Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Lelkigyakorlatból9/207
  2011-10-20 16:11:46, csütörtök
 
  Békesség az Isten szeretetében töltött életből.
Jézus korában az ismeret szó szeretetet jelentett. Ma inkább tudást, olvasottságot, műveltséget. "Senkit és semmit sem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük." (GYÖKÖSSY ENDRE: Bandi bácsi a szeretetről.) Ismeretünk csak addig terjedhet, ameddig a szeretetünk. Isten mindentudása azon alapul, hogy végtelenül szeret. Mindenkit átölel irgalmával és jóságával. Ezt az utat kell megtalálni embertársaink felé. Nem a külső szerint ítélni, nem a hasznosság elve alapján szeretni, hanem teljesen önzetlenül. Emlékszem egy édesapára, aki történetesen sportember volt, kisfia pedig vékony és gyenge alkatú. Az apa állandóan szidta gyermekét, hogy miért nem erősebb. Már majdnem tönkretette lelkileg, amikor észbekapott, hogy mivel nem fogadta el olyannak, amilyen, azzal azt jelezte, hogy nincs benne iránta szeretet. Mikor megváltoztatta magatartását, a gyermek is megváltozott, öntudatos, fejlődő fiatal lett belőle. A családok azért hullanak szét, a gyermekek azért szomorúak, azért nyúlnak kábítószerhez, mert nem kapnak igazi szeretetet. A gyermek azt a mintát követi, amit szüleinél lát. Ha nem szeretik, ő sem fog szeretni. Így alakul ki az ördögi kör.
4.    A mai orvostudomány bebizonyította, hogy vannak negatív érzések, gondolatok, amelyek olyan anyagokat termelnek ki szervezetünkben, amelyek rombolóak. De vannak olyan érzések, melyek által erősödünk, épülünk. A pozitív érzések jobban gyógyítanak, mint az orvosságok. Egy amerikai kórházban végeztek egy különleges kísérletet. Megbeszélték egy nővérrel, hogy amikor reggel megkezdi szolgálatát, menjen oda mindegyik betegéhez és szeretettel tegye kezét a homlokukra és néhány kedves szót mondjon nekik. Két hét múlva meglepő eredmény született. Ezen az osztályon sokkal gyorsabban gyógyultak a betegek, mint a másikon. Akinek a szíve tele van keserűséggel, reménytelenséggel, annak a védekezési rendszere gyöngül, a betegség eluralkodik rajta. Félelmetes belegondolni, hogy szeretetünk megvonásával ölhetünk. Ugyanakkor milyen nagyszerű az a lehetőség, hogy szeretetünk ajándékozásával életet menthetünk, gyógyíthatunk, másokat boldoggá tehetünk.
5.    Isten szeretete betölti a mindenséget. Némelyik zsoltár arról szól, hogy a kicsiny élőlényektől az emberig Isten minden élőről gondoskodik. Ha belegondolunk, elfog a csodálat: ugyanaz az isteni szeretet, amely Krisztusban megnyilvánult, adja meg a Föld forgását, a napsugár melegét, csillagok járását, a levegő oxigén-nitrogén-széndioxid egyensúlyát, a légkör védelmét a kozmikus sugaraktól. Csak mi vagyunk az egyetlenek a mindenségben, akik képesek vagyunk elzárkózni a szeretet elől. Csak mi tudjuk kimondani a nemet, hogy elutasítsuk a végtelen szeretetet és függetlenek legyünk. Így belehajszoljuk magunkat kicsinyességeink és esztelen ötleteink énközpontú világába és ezzel boldogtalanná tesszük magunkat. De lehetne ez másképp is!
6.    A szeretet kifejezése Isten felé az akarat odaadásában nyilvánul meg. Isten szabadságot adott az embernek. Odaadhatjuk akaratunkat egészen és feltétlenül, minden visszavonás nélkül kicsiny és nagyobb feladatokban egyaránt. Különösen a tudatos megtérésnél gondolja végig az ember, hogy a végtelen Istennek - aki a mindenséget kormányozza és vezeti beteljesülése felé - akarja odaajándékozni az akaratát, mert ez a legbölcsebb döntés. Ahogy Jézus odaadta akaratát az Atyának és gyógyította a betegeket, vigasztalta a szomorúakat, kenyeret adott az éhezőknek - úgy kell nekünk is akaratunk odaadásával teret adni Isten jóságának, irgalmának és elfogadó szeretetének.

 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból8/205
  2011-10-13 18:14:47, csütörtök
 
  Békesség Jézus Egyházában betöltött hívatásunkból.
"Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok által számos csodajel történt (Jeruzsálemben, és általános félelem uralkodott). A hívek mind összetartottak és mindenük közös volt. Birtokaikat eladták és az árát szétosztották kinek-kinek szükségéhez mérten. Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket." (ApCsel 2,42-46)
Ahhoz, hogy az Egyházról igazi képet tudjál kialakítani, vissza kell térni az első századok Egyházához. Ott olyan közösséget látsz, amely Isten terve szerint épült, Jézus Krisztus által.
"Az Egyház továbbadja Jézus tanítását és szeretetének ajándékait: a keresztséget, az Eucharisztiát és a Szentlelket." (DR. GÁL FERENC: Dogmatika.) Hangsúlyozott az Úrral való személyes kapcsolat. Magánházaknál vagy akár a folyóparton (ApCsel 16,13) jönnek össze imádkozni. Tudatában vannak gyarlóságaiknak, ezért fontos számukra a bűnbánat (megtérés).
A közösség életét a testvéri összetartozás jellemzi. Szívesen megosztják javaikat a rászorulókkal. Mindenben segítik egymást; fontos számukra, hogy testvérük rendezett, az evangéliumnak megfelelő életet éljen. Az öröm és a béke jellemző az összejövetelekre.
3. NAP
"A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által: akár zsidó, akár pogány, akár rabszolga, akár szabad. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. A test sem egy tagból áll ugyanis, hanem sokból. Még ha a láb azt mondaná is: >Nem vagyok kéz, nem tartozom tehát a testhez<, mégis a testhez tartozik. Ha pedig a fül mondaná: >Nem vagyok szem, nem tartozom tehát a testhez<, mégis a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol maradna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag föladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Ám sok a tag, de a test csak egy." (1Kor 12,12-20)
Pál apostol az emberi testhez hasonlítja az Egyházat. Ahogy az emberi test kicsiny sejtekből épül fel, ugyanígy van az Egyházzal is. A test akkor egészséges, ha minden egyes sejt a maga helyén elvégzi a saját feladatát. Az Egyház nemcsak püspökökből és papokból áll. Minden egyes hívőnek fontos szerepe van az Egyház életében. Imával, áldozattal, becsületes munkával, jószívűséggel mindenki hozzájárulhat az Egyház építéséhez. Pál apostol azt is írja, hogy az emberi testhez hasonlóan az Egyházban is különböző képességű emberek és különböző szolgálatok vannak. Ezek arra valók, hogy a szeretetben egymást kiegészítsék. Nincs helye a versengésnek, irigységnek, féltékenységnek. Minden képességeddel és szolgálatoddal Isten dicsőségét kell építened!
4. NAP
"Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket." (Ter 1,27)
A Teremtés könyve azt írja, hogy Isten a saját "képére" teremtette az embert. Ez nemcsak az értelmet és a szabad akaratot jelenti, hanem a szeretet közösségét. Mert az Isten képe az Atya, Fiú és Szentlélek szeretetközössége. Ha erre lettünk teremtve, akkor ez egy olyan cél, amit meg kell valósítani. Az ember csak úgy találja meg önmagát, értékei csak úgy bontakozhatnak ki, csak úgy lehet boldog, ha szeretetközösségben él. Ezt segíti elő az Egyház.
Különböző képességű, rangú emberek Krisztusban testvéri közösséget alkotnak. Lehet, hogy ez néha nehéz, mert nehéz elviselni a másik ember hibáit (ahogy a te hibáidat is nehéz elviselni), de mégse mondhatunk le a testvéri közösségről. Hívd meg barátaidat egy közös ima-estre, Biblia-olvasásra, Jézusról való kötetlen beszélgetésre! Meg fogod tapasztalni, mennyi öröm születik a testvéri közösségből!
5. NAP
"Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig. aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá vált." (Mt 7,24-27)
Én azért szeretem az Egyházat, mert egy abszolút biztos értékrendet adott nekem. Gondold csak el, hogy az elmúlt kétezer év alatt mennyi filozófia, ősi kultúra, társadalmi szerkezet omlott össze! Vagy a huszadik század "szabad" erkölcse mennyire feje tetejére állította az értékeket, szokásokat, viselkedést, divatot, szemléletmódot, magatartásformákat?
Joggal kérdezhetné egy mai fiatal: "Ki mondja meg nekem, mi a jó, és hogy mit kell tennem?" Mi, keresztények, egyértelműen felelhetjük: Jézus Egyháza, amely értékrendjében ugyanazt hirdeti ma is, mint az Úr kétezer évvel ezelőtt. Szeresd Istent egész szívedből, felebarátodat mint önmagadat, ezért ne hazudj neki, ne lopj tőle semmit, ne élj vissza bizalmával, tiszteld testét és lelkét, ne mondj róla rosszat! Ezt az értékrendet azonban csak tudatos önmegtagadással (aszkézissel) leszel képes megvalósítani.
"Az aszkézissel válunk képessé Krisztus követésére, az evangéliumi tanácsok megvalósítására." (DR. GÁL FERENC: Dogmatika.)

 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból7/203
  2011-10-06 16:21:44, csütörtök
 
  Békesség a napjainkon átható imádságos lelkületből.
"Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem. Most dicsőíts meg engem te, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett." (Jn 17,1-5)
Tanuld meg a személyes (spontán) imát! Jézus érzi, hogy közel van már a keresztáldozat órája. Fáj a szíve az emberek hálátlansága miatt, félti tanítványait a veszélyektől. Mindazt, ami a szívében van, odaadja az Atyának... Ezt a közvetlen, személyes imát megtanulták az apostolok is. Tanuld meg te is!
Életed sokféle eseményét vidd Jézus elé! Mondd el Neki, ha sikerült egy feladatot jól elvégezni, hogy örülsz gyermekeid mosolyának, szerelmed jóságának; vagy hogy találkoztál egy kedves barátoddal; mondd el Jézusnak, ha láttál egy szép filmet, vagy azt a gondot, amit egy beteg családtag jelent számodra, vagy ha valami elszomorít, azt is mondd el Neki! Mondd el Neki, ha magányosnak érzed magad, ha félsz valamitől, vagy azt, amit szeretnél elérni! Nagyon fontos az imában a pozitív és a negatív érzelmek kifejezése. Isten az egész életedet szeretné megszentelni jelenlétével. Ma gyakorold azt, hogy örömeid és szomorúságaid közül egyet elmondasz Jézusnak!
2. NAP
"Először is hálát adok Jézus Krisztus által Istenemnek mindnyájatokért, mert hitetekről az egész világon dicsérettel szólnak." (Róm 1,8)
A hálaadó ima különösen alkalmas arra, hogy hitedet megerősítse. Ezzel fejezed ki, hogy a létet nemcsak anyagi történésnek látod, hanem fölismerted Isten működését. Ezzel fejezed ki, hogy Isten nem távoli személy, hanem egészen közeli. Ez az ima megment a rossz hangulatoktól, vagy akár a depressziótól. Mert ha valaki tudja, hogy egy szerető személy mindennap ajándékot készít neki, az nem lesz depressziós. Adj hálát az életedért, szeretteidért, az áradó napsugárért, egy nyíló világért, vagy azért, mert meg tudtál bocsátani és le tudtad győzni a haragot, a szomorúságot, a félelmet az Úr kegyelméből! Adj hálát az emberekért! Adj hálát azért, mert Jézus meghalt érted a kereszten! Adj hálát azért, hogy az Atya gyermeke lehetsz! Adj hálát már előre azért, hogy beléphetsz majd az örökkétartó boldogságba!
3. NAP
"Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek Őt a magasságban! Dicsérjétek Őt, angyalai mind, dicsérjétek Őt, seregei mind! Dicsérjétek Őt, nap és hold,dicsérjétek Őt mind, ragyogó csillagok! Dicsérjétek Őt egek egei, és minden vizek az ég felett dicsérjék az Úr nevét! Mert Ő parancsolt és azok létrejöttek, felállította őket mindörökre, s el nem múló törvényt szabott nekik." (Zsolt 148,1-6)
Amikor dicsőítő imát mondasz Isten szépségében gyönyörködsz. A hit látást ad neked, és fölismered, hogy Isten milyen csodálatosan működik benned és körülötted! A Szentlélek megvilágítja előtted Isten szépségét. Olyan ez a pillanat, mint amikor a szerelmes szerelmének az arcára néz és elkezdi őt dicsérni. Gondolj arra, hogy Isten szépsége, tudása, bölcsessége minden földi szépségnél, tudásnál csodálatosabb, Ő valóban elragadó! A zsoltáros szavai után mondj Te is dicsőítő szavakat az Úrnak!
4. NAP
"Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak." (Mt 7,7)
A közbenjáró ima lényege a te együttérző szíved szeretete. Ebben az imaformában magadra veszed a másik ember fájdalmát, baját és Isten elé viszed. Ez a lépés Jézushoz tesz hasonlóvá, hiszen Ő is együttérzett a bűnbeesett emberrel, a szegényekkel, a megalázottakkal, a betegekkel és eljött közénk, hogy magára vegye sorsunkat, közbenjárt az Atyánál érettünk (Zsid 9,14). A közbenjáró ima a szeretet cselekedete, ezzel tanúsítod: nem közömbös számodra a másik ember sorsa.
A közbenjáró ima ugyanakkor kifejezi a bizalmat Isten jóságában, megerősíti a hitet Isten mindenhatóságában és irántunk való szeretetében. A közbenjáró imát jó az alázat szavaival befejezni: "Legyen, Uram, a Te akaratod szerint!" Így az ördög nem tud lázadásba vinni Isten ellen, ha nem teljesül a kérésed.
5. NAP
"Megnyugtattam és elcsöndesítettem a lelkemet; mint a kisgyermek anyja ölén... olyan most a lelkem." (Zsolt 131,2)
Ez a rövid zsoltár-részlet kifejezi a csend-ima lényegét. Itt nem a szavakon van a hangsúly, hanem azon, hogy belépj Isten szerető jelenlétébe. Legfeljebb egy-egy szót lehet mondani, hogy ébren tartsa benned a figyelmet erre a jelenlétre. "Szeretlek Uram..." "Hiszem, hogy itt vagy..." "Jöjj a szívembe..."
Segítségül jó magad elé tenni egy szentképet, melyen Jézus arca van (például a turini lepel képét), vagy egy keresztet. Az első percekben tudatosan add át Jézusnak, ami erősebben uralkodik gondolataidban (napi gondok, bántalmak, félelmek), így a "világ zaja" elcsendesedik benned!

 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból6/201
  2011-09-29 19:25:03, csütörtök
 
  Békesség az Istenre hagyatkozó lelkületből.
"Minden oldalról körülfogtál és kezedet rajtam nyugtatod... Lelked elől ugyan hova mehetnék? Szíved elől hova futhatnék? Ha fölszállnék az égbe, Te ott vagy... Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a tenger túlsó végén laknék, oda is a Te kezed vezetne, és jobbod tartana engem." (Zsolt 139,4-8)
A világ, amely körülvesz, rámutat Valakire. Akár a csillagokat nézed és elgondolod a fényévek milliárdjait, akár a mikroszkóp alatt figyeled a sejtek titokzatos világát, ezek mind-mind egy végtelenül bölcs és végtelenül hatalmas szellemi létezőre utalnak, akit Istennek hívunk. Isten valóságos személy, aki szeret téged és ezért elmondta terveit veled és a világgal kapcsolatban. Ezeket a terveket megtalálod a Szentírásban.
A hitetlen ember a dolgokat önmagukba zártan látja: hegyeket, völgyeket, csillagokat, virágokat, házakat. A hívő ember pedig a dolgok mögött Isten hívásait hallja. Amikor lát egy virágot, azt hallja: "Nézd meg, neked készítettem, hogy gyönyörködj benne!" Így a természet és a dolgok szépsége, bölcs elrendezése, összefüggései Isten kinyilatkoztatásaivá válnak a számára. A hívő embernek minden Isten jelenlétéről beszél. Ennek a jelenlétnek a felfedezése a misztika alapja. Mindennap, mindenben meglátni Istent és beszélgetni Vele! Hálát adni Neki és dicsérni Őt! Ez elmélyíti a Vele való személyes kapcsolatot.
1. NAP
"Nézzétek a mezei liliomokat, mint növekednek. Nem fáradoznak s nem fonnak. Mondom nektek: Még Salamon sem volt minden dicsoségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig Isten így öltözteti a mezei virágot, amely ma virít, de holnap kemencébe kerül, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?" (Mt 6,28-30)
Tanuld meg gondjaidat átadni Istennek! Az Ő jelenlétének felismerése arra ösztönöz, hogy bízzál Benne, és hagyatkozz teljesen Rá! Hagyd abba az aggodalmaskodást, ami annyira megrontja az életedet! Engedd el félelmeidet! Isten ölelő karjai körülvesznek. Az Úr jelenléte olyan, mint a Nap fénye. Ez a fény elborítja a Földet, és melege életet teremt. Nyisd meg szívedet Isten szeretet-sugárzása előtt!
Bármilyen nehéz élethelyzetbe kerülj is, gondolj arra: nem vagyok egyedül! Nem vagy kiszolgáltatva a kegyetlen helyzeteknek! Az Úr figyel rád! Győzd le kicsinyhitűségedet, amely azt sugallja, fölösleges és értéktelen vagy. Hidd el, az vagy igazán, ami az Isten szemében vagy! Isten szemében szép és értékes vagy! Szebb, mint a "mezei liliom".
3. NAP
"Egész éjszaka fáradoztunk, de semmit se fogtunk. A Te szavadra azonban kivetem a hálót... Akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett." (Lk 5,5-6)
Isten jelenléte erővel és hatalommal teljes jelenlét. Péter apostol keserűen mutatja Jézusnak az üres hálót, hiába minden fáradozás. De Jézus szavára mégis elindul halászni. Minden ésszerűség ellenére. Veled is előfordulhat, hogy megrohan a reménytelenség, hiába minden. Jézus látja ezt és segíteni akar. Ő hatalommal és erővel van jelen. Ő mindent megtehet! Legfőképpen a szívedet akarja megújítani. Hogy általa tudj remélni.
Lehet, hogy egész életed munkája összeomlott. Elvitte az árvíz, megloptak, rokonaid kijátszottak, társad elhagyott. Add oda ezeket a fájdalmakat mind Jézusnak és engedd, hogy átformáljon! Fogadd el Tőle azt az ajándékot, ami sokkal többet ér, mint amit elveszítettél! Ha Neki adod fáradozásaidat, semmi nem vész kárba! Ő, aki az egész világot áthatja mindenható erejével, aki minden élőt életben tart, szeret téged, közel van hozzád, megerősít és bátorrá tesz!


 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból5/200
  2011-09-25 18:38:50, vasárnap
 
  A szív megtisztulásával békességünk kibontakozásáért.
"Fölkelek és Atyámhoz megyek." (Lk 15,18)
A Teremtés könyve leírja, hogy az első ember fellázadt Isten ellen. Pedig boldogan élt. Nem hiányzott neki semmi. Isten körülvette őt atyai szívének gondosságával, minden jóval. Az ember mégis úgy döntött, hogy elszakad az Atyától. Ez a szakadás egész világképét megváltoztatta. Eddig biztonságban és örömben élt, a bűn után azonban félelemben és szomorúságban. Félni kezdett Istentől, félni kezdett a jövőtől, önmagától, a világtól... és nemsokára az ember félni kezdett a másik embertől. Ebben a félelemben élsz te is!
Jézus azért halt meg érted a kereszten, hogy visszatérhess az Atyához! Az Atya számodra azt jelenti, hogy van valaki, akinél elmúlik a félelmed, akinél biztonságban lehetsz, Ő elfogad, segíti növekedésedet, a benned lévő értékek kibontakozását, az örömöt és a békét! A Szentlélek nyilatkoztatja ki neked az Atya jóságát: "a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: >Abba! Atya!<" (Róm 8,15)
Hazatérésedet egyedül a szívedben lévő lázadás akadályozza. Ezt a lázadást nevezzük bűnnek.
Ne félj elszakadni a bűntől! Gondolj arra, hogy az Atya nagyon vár téged! Aggódik érted. Szeretné, ha Vele lennél és minden rossztól megoltalmazhatna. Ezen a héten döntsd el, hogy visszatérsz az Atyához!
Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves Neki, és mi a tökéletes." (Róm 12,2)
Az Atyához való hazatérés lényege egy új gondolkodásmód. Ennek értelmében az ember elszakad attól az erolködéstől, hogy állandóan az emberek véleményéhez igazodjon. Egyedül Isten véleménye lesz számára a fontos. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad törekedni szép lakásra, jó életkörülményekre, hanem azt, hogy ha bárki vagy bármi (például saját ösztöneid) a világon rosszra akar rávenni, akkor állj meg, mert Isten előtt az nem kedves. Az a rossz lehet akár lopás, hazugság, házasság előtti vagy házasságon kívüli szexuális kapcsolat, kábítószerezés, italozás, vagy bármi. A rossz határozott elutasításához bátorság kell. Nemet mondani egy csábító ajánlatra nem könnyű. A Szentlélek segít, hogy ki tudd mondani a nemet!


 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból4/199
  2011-09-22 17:53:42, csütörtök
 
  Krisztus békéjéhez vezető lelki útról.
Lehet, hogy nem vagy igazán vallásos, vagy talán jársz templomba, de nem jár át a hit öröme. Esetleg megtapasztaltad már Istent, de utána "hullámvölgybe" kerültél, üresnek érzed magad és szomorúnak. Ezért szeretnék valami nagyon szépet írni neked! Mert a keresztény élet nagyon szép! Jézus kincshez, ragyogó igazgyöngyhöz hasonlította, amit az ember ha meglát, elámul a csodálkozástól, és utána - ezt figyeld! - "eladja mindenét, amije csak van, és megveszi azt" (vö. Mt 13,44-46). Az igazgyöngyről szóló hasonlat egy kép, ami rád is vonatkozik. Ahhoz, hogy elinduljon benned a változás, fel kell fedezned a jézusi élet szépségét. Annyira, hogy a szíved szinte elragadtatott legyen tőle. Mert csak így leszel képes "eladni" azt, ami visszatart.
Kérdezed, hogy mi tart vissza? Röviden így válaszolhatnék: az önzésed. Mert az önzés mindent magának akar - kizárva a másikat az élet öröméből, mindent birtokolni, élvezni akar, nem törődve a másik ember szükségleteivel. Az önzés az, amely ragaszkodik a hatalomhoz, sikerekhez, kényelmes-lusta élethez, szeszélyes hangulatokhoz és így teljesen képtelenné válik az igaz életre. Ezt kell tehát "eladni", vagy másképpen szólva erről kell lemondani, és tiéd lehet az "igazgyöngy".
Szeretnék neked örömöt szerezni! Mert az öröm forrást jelent. Ebből fakad minden változás, növekedés, lendület és bátorság. Ha az emberi szív nem kapja meg kellő időben a neki szükséges tiszta örömöt, akkor szomjúságában hamis örömöket keres. A belső örömhiányt szeretné kitölteni étellel, itallal, szexszel, pénzzel, erőszakkal, hatalommal, dolgok birtoklásával - de ezek képtelenek igazi örömöt adni. Mert az öröm titka Isten szívében van. Az Evangélium tele van örvendező emberekkel, akiknek meggyógyult a testi, lelki életük. A feltámadt Jézussal való találkozás is hallatlan örömöt adott azoknak, akik találkoztak Vele. Ezek nem régmúlt események, hanem ma is valóságok - "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökre" (Zsid 13,8) -, Jézus ma is gyógyít, leveszi vállaidról a terhet, megvigasztal, megbocsát, találkozni akar veled. Ez mind csupa öröm, ami a szívet fölemeli és megerősíti. Akarod-e ezt igazán? Hiszel-e benne, hogy előtted is nyitva áll az erre vezető út?
Szeretnék segíteni, hogy átéld ezt a felszabadító gyógyulást. Ne mondd, hogy nincs szükséged gyógyulásra! Én arra a betegségre gondolok, amit a bűn hozott létre benned. Az első bűn előtt az ember teljes harmóniában élt Istennel, önmagával és a körülötte lévő világgal. A bűn által megbomlott ez a harmónia és zűrzavar lett helyette. Ettől kezdve az ember úgy tapasztalja meg a világot, mintha támadná őt. Ettől a támadástól félelem, szorongás lesz benne. Az első bűn után az ember félni kezdett Istentől, mert azt gondolta, hogy Ő is veszélyt jelent a számára, ezért elrejtőzött előle. Káin már önmagától is félni kezdett, mert ismeretlen indulatok támadtak benne. Azóta a félelem, lázadás, szorongás, gyilkos indulat, irigység, harag egyre növekedett. Az ember természete sérült lett, beteggé vált. Mindezek elviselhetetlen terhet jelentenek az ember számára, amitől szabadulni szeretne. Jézus elhozta a szabadulást. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Emberségében Ő is átélte mindazt, amit te átélsz: félelmet, éhezést, fájdalmat, szeretetlen támadásokat, szomorúságot. Együttérez veled és Neki van hatalma megszabadítani téged. Azért jött, hogy meggyógyítson (Lk 4,18). Erre utalt búcsúbeszédében is: "az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja" (Jn 14,27). Mert a világ békéje nem más, mint két háború közötti fegyverszünet. A Krisztus által hozott béke a megváltás gyümölcse. Mert ha engeded, hogy meggyógyítson minden olyan betegségtől, amit a bűn okozott benned, akkor eljutsz ahhoz a békéhez, ami elpusztíthatatlan. Mert Isten szívéből való!
 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból3/153
  2011-04-14 16:28:18, csütörtök
 
  Jézus békesség adása a lakomájában résztvételben.
Eljegyzésed lakomája
A szentmise szerepe a keresztény ember életében
"Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük Őt (az Urat)! Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja." (Jel 19,7)
Pál apostol a hitet úgy fogalmazza meg, hogy "a nem látott dolgok igazolása" (Zsid 11,1). Ez különösen érvényes a szentmisére! A szentmise lényege láthatatlan, de ha hiszel, láthatóvá válik! Belső bizonyosságot érzel. Megtapasztalod Istent.
Sok ember szokásból jár templomba. A szüleik arra nevelték gyermekkorukban őket, hogy egy jó kereszténynek vasárnaponként templomba kell mennie. Azóta ez beépült az életükbe. Sok olyan is van köztük, akiket megérintett az igehirdetés, az Oltáriszentségben jelen levő Jézus szeretete, az orgonamuzsika, az imádság közösségi ereje. Itt azonban sokkal többről van szó. Eljegyzési lakomáról.
"Jézus azért jött közénk a földi életbe: hogy eljegyezze, majd szent és örök nászban magához kapcsolja az új választott népet, Isten szent Egyházát." (DÖRNYEI GERGYE CSÖGL: Szentmiseáldozat és Oltáriszentség, 11. old.) Az eljegyzés a keresztfán történt. Jézus nemcsak megnyitotta az utat a mennyek országába, hanem mint menyasszonyát visz bennünket Istenhez. Jézus azért lett ember, hogy mi részesülhessünk Isten természetében, és felvételt nyerjünk a Szentháromság boldog közösségébe!
"Az Eucharisztia... Jézusunk jegyajándéka, az Úr önmagát adó szeretetének misztériuma. De nemcsak jelkép, hanem mérhetetlenül több annál. A kenyér és a bor maga a vőlegény, aki valóságosan átadja magát menyasszonyának, hogy táplálja, erősítse, gyógyítsa, tökéletesítse őt... és így eszköze legyen a Szentlélek áradásának." (DÖRNYEI GERGYE CSÖGL: Szentmiseáldozat és Oltáriszentség, 14. old.)
Ha így nézed, akkor a szentmise a misztikus élet forrása lesz a számodra. Az Úrral való találkozás nagyszerű lehetősége! De ehhez egy szellemi látás, a hit látása szükséges. Így le tudod győzni a zavaró mellékkörülményeket, mint például az emberek szórakozott viselkedését, hideget vagy meleget, rossz mikrofont, stb.
Jézus minden vasárnap egy nagy ajándékot szeretne neked adni a szentmisén!
1. NAP
"Aki azt állítja, hogy őbenne él, annak úgy kell cselekednie, ahogy ő cselekedett... Aki azt állítja, hogy a világosságban van, de testvérét gyűlöli, az még most is sötétségben van. Aki szereti testvérét, az világosságban él." (1Jn 2,6.9)
János apostol arra hívja fel figyelmedet, hogy nem mindegy milyen szívvel mész el a templomba. A szentmisén való komoly részvételhez hozzátartozik az előkészület. Életed legnagyobb találkozására nem lehet készületlenül menni. Olvasd el a nap szentírási olvasmányait! (Lehet kapni úgynevezett "Igeliturgikus naptárt".) Gondolkodj el azon, hogy Atyád, aki nagyon szeret téged, mit akar mondani személyesen neked ezeken a szentírási olvasmányokon keresztül! Mire akar bátorítani, vagy mitől akar óvni.
Az előkészülethez az is hozzátartozik, hogy tedd rendbe a szívedet! Hiszen a szentmisén a végtelenül szerető Isten jön hozzád. Van-e benned valaki iránt harag, neheztelés, szeretetlenség? Ha van, akkor bánd meg és határozd el, hogy jót teszel vele! Így szívedbe tudod fogadni a Szeretet-Istent. Mindehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy pontos légy. Legalább 5 perccel a szentmise előtt érkezz a templomba, hogy a "világ zaja" lecsillapodjon benned, és hogy felszítsd a hitet, a reményt és a szeretetet lelkedben Isten iránt!
2. NAP
"Minden, ami Istentől született, győzedelmeskedik a világon. A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk. Ki győzi le a világot,ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?" (1Jn 5,4-5)
Biztosan eszedbe jutott már az, hogy nincs értelme az életnek. Néhányan annyira drámaian élik ezt át, hogy öngyilkosságot kísérelnek meg. Különösen erős ez a kísértés akkor, amikor egy terved nem sikerült, vagy valaki, akiben nagyon bíztál, vagy akit nagyon szerettél, elhagyott. Miért születik meg az emberben a céltalanság gondolata? Azért, mert az élet értelme egyedül Istenben található meg. Aki tagadja Istent, elveszíti élete értelmét. Akinek nincs személyes kapcsolata Istennel, aki távol áll Tőle, az is hasonlóan szenved a céltalanságtól. A bűn által az ember elszakad élete értelmétől.
Bármilyen nagyszerűnek tűnik a technikai fejlődés, bármilyen csodálatos alkotások születnek is az ember kezei között, ezek mind az immanens fejlődés részei. Isten nélkül a nagy alkotások hasonlíthatók az olyan sugárutakhoz, amelyek nagy kerülővel visszatérnek a kiindulóponthoz.
Az ember hatalmas energiát fektet bele a tanulásba, alkotásba, előrehaladásba, gazdasági fejlesztésbe és egyszer csak megdöbben azon, hogy sehova se jutott. Olthatatlan vágy él benne a végtelen után és felismeri, hogy minden földi dolog, minden fejlődés véges, önmagán belül marad.
A szentmise meghívás a Szentháromság boldog életébe. Meghívás az élet természetfölötti értelmének a befogadására.
Ha Istent elfogadod, mint életed értelmét, célját, akkor általa minden másnak is megtalálod az értelmét.De ha Istent elutasítod, semminek se találod meg az értelmét.
3. NAP
"Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által... Isten azért szerkesztette meg a testet és azért részesítette az alacsonyabbrendű tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend valamennyi." (1Kor 12,13.24-26)
A szentmisén egy olyan közösség jön létre, amely Jézushoz tartozik. A keresztség által Krisztus teste lettünk. A test csak úgy képes helyesen működni és az ember javát szolgálni, ha szorosan együttműködik minden tagja egymással és engedelmeskedik a fejnek. Ha bármely tag "elkülönülne" a többitől, elpusztulna és értelmetlenné válna önmagában (például, ha a kéz elszakadna a testtől, életképtelen lenne). Lehetetlen úgy lenni Jézusban, hogy csak Vele akarsz egy lenni, de a többieket elutasítod. Jézus olyan Egyházat akar, amelynek tagjai szeretik és kölcsönösen segítik egymást, mint egy jó család. Ő nem pártot vagy érdekszövetséget akart létrehozni, hanem testvérekké akarja tenni az embereket, akik Őáltala, Őérte és Őbenne vannak. Letesznek minden szembenállást, lebontanak minden elválasztó falat: "nincs rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő" (Gal 3,28).
Az individualizmus korában élünk. Mindenki elzárkózik a másiktól. Az ember érdeklődésének középpontjában önmaga áll. Ma kezdj el másokra figyelni, másokat szeretetben szolgálni! A szentmise segít abban, hogy felfedezz egy nagyszerű ajándékot, Krisztusban testvéreidet, az Istenben élő közösséget!
4. NAP
"Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen észszerű hódolatotok. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves Neki, és mi a tökéletes." (Róm 12,1-2)
Mivel Isten a saját "képére" teremtett (az Ő "képe" az önátadó szeretetközösség), ezért szeretné, ha életed nyitott lenne feléje. Várja, hogy átadd magad Neki!
Az átadás azt jelenti, hogy teljesen rábízod magadat és jövőd alakulását Istenre! A szentháromsági élet alaptörvénye az egymásért és egymásban való lét. Mivel abban a kitüntetésben részesültél, hogy a végtelenül csodálatos Isten meghívott a Vele való lét egységére, ezt csak akkor tudod teljesíteni, ha átadod életedet Neki.
Ez összefügg a boldogsággal is. Csak az tud boldog lenni, aki hajlandó tökéletesen átadni magát Istennek: ez mindig áldozatot jelent. Jézus a kereszten tökéletesen föláldozta magát az Atyának. A szentmise a jelenbe hozza Jézus keresztáldozatát, hogy Általa, Vele és Benne átadhasd magad (és veled együtt az egész Egyház) az Atyának. Csak a misztikus test egységében adhatod magadat Istennek.
A szentmise olyan mértékben lesz átalakító hatással életedre, amilyen mértékben átadod magad Istennek hitben és szeretetben! Minden szentmisén hív az Úr, hogy add Neki magad... örömeidet, vágyaidat, félelmeidet, aggodalmaidat!
 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból2/151
  2011-04-07 19:55:17, csütörtök
 
  Békesség Isten Igéje hatalmának megtapasztalásából.
"Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: az képes arra, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson téged." (2Tim 3,15)
Történt egyszer, hogy Loyolai Ignác, aki kemény, vad katonatiszt volt, egy csata után kórházba került. Hosszú ideig tartott a gyógyulás, s ez alatt nagyon unatkozott. Mivel más könyve nem volt a kórháznak, csak a "Szentek élete" és a Szentírás, elkezdte ezeket olvasni. Isten Igéje annyira megérintette, hogy néhány hét alatt teljesen megváltozott. Gyógyulása után nem tért vissza a hadseregbe, hanem keresett egy csendes helyet és két éven át csak a Szentírást olvasta. Sokat imádkozott, és nagy örömöket élt át a Szentírás olvasása közben. Miért?
Mert a Szentírás az élet könyve! Ebben a könyvben a láthatatlan, végtelenül hatalmas Isten kinyilatkoztatja Önmagát. Elmondja legszebb terveit az emberről, a világról és a jövőről. Nincs nagyobb kincse az emberiségnek, mint a Biblia! Bárhol kinyitod - a szerető Isten szól hozzád. Elmondja neked, hogy ez a világ - minden problémája, háborúi, társadalmi ütközései ellenére - jó, Ő általa jó. Mert ennek a világnak a történelme tulajdonképpen üdvtörténelem! Mindent azért ad vagy enged meg Isten, hogy az ember elhagyja a rosszat, Istenhez térjen és ezáltal üdvössége legyen.
Elmondja a Biblia azt is, hogy ez a világ szép, mert a Szentlélek működik benne. Minden nap várhatod és szívedbe fogadhatod a Lélek erejét és szépségét! Ő az, aki - úgy, mint a teremtés kezdetén - állandóan birkózik a káosszal. Rendet akar vinni a világba és az ember lelkébe. Isten rendjét, melyből örömteli élet fakad.
Ha hiszel az élő Istenben, akkor minden téged támadó erő fölött győzelmet aratsz! Istennel beteljesül az életed!
A Biblia elmondja, hogy Isten úgy nyilatkozott meg a történelemben, mint szabadító Isten. Kiválasztott egy népet, hogy megszabadítsa az emberiséget a kiúttalanságtól. Prófétákat küldött minden időben, hogy az embereket rávezesse a jóra, az új életre.
1. NAP
"Aki test szerint él, testi dolgokra vágyik, aki lélek szerint, lelkiekre törekszik. A test vágyódása halálra vezet, a lélek törekvése életre és békére. A test vágyódása ugyanis Isten ellen van, mert nem veti alá magát Isten törvényének, hiszen nem is képes rá. Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik Hozzá." (Róm 8,5-9)
A Szentírás rávezet az életért való felelősség vállalására! Ez a földi élet csak előkészület a végleges, örök életre. Ha az ember csak a test örömeinek megszerzésével törődik és elhanyagolja lelki életét, annak szomorú következményei lesznek, mert ez "halálra vezet" - ahogy írja Pál -, mégpedig örök halálra. A test vágyódásán nemcsak a szexuális vágyat érti, hanem a hatalomvágyat, uralkodási vágyat, birtoklásvágyat is. Aki egészen átadja magát ezeknek, az lelki szempontból szinte megbénul. Nem képes Isten törvénye szerint élni. A gonosz lélek megkötözi, rabbá teszi. Lehet, hogy néha látja a jót, amit tenni kellene, de elérhetetlennek érzi. - Ellenben, aki Isten Lelkét hordozza magában, az képes a lelki életre. Képes Isten parancsainak a megtartására.
A Szentírás tanít meg téged arra a legfontosabb igazságra, hogy kezedben van szabadságod kulcsa. Ne légy rabja a testednek, hanem harcold meg a lélek uralmát minden vágyad fölött! "A szent élet az emberi lehetőségek csúcsa." (TEILHARD DE CHARDIN)
Aki ezt eléri a legnagyobbat érte el!
 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Lelkigyakorlatból1/149
  2011-03-31 21:35:38, csütörtök
 
  Békére irányuló belső figyelemről.
1. A keresztény élet misztikus élet. Jézus kifejezte azon vágyát, hogy szeretne velünk egészen személyes, bensőséges kapcsolatba lépni. Ő szeretne bennünk lakni (Jn 14,23). Az Úrral való személyes kapcsolatnak van egy olyan mélysége, amit csak úgy fogalmazhatunk meg: eggyé válás Istennel. Ez egyszerű dolognak tűnik, ám annál küzdelmesebb. Mert halálunkig küzdeni kell rossz hajlamaink, bűnös természetünk ellen. Jézus mindennapi kereszthordozásról beszél, amit elvár követőitől (Lk 9,23). Kereszt mindaz a szenvedés, lelki és testi fájdalom, az emberek elutasításai, igazságtalanságai, amit átélünk, de kereszt lehet saját önző természetünk, rossz szokásaink, bűneink legyőzése is Isten iránti szeretetből.

2. Az Istennel való egyesülés annál mélyebb, minél mélyebb lelkünkben a tisztulás. El kell szakadnunk mindattól, ami megkötöz, ami szeretetlenné tesz, ami hamis. Sokszor nehéz próbatételeket, csalódásokat él át az ember, és ilyenkor felismeri, hogy ez a világ nem képes igazán betölteni vágyait. Sőt gyakran elveszi nyugalmunkat, megterhel, megkötöz. Akkor ismerjük fel a lelki szabadság fontosságát, amikor már nem kötöz meg semmi. Ez történt például Loyolai Szent Ignáccal is, aki egy fájdalmas betegségen esett át. Miközben tehetetlenül vergődött, kézbe vette a szentek életét és a Bibliát. Megtért, szívébe fogadta Jézus szeretetét és felismerte a misztikus élet mélységeit.

3. Belső figyelmet igényel ez az élet! Sok ember úgy él, mintha nem lenne lelke, és mintha nem lenne örökkévalóság! Annyira szétszórja magát fölösleges beszéddel, vitatkozással, televíziós filmekkel, látogatásokkal, üres tevékenységekkel, hogy esténként fáradtan mondja: "Nincs időm imádkozni!" Találkoztam egy 16 éves fiúval és megkérdeztem tőle, hová megy. "Edzésre! Hetente háromszor. Két óra az út oda és két óra vissza." "És mennyit imádkozol?" "Sajnos nincs rá időm!" - hangzott a furcsa válasz. Hasonló a helyzet a felnőtteknél is. A belső figyelem arra irányul, hogy Jézus ott él az ember szívében! Jézus vágyakozik arra, hogy az ember megszólítsa Őt, felajánlja Neki tevékenységét, békét, erőt, áldást kérjen Tőle, és hogy kifejezze iránta való szeretetét. Meg kell tanulni megálljt parancsolni a rohanó gondolatoknak, aggodalmaknak és félelmeknek. A lélek csendjében jön létre a hit szerinti látás, hogy Isten az egyedül fontos és minden más csak mellékes (Neki alárendelt)! Mennyi mindent elmondhatna az Úrnak az ember, ha igazán felismerné, hogy mindig együtt lehet azzal, aki végtelenül szereti őt.
KÉRDÉSEK

1. Hogyan tudnál kilépni az eddig megszokott, gépies vallási szokásokból és hogyan tudnád az Úrral való személyes kapcsolatot elkezdeni?

2. Mit teszel azért, hogy Jézus valóban benned lakjon? (Például döntés a nagyobb szeretet mellett, harag legyőzése, bűnök és rossz szokások elkerülése.)


 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 21
  • e Hét: 153
  • e Hónap: 597
  • e Év: 597
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.