már konfliktusokkal indul és később sem lesz egyszerűbb a történet. Megérteni aligha lehet, de magyarázatként elfogadni, mint példát, mint követhető (az örökkévalóságig követhető) magatartást, talán igen.

Isten terve megvalósul ma is, holnap is. Ma esztétikailag - milyen emberi, antropomorf fogalmakkal is "dolgozunk"! - "mutatós" körülmények - fény, csillogás, betlehem - között, de holnap és holnapután is ez történik, csak kevésbé idilli feltételekkel határolva. Ma az ég a földre leszáll, ma titkokról lebben a takaró lepel, ma talán könnyebb imádkozni is. Minden ünnep alkalom. Használjuk ki!
"Dicsőség a magasságban Istennek és a Földön békesség a jóakaratú embereknek!"


Drávai István Járt-e nálad Gábriel Karácsony vigíliája 12. oldal

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Karácsony  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 75 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 137
  • e Hét: 291
  • e Hónap: 3042
  • e Év: 3042
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.