Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem. ... Ballán Mária
1957.12.09
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/80 oldal   Bejegyzések száma: 790 
Szegeden 2017. július 30.-án a Nemzeti Hadsereg megalakulása
  2017-07-08 19:30:04, szombat
 
  Dr. Bene Gábor írja:

"Kedves Barátom!

Küldöm a felvételt, amely a Magyar Szerre invitálja a jó irányú változást akaró és a mai jó folyamatokat pártoló magyarokat! Ott leszek én is!

Küldök egy régebbi linket, ha van időd, kattints rá!

TISZTELETTEL EMLÉKEZZ HORTHY MIKLÓSRA ! 7.rész:


Link

Mert Szegeden ez évben is megemlékezünk a Nemzeti Hadsereg megalakulásáról, amely nélkül ,,kurdok" lennénk, akiket szétosztottak 8 államba és ma nincs saját országuk!

Horthy nélkül ez történt volna a teljes magyarsággal!

Így július 30-án déli 12 órától várunk minden jó magyart a Szeged-alsóváros temploma előtti Mátyás téren a hagyományos emlékmenetre!

Honféltő szeretettel: BG"


A Horthy-korszak eredményei

Az évtizedeken át méltatlanul gyalázott és kárhoztatott Horthy-korszak fölszámolta a vörös-pusztítást, megindította az életet a trianoni trauma után, s néhány éven belül konszolidálta és fölvirágoztatta az ipart. Versenyképes, világhírű gyárak alakultak, a mezőgazdaságban az önellátáson túl minőségi exportra is termeltek. Az akkori pengő Európa egyik legstabilabb valutája lett, a külkereskedelmi mérleg pedig 1930-tól kezdve mindig pozitív volt. Számos munkalehetőség teremtődött, bevezették a gyes, a társadalombiztosítás és a nyugdíj rendszerét. Fellendült az oktatás, új egyetemek, főiskolák, több ezer tanyasi iskola jött létre. Az klinikák, kórházak épültek, igazságosabb, színvonalasabb sajtó- és kultúrviszonyokat teremtett, többek között létrejött a Magyar Könyvhét, számos színház alakult és elindult a magyar filmgyártás is.
Utak, vasútvonalak épültek, sőt az első európai földalatti villamos is az országban létesült, a hírközlésben a világ első telefonközpontja és hírmondója, majd a rádióadók felállítása következett. Az egész ország emelkedő pályára állt, és hihetetlen gyorsasággal felzárkózott a kontinens fejlettebb államaihoz. Történt ez annak dacára, hogy Magyarországot a háborús jóvátételi kötelezettségek, és a világválság is sújtotta.
Horthy megszervezte az országos cserkész- és levente-mozgalmat, valamint következetes kitartásának, szívósságának köszönhetően visszaszerezte az elorzott, magyar többségű országrészek zömét is.
Ebben az időszakban a gazdaság folyamatosan évi 0,8-1,2 %-os növekedést mutatott, a lakosság közel kétmillióval gyarapodott. Szigorúan felléptek a bűnözés, a korrupció, a harácsolás, az anarchia valamint a szélsőséges megnyilvánulások minden formájával szemben. Egészében persze nem volt minden tekintetben tökéletes a rendszer, de a hibák, és a visszásságok ellenére is az egyik legdinamikusabb, legélhetőbb fejezetét jelentette a magyar történelemnek.
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Tisztelegjünk őseinknek a győzelem napján, július 7.-én!
  2017-07-05 22:33:42, szerda
 
  Herceg Ferenc levele:

Kedves Magyar Barátaim!

Kérem küldjétek tovább ismerőseiteknek, barátaitoknak.
Legyünk minél többen!

Árpád nagyfejedelem fiaival, és vitéz harcosaival hatalmas küzdelemben védték meg hazánkat a honvédő háborúban a háromszoros túlerővel szemben.

Tisztelegjünk őseinknek a győzelem napján!

Találkozunk a budapesti Hősök terén 2017. 07. 07-n 18 órakor!


Baráti üdvözlettel: Herceg Ferenc


Hősök terén 2017. 07. 07-n 18 órakor!

SZKÍTÁK! HUNOK! MAGYAROK!

A POZSONYI HÁBORÚ
1110. JUBILEUMI ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK
ŐSI SZOKÁSUNKHOZ HÍVEN A GYŐZELEM NAPJÁN
A MEGSZOKOTT HELYÜNKÖN, A BUDAPESTI HŐSÖK TERÉN
2017. JÚLIUS 7-ÉN PÉNTEKEN DU. 18 ÓRAKOR.

A pozsonyi csata igaz történetét

HERCEG FERENC - nemzettudat-építő

KUBINYI TAMÁS - író

POÓR MIKLÓS - őstörténet- kutató
ismertetik.

Az ÁLMOS KIRÁLY TELEVÍZIÓ

egyenes, élő adásban közvetíti
a megemlékezésünket a világ minden tája felé .

Ezen az elérhetőségen lehet követni a rendezvényt élő adásban: Link


Közreműködik: az EGYSÉG ZENEKAR

A helyszínen üdítő, sör kapható lesz.
Mindenkit tisztelettel, és szeretettel várunk a jubileumi ünnepségünkre.


Érdeklődni lehet: HERCEG FERENC
06 - 20 530 0933


Világraszóló győzelem zárta le a hazatérést - az első nagy honvédő háborúnk volt

A történetírás sokáig nem a jelentőségéhez mérten kezelte az ezerszáztíz éve, 907. július 4-én a magyar törzsszövetség, valamint az egyesített keleti frank és bajor hadak között Pozsony mellett lezajlott csatát. Ez az ütközet, amelyet a Kárpát-medencében letelepedett magyarság első nagy honvédő háborújának is tekinthetünk, megszilárdította és véglegessé tette Árpád nagyfejedelem művét, a hazatérést. A túlerővel szemben aratott fényes győzelem után több mint egy évszázadig, nem mertek idegen hadak a Kárpát-medence földjére lépni. Európa ekkor tanulta meg igazán félni a magyarok nyilait.

A történetírás hagyományosan 896-ra teszi a honfoglalást, ám ez csupán egy szimbolikus dátum, hiszen a honfoglaló magyarok megtelepedése a Kárpát-medencében fokozatos, több évig eltartó folyamat volt. A Kárpát-medence területének birtokbavétele szakaszosan zajlott le, utoljára a Dunántúl került a magyar törzsszövetség kezére, a 900. évi hadjárat során.

A magyar hadak egészen Linzig nyomultak, ám itt a bajor fejedelemnek sikerült megállítania a honfoglalók előretörését, így a magyar fennhatóság, pontosabban a szállásterületek határa a Fischa és a Morva folyók közé került.

Árpád nagyfejedelem és vezérei 895 után megsemmisítették Szvatopluk Morva Fejedelemségét, és betörtek a Keleti Frank Királyság területére is. 899-ben meghalt Arnulf, a magyarokkal addig szövetségben álló keleti frank király. Őt fia, Gyermek Lajos követte a trónon, aki helyett Hatto mainzi érsek gyakorolta ténylegesen a hatalmat. A magyarok másik nyugati szomszédja Luitpold őrgróf Bajor Fejedelemsége volt. Gyermek Lajos 904 nyarán tárgyalni hívta Fischa menti táborába a magyarok egyik legbefolyásosabb vezérét, Kurszán fejedelmet.
A szövetség megújítására meghirdetett tanácskozás azonban csapda volt; a tárgyalásokra érkező Kurszánt és kíséretét ugyanis a király parancsára orvul meggyilkolták.

Luitpold és Gyermek Lajos a ,,pogány magyarok kiirtására", illetve a Dunántúlról, valamint a Kárpát-medencéből való kiűzésére szövetséget kötöttek egymással. A magyarellenes szövetség komoly támogatást kapott a pápától, és a német püspököktől is, akik a tervezett hadjáratra egyfajta, a pogányok ellen vívandó keresztes háborúként tekintettek.

A meglehetősen hiányos korabeli források, a Sváb, valamint a Salzburgi évkönyvek szerint a több tízezer harcosból álló bajor haderő (egyes források százezresre teszik a magyarok ellen felvonuló sereget) 907. június 17-én kerekedett fel az Ennsburg (Enns) alatti táborból. Névlegesen a hadba szállt sereg a keleti frank király, Gyermek Lajos parancsnoksága alatt állt.

A pozsonyi csatáról a legrészletesebb leírás a fél évezreddel később élt humanista, Johannes Aventinus (1477 - 1534), a bajor választófejedelemség hivatalos történetírójának korabeli forrásokat felhasználó krónikájából, az 1522-ben kiadott Bayrischer Chronicon-ból ismert.

Aventinus szerint a bajor sereg két nagyobb hadoszlopra tagolódva vonult a Duna jobb, illetve bal partján.
A bal parti sereget a fővezér, Luitpold őrgróf, a jobb parton előrenyomuló csapatokat pedig Theotmár salzburgi érsek vezette.

A sereg utánpótlását Sieghardt gróf dunai flottája biztosította. Érdemes megjegyezni, hogy az érsek még a felvonulás közben, a július 4-én elkezdődött nagy ütközet előtt életét vesztette a szintén hadba szállt Utto freisingi, és Zakariás brixeni püspökkel együtt. Ennek az lehetett az oka, hogy a seregek felvonulása a német hadvezérek várakozása ellenére, korántsem zajlott nyugalomban. A magyar előőrsök ugyanis folyamatos rajtaütésekkel zaklatták az előrenyomuló sereget abból a célból, hogy megzavarják és lelassítsák felfejlődésüket.

Nagy valószínűséggel az egyik ilyen rajtaütés alkalmával vesztette életét a salzburgi érsek is. A korabeli úgynevezett halottas könyvekben rajtuk kívül több más előkelőség neve is szerepel, ugyancsak azt bizonyítva, hogy már a bajor-frank sereg felvonulása közben komoly veszteségeket okozó csatározások alakultak ki.

A magyarok számára fontos volt a német hadak lelassítása, hogy időt nyerjenek a dunántúli törzsszállásokról elindult csapatok beérkezéséhez. A magyar taktika alapvetően arra irányult, hogy megakadályozza a két részre osztott bajor-frank haderő egyesülését, a döntő ütközet előtt.

A Dunántúlon letelepedett törzsek a becslések szerint összesen 40 ezer magyar harcost küldtek a Duna Pozsonnyal szembe fekvő partján gyülekező seregbe. Az előreküldött portyázók zaklatásaitól megfáradt és szétzilálódott bajor hadoszlop július 4-én fejlődött fel Pozsony alatt. A magyar lovasság az ősrégi sztyeppei harcmodort alkalmazva látszólag felvette a harcot a német sereggel, majd színleg megfutamodott.

A cselvetés tökéletesen sikerült: a ,,menekülő" magyar előhadat diadalmasan üldöző németeket sikerült becsalni egy két oldalról dombokkal határolt viszonylag keskeny medencébe. Miután a német sereg beszorult a szűkös területre, a magaslaton megbúvó magyar íjászok kiléptek a fák mögül, és fergeteges nyílzáport zúdítottak a csapdába esett németekre. Az alaposan megtizedelt és a halálos csapdából kifelé hátráló bajorokra az időközben a katlan bejáratánál felsorakozott magyar könnyűlovasság támadt rá.

A nyugatiak számára ekkor még ismeretlen keleti lovas taktikát alkalmazó magyar könnyűlovasság véres rendet vágott az egyik csapdából a másikba esett németek soraiban. A könnyű fegyverzetű, szélsebes apró lovaikon vágtató, félelmetesen rikoltozó magyar harcosok borotvaéles szablyáikat villogtatva, halálos fergetegként zúdultak a pánikba esett németek nyakába.

A július 4-én lezajlott ütközetben a német sereg szinte teljesen megsemmisült. A Dunán utánpótlást szállító hajókat pedig a magyar íjászok gyújtónyilai borították lángba. A fényes győzelem azonban még nem jelentette a csata végét, hiszen a Duna északi partjára eközben beérkezett Luitpold őrgróf érintetlen serege. Theotmár hadainak súlyos veresége azonban keresztülhúzta Luitpold eredeti számításait, hiszen a jobb parti hadak megsemmisülése miatt senki sem állhatta útját a magyarok átkelésének.

Az őrgróf ugyancsak felült a magyar cselvetésnek, mert június 5-én a csata második napján Luitpold seregét sikerült becsalni a Dévényi-szorosba, ahol ugyanaz a sors várt rájuk, mint Theotmár hadaira az előző napon. Az öldöklő küzdelemben elesett maga a fővezér, Luitpold őrgróf is.

Luitpold seregének maradványát a magyar lovasok egészen Ennsburgig üldözték, sokat levágva a menekülő német harcosok közül. A hadak főparancsnoka, az Ennsburg falai között várakozó Gyermek Lajos csak ekkor szembesült a bajor-frank hadak megsemmisítő vereségével. Ha mindez még nem lett volna elég, az Ennsburg alá érkező magyarok ismét bevetették jól bevált cselüket, és megfutamodást színlelve elrobogtak a várkastély alól. Az őrség könnyelműen kinyitotta a kapukat, a várbeli katonaság pedig - vesztére -, a ,,menekülő" magyarok után vetette magát. A magyar lovasság hirtelen megfordult, és nyílzáporral árasztotta el a diadalmasan utánuk vágtató németeket, majd fergeteges lovasrohammal legázolta az életben maradottakat. Látva a rettenetes katasztrófát, a király is menekülőre fogta a dolgot; Gyermek Lajosnak csak nagy üggyel-bajjal sikerült Passauba mentenie az irháját.

A világraszóló pozsonyi győzelem végleg megerősítette a Magyar Nagyfejedelemség hatalmi helyzetét. A pozsonyi ütközettel nem csak hogy a Dunántúl visszafoglalására tett német kísérlet fulladt csúfos kudarcba, hanem még a magyarok szereztek további német területeket, egészen az Enns folyóig.

Mind a mai napig nem tisztázott, hogy a nagyfejedelem, Árpád, a pozsonyi ütközet idején hunyt-e el, vagy pedig már napokkal korábban. Akár így történt, akár úgy, a pozsonyi ütközet zárta le életművét, a magyar HAZATÉRÉST.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Kövi Szabolcs koncertek a közeljövőben
  2017-07-05 22:16:03, szerda
 
  A legújabb, "Bamboo flute meditation" című lemez a koncerteken már kapható lesz.


2017. Július 10. Zirc. Zirci Arborétum. Szabadtéri pihenőszékes meditatív koncertek 13,15, és 17 órakor. A korlátozott férőhelyek miatt előzetes jelentkezés szükséges az info@koviszabolcs.hu címen. Egy előadáson egyszerre maximum 30 fő vehet részt a pihenőszékek korlátozott száma miatt. Jegyár: 2500 ft, amely teljes egészében levásárolható CD lemezekre! Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül! Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Cím, elérhetőség az arborétum honlapján: http://www.zirciarboretum.hu

2017. Július 15-én Szombathelyen, a Kámoni Arborétumban. Szabadtéri pihenőszékes meditatív koncertek 13,15, és 17 órakor. A korlátozott férőhelyek miatt előzetes jelentkezés szükséges az info@koviszabolcs.hu címen. Egy előadáson egyszerre maximum 30 fő vehet részt a pihenőszékek korlátozott száma miatt. Ha ezek a koncertek betelnek, lesz koncert még másnap is, délelőttii előadás is (!). Jegyár: 2500 ft, amely teljes egészében levásáolható CD lemezekre! Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül! Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Cím, elérhetőség: http://www.kamoniarboretum.hu

2017. Július 16-án Szombathelyen, a Kámoni Arborétumban. Szabadtéri pihenőszékes meditatív koncertek 10,13, és 15 órakor. A korlátozott férőhelyek miatt előzetes jelentkezés szükséges az info@koviszabolcs.hu címen. Egy előadáson egyszerre maximum 30 fő vehet részt a pihenőszékek korlátozott száma miatt. Ha ezek a koncertek betelnek, lesz koncert még másnap is, délelőttii előadás is (!). Jegyár: 2500 ft, amely teljes egészében levásáolható CD lemezekre! Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül! Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Cím, elérhetőség: http://www.kamoniarboretum.hu

2017. július 23 -án pihenőszékes koncertek Szegeden, a Füvészkertben a tóparton, korlátozott nézőszámmal (előadásonként 30 fő), ELŐZETES JELENTKEZÉS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, a koviszabolcs@gmail.com e-mail címen! BELÉPŐ 2500 FT, ami levásárolható a legújabb "Nagy meditációs kör" című 5 CD-ből álló sorozatra, vagy más lemezre. Az előadások kezdési időpontjai: 14.00, 16.00, 18.00 és 20.00 óra. Vetítés, hangulatos lámpák, illatok! Takarót adunk, a 20 órás előadásra valószínűleg behúzódunk a pálmaházba. Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül! Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Az év leghangulatosabb koncertjei a Szegedi Füvészkerben! Cím: Szeged, Lövölde út 42.

2017. július 30 -án pihenőszékes koncertek Szegeden, a Füvészkertben a tóparton, korlátozott nézőszámmal (előadásonként 30 fő), ELŐZETES JELENTKEZÉS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, a koviszabolcs@gmail.com e-mail címen! BELÉPŐ 2500 FT, ami levásárolható a legújabb “Nagy meditációs kör" című 5 CD-ből álló sorozatra, vagy más lemezre. Az előadások kezdési időpontjai: 14.00, 16.00, 18.00 és 20.00 óra. Vetítés, hangulatos lámpák, illatok! Takarót adunk, a 20 órás előadásra valószínűleg behúzódunk a pálmaházba. Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül! Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Az év leghangulatosabb koncertjei a Szegedi Füvészkerben! Cím: Szeged, Lövölde út 42.

2017. Július 24. Zirc. Zirci Arborétum. Szabadtéri pihenőszékes meditatív koncertek 13,15, és 17 órakor. A korlátozott férőhelyek miatt előzetes jelentkezés szükséges az info@koviszabolcs.hu címen. Egy előadáson egyszerre maximum 30 fő vehet részt a pihenőszékek korlátozott száma miatt. Jegyár: 2500 ft, amely teljes egészében levásáolható CD lemezekre! Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül!Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Cím, elérhetőség az arborétum honlapján: http://www.zirciarboretum.hu

2017. augusztus 7. Zirc. Zirci Arborétum. Szabadtéri pihenőszékes meditatív koncertek 13,15, és 17 órakor. A korlátozott férőhelyek miatt előzetes jelentkezés szükséges az info@koviszabolcs.hu címen. Egy előadáson egyszerre maximum 30 fő vehet részt a pihenőszékek korlátozott száma miatt. Jegyár: 2500 ft, amely teljes egészében levásáolható CD lemezekre! Figyelem! Jegyvásárlás csak Kövi Szabolcstól közvetlenül! Ne hívja, ne keresse az Arborétum pénztárát! Cím, elérhetőség az arborétum honlapján: http://www.zirciarboretum.hu

2017. augusztus 13. Kecskemét, Kecskeméti Planetárium. Pihenőszékes, meditatív koncertek 13,15,17, és 19 órakor. A helysiég légkondicíonált. Belépő: 2500 ft, mely összeg levásárolható CD lemezekre. Jelentkezés az info@koviszabolcs.hu e-mail címen. Helyfoglalás szükséges!

KÖVI SZABOLCS ELÉRHETŐSÉGE:

koviszabolcs@gmail.com
http://www.koviszabolcs.hu Link

Tel: 06-30-9295970
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
A Horthy Miklós Társaság megemlékezése július 6
  2017-07-04 22:46:41, kedd
 
  Meghívjuk Önöket ünnepélyes megemlékezésünkre. Emlékezzünk együtt a 73.évfordulón Koszorús Ferenc vezérkari ezredesre és páncélosaira ! Isten áldja Horthy Miklós és Koszorús Ferenc emlékét!


Tisztelettel
A Horthy Miklós Társaság Vezetősége


A plakát nagyobb méretben itt tekinthető meg: Link


Zetényi Csukás Ferenc írja a Facebookon:

,,A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet az izraeli parlament, a Knesszet 1953-as törvénye alapján adományozza a Világ Igaza kitüntetést azoknak, akik zsidók életét mentették meg a vészkorszak idején. A Jad Vasem, a Holokauszt Áldozatainak és Hőseinek Izraeli Emlékhatósága szerint azonban az erőfeszítés mégsem volt teljesen hiábavaló, mivel a Horthy-ajánlat jelentős hatással volt a magyarországi zsidómentő tevékenységre."
A VILÁG IGAZA POSZTUMUSZ KITÜNTETÉSRE TERJESZTEM FEL V. NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓST
-Nem megalkuvó válasz; Izrael budapesti nagykövetségének -
Nyilván a felterjesztés ötlete csupán provokatív figyelemfelhívás, hiszen Magyarország egykori kormányzójának nincsen szüksége-még holtában sem- ilyen címre. Vannak még sokan a világban, akik nem értik-honnan is érthetnék?- akik nem látják azt, hogy Magyarország az igazságtalan Trianoni rablóbéke után kényszerpályára került. Leginkább az a sajnálatos, hogy magyar honfitársaink közül is kikerülnek olyanok, akiknek a szemén szemellenző van. Nem ad lehetőséget a hely, hogy nagy terjedelmű tanulmányt írjak hazánk 2. világháborús hadba lépésének körülményeiről és tényleges okairól, de érdemes elgondolkodni az írásom címében vett igazságáról...
Mikor 1944 júliusában Horthy Miklós kormányzó utasítására a magyar kormány a nemzetközi segélyszervezetekhez fordult a zsidó származású polgárok külföldre történő kimenekítésével kapcsolatban (különös tekintettel a gyermekekre), ill ezen szervezeteket arra kérte, hogy a már elhurcolt zsidóknak segélyszállítmányokat szervezzenek. A zsidók célállomását elsősorban Svédországban és Palesztinában látta és javasolta. Az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a füle botját sem mozdította az elképzelés megvalósítására. A világ csendőre és Európa lovagja számára akkoriban nem volt még fontos a zsidók megmentése...
,,A Horthy-ajánlat Horthy Miklós kormányzó kezdeményezésére történt. 1944. július 18-án a magyar külügyminisztérium levélben felvette a kapcsolatot Svájc budapesti külképviseletével. A levélben némi magyarázkodás után magyar fél a nemzetközi segélyszervezeteket a gettókba és a koncentrációs táborokba irányuló segélyszállítmányok küldésére ösztönözte. Emellett hozzájárulását fejezte ki jelentősebb számú zsidó származású magyar (Randolph Braham szerint körülbelül 40 ezer főről volt szó külföldre történő evakuálását illetően).
A célország elsősorban Palesztina lett volna, azoknak akik vízumot kaptak volna a bevándorláshoz. A félreértések elkerülése végett a svájci magyar ügyvivő Bernben megismételte az ajánlatot. A Nemzetközi Vöröskereszt vezetőit ennek értelmében biztosították arról, hogy Magyarország fogadja a segélyszállítmányokat és arról is, hogy befogadó készség esetén a tíz éven aluli zsidó származású gyermekeket evakuálni fogják, valamint ígéretet tettek minden zsidó származású személy emigrálásának elősegítésére is. Palesztina mellett a másik főbb célország Svédország lett volna. A magyar kormány a fentiekhez meglepő módon megszerezte a németek hozzájárulását is. A segélyszervezetek a kezdeti kételkedés után lelkesedéssel fogadták az ajánlatot."
,,Móse Sárett, aki 1944. Július 20-án megpróbálta kieszközölni a briteknél 400 000 ember bevándorlását Palesztinába, ezt azonban elutasították.
Az akció végül azon bukott el, hogy az amerikaiak nem voltak hajlandóak megváltoztatni a bevándorlási törvényüket, a britek pedig ellenezték a zsidóság nagyarányú bevándorlását Palesztinába. A Zsidó Ügynökség megpróbált nyomást gyakorolni a szövetségesekre. Július 20-án Móse Sárett megpróbálta kieszközölni 400 000 zsidó származású személy bevándorlását Palesztinába, ezt azonban elutasították. Az angol kormány lelkesedés nélkül fogadta a felajánlott lehetőséget és előbb technikai problémákra, majd a palesztinai arabok ellenkezésére hivatkozott. Ezt követően hosszas jogi vitát indítottak arról, hogy ki tekinthető bevándorlónak és menekültnek. Végül azt vetették fel, hogy az egész a Gestapo trükkje lehet.
Összességében az angolok kitartó időhúzásba kezdtek. Emellett más országokat igyekeztek meggyőzni a menekültek fogadásáról, így esetleges célországként felmerültek a dél-amerikai országok, Spanyolország, Portugália gyarmata Angola, valamint a brit dominiumok is. Július 26-án eljuttatták az Auschwitz-jegyzőkönyvet az angol külügyminisztériumhoz, de (bár elismerték az abban leírt atrocitások embertelenségét) ez nem váltott ki különösebb reakciót.
Az amerikaiak szintén passzívan reagáltak a jegyzőkönyvre. Az Amerikai Egyesült Államok nem volt hajlandó bevándorlókat fogadni, végül azonban megpróbálta a döntést felgyorsítani. Az ajánlat hivatalos elfogadására így augusztus 17-én került sor, de ennek ellenére nem történt semmi annak megvalósítása érdekében. A Nemzetközi Vöröskeresztet szeptember 5-én értesítették. Ekkorra azonban Románia ,,kiugrott" a háborúból, Bulgária pedig letette a fegyvert és a front körebezáródott Magyarország körül. Mivel a menekülési útvonal elzáródott a lehetőség teljes kudarcot vallott."
Itt az írás végén, csak egyet tudok mondani:
A VILÁG IGAZA POSZTUMUSZ KITÜNTETÉSRE TERJESZTEM FEL V. NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓST!
Vitéz nagybányai Horthy Miklós életútja méltán érdemesült a ,,Világ Igaza" elismerésre-mind a magyaroktól, mind a zsidóktól-, és ezt tudják ők jól. El fog jönni az idő, amikor a kormányzó úrról való értékszemléletük sokakban megfordul!
És ez így lesz jól!

Zetényi Csukás Ferenc

Források:
Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997
Martin Gilbert: Auschwitz and the allies, Pimlico, 2001, ISBN 0712668063, 287. oldaltól
Bencsik, Gábor: Horthy Miklós, 4. javított, Budapest: Magyar Mercurius, 2004, ISBN 963 855285, 261. oldal
Randolph L. Braham: The politics of genocide: the Holocaust in Hungary, Wayne State University Press; Abridged 2 revised edition, 2000.03.31., ISBN 0814326919
Hungary in the mirror of the western world 1938 - 1958, Chapter 5. The Holocaust in Hungary/Randolph Braham:The politics of genocide the holocaust in Hungary
Shoah Resource Center: Horthy offer, Yad Vashem OrgForrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
IX. Üllő Vezér Nap július 7- 8
  2017-07-03 21:49:09, hétfő
 
 Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Az Alma Latina Együttes koncertje Érden, július 9.-én
  2017-07-03 21:44:18, hétfő
 
  Programajánló Érden, július 9.-én este 18 órától:

Link


Honlapjuk: Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Tiszteletadás a Pozsonyi csata Hőseinek - 2017 július 2
  2017-07-01 20:07:19, szombat
 
  Megemlékezés és tiszteletadás a Pozsonyi csata Hőseinek - 2017 július 2


LinkTisztelt Érdeklődök!

A 2017. júl. 2-án megtartandó ünnepi megemlékezésünk programterve alább látható.

Kedves Látogató, érdeklődő! Először is megtisztelő számunkra, hogy a nagy meleg ellenére vízparti lubickolás helyett ünnepi megemlékezésünket választod július. 2-án.
Néhány fontos tudnivaló erről a napról:

A rendezvényt magánerőből, néhány család, hagyományőrzők összefogásából létesül, mindenféle cég, szervezet, politikai éra támogatása nélkül. A fellépők jelentős része szintén felajánlásból ad koncertet, vagy járul hozzá a műsor színesítéséhez, amit ezúton is nagyon köszönünk. A megemlékezést demonstrációként tudtuk megszerezni, így nincs lehetőségünk arra, hogy büfét, gasztronómiai élvezeteket, fesztivál hangulatot tudjunk teremteni.

Az ősök tiszteletéért jövünk össze, egy a magyarságunkat meghatározó történelmi esemény megemlékezésére. Az ünnepi megemlékezésünk egész napos, így kérjük, aki kilátogat, hozzon a nagy meleg ellen védelmet, fejfedőt, elegendő élelmet, és folyadék pótlásra innivalót.

Ahogy az előző évben is történt, egy hagyományőrző, ill. karikás ostor felvonulással indul az ünnep, ami 10.00-kor kezd el haladni az Oktogontól, a Hősök tere felé. A menetbe bárki csatlakozhat akkor is, ha nincsen hagyományőrző ruhája, annyi a kérésünk, hogy lehetőleg világos, (fehér) öltözetben legyen, vagy valamilyen ünnepi jellegűben, hiszen a célunk: egy NEMZETI ÜNNEP kezdeményezése!

A téren a tiszteletadó beszédeket koszorúzó ünnepség követi, amelyhez szintén bárki csatlakozhat, otthonról hozott virággal, csokorral, így hajtva fejet az ősök előtt.
A menet nagyon szépnek ígérkezik, sólymok, lovak, többféle hagyományőrző csoport, 5-6 baranta csapat Szakál' Dobó József felvezetésével, a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat, a Tudó Emberek Iskolájának gyógyítói, a komáromi Karikás ostorosok Király András vezetésével, magánemberek, Nemzeti motorosok, és két Világkörüli utakat járó Robur kisbusz is részt vesz benne.

A résztvevők számától függően vagy a szerviz úton, vagy nagy létszám esetén akár a teljes Andrássy úton haladunk majd. Kérjük a menetbe való csatlakozáskor a rendezőség kérését figyelembe venni.

A menet hossza, így a beérkezés időpontja pontosan nem megítélhető, hiszen a létszámtól függ. Ezért a műsorban csúszás lehet, bármely irányba. A megértés ezért köszönjük! Nagy szeretettel, szívből jövő barátsággal várnak mindenkit:

A szervezők


HŐSÖK TERE 2017. júl. 2

9.00 Gyülekező az Oktogonnál az ostorosok felvonulására

9.30 A Hősök terén a hangolódást, Bogdán András gitárzenével kezdi

10.00. Az ostor menet elindul a Hősök tere felé
Beérkezés a térre, várható kezdés: 11.00 kor

1. Köszöntés, a rendezvény megnyitása: Csabai János

2. Himnusz- Sinkovits -Vitay András

3. Karaul- Sinkovits -Vitay András beszél Karaulról, majd elhangzik felvételről Karaul üzenete

4. 11.25.Négyesi Lajos hadtörténész a 907-es csatáról

5. 11.35 A Pozsonyi diadal 907 című Rockoperából 3 zeneszám - Előadják: Makrai Pál, Balogh Gábor, és Fehér Nóra
Produkciós vezető: Szabó István Szöveg: Szőke István Attila

6. 12.20 Ünnepélyes koszorúzás - alatta Egység zenekar: Pozsonyi csata dala, Semes Bogya Eszter. Magyarok madara

7. Sziklai Szeréna verse nyomán - Csabai János előadásában: Hitvallás

8. 12.40 Tóth Tibor - ünnepi beszéd

9. 13.00 Hangos banda

10. 13.30 Csabai János: Fogadalom tétel

11. 13.35 Regős Sziránszki József- regős énekek

12. 13. 45. Regélő Fehér Táltos dobkör

13. 14.45 Egység zenekar

14. 15.20 Sólyomfi Nagy Zoltán - regős énekek

15. 15.30 Majoros Árpád rövid verse

16. 15.35 Pannonikum együttes

17. 16.20. Pánya Beatrix : A csitári hegyek alatt

18. Szózat - Pánya Beatrix

A műsorok lezárása után az Ősök tiszteletére tűzgyújtás, rövid Szer történik, melyet Tóth Tibor vezet, segítői: Kajári Lajos, Sólyomfi Nagy Zoltán, Csengődi Csaba, Pálosi Atilla
Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Magyar Önvédelmi Napok
  2017-07-01 19:59:41, szombat
 
  Magyar Önvédelmi NapokLink

Téged is vár a nagy nyári rendezvényünk a
Magyar Önvédelmi Napok (2017. július 7-9.)
Helyszín: Zagyvarékas, sportpálya (Kisszög)

A rendezvény mindamellett, hogy számos magyarságunkhoz kötődő előadással, kulturális, hagyományőrző és szórakoztató műsorral, koncertekkel nyújt kikapcsolódást, három napon keresztül számtalan erőpróbát és kihívást is magában foglal.
Az egész napos ingyenes önvédelmi oktatások mellett, lehetőség nyílik csapatban és egyénileg a honvédelmi vetélkedő, amatőr íjász verseny, labdarúgás, főzőverseny, játékos-sportos vetélkedőkön történő, megmérettetésre is.
Természetesen a hagyományoknak megfelelően a gyermekekre is gondolva, színes gyermek programokkal (betyártanoda, lovagoltatás, lovaskocsizás, motoroztatás, íjászat, játékos önvédelem, játszóház, gyermekvetélkedők) várjuk a családokat.
A rendezvény látogatása mindenki számára teljesen ingyenes. A sátorozási lehetőség, tisztálkodás biztosított.
Büfé és kirakodó vásár is várja látogatóinkat!
Részletes program a rendezvény hivatalos plakátján megtalálható.

INFORMÁCIÓ: 06 70 631 9369
MÖM hírszolgálatForrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
WASS ALBERT EMLÉKÉV 2018
  2017-06-18 00:39:29, vasárnap
 
  WASS ALBERT EMLÉKÉV 2018

Örökségkönyv: Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban

Emlékév és díszünnepség a Duna Palotában - Wass Albert Örökség Díj - Megalakul Wass Albert Tisztelőinek Társasága (WATT) - Szavazás arról, melyik a legnépszerűbb műve?

"A magyarságtudat lelkünk mélyébe beültetett vallás, mely az Istenbe és önmagunkba vetett hiten alapszik s annak rendíthetetlen tudatán, hogy magyari voltunknál fogva csak mint magyaroknak van helyünk ezen a Földön s csak mint magyarok teljesíthetjük hivatásunkat, melyre rendeltettünk. Egyedül a magyarságtudat teszi magyarrá a magyart és nemzetté a magyarul beszélő népet" - írta ezeket a sorokat Wass Albert.

Az író születésének 110. és halálának 20. évfordulója tiszteletére Wass Albert fiai - Vid, Huba, Miklós, Géza, Endre-, és családja, a Czegei Wass Alapítvány és a Panoráma Világklub szervezésében a 2018-as Emlékévben méltó megemlékezésekre kerül sor.

A Panoráma Világklub Wass Albert Emlékévet tart, s ennek tiszteletére tervezik megjelentetni ,,Örökségkönyv - Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban" címmel azt az emlékkönyvet, amely a Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszóratott magyarságnak az író és művei iránti tiszteletét, művei hatását mutatja be. A képes kiadvány a szellemi hagyatékot őrző és tovább vivő szervezetek, emlékhelyek, a róla elnevezett utcák, terek, közösségek, irodalmi, iskolai rendezvények, s egyéb kezdeményezések, például kiadványok, könyvek, emléktúrák, táborok, versenyek, felolvasások, stb. bemutatása mellett összegyűjti azokat a személyes vallomásokat, élményeket, amelyek az íróhoz és műveihez kötődnek. A könyv számos egyéb érdekességeket is tartalmaz, megszólalnak benne a Wass-fiúk, élményeiket elmesélve édesapjukról, valamint olyan személyek, akik ismerték és kapcsolatban álltak az íróval. Továbbá neves és kevésbé ismert személyiségek vallanak arról, hogy Wass Albert művei és gondolatai milyen útravalóval szolgáltak számukra életükben? Megszavaztatjuk a világ magyarságát arról, melyik a legnépszerűbb Wass Albert mű? A könyv melléklete pedig tartalmazza azt az egy órás riportfilmet - ,,Fenyőktől a pálmafákig", amelyet floridai otthonában készített s magánbeszélgetései sorozatából állított össze Szalay Róbert rendező.

A könyv főszerkesztője a Magyarok a nagyvilágban, az Ausztrália és Új-Zéland magyar világa, az Amerikai magyarok arcképcsarnoka, és még számos életrajz-kötetet kiadó dr. Tanka László, társszerkesztője az Amerikában élő, Wass Albert hagyatékát évtizedek óta ápoló dr. Lukácsi Éva író, a könyv anyagainak megírásában számos, magyarországi és külhoni neves Wass Albert-kutató, az író munkásságának magas színvonalon képviselő személyiség is részt vesz.


Az emlékkönyv mellett még számos egyéb kezdeményezésre is sor kerül. A tervek szerint, január 7-én, Budapesten, a Duna Palotában megrendezendő díszünnepségen, egy gálaműsor keretében adják át először a Wass Albert Örökség Díjakat. A Panoráma Világklub keretében létrejön a WATT: Wass Albert Tisztelőinek Társasága, amely az író művei iránt érdeklődőket és a szellemi örökségét tovább vivőket fogja majd össze.

Az Emlékkönyv szerkesztői várják azok jelentkezését, akik bármilyen módon hozzá tudnak járulni a könyv megjelenéshez. A különféle közösségek, intézmények, stb. bemutatkozását, (maximum 1-2 oldal terjedelemben, fénykép illusztrációkkal - az olvasóktól pedig rövid, személyes vallomást arról, hogy mit jelentettek számukra Wass Albert írásai és milyen szellemi útravalót kaptak az írótól?
A beszámolók küldésének határideje: 2017. augusztus 30. ezeket az alábbi email címekre kérjük:

atlantisvirag@gmail.com

valamint:

vilagklub@vilagklub.hu


Mivel a könyv önerőből, költség-hozzájárulással jelentethető meg, ezért bármilyen támogatást örömmel veszünk. Várjuk olyan fővédnökök-védnökök jelentkezését, akik támogatásukkal anyagi segítséget is tudnak nyújtani e történelmi jelentőségű kezdeményezések megvalósításához. A támogatás tényét a könyvben kiemelt helyen feltüntetjük, valamint egyéb szolgáltatásokat is felajánl a kiadó. A mű tartalmához illő pr-írásoknak, hirdetéseknek is helyet kívánunk nyújtani. A hozzájárulásokat, támogatásokat csekken vagy az OTP Banknál vezetett bankszámlára történő utalással lehet fizetni.

Postacím: Panoráma Világklub - 1581 Budapest, Pf. 100.

A Panoráma Világklub számlaszáma: 11714051-20001144 (IBAN: HU07 1171 4051 2000 1144 00000000, BIC (swift) kód: OTPVHUHB),

vagy a MIXMEDIA INC (JPMorgan Chase Manhattan Bank NY, account number: 000239500308965, swift code: CHASUS33) számlaszámra is lehetséges, a közlemény rovatba kérjük odaírni: ,,Wass Albert Emlékév".

További információk az alábbi email címeken kérhetők:

dr. Tanka László - vilagklub@vilagklub.hu;

http://www.vilagklub.hu/ Link


- telefon: 36/20 928 0088.

dr. Lukácsi Éva - evikalukacsi@gmail.com;

Bodó Júlianna - atlantisvirag@gmail.com

Bartha Kata - www.wassalbert.eu
Link

www.facebook.com/wassalbert.eu/posts/1431108446948025 LinkTisztelettel és köszönettel

- a Czegei Wass Alapítvány nevében, Wass Albert fiai: Vid, Huba, Miklós, Géza és Endre - és családja;

- a könyv főszerkesztője: dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke;

- valamint dr. Lukácsi Éva, Bartha Kata és Bodó Julianna szerkesztők.

(www.wassalbert.eu - www.vilagklub.hu)
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
Irodalmi Fórum - Wass Albert Emlékévvel kapcsolatos
  2017-06-18 00:13:51, vasárnap
 
  MEGHÍVÓ:


Irodalmi Fórum - Wass Albert Emlékévvel kapcsolatos információk megbeszélése

Szeretettel meghívjuk Önt, Barátait, Ismerőseit
a Panoráma Világklub

IRODALMI FÓRUMÁNAK

Teaestjére

Időpont: 2017. június 23. (péntek), 17 óra

Helyszín: Budapest - OKISZ-székház, 1146. Thököly út 60.(II. emelet)Kiemelt témakör: a Panoráma Világklub Irodalmi Fórumának közreműködésével megvalósuló Wass Albert Emlékévvel kapcsolatos információk, feladatok, lehetőségek


Részvételi lehetőség a június 23-ai Irodalmi Fórumon:

Az érvényes Panoráma Világklub-tagsági igazolvánnyal rendelkezők számára: ingyenes a részvétel

Bejelentkezés: mail@vilagklub.com; határidő: június 21.
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/80 oldal   Bejegyzések száma: 790 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 67 db bejegyzés
e év: 1011 db bejegyzés
Összes: 22459 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2424
  • e Hét: 2424
  • e Hónap: 133687
  • e Év: 1391865
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.